Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
8 träffar, sida:  1 
Lagerhjelm, Pehr, Industriidkare, Bergsvetenskapsman (1787 – 1856)

1 Lagerhjelm, Pehr, f 13 febr 1787 på Falkenå, Kräcklinge, Ör, d 18 juli 1856 på Bofors bruk, Karlskoga. Föräldrar: majoren Gustaf L o Ulrika Charlotta Lagerhielm. Inskr vid UU 17 mars 97, jur ex 04, bergsex 07, ausk i bergskoll 18 dec 07, elev vid masmästeriet 08, v notarie i bergskoll 22 mars 08, deltog i samtliga riksdagar 12—54, (led av expeditionsutsk 12, statsutsk 17—18, 23, 28—30 o 50...

Lidbeck, Carl Johan, Metallurg, Bergsvetenskapsman (1774 – 1817)

3 Lidbeck, Carl Johan, bror till L 2, f 5 mars 1774 i Lund, d 28 juli 1817 i Nora. Inskr vid LU 5 maj 75, jur ex där 13 dec 91, bergsex juni 93, auskultant i bergskoll 17 sept 93, ämnessven i masmästeriet 4 april 94, elev hos J C Garney vid masugnsbyggnader 95—96, övermasmästare i Nora 0 Linde m fl bergslag från 7 juni 96, studier i Danmark, Tyskland, Nederländerna o Frankrike 03—05, översal...

Nordenström, O Gustaf, Gruvingenjör, Bergsvetenskapsman (1835 – 1902)

Nordenström, Olof Gustaf, f 18 sept 1835 i Åtvid, Ög, d 6 sept 1902 där. Föräldrar: bergsfogden Erik Salomon N o Anna Gustafva Norin. Elev vid gymn i Linköping, studentex vid UU 20 maj 54, inskr 22 maj 54, amanuens vid mineralanalytiska laboratoriet vt 59–vt 60, bergsex 11 dec 60, allt vid UU, auskultant vid kommerskoll 19 dec 60, ord elev vid bergsskolan i Falun 31 jan 61–15 dec 62, elev i ...

Odhelstierna, Erich, Bergmästare, Bergsvetenskapsman (1661 – 1704)

1 Odhelstierna, Erich, före adl Odhelius, f 26 jan 1661 i Uppsala (epitafium i Västerås domk, Ekström, s 188), dp där, Domk, 29 jan, d 12 okt 1704 i Sthlm (epitafium o v Schantz' geneal:er, RHA; bet för själaringn s d i Sthlm, Nik). Föräldrar: TD, prof Ericus Odhelius o Margareta Laurelia. Inskr vid UU 8 dec 76, disp pro exercitio där 21 april 83, före...

Rothoff, Emanuel, Bergsvetenskapsman, Industriman (1788 – 1832)

4 Rothoff, Emanuel, son till R 3, f 12 juli 1788 i Eskilstuna, d 25 maj 1832 där. Inskr vid UU 14 okt 96, hovrättsex 19 april 06, bergsex där ht 08, auskultant i Bergskoll 16 dec 08, elev i masmästeriet på Jernkontorets stat 10, v notarie i Bergskoll 1 mars 11, geschworners fullm där 25 maj 13, stipendiat i kemi på Jernkontorets stat 1 mars 14–15 dec 23, förlagsman för Fristaden i E...

Sundberg, Karl, Bergsvetenskapsman (1891 – 1939)

Sundberg, Karl, f 26 juni 1891 i Mo, Gävl, d 3 febr 1939 i Danderyd, Sth. Föräldrar: lektorn Axel Abraham Robert Ernst S o Jenny Katrina Hilma Högdahl. Studentex vid H a l i Falun 3 juni 10, ord elev vid KTH 10 sept 10, bergsingenjörsex där 1 mars 15, gruvingenjör vid Guldsmedshytte ab 15, driftsledare vid A/S Porsa Kobbergruber, Norge, 18, platschef vid Orijärvi gruvor, Finland, 19, ...

Swedenborg, Emanuel, Matematiker, Mystiker, Bergsvetenskapsman (1688 – 1772)

 Swedenborg, Emanuel, före adl Swedberg, f 29 jan 1688 i Sthlm, Jak o Joh, d 29 mars 1772 i London (begr Sv kyrkan). Föräldrar: biskopen Jesper Swedberg (se ovan) o Sara Behm. Inskr vid UU 15 juni 99, disp där 1 juni 09, gjorde ett flertal resor, till bl a England, Holland, Frankrike o Tyskland våren 10–maj/juni 15, till Holland o Tyskland maj 21–juli 22, t...

Svedenstierna, Eric Thomas, Bergsvetenskapsman (1765 – 1825)

Svedenstierna, Eric Thomas, f 6 april 1765 i Fellingsbro, Ör, d 14 jan 1825 i Sthlm (bou). Föräldrar: brukspatronen Eric Wilhelm S o Christina Charlotta Linnman. Elev vid fransk privatskola i Sthlm 75, inskr vid UU 3 okt 78, disp 22 juni 82, bergsex 83, allt vid UU, auskultant i Bergskoll 30 sept 83, deltog i riksdagarna 86, 92, 09–10, 10, 15, 17–18 o 23 (led av statsutsk 09...

8 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se