Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
41 träffar, sida:  1 
Agrell, Johan, Dirigent, Tonsättare (1701 – 1765)

Agrell, Johan, f. 1 febr. 1701 i Löt i Östergötland och (enligt den sannolikaste, från A: s styvbror, kyrkoherden i Borg och Löt, Peter Trysenius, härstammande uppgiften i Nürnbergisches gelehrtenlexikon) d 19 jan. 1765. Föräldrar: komministern i Borg och Löt Johannes Jonæ Agrelius och Margareta Landelius. Genomgick Linköpings gymnasium; student i Uppsala 6 okt. 1721. Kammarmusiker i Kassel ...

Alfvén, Hugo E, Dirigent, Tonsättare (1872 – 1960)

Alfvén, Hugo Emil, f. 1 maj 1872 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Alfvén och Lotten Axelsson Puke. Studerade vid norra latinläroverket i Stockholm; elev vid musikkonservatoriet vt. 1887–vt. 1891, där hans lärare i violinspelning var professor J. Lindberg; studerade därefter omkring sex. år violinspel för professor Lars Zetterquist samt kontrapunkt och komposition för kantor J....

Arpi, Oscar A, Gymnasielärare, Dirigent (1824 – 1890)

Arpi, OscarAdalrik, f. 8 febr. 1824 i Börstil, d 25 sept. 1890 i Uppsala. Föräldrar: med doktorn och kyrkoherden Jakob Emanuel Arpi och Johanna af Bjerkén. Student i Uppsala 13 juni 1842; disp. 23 nov. 1850 (De elocutione L. Annsei Senecae, p. VIII, pres. A. F. Rosengren); fil. kand. 10 taiaj 1854; disp. 17 maj s. å. (Michaelis Pselli in Platonis de animi procreatione praecepta commentarius,...

Atterberg, Kurt M, Dirigent, Tonsättare (1887 – 1974)

2. Kurt Magnus Atterberg, den föregåendes brorson, f. 12 dec. 1887 i Göteborg. Föräldrar: civilingenjören Anders Johan Atterberg och Elvira Uddman. Avlade studentexamen vid realläroverket i Göteborg 7 juni 1907; elev vid tekniska högskolan s. å. samt vid musikkonservatoriet i Stockholm, där han studerade komposition för professor A. Hallen, ht. 1910 och vt. 1911; utexamin...

Aulin, Tor B V, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1866 – 1914)

3. Tor Bernhard Vilhelm Aulin, den föregåendes bror, f. 10 sept. 1866 i Stockholm, d 1 mars 1914 i Saltsjöbaden. Erhöll undervisning av violinisten Anna Lang hösten 1875 samt av kapellmästaren K. Gellrich våren 1876; aspirant vid musikaliska akademins konservatorium hösten 1876 samt elev därstädes vt. 1877–ht. 1883, varvid han erhöll undervisning i violinspel av K. J. Lindberg och ...

Berg, C Alfred, Dirigent, Sångare (1857 – 1929)
Berg, Carl Alfred, f. 13 okt. 1857 i Hudiksvall. Föräldrar: läroverksadjunkten fil. doktor Karl Olof Vilhelm Berg och Margareta Nordin. Genomgick Hudiksvalls h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1877; student i Uppsala 11 sept. s. å. och i Lund 2 nov. 1886; fil. kand. i Lund 31 maj 1888; har i botaniskt syfte företagit studieresor inom Hälsingland, Härjedalen, Skåne oc...
Berwald, C August, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1798 – 1869)

3. Christian August Berwald, den föregåendes broder, f. 24 aug. 1798 i Stockholm, d 13 nov. 1869 därstädes. Violinist i K. hovkapellet 15 sept. 1815; andre konsertmästare 1 juli 1832; förste konsertmästare 1 juli 1834–31 dec. 1860; inspektor för akademiens konservatorium 29 dec. 1863–1866. LMA 1841; RVO 1861.

Gift 1) 12 nov. 1831 med Maria Charlotta Ljungberg, f. 12 maj 1816...

Berwald, J Fredrik, Dirigent, Violinist (1787 – 1861)

1. Johann Fredrik Berwald, f. 4 dec. 1787 i Stockholm, d 26 aug. 1861 därstädes. Föräldrar: musikern Georg Johan Abraham Berwald och Katarina Elisabet Erdmann. Åtföljde från 1795 fadern på resor och flyttade 1803 med denne till Petersburg ; vistades därstädes i pension hos en reformert präst 1803–07. Solist i kejserliga hovkapellet i Petersburg 1808; lämnade Ryssland 1812; violinist i K. hov...

Brant, Per, Dirigent, Violinist (1713 – 1767)

1. Per Brant, f. 1713 antagligen i Stockholm, d. 9 aug. 1767 därstädes. Studerade enligt egen uppgift i Uppsala. E. o. kanslist i kanslikollegium 1727; e. o. hovkapellist 1728; privatsekreterare hos ryske envoyén Bestusjev från 1733; ord. hovkapellist 10 maj 1735; konsertmästare 15 mars 1738; erhöll kapellmästartitel 14 jan. 1745; vik. kapellmästare 15 juni 1747; ord. kapellmästare 31 dec. 1...

Braun, Carl Anton Philipp, Dirigent, Tonsättare, Oboist (1788 – 1835)

Braun, Carl Anton Philipp, f. 26 dec. 1788 i Ludwigslust i Mecklenburg-Schwerin, d. 11 juni 1835 å Rommehed. Föräldrar: oboisten Johann Friedrich Braun och hovsångerskan Louise Friederika Ulrika Kunzen. Volontär i hovkapellet i Ludwigslust 12 sept. 1805; oboist i hovkapellet vid K. teatern i Köpenhamn 1 aug. 1807; kammarmusikus i hovkapellet vid K. teatern i Stockholm 29 sept. 1815; musikdir...

Crusell, B (Berndt) H, Dirigent, Tonsättare, Klarinettist (1775 – 1838)

Bernhard (Berndt) Henric Crusell, f. 15 okt. 1775 i Nystad, d. 28 juli 1838 i Stockholm. Föräldrar: bokbindaren Jakob Crusell och Margareta Elisabet Messman. Volontär vid änkedrottningens livregemente till fot 1788; tjänstgjorde på skärgårdsflottan under kriget 1788—90; transporterades till den i Stockholm förlagda bataljonen av regementet 1791; rustmästare med pipares lön 5 juni 1...

Cžapek, Joseph W, Dirigent, Violinist, Trumpetare (1825 – 1915)

Cžapek, Joseph Wolfgang, f. 19 mars 1825 i Prag, d. 6 juli 1915 i Ljungskile. Föräldrar: skolläraren, organisten och kompositören Wenzel Cžapek och Maria Kindl. Började lära violinspelning vid sex års ålder; elev vid konservatoriet i Prag 1837 med Fredrik Pixis som lärare i violinspel och Dionys Weber i harmonilära och komposition; avlade examen 1843. Förste violinist vid bö...

Dente, Joseph Gottlieb, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1838 – 1905)

Dente, Joseph Gottlieb, f. 23 jan. 1838 i Stockholm, d. 24 maj 1905 där. Föräldrar: musikdirektören vid Första livgrenadjärreg. Joseph Dente och Christina Westholm. D. erhöll sin första utbildning av fadern; utvecklade sedermera sitt violinspel hos Edvard d'Aubert i Stockholm och Leonard i Bryssel; i de teoretiska facken elev av P. Winge i harmonilära, av Franz Berwald i komposition samt – e...

Düring, Frans Edvard, Dirigent, Sångare, Körledare (1848 – 1926)

Düring, Frans Edvard, f. 30 juni 1848 i Linköping, d. 29 jan. 1926 i Norrköping. Föräldrar: fotografen, musikfanjunkaren Frans Düring och Johanna Karolina Sandberg. Student i Linköping 1872; medicinska studier i Uppsala 1872—75; dirigent för Musikaliska sällskapet i Norrköping 1882—88; kyrkosångarex. i Linköping 1883; organistex. 1892; ledare för »Duringska damkvintetten» 1888—1904; kapellmä...

Eggert, Joachim (Georg) Nicolas, Dirigent, Hovkapellmästare, Tonsättare (1779 – 1813)

Eggert, Joachim (Georg) Nicolas (i dopboken Joh. Jürn), dp 25 febr. 1779 i Gingst på Rügen, Pommern, d. 14 april 1813 på Thomestorp, Kisa sn (Ög.) Föräldrar: skomakarmästaren Joh. Hindrich Eggert och Barbara Maria Schinckel. Elev i violinspel, piano och harpa av organisten i Gingst J. Fr. Dammas 1790–94, i violinspel och komposition av musikdirektör Kahlow i Stralsund 1794–1800 och i Braunsc...

Ferling, Eric, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1733 – 1808)

Ferling, Eric, f. enl. uppgift 1733, d. 20 dec. 1808 i Åbo. Hovmusikus (violinist i hovkapellet) 25 juni 1761; »konsertmästare» vid Musikaliska akademien jan. 1772; LMA 1773; konsertmästare vid hovkapellet 23 mars s. å.; »direktör av copiaturen» där 1787; kapellmästare vid och musikalisk ledare av Musikaliska sällskapet i Åbo 1790–1808. Violinist, dirigent, kompositör.

G. trol. omkr. ...

Freund, Wilhelm A, Pianist, Dirigent, Sångpedagog (1892 – 1964)

Freund, Wilhelm Alexander, f 24 juli 1892 i Koblenz, d 7 juli 1964 i Taormina, Sicilien (enl dödbok för Ty, Sthlm). Föräldrar: statssekr Friedrich Theodor Werner Walther F o Louise Agnes Liddy Helene Bopp. Utbildad vid Klindworth-Scharwenka-Konservatorium i Berlin, dirigent, från 1912 anställd vid operascener i Dessau, Dresden, Rostock, Berlin o Hamburg, förbjöds att dirigera 1933, verksam ä...

Frieberg, Frans A, Dirigent, Tonsättare (1822 – 1913)

Frieberg, Frans Alfred, f 13 dec 1822 i Appuna (Ög), d 20 sept 1913 i Sthlm (Joh). Föräldrar: rusthållaren Gustaf F o Rebecka Lorin. Organistex vid MA:s konservatorium 12 dec 1840, musikdir:ex där 23 sept 1843, musiklär vid lärov i Norrköping 1847–66, klädesfabrikör där 1857–66, dirigent för Musikaliska sällsk där 1864–66, musikdir vid Första livgrenadjärreg i Linköping 19 mars 1866–17 dec 1...

Hallberg, Bengt Wilhelm, Organist, Kördirigent (1824 – 1883)

Hallberg, Bengt Wilhelm, f 13 maj 1824 i Asmundtorp (Malm), d 4 maj 1883 i Landskrona. Föräldrar: kantorn Carl Wilhelm H o Christina Maria Ahlberg. Organist- o kyrkosångarex vid MA:s läroanstalt i Sthlm 10 sept 45, cantor scholae-ex 18 dec 48, musikdir:ex 15 sept 49, klockare o organist i Landskrona 18 sept 50 (tilltr 1 maj 52), cantor scholae där 8 sept 52.

G 24 juli 53 i Landskrona ...

Hedar, Josef A, Dirigent, Tonsättare (1894 – 1960)

Hedar, Josef Albin, f 16 okt 1894 i Malmö (Petri), d 2 dec 1960 i Lund. Föräldrar: byggmästaren Carl Erik Andersson o Johanna Johansson. Studex vid Malmö h a l 15 maj 13, inskr vid LU 20 sept 13, studerade dirigering, kontrapunkt, komposition o instrumentation vid Musikkonservatoriet i Sthlm 18—21 o i Wien 24, organistex 19, kyrkosångarex i Uppsala 19, musiklär:ex vid Musikkonservatoriet 20,...

Hedenblad, Ivar E, Dirigent, Tonsättare (1851 – 1909)

Hedenblad, Ivar Eggert, f 27 juli 1851 i Torsång (Kopp), d 16 juni 1909 i Uppsala. Föräldrar: kaptenen Carl Reinhold H o Gunborg Mathilda Fahlström. Mogenhetsex i Strängnäs 28 april 71, inskr vid UU ht 71, led för Uppsala studentkårs allm sångfören febr 75–02 o från 07, FK 25 maj 78, musikstudier i Uppsala 79, studerade kontrapunkt o komposition i Leipzig somrarna 80, 81 o 83, dirigent för O...

Henneberg, C W A Richard, Dirigent, Tonsättare (1853 – 1925)

Henneberg, Carl Wilhelm Albert Richard, f 5 aug 1853 i Berlin, d 19 okt 1925 i Malmö (Caroli). Föräldrar: kormästaren vid kejserliga operan i Berlin Friedrich Wilhelm Albert H o Johanne Henriette Luise Auguste Boldtmann. Studerade för Wilhelm Rust i Berlin, verksam som kapellmästare vid Reunionteatern där 72—73, dirigent för Musikselskabet Harmonien i Bergen 73—75, var en tid engagerad vid i...

Håkanson, Knut A, Pianist, Dirigent, Musiklärare, Tonsättare (1887 – 1929)

2 Håkanson, Knut Algot, kusinson till H 1, f 4 nov 1887 i Kinna, Älvsb, d 13 dec 1929 i Ggb, Domk. Föräldrar: industriidkaren Algot H o Agda Engzell. Mogenhetsex i Sthlm vt 06, inskr vid UU ht 06, studerade filosofi o språk vid UU 06—13, studier i komposition o piano 06—15, dirigent för Borås orkesterfören 16—25, lär i musikteori vid Borås musikinst 22—25, studerade för J Schreijer...

Järnefelt, E Armas, Kapellmästare, Dirigent, Tonsättare (1869 – 1958)

1 Järnefelt, Edvard Armas, f 14 aug 1869 i Viborg, Finland, d 23 juni 1958 i Sthlm, Osc. Föräldrar: generallöjtn August Alexander J o frih Elisabeth Clodt v Jürgensburg. Dimissionsbetyg från Kuopio finska lyceum 28 maj 87, studentex i Hfors 9 juni 87, genomgick Hfors musikinst 87—90, inskr vid Hfors univ (jur fak) ht 89—vt 96, musikstudier i Berlin 90—93, extraelev vid konservatoriet i Paris...

Körling, S August, Organist, Dirigent, Tonsättare (1842 – 1919)

1 Körling, Sven August, f 14 april 1842 i Misterhult, Kalm, d 21 okt 1919 i Ystad. Föräldrar: organisten Sven Magnus K o Anna Lotta Persdtr. Inskr vid Musikkonservatoriet i Sthlm ht 55, organist- o kyrkosångarex där 16 juni 58, musiklärarex där 31 maj 61, organist o kantor i Ystad 6 dec 65, dirigent för Ystads musiksällsk från 67, för Ystads orkesterfören 76—96. Tonsättare. ...

Körling, Sven H, Dirigent, Musiklärare, Tonsättare (1879 – 1948)

3 Körling, Sven Holger, bror till K 2, f 27 jan 1879 i Ystad, d 8 okt 1948 i Gbg, Örgryte. Inskr vid Musikkonservatoriet i Stockholm vt 99, organist-, kyrkosångar- o musiklärarex där 11 dec 01, klockare o kantor i Kristine Svenska o Tyska förs, Gbg, 05 (organist från 17), musiklärare vid Gbgs östra realskola 10 sept 07—13, musiklär vid Sigrid Rudebecks skola o Gbgs...

Lidstam, K Martin, Dirigent, Körledare (1899 – 1972)

Lidstam, Karl Martin, f 8 febr 1899 i Blacksta, Söd, d 18 jan 1972 i Sthlm, Matt. Föräldrar: skomakarmästaren Henning Pettersson o Selma Runström. Handelsstudier, sång- o musikstudier för G Lindstedt, D Ahlberg o S Lizell i Sthlm, dirigent för Tabernaklets kör i Sthlm 24—55, för Baptisternas i Sthlm sångarförb 29—54, försäljn: chef hos ab Jamaica-Bananer 30—66, dirigent för KFUM-kören i Sthl...

Lilja, Sven E E, Skådespelare, Kördirigent, Musiklärare (1887 – 1951)

Lilja, Sven Ernst Emanuel, f 26 febr 1887 i Uppsala, d 7 jan 1951 i Sthlm, Kat. Föräldrar: järnvägstjänstemannen Erik Gustaf L o Kristina Matilda Frunk. Elev vid musikkonservatoriet i Sthlm sept 12—vt 17 (specialbetyg i pianostämning 29 maj 15, ex för behörighet till musiklär.tjänst vid allm lärov 30 maj 16), skådespelare hos Ivan Hedqvist 16—17, hos Wilhelm Högstedt 17 —18, vid Stora teater...

Liljefors, Ruben M, Dirigent, Musiklärare, Tonsättare (1871 – 1936)

2 Liljefors, Ruben Mattias, bror till L 1, f 30 sept 1871 i Uppsala, d 4 mars 1936 där. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 90, inskr vid UU 11 sept 90, FK 14 sept 95, studier för I Hedenblad i Uppsala, kompositionsstudier för Salomon Jadassohn vid musikkonservatoriet i Leipzig 95—96 o 97—99, organistex vid musikkonservatoriet i Sthlm (MK) 00, dirigentstudier för Hermann K...

Mann, Tor G T, Dirigent, Cellist (1894 – 1974)

Mann, Tor Gustaf Teodor, f 25 febr 1894 i Sthlm, Kat, d 29 mars 1974 där, Engelbr. Föräldrar: inspektionskonstapeln Carl Teodor M o Charlotta Carlsdtr. Elev i violoncellspeln vid Musikkonservatoriet i Sthlm sept 10–vt 15, elev i instrumentation o komposition där 7 terminer under tiden 5 sept 14–maj 19, violoncellist i Sthlms konsertfören 15–17 o 18–20, i Hovkapellet 17–18, studerade kontrapu...

Mehler, J Friedrich, Dirigent, Teaterchef (1896 – 1981)

Mehler, Julius Friedrich, f 27 sept 1896 i Frankfurt am Main, Tyskland, d 5 nov 1981 i Visby. Föräldrar: köpmannen Julius Franz Ignaz Vincenz M o operasångerskan Ernestine (Erna) Börner. Studier för L Lauboeck (violin) o W Meyer-Stolznau (piano o harmonilära) vid musikkonservatoriet i Hannover 05–13, för C Markees (violin) o C Naumann (piano, kontrapunkt, instrumentation, dirigering, partitu...

Meissner, August E H B, Dirigent, Tonsättare, Cellist (1833 – 1903)

1 Meissner, August Ernst Herman Bernhard, f 7 mars 1833 i Grabow, Mecklenburg-Schwerin, d 13 sept 1903 i Sthlm, Ty. Föräldrar: trumpetaren Wilhelm M ö Elisabeth Züchner. Musikstudier i Rostock 47, studier för F Grützmacher i Leipzig (violoncell) o F A Kummer i Dresden (violoncell), violoncellist i Königsberg, kom till Gbg som medl av J Czapeks orkester 55, solist o kammarmusikspelare där 58–...

Meissner, C Hjalmar, Kapellmästare, Dirigent (1865 – 1940)

2 Meissner, Carl Hjalmar, son till M 1, f 1 mars 1865 i Hfors' odelade förs, d 28 maj 1940 i Sthlm, Engelbr. Elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm i harmoni, violin o piano 11 okt 75–23 april 80, studier i Paris 80-82, kapellmästare vid Tivoli-operan i Kristiania 84–85, dirigent vid Nya teatern i Sthlm 85–87, musikförest vid Kalmar reg 26 dec 87, kapellmästare vid Sv teatern i Hfors ...

Morén, Johan (John) T, Folkskollärare, Organist, Kördirigent, Musiklärare, Klockare (1854 – 1932)

Morén, Johan (John) Teodor, f 26 maj 1854 i Kalmar, d 7 april 1932 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: folkskolläraren Olof Johan M o Johanna Maria Thoren. Folkskollärarex i Uppsala 75, organist- o kyrkosångarex för J A Josephson (bd 20) i Uppsala 76, folkskollärare i Österbybruk, Österlövsta, Upps, o Norrtälje, musiklärarex vid Musikkonservatoriet 31 maj 88, musiklärare vid h a l i N...

Nordqvist, J Conrad, Kapellmästare, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1840 – 1920)

Nordqvist, se även Nordquist.

Nordqvist, Johan Conrad, f 11 april 1840 i Vänersborg, d 16 april 1920 i Snårestad, Malm (kbf i Hedv El, Sthlm). Föräldrar: oboisten Olof N o Carolina Lindquist. Elev vid Västgöta-Dals reg:s musikkår 48, oboist där 55, elev vid MA 56, förste violinist vid Ladugårdslandsteatern 56, altviolinist i K hovkapellet 1 juli 59, musikanförare vid K teaterns balett...

Norman, F V Ludvig, Dirigent, Tonsättare, Musikskribent (1831 – 1885)

Norman, Fredrik Vilhelm Ludvig, f 28 aug 1831 i Sthlm, Nik, d 28 mars 1885 där, Hovf. Föräldrar: bokhandlaren Johan N o Fredrica Amalia Engström. Elev vid Nya elementarskolan i Sthlm, musikstudier för pianisterna T Stein o J van Boom samt för tonsättaren A F Lindblad (bd 23) där på 40-talet, för M Hauptmann (kontrapunkt), I Moscheles (pianospel) o J Rietz (komposition) vid Musikkon...

Pergament, Moses, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1893 – 1977)

Pergament, Moses, f 21 sept 1893 (nya stilen) i Hfors, Mosaiska, d 5 mars 1977 i Gustavsberg, Sth. Föräldrar: grosshandlaren Jehuda (Judel) P o Chaje-Mere (Miriam Maria) Polarsky. Elev vid Nya sv lärov i Hfors, vid musikkonservatoriet i S:t Petersburg 08–12, studentex vid Nya sv lärov 13, inskr vid Alexanderuniv:s i Hfors fil fak 13–dec 15, dirigent för Akad orkestern 13–15, violinist i Filh...

Ralf, Einar C, Konsertsångare, Dirigent, Musiklärare (1888 – 1971)

2 Ralf, Einar Christian, bror till R 1, f 24 juli 1888 i Malmö, S:t Pauli, d 27 sept 1971 i Sthlm, Högalid. Mogenhetsex vid H a l för gossar i Malmö 7 juni 09, inskr vid LU 3 febr 10, elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm 12–18, musiklär- o kyrkosångarex där 15, dirigent för Sthlms studentsångarförb 1770, kantor i Katarina förs, Sthlm, 21<...

Rangström, A J Ture, Dirigent, Tonsättare (1884 – 1947)

Rangström, Anders Johan Ture, f 30 nov 1884 i Sthlm, Hedv El, d 11 maj 1947 där, Högalid. Föräldrar: läderhandlaren o skofabrikören Johan (John) Petter R o Charlotta Wilhelmina Andersson. Skolgång i Östermalms lägre allm lärov 94–99, i H latinlärov å Norrmalm 99–03, mogenhetsex där 14 maj 03, studier i kontrapunkt för Johan Lindegren (bd 23) nov 03–juni 04, anställd vid Sthlms inte...

Sandberg, Herbert L, Dirigent (1902 – 1966)

Sandberg, Herbert Ludwig, f 26 febr 1902 i Breslau, Tyskland (nu Wroclaw, Polen), d 7 jan 1966 i Danderyd, Sth. Föräldrar: Dr med Richard S o Franziska Rosenthal. Musikstudier för Julius Prüwer, Breslau, 13–19, studentex där 19, repetitör o bitr kapellmästare vid Stadttheater där 19, studier i Berlin vid Grosse Volksoper som assistent till Leo Blech 22, repetitör o bitr kapellmästare hos Ble...

Stenhammar, C Wilhelm E, Pianist, Dirigent, Tonsättare (1871 – 1927)

5 Stenhammar, Carl Wilhelm Eugéne, bror till S 3, f 7 febr 1871 i Sthlm, Ad Fredr, d 20 nov 1927 i Jonsered, Västra Götaland (enl db för Sthlm, Jak). Elev vid Nya elementarskolan i Sthlm 82–15 mars 88, studerade piano för Richard Andersson (bd 1) 87–91, viskomposition för Emil Sjögren (bd 32) 88, kontrapunkt för Joseph Dente (bd 11) 88–89, komposition för Andreas Hallen (...

41 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se