Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
36 träffar, sida:  1 
Brandt, Daniel, Byggmästare (– tidigast 1635)

Brandt, Daniel. Byggmästare i Östersjöprovinserna 15 jan. 1601; ställdes till ståthållarens på Åbo slott förfogande 10 mars 1603 och användes sedan i fortifikationsarbeten i Finland; erhöll uppseende över fästningarna i Östersjöprovinserna 13 juni 1607; tjänstgjorde tillika som skansmästare åtminst...

Bresselisij, Johannes Baptista, Byggmästare, Ingenjör (– tidigast 1616)

Bresselisij (Brisselesa, Brizilesa), Johannes B a p t i s t a, italiensk militäringenjör; gick i svensk tjänst senast 1580; byggmästare på Kexholm 1580; kallades av Pontus De la Gardie till fälttrupperna 1 maj 1581 och upptages sedan i fälträkenskapema t. o. m. 1584; erhöll donation på gods i Uppland 15 apr. 1599 och kallas då hovjunk...

Brodin, Olof August, Skeppsbyggmästare, Redare, Föreningsgrundare, Kommunalman (1840 – 1911)

Brodin, Olof August, f. 12 aug. 1840 i Gävle, d. 31 jan. 1911 därstädes. Föräldrar: sjökaptenen Olof Brodin och Katarina Kristina Norman. Elev vid Gävle högre lärdomsskola; anställd dels på P. C. Rettig & C:os kontor, dels vid faderns varv; genomgick skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona; en av stiftarna av Gävle skarpskytt...

Bång, Lars Augustin, Skeppsbyggmästare, Redare (1806 – 1853)

Lars Augustin Bång, f. 29 sept. 1806 i Gävle, d. 18 okt. 1853 därstädes. Föräldrar: fiskaren Lars Bång och Anna Brita Åberg. Åtnjöt under en kort tid undervisning vid trivialskolan i Gävle; ägnade sig åt såväl fiskaryrket som skeppsbyggen; skeppsbyggmästare hos handelshuset Elfbrink och Luth 1838; bildade tillsammans med grosshandlaren J. A. Forssberg grosshandels- och redarefirman Fors...

Chapman, af, Fredric Henric, Skeppsbyggmästare (1721 – 1808)

Fredric Henric af Chapman, före adlandet Chapman, f. 9 sept. 1721 i Göteborg, d 19 aug. 1808 i Karlskrona. Föräldrar: holmmajoren Tomas Chapman och Susanne Colson. Kom till sjöss 1736; lärde skeppsbyggeri dels å kronans och enskilda varv i Göteborg, dels å enskilda varv i Stockholm 1736—38; idkade studier i London 1741—44; innehade t...

Cöllen, von, Henrik, Byggmästare (– tidigast 1559)

Cöllen, Henrik von (van; även Cöhlen, Köllen), officer och byggmästare, var 1533 i slottsloven i Kalmar; ägde ett stenhus i Stockholm »östantill», som han försålde på 1530-talet; byggmästare å Gripsholm 1537—45, i Uppsala 1545-—51; verksam i Mälardalen 1551—58 och i Finland från 1558. &mda...

Düren, van, Adam, Arkitekt, Byggmästare (efter 1450 – tidigast 1532)

van Düren, Adam, en byggmästare av tysk härkomst, som under slutet av 1400-talet och första tredjedelen av 1500-talet, antagligen mellan 1487 och 1532 utövade sin verksamhet i Sverige och Danmark. Språket i de inskrifter, som han anbragt i Lunds domkyrka, visar, att han var westfalare till börden, och förmodligen härstammade han från staden Düren i Westfalen.

G. m. Birgitte, d. 13 dec...

Elfstrand, Pehr, Skeppsredare, Grosshandlare, Skeppsbyggmästare (1783 – 1845)

1. Pehr Elfstrand, f. 11 sept. 1783 i Gävle, d. 4 jan. 1845 där. Föräldrar: grosshandlaren och kommerserådet Daniel Elfstrand och Catharina (Carin) Lidman. Skolstudier i Gävle; grosshandlare, skeppsredare och skeppsbyggmästare i Gävle; brukspatron; led. av handelssocieteten 1810–45; led. av taxeringskommittén 1811; led. av borga...

Erickson, Carl (Charles) Johan, Byggmästare (1852 – 1937)

Erickson, Carl (Charles) Johan, f. 21 juni 1852 i Hudene sn (Älvsb.), d. 7 mars 1937 i Seattle, Washington, U. S. A. Föräldrar: hemmansägaren Jonas Ericsson och Cajsa Bengtsdotter. Lantbrukare; emigrerade till U. S. A. 1880; byggmästare i Minneapolis (Minn.) till 1889; överflyttade då till Seattle; byggmästare och entreprenör där; utf&o...

Ericsson, Axel Henric (Henry), Byggmästare (1861 – 1947)

1. Ericsson, Axel Henric (Henry), f. 3 aug. 1861 på Torp, Moheda sn (Kron.), d. omkr. 20 febr. 1947 i Miami, Florida, U. S. A. Föräldrar: hemmansägaren Carl Ericsson och Märtha Nilsdotter. Elev i folkskola i Moheda; studier för informator i hemmet, vid Växjö läroverk 1875–76, i Nyköpings läroverk 1877–78; elev vid Tekni...

Ericsson, Nils Johan (John) Emil, Byggmästare (1868 – 1934)

2. Nils Johan (John) Emil Ericsson, bror till föregående, f. 23 maj 1868 i Moheda sn (Kron.), d. 29 juni 1934 i Chicago. Elev vid Jakobs elementarläroverk i Stockholm; emigrerade till U. S. A. 1884; lantbruksarbete i Minnesota; arbete som murare; verkmästare i byggnadsbranschen i Chicago, »byggnadssuperintendent» 1890–1902; innehade tills...

Fithie, Robert, Skeppsbyggmästare (1705 – 1772)

Fithie, Robert, dp 5 dec 1705 i Sthlm (Kat), d 19 maj 1772 i Åbo (Sv förs). Föräldrar: vinskänken Johan F, infl från England, o Maria Elisabeth Garling. Anst på Djurgårdsvarvet i Sthlm 1722–26, arbetade på uti varv 1727–32, skeppsbyggm i Österbotten 1733, burskap i Åbo 16 nov 1741, dykerikommissarie i »finska...

Hammar, Hugo G E, Industriidkare, Skeppsbyggmästare (1864 – 1947)

2 Hammar, Hugo Gilius Eugen, f 4 mars 1864 i Räpplinge (Kalm), d 8 jan 1947 i Gbg (Johanneberg). Föräldrar: häradsskrivaren Carl Gilius H o Beata Charlotta Eugenia Björklund. Mogenhetsex som privatist vid Kalmar h a l 83, skeppsbyggmästarex i Gbg 87, ingenjörsex (skeppsbyggn) vid Chalmers tekn lärov: anstalt 29 mars 88, anställd vid Wigham Richardson, Newcastle-on-Tyne, England, 88, kon...

Hedén, Ernst A, Industriidkare, Skeppsbyggmästare (1878 – 1944)

Hedén, Ernst August, f 27 april 1878 i Falkenberg, d 27 dec 1944 i Töcksmark (Värml). Föräldrar: vicekonsul Johan August H o Anna Maria Wennersten. Utex från Chalmers tekn inst som mekanist 96, som skeppsbyggare 98, anställd vid Helsingörs skeppsvarv 96—97, som ritare vid Lindholmens verkstad i Gbg 98—99, vid Schichau Werft i Danzig 99—01, vid Crescent Shipyard, Elizabeth, N J, USA, 01—...

Huss, Magnus (Måns), Affärsman, Skeppsbyggmästare (1755 – 1797)

1 Huss, Magnus (Måns), f 18 april 1755 i Boda, Torp, Vnl, d genom drunkning i Indalsälven trol 23 juni 1797. Föräldrar: häradsdomaren Måns Michelsson o Anna Lisa Wisslander. Handelsbetjänt i Sundsvall 81, burskap 86—92, skeppsbyggare, ledare av Indalsälvens omledn förbi Storforsen 93— 96.

G trol 87 i Sundsvall m Catharina Dahlman, f 20 aug 28 i Härnösand, d juli 99 i Sundsvall, dtr ti...

Kierkegaard, Niels Christian, Skeppsbyggmästare (1817 – 1869)

Kierkegaard, Niels Christian, f 6 jan 1817 i Horsens, Danmark, d 17 dec 1869 i Gbg, Karl Johan. Föräldrar: köpmannen Morten Andersen K o Birgitte Catharine (Trine) Kieldsen. Två års sjöresa till bl a Brasilien, Ryssland o Spanien, utbildn i skeppsbyggnad vid amiralitetsvarvet i Khvn, skeppsbyggmästare vid Svartviks varv, Njurunda, Vnl, 39—49, vid skep...

Lidströmer, Jonas (Lidström), Uppfinnare, Byggmästare (1755 – 1808)

Lidströmer, Jonas, före adl Lidström, f 23 april 1755 på Lagfors bruk, Ljustorp, Vnl, d 27 jan 1808 i Sthlm, Nik. Föräldrar: bruksinspektören Jonas Lidström o Anna Bång. Elev vid gymnasiet i Härnösand 71, inskr vid UU 7 mars 75, auskultant i bergskoll 6 april 81, biträde vid skeppsvarvet i Karlskrona 81, löjtn:mekanikus där 82, kaptenmekanikus vid örlogsflottan 30 maj 87, chef för mekan...

Lindfors, A Henrik, Skeppsbyggmästare, Mariningenjör (1850 – 1928)

2 Lindfors, Anders Henrik, sonson till L 1, f 1 okt 1850 i Lund, d 9 juni 1928 i Alingsås. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Otto L o Johanna Charlotta Cecilia Forshaell. Mogenhetsex vid katedralskolan i Lund vt 70, inskr vid LU ht 70, skeppsbyggmästareex vid skeppsbyggeriskolan i Gbg 74, andre verkmästare vid Lindholmens varv 74—7...

Mützell, J Petter, Affärsman, Skeppsredare, Rådman, Skeppsbyggmästare (1763 – 1831)

Miitzell, Johan Petter, fl 6 mars 1763 i Asarum, Blek, d 29 juli 1831 i Sundsvall. Föräldrar: v landssekr Petter M o Ulrica Ström. Bokhållare hos handelsmännen F Nordsten i Karlskrona o C C Fabricius i Karlshamn, anställd hos firma Steurenberg & Casanova i Genua, Italien, 86—87, hos handl N Breman i Sundsvall 88, burskap som handl där 2 jan 90, erhöll tills med bruksäg I Norberg privileg...

Pahr, Christoffer, Skulptör, Byggmästare, Träsnidare, Stuckatör (– efter 1579)

3 Pahr, Christoffer, trol bror till P 1 o P 2. Träsnidare, bildhuggare, stuckatör, verksam i Sverige 1573 — 79, i hertig Karls tjänst 1 sept 73.

G efter 1579 m en dtr till föreståndaren "dic Furstenschule" i Schwerin.

Pahr, Dominicus, Byggmästare (– 1602/1603)

4 Pahr, Dominicus, trol yngste bror till P 1, P 2 o P 3, d 1602 eller 1603 i Kalmar. Byggmästare, verksam i Sverige från 72, slottsbyggmästare vid Borgholm o Kalmar 28 febr 75.

Pahr, Franciscus, Byggmästare (– 1580)

1 Pahr, Franciscus, d aug 1580 möjligen i Sthlm. Fader: trol byggmästaren Jacob P från Milano. Byggmästare, verksam i Sverige från 72, slottsbyggmästare i Uppsala 15 juni 72, i Sthlm april 73.

Pahr, Johan Baptista, Byggmästare (– efter 1586)

2 Pahr, Johan Baptista, trol äldste bror till P 1, d efter 1586. Byggmästare, verksam i Sverige 72 — 78, slottsbyggmästare i Borgholm 9 maj 72, i Kalmar 17 juni 72, verksam även bl a vid Alvsborg.

Persson, Eric Sigfrid, Byggmästare (1898 – 1983)

Persson, Eric Sigfrid, f 24 jan 1898 i Tomelilla, Tryde, Krist, d 31 juli 1983 i Lund (enl db för Hörby, Krist). Föräldrar: murarmästaren Nils P o Maria Månsdtr. I snickarlära i Kverrestad, Krist, 1114, murarlärling i Tomelilla 1517, studerade vid Malmö tekn aftonskola 17, snickare i Malmö 17, i Holte, Danmark, 18, studerade vid Haslevs d...

Plym, August, Skeppsbyggmästare, Varvsägare (1856 – 1924)

Plym, August, fil (egen uppg; enl fdb 8) mars 1856 i Essunga, Skar, d 23 sept 1924 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: soldaten Sven P o Stina Pehrsdtr. Båtbyggare vid Kummelnäs varv, Boo, Sth, omkr 80–91, vid Rosenviks varv, Sthlm, 91–92, skeppsbyggmästare o ledare för Sthlms båtbyggeri ab från 93, led av styr där 93–03 o fr...

Pål Pehrsson, Lantbrukare, Byggmästare, Klockstapelbyggare (1732 – 1815)

Pål Pehrsson, f 19 okt 1732 i Stugun, Jämtl, d 22 jan 1815 där. Föräldrar: bonden o gästgivaren Pehr Pålsson o Barbro Månsdtr. Ägare till hemmanet nr 5 i Stugubyn, kyrkvärd, klockare o nämndeman i Stugun. Byggmästare.

G 28 dec 1756 i Lit, Jämtl, m Kerstin Salomonsdtr, f omkr 1732 trol där, d 28 jan 1815 i Stugun,...

Richson, Carl E, Skeppsbyggmästare (1857 – 1925)

Richson, Carl Eric, f 3 jan 1857 i Helgesta, Söd, d 12 okt 1925 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: torparen Eric Jonsson o Brita Katarina (Kathrina) Andersdtr. Elev vid Hyltinge skola, Söd, dräng vid Långdunkers säteri där 70–72, elev vid Katarina lägre lärov, Sthlm, jan 73–febr 75, vid Slöjdskolan 72–77 (stud skeppsbyggeri där 76–77), extra elev i matematik o teor mekanik vid Teknol inst (från 77...

Sheldon, Gilbert, Skeppsbyggmästare (1710 – 1794)

3 Sheldon, Gilbert, son till S 2, f 21 jan 1710 i Karlskrona (Biogr lex), d 20 april 1794 där, Amiralitetsförs. Lärling i skepps-byggeriet i Karlskrona 28, kvartersman 1 aug 30, ex som skeppsbyggmästare 32, mästerknekt (underskeppsbyggmästare) 33, permission för tre års uti studieresa juli 34, fullm med lön som mästerknekt 3 juni 37...

Sheldon, Charles, Skeppsbyggmästare (1665 – 1739)

2 Sheldon, Charles, son till S 1, f 29 sept 1665 i Gbg, d 6, begr 10 aug 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs. I skeppsbyggarlära hos fadern, vistades i England 85–88, i Danmark 88–89, mästerknekt (under-skeppsbyggmästare) vid Karlskrona örlogsvarv 89, skeppsbyggmästare vid hovjaktvarvet i Sthlm 30 april 90, erhöll lön som skeppsbygg...

Sheldon, Francis, Skeppsbyggmästare (1612omkr – 1692)

1 Sheldon, Francis, f omkr 1612 (möjl identisk med Frances S, dp 14 april 1616 i St Botholph Without Aldgate, London, son till Frances S o Margerie N N), d 1692 i Chatham, Kent, England. Far: Francis S. Skeppsbyggmästare i England, i sv tjänst 19 april 59, ledare för flottans skeppsbyggeri i Gbg 59–66, i Sthlm 66–72, verksam i England 72–77, åter s...

Sheldon, af, Francis, Skeppsbyggmästare (1755 – 1817)

4 af Sheldon, Francis, före adl Sheldon, son till S 3, f 29 juni, dp 1 juli 1755 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 7 maj 1817 i Stiilm, Ad Fredr. Intagen i timmermansrullan vid örlogsvarvet i Karlskrona 62, elev vid kadettskolan 70–73, lärling i skeppsbyggen o kvartersman, extra underskeppsbyggmästare 11 febr 75, ord 31 aug 78, allt i Karlskrona, fö...

Sjöbohm, Salomon, Skeppsbyggmästare (1759 – 1835)

Sjöbohm, Salomon, f 23, dp 26 jan 1759 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 11 febr 1835 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: regementsskrivaren Christian S o Barbara Christina Törnberg. Elev vid flottans kadettskola i Karlskrona, timmerman vid skeppsvarvet där 7 jan 75, kvartersman 6 maj 76, e o underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan 26 febr 81, ord 14 nov 88, ...

Skarne, Allan E O, Företagsledare, Byggmästare (1909 – 1998)

Skarne, Allan Erik Oskar, f 13 nov 1909 i Sthlm, Maria (enl fdb för Lidingö, Sth), d 7 okt 1998 i Danderyd, Sth. Föräldrar: byggmästaren Oscar Hemfrid Eriksson S o Hulda Elisabet Lindegren. Ex från Tekn skolans i Sthlm byggnadsavd 31, arbetsledare vid Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne (från 33 ab) 31, led av styr 33, ordf där 66–70, delä...

Smith, William, Skeppsbyggmästare (– 1733)

Smith (Smitt), William, d 15 jan, begr 19 jan 1733 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Lärling hos skeppsbyggmästaren Charles Sheldon (s 112) vid Karlskrona örlogsvarv trol 98-04, mästerknekt 1 nov 04, skeppsbyggmästare 19 jan 15, allt vid Karlskrona örlogsvarv, kommenderad till Sthlm 6 febr 22, skeppsbyggmästare vid Sthlms örlogsvarv, å...

Sohlberg, Harald, Skeppsbyggmästare (1712 – 1778)

Sohlberg, Harald, dp 23 dec 1712 i Falun, d 4 febr 1778 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Föräldrar: konststatsinspektoren Erik Nilsson S o Brita Catharina Lybecker. Inskr vid UU 19 jan 23, lärling hos skeppsbyggmästaren Carl Johan Falck, Sthlms örlogsvarv, maj 30–37, kvartersman 8 jan 32, under-skeppsbyggmästare 24 dec 42, skeppsbyggmästare tidigas...

36 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se