Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
246 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
(Björnram), Andreas Laurentii, Ärkebiskop (– 1591)

3. Andreas Laurentii (Björnram), den föregåendes broder, son till B. 1 i hans senare gifte, d 1 jan. 1591. Student i Rostock 1556; kyrkoherde i Umeå socken 1561 och i Gävle 1570; tillika landsprost i Gästrikland; förordnad till superintendent i Växjö 2 aug. 1576; biskop därstädes sommaren 1577; ärkebiskop 1583 (invigd 8 sept. s. å.); adlad (före 1590).

Gift 1) med ...

(Finstaätten), Israel Erlandsson, Biskop (– senast 1329)

3 Israel Erlandsson, brorson till F 1, levde 7 jan 1328, var d 15 maj 1329. Föräldrar: riddaren Erland Israelsson o Katarina Johansdtr (dtr av riddaren Johan Ängel d ä). Var scholaris i Linköping 1264–67, kanik vid Uppsala domkyrka 1274 o ännu 1277, var någon tid kyrkopräst i S:t Per i Sigtuna, var troligen redan 1281 dominikanerbroder i Sigtuna o kallas så 10 dec 1288, h...

(Finstaätten), Jakob Israelsson, Ärkebiskop (– 1281)

1 Jakob Israelssori, d 25 okt 1281. Blev 28 juli 1273 kanik i Uppsala med Laggahärads prebende, kallas 2 jan 1278 (archi)electus av Uppsala (företrädaren avled 5 mars 1277), förlänades pallium av påven 5 april och vigdes av ärkebiskop Jakob i Lund mellan 9 juli och 20 aug s å till ärkebiskop i Uppsala.

(Lillie), Matthias Gregersson, Ärkebiskop (– 1520)

4 Matthias Gregersson, helbror till L 3, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Nämnes tidigast 22 juni (ej aug) 80, inskr vid univ i Greifswald 23 juli 87, baccalaureus där 27 (ej 17) sept 87, magister in artibus där 8 febr 90, var kanik i Uppsala åtminstone 27 okt 91–12 mars 01, inskr vid univ i Köln 7 sept 92, var baccalaureus in decretis (kanonisk rätt) då han blev domprost i Strängnäs...

(Natt och Dag), Knut Bosson, Biskop (1359/60 – 1436)

3 Knut Bosson, bror till N 2, f 1359 eller 1360, d 12 mars 1436. Kantor vid Linköpings domkyrka 80 eller 81, studerade juridik vid univ i Prag 81, dekan vid Linköpings domkyrka 89 eller 90, vald till biskop i Linköping maj 91, invigd 1 juni 93.

(Oxenstierna), Jöns Bengtsson, Ärkebiskop, Riksföreståndare (1417omkr – 1467)

3 Jöns Bengtsson, son till O 2 i hans första g, f omkr 1417, d 15 dec 1467 på Borgholm. Inskr vid univ i Leipzig sommaren 34, baccalaureus in artibus där våren 36, mag in artibus där våren 38, domprost i Uppsala från mellan 3 okt 38 o 3 okt 39, decretorum baccalaureus senast 45, rektor för univ i Leipzig 23 april–16 okt 45, av domkapitlet vald till ärkebiskop i Uppsala 48 efter 17 f...

(Rosén) von Rosenstein, Carl, Teolog, Talman, Ärkebiskop (1766 – 1836)

5 (Rosén) von Rosenstein, Carl, systerson till R 4, f 13 maj 1766 i Uppsala, d 2 dec 1836 där. Föräldrar: professorn Samuel Aurivillius (bd 2) o Anna Margareta Rosén. Inskr vid UU 11 dec 66, adopterad med adliga namn 5 maj 73, disp pro exercitio vid UU 4 mars 86, FK 21 nov 87, mag primus 16 juni 88, TK 30 maj 90, doc i teologi 30 okt 90, allt vid UU, prästv ...

Abrahamus Andreæ Angermannus, Ärkebiskop (– 1607/08)

 Abrahamus Andreas Angermannus, skolmästare i Stockholm, sedermera ärkebiskop i Uppsala, föddes, såsom namnet angiver, i Ångermanland och var enligt uppgift bondson. Födelseåret är obekant, men då han själv en gång uppgiver, att Olaus Petri tagit hand om hans tidiga barndom, var han måhända född omkr. 1540. Han gick till en början i Gävle skola och studerade på 1560-talet vid Rostoc...

Adalvard d.y., Biskop (1000-talet – 1070-tal)

Adalvard den yngre, tysk missionsbiskop i Sverige (Sigtuna, Skara). Tillhörde domkapitlet i Bremen; vigdes till biskop och sändes till Sverige av ärkebiskop Adalbert under Stenkils regeringstid (Adam IV,28). Anledningen härtill uppgives av Adam hava varit en underbar händelse, varigenom en av prästerna vid hednatemplet i Uppsala fått sin syn och blivit vunnen för kristendomen. Till A: s bisk...

Adalvard d.ä., Biskop (1000-talet – 1060-tal)

Adalvard den äldre, tysk missionsbiskop i Sverige (Skara), var enligt Adam av Bremen (III, 14) dekan vid domkapitlet i Bremen, då han av ärkebiskop Adalbert (1045–72) vigdes till svenskarnas biskop och i spetsen för en beskickning sändes till konung Emund Gammal. Beskickningen fick en ogynnsam utgång: på grund av inflytande från Emunds hovbiskop Asmund, som ej ville underkasta sig ...

Agardh, Carl Adolph, Nationalekonom, Biskop, Botanist (1785 – 1859)

1. Carl Adolph Agardh, f. 23 jan. 1785 i Båstad, d 28 jan. 1859 i Karlstad. Föräldrar: handlanden Georg Mikaelsson Agardh och Agneta Kristina Ollman. Student i Lund 5 okt. 1799; disp. 31 okt. 1801 (Quaestio physiol. quae et qualis est musculorum vis formam ossium mutandi, pres. J. Sönnerberg); filol. kand. 16 dec. 1803; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 29 maj s. å. (Observa-tiones in methodum T...

Agricola, Michael Olavi, Översättare, Biskop, Reformator (1508 omkr – 1557)

Agricola, Michael Olavi, f. omkr. 1508, d 9 apr. 1557, var av svensk börd; hans fader Olof Simonsson var fiskare i Torsby, Perno socken, östra Nyland. Efter att ha gått i skola i Viborg kom han till Åbo och blev där skrivare och omsider sekreterare hos biskop Martin Skytte. Av Petrus Särkilaks inhämtade han den evangeliska åskådningen, blev prästvigd och predikade nitiskt i evangelisk anda. ...

Ahnfelt, Otto N T, Biskop, Teolog (1854 – 1910)

5. Otto Nathanaël Theophilus Ahnfelt, f. 13 sept. 1854 i Dalby församling, Malmöhus län, d. 3 febr. 1910 i Linköping. Föräldrar: dv. prebendekomministern, sedermera kyrkoherden i Tranås av Lunds stift Karl Niklas Ahnfelt och Matilda Maria Bernhardina Ekstrand. Genomgick Lunds h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen i Lund 20 maj 1871; student vid Lunds universitet 7 okt. 1872; avlade te...

Almquist, Eric Abraham, Biskop, Teolog (1767 – 1830)

2. Eric Abraham Almquist, den föregåendes son, f. 25 maj 1767 i Gävle, d 29 juli 1830 i Härnösand. Student i Uppsala 6 okt. 1780; disp. 24 maj 1786 (De prudentia Gustavi I:mi religionem in Svecia reformantis, nonmere politica, pres. E: M. Fant); fil. kand. 29 maj 1793 med 23 1/2 betygsenheter; disp. 3 maj 1794 (Idea finis ultimi et moralis pretii, pres. D. Boéthius); fil. magister 1...

Alopæus, Magnus Jacob, Biskop (1743 – 1818)

Magnus Jacob Alopseus, f. 16 dec. 1743 i Läppävirta, d 8 aug. 1818. Föräldrar: kyrkoherden och kontraktsprosten Johan David Alopaeus och Maria Anderson. Genomgick Rautasalmi trivialskola och Borgå gymnasium; student vid Åbo universitet 5 mars 1761; disp. 12 mars 1763 (De aére, p. I, pres. Kr. Cavander) och 12 juni 1766; fil. magister 24 juli s. å. Docent i matematik 28 juli 1769; lektor i ma...

Alstrin, Eric, Filosof, Biskop (1683 – 1762)

Alstrin, Eric, f. 3 febr. 1683, d 4 nov. 1762. Föräldrar: kyrkoherden i Leksand Lars Alstrin och Kristina Ångerman. Inskriven som student vid Uppsala universitet 16 febr. 1691; företog en utrikes resa 1706–13; fil. magister 1708 i Greifswald. Vikarie för v. bibliotekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala J. Malmström 1716; akademisekreterare 22 juli 1719; logices och metaphysices profes...

Andersson, Johan, Biskop, Skolman (1820 – 1894)

1. Johan Andersson, f.29 sept. 1820 i Ödestugu socken, d 14 juni 1894 i Växjö. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Efter studier i Jönköping och Växjö student i Lund 3 okt. 1838; disp. 20 dec. s. å. (Öfningsbok uti fornnordiska språket, d. 6, pres. S. Bring); filol. kand. 12 juni 1841; fil. kand. 4 juni 184...

Anjou, Lars Anton, Biskop, Teolog, Ecklesiastikminister (1803 – 1884)

2. Lars Anton Anjou, f. 18 nov. 1803 i Frösthults församling, d 13 dec. 1884 i Visby.- Föräldrar: kyrkoherden i Frösthult Anton Anjou och Johanna Elisabet Sepelius. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 15 juni 1819; disp. 1 nov. 1823 (Problematum, quae ad philosophiam practicam pertinent, expositio, sect. II, pres. A. Södermark); prästvigd 9 dec. 1827; fil. kand. 15 juni 1829; disp...

Annerstedt, Thure, Biskop (1806 – 1880)

3. Thure Annerstedt, den föregåendes broder, f. 6 jan. 1806 i Tensta, d 6 nov. 1880 i Strängnäs. Student i Uppsala 8 okt. 1824; disp. 13 febr. 1828 (Ad loca selecta e Geneseos XII— XXV, p. VI, pres. G. Knös); fil. kand. 3 mars 1830; disp. 17 apr. s. å, (Odarion quadragesimum tertium et quartum Anacreontis, Melici yatis, pres. J. Tranér); fil. magister 16 juni s.å.; prästvigd 1...

Ansgar, Helgon, Ärkebiskop, Missionär (801 – 865)

»Nordens apostel», f. 801, d 3 febr. 865.

Anund (Jonsson), Biskop (– 1291)

Anund (Jonsson), biskop i Strängnäs 1275–91, tillhörde en stormannaätt med starka försänkningar i Östergötland; hans broder, riddaren och rådsherren Dan Jonsson, förde i vapnet tre stjärnor på en snedbjälke.

Arnell, Jonas, Biskop (1642 – 1707)

1. Jonas Arnell, f. 29 juni 1642 i Hudiksvall, d 12 nov. 1707 i Karlstad. Föräldrar: handlanden och rådmannen Lars Jonsson och Karin Eriksdotter (av Tresk-släkten). Efter åtta års studier i Hudiksvalls skola student i Uppsala 16 okt. 1658; informator för J. Schefferus' söner Johan, Henrik och Peter 1662–67, för G. Posses söner Knut och Leonard 1667–77 samt tillika från 1671...

Baazius, Joannes (Jöns), Biskop (1581 – 1649)

1. Joannes (Jöns) Baazius d. ä., f. 1581 på Ekesås prästgård i Gårdsby församling, d 1649 i Växjö. Son till kyrkoherden i Gårdsby Benedictus Johannis. Genomgick Växjö skola; student i Uppsala 30 okt. 1601; företog med understöd från stiftet en utländsk studieresa ioch vistades därunder i Wittenberg 1605 och i Giessen 1608 samt besökte även universiteten i Helmstedt och Jena. Skolrektor i Väx...

Baazius, Johannes, Ärkebiskop (1626 – 1681)

2. Johannes Baazius d. y., den föregåendes son i hans andra gifte, f. 17 juli 1626 i Jönköping, d 12 maj 1681. Genomgick Jönköpings barnskola samt trivialskolan och gymnasiet i Linköping; student i Dorpat 1642 och i Uppsala 9 okt. 1643; anträdde 1646 en utländsk studieresa men återkallades från universitetet i Königsberg, dit han först begivit sig, för att såsom preceptor handleda ...

Bagger, Hans, Teolog, Biskop (1646 – 1693)

2. Hans Bagger, den föregåendes son i hans första gifte, f. 23 aug. 1646 i Lund, d 30 aug. 1693 i Köpenhamn. Genomgick Lunds katedralskola och gymnasium; begav sig efter ett kortare uppehåll 1663 i Köpenhamn till Greifswald, där han studerade samtidigt med sin äldre broder med samma förnamn, varföre det ej kan avgöras, vilkendera av bröderna är identisk med den Johannes Olai Bagger...

Balk, Björn (Bero), Biskop (– 1412)

Balk, Björn (Bero), biskop i Åbo, d. omkr. 29 juni 1412 på Kustö vid Åbo. B. tillhörde en gammal adlig släkt i Finland, vars stamgods var Balkis i Vemo socken n. v. om Åbo. Han hade vid något utländskt universitet nått magistergraden och var kanik i Åbo, då han efter biskop Johannes (III) Vestfals 1384 inträffade död valdes till biskop därstädes. För att vinna stadfästelse av påven, som förb...

Barchius, Nicolaus, Biskop (1676 – 1733)

Barchius, Nicolaus, brorson till riksrådet Samuel Bark (se släkten Barck), f. 25 nov. 1676 i Västerås, d 16 febr. 1733 därstädes. Föräldrar: dv. historiarum och poeseos lektorn i Västerås, sedermera prosten och kyrkoherden i Söderbärke Laurentius Barchius och Anna Rudbeck. Förlorade vid åtta års ålder sin fader men fick en god styvfader i prosten Olaus Kalsenius. Student 13 febr. 1...

Beckman, Anders Fredrik, Biskop, Teolog (1812 – 1894)

1. Anders Fredrik Beckman, f. 23 okt. 1812 i Hjälstad, d. 24 sept. 1894 å Brunsbo biskopsgård. Föräldrar: v. pastorn, fil. magistern, godsägaren Fredrik Beckman och Ingeborg Margareta Warodell. Student i Uppsala 15 juni 1825; avlade examen theologicum 26 nov. 1830; disp. febr. 1833 (De transformatione formularum differentialium, p. III; pres. J. Svanberg); fil. kand. 27 apr. 1836; disp. 9 ju...

Bellinus, Olaus Stephani, Biskop (– 1618)

Bellinus, Olaus Stephani, f. troligen omkring 1545, d. 13 juli 1618 i Västerås (domkapitlet i Västerås till Axel Oxenstierna 27 juli 1618). Son till kyrkoherden i Bälinge socken i Uppland Stephanus Andreæ. Genomgick skolan i Uppsala samt inskrevs därefter i aug. 1562 vid universitetet i Rostock och på senhösten 1564 vid universitetet i Greifswald, varest han troligen blev filosofie magister....

Bengt, Biskop (– senast 1229)
Bengt, biskop i Skara, kallad den andre, d före år 1229, säges i stiftets biskopslängd ha varit »hårdsint och häftig både mot präster och lekmän» samt ha förött biskopsstolens gods genom att »samla vapen, brynjor och sköldar». Längdens författare, som är lekman, har tydligen icke någon hög tanke om denne biskop, men de kyrkliga källorna se saken ur en annan synvinkel. Inom landet spelade B. en...
Bengt, Biskop (– levde på 1100)
Bengt, biskop i Skara, kallad den förste eller »den gode biskop Bengt», efterträdde Ödgrim, som var närvarande vid invigningen ay Lunds domkyrkas kor 1145, samt efterträddes av Järbulv, som bevittnat ett brev 1191, och tillhör således, senare hälften av 1100-talet. Han synes ha varit samtidig med Knut Eriksson, ty de klockor, som han skänkte Eriksbergs kyrka, tillhöra säkerligen dennas första ...
Bengt Birgersson, Hertig, Biskop (1254 – 1291)

Bengt Birgersson, hertig av Finland och biskop i Linköping, f. 1254, d 25 maj 1291, var yngste son till Birger Jarl och Ingeborg Eriksdotter.

Bengt Gregersson, Biskop (– 1338)
Bengt Gregersson, biskop av Åbo, d 24 okt. 1338, betecknas av den finska biskopskrönikan som svensk till börden men torde ägt arvegods i Finland. Han tillhörde ingen känd eller betydande släkt; en hans anförvant (säkerligen en broder) Hemming Gregersson synes varit bosatt i östra Uppland. B. skall vid tiden för den heliga Birgittas födelse, om vars betydelse han enligt traditionen erhållit sär...
Bengt Gustavsson, Biskop (– 1460)
Bengt Gustavsson (tre rosor), d omkr. 7 okt. 1460. Föräldrar: Västgötalagmannen och riddaren Gustav Magnusson och Märta Jonsdotter. Var redan 22 maj 1431 ärkedjäkne i Skara; vald till biskop därstädes 1449 (mellan 21 jan. och 9 juli) och utnämnd av påven 5 dec. s. å.; avlade sin biskopsed 28 febr. 1451 och blev kort därefter (i varje fall före 9 maj) invigd i ämbetet; rymde till Danmark 1452, ...
Benzelius, Carl Jesper, Biskop, Teolog (1714 – 1793)

5. Carl Jesper Benzelius, son till B. 2, f. 16 jan. 1714 i Uppsala, d 2 jan. 1793 i Strängnäs. Student i Uppsala 7 juni 1722 och i Lund 17 febr. 1729; disp. i Lund 12 maj 1735 (Viginti Libanii Rhetoris epistolse, adhuc ineditae cum versione ac notis; pres. J. Engeström); disp. ånyo därstädes 2 juni 1736 (De lacrymis veterum super mortuis; pres. J. Engeström); prästvigd i Linköping ...

Benzelius, Henric, Teolog, Ärkebiskop, Orientalist (1689 – 1758)

4. Henric Benzelius, son till B. 1 i hans första gifte och broder till de båda föregående, f. i Strängnäs 7 aug. 1689, d. i Uppsala 20 maj 1758. Student i Uppsala 16 febr. 1701; disp. 26 apr. 1711 (De Alexandria Aegypti; pres. F. Törner); gjorde därefter en färd genom Norrland, varunder han besökte Torneå vid sommarsolståndet; företog 1712—18 en studieresa till Österlande...

Benzelius, Jacob, Ärkebiskop, Politiker (1683 – 1747)

3. Jacob Benzelius, son till B. 1 i hans första gifte och broder till föregående, f. 25 febr. 1683 i Uppsala, d 19 juni 1747 i Stockholm. Student i Uppsala 1 febr. 1690; disp. 7 mars 1703 (De Palestina, p. I; pres. J. Palmroot) och 7 nov. s. å. (De fata Palestinæ, p. II; pres. J. Upmarck); fil magister 11 dec. s. å.; anträdde 1707 en nära tvåårig studieresa genom Danmark,...

Benzelius d.y., Eric, Ärkebiskop, Lärd (1675 – 1743)

2. Eric Benzelius d. y., den föregåendes son, f. 27 jan. 1675 i Uppsala, d. 23 sept. 1743. Student i Uppsala 25 nov. 1682; disp. 17 dec. 1692 (Siclus Judaicus, id est Rabbi Mosis Majemonidis tractatus de siclis; pres. G. Peringer); avlade examen i teol. fakulteten 12 maj 1694; företog med K. stipendium en utrikes studieresa 1697–1700; disp. 10 maj 1702 (Johannis Chrysos-tomi Homili...

Benzelius d.ä., Eric, Teolog, Ärkebiskop (1632 – 1709)

1. Eric Benzelius d. ä., f. 16 dec. 1632 i Bentseby (Bensbyn) i Luleå socken, d 17 febr. 1709 i Uppsala. Föräldrar: nämndemannen Henrik Jakobsson och Margareta Jönsdotter, båda av aktade bondesläkter, fadern från Kalix, modern från Luleå socken. Upptogs vid sju års ålder som eget barn av en frände, den förmögne rådmannen och handelsmannen Olof Pedersson i Uppsala; åtnjöt i dennes hem enskild...

Benzelstierna, Lars, Biskop, Politiker (1719 – 1800)

4. Lars Benzelstierna, den föregåendes kusin, son till B. 1 i hans första gifte, f. 19 apr. 1719 på Starbo i Norrbärke, d 18 febr. 1800 i Västerås. Student i Uppsala 4 mars 1729 och i Lund 22 okt. 1735; disp. 15 febr. 1738 (De successione episcoporum canonica apud evangelicos praesertim in Svecia; pres. H. Benzelius) och 26 apr. s. å. (Diss. historico-philologica graduali...

Bergius, Nicolaus, Biskop, Teolog (1658 – 1706)

Bergius, Nicolaus, f. 4 dec. 1658 i Reval, d 5 apr. 1706 i Pernau. Föräldrar: svenske pastorn vid domkyrkan i Reval och! assessorn i konsistoriet därstädes, magister Olaus Nicolai Bergius (Smolandus) och Vendela Rylander. Åtnjöt undervisning av fadern; student i Åho 11 maj 1676 och i Uppsala 16 juni 1677; anträdde med stöd av ett K. stipendium en utrikes resa okt. 1682; inskrevs vid universi...

Bergman, Israel, Biskop, Skolman (1795 – 1876)

Bergman, Israel, f. 16 mars 1795 i Attmars församling, d 28 apr. 1876. Föräldrar: brukspatronen Erik Bergman och Brita Katarina Norberg. Student i Uppsala 13 febr. 1811; disp. 14 maj 1814 (De ingenio Aeschinis oratoris; pres. E. A. Sodenstierna); fil. kand. 5 nov. 1817; disp. 30 maj 1818 (De motu apparenti stellarum fixarum ex aberratione et parallaxi annua conjunctim oriundo, p. I; pres. J....

Beronius, Magnus Olai, Teolog, Ärkebiskop (1692 – 1775)

Magnus Olai Beronius, f. 18 okt. 1692 i Uppsala, d 18 maj 1775. Föräldrar: regementspastorn vid Hälsinge regemente, sedermera kyrkoherden i Hudiksvall Olaus Magni Beronius och Katarina Celsia, dotter till professor Magnus Celsius. Åtnjöt undervisning i Hudiksvalls skola; student i Uppsala 14 sept. 1707; disp. 14 apr. 1714 (R. Mosis Maimonidæ de miscellis cap. quartum & quintum, pre...

Bidz, Konrad, Biskop (– 1489)

2. Konrad Bidz, den föregåendes son, d 13 mars 1489.

Bilberg, Johan, Biskop, Teolog, Matematiker, Astronom (1646 – 1717)

1. Johan Bilberg, f. 17 nov. 1646 i Mariestad, d 11 mars 1717. Föräldrar: rector scholæ därstädes, sedermera kyrkoherden i Berg Jonas Amberni och Ingrid Birgitta Joakimsdotter Denckert. Student i Uppsala sept. 1659; disp. 29 aug. 1668 (Philosophicorum thematum τϱιάς ; pres. P. E. Ljungh); fil. kand. 1672; företog åren 1673–77 såsom lärare för friherre Ulf Bonde, K. rådet Tord Bondes son, en ...

Billing, Einar M, Biskop (1871 – 1939)

5. Einar Magnus Billing, son till B. 3, f. 6 okt. 1871 i Lund. Elev vid h. allmänna läroverket i Lund 1881 och i Västerås ht. 1885; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 24 maj 1889; student i Uppsala 17 sept. 1889; fil. kand. 11 dec. 1891; teol. kand. 31 maj 1898; har med offentligt understöd företagit studieresor till Tyskland 1910 och till England sommaren 1914. Docent ...

Billing, A Gottfrid L, Biskop, Teolog, Riksdagspolitiker (1841 – 1925)

3. Axel Gottfrid Leonard Billing, f. 29 apr. 1841 å Fridhem i Önnestad. Föräldrar: lanträntmästaren Magnus Billing och Hedvig Charlotta Collin. Åtnjöt undervisning i Kristianstads h. elementarläroverk 1851–59; student i Lund 15 sept. 1859; fil. kand. 15 sept. 1864; disp. 20 maj 1865; fil. doktor 7 juni s. å.; företog med understöd av allmänna medel en studieresa i Tyskland sommaren 1869. Tf....

Birger Gregersson, Ärkebiskop (– 1383)

Birger Gregersson, ärkebiskop i Uppsala, f. senast på 1320-talet, d 11 mars 1383. Son till Greger Jonsson av den i Uppland bosatta, s. k. Malstaätten. Kanik i Strängnäs genom påvlig provision 24 nov. 1342; senare tillika kyrkoherde i Österhaninge; utnämndes av påven till domprost i Uppsala med bibehållande av kanonikatet i Strängnäs 13 mars 1356, vid vilket tillfälle han även kallas baccalar...

Birger Månsson, Biskop, Nuntie (– 1464)

Birger Månsson (Birgerus Magni), f. tidigast 1417 (troligen något av de närmast följande åren), d 1464. Föräldrar: rådmannen i Stockholm Magnus Birgersson och Margit, dotter till Laurens Paling och förut gift med borgmästaren i Stockholm Jösse Dæn. Inskrevs vid Leipzigs universitet sommarsemestern 1438 och promoverades där till artium baccalarius i sept. 1440; upptog senast år 1441 och troli...

246 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se