Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
13 träffar, sida:  1 
(Aspenäsätten), Knut Jonsson, Lagman, Drots (– senast 1347)

3. Knut Jonsson, den förstnämndes son, d före 11 okt. Riddare, riksråd; beklädde drotsvärdigheten åren 1311–16, 1322–33 eller 34 och var lagman i Östergötland 1310–16, 1330—45.

Gift med Katarina Bengtsdotter (Folkungaätten) och hade med henne flera barn; hos henne uppfostrades även den heliga Birgitta efter sin mors död.

(Bielke), Nils Turesson, Riksråd, Drots, Riddare (– 1364)

4. Nils Turesson (Bielke), de båda föregåendes [B.2 o B.3] broder, d 1364. Var år 1341 väpnare, 1343 riddare och nämnes år 1344 såsom riksråd och konungens drots; omtalas tillika såsom lagman på Öland redan 1339 samt såsom lagman i Tiohärad och i Småland; innehade efter 1357 Viborgs slott och län såsom förläning.

Gift 1) med Ingrid Sunesdotter; 2) med Margareta Mat...

(Leijonhufvud), Moritz Stensson, Riksråd, Drots (1559 – 1607)

6 Moritz Stensson, bror till L 5, f 10 sept 1559 på Kärra (HH 20, s 162) i Örgryte (PHT 1970, s 161), d 23 nov 1607 på Kägleholm, Ödeby, Ör (begr 17 febr 08 i eget gravkor i Örebro). Hertig Karls råd 84, häradshövd i Oppunda härad 26 juli 84— 96, lagman i Närke från 14 aug 95, ståth över Västmanland o Dalarna okt 98, ståth på Reval o över Estland sept 00—okt 02, erhöll Raseborgs grevskap i d...

Bo Jonsson (Grip), Drots, Godsägare (– 1386)

Bo Jonsson (Grip), f. sannolikt i början av 1330-talet, d 20 aug. 1386. Föräldrar: Jon Tomasson och. Ingeborg Bosdotter.

Gift 1) med Margareta Porse, d senast 26 sept. 1360; 2) med Margareta Lambrektsdotter Dume, efter hans död omgift med riddaren Bengt Niklisson (se denne), d före 13 febr. 1410 (begrovs denna dag): med henne hade B. sonen Knut Bosson (se denne).

Brahe, Magnus, Diplomat, Riksråd, Riksmarsk, Riksdrots (1564 – 1633)

4. Magnus Brahe, broder till B. 2 och 3, f. 25 sept, 1564 på Tynnelsö, d 3 mars 1633 i Stockholm. Greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm, herre till Lindholmen, Lyckas och Axholm. Reste utrikes efter grundläggande studier hemma och besåg Europas främsta länder. Åtföljde brodern Erik på dennes beskickning till drottningen av England och konungen av Skott...

Brahe, Per, Diplomat, Riksråd, Riksdrots (1520 – 1590)

1. Per Brahe d. ä., f. 1520 på Lindholm (i Södermanland?), d 1 sept. 1590 på Stora Sundby och begravd jämte sin hustru i Östra Ryds kyrka i Stockholms län. Föräldrar: Joakim Brahe och Margareta Eriksdotter Vasa. Studerade i Reval och Tyskland. Inkom ånyo till Sverige 1538; kammarråd 1539; överste mönsterherre 1542; deltog som sådan i Dackefejden; riksråd före 22 aug. s. å.; riddare efter 19 ...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618−21 och 1623−25 utrikes; studerade i Giessen 16...

De la Gardie, Magnus Gabriel, Riksråd, Riksmarskalk, Generalguvernör, Riksdrots, Rikskansler (1622 – 1686)

4. Magnus Gabriel De la Gardie, den föregåendes son, f. 15 okt. 1622 i Reval, d. 26 apr. 1686 å Vänngarn, S: t Olovs socken. Greve till Läckö, Arensburg och sedermera Pernau, friherre till Ekholmen, herre till ett större antal egendomar i olika delar av riket (se nedan). Student vid Uppsala universitet 27 maj 1635; rector illustris därstädes nov. 1639–9 juni 1640; reste för sin utb...

Gyllenstierna, Nils, Diplomat, Riksråd, Riksdrots (1526 – 1601)

3 Gyllenstierna, Nils, sonsons son till G 1, f 1526 (Peringskiöld, RHA), d i okt 1601 (A Brahes tidebok) på Fågelvik i Tryserum (Kalm). Föräldrar: riksrådet Jöran G o Kerstin Nilsdtr (Grip). Inskr vid univ i Wittenberg juni 42, anställd vid hertig Eriks kansli 18 febr 60, riksråd o kansler i samb med tronskiftet hösten 60, riddare vid Erik XIV:s kröning i Uppsala 29 juni 61, sv sän...

Jon Kristinesson, Riksråd, Drots (– senast 1361)

Jon Kristinesson (sparre), d mellan 30 juli 1359 o 27 okt 1361. Tidigast nämnd 38, fogde i Skåne mellan 37 o 41 — mellan 42 o 46, riksråd från mellan 41 o 44, konungens högste ombudsman (officialis regis generalis) senast 44—47 el 48, möjligen drots i Sverige o Norge, i så fall tidigast 58.

G 2) 7 febr 49 m Kristina Fellesdtr, senare g m Alexander Björnsson o levde ännu 75.

Mathias Kettilmundsson, Riksråd, Drots, Riddare (– 1326)

Mathias Kettilmundsson, d 11 maj 1326 i Finland. Föräldrar: riddaren Kettilmund o möjligen en dotter till Birger jarls illegitime son Gregers (bd 16, s 265). Nämnes tidigast 1299, riddare trol vid konung Birgers kröning 2 dec 02, ledamot av hertigarna Eriks o Valdemars råd senast 11 juni 07, hertiginnorna Ingeborgs drots senast 27 juni 18, därjämte ca...

Oxenstierna Gustafsson, Gabriel, Riksråd, Riksdrots (1587 – 1640)

7 Oxenstierna, Gabriel, Gustafsson, bror till O 6, f 15 juni 1587 i Reval, d 27 nov 1640 i Sthlm. Inskr i univ vid Rostock april 99, i Wittenberg 15 sept 00 o i Jena trol aug 02, deltog i fälttåget i Livland 05, började tjänstg vid hertig Johans av Östergötland hov 10, hertigens råd 12–18 (hovmarskalk 13), lagman över den furstl delen av Västergötland 8 juni 12, över hela Västergötl...

13 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se