Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
57 träffar, sida:  1 2 
(Carlberg), Johan Börgesson, Borgmästare, Bruksägare (1606 – 1676)

1. Johan Börgesson, senare stundom även Carlberg, f. 24 juni 1606, d. 9 mars 1676 på Sunnemo bruk i Värmland. Föräldrar: råd- och handelsmannen i Brätte Börge Olofsson och Anna Pedersdotter. Kom i tjänst i Karlstad hos borgaren Anders Hansson samt sedermera, omkr. 1621, i Filipstad hos borgaren Segol Eriksson; började driva handel...

Agrelius (Agrell), Nicolaus Petri, Borgmästare, Läroboksförfattare, Tulltjänsteman (– 1681)

1. Nicolaus Petri Agrelius (skrev sig senare Agrell), född i Småland, obekant när, d. 1681, före apr. Inskrevs under namnet Agrelius vid Uppsala universitet 28 juli 1646; erhöll 20 dec. 1654 K. privilegium att utgiva en lärobok i räknekonsten. Var någon tid lärare; tullnär i Varberg 26 apr. 1658; tillika borgmästare därstädes...

Arnell, Israel, Borgmästare (– 1733)

Arnell, Israel, d 6 juni 1733 i Söderhamn. Arklimästare och tf. kassör i Reval; v. borgmästare i Enköping 4 aug. 1711 (Svea hovrätts förordnande; K. reskript 31 juli; landshövdingens immission 26 aug. s. å.) t. o. m. 1712; v. borgmästare i Söderhamn 27 mars 1714 (Svea hovrätts konstitutorial; landshövdingens installation 12 ap...

Bergendahl, Klas Hugo, Borgmästare, Riksdagspolitiker (1851 – 1920)

Bergendahl, Klas Hugo, f. 28 nov. 1851 i Borås, d 4 apr. 1920 i Hultafors. Föräldrar: grosshandlaren Klas Georg Bergendahl och Maria Kinlund. Avlade mogenhetsexamen i Vänersborg 15 juni 1871; student i Uppsala 18 sept. s. å.; jur. fil. kand. 19 apr. 1873; inskrevs i jur. fakulteten 7 maj s. å.; avlade examen till rättegångsverken 28 maj 1880. E. o....

Billström, Lars, Borgmästare, Riksdagsman (1801 – 1878)

Billström, Lars, f. 26 febr. 1801 i Stenkyrka socken i Tjörns pastorat, d 7 aug. 1878 i Lund. Föräldrar: salteriägaren, sedermera lantbrukaren Lars Billström och Anna Kristina Linnerot. Student i Lund 15 mars 1820; avlade examen till rikets rättegångsverk 1 mars 1826. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 10 mars 1826; tf. not...

Björck, Albert Wilhelm, Borgmästare, Jurist, Riksdagsman (1812 – 1885)

2. Albert Wilhelm Björck, den föregåendes halvbroder, f. 17 aug. 1812 i Göteborg, d 23 juli 1885 därstädes. Föräldrar: gymnasielektorn och titulärprofessorn Elias Daniel Björck och Johanna Charlotta Roos. Åtnjöt undervisning vid Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 16 okt. 1829; avlade examen till rikets rätt...

Björkman, Fredrik Adolph, Översättare, Borgmästare (1753 – 1807)

Björkman,Fredrik Adolph, f. 17 apr. 1753 i Sigtuna, d 28 nov. 1807 i Uppsala. Föräldrar: råd- och handelsmannen, titulärborgmästaren Karl Gustav Björkman och Kristina Lilja. Sponsions-student i Uppsala 3 maj 1760; besökte Uppsala katedralskola till 1769; övertog efter faderns död 1771 en kort tid dennes handelsrörelse i Sigtuna; å...

Bunge, Jacob, Borgmästare, Riksdagsman (1663 – 1731)

1. Jacob Bunge, f. 4 mars 1663, d. 3 nov. 1731 i Stockholm. Föräldrar: handelsborgmästaren i Stockholm Mårten Bunge och Margareta Jernstedt. Student i Uppsala 22 okt. 1673; företog en utrikes resa genom Danmark, Holland, England, Frankrike och Ryssland. Auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1689; kämnär vid Söderm...

Bååth, Johan F, Borgmästare, Jurist (1870 – 1953)

3. Johan Fredrik Bååth, den föregåendes syssling, f. 19 febr. 1870 i Norrköping. Föräldrar: justitierådmannen, fil. magistern Ture Martin Bååth och Karolina Sofia Matilda Tiden. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1880; avlade mogenhetsexamen därstädes 13 juni 1888; student vid Uppsala univer...

Cabiljau, Abraham, Borgmästare, Kompanidirektör (1571 – 1645)

Cabiljau, Abraham, f. 1571 i Leiden, d. 1645 i Stockholm (begraven 29 apr.). Föräldrar: köpmannen Johannes Cabiljau från Gent och Anna van der Bruggen. Köpman i Amsterdam; inkom till Sverige 1607; direktör i persianska handelskompaniet 1607 och över myntverket i det nyanlagda Göteborg 1609; borgmästare därstädes 1609—12; generalkommissarie vid överste Mönnichhofens regemente 1612 och i ...

Cervin, Frans, Borgmästare, Riksdagsman (1705 – 1789)

1. Frans Cervin, f. 20 jan. 1705 i Fulltofta prästgård, d 3 juli 1789 i Karlshamn. Föräldrar: kyrkoherden i Fulltofta Elias Cervin och Jannicha Lech (Annika Leche). V. notarie enligt guvernören i Malmöhus län greve K. S. Hårds fullmakt 26 nov. 1724; tf. auditör vid regementskrigsrätten i Landskrona fästning utan lön 1724—okt...

Corte, Henrik, Fogde, Borgmästare (– 1680)

Corte, Henrik, f. i början av 1600-talet i Tyskland, d före 6 mars 1680 i Brahestad. Affärsombud i Uleåborg för handlanden Henrik Spiring i Stockholm i början av 1640-talet; fogde i Norra Österbotten 3 dec. 1646—1647; tillika borgare i Uleåborg; borgmästare i Brahestad från 1650; tillika fogde i Salo socken och greve Per Brahes uppb&...

Danckwardt, Joakim (Jakob), Affärsman, Borgmästare (1565 – 1648)

1. Joakim (Jakob) Danckwardt, f. 8 sept. 1565 i Lybeck, d. 16 maj 1648 i Nyköping. Föräldrar: handelsmannen Henrik Danckwardt och hans hustru Katarina Danckwardt. Flyttade 1577 till Nyköping; tjänade i tre år hos borgmästaren därstädes Jon Olofsson och i fyra år hos handelsmannen Klas Bagare; borgare i Nyköping 1587 eller 1588; rådman därstädes 1610; politieborgmästare 1614; arrenderade...

De la Rose, Leonard, Borgmästare (1723 – 1784)

Leonard (i födelseboken Linnert) De la Rose, f. 20 jan. (ej mars) 1723 i Lund, d 21 april 1784 i Skanör. Föräldrar: handlanden Lorens De la Rose och Marna Nilsdotter. Student i Lund 10 april 1739; auskultant vid Göta hovrätt; kommissarie där 26 okt. 1745; stadsfiskal i Lund 1749—maj 1751; borgmästare i Skanör och Falsterbo 11 aug. 1752, till...

De Silentz, Wilhelm, Borgmästare, Justitiepresident (1660 – 1719)

De Silentz, Wilhelm, före adlandet Silentz, f. 1660, d. 20 aug. 1719. Föräldrar: majoren vid Hälsinge reg. Herman Silentz och hans hustru Agneta. Mönsterskrivare, sedan underofficer vid Hälsinge reg.; sergeant vid generallöjtnant Skyttes dragoner 1677; fänrik där 1678; avsked 1680; handskrivare hos generalmajoren och landshövdingen G. H. Lybe...

Depken, Simon Henriksson, Borgmästare, Jurist (1600-talet – 1600-talet)

5. Simon Henriksson Döpken (jfr släktöversikten). Hade enligt egen uppgift studerat i Uppsala (ej i matrikeln) och utomlands under 1630-talet; kämnär i Stockholm i början av 1640-talet, på vilken post han kvarstod till 1646; på Axel Oxenstiernas rekommendation borgmästare i Gävle 1646 (K. fullmakt 14 dec. 1647); riksdagsman 1649; tvingades ...

Derenthal, Johan, Borgmästare (1575 – 1630)

Derenthal, Johan, f. 17 sept. 1575 i Minden, Westfalen, d. 25 juni 1630 i Reval. Föräldrar: rådsförvanten i Minden Meinolff Derenthal och Mechtild Spanman. D. gick i skola i Lemgo och Dortmund och utbildades två år hos jesuitenia i Minister; student vid Rostocks univ. maj 1595, vid Leipzigs univ. sommarsemestern 1597 och höll där juridiska privatf&o...

Dinnies, Johan Albert, Affärsman, Borgmästare, Hembygdsforskare, Historisk samlare (1727 – 1801)

Dinnies, Johann Albert, f. 9 juli 1727 i Stralsund, d. 21 sept. 1801 där. Föräldrar: skräddaråldermannen och spannmålshandlanden Lorenz Dinnies och Barbara Regina Putter. Elev i Stralsunds gymnasium 1737; student vid Greifswalds univ. 3 okt. 1743; student vid Göttingens univ. hösten 1745—hösten 1747; advokat vid pommerska hovrätten 17...

Eke, Nicolaus, Borgmästare, Burggreve (1541 omkring – 1623)

Eke (Eck, Ecke), Nicolaus (Claus), f. omkr. 1541, d. 28 aug. 1623 i Riga. Föräldrar: Nicolaus Ecke och N. N. Borgentrik. Rådsherre i Riga 1576; borgmästare 1581 (ej 1582); burggreve där 1583; avsatt 1605; återinsatt i sina ämbeten 7 maj 1612. G. 1) m. Elisabeth Bruel, dotter av stadsskrivaren i Riga, sekreteraren Bernhard Bruel och N. N. Linden; 2) m...

Ekerman, Carl Fredrik, Borgmästare, Riksdagsman (1743 – 1792)

2. Carl Fredrik Ekerman, dp 30 jan. 1743 i Stockholm (Kat.), d. 23 juni 1792 där (Maria). Föräldrar: stadssekreteraren och rådmannen i Stockholm Samuel Ekerman och Rebecka Charlotta Falck. Student vid Uppsala univ. 27 jan. 1752; auskultant vid Stockholms rådhus och kämnärsrätter 5 juni 1758, vid Svea hovrätt 12 febr. 1760; primari...

Ekholm, Gustaf Ferdinand, Borgmästare, Riksdagsman (1803 – 1865)

2. Gustaf Ferdinand Ekholm, f. 13 dec. 1803 i Västerås, d. 15 maj 1865 där. Föräldrar: lagmannen och borgmästaren där Anders Ekholm och Beata Sofia Wulff. Student vid Uppsala univ. 1.9 okt. 1821; jur. utr. kand. där 1 mars 1.828; kopist, i Hovkanslersexp. 13 juni 1827–31; borgmästare i Västerås 27 okt. 1832; led. a...

Ekman, Carl Christopher, Borgmästare (1747 – 1818)

Ekman, Carl Christopher, f. 15 maj 1747 i Umeå, d. 22 jan. 1818 i Nystad. Fadern var, enligt familjetradition, järnbruksinspektor i Härnösandstrakten; själv kallas C. C. E. i Åbo akademis matrikel »Medelp.», d. v. s. från Medelpad. Student vid Åbo akademi 23 okt. 1769; stipendiat 1772–76; disp. pro exercitio 3 juni 1772, pro ...

Fagerström, Carl Johan, Advokat, Borgmästare, Riksdagsman (1751 – 1799)

Fagerström, Carl Johan, f. 4 mars 1751 i Saarenpää by, Lillkyro sn, Finland, d. 15 april 1799 i Stockholm (Finska). Föräldrar: regementspastorn vid Österbottens reg. Carl Fagerström och Catharina Nyholm. Student i österbottniska nationen vid Åbo univ. 1 febr. 1766; disp. pro gradu i Åbo 4 juli 1769; fil. magister där 6 juli s. &ar...

Falkman, Hans Aron, Borgmästare, Jurist, Riksdagsman (1776 – 1846)

4. Hans Aron Falkman, bror till F. 3, f. 7 febr. 1776 i Malmö (Caroli), d. 9 april 1846 på Krapperup, Brunnby sn (Malm.). Student vid Lunds univ. 16 nov. 1789; jur. ex. där 11 dec. 1792; auskultant vid Malmö rådhusrätt 27 maj 1793; e. o. kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 8 okt. 1794; auskultant i Svea hovrätt 19 dec. s. å.; vice not...

Falkman, Henric, Borgmästare (1701 – 1767)

1. Henric (I) Falkman, f. 30 jan. 1701 i Malmö (Petri), d. 24 (ej 26) maj 1767 i Malmö (Caroli). Föräldrar: tull- och stadskontrollören Jacob Falkman och Sophia Glöerfelt. Student vid Lunds univ. 29 mars 1715; kanslist i guvernementskansliet i Malmö och hos generalauditören Melchior Friedenreich; stadsnotarie i Malmö 2 juni 1722; fö...

Falkman, Henric (II), Borgmästare, Handelsman (1734 – 1809)

2. Henric (II) Falkman, son av föregående, f. 28 aug. 1734 i Malmö (Caroli), d. 20 febr. 1809 där (ibid.). Bokhållare hos sin kusin handlanden N. Suell i Malmö 1756; burskap som handlande i Malmö 1 maj 1762; övertog efter sitt gifte s. å. med handlanden N. Suells änka dennes affär; tobaksfabrikör där 1764...

Finerus, Carl, Borgmästare, Riksdagsman (– 1770)

Finerus, Carl (Ebbesson), f omkr 1700 trol i St Harrie sn (Malm, föd:bok saknas), d. 23 juli 1770 i Ronneby. Föräldrar: tullförvaltaren i Landskrona, senare Hälsingborg Ebbe F o Maria Pictorelia. Inskr vid Lunds univ 14 april 1719, auskultant i Svea hovrätt 22 juni 1731, konsistorienot hos domkap i Lund juli s å, v häradsh 1735, politi- o ju...

Forselles, af, Jacob, Köpman, Borgmästare, Bruksidkare, Politiker (1696 – 1768)

1 af Forselles, Jacob (före adl Forsell), f 17 aug 1696 i Veckelaks (Fredrikshamn), d 28 aug 1768 i Lovisa. Föräldrar: rådmannen Henrik Jordansson o Johanna Malm. Köpman i Fredrikshamn 1721–42, vistades i Sthlm under kriget 1742–43, borgmästare i Degerby (från 1752 Lovisa) 5 maj 1747, assessors n h o v 13 juli 1752, avsked fr&ar...

Fougdt, Jacob, Borgmästare (– omkring 1665)

Fougdt, Jacob (Andersson), d omkr 1665. Kopist i k kansliet 1638 (revers 24 april), kanslist s å, rådman i Nyköping 11 okt 1642, borgmästare i Narva 2 sept 1643 (tilltr 15 juli 1644)–juni 1653, lantkommissarie i Livland o Ingermanland 30 juni 1655–60.

G m Anna Dawids, d 1681.

Gerdes, von, Hans, Fabrikör, Köpman, Borgmästare (1637 – 1723)

von Gerdes, Hans, före adl Gerdes, f 25 mars 1637 i Lübeck, d 19, begr 28 april 1723 i Gbg (Kristine). Fader: överstelöjtn Hans Gerdes. Handlande i Gbg, kommissaries n h o v 6 juli 77, adl 26 april 84 (introd 86), kommerseborgmästare i Gbg 15 dec 87, burggreve där 22 aug 16, åter borgmästare 19.

G 13 april 75 (enl personalier, UUB) m Catharina ...

Halling, Carl Christian, Borgmästare, Rådman, Riksdagsman (1790 – 1851)

Halling, Carl Christian, f 8 sept 1790 i Malmö (S:t Petri), d 7 nov 1851 där (ibid). Föräldrar: tullöverinspektoren Pehr H o Anna Margaretha Bissmark. Inskr vid LU 17 febr 02, examen theologicum ht 03, extra biträde vid Malmöhus läns landskansli 05, landskanslist, tjänstg hos häradskrivaren i Ö o V Göinge, tf landssekr 10 o 11,...

Hegardt, Josias, Industriidkare, Borgmästare (1683 – 1762)

1 Hegardt, Josias, f 19 aug 1683 i Malmö, d 18 juli 1762 där (Garoli). Föräldrar: handl o rådmannen Peter F£ o Margareta Jörgensdtr Faxe. Utbildn i handel o manufaktur i utlandet 97—05, förestod faderns handelsrörelse i Malmö, burskap där 3 dec 10, förman för stadens äldste 14, kyrkoförest i Caroli fö...

Holste, Gorius, Borgmästare, Politisk aktör (– troligen 1547)

1 Holste, Gorius, d på Tynnelsö slott i Överselö, Söd, något av åren 1543—48, enl obestyrkt uppg (StRR) 47, Nämnes tidigast i maj 04, var en av de båda kvartersmästarna i södra kvarteret i Sthlm 19, borgmästare i Sthlm (mellan 15 okt o 22 nov) 20— 23, hölls fängslad 21—28 dec 33 o åter frå...

Hylten, Anders, Borgmästare, Talman, Riksdagsman (1669 – 1721)

1 Hylten, Anders Larsson, f 1669 i Sthlm, d nov 1721 där. Föräldrar: assessorn Lars Hylteen o Anna Hammarin. Inskr vid UU 23 maj 80, auskultant i Svea hovrätt 16 maj 91, riddarhusfiskal 93, stadssekr i Sthlm 04, justitieborgmästare 23 febr 05, borgarståndets ordf vid utskottsmötet 10, dess talman vid riksdagarna 13—14 o 19, bankofullm 21.

G 10...

Jon Jonsson, Borgmästare, Befallningsman, Memoarförfattare (1582 – 1663)

Jon Jonsson, f 11 april 1582 i Vissefjärda prästgård, Kalm, d tidigast 1663, trol i Arboga. Föräldrar: kh Jon Jonsson o Catarina Nilsdtr (Halvhjort av Älmtaryd). Skolgång i Kalmar från omkr 89, i Linköping omkr 98—99, i Växjö omkr 99—00, kammardräng hos hertig Karl 01—02, ryttare 02—04, slottsloven p&...

Karlsson, John O, Borgmästare, Riksdagspolitiker (1855 – 1929)

1 Karlsson, John Otto, f 31 maj 1855 på Råby, Dingtuna, Vm, d 26 juli 1929 i Västerås. Föräldrar: kronolänsmannen, godsägaren o rdgm Frans Otto K o Theodora Ulrika Berglund. Mogenhetsex i Västerås vt 74, inskr vid UU ht 74, preliminärex 29 maj 75, hovrättsex 13 sept 78, eo notarie i Svea hovrätt 24 okt 78, v härad...

Kierman, Gustaf, Köpman, Borgmästare, Rådman, Riksdagsman (1702 – 1766)

Kierman, Gustaf, f 23 febr 1702 i Askersund, d 15 nov 1766 på Marstrands fästning. Föräldrar: handlanden o rådmannen Anders Svensson K o Elisabeth Sundberg. Borgare i Sthlm 28 mars 28, fullm i generaltullarrendesoc 35, led av borgarståndet vid riksdagarna 38—62 (led av bankodeputationen 38—47, av SU 38—62, av defensionsdeputationen o dess sj...

Koch, Michael, Borgmästare, Riksdagsman (1715 – 1789)

1 Koch, Michael, f 20 febr 1715 i Uddevalla, d 2 sept 1789 där. Föräldrar: handlanden o rådmannen Jöns K o Margareta Simzon. Inskr vid univ i Greifswald 3 maj 30, vid UU 14 sept 31, v häradsh, borgmästare i Uddevalla 23 juni 47—4 jan 73, led av borgarståndet vid riksdagarna 46—72 (led av SU o mindre sekreta deput), kommerseråds n h ...

Leijonstierna, Daniel, Borgmästare, Riksdagsman (– 1664)

Leijonstierna (Leyon-), Daniel, före adl Figrelius, f omkr 1605 i Landeryd, ög, d 23 aug 1664 i Norrköping. Fader: prosten Nicolaus Hemmingi. Inskr vid UU nov 21, mag där 10 febr 29, inskr vid univ i Leiden 14 jan 35, i Utrecht hösten 35, i Orleans juni—aug 37, JD där 37, studier i Paris sensommaren 37, vald till justitieborgmästare (justitiepres...

Lijdbergh, Anders Bengtsson, Borgmästare, Juvelerare, Riksdagsman (1725 – 1799)

Lijdbergh, Anders Bengtsson, f 26 dec 1725 i Sthlm, d 21 jan 1799 där, Ridd. Föräldrar: juveleraren Bengt Liedberg o Elisabeth Berg. I lära hos fadern juli 44—jan 47, mästare (juvelerare) 13 maj 60, burskap som juvelerare i Sthlm 17 nov 61, led av Sthlms borgerskaps 50 äldste 66—73, en av dess båda ordf (vald av hantverkarna) 72, utsedd at...

Linder, F William, Statsråd, Borgmästare, Jurist, Riksdagspolitiker (1876 – 1951)

Linder, Fredrik William, f 3 juni 1876 i Östra Kärrtorp, Malm, d 14 aug 1951 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: stationsinspektoren Olof Nilsson o Johanna Österling. Mogenhetsex vid h a l i Lund 20 maj 95, inskr vid LU 10 sept 95, jur fil ex 30 maj 96, jur utr kand 14 dec 03, eo notarie i Göta hovrätt 14 jan 04, tingstjänstg 05—06, tjä...

Lindhagen, Carl A, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Riksdagspolitiker (1860 – 1946)

3 Lindhagen, Carl Albert, son till L 2 i hans första g, f 17 dec 1860 i Sthlm, Kat, d 11 mars 1946 där, Bromma. Mogenhetsex vid Södra gymnasiet i Sthlm vt 78, inskr vid UU ht 78, jur fil ex maj 79, jur utr kand:ex 16 febr 83, eo notarie vid Svea hovrätt 23 febr 83, sekr i styr för StH 19 jan 85-31 dec 94, v häradsh 1 okt 86, tf fiskal vid Svea hov...

Lindqvist, K Gustaf O E, Författare, Borgmästare (1872 – 1946)

Lindqvist, Karl Gustaf Oskar Eugen, f 24 april 1872 i Sthlm, Klara, d 7 dec 1946 i Eksjö (enl db (ör Mariefred). Föräldrar: löjtnanten Svante Johan L o Anna Ottilia Gertrud Eleonora Anneldh. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 20 maj 92, inskr vid UU 4 okt 92, preliminärex där 30 maj 93, ex till rättegångsverken där 31 jan 02, eo notarie i Svea hovrätt 10 febr 02, biträde i Medelpa...

Lovén, Christian, Affärsman, Borgmästare (1765 – 1854)

1 Lovén, Christian, f 20 febr 1765 i Räng, Malm, d 11 febr 1854 i Sthlm, Klara. Föräldrar: kh Pehr L o Hedvig Susanna Wankif. Inskr vid LU 23 juni 77, i kofferditjänst 81–90, fänrik vid örlogsflottan 90, i kofferditjänst 90—00, burskap som kofferdiskeppare i Sthlm 21 juli 91, grundade o drev grosshandelsfirman Chr Lovén 01...

Malmstén, af, Olof, Borgmästare, Riksdagsman (1720 – 1797)

af Malmsten, Olof, före adl Malmsten, Malmstein, dp 26 aug (enl hfl o db f 25 aug, enl egen uppg 23 aug) 1720 i Säter, d 1 juli 1797 där. Föräldrar: regementsauditören Nils Malmsteen o Maria Björling. Inskr vid UU 2 mars 31, volontär vid Dalreg 41, adjutant 19 aug 42, löjtn:s avsked där 17 jan 49, rådman i Säter 9 jan 51, led av bo...

Moberg, Carl O, Borgmästare, Jurist, Riksdagsman (1842 – 1905)

Moberg, Carl Oscar, f 20 sept 1842 i Västervik, d 5 febr 1905 i Karlstad. Föräldrar: rådmannen o grosshandlaren Anders Gustaf M o Catharina Fredrika Salander. Studier vid Västerviks elementarlärov, studentex i Uppsala 14 sept 60, inskr vid UU 19 sept 60, kameralex 28 jan 64, hovrättsex där 7 dec 65, auskultant i Svea hovrätt 15 dec 65, eo notarie...

Munthe, Johan Lorentz, Borgmästare, Riksdagsman (1729 – 1795)

1 Munthe, Johan Lorentz, dp 15 april 1729 i Karlshamn, d 27 april 1795 på Kvarnarp, Höreda, Jönk (enl Post- o Inrikes tidn:ar). Föräldrar: tullskrivaren Martin M o Anne Mary Fuus. Inskr vid LU 14 okt 43, ex juridi-cum 16 dec 51, tjänstg vid Göta hovrätt, borgmästare i Eksjö 31 maj 56—86, deltog i riksdagarna 65-66, 71-72, 78-79 o 86 (l...

Nerés, Joachim, Borgmästare, Kansliråd, Riksdagsman (1688 – 1748)

Nerés, Joachim, före adl Neresius, dp 17 juni 1688 i Gbg, Kristine, d 20 aug 1748 på Haneberg, Näshulta, Söd. Föräldrar: apotekaren Peter Neresius o Christina Kolthoff. Inskr vid UU 15 aug 06, eo amanuens i RA 08, auskultant i Svea hovrätt 23 okt 09, presidentsekr i kommerskoll senast 29 april 12, kommissarie där 13 jan 16, erhöll tillst&a...

Nils Månsson, Industriidkare, Affärsman, Borgmästare (1586 – 1639)

Nils Månsson, f 12 april 1586 (Jonas Petri), d 30 april 1639 i Norrköping (d:o). Föräldrar: borgmästaren Måns Jonsson i Jönköping o Brita Nilsdtr. Elev vid barnskolan i Jönköping, studier i bokföring o handelsteknik i Tyskland, handlande i Jönköping o Norrköping, dir för Söderkompäniets avd:kontor i Norrk&...

57 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se