Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
91 träffar, sida:  1 2 
(Christiernin), Christier Månsson, Fogde, Bruksidkare (1595 – 1659)

1. Christier Månsson, f. 24 dec. 1595 på »ett omflutet land Holm benämnt i Danmark», d 22 jah. 1659. Föräldrar: kyrkoherden på Holm Mogens Christenssen och Edel Klemetsdotter. Sattes i skola i Ringkjøbing 1600 och åtnjöt undervisning därstädes 2 1/4 år; kom efter faderns död till landsdomaren på Själland Anders Dresselberg 1605 och sattes av honom ånyo i skola »till att lära skriva...

(de) Frietzcky, Clas, Bruksidkare, Riksdagsman (1727 – 1803)

Clas Frietzcky, f. 25 jan. 1727 på Alkvetterns bruk i Bjurtjärns socken, d. 9 okt. 1803 på Säbylund i Kumla socken. Föräldrar: överstelöjtnanten Johan de Frietzcky och Anna Elisabet Linroth. Studerade i hemmet och i Uppsala en termin 1737 (ej inskriven vid universitetet); arbetade å landskontoret och landskansliet i Örebro ett halvt år 1744—45; direktör vid Storfors bruk 1754—76; innehade åt...

Adelheim, Johan Fredric, Bruksidkare (1777 – 1806)

Johan Fredric Adelheim, f. 15 apr. 1777, d 27 dec. 1806. Föräldrar: hovjunkaren Erik Adolf Adelheim och Fredrika Lovisa Hamilton. Fänrik vid Västmanlands regemente 20 apr. 1785; student i Uppsala 24 febr. 1792; avlade juridisk examen 10 juni 1793 och bergsexamen 10 dec. 1795. Auskultant i bergskollegiet 17 dec. s. å.; avreste i maj 1798 till Tyskland i sällskap med Benjamin Höijer,...

Adelswärd, Johan, Bruksidkare, Riksdagsman (1718 – 1785)

1. Johan Adelswärd, f. 20 maj 1718, d 27 juni 1785. Föräldrar: ryttmästaren Johan Hultman, adlad Adelswärd, och Altéa Silfverström. Auskultant i Svea hovrätt 8 febr. 1738 ; inskrevs vid livgardet mars. 1741; livdrabant 25 juni s. å.; löjtnant vid adelsfanan 11 nov. 1746; kaptenlöjtnant och regements-kvartermästare 20 juni .1749; erhöll avsked med ryttmästares titel 21 aug. 1750 samt krigsråd...

Adelswärd, A Theodor, Bruksidkare, Finansminister, Riksdagsman (1860 – 1929)

6. Axel Theodor Adelswärd, f. 13 okt. 1860 i Hyltinge församling. Föräldrar: godsägaren Axel Reinhold August Adelswärd och Augusta Charlotta Teodora Berg. Avlade studentexamen som privatist vid nya elementarläroverket i Stockholm vt. 1878; ordinarie elev vid tekniska högskolan 13 sept. 1878–80 och extra elev 1880–81. Disponent för baroniet Adelswärd okt. 1883; innehavare därav 1 jan. 1901; k...

Adlercrona, Johan, Bruksidkare, Finansiär (– 1687)

Adlercrona, Johan, före adlandet de Flon, d 1687, var son till bruksägaren Gillis de Flon, av fransk släkt, som invandrat till Sverige och anlagt Lotorps stångjärnshammare i Risinge socken i Östergötland. Av fransk börd var enligt namnets vittnesbörd även A: s hustru, Maria de' S: t Jullien. Johan eller Jean de Flon, som han från början hette, lär som fadern hava varit bruksägare – Lotorps m...

Alexanderson, Carl A, Bruksidkare, Kommunalman (1845 – 1932)

2. Carl Abraham Alexanderson, f. 10 febr. 1845 i Stockholm. Föräldrar: justitierådet Adolf Martin Joakim Alexanderson och Sofia Katarina Louise Zethelius. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 1854–63; student i Uppsala 26 nov. 1863; avlade hovrättsexamen 14 sept. 1867; hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut ht. 1871–ht. 1872. E. o. notarie i Svea hovrätt 1 okt. 1867; v. häradshövding 31 ...

Anckarström, Klas Klasson, Bruksidkare, Bergmästare (– 1702)

1. Klas Klasson Anckarström, före adlandet Depken, d 1702. Föräldrar: borgaren i Västerås Klas Depken och Elisabet Kristoffersdotter. Handsekreterare hos landshövdingen i Falun 1650; gruvskrivare vid Stora Kopparberg 1653; konststatsinspektor därstädes 25 nov. 1656 genom bergskollegiets fullmakt, men förlorade 3 apr. 1657 sysslan, då K. M:t förbehöll sig att själv utnämna till denna plats; p...

Anders Persson, Bruksidkare (– 1534)

Anders Persson på Rankhyttan, d 1534. Son till Peder Olsson på Rankhyttan, som levde i slutet av 1400-talet.

Angerstein, Anders, Bruksidkare (1614 – 1659)

1. Anders Angerstein, f. 7 okt. 1614 i Benneckenstein vid foten av Harz, d 12 sept. 1659 på Turbo bruk. Fader: Andræ von Angerstein. Invandrade, efter att ha innehaft tjänst hos furstl. luneburgske hytteförvaltaren Kristian Sieferdt på Altenbrocka samt en kortare tid vistats i Nederländerna, till Sverige 1639; tog tjänst hos myntmästaren Markus Kock; bergsfogde 1643; lämnade Sverig...

Angerstein, Johan, Bruksidkare (1646 – 1716)

2. Johan Angerstein, den föregåendes son i hans andra gifte, f. 25 sept. 1646 på Turbo, d 23 maj 1716 därstädes.

Gift 16 okt. 1670 med Elisabet Hentzel, f. 23 jan. 1652, d 1 sept. 1728, dotter till åldermannen Henrik Hentzel, ägare av Vikmanshyttan.

Aschan, Johan Lorentz, Läkare, Filantrop, Bruksidkare (1772 – 1856)

Aschan, Johan Lorentz, f. 26 juni 1772 i Aplarp, Flisby socken, d 20 maj 1856 å Lessebo bruk. Föräldrar: rektorn vid trivialskolan i Eksjö Peter Georg Aschan och Anna Katarina Lundius. Genomgick Eksjö trivialskola och Linköpings gymnasium; student i Uppsala 2 apr. 1787; med. fil. kand. 12 dec. 1792; disp. 11 okt. 1793 (De acere, pres. K. P. Thunberg); avlade kem. farm. examen 22 jan. 1794; m...

Aspelin, Christian H T, Bruksidkare (1830 – 1919)

Christian Henrik Thomas Aspelin, f. 29 juli 1830, d 6 juli 19191. Föräldrar: brukspatronen Tomas Aspelin och Johanna Lovisa (Jeanna) Peterson. Åtnjöt privat undervisning; elev vid nya elementarskolan ht. 1843–vt. 1849; student i Uppsala 29 jan. 1850; elev vid Falu bergsskola 1855–56. Deltog i skötseln av det fadern tillhöriga Fagersta bruk; e. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1858–59; övert...

Benedicks, Gustaf, Bruksidkare, Riksdagspolitiker (1848 – 1918)

2. Gustaf Benedicks, f. 18 apr. 1848 i Stockholm, d 25 nov. 1918 därstädes. Föräldrar: brukspatronen Edvard Otto Benedicks och Karolina Charlotta Cantzler. Elev vid nya elementarskolan 16 jan. 1857; avlade mogenhetsexamen därstädes 10 dec. 1867; elev vid Ultuna lantbruksinstitut 14 jan. 1868—31 okt. 1869; besökte i studiesyfte järnbruk i Sachsen, Österrike och Westfalen och studerade vid ber...

Benedicks, Michael, Grosshandlare, Bruksidkare, Juvelerare, Bankir (1768 – 1845)

1. Michael Benedicks, f. 5 juli 1768, d. 28 jan. 1845. Son till Baruch Benedicks i Bleicherode. Bokhållare hos en judisk köpman Jakob Gumpertz; tjänstgjorde i preussiska krigskommissariatet; upptogs som kompanjon av juveleraren Aron Isak och inflyttade till Sverige på 1790-talet; hovjuvelerare; erhöll tillstånd att för egen räkning driva handel med juveler, pärlor och kontrollerat guld, dock...

Berwald, Franz A, Bruksidkare, Violinist, Tonsättare (1796 – 1868)

2. Franz Adolf Berwald, f. 23 juli 1796 i Stockholm, d 3 apr. 1868 därstädes. Föräldrar: hovkapellisten Christian Friedrich Georg Berwald och Agneta Brigitta Brunau. Studerade musik under E. Du Puy's ledning; violinist i hovkapellet 1 okt. 1812–30 sept. 1818 och ånyo 1 juli 1820–30 sept. 1828; bosatte sig 1829 i Berlin, där han vid sidan av sin musikaliska verksamhet upprättade ett ortopedis...

Bohnstedt, Carl Fredrik, Bruksidkare, Redare (1776 – 1838)

1. Carl Fredrik Bohnstedt, f. 26 juni 1776 i Stralsund, d 3 dec. 1838 i Stockholm. Föräldrar: kommerserådet Joakim Karl Friedrich Bohnstedt och Hermania Barlona Maria Hagemeister. Anställd hos firman Bippen & c:ie i Stockholm; erhöll burskap därstädes 1804; inköpte Riddarhyttans bruk i Västmanland 1810.

Gift 15 dec. 1804 med Lovisa Albertina Moll, f. 23 maj 1785, d 18 okt. 1822, dotte...

Bohnstedt, Theodor Ludvig, Bruksidkare, Riksdagsman (1809 – 1888)

2. Theodor Ludvig Bohnstedt, den föregåendes son, f. 30 jan. 1809 i Stockholm, d 9 febr. 1888 på Rinkesta i Södermanland. Student i Uppsala 24 sept. 1825; avlade examen till rättegångsverken 27 mars 1828 och bergsexamen 12 juni 1832; elev vid Falu bergsskola 1832−33. Auskultant i bergskollegiet 25 juni 1832 (eds. d.); förvaltare vid och delägare i Riddarhytte malmfält 1838−46; ägar...

Boij, von, Anton, Bruksidkare (1631 – 1710)

2. Anton Boij, senare von Boij, den föregåendes son, f. 12 dec, 1631 i Stockholm, d 1 sept. 1710. Studerade enligt adelsbrevet i Uppsala och är antagligen den Antonius Andreæ Stocholmensis, som 28 mars 1644 inskrevs i universitetets matrikel; besökte även utländska universitet och utbildade sig i bergsvetenskapen under resor i Tyskland, Frankrike och Nederländerna; övertog efter fa...

Borgström, Eric Erichsson, Bruksidkare (1708 – 1770)

Eric Erichsson Borgström, f. 1708, d 8 apr. 1770. Föräldrar: brukspatronen Erik Nilsson Borgström och Katarina Juliana Usingh. Ägde efter faderns död tillsammans med modern och syskonen Borgviks norra och södra hammare; flyttade, sedan modern 1751 avlidit, till Södra Borgvik och synes i samband därmed ha sålt Norra Borgvik; erhöll bergsråds titel 16 febr. 1764. — Ogift.

Brandberg, Jacob, Bruksidkare, Museigrundare (1692 – 1759)

1. Jacob Brandberg, f. 23 maj 1692 i Falun, d 19 jan. 1759 på sin gård Ornäs i Torsångs socken. Föräldrar: direktören, sedermera kronoavradsinspektoren Olof Brandberg och Katarina Kock. Student i Uppsala 5 mars 1703. Avråds- eller vågskrivare vid Falu kopparkontor dec. 1709; bergsman 1711; postmästare i Falun 18 okt. 1715−1718; bokhållare vid Stora Kopparbergs gruva 26 apr. 1729; erhöll av S...

Bröms, Katarina, Bruksidkare (1664 – 1735)

2. Katarina Bröms, den föregåendes dotter i hans andra gifte, f. 5 okt. 1664, d. 27 okt. 1735. Gift 1) 1680 med drottning Kristinas räntmästare och kamrerare, sedermera hennes ståthållare på Ösel Johan Gottman, d. 1686, adlad Silfverklou 14 febr. 1681; 2) dec. 1688 med biskopen i Västerås Karl Carlsson, f. 24 nov. 1642, d. 14 apr. 1707.

Burén, Carl Daniel, Bruksidkare (1744 – 1838)

1. Carl Daniel Buren, f. 4 maj 1744 på Skönnarbo, d. 22 dec. 1838 på Boxholm. Föräldrar: brukspatronen Daniel Buren och Hedvig Altijn. Elev vid Linköpings gymnasium; student i Uppsala 12 okt. 1762; avlade examen till rättegångsverken 4 :juni 1764. Auskultant i Svea hovrätt 8 juni 1764; inlöste Grytgöls bruk 1770–75 samt Folkströms bruk 1773–76; erhöll privilegium på ett manufakturverk vid Fo...

Burén, af, Carl Pontus, Bruksidkare, Godsägare, Riksdagsman (1835 – 1905)

2. Carl Pontus af Buren, f. 26 mars 1835 på Boxholm i Ekeby socken, Linköpings stift, d. 11 apr. 1905 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen Didrik Pontus af Buren och friherrinnan Karolina Mariana Ehrenkrona. Student i Uppsala 23 maj 1853; avlade kameralexamen 14 dec. 1854. Förvaltare på Karlsberg i Ekeby socken; e. o. kammarskrivare i postverket 5 jan. 1855 och i kammarkollegiets andra prov...

Cantzler, Carl F A, Grosshandlare, Bruksidkare (1821 – 1864)

2. Carl Fredrik August Cantzler, den föregåendes son, f. 29 nov. 1821 i Stockholm, d. 14 aug. 1864 därstädes. Grosshandlare och brukspatron. - Ogift.

Carlberg, Johan Oscar, Bruksidkare, Bergshistoriker (1817 – 1889)

Carlberg, Johan Oscar, f. 3 okt. 1817 i Linköping, d. 16 maj 1889 på Bångbro. Föräldrar: kopparslagaråldermannen Johan Magnus Carlberg och Sara Kristina Ekman. Student i Uppsala 7 okt. 1836; disp. 11 apr. 1840 (De correctione elementorum Veneris et Mercurii ex observato transitu per solem, P. IV; pres. A. T. Bergius); fil. kand. 30 mars 1842; disp. 18 maj 1842 (Öfver vexternes namn, D. 3; pr...

Cederbaum, Peter Christoffer, Bruksidkare (1733 – 1795)

Peter Christoffer Cederbaum, före adlandet Bauman, f. 6 jan. 1733 i Kalmar, d. 10 okt. 1795 i Västervik. Föräldrar: handlanden i Västervik Lorens Bauman och Katarina Dorotea Hoppenstedt. Bedrev enligt adelsbrevet akademiska studier i Sverige men inskrevs ej som student vid någotdera universitetet; besåg rikets bergslager och ansenligare bergverk; reste utrikes 1749—50 och besökte bl. a. berg...

Clason, Johan, Skeppsredare, Bruksidkare, Varvsägare (1667 – 1747)

1. Johan Clason (Clae[s]son, Classon), f. 2 febr. 1667, d 6 mars 1747 i Stockholm. Borgare som hökare i Stockholm 22 mars 1694; inköpte Graninge bruk med tillydande i Ångermanland 1719 och skeppsvarvet å Blasieholmen i Stockholm 1723 (lagfart 23 dec); riksdagsman i borgarståndet 1726—27 och var därunder bl. a. ledamot av lant- och sjömilitie-ekonomideputationen och av bergsdeputationen.
<...

Cronström, Abraham, Diplomat, Medaljgravör, Bruksidkare, Myntmästare (1640 – 1696)

3. Abraham Cronström, före adlandet Kock, den föregåendes broder, son till Markus Kock (se ovan 1), f. 3 juli 1640 i Säter, d. 22 apr. 1696. Student i Uppsala febr. 1650; reste utomlands på 1650-talet och ånyo på 1660-talet; myntmästare i Stockholm 29 apr. 1665—1668 och i Avesta sept. 1665—1668; förestod tillika gårmakeriet i Avesta 1666—68; adlad 24 maj 1667; reste ånyo ...

Cronström, Isaac, Bruksidkare, Myntmästare (1620 – 1679)

2. Isaac Cronström, den föregåendes son, före adlandet Kock, f. 20 maj 1620 i Bromberg i Preussen, d. aug. 1679 (begravd i Storkyrkan i Stockholm 21 sept. 1680). Föreståndare för brukshandeln i Avesta 31 maj 1646; började egen rörelse enligt kontrakt med fadern 25 jan. 1650; participant i Avesta bruk jämte fadern 27 maj 1651 och föreståndare för detta bruk efter faderns död 1657; m...

de Besche, Gillis d.y., Bruksidkare (1624 – 1709)

5. Gillis de Besche d. y., den föregåendes brorson, son till de B. 3, f. 26 juli 1624 i Guldsmedshyttan, Lindesbergs landsförsamling, d. 16 apr. 1709 på Nävekvarn, Tunabergs församling. Bruksägare; naturaliserad svensk adelsman 24 nov. 1692; deltog i riksdagarna 1693 och 1697.

Gift 1) med Kristina Möller, d. 1674, änka efter bruksförvaltaren Joris Vilhelmsson de Be...

de Besche, Willem, Arkitekt, Bruksidkare (1573 – 1629)

1. Willem (Willime) Giliusson de Besche, f. 3 dec. 1573 i Liége, d. 10 febr. 1629 på Finspång. Föräldrar: arkitekten och köpmannen Gillis (Gilius) de Besche och Helena de Besche. Invandrade till Sverige 1595; erhöll beställning som järndragare i Nyköping 7 juli 1598; byggmästare 1604 (K. brev 16 och 24 jan.) —11 juni 1609; togs samtidigt i anspråk för ledningen av järnindustrien i Södermanla...

de Geer, Charles, Entomolog, Bruksidkare (1720 – 1778)

3. Charles de Geer, den föregåendes syssling, sonsons son till de G. 1, friherre till Lövsta, f. 30 jan. 1720 på Finspång i Risinge, d 7 mars 1778 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen Jean Jacques de Geer och Jacquelina Kornelia van Assendelft. Följde som barn föräldrarna till Holland; fideikommissarie till Lövsta 6 maj 1730; inskriven vid universitetet i Utrecht jämte b...

De Geer, Carl, Bruksidkare, Riksdagsman (1781 – 1861)

7. Carl De Geer, son till D. 4, f. 9 maj 1781 i Stockholm, d 30 juli 1861 därstädes. Kornett vid livhusarregementet (från 1798 lätta livdragonregementet och från 1806 livgardet till häst) 21 juli 1794; sekundadjutant därstädes 1797; premiäradjutant 1800; löjtnant 15 febr. 1802; stabsryttmästare ,17 dec. 1804; erhöll avsked 11 okt. 1806; greve 11 maj 1818; överstekammarjunkare 31 de...

De Geer, Louis, Affärsman, Bruksidkare (1587 – 1652)

1. Louis De Geer, f. 1587 (döpt 17 nov.) i Liége, d 19 juni 1652 i Amsterdam. Föräldrar: Louis De Geer de Gaillarmont och hans hustru i andra giftet Jeanne de Neille. Följde föräldrarna från Liége till Dordrecht omkr. 1596; vistades i Frankrike 1605—11 och var till en början anställd hos affärsmän på olika orter; köpman i La Rochelle 1608; köpman och bankir i Dordrecht 1611 och i Amsterdam 1...

de Verdier, Bror Andreas, Bruksidkare (1853 – 1937)

de Verdier, Bror Andreas (Anders), f. 4 juli 1853 i Annerstads sn (Kronob.), d. 22 juli 1937 å Gustavsfors, Blomskogs sn (Värml.). Föräldrar: bruksägaren och häradsskrivaren Olof de Verdier och Anna Maria Sandberg. Elev vid Växjö h. elementarläroverk 1862; mogenhetsex. där 24 maj 1874; volontär vid Smålands grenadjärbataljon 3 mars 1873; utexaminerad från Krigsskolan 29 sept. 1875; underlöjt...

Dress, Otto, Bruksidkare (troligen 1620-talet – omkring 1696/97)

3. Otto Dress, den föregåendes brorson, äldste son till D. 1, f. sannolikt på 1620-talet, d. omkr. årsskiftet-1696—97; arrenderade under en följd av år Nora och Linde bergslag samt Fellingsbro Ervalla och Näsby socknar; författare i till järnhantering, åkerbruk m. m. hörande ämnen.

G. 17 febr. 1656 m. Ch...

Dress, Pierre, Bruksidkare (– 1646)

2. Pierre Dress, den föregåendes broder, d. i dec. 1646 och begr. i Lindesbergs kyrka. Var tillsammans med brodern Andry förvaltare av Åkers styckebruk 1624—27, synes senare ha gått i dennes tjänst och varit verksam i Nora och Linde bergslag, i vilket senare distrikt han i början av år 1633 inköpte en gård i Linde socken. År 1636 inköpte han i samma s...

Dress (Dreiss), Andry, Bruksidkare (1585 omkring – 1651)

1. Andry Dress (Dreiss), f. omkr. 1585, d. 14 mars 1651. Ingick 5 juli 1622 i Amsterdam avtal med Louis De Geer och dennes svåger Steven Gerards om anställning på fyra år som »jongman» hos Willem de Besche; förvaltare vid Åkers styckebruk 1624—27; arrenderade från 1628 till sin död flera bergslag och socknar i Mellansverige (se nedan); storleverantör av krigsmateriel till svenska kronan unde...

Eberstein, Christian, Affärsman, Donator, Bruksidkare (1738 – 1816)

3. Christian Eberstein, f. 20 okt. 1738 i Norrköping, d. 3 juni 1816 där. Föräldrar: stadskirurgen Daniel Christian Eberstein och Maria Susanna Lindeman. Borgare i Norrköping 1763; uppsade burskapet 19 dec. 1792. Grosshandlare och skeppsredare i Norrköping, bruksägare. Ägde Lunda gård med Spånga och Bilsbro bruk (köp 1777), Högsjö säteri och bruk (köp 20 okt. 1781) i V. Vingåkers s...

Eckhoff, Hans Wilhelm, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1780 – 1849)

Hans Wilhelm Eckhoff, f. 10 maj 1780 i Norrköping, d. 14 maj 1849 i Gävle. Föräldrar: grosshandlaren i Norrköping, sedan i Stockholm, Hans Hansson Eckhoff och Wilhelmina Moolenaer. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Led. av direktionen för Gävle stads sparbank 1824–44, av Sofia Magdalena änkhusdirektion 1826–44, av direktionen för Gävle elementarskola 1829–44, av ...

Ehrencreutz, Jesper Elieson, Köpman, Bruksidkare (1648 – 1722)

1. Jesper Elieson Ehrencreutz, f. 4 nov. 1648 i Avesta (Kopp.), d. juni (själaringning 27 juni) 1722 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: bruksbokhållaren Elias Jespersson och Barbro Nyman. Handlande i Stockholm; bruksbokhållare; brukspatron; adlad 11 okt. 1695; led. av ridderskapet och adeln vid riksdagarna 1697, 1713–14, 1719 och 1720.

G. 12 nov. 1678 i Stockholm (Nik.) m. Gundborg Thomas...

Ehrenpreus, Hans, Bruksidkare (1636 – 1711)

1. Hans Ehrenpreus, före adl. Preuss, f. 22 juli 1636 i Nyköping, d. 23 sept. 1711 i Arboga. Föräldrar: justitieborgmästaren och sjötullsförvaltaren Hans Larsson Preuss och Margaretha Bröms. Anställd hos rådmannen i Stockholm Henrik Andersson Stockenström 10 febr. 1652–13 mars 1660, därav som bruksskrivare vid Jerle nedre hammare, Nora sn (Ör.), 1654–59; började egen handel i Stock...

Ehrenpreus, Johan (Hans), Bruksidkare (1664 – 1740)

2. Johan (Hans) Ehrenpreus, son till E. 1, f. 11 nov. 1664 i Stockholm, d. 22 april 1740 där (Klara) och begr. 25 april s. å. i Eds sn (Sth.). Student vid Uppsala univ. 22 juli 1676; faktor vid Örebro gevärsfaktori 17 april 1690; inspektor över stora sjötullarna; överdirektör vid Stora sjötullen i Stockholm 29 juli 1712; led. av ridderskapet och adeln vid riksdagarna 1719, 1720, 17...

Ekehielm, Sigrid, Bruksidkare (– 1700)

2. Sigrid Ekehielm, dotter till föreg., d. 1700 (själaringn. 7 aug.) på Västervik (nu Gustavsvik) i Varnums sn (Värml.) och begr. i Kristinehamn. Bruksägare.

G. 1) 19 aug. 1669 m. hovjunkaren och kommissarien Christian Stiernflycht, f. 10 maj 1644, d. 22 dec. 1669 i Stockholm och begr 9 maj 1670 (Jak.); 2) 3 sept. 1671 på Ekensberg, Överenhörna sn (Söd.) m. generalinspektöre...

Ekman, Axel, Landshövding, Bruksidkare, Riksdagspolitiker (1869 – 1939)

16. Axel Ekman, son till E. 11, f. 2 aug. 1869 på Finspångs slott, Risinge sn (ög.), d. 11 dec. 1939 i Stockholm (Osc). Studier för informator i hemmet; verkst. direktör i a.-b. Finspongs styckebruk 1893—1917; ordf. i styr. för Brandförsäkringsbolaget Göta och för Sjö- och brandförsäkrings a.-b. Svenska Veritas; led. av styr. för Lesjöfors a.-b. 1904–16; övertog Kilanda gård, Kilan...

Ekman, Carl Edvard, Affärsman, Bruksidkare, Riksdagsman (1826 – 1903)

11. Carl Edvard Ekman, bror till E. 9 och E. 10, f. 7 mars 1826 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 24 dec. 1903 där. Elev vid Beckmanska och Ekska privatskolorna i Göteborg 1833–40; elev vid Chalmersska slöjdskolan 1840, utex. därifrån 1842; elev vid bergsskolan i Filipslad 1843–44; brukselev vid Lesjöfors bruk i Ramens sn (Värml.); tillfällig elev vid bergsskolan i Falu...

Elfving, Birger Samuelsson, Uppfinnare, Bruksidkare (1679 – 1747)

2. Birger Samuelsson Elfving, den föregåendes bror, f. 31 dec. 1679 i Garpenberg (Kopp.), d. 18 mars 1747 i Stockholm (själaringn. i Klara 19 mars). Elev hos Chr. Polhem; byggmästare vid Krigskollegii faktorier 1701; inspektor över faktori- och strömbyggnaderna i riket; anlade gevärsfaktoriet vid Trollbo (Hedemora landsförs., Kopp.), färdigt 1703, likviderat 1718; kapten mekanikus ...

Elzvik, Eric, Bruksidkare, Lantmätare (1795 – 1862)

Elzvik, Eric, f. 20 aug. 1795 i Sörbo i Vika sn (Kopp.), d. 6 juni 1862 i Kaveltorp, Ljusnarsbergs sn (Kopp.). Föräldrar: hemmansägaren och bergsmannen Johan Andersson Elzvik och Brita Görsdotter. Gick i skola i Falun och Västerås; lantmätarex. 29 mars 1823; vice kommissionslantmätare 15 maj s. å.; anställd vid storskiftet i Dalarna 1823–36; kommissionslantmätare 24 maj 1833; avsked 29 maj 1...

Ennes, Pehr, Affärsman, Donator, Bruksidkare (1756 – 1829)

3. Pehr Ennes, f. 13 april 1756 i Gävle, d. 11 maj 1829 där. Föräldrar: borgmästaren Petter Ennes och Maria Eleonora Wulff. Skolstudier i Gävle, elev vid gymnasiet där 1769–73; revisionsuppdrag för firman P. Brändström & Co. i Gävle, kontorist där 1777; P. Brändströms kortpanjon i firman 1787; övertog firman helt nyåret 1806, sedan kompanjon med H. W. Eckhoff; grosshandlare och red...

91 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se