Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
15 träffar, sida:  1 
Adlercreutz, Axel Gustaf, Landshövding, Domare, Civilminister, Justitiestatsminister, Politiker (1821 – 1880)

2. Axel Gustaf Adlercreutz, den föregåendes brorson, f. 2 mars 1821, d 20 maj 1880 i Stockholm. Föräldrar: generallöjtnanten Gustav Magnus Adlercreutz och Margareta Elisabet Charlotta von Arbin. Student i Uppsala 20 okt. 1838; jur. fil. kand. 14 dec. 1840; jur. kand. 19 febr. 1845. E. o. kanslist i kammarkollegium 4 mars 1842; auskultant i Svea hovrätt 10 apr. 1845; e. o. kanslist i...

Almqvist, Ludvig T, Ämbetsman, Justitieminister, Civilminister (1818 – 1884)

2. Ludvig Theodor Almqvist, den föregåendes bror, f. 4 jan. 1818 i Gränna, d 26 aug. 1884 på Algö. Student i Uppsala 19 okt. 1835; avlade hovrättsexamen 30 maj 1837. E. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen 21 juni s. å.; auskultant i Svea hovrätt 14 sept. s. å.; e. o. fiskal 31 maj 1841; v. häradshövding 1843; adjungerad ledamot i Svea hovrätt 29 sept. s. å.; fiskal 22 dec. s...

Bergström, P Axel, Landshövding, Jurist, Justitieminister, Civilminister, Riksdagsman (1823 – 1893)

3. Per Axel Bergström, f. 20 aug. 1823 i Lund, d. 23 aug. 1893 i Örebro. Föräldrar: traktören Isak Bergström och Johanna Brita Hallongren. Genomgick första klassen av Malmö h. lärdomsskola; intogs i Hälsingborgs 1. trivialskola ht. 1834; student i Lund 2 okt. 1840; disp. 26 maj 1841 (De Snorronis Sturlonidis historia, p. IV; pres. A. Cronholm); filol. kand. 20 juni 1842; fil...

Fåhræus, Olof I, Entomolog, Landshövding, Civilminister, Politiker (1796 – 1884)

1 Fåhræus, Olof Immanuel, f 23 mars 1796 i Othem (Gotl), t 28 maj 1884 i Sthlm (Jak). Föräldrar: köpmannen Carl Niclas F o Margareta Catharina Sturtzenbecker. Inskr vid Uppsala univ 5 okt 1810, kansli-ex där 8 dec 1815, eo kanslist i kammarexp 19 jan 1816, kopist 18 mars 1817, eo kanslist i generaltulldir 21 juni s å, kanslist där 5 mars 1821, kanslist i kammarexp 8 maj s å, tf prot:sekr 14 ...

Fåhræus, J Fredrik, Civilminister, Politiker (1796 – 1865)

2 Fåhraeus, Johan Fredrik, tvillingbror till F 1, f 23 mars 1796 i Othem (Gotl), d 6 febr 1865 i Sthlm (Klara). Inskr vid Uppsala univ 5 okt 1810, kansliex där 8 dec 1815, eo kanslist i handels- o finansexp 19 jan 1816, i generaltulldir 27 jan s å, kopist i finansexp 15 april 1817, förordn prot:sekr 15 juli 1818, kanslist i finansexp 27 mars 1819–29 juli 1825, notarie i generaltull...

Groll, V Lennart, Landshövding, Civilminister (1845 – 1896)

Groll, Victor Leonard (Lennart), f 22 febr 1845 i Sthlm (Nik), d 25 okt 1896 där (Hedv El). Föräldrar: lärftskramhandl Axel Leonard G o Agnes Sofia Emilia Hiessleiter. Inskr vid UU 28 maj 63, ämbetsex till rättegångsverken 19 maj 69, auskultant i Svea hovr 24 maj 69, eo notarie 31 maj 69, v häradsh under Göta hovr 30 maj 72, eo fiskal i Svea hovr 1 okt 74, tf revisionssekr 4 febr 81, fiskal ...

Hamilton, Hugo E G, Landshövding, Civilminister, Riksdagspolitiker (1849 – 1928)

11 Hamilton, Hugo Erik Gustaf, brorson till H 10, f 21 aug 1849 på Blomberg, Husaby (Skar), d 27 jan 1928 på Högfors bruk, Karbenning (Vm). Föräldrar: landsh greve Adolf Ludvig H o Johanna Ulrika Agnes Geijer. Mogenhetsex i Uppsala 19 maj 69, inskr vid UU 69, jur-fil ex där 1 april 71, JK där 14 sept 78, eo notarie i Svea hovrätt 16 sept 78, v häradsh 31 maj 80, notarie i riksdagen...

Hederstierna, Fredrik L S, Landshövding, Civilminister, Riksdagsman (1828 – 1900)

2 Hederstierna, Fredrik Ludvig Salomon, f 21 dec 1828 i Näsby (Jönk), d 8 okt 1900 i Sthlm (Jak o Joh). Föräldrar: generalmajoren Carl Johan H o Agata Sofia Carleson. Kadett vid Karlberg 3 sept 42, utex 29 sept 47, underlöjtn vid Kalmar reg 8 okt 47, löjtn 28 okt 51, avsked 23 april 57, kapten i armén 20 sept 59, avsked ur krigstjänsten 1 okt 59, l...

Holmquist, C Fredrik, Landshövding, Civilminister, Riksdagspolitiker (1857 – 1922)

Holmquist, Carl Fredrik, f 29 sept 1857 i Gbg, Domk, d 13 juli 1922 i Falun. Föräldrar: mekanikern Johan Fredrik H o Carolina Charlotta Söderberg. Mogenhetsex vid Sthlms gymnasium 76, inskr vid UU ht 76, hovrättsex där 15 sept 79, eo notarie i Svea hovrätt 19 sept 79, efter tingsmeritering v häradsh 19 dec 84, adjung led av Svea hovrätt 86—90, notarie där 27 mars 88, assessor där 12 dec 90, ...

Juhlin, A Julius, Civilminister, Skolman, Generalpostdirektör (1861 – 1934)

Juhlin, Anders Julius, f 26 juli 1861 i Vårdsberg, Ög, d 10 jan 1934 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Magnus Petersson o Carolina Nilsson. Mogenhetsex vid h a l i Linköping 24 maj 81, inskr vid UU 11 sept 82, FK 28 maj 84, amanuens vid meteorolog institutionen ht 86—vt 91, FL 29 maj 90, disp 13 maj 91, FD 30 maj 91, doc i meteorologi 8 juli 91, allt vid UU, lektor i fysik o kemi vid h a...

Krusenstjerna, J Edvard von, Civilminister, Riksdagsman (1841 – 1907)

4 von Krusenstjerna, Julius Edvard, f 26 sept 1841 i Askeryd, Jönk, d 1 febr 1907 i Narvik, Norge (enl db för Joh, Sthlm). Föräldrar: majoren Edvard Vilhelm v K o Julia Wilhelmina Lovisa Lagerheim. Inskr vid UU 17 maj 58, jur fil ex 30 jan 60, jur utr kand 10 dec 64, auskultant i Svea hovrätt 13 jan 65, notarie hos ridderskapet o adeln vid riksdagen 65—66, notarie i FK:s kansli riksdagarna 6...

Lagerstråle, H Gerhard, Jurist, Civilminister, Politiker (1814 – 1887)

Lagerstråle, Henrik Gerhard, f 25 febr 1814 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 18 april 1887 på Verstorp, Nättraby, Blek. Föräldrar: viceamiralen frih Pehr Gustaf L o frih Beata Catharina Lovisa Cederström. Inskr vid UU ht 30, kansliex 6 dec 33, eo kanslist i ecklesiastikexp 6 febr 34, hovrättsex 29 maj 34, kameralex 12 juni 34, auskultant i Svea hovrätt 13 nov 34, eo notarie 28 sept 35, v not...

Lange, N Gunnar, Nationalekonom, Handelsminister, Civilminister, Riksdagspolitiker (1909 – 1976)

Lange, Nils Gunnar, f 9 mars 1909 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 sept 1976 där, Bromma. Föräldrar: kanslirådet Nils Johan Gabriel L o Magda Lovisa Boije. Studentex vid N reallärov i Sthlm vt 28, inskr vid StH vt 29, ordf i Sthlms Clartésektion 31–33, FK vid StH 15 dec 33, amanuens i Statens jordbruksnämnd 35, bitr sekr i bostadssoc utredn 35, assistent hos chefen för jordbruksdep 35–38, bitr sekr i...

Lingman, Jonas (John), Landshövding, Civilminister, Fackföreningsman (1901 – 1962)

Lingman, Jonas (John), f 19 nov 1901 i Bollnäs, d 5 okt 1962 i Gävle. Föräldrar: byggnadssnickaren Olof L o Margareta Kristina Olsdtr. Snickare vid statens järnvägars verkstäder i Bollnäs 18, led av styr för gävleborgs-distr av Sveriges soc:dem ungdomsförb 22— 28, ordf där 28—31, i soc:dem ungdomsklubben Frihet 24—29, i Arbetarnas bildningsförb:s (ABF) lokalavd i Bollnäs 28-30, i Fackl Centr...

Schotte, P Axel V, Landshövding, Civilminister, Riksdagspolitiker (1860 – 1923)

1 Schotte, Per Axel Victor, f 13 sept 1860 i Nyköping, Västra, d 13 juli 1923 i Umeå. Föräldrar: rektorn mag Gustaf Victor S o Maria Vilhelmina (Minna) Hollgren. Mogenhetsex vid H a l i Nyköping 11 juni 78, inskr vid UU 13 sept 78, jur fil ex 13 sept 80, JK 26 maj 86, allt vid UU, e o notarie i Svea hovrätt 4 juni 86, v häradsh 14jan 89, tf länsnotarie vid Länsstyr i Gävle 13 juli 89, länsno...

15 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se