Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
7 träffar, sida:  1 
Berghman, Gustaf S, Läkare, Boksamlare (1836 – 1910)

Berghman, Gustaf Schlegel, f. 24 dec. 1836 i Stockholm, d 25 juli 1910 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Adolf Berghman och Lovisa Vilhelmina Schlegel. Student i Uppsala 30 maj 1853; med. fil. kand. 23 maj 1860; med. kand. 26 okt. 1864; med. lic. vid karolinska institutet 16 nov. 1867; avlade legitimationseden 18 nov. s. å.; företog vintern 1872—73 en resa till Amsterdam för att hos dokto...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Boksamlare, Kavalleriofficer, Ämbetsman (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. 1708; kapten vid livgardet 18 okt. 1709; generaladjutant h...

Cederhielm, Germund Carl, Landshövding, Boksamlare, Hovrättspresident (1717 – 1789)

6. Germund Carl Cederhielm, sonson till C. 2, den föregåendes kusins son, f. 9 maj 1717 på Sörby, d 30 okt. 1789 , därstädes. Föräldrar: lagmannen i Tiohärads lagsaga Erik Germund Cederhielm och Katarina Ebba Natt och Dag. Student i Uppsala 1 okt. 1730; erhöll »in optima forma» testimonium academicum 29 nov. 1732; student i Lund 4 nov. 1734. Auskultant i Göta hovrätt 1733; biträdde...

Collin, Carl Martin, Företagsledare, Boksamlare (1857 – 1926)

3. Carl Martin Collin, den föregåendes brorson, f. 25 juli 1857 i Lund, d 22 jan. 1926 därstädes. Föräldrar: v. pastorn vid Lunds domkyrka, sedermera kyrkoherden i Räng Karl Jakob Collin och Ebba Adrian. Elev vid Karolinska katedralskolan i Lund ht. 1865; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1875; student vid Lunds universitet 6 sept. 1875; fil. kand. 15 sept. 1883. Notarie i Sk...

Falck, Olof, Boksamlare (– före 1695)

Falck, Olof, levde ännu 1692 men var död före 25 april 1695. Skrivare hos kamreraren Erik Bertilsson i början av 1680-talet; kallas 1685 och 1695 för bokhållare. Boksamlare.

Hierta, Per G A, Boksamlare (1864 – 1924)

6 Hierta, Per Gustaf Abraham, brorson till H 5, f 25 okt 1864 i Främmestad, Skar, d 22 juli 1924 där. Föräldrar: lantbrukaren Per Alfred H o Maria Dorothea Nordström. Mogenhetsex i Sthlm vt 83, inskr vid UU ht 83, FK där 14 dec 86, extra elev vid Ultuna lantbruksinst 87, förvaltare på Främmestad 89, nämndeman i Viste hd, Skar, 03, led av Skaraborgs läns landsting 12, ägare till Frä...

Kanutus Johannis, Boksamlare, Munk (– 1496)

Kanutus Johannis (Knut Jensson), d 28 aug 1496 i Söderköping. Föräldrar: borgaren Jens o h h Gertrud, dtr till tyske rådmannen i Sthlm Henrik Dingstede. Inskr vid univ i Greifswald som broder i Sthlms franciskankloster 8 nov 67, student i Strassburg, lektor i Randers kloster 74, repetitor i Sthlms franciskankloster före 25 jan 76, baccalarius sacre theologie i Lund 76, lektor i sthlmsklostre...

7 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se