Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
58 träffar, sida:  1 2 
Ameen, Georg F, Tidningsredaktör, Boktryckare, Postdirektör (1811 – 1898)

1. Georg Fredrik Ameen, f. 11 sept. 1811 i Karlskrona, d 24 apr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten vid örlogsflottan Georg Fredrik Améen och Anna Helena Falk. Student i Lund 8 febr. 1827; avlade juridisk examen 1833. Auskultant i skånska hovrätten 28 juni s. å.; tf. kammarskrivare vid K. M:ts flottas Göteborgsstation 1834 och vid Stockholms station 1837; e. o. kanslist i justiti...

Björn, Didrik Gabriel, Skådespelare, Boktryckare (1757 – 1810)

Björn, Didrik Gabriel, f. 10 aug. 1757 i Kristinehamn, d 17 mars 1810 på regementspastorsbostället Vaxhälla i Stigtomta socken. Föräldrar: tullnären i Linköping Magnus Björn och Anna Kristina Ljungdahl. Student i Uppsala 1 febr. 1777. E. o. kanslist i Stockholm; debuterade på Munkbroteatern 7 juli 1785 såsom Almaviva i »Barberaren i Sevilla»; anställd därstädes samma år; debuterade på Dramat...

Bohlin, Abraham, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1810 – 1890)

Bohlin, Abraham, f. 12 juni 1810 i Marstrand, d 28 maj 1890 i Stockholm. Föräldrar: hovapotekaren Karl Henrik Bohlin och Sara Kristina Brask. Föreståndare för Emanuel Bruzelius' bokhandel i Karlstad febr. 1827; kallades sedermera till Uppsala, där han tjänstgjorde i Bruzelius' huvudaffär; överflyttade till Stockholm som bokhandelsbiträde i början av 1830-talet; övertog S. F. Lyséns...

Broocman, Carl Fredric, Boktryckare (1709 – 1761)

2. Carl Fredric Broocman, den föregåendes son, f. 16/27 dec. 1709 i Lais i Lifland, d. 8 juni 1761 å Himmelstalund i Östra Eneby. Student i Wittenberg 1730. Boktryckare i Norrköping från 1732; fick faderns privilegium transporterat på sig 15 apr. 1733; erhöll sekreterares titel.

Gift 23 sept. 1737 med Magdalena Aschania, f. 31 jan. 1718, d. 9 juli 1759, dotter till kyrkoherd...

Broocman, Reinerus Reineri, Präst, Boktryckare (1677 – 1738)

1. Reinerus Reineri Broocman, f. 28 aug. 1677 i Lais i Lifland, d. 3 mars 1738 i Norrköping. Föräldrar: kyrkoherden i Lais Reinerus Reineri Broocman och Sofia Forsselius. Erhöll enskild undervisning; student i Dorpat 6 dec. 1695; disp. 5 sept. 1696 [grekisk text] unigeniti filii Dei seterni; pres. M. O. Moberg); student i Wittenberg s. å. Prästvigd i Dorpat 30 juli 1699; adjunkt hos fadern i...

Bruzelius, Emanuel, Tidningsredaktör, Bokhandlare, Boktryckare (1786 – 1832)

2. Emanuel Bruzelius, den föregåendes kusin, f. 12 dec. 1786 i Stockholm, d. 9 dec. 1832 i Uppsala. Föräldrar: skolföreståndaren Johannes Bruzelius och Maria Kristina Schalén. Student i Uppsala 30 mars 1808. Bibliotekarie i Uppsala läsesällskap 1804 —09; övertog N. G. Fahlströms kommissionsbokhandel i Uppsala 4 mars 1809; erhöll K. M: ts tillstånd att...

Collin, Johan Gabriel, Läkare, Bokhandlare, Boktryckare (1794 – 1879)

2. Johan Gabriel Collin, den föregåendes son, f. 6 apr. 1794 i Stockholm, d 23 sept. 1879 i Norrköping. Elev vid Stockholms katedralskola; student i Uppsala 10 mars 1812; elev vid Karolinska institutet vt. 1815; stipendiat i fältläkarekåren 1816; med. fil. kand. vid nämnda institut vt. 1818; kir. kand. 15 mars 1820; kir. magister 20 mars 1820. E. o. u...

Curio, Henrik, Boktryckare (1630 – 1691)
Curio, Henrik, f. 13 okt. 1630 i Erfurt, t U jan. 1691 i Uppsala. Föräldrar: Kristoffer Curio och Kristina Mensing. Studerade i Erfurt. Anställd hos boktryckaren Johan Janssonius d. ä. i Amsterdam 1643—60; förestod dennes tryckeri och bokhandel i Stockholm och Uppsala 1648—60; student vid Uppsala universitet 23 maj 1649; erhöll privilegium att för J. Janssonius vara Uppsala universitets bokhan...
Deleen, Carl Erik, Bokhandlare, Boktryckare (1767 – 1850)

Deleen, Carl Erik, skrev sig till 1816 Delén, f. 2 jan. 1767 i Stockholm av okända föräldrar, d. 17 mars 1850 där. Upptagen som eget barn av stadsadvokaten Benjamin Deleen och hans hustru Regina Varou. Efter enskild undervisning student i Uppsala 14 juni 1782; avlade jur. ex. där; auskultant i Svea hovrätt 1786; e. o. notarie där 1788; öppnade 1796 bokhandel i Stockholm och upptog 24 maj 180...

Ekbohrn, Carl Magnus, Skriftställare, Tidningsredaktör, Poet, Dramatiker, Boktryckare (1807 – 1881)

Ekbohrn, Carl Magnus, f. 8 jan. 1807 i Stockholm (Hovf.), d. 8 mars 1881 där (Hedv. El). Föräldrar: köksvaktmästaren hos dåv. hertig Karl (Karl XIII) Olof Magnus Ekbom och Anna Dellbom. I tjänst hos generallöjtnanten greve A. O. Mörner; betjänt hos presidenten frih. J. Sylvander; privatundervisning av gymnasielärare i Växjö 1826–28; student vid Lunds univ. 8 okt. 1828; fil. magister...

Eklund, Oskar Gustaf, Boktryckare, Nykterhetsman (1861 – 1940)

Eklund, Oskar Gustaf, f. 8 juli 1861 i Arboga, d. 15 dec. 1940 i Stockholm (Maria). Föräldrar: byggmästaren Carl Christiansson Eklund och Lovisa Carolina Larsdotter. Genomgick Arboga fem-klassiga läroverk; medarbetare i Arboga-Posten 1880; redaktör och utgivare av Svenska Good Templar 1881–87; led. av Godtemplar-ordens svenska styr. 1881–1927 (ordenssekr. 1881–85; ordensrådgivare 1886–87, 18...

Fougt, Henric, Boktryckare (1720 – 1782)

Fougt, Henric, f 20 febr 1720 i Lövånger (Vb), d 1 dec 1782 i Sthlm (Riddarh). Föräldrar: prosten Abraham F o Christina Eurenia Höjer. Inskr vid Uppsala univ 26 sept 1734, erhöll akademiskt testimonium 1 sept 1742, auskultant i bergskoll 28 febr 1743, eo kanslist där 11 sept 1744, eo notarie 18 april 1746, relationsskrivare 14 juni s å, förste kanslist 11 maj 1748, notarie 7 juni 1751, proto...

Frenckell, Johan Christopher, Boktryckare (1719 – 1779)

1 Frenckell, Johan Christopher, f 28 juli 1719 i Thörey, Sachsen, d 30 april 1779 i Åbo, begr i Åbo domkyrka. Lärling i David Jungnicols tryckeri i Erfurt, uppt i boktryckarskrået vid Gutenbergjubileet där 27 juni 1740, konstförvant vid akad tryckeriet i Åbo hösten 1743, faktor 31 aug 1756, förvärvade hälften i tryckeriet 1758, akademiboktryckare 15 dec 1775.

G 1) 12 dec 1756 i Åbo m ...

Frenckell, Johan Christopher, Boktryckare (1757 – 1818)

2 Frenckell, Johan Christopher, son till F 1 i hans 1:a gifte, f 7 aug 1757 i Åbo, d 19 okt 1818 där. Mag i Åbo 30 juni 1778, konstförvant 15 mars 1779, övertog senare halvparten i akad tryckeriet i Åbo 3 okt 1785, akademiboktryckare 25 april 1786, ombildade tryckeriet till familjebolag under namnet J G Frenckell & Son 1814. – Medl av Musikaliska sällsk i Åbo 1804.

G 25 apri...

Gernandt, Christian E, Boktryckare, Förläggare (1831 – 1906)

Gernandt, Christian Emanuel, f 28 april 1831 i Kalmar, d 2 juni 1906 i Saltsjöbaden (Sth; enl db för Nacka). Föräldrar: tobaksfabrikören Christian Laurentius G o Elsabe Klahn. – Bokförläggare. – Litteris et artibus 91.

G 1) 29 okt 54(–82) i Sthlm (Klara) m Christina Charlotta Apelqvist, f 22 sept 33 i Falun, d 15 aug 05 i Sthlm (Klara), dtr till Maria Hedén; 2) 25 maj 82(–90) i Khvn m...

Grefing, Lorentz L, Boktryckare (– 1769)

Grefing, Lorentz Ludvig, f i Tyskland, d 11 april 1769 i Sthlm (Maria) 56 år gammal. Konstförvant hos boktryckaren B G Schneider, övertog dennes boktryckeri 39.

G 15 juni 39 i Sthlm (Ty) m Rachel Speck, f 80, d 20 aug 69 i Sthlm (Ty), förut g m boktryckaren Benjamin Gottlieb Schneider, d 38.

Grefwe, Amund Nilsson, Boktryckare (– 1677)

Grefwe, Amund Nilsson (i ungdomen Grenander), d 11 febr 1677 i Gbg. Uppges ha varit från Närke (Alnander), varför släktnamnet torde ha antagits efter Gräve sn (Ör). Föreståndare för professor Laurentius Olai Wallius tryckeri i Uppsala 35—38 (enligt obestyrkt uppgift hos Alnander), för ärkebiskop Laurentius Paulinus Gothus tryckeri där 40—41, för Ericus Schroderus tryckeri i Sthlm 41—45 o i N...

Grijs, Paul, Boktryckare (1510 verksam – 1519)

Grijs, Paul, boktryckare o borgare i Uppsala, verksam där 1510—19.

Hæggström, Carl Z, Boktryckare (1884 – 1944)

3 Hæggström, Carl Zacharias, son till H 2, f 14 april 1884 i Sthlm (Maria), d 5 aug 1944 i Uppsala. Mogenhetsex i Sthlm 02, faktor vid Ivar Haeggströms boktryckeri & bokförlags ab 06—10, disponent i Almqvist & Wiksells boktryckeri ab i Uppsala o Sthlm 10, initiativtagare till Sveriges tryckeriers arbetsgivareförb 15 (v ordf 15—32, ordf från 32), led av Sv boktryckarefören:s styr fr...

Hæggström, Ivar R A, Boktryckare, Förläggare (1838 – 1918)

2 Hæggström, Ivar Reinhold Abraham, son till H 1, f 1 april 1838 i Sthlm (Maria), d 25 dec 1918 i Uppsala. Inskr vid UU 29 maj 56, deläg i faderns bokförlag 1 nov 62, återupprättade det av fadern 58 nedlagda tryckeriet under namn av H:ska boktryckeriet 63, drev egen förlagsverksamhet 68 (från 74 benämnd Z H:s förlagsexp)—25 juni 92, ledde faderns förlag 69—84, ordf i Boktryckerisoc...

Hæggström, Zacharias, Boktryckare, Förläggare (1787 – 1869)

1 Hæggström, Zacharias, f 6 aug 1787 i Umeå landsförs, d 31 okt 1869 i Sthlm (Maria). Föräldrar: komministern Olof Häggström o Maria Renhorn. Inskr vid UU 2 okt 04, disp pro exercitio där 09, grundade tills med A M Strinnholm boktryckerifirman Strinnholm & Haeggström i Sthlm juni 13, drev ensam tryckeriet 15—58, ordf i Sv bokförläggarefören 43—52.

G 19 juni 24 i Sthlm (Kat) ...

Hall, Herman T, Boktryckare, Tidningsutgivare (1837 – 1883)

Hall, Herman Teodor, f 6 okt 1837 i Hakarp (Jönk), d 28 juni 1883 i Jönköping. Föräldrar: pappersmästaren Per Johan H o Ingrid Sara Björkman. — Boktryckare o tidningsutgivare.

G 8 nov 65 i Jönköping m Hedvig (Hedda) Christina Daniela Wilhelmina Nylander, f 2 mars 42 i Vittaryd (Kron), d 20 dec 06 i Jönköping, dtr till kh Daniel N o Agneta Christina Sager.

Hanselli, Petter (Pehr), Boktryckare, Förläggare (1815 – 1879)

Hanselli, Petter (Pehr), f 21 febr 1815 i Skepptuna (Sth), d 29 jan 1879 i Uppsala. Föräldrar: bonden Hans Jansson o Greta Persdtr. Anställd hos akad:bokhandlarna L G Berglund på 30-talet o P W Hörlin 41, akad:bokhandl 44—50, grundare av tidn Upsala o dess utg 1 okt 45—50, univ:s bokauktionator från 53, allt i Uppsala. Boktryckare o bokförläggare. — Litt et art 61.

G 5 aug 58 i Uppsal...

Huldberg, Per A, Boktryckare, Förläggare (1816 – 1887)

Huldberg, Per Adolf, f 21 april 1816 i Börje, Upps, d 1 nov 1887 i Sthlm, Joh. Föräldrar: bokhandl Gustaf Adolf H o Magdalena Kjellmodin. Sättare hos P A Norstedt & Söner 32—36, bokhandlare, boktryckare o förläggare i Falun 37—4-9, utg av Fahlu tidn 38—39, Tidn för Fahlu län o stad 39—4-9, bokhandlare o bokförläggare i Sthlm 49, konkurs 65, syssloman, sedan verkst dir, i P A H:s bokförlagsab...

Kankel, Johann, Boktryckare (1614 – 1687)

Kankel, Johann, f 21 nov 1614 i Wolgast, Pommern, d 29 juni 1687, begr 28 jan 1688 i Väckelsång, Kron. Föräldrar: byggmästaren Peter K o Elisabeth Timme. Boktryckarutbildn hos G Rhete i Danzig, skolmästare där 44, dessutom klockare vid S:t Katharinakyrkan där 1 maj 48, antagen till boktryckare hos Per Brahe d y 8 aug 66, förest för tryckeriet på Visingsö till sin död.

G 1) 11 nov 41 m...

Kroon, Johan (John) A, Boktryckare, Förläggare (1881 – 1968)

Kroon, Johan (John) August, f 18 sept 1881 i Strängnäs, d 23 aug 1968 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: trädgårdsmästaren Karl Johan Ericsson o Sophia Wilhelmina Johansdtr Kroon. Mogenhetsex i Strängnäs vt 01, lärling hos ab P A Norstedt & söners tryckeri, praktikant hos Hasse W Tullberg, Generalstabens litografiska anstalt, Sv litografiska ab, Ljus bokförlag o hos DN, VD o ordf i styr för ab M...

Lagerström, J Hugo, Boktryckare (1873 – 1956)

Lagerström, Josef Hugo, f 3 mars 1873 i Sthlm, Joh, d 21 mars 1956 i där, Kungsh. Föräldrar: skomakarmästaren Carl Olof Långström L o Sara Christina Norberg. Boktryckarlärling vid Stellan Ståls tryckeri i Sthlm 87, sättare vid Centraltryckeriet där 88, studieresor till Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike o England 97—98, faktor vid Iduns k hovboktryckeri 99—03, grundade tills med brodern...

Landin, Anders Petter, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1811 – 1881)

Landin, Anders Petter, f 10 juni 1811 i Turinge, Sth, d 18 mars 1881 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: stadsfiskalen Anders L o Greta Lisa Andersdtr. Inskr vid UU 11 okt 31, tenterade för med fil ex där 17 okt 35, boktryckare o bokhandlare i Gävle juni 37—70, i Sundsvall juli 40—nov 42, i Uppsala 43—45, i Östersund maj 45—49 o i Söderhamn 59, red o utg av tidn Norrlands-Posten (med ersättn:titlar...

Leffler, Sven Peter, Skriftställare, Boktryckare (1776 – 1850)

1 Leffler, Sven Peter, f 7 juni 1776 i Gbg, Domk, d 11 okt 1850 i Uppsala. Föräldrar: stadsmäklaren o skeppsklareraren Johan Håkan L o Elisabeth Kullman. Studier vid herrnhutiska skolan i Christiansfeld, Slesvig, 84—89, inskr vid LU 17 juni 89, disputerade pro exercitio där 12 november 91, inskr vid UU 6 okt 92, MD där 12 juni 97, studier i Khvn 97—98, medarb i Correspondenten, Uppsala, från...

Lindh, Nils Magnus, Boktryckare, Förläggare (1775 – 1835)

2 Lindh, Nils Magnus, bror till L 1, f 24 dec 1775 i Örebro, d 16 mars 1835 där. Förvaltare av broderns (L 1) boktryckeri o bokförlag i Örebro 91, ägare från 98, utg av Örebro Tidn från 06.

G 30 okt 1801 i Örebro m Ulrica (Ulla) Justina Öijer, f 4 okt 1773 i Nyköping, d 2 jan 1843 i Örebro, dtr till landssekr Carl Ö o Maria Greta Wolrath.

Lindh, J Peter (Pehr), Boktryckare, Förläggare (1757 – 1820)

1 Lindh, Johan Peter (Pehr), f 28 aug 1757 i Örebro, d 30 april 1820 i Sthlm, Nik. Föräldrar: boktryckaren Johan L o Anna Regina Dahlström. Övertog o drev faderns tryckeri 83 (formell transp 26 febr 84) - 8 okt 98, led av Boktryckerisoc 85, drev boktryckeri i Sthlm från 91, bokförläggare, överdins titel.

G 1 juni 1811 i Sthlm, Nik, m Catharina (Karin) Maria Ljungdahl, f 19 juli 1791 i...

Lindström, David K, Boktryckare, Förläggare (1882 – 1962)

2 Lindström, David Knut, bror till L 1, f 1 dec 1882 i Sköllersta, Ör, d 20 jan 1962 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: hemmansägaren Lars Johan L o Kristina Lovisa Olsdtr. Anställd vid Jämtlands tidn, Östersund, 97—06, studier vid handelsskola 04, yrkesstudier i USA, tryckeriförest vid Såningsmannens tryckeri, Sthlm, 08—10, drev tryckerirörelse o tidningsut...

Ljungquist, Walter B, Författare, Boktryckare (1900 – 1974)

2 Ljungquist, Walter Bertil, kusin till L 1, f 11 juni 1900 i Kisa, Ög, d 22 maj 1974 där. Föräldrar: köpmannen Erik Josef L o Edla Josefina Cecilia Pettersson. Kontorist i faderns accidenstryckeri i Kisa, tryckeriägare där 24–34. Förf. – Samf De Nios stora pris 56, SvD:s litteraturpris 56, SA:s förf:pris 69.

G 1) 5 okt 1940(–45) i Sthlm, Sofia, m journalisten Claire Eva Edla...

Lundblad, Johan, Präst, Historiker, Klassisk filolog, Boktryckare (1753 – 1820)

1 Lundblad, Johan, f 1 mars 1753 i Tönnersjö, Hall (fdb saknas), d 20 (ej 18) juni 1820 i Lund. Föräldrar: torparen Knut Larsson o Pernilla Kiällsdtr. Elev vid gymnasiet i Gbg 72, inskr vid univ i Leipzig 21 maj 74, mag där 22 febr 76, studier vid univ i Halle o Greifswald 77, inskr vid LU 26 april 79, doc i romersk vältalighet där 8 jan 81, prästv i Lund 31 maj 81, eo bataljonspredikant vid...

Lundequist, Nils Wilhelm, Skriftställare, Lantbrukare, Bokhandlare, Boktryckare (1804 – 1863)

Lundequist, Nils Wilhelm, f 19 jan 1804 i Åker, Söd, d 4 april 1863 i Fredsberg, Skar. Föräldrar: kronofogden och assessorn Nils L och Johanna Ulrika Hellstedt. Elev vid Strängnäs trivialskola 29 febr 12, vid gymnasiet där 29 maj 16, inskr vid UU 6 april 21, FK där ht 25, hovrättsex 22 maj 27, disp pro gradu 31 maj 27, mag 16 juni 27, eo kanslist i Justitierev:exp dec 27, innehade bokhandeln...

Lundström, J Peter, Boktryckare, Tidningsutgivare (1783 – 1868)

1 Lundström, Johan Peter, f 4 jan 1783 i Linköping, Domk, d 15 jan 1868 i Jönköping, Kristina. Föräldrar: orgelbyggaren Peter L o Christina Sandberg. Boktryckarlärling hos D G Björn i Linköping 02, hos Groth & Petré där, faktor vid Lindhska tryckeriet i Örebro 04, inköpte Marquardska tryckeriet i Jönköping 2 nov 06, utg av Jönköpings tidn 14 juli 07–31 aug 16 o 5 sept 18–27 dec 51,...

Meurer, Ignatius, Boktryckare (1586 – 1672)

Meurer, Ignatius, f 24 april 1586 i Blankenburg, Thüringen, d 26 mars 1672 (Gerdessen; begr 3 maj i Sthlm, Jak). Föräldrar: borgmästaren Hans M o Elisabet Axt. Studier vid univ i Erfurt, informator hos en advokat i Greifswald 04, påbörjade boktryckarutbildn 05, boktryckargesäll i Rostock 08, reste till Sthlm 09, anställd hos Andreas Gutterwitz, sedan i Anund Olofsson Helsings tryckeri, drev ...

Meyer, Johann Friedrich, Tecknare, Boktryckare, Litograf, Tidningsutgivare (1806 – 1893)

1 Meyer, Johann Friedrich, f 6 jan 1806 i Havelberg, Brandenburg, d 17 dec 1893 i Sthlm, Ty. Föräldrar: vinmästaren o murargesällen Johann Friedrich M o Catharina Elisabeth Meyer. Elev vid konstakad i Berlin 2228, elev i dekorationsmåln hos K Gropius vid operan där, studier i litografi vi...

Momma, Peter, Boktryckare, Bruksidkare, Tidningsutgivare (1711 – 1772)

4 Momma, Peter, sonsons son till M 1, f 21 april 1711 (Marks v Würtemberg), sannolikt i Myra, Helgona, Söd (Wollin, Industrierna s 112), d 17 mars 1772 i Sthlm, Klara. Föräldrar: notarien Rotof M o Elsa Dorothea Kraak. I tjänst hos stadssekr K Enroth, Nyköping, utförde undersökn:ar rör holländska flottan o studerade boktryckeri o stilgjutn i Haag 33, t...

Nisbeth, A F Hugo, Tidningsredaktör, Publicist, Boktryckare (1837 – 1887)

Nisbeth, Adolf Fredrik Hugo (Hugo ej i fdb), f 10 jan 1837 i Nor, Värml, d 9 juli 1887 i Sthlm, Klara. Föräldrar: tulldistriktschefen kapten Per Fredrik N o Anna Charlotta Bratt. Sjökadett 54, sjökaptensex vid navigationsskolan i Kalmar 57, innehade olika anställn:ar i handelsflottan, red o utg av Sthlms Börs- o Handels-Tidn maj 64–juli 66, boktryckare i Sthlm 65–67, red o utg av Ex...

Norberg, Samuel, Boktryckare, Förläggare, Bruksidkare (1752 – 1843)

Norberg, Samuel, f 15 juli 1752 i Hubbo, Vm, d 10 febr 1843 i Gbg, Domk. Föräldrar: prosten Olof N o Christina Petræa. Skeppsskrivare vid Ostindiska kompaniet i Gbg, anställd på kompaniets fartyg åtminstone 75

Nordin, Johan Gabriel, Typograf, Boktryckare (1835 – 1886)

Nordin, Johan Gabriel, f 5 febr 1835 i Hedemora, d 23 sept 1886 i Sthlm, Maria. Föräldrar: häradsskrivaren Johan Petter N o Anna Catharina Norman. Boktryckarlärling hos Z Haeggström o I Marcus, Sthlm, 4955, konstförvant 55, underfaktor vid Typografiska fören:s tryckeri april 57, förest där 59, ägare därav 6165, skattmästare i Typografiska...

Nordström, Anders J, Boktryckare (1742 – 1821)

Nordström, Anders Jacobsson, f 24 juni 1742 (mtl 1820), d 27 juli 1821 i Sthlm, Klara. Boktryckargesäll hos Peter Hesselberg, Sthlm, 65, drev boktryckeri tills med L Wennberg 6972, medl i Boktryckeri-soc 69, erhöll förnyat tillstånd till eget boktryckeri 26 mars 73, erhöll privilegium på stilgjuteri I7 jan 82, sål...

Norstedt, Carl, Boktryckare (1797 – 1862)

2 Norstedt, Carl, son till N 1, f 1 maj 1797 i Örebro, d 9 febr 1862 i Sthlm, Nik. Inskr vid UU 14 juni 09, kameralex där 13 juni 15, underofficer vid Nerikes reg 16, kontrollör vid Hjälmare kanalbygge, verksam i firma P A Norstedt & Söner från 23, ensam ägare till företaget från 55, förest för Konstförvantskapets kassa från 32, ordf i Boktryckeri-soc ...

Norstedt, Per Adolf, Köpman, Rådman, Boktryckare (1763 – 1840)

1 Norstedt, Per Adolf, f 28 jan 1763 i Örebro (Örebro AI.:11, u 416), d 20 sept 1840 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Lars N o Sara Elisabeth v Aken. Köpman i Örebro, rådman där 7 febr 91–april 94, led av borgarståndet vid riksdagen 92, erhöll ensamrätt till salubrygd i Örebro 95 o drev bryggerirörelse där 96–06, överdirs titel 11 jan 20, övertog [a:10576:Peter Lindhs...

Nyberg, Ehrnfried R V, Typograf, Boktryckare (1869 – 1942)

Nyberg, Ehrnfried Reinhold Valdemar, f 13 juli 1869 i Sala, d 9 aug 1942 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: fabrikören Tobias Reinhold N o Johanna Wennström. Boktryckerielev, faktor o tryckeriförest hos ab Hasse W Tullberg, Sthlm, 90–11, drev Ehrnfried Nybergs boktryckeri där 12–17, tekn o konstnärl ledare vid Victor Pettersons bokindustriab där 20–35, ständig led av Sv boktryckarefören 38, led av...

Nyström, Peter J, Boktryckare (1702 – 1766)

Nyström, Peter Jöransson, f 28 juni 1702 i Hed, Vm, d 15 mars 1766 i Sthlm, Klara. Föräldrar: hammarsmeden Jöran Johansson o Anna Larsdtr. Boktryckerigesäll i Sthlm 25, övertog i o med sitt giftermål hustruns (tidigare Anders Björkmans) tryckeri där, drev tryckeriet i sitt namn maj 31–...

Palmær, Henrik B, Författare, Skriftställare, Boktryckare (1801 – 1854)

1 Palmaer, Henrik Bernhard, f 25 aug

1801 i Frinnaryd, Jönk, d 7 juli 1854 i Linköping. Föräldrar: kontraktsprosten Isac Magnus P o Catharina (Karin) Maria Kin-berg. Elev vid Linköpings trivialskola o gymn 09-19, inskr vid UU 5 okt 19, FK 18 juni 28, disp pro gradu 11 juni 30, mag 16 juni 30, allt vid UU, tf adjunkt i kemi o farmaci vid Kl 5 nov 32 —6 juli 35, medarb i Aftonbladet (AB...

Petterson, R M Victor, Boktryckare, Bokbindare (1850 – 1919)

Petterson, Robert Melcher Victor, f 31 mars 1850 i Linköping, d 20 febr 1919 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: garverimästaren Adolf Wilhelm P o Katarina Kindlund. Bokbinderiidkare i Sthlm 1 okt 74, VD o led av styr för Victor Pettersons bokindustri- o handelsab (från 19 Victor Pettersons bokindustriab) från 01, led av stadsfullm i Sthlm 95–03, v ordf i styr för Sthlms bokbinderiidkarefören 97, ...

Pfeiffer, Johan, Läkare, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1731 – 1806)

Pfeiffer, Johan, dp 22 jan 1731 i Sthlm, Ridd, d 12 dec 1806 där, ibid. Föräldrar: kopparslagaråldermannen Elias P o Barbro Brita Hagman. Inskr vid UU 13 juli 44, vid univ i Greifswald 28 sept 56, mag där 18 okt 56, sjukhusläk vid sv armén i Pommern 5762, MD vid univ i Greifswald maj 60, läk i Sthlm 62, fattigläk på Södermalm där 27 april 63, medicus vid amiralitetets galärflot...

58 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se