Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
22 träffar, sida:  1 
(Carlberg), Johan Börgesson, Borgmästare, Bruksägare (1606 – 1676)

1. Johan Börgesson, senare stundom även Carlberg, f. 24 juni 1606, d. 9 mars 1676 på Sunnemo bruk i Värmland. Föräldrar: råd- och handelsmannen i Brätte Börge Olofsson och Anna Pedersdotter. Kom i tjänst i Karlstad hos borgaren Anders Hansson samt sedermera, omkr. 1621, i Filipstad hos borgaren Segol Eriksson; började driva handel...

Billsten, Karl, Bergmästare, Bruksägare (– 1671/73)

Karl Billsten (Bilsten, Billensteen), d mellan 1671 och 1673, antagligen 1672, enär gravplats i Åbo domkyrka då (30 okt.) betalades för honom. Föräldrar: Karl IX:s vinskänk Konrad Bildstein och Barbro Staffansdotter Creutziger. Tullnär i Åbo 6 apr. 1631 och innehade sedan befattningar vid tulluppbörden i nämnda stad t. o. m. 1637; &ou...

Boij, Anders Henrikeson, Handelsman, Bruksägare (– 1668)

1. Anders Henriksson Boij, d jan. 1668 (begravd i Storkyrkan i Stockholm 23 febr. s. å.). Föräldrar (enligt traditionen): Henrik Boij, kommendant på en fästning i Skottland, och Elisabet Nisbeth. Handlande i Stockholm; rådman därstädes 1632; ingick 1642 kompanjonskap med faktorn i Arboga Anders Nilsson, som anlagt Snavlunda masugn och Kårbergs...

Celsing, von, Lars Gustaf, Godsägare, Bruksägare (1804 – 1881)

4. Lars Gustaf von Celsing, den föregåendes broders sonson, f. 14 febr. 1804 i Stockholm, d 5 apr. 1881 därstädes. Föräldrar: majoren Lars Gustav Celsing och Fredrika Gustava Wacklin. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 6 apr. 1819; underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 11 maj 1824; erh&oum...

Creutz d.y., Lorentz, Landshövding, Bruksägare (1646 – 1698)

3. Lorentz Creutz d. y., den föregåendes brorson, son till C. 1, f. 31 mars 1646 på Sarvlaks, d. 7 febr. 1698 i Stockholm. Herre till Kasseritz, Sarvlaks och flera andra gårdar samt Forsby och Malmgård i Pernå socken, Molnby och Näse m. fl. i Borgå socken, Västerby i Pojo, Tyko i Bjärnå, Kirjakkala i Uskela, Ka...

de Maré, Anders Baltzar, Bruksägare (1798 – 1882)

Anders Baltzar de Maré, f. 9 mars 1798 i Stockholm, d. 6 sept. 1882 på Marieholm, V. Eds sn (Kalm.). Föräldrar: bergsrådet Jacob Gustaf de Maré och Emerentia Helena Hoppenstedt. Student vid Uppsala univ. 1814; kansliex. 1817; hovrättsex. s. å.; e. o. kanslist i handels- och finansexpeditionen s. å.; kopist 17 dec. 1818; protokollssekretera...

Dubbe, Jacob, Skeppsredare, Handelsman, Kalkbruksägare (1769 – 1844)

Dubbe, Jacob, f. 11 nov. 1769 i Visby, d. 7 nov. 1844 i Stockholm, son av skepparen Jacob Jacobsson Dubb (som slutligen skrev sig Dubbe) och Christina Callander; affärsman, skeppsredare, kalkbruksägare; titulärassessor 1802; dykerikommissarie s. å.; dykeriöverkommissarie 26 juni 1804—16 nov. 1810.

G. 23 maj 1802 m. Anna Torsman, f. 14 sept. 1771 i Visby...

Ekströmer, Johan Melchior, Järnvägsbyggare, Bruksägare (1835 – 1923)

2. Johan Melchior (Melcher) Ekströmer, den föregåendes son, f. 26 sept. 1835 i Stockholm (Maria), d. 20 april 1923 på Fogelfors bruk, Fågelfors sn (Kalm.). Elev vid Teknologiska institutet 1852, utex. från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1855; elev vid Strömsholms kanalbyggnad sommaren 1854; nivellör vid...

Enblom, Sven Walfrid, Affärsjurist, Sågverksägare, Bruksägare (1805 – 1898)

1. Sven Walfrid Enblom, f. 12 okt. 1805 i Stockholm (Jak.), d. 21 okt. 1898 på Karlsby, Kristbergs sn (Ög.). Föräldrar: handlanden och stadsmajoren i Stockholm Anders Enblom och Anna Carolina Dahlfors. Student vid Uppsala univ. 30 nov. 1819; hovrättsex. där ht. 1823; kameralex. ht. s. å.; auskultant i Svea hovrätt 19 dec. s. å.; e. o....

Ericsson, Eric, Bruksägare, Riksdagsman (1763 – 1828)

1. Eric Ericsson, f. 19 okt. 1763 på Kaveltorp, Ljusnarsbergs sn (Ör.), d. 7 maj 1828 på Norrby bruk, Fellingsbro sn (Ör.). Föräldrar: bergsmannen och riksdagsmannen Eric Magnusson och Catharina Öhman. Kronolänsman i Nya Kopparberget 1787–98; bergskassör 1803; sexman, nämndeman; brukspatron; ägde 1791–1812 Ab...

Funck, Johan, Bergmästare, Bruksägare (1630 – 1679)

1 Funck, Johan, f 17 dec 1630 i Sthlm (självbiogr anteckn), d 12 jan 1679 i Avesta (enl fam:bibel o likpred). Föräldrar: köpmannen Thomas F o Margareta Depken. Elev vid Stralsunds trivialskola från juni (ej juli) 1642, vid Greifswalds univ 31 okt 1643, vid Uppsala univ 6 okt 1646, avreste utrikes 10 aug 1652, inskr vid Heidelbergs univ 3 okt 1653, stu...

Gahn, Henric P W, Bruksägare (1820 – 1901)

5 Gahn, Henric Pontus Wolter, sonson till G 2, f 21 juni 1820 på Kåfalla bruk, Fellingsbro (Ör), d 15 febr 1901 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: brukspatron Jacob G o Maria Charlotta Tersmeden. Elev i Hillska skolan på Barnängen, Sthlm, 1830–35, inskr vid Uppsala univ 5 okt 1838, hovrättsex där 5 dec 1842, eo kanslist i justit...

Geijerstam, af, Emanuel, Bruksägare (1730 – 1788)

1 af Geijerstam, Emanuel (före adl Geijer), f 10 okt 1730 på Uddeholm, N Råda (Värml), d 24 sept 1788 i Filipstad (enl db för Bjurtjärn, Ör). Föräldrar: brukspatronen Bengt Gustaf Geijer d ä (s 4) o Lovisa Sophia Tranæa. Inskr vid UU 6 mars 49, ämnessven i VA 28 okt s å, auskultant i bergskoll 26 juni 50, disponen...

Gyllenborg, Fredrik, Bruksägare, Politiker, Kollegiepresident (1698 – 1759)

3 Gyllenborg, Fredrik, bror till G 2, f 12 juli 1698, d 25 aug 1759 i Sthlm (Klara). Page hos änkedrottn Hedvig Eleonora 10, avsked 16 febr 15, auskultant i Svea hovrätt 16, hovjunkare 10 dec 19, kammarherre 11 juni 22, lagman på Gotland 30 mars 33, i Närke 11 maj 37, bankofullm 23 juni 41— 59, presidents titel 28 april 47, president i bergskoll 6 aug 50,...

Hisingh, Mikael, Grosshandlare, Bruksägare (1687 – 1756)

1 Hisingh, Mikael, f 22 april 1687 i Köping, d 14 okt 1756 på Ådö, Bro, Upps. Föräldrar: justitieborgmästaren i Köping Carl H o Barbro Petre. Student vid UU 6 maj 96, borgare o handl i Köping, grosshandl i Sthlm 27 april 14, led av borgarståndet för Sthlm 34, led av Sthlms stads 48 äldste.

G 30 maj 17 i Sthlm, Jak, m Marga...

Jennings, John, Finansman, Bruksägare, Politiker (1729 – 1773)

2 Jennings, John, son till J 1, f 14 dec 1729 i Sthlm, d 14 dec 1773 på Forsmarks bruk, Forsmark, Sth. Inskr vid UU 1 april 49, adjutant vid Livreg till häst 12 juni 50, avsked från reg o ryttmästares karaktär 9 okt 53, kompanjon m Robert Finlay under firma Jennings & Finlay 54—20 juli 62, deltog i riksdagarna 55—56, 60—62, 65&m...

Lagercrantz, Herman L F, Diplomat, Frälsningsofficer, Bruksägare (1859 – 1945)

2 Lagercrantz, Herman Ludvig Fabian, f 29 juli 1859 på Barkarby, Lovö, Sth, d 27 sept 1945 i Ramnäs, Vm. Föräldrar: landshövd o statsrådet Carl Gustaf L o Augusta Emerentia Carolina Zethelius. Volontär vid Svea artillerireg 20 nov 77, mogenhetsex vid Sthlms gymn 13 dec 79, elev vid krigsskolan 14 juli 80—31 okt 81, underlöjtn vid Svea...

Lundeberg, Christian, Talman, Statsminister, Bruksägare, Riksdagsman (1842 – 1911)

Lundeberg, Christian, f 14 juli 1842 på Forsbacka bruk, Valbo, Gävl, d 10 nov 1911 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bruksägaren Johan Ulrik August L o Maria Benjamina Eckman. Elev vid Gävle h elementarlärov 51–58, kadett vid krigsskolan på Karlberg 4 okt 58, utex där 14 dec 61, underlöjtn vid Dalreg 28 dec 61, extra elev vid Ultuna l...

Meldercreutz, Jonas, Matematiker, Fortifikationsofficer, Bruksägare (1714 – 1785)

Meldercreutz, Jonas, f 22 april 1714 (ej 1715) i Uppsala, Domk, 21 maj 1785 i Frebbenby, Hammarland, Åland (Marks v Wiirtenbergs gen, RHA; kbf i Domk, Uppsala). Föräldrar: domprosten prof Lars Molin (se denne) o Jacobina Christina Hylthén. Adl 1 juni 19, inskr vid UU 26 nov 20, volontär vid finska fortifikationsstaten 34, konduktör vid finska brigade...

Montgomery, H Edvard, Bergsingenjör, Bruksägare (1852 – 1911)

5 Montgomery, Hampus Edvard, f 12 maj 1852 i Boo, Sth, d 5 nov 1911 på Rottneros, Sunne, Värml. Föräldrar: kaptenen Carl Hampus M o Sofia Carolina Dahlqvist. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Örebro 5 juni 73, elev vid Linderoths mek verkstad i Sthlm 73–74, vid Teknolog inst 15 sept 74, vid Motala mek verkstad 75, utex från Teknolog inst:s...

Munktell, Henrik, Bruksägare (1841 – 1906)

4 Munktell, Henrik, son till M 2, f 20 aug 1841 i Stora Kopparberg, Kopp, d 21 febr 1906 där. Lärov.studier i Falun 53—60, inskr vid UU vt 61—ht 67, deläg i Harmsarvs gruva 64, anställd vid Sågmyra nickelbruk 65, förest för gruvorna o tillverkn 69—72, hytting vid Falu kopparverk 72, hyttförest där 74— 87, led av s...

Petré, J Theodor (Thore), Bruksägare, Riksdagsman (1793 – 1853)

Petré, Johan Theodor (Thore), f 23 sept 1793 i Torsåker, Gävl, d 6 dec 1853 i Ovansjö, Gävl. Föräldrar: brukspatronen o bergsrådet Robert Fredric P o Christina Elisabeth Nordenadler. Inskr vid UU 12 juni 04, ex till rättegångsverken 09, tingstjänstg, auskultant vid Svea hovrätt 20 mars 11, prot:förare vid Kommerskoll, vid ...

22 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se