Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
18 träffar, sida:  1 
Andersson, L Aksel, Biblioteksman (1851 – 1923)

Andersson, Lars Aksel, f. 2 mars 1851 i Halmstad. Föräldrar: garverifabrikören Lars Peter Andersson, och Karolina Matilda Kröger. Avlade mogenhetsexamen i Halmstad 24 maj 1870; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 13 sept. 1876; fil. lic. 3 nov. 1883; disp. 30 maj 1884; fil. doktor 31 maj s. å.; studerade 1877–79 i Leipzig, Cambridge och Paris; har dessutom företagit upprepade utländska r...

Annerstedt, Claes, Historiker, Biblioteksman (1839 – 1927)

5. Claes Annerstedt, son till A. 2, f. 7 juni 1839 i Uppsala. Genomgick Uppsala h. allmänna läroverk 1846–58; student i Uppsala 20 maj 1858; fil. kand. 29 maj 1866; disp. 15 febr. 1868; fil. doktor 31 maj 1869. Amanuens i kommittén för fortsatt utgivande av »Scriptores rerum Svecicarum medii aevi» 1868–76; docent i historia vid Uppsala universitet 17 mars 1868; ordförande i histori...

Aspelin, David Johan, Präst, Poet, Biblioteksman (1780 – 1821)

David Johan Aspelin, f. 2 aug. 1780 i Långasjö, d 25 aug. 1821 i Tolg. Föräldrar: prosten i Långasjö Elias Aspelin och Kristina Rebecka Wickelgren. Intogs i Växjö skola 1790; gymnasist 1794; student i Lund 19 sept. 1796; disp. 10 maj 1797 (Disp. qualis S. Pauli de Anania pontifice, cujus Act. XXFII: 5 fit mentio, notitia fuerit, demonstrans, pres. G. Sommelius); avlade examen philo- sophicum...

Aurivillius, Pehr Fabian, Biblioteksman (1756 – 1829)

6. Pehr Fabian Aurivillius, son till A. 4, f. 10 dec. 1756, d. 14 nov. 1829 i Uppsala under ett konsistoriesammanträde. Student i Uppsala 27 juni 1757; disp. 25 okt. 1780 och 23 maj 1782; fil. magister (primus) 17 juni 1782. E. o. biblioteksamanuens 24 maj s. å.; docent i grekiska språket vid Uppsala universitet 1 febr. 1784; akademibibliotekarie och professor i vitterheten 19 mars...

Berling, Edward W, Biblioteksman (1813 – 1883)

Edward Wilhielm Berling, f. 19 aug. 1813 i Lund, d 20 maj 1883 därstädes. Föräldrar: akademiräntmästaren Karl Fredrik Berling och Elisabet Fredrika Palm. Student i Lund 22 juni 1827; disp. 23 maj 1829 (T. Livii Patavini Suethice reddendi periculum, p. VI; pres. P. Dahlstedt); filol. kand. 18 dec. 1830; .fil. kand. 2 juni 1832; disp. 8 juni s. å. (Förklaring öfver åtskilliga, i synnerhet skån...

Bonsdorff, Johan, Orientalist, Biblioteksman (1772 – 1840)

3. Johan Bonsdorff, de båda föregåendes broder, f. 1 apr. 1772 i Borgå, d 8 juli 1840 i Kakskerta. Student i Åbo 30 jan. 1788; disp. 10 juni 1791 (Diss. sistens theoriam mentis human» revelatione excultæ, p. I; pres. J. Bonsdorff); fil. kand. 16 mars 1792; disp. 16 juni s. å. (De scepticismo historico, p. I; pres. H. G. Porthan); fil. magister 22 juni s. å.; student i Uppsala 12 ok...

Bygdén, Anders Leonard, Filosof, Personhistoriker, Biblioteksman (1844 – 1929)

Bygden, Anders Leonard, f. 3 mars 1844 i Spånga. Föräldrar: revisorn vid postverket Olof Bygden och Karolina Albertina Moritz. Åtnjöt undervisning vid privatläraren J. Zetterljungs skola i Stockholm; elev vid Umeå h. elementarläroverk ht. 1856; avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1863; inskriven vid Uppsala universitet 18 maj s. å.; fil. kand. 14 dec. 1870; disp. 22 maj 1872,; fil. doktor ...

Carlquist, N W Gunnar, Historiker, Biblioteksman (1889 – 1963)

Carlquist, Nils Wilhelm Gunnar, f. 3 febr. 1889 i Knästorp. Föräldrar: kamrern Johan Otto Mauritz Carlquist och Carolina Charlotta Zickerman. Elev vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1900; avlade mogenhetsexamen därstädes 28 maj 1906; student vid Lunds universitet 4 sept. 1906; fil. kand. 23 mars 1909; fil. magister 22 mars 1910; fil. lic. 30 jan. 1915; disp. 15 sept. 1920; fil. doktor 31 maj...

Collijn, Isak G A, Bibliograf, Bokhistoriker, Biblioteksman (1875 – 1949)

1. Isak Gustaf Alfred Collijn, f. 17 juli 1875 i Halmstad. Föräldrar: grosshandlaren Olov Gustav Collijn och Hulda Gerda Wallberg. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1884; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1893; student vid Uppsala universitet 15 sept. 1893; fil. kand. 31 jan. 1896; fil. lic. 29 maj 1901; disp. 29 maj 1902; fil. doktor 31 maj 1902; har företa...

Corylander, Johan, Präst, Poet, Biblioteksman (1707 – 1775)

Corylander, Johan, f. 17 jan. 1707 i Styrestad (enligt annan uppgift i Norrköping), d 8 febr. 1775 i Jämshög. Föräldrar: kyrkoherden i Styrestad, kontraktsprosten Nils Corylander och Kristina Jonsdotter Rehn. Elev vid Linköpings gymnasium; student, i Lund 16 sept. 1721; disp. 19 juni 1725 (Dissertatio. historica de Roma ante Romulum; pres. M. Rydelius) och 3 maj 1729 (Tentamen graduale histo...

Dahlgren, Erik Wilhelm, Geograf, Biblioteksman (1848 – 1934)

2. Erik Wilhelm Dahlgren, den föregåendes son, f. 7 juni 1848 i Stockholm. Elev vid Klara l. elementarläroverk 1859 —63 och vid Stockholms gymnasium ht. 1863; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 23 maj 1867; student vid Uppsala universitet 1 okt. 1867; avlade förberedande examen för inträde i rättegångsverken och K. M: ts kansli 29 maj 1868 och kansliexamen 28 maj 1870; ...

Dähnert, Johann Carl, Historiker, Skriftställare, Statsrättsjurist, Biblioteksman (1719 – 1785)

Dähnert, Johann Carl, f. 10 nov. 1719 i Stralsund, d. 5 juli 1785 i Greifswald. Föräldrar: köpmannen Johann Christoph Dähnert och Regina Lemmius. Elev vid Stralsunds gymnasium; student vid univ. i Greifswald påsken 1738; led. av Deutsche Gesellschaft där 1740 och dess sekr. 1743; universitetsbibliotekarie där 27 juli 1747; erhöll K. fullmakt som sådan och sjätte professor i filosofiska fakul...

Grape, Anders W, Språkforskare, Biblioteksman (1880 – 1959)

Grape, Anders Wilhelm, f 7 mars 1880 i Gävle, d 29 april 1959 i Uppsala. Föräldrar: 1:e stadsläkaren Erik Adolf G o Anna Lovisa Célanire Rydwall. Mogenhetsex vid Gävle h a l 31 maj 98, inskr vid UU 12 sept 98, FK 16 sept 01, eo amanuens vid UUB 8 sept 05, FL 15 dec 09, disp pro gradu 29 maj 11, FD 31 maj s å, amanuens vid UUB 1 jan 10, 2:e bibl 17 okt s å, 1:e bibl 15 dec 11, överb...

Scarin, Algot, Historiker, Biblioteksman (1684 – 1771)

Scarin, Algot, f 20 nov 1684 i Skara (fdb saknas), d 5 nov 1771 i Åbo, Sv förs. Föräldrar: kyrkoherden Asmund S o Kristina Clevera. Elev i Skara gymn 91, inskr vid UU 11 okt 04, amanuens vid UUB 14–16, disp pro gradu vid UU 7 juni 16, mag 12 juni 16, doc i latin där 8 juni 21, prof i historia o moral vid Åbo akad 5 maj 22 (tilltr okt 23)–14 sept 61, tillika bibliotekarie för Åbo akad:s bibi ...

Schröder, Johan Henrik, Arkeolog, Numismatiker, Biblioteksman (1791 – 1857)

Schröder, Johan Henrik, f 18 april 1791 i Västerås, d 8 sept 1857 i Uppsala, Domk. Föräldrar: konsistorienotarien Johan S o Henrica Ugla. Studier vid trivialskolan o gymnasiet i Västerås, inskr vid UU 13 juni 10, disp pro exercitio där 18 maj 11, konsistorieamanuens i Västerås 21 juli 14, disp pro gradu vid UU 31 maj 15, mag 15 juni 15, doc i historia litteraria där 28 dec 15, eo amanuens vi...

Snoilsky, Carl J G, Skald, Biblioteksman (1841 – 1903)

Snoilsky, Carl Johan Gustaf, f 8 sept 1841 i Sthlm, Klara, d 19 maj 1903 där, Hedv El. Föräldrar: justitierådet greve Nils S o statsfrun frih Sigrid Fredrika Juliana Baner. Elev vid Klara högre lärdomsskola, Sthlm, aug 50–juni 57, vid Lyceum där ht 57–vt 60, studentex vid UU 18 maj 60, inskr där 21 maj 60, kansliex där 27 maj 64, e o kanslist i Finansdep 20 juni 64, vistades i Italien o Span...

Sylwan, Otto, Litteraturhistoriker, Biblioteksman (1864 – 1954)

 2 Sylwan, Otto, sjumänning till S1, f 22 aug 1864 i Kristianstad, Garnisonsförs, d 15 jan 1954 i Gbg, Vasa. Föräldrar: överstelöjtnanten Otto Christian S o Anna Sofie Wendel. Mogenhetsex vid Kristianstads h elementarläroverk 9 juni 81, inskr vid LU 4 okt 81, fil kand 29 maj 86, fil lic 21 maj 92, disp pro gradu 24 maj 92, fil dr 31 maj 92, doc i l...

18 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se