Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
59 träffar, sida:  1 2 
Ahlstrand, Johan August, Bibliotekarie (1822 – 1896)

Ahlstrand, Johan August, f. 25 aug. 1822 i Växjö, d 14 juni 1896 i Stockholm. Föräldrar: konsistorienotarien, slutligen domprosten Anders Gustav Ahlstrand och Gustava Karolina Palmquist. Student i Uppsala 30 okt. 1840; avlade kansliexamen 2 juni 1847. E. o. amanuens vid K. biblioteket 26 jan. 1848; amanuens vid vetenskapsakademins bibliotek 14 nov. 1849; bibliotekarie därstädes 13 febr. 1856...

Almquist, Johan Axel, Bibliotekarie, Arkivman (1870 – 1950)

10. Johan Axel Almquist, den föregåendes kusin, f. 13 aug. 1870 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren och bruksägaren Bernhard Ulrik Georg Almquist och Hedda Martina Wihlborg. Avlade mogenhetsexamen i Stockholm (Beskowska skolan) 20 maj 1889; student i Uppsala s. å.; fil. kand. 12 sept. 1891; fil. lic. 31 jan. 1895; disp. 6 apr. s. å.; fil. doktor 31 maj s. å.; har såväl på. egen b...

Arckenholtz, Johan, Historiker, Bibliotekarie, Politisk aktör (1695 – 1777)

Arckenholtz, Johan, f. 9 febr. 1695 i Helsingfors, d 12 juli 1777 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren Johan Arckenholtz och Helena Forssenius. Student i Åbo febr. 1713 och i Uppsala 5 dec. 1716. Inskriven i Svea hovrätt 7 nov. 1718 (ed 10 nov.); företog 1720–32 i vetenskapligt syfte två utrikes resor; e. o. kanslist i kanslikollegiet 28 sept. 1725 efter föregången examen; kanslist 30 j...

Arwidsson, Adolph Ivar, Historiker, Bibliotekarie (1791 – 1858)

1. Adolph Ivar (egentligen Johan) Arwidsson, f. 7 aug. 1791 i Padasjoki, Finland, d 21 juni 1858 i Viborg. Föräldrar: prosten och kyrkoherden Adolf Arvid Arwidsson och Anna Katarina Molin. Studerade vid Borgå gymnasium från 1806; student i Åbo 5 okt. 1810; disp. 30 maj 1812 (Comparatio inter Iphigeniam in Aulide Euripidis et Racinii, p. I, pres."G. Palander); fil. kand. 13 dec. 1814; disp. 3...

Benzelstierna, Gustaf, Bibliotekarie, Censor Librorum (1687 – 1746)

2. Gustaf Benzelstierna, den föregåendes broder, f. 3 aug. 1687 i Strängnäs, d 28 apr. 1746 i Stockholm. Student i Uppsala 21 jan. 1699. E. o. kanslist i riksarkivet 26 sept. 1712; admitterad till publika akters genomläsande i kansliarkivet 27 sept. s. å.; e. o. kanslist vid utrikesexpeditionen 28 sept. 1713; kanslist vid kollegiets expedition 15 okt. 1714, men måste till följd av ...

Bergström, Richard, Bibliotekarie, Folklorist (1828 – 1893)

4. Richard Bergström, f. 2 dec. 1828 i Stockholm, d 10 dec. 1893 därstädes. Föräldrar: v. (häradshövdingen Fredrik Severus Bergström och Elisabet Charlotta Alstedt. Genomgick Stockholms lyceum; studenti Uppsala 9 juni 1847; disp. 19 febr. 1854 (P. Virgilii Maronis ut vulgo feruntur Copa et Moretum, Svethice conversa; pres. K. E. Zedritz) och 2 juni s. å. (P. Virgilii Maronis ut vulgo fertur ...

Biörnstierna, Johan, Bibliotekarie (1729 – 1797)

1. Johan Biörnstierna, före adlandet Beronius, f. 6 nov. 1729, d 14 apr. 1797 i Stockholm. Föräldrar: ärkebiskopen Magnus Beronius och Katarina Elisabet Valleria. Student i Uppsala 30 dec. 1736. Volontär vid fortifikationen 6 apr. 1753–61, då han som »obekant» avfördes ur rulloma; observatorieamanuens och informator för de kungliga pagerna 1758 (Anrep); informator för [a:6934:Scher...

Björkegren, Jacob, Skriftställare, Bibliotekarie, Lexikograf (1752 – 1825)

Björkegren, Jacob, f. 29 dec. 1752 på säteriet Halnatorp i Halna socken, d 14 sept. 1825 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden i Strå Johan Björkegren och Maria Forsberg. Åtnjöt undervisning i krigsmanshusskolan i Vadstena från 1762, i Linköpings trivialskola från 1766 samt på gymnasiet därstädes från 1768; student i Uppsala 7 apr. 1772. E. o. kanslist i kommerskollegiet 19 febr. 1778; sekrete...

Boheman, Mauritz H A E, Bibliotekarie (1858 – 1908)

3. Mauritz Hjalmar Alfred Eugen Bohem an, f. 11 juli 1858 å Geversnäs herrgård i Helgesta socken, d 23 jan. 1908 i Stockholm. Föräldrar: ryttmästaren, sedermera postmästaren i Falkenberg Gustav Alfred Boheman och Louise Vilhelmina. Becker. Elev vid Halmstads h. elementarläroverk 1871 och vid Karolinska katedralskolan i Lund 1878; avlade mogenhetsexamen, därstädes 5 dec. 1878; inskriven vid L...

Braune, Fredrik E, Bibliotekarie (1832 – 1907)

Braune, Fredrik Emanuel, f. 18 juli 1832 i Göteborg, d. 19 jan. 1907 i Lund. Föräldrar: grosshandlaren Gerhard Emanuel Braune och Sofia Charlotta Engellau. Elev vid Malmö h. lärdomsskola ht. 1841;. student i Lund 25 maj 1849; disp. 29 okt. 1851 (De sacramento, p. II; pres. K. Olbers); fil. kand. 28 maj 1856; disp. 5 dec. 1857; fil. magister 1 juni 1859. Docent i romersk litteratur och arkeol...

Brauner, Johan (Hans), Landshövding, Bibliotekarie, Censor Librorum, Latinskald (1668 – 1743)

1. Johan (eller Hans) Brauner, före adlandet Braun och Brauner, f. 5 nov. 1668 i Fagerhult, d. 10 juli 1743 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Fagerhult och Kråksmåla, sedermera i Madesjö, prosten Nicolaus Brodderi Bruun eller Braun och Kristina Valleria. Elev i Kalmar skola 1678; student i Uppsala 8 okt. 1685; anträdde en utländsk studieresa 1699. V. bibliotekarie vid Uppsala universitet 1...

Brenner, Henrich, Bibliotekarie, Orientalist (1669 – 1732)

4. Henrich Brenner, kusin till B. 2, f. 13 sept. 1669 i Kronoby, Österbotten, d. 29 aug. 1732 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Jacobus Henrici Brenner och Brita Mårtensdotter Gammal. Student i Åbo 1683; disp. 29 apr. 1687 (Dissertationum oratoriarum tertia, affectuum et dispositionis reprsesentans ideam; pres. D. Achrelius); student i Lund 11 nov. 1687 och i Uppsala 8 okt. 1690;...

Bring, Samuel Ebbe, Bibliotekarie (1879 – 1965)

7. Samuel Ebbe Bring, f. 25 sept. 1879 i Vinslöv. Föräldrar: kronolänsmannen Ebbe Lars Bring och Klara Dorotea Bergman. Elev vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1898; student vid Lunds universitet 14 sept. s. å; fil. kand. 31 jan. 1901; fil. lic. 14 sept. 1908; disp. 20 maj 1911; fil. doktor 31 maj 1912; har företagit studieresor till Schw...

Brocman, Nils Reinhold, Historiker, Översättare, Bibliotekarie, Jurist (1731 – 1770)

3. Nils Reinhold Brocman, f. 1 nov. 1731 i Norrköping, d. 21 maj 1770 i Stockholm. Föräldrar: tobaksfabrikören Adam Reinhold Broocman och Kristina Corylander. Student i Uppsala 28 mars 1743 och i Lund 15 dec. 1745; disp. i Lund 16 dec. 1749 (Dissertatio theologica de influentia ministerii ecclesiastici in opus regenerationis; pres. J. Corylander) och 28 juli 1750 (De sanctitate legatorum sag...

Brulin, J O Herman, Historiker, Bibliotekarie, Arkivman (1875 – 1960)

Brulin, Johan Olof Herman, f. 23 maj 1875 på Stensholmen i Rackeby församling. Föräldrar: godsägaren Johan Anders Herman Brulin och Louise Angelique Charlotte von Döbeln. Elev vid Skara h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1892; student, i Uppsala 20 sept. s. å.; fil", kand. 30 maj 1895; fil. lic. 31 okt. 1903; disp. 27 maj 1905; fil. doktor 30 maj s. å.; ha...

Carlsson, Alfred Bernhard, Bibliotekarie, Bibliograf (1881 – 1959)

Carlsson, Alfred Bernhard, f. 6 maj 1881 i Munktorps församling. Föräldrar: folkskolläraren och organisten Johan Erik Carlsson och' Ulrika Charlotta Ridmark. Elev vid Västerås h. allmänna läroverk ht. 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 26 maj 1899; student i Uppsala 14 sept. 1899; fil. kand. 15 sept. 1902; fil. lic. 2 febr. 1911; disp. 19 maj 1913; fil. doktor 31 maj 1913; har företagit ...

Celse, von, Magnus, Historiker, Bibliotekarie, Kansliråd, Rikshistoriograf (1709 – 1784)
Magnus von Celse, före adlandet Celsius, f.6 jan. 1709 i Uppsala, d 21 juli 1784 därstädes. Föräldrar: domprosten Olof Celsius d. ä. och Margareta Insulander. Student i Uppsala 10 dec. 1714; informerades av sin kusin Magnus Beronius; disp. 28 sept. 1728 (Monasterium Sko in Uplandia; pres. E. Alstrin). V. amanuens vid K. biblioteket 7 nov. 1729; tillika e. o. kanslist vid inrikes civilexpedition...
Cronhamn, Frithiof August, Bibliotekarie, Musikskriftställare (1856 – 1897)

2. Frithiof August Cronhamn, den föregåendes son, f. 26 juni 1856 i Stockholm, d. 28 apr. 1897 därstädes. Åtnjöt undervisning i mamsell Fahlmans skola; elev i lektor A. V. Staaffs skola 1864 och vid Nya elementarskolan i Stockholm 31 aug. 1865; elev vid Musikaliska akademiens konservatorium vt. 1869—ht. 1874; avlade mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan 17 maj 1877. Medarbetare i...

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, Författare, Poet, Bibliotekarie, Estetiker (1834 – 1917)

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, f. 1 jan. 1834 i Bergen, Norge, d. 6 mars 1917 i Kristiania. Föräldrar: bankbokhållaren Fredrik Dietrichson och Marie Heiberg Dahl. Student vid univ. i Kristiania 1853; »anneneksamen» 1854; föreslagen till docent, i nordisk litteratur vid Uppsala univ. 2 maj 1860; förord-nad 11 mars 1861; vistades dec. 1862—mars 1865 i Rom; konsulatsekr. där 1863 samt Sk...

Eenberg, Johan, Bibliotekarie, Topografisk författare (– 1709)

Eenberg, Johan, f. i Dalarna, d. 15 maj 1709 i Uppsala. Student vid Uppsala univ. 8 maj 1678; disp. 1687 och pro gradu 4 dec. 1688; fil. magister 1688; vice bibliotekarie vid univ.-biblioteket 1690; fil. adjunkt 27 jan. 1701; professor i praktisk filosofi 22 jan. 1704, allt vid Uppsala universitet.

Eichhorn, Christopher, Skriftställare, Samlare, Journalist, Bibliotekarie (1837 – 1889)

Christopher Eichhorn, f. 26 okt. 1837 i Stockholm (Ad. Fredr.), d. 3 dec. 1889 där (Maria). Föräldrar: bryggaren Melchior Johan Eichhorn och Agneta Carolina Malmgren. Intogs vid Klara h. lärdomsskola 3 febr. 1846, vid Stockholms gymnasium 1851; student vid Uppsala univ. 18 maj 1855; kansliex. där 27 maj 1864; e. o. amanuens vid K. biblioteket 23 juni s. å.; e. o. kanslist i Ecklesi...

Freinshemius (Freinsheim), Johannes C, Språkforskare, Bibliotekarie, Rikshistoriograf (1608 – 1660)

Freinshemius (Freinsheim), Johannes Casparus, f 16 nov 1608 i Ulm, d 30 okt 1660 i Heidelberg. Föräldrar: Johann Bartholomeus Freinsheim o Elisabet Meijel. Inskr vid univ i Marburg 13 sept 1625, i Giessen o i Strassburg 9 okt 1627, sekr i Frankrike 1633–36, installerad prof skytteanus i Uppsala 25 aug 1642, bibliotekarie vid KB i Sthlm o rikshistoriograf 4 sept 1647, prof eloquentiae i Uppsa...

Friberg, E Axel, Litteraturhistoriker, Bibliotekarie, Idé- och lärdomshistoriker (1905 – 1947)

Friberg, Erik Axel, f 24 nov 1905 i Sthlm (Maria), d 25 okt 1947 i Paris (Sv Sofiaförs, enl dödb för Jak, Sthlm). Föräldrar: tullöveruppsyningsmannen Carl Johan F o Hilma Charlotta Strömberg. Studentex vid Sthlms h a l på Södermalm 1924, inskr vid Sthlms högskola 19 jan 1928 o vid Uppsala univ 23 sept 1930, fil mag där 15 dec 1932, fil lic vid Sthlms högskola 13 dec 1941, amanuens vid KB 19 ...

Geete, K Robert, Språkforskare, Bibliotekarie (1849 – 1928)

2 Geete, Knut Robert, svåger till G 1, f 15 febr 1849 i Sthlm (Jak), d 10 mars 1928 där (Hedv El). Föräldrar: krigshovrättsrådet Sten Porse G o Johanna Helena Charlotta Juliana Elgenstierna. Studentex vid Sthlms gymn 20 maj 1868, inskr vid Uppsala univ 15 sept s å, fil kand 30 maj 1874, disp 26 maj 1875, fil dr 31 maj s å, eo amanuens vid KB 22 okt s å, led av NF:s red 1 jan 1877–1...

Gödel, Vilhelm, Skriftställare, Bibliotekarie (1864 – 1941)

Gödel, Vilhelm, f 5 nov 1864 i Nora bergsförs (Ör), d 30 maj 1941 i Saltsjöbaden (Sth). Föräldrar: bergsmannen Gustaf Israelsson o Gustafva Andersdtr. Mogenhetsex vid Örebro h a l vt 86, inskr vid UU ht 86, FK 30 maj 90, FL 31 jan 95, disp pro gra-du 28 maj 97, FD 31 maj 97, allt vid UU, eo amanuens vid KB 95, tjänsteman vid KA 98—07, bibliotekarie o chef för Riksdagsbibl 9 okt 07—5 nov 31 (...

Hallberg, S Severin (Seve), Bibliotekarie (1886 – 1960)

2 Hallberg, Seth Severin (Seve), son till H 1, f 3 juni 1886 i Lund, d 2 okt 1960 i Gbg (Örgryte). Mogenhetsex vid h a l i Lund 3 juni 04, inskr vid LU ht 04, FK där 14 sept 07, inskr vid UU 08, FL vid LU 27 okt 11, amanuens vid KB 16 febr 12, red för Sveriges offentliga biblioteks accessionskat 13—17 o 20—27, andre bibliotekarie vid KB 26 jan 17—27, led av Sveriges allm biblioteks...

Hallström, Ivar C, Bibliotekarie, Tonsättare (1826 – 1901)

Hallström, Ivar Christian, f 5 juni 1826 i Sthlm (Maria), d 11 april 1901 där (Klara). Föräldrar: bankokommissarien Paul Fredrik H o Anna Maria Casparsson. Inskr vid UU 9 okt 44, hovrättsex 49, bibl hos prins Oscar (Fredrik) (sedermera Oscar II) 53, ledde A F Lindblads musikskola 61—72, repetitör vid K teatern 81—85, prof:s n h o v 83. — AssMA 53, LMA 61, Litteris et artibus 64, LVVS 81. — O...

Hammarsköld, Lars (Lorenzo), Skriftställare, Bibliotekarie (1785 – 1827)

2 Hammarsköld, Lars (Lorenzo), f 7 (ej 5) april 1785 i Tuna (Kalm), d 15 okt 1827 i Sthlm (Joh). Föräldrar: kammarherren Carl Gustaf H o Catharina Mariana Breitholtz. Inskr vid UU 10 febr 01, FK där 6 dec 05, disp pro gradu där 7 maj 06, eo amanuens vid KB 28 juni 06, deltog i riksdagarna 09—23, amanuens vid KB 7 mars 08, förste amanuens där 10 juni 11, mag vid UU 15 juni 12, k bibliotekarie...

Hjelmqvist, J Fredrik B, Bibliotekarie (1876 – 1960)

2 Hjelmqvist, Johan Fredrik Benno, bror till H 1, f 9 sept 1876 i Härslöv, Malm, d 30 juli 1960 i Danderyd. Mogenhetsex vid Lunds h a l 30 maj 94, inskr vid LU 11 sept 94, FK 15 sept 96, FL 31 maj 05, ord bibl:amanuens vid LUB 30 mars 06, disp 24 maj 09, FD 28 maj 09, tit andre bibliotekarie 1 jan 10, förste bibl:konsulent 13 (tf 12)—25, sekr i Sveriges allm bibl:fören 15—33, utret...

Holmberg, Arne, Bibliotekarie (1889 – 1966)

Holmberg, Arne, f 7 juli 1889 i Sthlm, Nik, d 16 april 1966 där, Matt. Föräldrar: grosshandl Niklas Gerhard H o Hilma Axelina Sofia Norrman. Mogenhetsex vt 07, FK vid UU 16 sept 09, FL där 15 dec 10, eo amanuens vid UUB 11, vid KB 12—17, disp pro gradu 24 maj 13, FD 31 maj 13, andre bibliotekarie vid KB 18—27, sekr i Sv humanistiska förb 19—39, bibliotekarie vid Karol inst 20—48, led av styr...

Hulth, J Markus, Bibliotekarie (1865 – 1928)

Hulth, Johan Markus, f 25 april 1865 i Skövde, d 23 mars 1928 i Uppsala. Föräldrar: vaktmästaren, extra rådmannen Johan H o Charlotta Sofia Svengren. Mogenhetsex vid h a l i Örebro 30 maj 84, inskr vid UU 13 sept 84, FK där 28 jan 89, bibliotekarie vid Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala ht 90—ht 00, eo amanuens vid UUB 25 mars 91, FL vid UU 31 jan 96, bibliotekarie i Uppsala läkarefören ...

Johanson, J Viktor, Litteraturhistoriker, Bibliotekarie (1888 – 1967)

Johansson, Johan Viktor, f 22 dec 1888 i Hammar, Ör, d 11 nov 1967 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: inspektören Johan Gustaf J o Hilma Eleonora Carlström. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad 15 juni 08, inskr vid GH ht 08, FK 31 maj 13, eo amanuens vid Gbgs stadsbibi 2 jan 15, amanuens där 12 jan 16, vid GH.s exp 29 sept 17 (vid seminariebibi 19—21), FL vid GH 15 febr 19, andre bibliotekarie vid Gbgs...

Johnsen, Henrik Philip, Bibliotekarie, Organist, Kapellmästare, Tonsättare (1717 – 1779)

Johnsen, Henrik (Hinrich) Philip, f 1717 trol i Nordtyskland, d 12 febr 1779 i Sthlm, Klara. Kom till Sthlm 43, organist i Klara kyrka där 45, kapellmästare för franska teatertruppen 63—71, MA:s bibliotekarie 31 dec 71—72. —LMA 71.

G 9 april 54 i Sthlm, Klara, m Margareta Charlotta Meijer, f trol 31 där, Ad Fredr, d 25 okt 05 där, Klara, dtr till perukmakare Christoffer M o Dorotea So...

Kardell, Sven Johan, Gymnasielärare, Bibliotekarie, Riksdagsman (1842 – 1923)

Kardell, Sven Johan, f 30 jan 1842 i Avesta, d 6 jan 1923 i Östersund. Föräldrar: kamreren Johan K o Maria Kristina Norberg. Studier i Falu skola 49—61, studentex vid UU 23 maj 61, eo lär i Falun 62—63 o ht 66, FK vid UU 29 mars 66, disp där 26 maj 66, FD där 31 maj 66, adjunkt i Falun 14 okt 66, v lektor i historia o latin i Falun vt o ht 67, lektor i samma ämnen vid Östersunds h a l 14 nov...

Klemming, Gustaf E, Bibliotekarie (1823 – 1893)

1 Klemming, Gustaf Edvard, f 5 sept 1823 i Sthlm, Klara, d 31 aug 1893 (enl Sthlm, Hedv El) på Kesäter, V Vingåker, Söd. Föräldrar: bleckslagaråldermannen Carl Gustaf K o Ulrika Maria Holmström. Elev vid Sthlms gymn 38–41, inskr vid UU 15 okt 41, anställd vid KB utan lön jan–sept 44, juli–sept 45 o juli 46–febr 47, kansliex vid UU 11 juni 46, eo amanuens vid KB 23 febr 47, SA:s bibliotekarie...

Klintberg, Mathias V, Bibliotekarie, Språklärare, Dokumentärfotograf (1847 – 1932)

Klintberg, Mathias Victor, f 9 okt 1847 i När, Gotl, d 18 juni 1932 i Visby. Föräldrar: prosten Matthias K o Antoinetta Virginia Agrell. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Visby vt 66, inskr vid UU 1 okt 66, FK 30 jan 72, extra lär vid Maria lärov i Sthlm 1 april 72-vt 76, adjunkt vid lärov i Visby 18 okt 76, lärov :s sekr 83—93, bibliotekarie där 21 maj 84—12, disp 13 dec 84, FD 31 maj 86, ...

Leopold, af, Carl Gustaf, Författare, Poet, Bibliotekarie (1756 – 1829)

af Leopold, Carl Gustaf, före adl först Leopoldt, därefter Leopold, dp 3 april 1756 i Sthlm, Maria, d 9 nov 1829 där, Klara. Föräldrar: tulltjänstemannen Carl Adam Leopoldt o Martha Christina Hobel. Studier i Norrköping, vid Söderköpings trivialskola o vid Linköpings gymnasium, inskr vid UU 28 sept 73, informator bl a hos greve W O Douglas på Stjämorp, Ög, 74—77, inskr vid univ i Greifswald ...

Lewenhaupt, C H Eugène, Tidskriftsredaktör, Litteraturhistoriker, Bibliotekarie, Godsägare (1849 – 1927)

12 Lewenhaupt, Carl Harald Eugéne, f 7 juni 1849 på Eka, Lillkyrka, Upps, d U febr 1927 på Säbylund, Kumla. Föräldrar: majoren greve Axel L o frih Eugenie Carolina Desideria v Essen. Mogenhetsex vid katedralskolan i Uppsala 23 maj 68, inskr vid UU 21 sept 68, FK 27 jan 76, eo amanuens vid UUB 12 febr 76, tredje (Lidénsk) amanuens där 28 juni 82, sekr i Sv literatur-sällsk o red för dess tids...

Lewenhaupt, Sten M C, Diplomat, Bibliotekarie, Arkivman (1882 – 1969)

14 Lewenhaupt, Sten Mauritz Carl, sonson till L 9, f 27 febr 1882 på Krämbol, Ö Vingåker, Söd, d 7 sept 1969 i Katrineholm. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Claes Axel August L o grev Louise Caroline Charlotte Lewenhaupt. Mogenhetsex vid hal i Nyköping vt 00, inskr vid UU ht 01, underlöjtn i livreg:s husarers reserv 19 dec 02— 27 febr 15, FK vid UU 14 sept 07, inskr vid handelshögsk i ...

Lewin, Bernhard J, Språkforskare, Bibliotekarie (1903 – 1979)

Lewin, Bernhard Julius, f 16 nov 1903 i Säbrå, Vnl, d 23 febr 1979 i Gbg, Haga. Föräldrar: boktryckerifaktorn Frans Julius L o Signe Amelie Waller. Studentex vid Härnösands h a l 23 maj 23, inskr vid UU 10 sept 23, FK 28 maj 27, FL 28 maj 31, TK 15 dec 32, allt vid UU, lär vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 30 juni 33—30 nov 39, disp vid UU 9 april 38, doc i semitiska språk där 20 maj 38, FD...

Lidbeck, Anders, Filosof, Bibliotekarie, Estetiker (1772 – 1829)

2 Lidbeck, Anders, son till L 1, f 26 juli 1772 i Lund, d H maj 1829 i Sthlm (begr i Jak). Inskr vid LU 26 juli 73, mag där 23 juni 90, doc där i naturalhist 6 dec 90, botanisk demonstrator 30 april 91, v bibliotekarie 28 febr 98, bibliotekarie 17 dec 99, prof i estetik från 11 maj 01, deltog i riksdagen 28/30. — LFS 94.

G 22 mars 07 m sångerskan Brita Catharina Munck af Rosenschöld, ...

Linder, I G Margareta (Greta), Skriftställare, Bibliotekarie (1888 – 1963)

3 Linder, Ingrid Gurli Margareta (Greta), dtr till L 1 och L 2, f 15 maj 1888 i Sthlm, Hedv El, d 19 okt 1963 där, Engelbr. Mogenhetsex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm vt 07, inskr vid UU ht 07, FM där 25 okt 11, anställd hos bibkkonsulenterna i skolöverstyr 13—25, genomgick bibhskolan vid New York Public Library 15—16, led av Sveriges allm bibl:fören:s katalogkomm 17...

Lindstedt, Hilda S, Bibliotekarie (1881 – 1971)

2 Lindstedt, Hilda Sofia, dtr till L 1, f 24 juli 1881 i Dorpat, Estland, d 2 april 1971 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 20 maj 01, anst vid komm ang skandinaviska dödlighetstabeller 1 okt 01 —I juli 02, första biträde vid Skandinaviska komm ang försäkring av ickenormala risker 1 okt 02—1 juli 06, extra assistent vid VA:s bibl 07-11, inskr vid UU ht 07 —ht ...

Ljungdal, Arnold G, Författare, Poet, Bibliotekarie (1901 – 1968)

Ljungdal, Arnold Gottfrid, f 2 aug 1901 i Mellerud, Holm, Älvsb, d 13 juli 1968 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: grosshandl Gottfrid Edvard L o Anna Andersdtr. Elev vid högre latinlärov i Gbg ht 16, studentex där 27 maj 20, inskr vid LU ht 21–vt 26, FK där 31 maj 22, dokumentationssekr i Lunds studenters Clartésektion ht 23–vt 24, FL vid LU 30 jan 26, extra assistent vid Sthlms stadsbibi 27, andr...

Lundgren, A H Hjalmar, Författare, Översättare, Bibliotekarie (1880 – 1953)

Lundgren, Anders Hugo Hjalmar, f 16 febr 1880 i Norrköping, S:t Olai, d 5 okt 1953 där, Hedvig. Föräldrar: stadskamreraren Johan Edmund L o Hilma Alfrida Sofia Andersson. Mogenhetsex vid Norrköpings hal vt 99, inskr vid UU ht 99–vt 13, FK 27 maj 03, FL 15 sept 08, amanuens vid UUB 09–14 (tjänstl från ht 13), disp 16 maj o FD 31 maj 13 vid UU, stadsbibliotekarie vid Norrköpings stadsbibi 1 au...

Lundstedt, Bernhard W, Bibliotekarie, Bibliograf (1846 – 1914)

Lundstedt, Bernhard Wilhelm, f 11 juni 1846 i Sthlm, Nik, d 24 mars 1914 i Castellammare di Stabia, Italien (enl db för Klara, Sthlm). Föräldrar: lektorn Jonas L o Wilhelmina Johanna Haeger. Studentex vid Sthlms gymn 23 maj 66, inskr vid UU 1 juni 66, FK där 30 maj 73, eo amanuens vid KB 7 juni 73, disp vid UU 22 maj 75, FD där 31 maj 75, eo kanslist i ecklesiastikdep 17 sept 75, amanuens dä...

Morin, Gösta, Bibliotekarie, Musikhistoriker (1900 – 1977)

Morin, Gösta, f 14 (4 enl fb) april 1900 i Ludvika, d 30 maj 1977 där. Föräldrar: grosshandlaren Per Gustaf M o Hilda Maria Tillaeus. Studentex vid Sthlms samgymnasium 14 maj 20, inskr vid UU 17 sept 20, FK där 29 jan 27, studier i musikhist o musik som Gunnar Wennerberg-stipendiat vid univ i Berlin vintern 28

Munch-Petersen, A Valfrid M P, Språkforskare, Bibliotekarie (1877 – 1967)

Munch-Petersen, Alfhild Valfrid Matilda Palmgren, f 3 juni 1877 i Sthlm, Jak o Joh, d 6 dec 1967 i Gentofte, Danmark (begr i Khvn, Vestre). Föräldrar: rektorn Karl Edvard Abraham Henning Palmgren o Ida Teresia Pohl. Elev vid Palmgrenska samskolan i Sthlm ht 83, mogenhetsex där 18 dec 95, inskr vid UU vt 96, lär vid Palmgrenska samskolan ht 96–vt 00 o ht 01–vt 07, studerade språk uto...

Mörner, C-G Stellan, Bibliotekarie, Radiotjänsteman, Musikforskare (1915 – 1977)

20 Mörner, Carl-Gabriel Stellan, brorsons sonson till M 14, f 10 juli 1915 i Ystad, d 18 jan 1977 i Sthlm, Joh. Föräldrar: kommendören greve Adolf Göran M o frih Emelie Charlotta Maria Anna Funck. Studentex vid hal på Östermalm 10 maj 35, ex vid officersaspirantskolan i Linköping 23 maj 36, inskr vid StH vt 37, tjänstg vid Sthlms stadsbibi periodvis 40...

Nelson, Axel H, Klassisk filolog, Bibliotekarie, Lärdomshistoriker (1880 – 1962)

Nelson, Axel Herman, f 11 sept 1880 i Norrköping, Hedvig, d 20 maj 1962 i Uppsala, Domk. Föräldrar: grosshandl August N o Anna Paulina Ahlborg. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 1 juni 98, inskr vid UU 15 sept 98, FK 31 jan 02, bibliotekarie för Östgöta nation maj 02–maj 05, ordf där okt 04okt 05, förste kurator där...

59 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se