Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
18 träffar, sida:  1 
Agrell (f. Martin), Alfhild T, Författare, Dramatiker (1849 – 1923)

Agrell, Alfhild Teresia, f. Martin, f. 14 jan. 1849 i Härnösand. Föräldrar: konditorn Erik Johan Martin och Karolina Margareta Adolphson.

Gift 14 okt. 1868–21 juli 1895 med handlanden och ombudsmannen Per Albert Agrell i Stockholm.

Andersson, Johan Anders Oskar, Skådespelare, Översättare, Dramatiker (1813 – 1866)

Andersson, Johan Anders Oskar, f. 8 dec. 1813 i Stockholm, d 13 jan. 1866 i Malmö. Student i Uppsala 6 dec. 1831; avlade kameralexamen 3 dec. 1833 samt hovrättsexamen dec. 1834. E. o. notarie i Svea hovrätt 1835; tjänstgjorde i K. M:ts kansli; lämnade tjänstemannabanan i senare hälften av 1830-talet; debuterade å K. teatern såsom Filip i »Johanna af Montfaucon» 29 sept. 1837; spelade rollen ...

Bergman, Hjalmar F E, Författare, Dramatiker (1883 – 1931)

Bergman, Hjalmar Fredrik Elgérus, f. 19 sept. 1883 i Örebro. Föräldrar: bankkamreraren Klas Fredrik Frans Bergman och Fredrique Karolina Elgérus. Elev vid karolinska h. allmänna läroverket i Örebro ht. 1892—vt. 1899; avlade mogenhetsexamen i Västerås 26 maj 1900; student i Uppsala ht. s. å. —ht. 1901; idkade studier i Italien (historia och estetik) vintern 1901—02, dec. 1905—mars 1906 och ja...

Blanche, K A T Thore, Journalist, Dramatiker (1862 – 1932)

2. Karl Axel Theodor (Thore) Blanche, halvbroders son till B. 1., f. 16 sept. 1862 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Axel Alexander Blanche och Ulrika Eleonora (Ellen) Ramström. Elev vid Ladugårdslands elementarläroverk 1872–78 och vid h. realläroverket i Stockholm 1878–82; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 18 maj 1882. Tjänsteman i Stockholms enskilda bank 1882–83; ...

Braunerhjelm, B F Augusta, Författare, Journalist, Dramatiker (1839 – 1929)

1. Beata Fredrika Augusta Braunerhjelm, f. 2 nov. 1839 på Lundås i Edebo socken i Roslagen. Föräldrar: kammarherren Samuel August Braunerhielm och grevinnan Sofia Eleonora Fredrika Taube. Debuterade som författarinna med komedien »Kusinerna» (uppförd första gången å dramatiska teatern 19 febr. 1870); vistades 1877—81 för vacklande hälsa flera vintrar i Italien; besökte 1892—93 världsutställn...

Bäckström, P J Edvard, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare, Poet, Dramatiker (1841 – 1886)

2. Per Johan Edvard Bäckström, den föregåendes son i första giftet, f. 27 okt. 1841 i Stockholm, d. 12 febr. 1886 därstädes, Elev vid Stockholms h. elementarläroverk; student Vid Uppsala universitet 21 maj 1860; avlade kansliexamen 29 jan. 1863. E, o, amanuens vid riksarkivet 25 febr. 1863 och vid K. biblioteket 1863; medarbetare i Litografiskt alleha...

Börjesson, Johan, Präst, Dramatiker (1790 – 1866)

Johan Börjesson, f. 22 mars 1790 på Väddö gård, Tanums socken, d. 6 maj 1866 i Uppsala. Föräldrar: lantbrukaren Börje Hansson och Agneta Wingård. Elev vid Göteborgs lärdomsskola 1802; genomgick Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 30 sept. 1808; disp. 1 dec. 1813 (Carmen Tantarani, Arabice et Suethice, p. I; pres. G. Knös); fil. kand. 8 mars 1815; disp. 8 apr. 1815 (Dissertatio de philosop...

Collijn, Gustaf A G, Tidningsredaktör, Teaterdirektör, Dramatiker, Schackspelare (1880 – 1968)

3. Gustaf Alfred Gabriel Collijn, den föregåendes broder, f. 11 nov. 1880 i Stockholm. Elev vid h. realläroverket i Stockholm ht. 1891—ht. 1893; bedrev därefter privata studier, särskilt språkliga och litterära i Tyskland och Frankrike; har företagit åtskilliga utrikes resor, bl. a. till Förenta staterna 1927. Ledamot av Stockholms schacksällskap från 1896 (sekreterare 1911—24); ut...

Cramaer (till 1840 Palmlund), Johan Mauritz, Journalist, Dramatiker (1818 – 1848)

Cramaer (till 1840 Palmlund), Johan Mauritz, f. 9 apr. 1818 i Visby, d. 10 nov. 1848 i Stockholm. Föräldrar: bagaren Bror Vilhelm Palmlund och barnmorskan Anna Katarina Friberg. Åtnjöt undervisning i skola i Visby; konfirmerad i Gothems kyrka 1832. Handelsbetjänt hos handlanden Reineke vid Katthammarsvik i Östergarns socken under fem år; överflyttade till Stockholm 1837; erhöll tjänst hos gr...

Darelli, af, Isac, Lantbrukare, Poet, Dramatiker (1756 – 1834)

2. Isac af Darelli, den föregåendes son, f. 19 apr. 1756, d. 16 dec. 1834 på Vängsjöberg i Gottröra församling. Ägnade sig ¦efter avslutade skolstudier åt lantbruk; övertog förvaltningen av iideikommissegendomen Vängsjöberg i Gottröra socken och Lång-hundra härad 1780; var bosatt därstädes till sin död; bevistade riksdagarna 1778, 1786, 1789, 1792, 18...

Ekbohrn, Carl Magnus, Skriftställare, Tidningsredaktör, Poet, Dramatiker, Boktryckare (1807 – 1881)

Ekbohrn, Carl Magnus, f. 8 jan. 1807 i Stockholm (Hovf.), d. 8 mars 1881 där (Hedv. El). Föräldrar: köksvaktmästaren hos dåv. hertig Karl (Karl XIII) Olof Magnus Ekbom och Anna Dellbom. I tjänst hos generallöjtnanten greve A. O. Mörner; betjänt hos presidenten frih. J. Sylvander; privatundervisning av gymnasielärare i Växjö 1826–28; student vid Lunds univ. 8 okt. 1828; fil. magister...

Envallsson, Carl Magnus, Författare, Översättare, Dramatiker (1756 – 1806)

Envallsson, Carl Magnus, f. 24 okt. 1756 i Vaxholm, d. 14 juli 1806 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: kyrkoherden Johan Enevall och Margareta Insulin. Student vid Uppsala univ. 10 dec. 1768; disp. pro exerc. 8 maj 1776; e. o. kanslist i Krigskollegium 21 april 1785; registrator där senast 1799; notarius publicus i Stockholm 20 jan. 1802. översättare, skriftställare, dramaturg. LMA 1786. – Ogift...

Lagerkvist, Pär F, Författare, Poet, Dramatiker, Teaterrecensent (1891 – 1974)

Lagerkvist, Pär Fabian, f 23 maj 1891 i Växjö, d 11 juli 1974 i Danderyd (skriven i Lidingö), Sth. Föräldrar: bangårdsförmannen Anders Johan Lagerquist o Johanna Blad. Studentex vid h a l i Växjö vt 10, inskr vid UU ht 11—vt 12, recensent i Stormklockan 12—13, teaterrecensent i SvD 19. Förf. — LSA 41, fil hedersdr vid GH 11 okt 41, Nobelpristagare i litteratur 51.

G 1) 17 maj 18 (-25)...

Leffler, Anne Charlotte G, Författare, Dramatiker (1849 – 1892)

5 Leffler, Anna Charlotta (Anne Charlotte) Gustava, syster till L 3 och L 4, d 1 okt 1849 i Sthlm, Klara, d 21 okt 1892 i Neapel. Förf.

G 1) 16 nov 72 (—89) i Sthlm, Kat, mv häradsh Gustaf Elias Edgren, f 27 juni 37 i Skövde, d 9 aug 03 i Sthlm, Hedv El, son till fältläkaren MD Per Adolf E o Sofia Ulrika Grenander; 2)6 maj 90 i Rom m prof Pasquale Maria Attanasio Giuseppe Nicola Franc...

Messenius, Johannes, Historiker, Dramatiker (1579/80 – 1636)

1 Messenius, Johannes, f 1579 eller 1580 i Freberga, Kälvesten (nu V Stenby), Ög, d 8 nov 1636 i Uleåborg (Ahnlund). Föräldrar:, mjölnaren Jöns Thordsson o Birgitta Andersdtr. Studier vid Vadstena stadsskola, inskr vid jesuitseminariet i Braunsberg 10 nov 95, anställd hos biskopen Petrus Tylicki i Kraków 03, enl egna uppg:er prom dr vid univ i Ingolstadt 18 mars 05 o kreerad poeta laureatus ...

Michaelson, Knut G, Översättare, Dramatiker, Teaterchef (1841 – 1915)

Michaelson, Knut Gottlieb, f 1 april 1841 i Sthlm, Nik, d 23 sept 1915 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren o bruksägaren Erik August M o Hilda Christina Strokirk. Inskr vid UU ht 59–vt 60 o vt–ht 61, disponent vid Skebo bruk, Upps, 64–03, led av komm ang Dramatiska teatern maj 06–mars 07, chef för K Dramatiska teatern 13 maj 07–6 maj 10, meddir för Nya intima teatern i Sthlm 11–14. – Dra...

Moberg, K A Vilhelm, Författare, Journalist, Dramatiker (1898 – 1973)

Moberg, Karl Artur Vilhelm, f 20 aug 1898 i Moshultamåla, Algutsboda, Kron, d 8 aug 1973 i Väddö, Sth. Föräldrar: soldaten Karl Gottfrid M o Ida Charlotta Aronsdtr. Studier vid Kronobergs läns folkhögsk i Grimslöv, Skatelöv, Kron, 1617, vid Katrineholms stads praktiska skolor 18, volontär...

Swedenmarck, Catharina Charlotta, Poet, Dramatiker (1744 – 1813)

Swedenmarck, Catharina Charlotta, f 29 jan 1744 i Sthlm, Jak o Joh (enl Tenala kommunionsbok 1774–79, f 216; dp 31 jan), d 21 sept 1813 i Kyrkslätt, Nyland, Finland (enl db för Vichtis). Föräldrar: kamreraren Jacob Swedmarck o Anna Catharina Frisell. Förf.

G 1) 26 juli 1764 i S:t Bertil, Egentliga Finland, m löjtnant Carl Johan Hastfer, f 1 nov 1738, d 15 april 1771 i...

18 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se