Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
239 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
(Bielke), Erik Turesson, Diplomat, Riddare (– omkring 1328)

2. Erik Turesson (Bielke), den föregåendes son, d troligen omkr. år 1328. – E. var gift med Margareta Bengtsdotter.

(Björnram), Hans Larsson, Diplomat, Ämbetsman, Krigare (– 1571)

2. Hans Larsson (Björnram) till Isnäs, den föregåendes son i första äktenskapet, d i Viborg apr. eller maj 1571. Befallningsman på Helsingfors gård 1554; avfärdad till Reval 1561 (instruktioner 6 jan., 28 febr. och 4 mars); adlad 20 juli 1561; häradshövding i Borgå län 1561–71 och i Lappvesi härad i Viborgs län 1567–69; amiral över flottan »på de Narviske farvatten» 1562 och 1563 (...

Adelswärd, Georg (Georges) N, Diplomat (1810 – 1878)

4. Georg Nicolaus Adelswärd, f. 31 aug. 1810 i Stralsund, d 26 nov. 1878 i Paris. Föräldrar: hovmarskalken Göran Axel Adelswärd och Anne-Catherine-Honorine Bernard. Student i Paris 19 aug. 1829, i Uppsala 9 okt. 1832; avlade kansliexamen i Uppsala 15 dec. 1834. E. o. kanslist i kammarexpeditionen 19 febr. 1835; attaché i Petersburg 20 nov. 1837; kammarjunkare 20 okt. 1838; andre sekreterare ...

Adler Salvius, Johan, Diplomat, Riksråd, Hovkansler (1590 – 1652)

Adler Salvius, Johan, före adlandet Salvius, f. 1590, d 24 aug. 1652. Föräldrar: stadsskrivaren i Strängnäs Peder Hansson, av ångermanländsk allmogesläkt, och hans hustru, enligt personalierna Anna Pedersdotter. Genomgick läroverket i Strängnäs; student i Uppsala 28 mars 1609; medföljde 1612 Magnus von Wernstedt, en son till landshövdingen Kristoffer von Wernstedt, på en utrikes resa, varund...

Adlerberg, Carl Gustaf, Diplomat (1763 – 1814)

Carl Gustaf Adlerberg, f. 1 jan. 1763 i Stockholm, d 22 juni 1814 på Marianelund. Föräldrar: statskommissarien Göran Adlerberg och Anna Elisabet Löwenhielm. Volontär vid Västmanlands regemente 10 febr. 1769; furir 20 aug. s. å.; fänrik vid Jämtlands regemente 15 dec. 1772; löjtnant 1 apr. 1778; tf. kommissionssekreterare i Madrid 1781; chargé d'affaires 16 sept. 1783; kommissionssekreterare ...

Adlerfelt, Pehr, Diplomat, Landshövding, Riksråd, Militär (1680 – 1743)

2. Pehr Adlerfelt, den föregåendes bror, f. 4 juli 1680, d 27 juni 1743. Volontär vid livgardet 1700; sergeant s. å.; fänrik 18 jan. 1701; löjtnant 8 jan. 1703; kapten 17 juni 1708; överstelöjtnant vid Krassows dragoner 1710 (K. fullmakt 23 maj 1711); överste vid Närke-Värmlands regemente 27 sept. 1712 genom Magnus Stenbocks fullmakt; K. konfirmation 19 aug. 1714; överste vid bergsr...

Agrell, Olof, Diplomat, Historiker (1755 – 1832)

Olof Agrell, f. 4 okt. 1755 i Hyby, d 18 jan. 1832 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Agrell och Metta Maria Wrangel. Student i Lund 3 okt. 1770; disp. 7 apr. 1773 (De opprobrio Ægypti, Jos. V: 9, pres. Joh. Gersonius) och 31 maj 1775 (De priscis per Sueciam asylis, pres. S. Lagerbring); fil. magister 23 juni s. å.; disp. pro venia docendi 20 jdec. 1777. Docent i historia 11 sept. 1780...

Alströmer, Jonas, Industriidkare, Diplomat, Köpman (1685 – 1761)

1. Jonas Alströmer, f. 7 jan. 1685 i Alingsås (efter vilken, stad han antog namnet Alström), d 2 juni 1761 därstädes. Föräldrar: borgaren Tore Karlsson och Annika Gislesdotter. Handelsbokhållare i London 1707; skeppsklarerare (med engelsk medborgarrätt) och köpman därstädes 1710; svensk konsul i London 6 nov. 1722; återvände till Sverige okt. 1724 för att ägna sig åt sin skapelse Alingsås ma...

Anders Svensson, Diplomat (1585/90trol – 1630)

Anders Svensson, f. troligen under 1580-talets senare del, d 3 sept. 1630. »Dolmesker uti det italiäniske, fransösiske och engelske språket» 6 juni 1617; »lingvist» i samma språk 29 mars 1621; förordnad till svensk tullkommissarie i Helsingör s. d. och verksam i Helsingör fram på hösten s. å.; agent i Danmark 12 apr. 1622; agent i Hamburg 19 okt. 1625; resident i samma stad 10 aug. 1630 (kre...

Appelboom, Harald, Diplomat, Burggreve (1612 – 1674)

1. Harald Appelboom, f. 1612 på Söderby i Fellingsbro socken, d. 8 mars 1674 i Haag. Föräldrar: häradshövdingen Anders Haraldsson, adlad Appelbom, och Karin Andersdotter Hök till Partilla. Inskrevs 1631 vid Franekers universitet i Nederländerna. Svenska regeringens korrespondent i Amsterdam 1 okt. 1642 (förnyad fullm. 12 dec. 1652); sändebud i England maj–juni 1652; resident i de Förenade Ne...

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Teaterdirektör, Hovman, Militär (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770–71; kadett vid amiralitetsskolan i Karlskrona; korpr...

Asp, von, Pehr Olof, Diplomat (1745 – 1808)

2. Pehr Olof von Asp, f. 21 febr. 1745, d 29 febr. 1808. Föräldrar: hovkvartermästaren Johan von Asp och Juliana Apelroth. Student i Uppsala 17 okt. 1757; avlade examen till kanslikollegiet 9 dec. 1763. E. o. kanslist i kanslikollegium 16 mars 1764; e. o. kanslijunkare 12 juli 1769; kommissionssekreterare i London 7 aug. 1770 (erhöll konfirmationsfullmakt 12 okt. 1775); tf. chargé d'affaires...

Baër, de, Frédéric Charles, Diplomat, Präst (1719 – 1797)

Baër, Frédéric Charles de, f. 15 juni 1719 i Strassburg, d 23 apr. 1797. Föräldrar: handlanden Johan Filip Baër och Sabina Dorotea de Casparii. Studerade tydligen i Strassburg, där han disp. 1 okt. 1737 (Dissertatio logica de logices amplitudine, p. X, pres. J. J. Witterus). Adjunkt vid svenska legationskapellet i Paris 1742 (K. konfirmation 11 sept.); legationspredikant därstädes 1744; hono...

Balguerie, Pierre, Diplomat (1679 – 1759)

Balguerie, Pierre, f. 20 febr. 1679 i Paillere i Frankrike, d 30 maj 1759 i Amsterdam. Föräldrar: Pierre Balguerie och Jeanne Doze. Svensk agent i Amsterdam hos generalstaterna 1719 (kreditiv 16 apr. och 17 aug. s. å. samt 8 apr. 1720); adlad 21 juli 1755, ehuru ätten introducerades först år 1776.

Gift 12 dec. 1714 med Teodora van Rijswijk, f. 2 aug. 1695, d 18 okt. 1752, dotter till ...

Banér, Gustav Axelsson, Diplomat, Riksråd, Ämbetsman, Hovman (1547 – 1600)

6. Gustav Axelsson Baner, broder till de båda föregående, f. 19 maj 1547, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade jämte brodern Sten utomlands. Skall från 1564 ha tjänstgjort vid konungens livfana och fört dennes huvudbaner; hovmarskalk 13 febr. 1569; riksråd s. å. (ed 2 aug.); användes huvudsakligen i militära uppdrag; fältöverste i Finland 5 aug. 1571; användes sedermera i s...

Banér, Karl, Diplomat, Guvernör, Statssekreterare (1598 – 1632)

11. Karl Baner, broder till de fyra föregående [B. 7, B. 8, B. 9, B.10], f. 17 okt. 1598 på Segersjö i faderns fängelse, d. 11 apr. 1632 i Elbing. Erhöll enskild undervisning i hemmet; student i Uppsala 1 juni 1615; lämnade universitetet 14 apr. 1617; företog utländska resor 1618–24. Kammarherre 1624; överkammarherre 1625; användes i diplomatiska uppdr...

Banér, Sten Axelsson, Diplomat, Riksråd (1546 – 1600)

5. Sten Axelsson Banér, den föregåendes broder, f. 1546, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade i utlandet; användes i militära, diplomatiska och administrativa uppdrag; riksråd senast 1584; förestod vid olika tillfällen i brodern Gustavs frånvaro dennes hovmarskalkstjänst; ett av de svenska ombuden vid Teusinatraktaten 1594–95.

Gift 1) 31 aug. 1571 i Kalmar ...

Bark, Nils, Diplomat, Hovkansler (1713 – 1782)

2. Nils Bark, den föregåendes son, f. 1713, d nov. 1782. E. o. kanslist vid utrikesexpeditionen 27 febr. 1731; erhöll 9 mars s. å. tillstånd att resa utrikes för studier; inträdde efter sin hemkomst i tjänstgöring 1733; erhöll tillträde till riksarkivets samlingar 15 nov. 1735; ledamot av protokollsdeputationen 1738–39 och 1740–41; kanslijunkare 8 sept. 1741; sekreterare i mindre s...

Bark, Nils A A, Diplomat, Guvernör, Statssekreterare (1760 – 1822)

4. Nils Anton Augustin Bark, den föregåendes brorson, son till B. 2, f. 27 aug. 1760 i Wien, d 30 sept. 1822 på Bergshamra. Student i Uppsala 7 apr. 1777; avlade kansliexamen 10 juni s. å. Inskrevs i kanslikollegiet 12 juni 1776; e. o. kanslist i utrikesexpeditionen 16 okt. 1777; hovjunkare 13 jan. 1778; andre sekreterare vid presidentkontoret 19 nov. 1782; kammarjunkare ...

Beck-Friis, Corfitz A, Diplomat, Hovman, Riksdagsman (1824 – 1897)

2. Coifitz Augustin Beck-Friis, f. 12 febr. 1824 i Stockholm, d. 16 apr. 1897 å Börringekloster. Föräldrar: fideikommissarien till Börringekloster och Fiholm, kammarherren greve Korfits Beck-Friis och Eva Ulrika Barck. Åtnjöt undervisning i hemmet samt besökte vintern 1834–35 College Henri i Paris; student i Lund 12 febr. 1840; disp. 20 maj 1842 (Bonaventuræ meditationum vitæ Christi versio...

Beck-Friis, H Joachim, Diplomat, Kansliråd (1861 – 1939)

4. Hans Joachim Beck-Friis, son till B. 2, f. 27 sept. 1861 på Börringekloster. Avlade mogenhetsexamen i Lund 30 maj 1879, preliminärexamen 29 maj 1880 och examen för inträde i rikets rättegångsverk 28 maj 1884. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 10 juni 1884; attaché 30 sept. s. å.; placerad i Paris 22 maj 1885, i Berlin 7 dec. s. å. och i Wien 22 jan. 1886; andre lega...

Beck-Friis, Lave G, Diplomat, Hovman (1834 – 1904)

3. Lave Gustaf Beck-Friis, den föregåendes broder, f. 19 maj 1834 på Fiholm i Södermanland, d. 20 juli 1904 på Bosjökloster i Skåne. Student i Lund 19 juni 1851; avlade kansliexamen 18 juni 1852 och examen till rättegångsverken 6 dec. 1854. E. o. kanslist i civildepartementet 16 juli 1852; auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 11 dec. 1854; tjänstgörande kammarjunkare 15 f...

Bergenhielm, Johan, Diplomat, Historiker, Hovkansler (1629 – 1704)

Bergenhielm, Johan, före adlandet Bergh, f. 24 juni 1629 i Berga by i Kuddby, d 2 nov. 1704 i Stockholm, utan manliga arvingar. Föräldrar: häradsfogden i Östergötland, sedan borgmästaren i Uppsala Nils Svensson och Maria Jakobsdotter. Student i Uppsala 24 mars 1641; orerade dec. 1642; disp. 19 juni 1647 (Theore-matum philosophicorum decas; pres. Isr. Bringius). Professor i historia vid Uppsa...

Bergstedt, Erik, Diplomat, Statssekreterare (1760 – 1829)

Bergstedt, Erik, f. 9 apr. 1760 i Strängnäs, d. 1 mars 1829 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Flöda, Strängnäs stift, fil. magister Jöns Bergstedt och Eva Margareta Alstrin. Student i Uppsala 10 juli 1775; avlade examen till K. kanslikollegiet 15 juni 1779 och erhöll av professor K. Fr. Georgii ett särskilt intyg om framgångsrika studier i historia. E. o. kanslist i kanslikollegiets utri...

Beurræus, Dionysius, Diplomat, Läkare, Riksråd, Hovman (– 1567)

Beurræus, Dionysius, mördad 24 maj 1567 vid omkring 60 års ålder. Föräldrar: Blasius Beureijs och Helene Margarethe de Perette (likpredikan över Erik Fleming 1680). Studerade vid Sorbonne i Paris omkring 1537. Inkom till Sverige 1543; anställd vid hovet som Gustav Vasas läkare och »mathematicus»; hertig Eriks lärare; legat till Frankrike 1546 (instruktion 27 mars); legatu...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Boksamlare, Kavalleriofficer, Ämbetsman (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. 1708; kapten vid livgardet 18 okt. 1709; generaladjutant h...

Bielke, Gustav, Diplomat, Ämbetsman (1618 – 1661)

23. Gustav Bielke, den föregåendes kusin, son till B. 21, friherre till Korpo, herre till Edshammar, Frösvik och Åkerö, f. 29 sept, 1618 på Frösvik i Uppland, d 23 okt. 1661 på Almenäs i Västergötland. Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 10 juni 1639. Kammarherre 1640; vice president i Svea hovrätt 13 sept. 1645; president i Dorpats ho...

Bielke, Klas, Diplomat, Riksråd, Ståthållare (1544 – 1623)

18. Klas Bielke, den föregåendes broder, f. 1544 på Åkerö, d aug. 1623 på Vik. Inskriven vid universitetet i Wittenberg 5 aug. 1562 och vid universitetet i Greifswald 24 dec. 1563; tillfångatagen av danskarna i Holstein 1565, utväxlad 1570; sändebud till Lübeck, Hamburg, hertigen av Alba, Spanien och Frankrike 6 okt. samt till Ostfriesland 16 okt. 1571 (kreditiv); sändebud till Pol...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, Kungligt råd, Generalguvernör, Hovman (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående [B.23 o B.24], f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäddeholm, Strövik och Vattholma. Student i Uppsala...

Bielke, Sten Nilsson, Diplomat, Riksråd, Ämbetsman (1624 – 1684)

24. Sten Bielke d. y., den föregåendes broder, f. 8 aug. 1624 på Åbo slott, d 8 sept. 1684 i Stockholm. Friherre till Korpo, herre till Leals län, Gäddeholm, Gräsö, Mellå, Örboholm och Tånga. — Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 13 jan. 1644. Kapten vid amiralitetet 13 sept. 1648; major 1652; v. amiral och amiralitetsråd febr. 1653; sändebud ti...

Bielke, Thure Gabriel, Diplomat, Riksråd, Kavalleriofficer (1684 – 1763)

27. Thure Gabriel Bielke, den föregåendes broder, f. 22 nov. 1684 i Stockholm, d 11 maj 1763 därstädes. Studerade vid universiteten i Angers, Oxford och Leiden; volontär vid livregementet till häst 1704; korpral därstädes 12 nov. s. å.; sekundkornett därstädes 27 juli 1705; löjtnant därstädes 30 juni 1706; ryttmästare därstädes 12 apr. 1711; generaladjutant av flygeln 5 juli 1714; ...

Bielke, Ture, Diplomat, Riksråd (1548 – 1600)

19. Ture Bielke, de båda föregående [B.17 o B.18] broder, f. 27 maj 1548 på Åkerö, avrättad i Linköping 20 mars 1600. Inskriven vid universitetet i Wittenberg 5 aug. 1562, vid universitetet i Greifswald 24 dec. 1563 samt vid universitetet i Frankfurt an der Oder 1570; besökte Stettin under fredsförhandlingarna 1570; besökte Venedig samt studerade vid universitetet i Padua...

Bielke, Sten Svantesson, Diplomat, Riksråd (1598 – 1638)

22. Sten Svantesson Bielke, den föregåendes brorson, son till B. 20, f. 1598, d. 2 apr. 1638 i Stettin. Studerade i Uppsala, ehuru han ej inskrevs i universitetets matrikel; vistades vid collegium illustre i Tübingen 1616–19 och företog därpå vidsträckta resor; uppgives ha blivit antagen till Gustav Adolfs kammarherre; studerade vid universitetet i Leiden 1627–29. Avfärda...

Bildt, Carl N D, Författare, Diplomat (1850 – 1931)

2. Carl Nils Daniel Bildt, den föregåendes son, f. 15 mars 1850 i Stockholm. Student vid Uppsala universitet 17 sept. 1866; juris utriusque kandidat 6 apr. 1870. Auskultant i Svea hovrätt 11 apr. 1870; e. o. notarie där 25 apr. s. å.; attaché i Paris 3 juni s. å., i London 23 nov. s. å., i Paris 2 juni 1871 och i London 14 okt. s. å.; andre sekreterare i kabinettet för utrikes brev...

Bildt, D A Gillis, Diplomat, Landshövding, Artilleriofficer, Statsminister, Riksmarskalk, Riksdagsman (1820 – 1894)

1. Didrik Anders Gillis Bildt, f. 16 okt. 1820 i Göteborg, d 22 okt. 1894 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Daniel Fredrik Bildt och Kristina Elisabet Fröding. Åtnjöt undervisning vid privat läroverk; kadett vid Karlberg 9 febr. 1835–22 sept. 1837; underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 17 nov. s. å.; genomgick h. artilleriläroverket å Marieberg 1839–22 mars 1842; repetitör därstä...

Birckholtz, von, Hieronimus, Diplomat (– 1618)

von Birckholtz, Hieronymus, f. i Küstrin, Brandenburg, d sommaren 1618 i Nyköping. Föräldrar: kurbrandenburgske kanslern Hieronymus von Birckholtz och Anna von Brixen. Student i Heidelberg 1586; kom i svensk tjänst omkr. 1590; namnes juni 1594 »trotjänare» och mars 1595 hovjunker hos hertig Karl; erhöll i slutet av 1613 av änkedrottning Kristina »beställning att brukas uti rättegångsväsendet...

Biörenklou, Mattias, Diplomat, Riksråd, Kansliråd (1607 – 1671)

1. Mattias Biörenklou (skrev sig från 1663 vanligen Biörneklou), kallade sig före adlandet först efter födelseorten Arosiander, senare efter faderns yrke Mylonius. Född 26 dec. 1607 i Västerås, d 20 aug. 1671 i Stockholm. Föräldrar: mjölnaren Erik Matsson på Nykvarn i Västmanland och Brita Jönsdotter. Student i Uppsala i aug. 1627; lärare för riksmarsken Jakob De la Gardies son Mag...

Björnstjerna, Magnus F F, Diplomat, Arméofficer (1779 – 1847)

2. Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna, f. 10 okt. 1779 i Dresden, d 6 okt. 1847 i Stockholm. Föräldrar: envoyén Magnus Olof Björnstjerna och baronessan Vilhelmina von Hagen. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteri (sedermera finska gardesregementet, slutligen andra livgardet) 28 okt. 1793; stabsfänrik 29 juli 1795; adjutant 30 maj 1796; löjtnant i regementet 26 okt. s. å.; prem...

Björnstjerna, Oscar Magnus F, Diplomat, Utrikesminister, Hovman, Riksdagsman (1819 – 1905)

5. Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna, den föregåendes broder, f. 6 mars 1819 i Stockholm, d 2 sept. 1905 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1836. Passerade graderna vid livgardet till häst 12 juli 1836–5 mars 1837; fanjunkare vid livregementets dragonkår 27 juni 1836; avlade officersexamen 19 dec. 1837; underlöjtnant vid nämnda kår 19 jan. 1838; ordonnansofficer hos kronprinsen 2...

Bonde, Carl, Diplomat, Hovrättspresident, Kungligt råd, Ämbetsman (1648 – 1699)

7. Carl Bonde (Bondhe), brorson till B. 6 och son till B. 5 i hans andra gifte, f. 11 okt. 1648 i Stockholm, d 16 dec. 1699 därstädes. Greve till Björnö i Frötuna socken i Roslagen (1695), friherre till Hässelby (till 1680 friherre till Laihela), herre till Toftaholm, Tyresö, Gravsten, Väsby och Resitsa. Student i Uppsala nov. 1660; företog utrikes resor 1665–68; kanslirå...

Bonde, Carl Carlsson, Diplomat, Talman, Hovman, Riksdagspolitiker (1850 – 1913)

18. Carl Carlson Bonde, son till B. 15, f. 11 juni 1850 i Stockholm, d 16 nov. 1913 på Eriksberg vid makans dödsbädd. Elev vid nya elementarskolan , 1 sept. 1862; avlade mogenhetsexamen 14 maj 1869; inskriven vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1871) avlade kansliexamen 14 sept. 1872. Attaché vid beskickningen i Paris 25 okt. 1872; uppvaktade österrikiske...

Bonde, Carl J, Diplomat, Godsägare, Hovman (1757 – 1840)

12. Carl Jöran Bonde, f. 22 juli 1757 på Fituna, d 24 okt. 1840 på Nynäs. Föräldrar: kaptenen Jöns Alexander Bonde och Ulrika Eleonora Rosenhane. Student i Uppsala 13 juni 1769; underkonduktör vid fortifikationen 1773; fänrik vid livgardet 5 apr. 1775; en av faddrarna vid kronprinsens dop 1778; löjtnant 8 febr. 1779; uppvaktande kavaljer hos kronprinsen 24 jan. 1782−89; stabskapten 31 mars 1...

Bonde, Carl Jedvard, Diplomat, Godsägare, Hovman (1813 – 1895)

15. Carl Jedvard Bonde, sonson till B. 12, f. 4 mars 1813 på Eriksberg, Stora Malms socken, d 24 dec. 1895 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren och fil. doktorn friherre Karl Karlsson Bonde och Ingeborg Bonde. Åtnjöt skolundervisning i Bremen. Fanjunkare 28 apr. 1830; fänrik vid Svea livgarde 23 apr. 1831; student i Uppsala 22 nov. s. å.; attaché vid beskickningen i Paris 1 ...

Bonde, Knut F, Diplomat, Hovman (1815 – 1871)

16. Knut Philip Bonde, den föregåendes broder, f. 9 mars 1815 på Eriksberg, d 17 okt. 1871 i Stockholm. Efter skolstudier i Bremen kadett vid Karlberg 4 okt. 1830−7 maj 1835; sergeant; underlöjtnant i Smålands husarregemente 30 dec. 1837 med tur från 6 maj 1839; erhöll avsked 11 mars 1841; överintendent vid K. M:ts hov 20 apr. 1846; erhöll överinseendet över Loka hälsobrunn s.d.; e...

Bonde, Krister, Diplomat, Landshövding, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1621 – 1659)

6. Krister Bonde, den föregåendes broder, f. 12 dec. 1621 å Äsplunda i Närke, d. 9 maj 1659 i Helsingör. Friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ymsjöholm och Springstad. Student i Uppsala aug. 1633. Företog 1638 en utländsk resa och tillbragte därunder tvenne år vid universiteten i Oxford och Leiden. Assessor i bergsamtet 1642–53; tillika tf. landshövding i Nora och L...

Boneauschiöld, Gustaf, Diplomat, Ämbetsman, Politiker (1683 – 1754)

Boneauschiöld, Gustaf, f. 25 jan. 1683, d 22 nov. 1754 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Abraham Boneau och Katarina Kjerrulf. Student i Uppsala 18 febr. 1697. E. o. kammarskrivare i kammarkollegium 1702; kassör vid ambassaden till Warschau 1704−05; hovmästare hos K. rådet Arvid Horn; auskultant i Svea hovrätt 1707; e. o. kanslist i utrikesexpeditionen 2 nov. 1709; aktuarie i kansliet 1713;...

Brahe, Magnus, Diplomat, Riksråd, Riksmarsk, Riksdrots (1564 – 1633)

4. Magnus Brahe, broder till B. 2 och 3, f. 25 sept, 1564 på Tynnelsö, d 3 mars 1633 i Stockholm. Greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm, herre till Lindholmen, Lyckas och Axholm. Reste utrikes efter grundläggande studier hemma och besåg Europas främsta länder. Åtföljde brodern Erik på dennes beskickning till drottningen av England och konungen av Skott...

Brahe, Nils, Diplomat, Riksråd (1633 – 1699)

10. Nils Brahe d. y., den föregåendes son, f. 10 apr. 1633 i Anklam, d 25 jan. 1699 i Stockholm. Greve till Visingsborg, friherre, till Kajana, herre till Rydboholm, Lindholmen, Bogesund och Skokloster i Uppland, Brahehus, Lyckas, Östanå och Västanå i Småland, Sesswegen i Lifland och Spiker på Rügen. Uppfostrades efter moderns död 1643 hos farbrodern, greve Per Brahe; stu...

Brahe, Per, Diplomat, Riksråd, Riksdrots (1520 – 1590)

1. Per Brahe d. ä., f. 1520 på Lindholm (i Södermanland?), d 1 sept. 1590 på Stora Sundby och begravd jämte sin hustru i Östra Ryds kyrka i Stockholms län. Föräldrar: Joakim Brahe och Margareta Eriksdotter Vasa. Studerade i Reval och Tyskland. Inkom ånyo till Sverige 1538; kammarråd 1539; överste mönsterherre 1542; deltog som sådan i Dackefejden; riksråd före 22 aug. s. å.; riddare efter 19 ...

Brandel, Henric Gottfrid, Diplomat (1739 – 1828)

Henric Gottfrid Brandel, f. 21 jan. 1739 i Västra Ryds socken i Uppsala län, d 18 febr. 1828 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Gottfrid Brandel och Anna Dorotea Sahlgren. Student i Uppsala 6 apr. 1752; disp. pro excercitio 6 okt. 1756 över en av honom själv författad avhandling (»Rudimentum academicum tangens aliquot abusus eloquentiæ»; pres. P. Ekerman); erhöll testimonium academicum 8 jun...

239 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se