Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
61 träffar, sida:  1 2 
Agardh, Carl Adolph, Nationalekonom, Biskop, Botanist (1785 – 1859)

1. Carl Adolph Agardh, f. 23 jan. 1785 i Båstad, d 28 jan. 1859 i Karlstad. Föräldrar: handlanden Georg Mikaelsson Agardh och Agneta Kristina Ollman. Student i Lund 5 okt. 1799; disp. 31 okt. 1801 (Quaestio physiol. quae et qualis est musculorum vis formam ossium mutandi, pres. J. Sönnerberg); filol. kand. 16 dec. 1803; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 29 maj s. å. (Observa-tiones in methodum T...

Arnberg, Johan Wolter, Nationalekonom, Bankman (1832 – 1900)

Johan Wolter Arnberg, f. 14 okt. 1832 i Norrköping, d 20 juni 1900 på Saltsjöbaden. Föräldrar: klädesfabrikören Johan Adolf Arnberg och Sofia Luth. Student i Uppsala 18 maj 1849; disp. 28 nov. s. å. (De genere sciendi philosophico, p. 1, pres. E. A. Carlsten); fil. kand. 30 maj 1853; disp. 3 juni 1854; fil. magister 9 juni s. å.; företog såsom riksstatens stipendiat en resa till Frankrike, B...

Bager, Haqvin, Handelsman, Ekonomisk skriftställare (1711 – 1782)

1. Haqvin Bager, f. 19 maj 1711, d 10 febr. 1782 i Malmö. Föräldrar: handlanden i Malmö David Håkansson Bager och Magdalena Märta Lorich. Företog efter erhållen utbildning för handelsyrket en utländsk resa, varunder han bl. a. besökte England, samt sedermera en resa till Holland. Erhöll burskap såsom grov- och spannmålshandlare i Malmö 27 okt. 1735.

Gift med Anna Katarina Sölscher, f....

Bagge, Gösta Adolfsson, Nationalekonom, Kommunalpolitiker (1882 – 1951)

Gösta Adolfsson Bagge, f. 27 maj 1882 i Stockholm. Föräldrar: bankokommissarien Adolf Olof Fredrik Bagge och Sigrid Agnes Schuberth. Lärjunge vid Stockholms högre latinläroverk å Norrmalm ht. 1892; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1900; student i Uppsala 17 juli s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; studerade vid The Johns Hopkins university i Baltimore 1904–05; fil. lic. vid Stockholms hög...

Barchæus, Anders Gustaf, Nationalekonom, Akademiräntmästare (1735 – 1806)

Anders Gustaf Barchaeus, f. 26 sept. 1735 i Västerås, d 7 sept. 1806 i Uppsala. Föräldrar: lektorn och rektorn i Västerås, prosten Gustav Barchæus och Brita Buschenfeldt. Student i Uppsala 6 mars 1750, disp. 12 dec. 1759 (De historia naturali, lumine scriptorum Ciceronianorum mirabiliter collustrata; pres. P. Ekerman); fil. kand. 17 dec. 1760; disp. 14 maj 1761 (Dissertatio gradualis, pruden...

Berch, Anders, Nationalekonom, Akademiräntmästare (1711 – 1774)

2. Anders Berch, den föregåendes broder, f. 4 mars 1711 på Larsbo bruk, d 14 dec. 1774 i Uppsala. Student i Uppsala 15 febr. 1726; disp. 17 dec. 1731 (De felicitate patrise per oeco-nomiam promovenda; pres. A. Celsius). Auskultant i kommerskollegiet 18 jan. 1732; v. notarie 14 apr. 1733; sekreterare i kommersutskottet 1734 och i handels- och manufåktu...

Brisman, Sven B, Nationalekonom (1881 – 1953)

3. Sven Bernhard Brisman, f. 9 juni 1881 i Kil. Föräldrar: postmästaren Daniel Brisman och Julia Apollonia Josefina Hegardt. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1893; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 maj 1899; student vid Göteborgs högskola ht. s. å.; fil. kand. 11 mars 1903; fil. lic. 6 mars 1907; disp. 8 dec. 1908; fil. doktor 28 maj 1909; har företagit studieresor bl. a. till Krist...

Brock, Fritz P H, Nationalekonom, Finansjurist (1877 – 1956)

Brock, Fritz Pär Hansson, f. 18 jan. 1877 i Landskrona. Föräldrar: köpmannen, danske v. konsuln Frits Hansson och Rösina Barck. Intogs i Landskrona l. allmänna läroverk ht. 1885, i Göteborgs handelsinstitut 1891 och i Lunds privata elementarskola ht. 1893; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 8 dec. 1896; student vid Lunds universitet vt. 1897; jur. fil. kand. 15 sept. s. å.; jur. ...

Burmester, Johan Henrik, Ekonom (1720 – 1770)

Burmes t er, Johan Henrik, f. 1 maj 1720 i Kristianstad, d. 15 nov. 1770 i Lund. Föräldrar: grosshandlaren Bernt Johan Burmes ter och Sofia Hildebrand. Elev i Kristianstads skola; student

1 Lund 20 juni 1735; avlade teologisk och filosofisk examen; disp. 10 nov. 1740 (Monumenta diluvii universalis ex historia profana civili; pres. J. Engeström) och 15 maj 1741 (Monumenta diluvii unive...

Böcker, Carl Christian, Skriftställare, Ekonom (1786 – 1841)
Böcker, Carl Christian, f. 24 maj 1786 i Vasa, f 1 maj 1841 i Åbo. Föräldrar: salpetersjuderidirektören i Österbotten Petter Elias Böcker och Anna Elisabet Castin. Fosterson hos kyrkoherden i Lillkyro Gabriel Rein efter faderns död 1791. Student i Åbo 7 okt. 1801; avlade kameralexamen 16 mars 1811 och juridisk examen. E. o. kopist i regeringskonseljens ekonomidepartement 14 maj 1811 och kopist...
Carleson, Carl, Ämbetsman, Ekonomisk skriftställare (1703 – 1761)

1. Carl Carleson, före adlandet Carlsson, f. 11 maj 1703 i Stockholm, d. 22 mars 1761 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren och skeppsredaren Karl Ivarsson och Brita Sandman. Student i Uppsala 3 okt. 1718; disp. 16 dec. 1724 -(Super dicto ... summum jus summa injuria dissertatio academica; pres. A. Grönwall). E. o. kanslist i kanslikollegiet 13 okt. 1725; tf. kanslist 27 juli 1726; kopist i k...

Carleson, Edvard, Ekonom, Ämbetsman, Politiker (1704 – 1767)

2. Edvard, tidigare Ifwar Carleson, före adlandet Carlsson, den föregåendes broder, f. 7 nov. 1704 i Stockholm, d. 26 febr. 1767 därstädes. Student i Uppsala 3 okt. 1718. Auskultant i kommerskollegiet 12 okt. 1725; erhöll utrikes respass 22 apr. 1726 och vistades därefter utomlands till 1730; v. notarie i kommerskollegiet 1730; tjänstgjorde i kammar-, ekonomi- och kommersdeputation...

Cassel, K Gustav, Nationalekonom (1866 – 1945)

2. Karl Gustav Cassel, den föregåendes sonson, f. 20 okt. 1866 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlanden Oskar Cassel och Leontine Dahlstrand. Elev vid h. latinläroverket å- Norrmalm ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1885; student i Uppsala ht. 1885; fil. kand. 30 jan. 1888; fil. lic. 14 dec. 1891; disp. 19 sept. 1894; fil. doktor 31 maj 1895; företog för studier i na...

Christiernin, Pehr Niclas, Präst, Filosof, Ekonom (1725 – 1799)
2. Pehr Niclas Christiernin, f. 27 juli 1725 i Västerfärnebo församling, d 24 febr. 1799 i Över- och Yttergrans församling. Föräldrar: lektorn i Västerås, kyrkoherden i Västerfärnebo, kontraktsprosten Nikolaus Petri Christiernin och Elisabet Slotterman. Student i Uppsala 2 mars 1734; disp. 2 dec. 1747 och 20 nov. 1751 (De sapienti directione vitaæ humanæ ad finem ultimum et anima) essentialem, ...
Chydenius, Anders, Präst, Ekonomisk skriftställare, Riksdagsman (1729 – 1803)

2. Anders Chydenius, den föregåendes broder, f. 26 febr. 1729 i Sotkamo socken i Österbotten, d 1 febr. 1803 i Gamla Karleby. Åtnjöt undervisning i hemmet i Kuusamo i två år, därefter i Uleåborgs trivialskola i två år och slutligen privat av rektorn i Torneå Johan Wigelius 1744—45; student i Åbo 18 febr. 1745 och i Uppsala 9 okt. 1750; disp. i Uppsala 5 juni 1751 (De navigatione pe...

Dahlman, Karl E., Ekonom, Veterinär (– före 1761)

Dahlman, Karl (Carl) Eskils (s)on, d. före juli 1761. Föräldrar: Eskil Persson Dahlman och Anna Eriksdotter. Student i Uppsala 18 mars 1728; disp. 15 dec. 1735 (Dissertatio mechanica de pede horario-; pres. S. Klingenstierna). Docent i lanthushållningen vid Uppsala universitet 18 febr. 1745; ekonomie lektor vid schäferiskolan å Höjentorp 21 maj 1748 (med instruktion av 19 dec. 1751); rymde t...

Davidson, David, Nationalekonom (1854 – 1942)

Davidson, David, f. 21 aug. 1854 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Isak Isak Davidson och Rebecka Stiebel. Elev vid mosaiska församlingens i Stockholm skola 1861—vt. 1867 och vid Stockholms gymnasium ht. 1867;- avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 16 maj 1871; student vid Uppsala universitet 21 sept. 1871; jur. fil. kand. 6 apr. 1872; jur. utr. kand. 13 dec. 1877; har företagit st...

Engeström, Johan Oscar Theodor von, Jurist, Ekonomisk skriftställare (1844 – 1938)

8. Johan Oscar Theodor von Engeström, f. 20 dec. 1844 i Stockholm (Hovf.), d. 29 sept. 1938 där (Hedv. El.). Föräldrar: vice häradshövdingen Lars August von Engeström och friherrinnan Emma Christina Margaretha Mörner af Morlanda. Student vid Uppsala univ. 21 maj 1863; kansliex. där 14 dec. 1866; e. o. kanslist i Civildepartementet 7 jan. 1867; examen till rättegångsverken 20 maj 18...

Fischerström, Johan, Ekonom, Författare (1735 – 1796)

1 Fischerström, Johan, f 28 juli 1735 i Ystad (Maria), d 28 nov 1796 i Sthlm (Jak). Föräldrar: handlanden o gästgivaren Johan F o Karna Fischer. Elev i Kristianstads skola, inskr vid Lunds univ 23 jan 1751, disp pro exercitio 7 juni 1753, tit ekonomiintendent 29 juni 1762, kamrerare en kort tid 1774, först vid Drottningholm, sedan vid Gripsholm, led av Patriotiska sällsk 1781, dess...

Gadd, Pehr Adrian, Ekonom, Kemist (1727 – 1797)

Gadd, Pehr Adrian, f 12 april 1727 i Birkala (Tavasteh), d 11 aug 1797 i Åbo. Föräldrar: kronofogden Jakob G o Sara Gottleben. Inskr vid Åbo akad 19 april 1742, disp pro gradu 9 juli 1748, mag 3 aug s å, doc i naturalhist o ekon 6 dec 1750, allt vid Åbo akad, förordn att under resor i s Finlands skärgård undersöka förekomsten av hushållsväxter m m 1753–55, inspektor för salpetersjuderierna i...

Hambrée, Michael, Grosshandlare, Ekonomisk skriftställare (1754 – 1819)

Hambrée, Michael, f 25 febr 1754 i Norrala (Gävl), d 24 mars 1819 på Vik, Värmdö (Sth). Föräldrar: kh Per Hambraeus o Christina Elfvik. Inskr vid UU 10 dec 71, reg:adjutant vid Hälsinge reg 78—85, v häradsh i Långhundra, Seminghundra, Ärlinghundra o Färentuna (Sth) 87—88, borgare o grosshandl i Sthlm 01, led av hall- o manufakturrätten 04, av kommissionen rör fattigvården i Sthlm 0...

Hamilton, Gustaf A K, Nationalekonom, Jurist, Akademisk lärare (1831 – 1913)

10 Hamilton, Gustaf Axel Knut, brorson till H 6, f 29 nov 1831 i Österplana (Skar), d 14 april 1913 i Djursholm. Föräldrar: v häradsh greve Hugo David H o Maria Charlotta v Hofsten. Genomgick Skara skola o gymn 40—48, studentex vid UU 25 sept 48, jur-fil ex där 5 juni 50, JK där 25 april 55, eo notarie i Svea hovrätt 28 sept 55, tjänstg i Svea hovrätt o tingstjänstg 55—57, disp för...

Hammarskjöld, Carl G, Nationalekonom, Jurist, Ecklesiastikminister (1838 – 1898)

3 Hammarskjöld, Carl Gustaf, f 22 febr 1838 på Väderum i Tuna (Kalm), d 1 april 1898 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kaptenen Carl Leonard H o Beata Maria Tham. Studentex vid UU 23 maj 56, inskr där 26 maj 56, jur fil ex 9 febr 61, ex till rättegångsverken 19 maj 63, jur utr kand:ex 26 maj 65, doc i nationalekonomi o ekonomi-o finansrätt vid UU vt 66, prof förordnanden inom jur fak där 68—77, ...

Hammarskjöld, Dag H A C, Diplomat, Nationalekonom, Statsråd (1905 – 1961)

9 Hammarskjöld, Dag Hjalmar Agne Carl, bror till H 8, f 29 juli 1905 i Jönköping, d 18 sept 1961 i Ndola, Zambia. Studentex i Uppsala 25 maj 23, inskr vid UU ht 23, FK där 15 dec 25, FL där 31 jan 28, bitr sekr i arbetslöshetsutredn 24 nov 28, sekr där 22 april 32—30 nov 34, JK vid UU 15 dec 30, disp vid Sthlms högskola 4 nov 33, doc i nationalekonomi där 28 dec 33—20 dec 41, FD dä...

Heckscher, Eli F, Historiker, Nationalekonom (1879 – 1952)

Heckscher, Eli Filip, f 24 nov 1879 i Sthlm (Mosaiska), d 23 dec 1952 där (Engelbr). Föräldrar: generalkonsuln Isidor H o Rosa Meyer. Mogenhetsex i Sthlm 4 dec 96, inskr vid UU 28 jan 97, vid Gbgs högskola vt 98, FL vid UU 15 sept 04 (utan föreg kand:ex), amanuens i nationalekonomi vid Sthlms högskola ht 04—vt 07, sekr i statistiska komm nov 06—jan 09, disp pro gradu vid UU 17 maj ...

Högbom, Ivar, Geolog, Ekonomisk geograf (1892 – 1962)

2 Högbom, Ivar, son till H 1, f 26 sept 1892 i Sthlm, Ad Fredr, d 15 juni 1962 där, Kungsh. Studentex vid ensk lärov i Uppsala vt 11, inskr vid UU 29 aug 11, FK där 3 nov 17, anställd vid A Johnson & co:s gruvavd 17—21, FL vid UU 29 maj 20, disp 23 maj 23, FD 31 maj 23, doc i geologi 9 juni 23—25, allt vid UU, prof i geologi o dekanus vid naturvetensk...

Insulander, Nils O C, Husdjurskonsulent, Ekonomisk skriftställare (1886 – 1972)

4 Insulander, Nils Olof Chenon, son till I 1, f 21 maj 1886 på Bjärka-Säby, Vist, Ög, d 6 jan 1972 i Linköping. Mogenhetsex vid h a l i Linköping vt 06, agronom vid Alnarps lantbruksinst 09, ex vid Alnarps mejeriinst 10, statsstipendiat i boskapsskötsel o mejerihushålln 11—13, studieresor i England, Holland, Belgien, Tyskland o Frankrike 12—13, husdjurskonsulent i Malmöhus län 20 m...

Jacobsson, Per, Nationalekonom (1894 – 1963)

Jacobsson, Per, f 5 febr 1894 i Tanum, Göt, d 5 maj 1963 i London. Föräldrar: länsveterinären Carl Julius J o Emma Christina Mellander. Studentex vid h a l i Västerås vt 12, inskr vid UU ht 12, amanuens vid Statens krigsberedskapskommission 26 juli 17—15 sept 18, JK vid UU 15 sept 17, eo notarie i Svea hovrätt 21 sept 17, lär i ekon ämnen vid Skogshögskolan 18—20, vik lär i nationalekon vid ...

Kalm, Pehr, Naturforskare, Ekonom (1716 – 1779)

Kalm, Pehr, f i mars 1716 i Ångermanland, d 16 nov 1779 i Åbo. Föräldrar: kapellanen i Korsnäs kapell, Närpes, Vasa län, Gabriel K o Catharina Ross. Genomgick trivialskolan i Vasa, inskr vid Åbo akad 35, vid UU 5 dec 40, botan studieresor i Finland, Sverige, Ryssland o Ukraina 40—45, doc i naturalhist o ekonomi vid Åbo akad 46 (var doc 10 mars), prof i ekonomi där 31 aug 47 (instal-lationsfö...

Kraftman, Johan, Ekonom (1713 – 1791)

2 Kraftman, Johan, bror till K 1, f 14 febr 1713 i Borgå, Finland, d 19 aug 1791 på Koivisto gård, Ulvsby, Åbo o Björneb. Inskr vid Åbo akad 31, vid UU 25 sept 33, disp pro gradu vid Åbo akad 13 juni 41, mag där 18 juli 41, doc i ekonomi där 46, rektor vid Björneborgs trivialskola 48—55, eo prof i matematik vid Åbo akad 23 febr 55—7 dec 58. — Ekon skriftställare. — LVA 78.

G 1 sept 52...

Kristensson, Robert E, Ekonom (1896 – 1975)

Kristensson, Robert Emanuel, f 25 maj 1896 i Osby, Krist, d 14 febr 1975 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: köpmannen Adolf K o Emilia Elisabeth Eliasson. Studentex som privatist i Lund 24 aug 15, elev vid KTH ht 15, avgångsex från dess fackavd för maskinbyggn:konst o mek teknologi 31 maj 19, utex från Sthlms handelshögsk 14 jan 19, ekonomichef vid Norsk kulelager A/S Oslo, 1 juli 20—1 febr 21, of...

Kryger, Johan Fredrik, Kanslist, Ekonomisk skriftställare (1707 – 1777)

Kryger, Johan Fredrik, f 26 aug 1707 i Alte Fehr på Rügen, d 16 febr 1777 i Sthlm, Nik. Son till kh Friedrich Andreas Krüger. Inskr vid univ i Greifswald 25, informator o handsekr hos presidenten O R Strömfelt 33, co kanslist i kanslikoll 14 febr 43, notarie i sekreta handels- o manufakturdeputationen vid riksdagen 46—47, andre kommissarie i riksens ständers manufakturkontor 29 okt 47, på in...

Lange, N Gunnar, Nationalekonom, Handelsminister, Civilminister, Riksdagspolitiker (1909 – 1976)

Lange, Nils Gunnar, f 9 mars 1909 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 sept 1976 där, Bromma. Föräldrar: kanslirådet Nils Johan Gabriel L o Magda Lovisa Boije. Studentex vid N reallärov i Sthlm vt 28, inskr vid StH vt 29, ordf i Sthlms Clartésektion 31–33, FK vid StH 15 dec 33, amanuens i Statens jordbruksnämnd 35, bitr sekr i bostadssoc utredn 35, assistent hos chefen för jordbruksdep 35–38, bitr sekr i...

Leffler, Johan A, Nationalekonom (1845 – 1912)

2 Leffler, Johan Anders, brorsons son till L. 1, f 8 juni 1845 i Gbg, Domk, d 24 maj 1912 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: mäklaren Johan Albrecht L o Maria Theresia Hegardt. Studier vid h elementarlärov i Gbg, studentex vid UU 13 maj 63, inskr där 15 maj 63, naturvetensk studier i Geneve o Paris ht 65—vt 66, extralär i naturhist vid nämnda lärov vt 67 (tf 30 jan 67), drev egendomen Stavlösa,. Or...

Liljeblad, Samuel, Botanist, Ekonom (1761 – 1815)

Liljeblad, Samuel, f 20 dec 1761 i Mjösjöhult, Södra Vi, Kalm, d 1 april 1815 i Uppsala. Föräldrar: rusthållaren Håkan Larsson o Elin Matsdtr. Inskr vid UU 30 sept 82, disp pro gradu 23 april 88, mag 16 juni 88, amanuens vid botan trädgården 11 jan 90, MK 10 dec 90, ML 11 maj 93, MD 8 juni 93, allt vid UU, adjunkt vid VS 18 maj 93, adjunkt i praktisk ekonomi vid UU 2 nov 96, prof i samma ämn...

Lindahl, Erik R, Nationalekonom (1891 – 1960)

Lindahl, Erik Robert, f 21 nov 1891 i Sthlm, Ad Fredr, d 6 jan 1960 i Uppsala. Föräldrar: fängelsedir Carl Johannes L o Carolina Arfwedson. Studentex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 13 maj 10, inskr vid LU 10 sept 10, FK26okt 12,JK27maj 14, JL 10 dec 19, disp 13 dec 19, doc i finansvetenskap 8 jan 20, JD 31 maj 20, allt vid LU, doc i nationalekonomi o finansrätt vid UU 1 okt 24, ledde s...

Lindberger, Anton F, Journalist, Apotekare, Ekonomisk skriftställare (1885 – 1968)

Lindberger, Anton Fromhold, f 28 maj 1885 i Sthlm, Jak, d 11 juli 1968 där, Västerled. Föräldrar: handl Ernst Kristian L o Anna Stirel Hillelson. Elev vid N latinlärov i Sthlm ht 95, mogenhetsex där vt 03, anställd inom apotekareyrket 03 — 10, farm kand 06, inskr vid UU vt 10, medarb i Upsala Nya Tidn (UNT) 10, FK vid UU 29 maj 15, red: sekr i UNT 17, red:chef för Sv telegrambyråns malmöfili...

Modéèr, Adolph, Ekonom, Naturaliesamlare, Lantmätare (1739 – 1799)

Modéèr Adolph, f 15, dp 18 april 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 16 juli 1799 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: regementsskrivaren, advokaten Laurent Adolf M o Anna Beata Ekengren. Inskr vid LU 4 okt 5455 o vt 58, deltog i lantmäteriförrättn:ar i Blekinge somrarna 57 o 58, i Kalmar län...

Montgomery, G Arthur, Nationalekonom, Journalist, Ekonomhistoriker (1889 – 1976)

6 Montgomery, Gustaf Arthur, sonson till M 4, f 2 sept 1889 på Lindholmen, Orkesta, Sth, d 3 juni 1976 i Sthlm, Osc. Föräldrar: godsäg o riksdagsledamoten William Cecil M o grev Hedvig (Hedda) Maria Amalia Mörner. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 22 maj 07, inskr vid UU 20 sept 07, vid StH ht 15ht 17,...

Myrdal, K Gunnar, Nationalekonom, Handelsminister, Riksdagspolitiker (1898 – 1987)

1 Myrdal, Karl Gunnar, f 6 dec 1898 i Skattunge kapellförs, Kopp, d 17 maj 1987 i Danderyd, Sth. Föräldrar: lantbrukaren o byggmästaren Perers Carl Adolf Pettersson o Anna Sofia Karlsson. Studentex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 15 maj 18, inskr vid StH 2 sept 18, JK där 21 april 23, JL vid StH 26 mars 27, disp 11 april 27, doc i politisk ekonomi 7 maj 27, JD 21 maj 27, allt vid StH, pr...

Nanneson, P Ludvig, Lantbruksekonom (1881 – 1963)

Nanneson, Per Ludvig, f 16 april 1881 i Harplinge, Hall, d 1 mars 1963 i Söndrum, Hall. Föräldrar: lantbrukaren Nanne Andersson o Beata Charlotta Bengtsson. Genomgick kurser på Hallands folkhögskola o lantmannaskola på Katrineberg, Vessigebro, 99–01, elev vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 01, assistent vid kem laboratoriet där 02

Nordencrantz, Anders, Författare, Nationalekonom, Politiker (1697 – 1772)

Nordencrantz, Anders, före adl Bachmanson, f 6 jan (Orig:geneal), dp 17 jan 1697 i Brunflo, Jämtl, d 19 juli 1772 i Sthlm, Klara. Föräldrar: borgmästaren o riksdagsmannen Lorens Bachman o Margareta Svedina. Borgare i Sundsvall juli 26, led av borgarståndet vid riksdagen 26–27 (led av ekonomi- o kommersedeput), sv konsul i Lissabon 9 okt 27 (instr 18 mars 28)–6 febr 38, agents titel 12 juli 3...

Nordström, Johan Jakob, Nationalekonom, Statsvetare, Politiker, Arkivman (1801 – 1874)

1 Nordström, Johan Jakob (i fdb Jakob Johan), f 20 dec 1801 i Abo sv förs, d 17 maj 1874 i Sthlm, Finska. Föräldrar: svarvarmästaren Matts N o Katarina Holmberg. Elev vid Åbo katedralskola 10, inskr vid Åbo akad 17 juni 18, stipendiat 19–27, FK 9 dec 22, disp pro gradu 16 juni 23, mag 27 juni 23, domarex 21 maj 24, eo amanuens vid konsistoriet 4 juni 25, JK 17 dec 25, allt vid Åbo akad, ausk...

Nyrén, Carl, Författare, Präst, Ekonom (1726 – 1789)

Nyrén, Carl, f 30 aug (N, Charakters Skildringar ...), dp 2 sept 1726 i Gammalkil, Ög, d 25 jan 1789 i Kuddby, Ög. Föräldrar: trumpetaren Peter Nyman o Christina Magdalena Wallberg. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid LU 20 sept 49, konsistorieamanuens juli 50, tf akademisekr 13 aug 51–dec 52, disp pro gradu 31 maj 54, allt vid LU, stads- o manufakturfiskal i Alingsås 54, v direktör vid manu...

Ohlin, Bertil G, Nationalekonom, Handelsminister, Riksdagspolitiker (1899 – 1979)

Ohlin, Bertil Gotthard, f 23 april 1899 i Gråmanstorp, Krist, d 3 aug 1979 i Undersåker, Jämtl (kbf i Kungsh, Sthlm). Föräldrar: landsfiskalen Elis Wilhelm O o Hilda Ingeborg Sandberg. Studentex vid h a l i Helsingborg 3 juni 15, inskr vid LU 18 sept 15, FK där 31 maj 17, inskr vid Handelshögsk i Sthlm 28 sept 17, ex där 14 juni 19, tjänstg i tull- o traktatkomm 19–20, led av styr för Frisin...

Petander, Karl T, Nationalekonom, Folkhögskoleman (1883 – 1974)

Petander, Karl Timoteus, f 9 maj 1883 i Gbg, Domk, d 9 nov 1974 i Uppsala, Domk. Föräldrar: skräddarmästaren Nils August Pettersson o Magdalena Ödberg. Mogenhetsex vid Gbg:s latinlärov 13 juni 03, inskr vid UU 21 sept 03, FK där 31 jan 06, inskr vid StH 15 okt 07, FL 29 maj 09, disp 1 april 12, FD 28 maj 12, doc i ekon hist 14 febr 13–19, allt vid StH, lär vid Birkagårdens folkhögsk, Sthlm, ...

Raphael, Axel E, Skriftställare, Nationalekonom, Socialpolitiker (1850 – 1921)

Raphael, Axel Ferdinand, (i fdb endast Axel), f 4 okt 1850 i Gbg, Mosaiska, d 30 nov 1921 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Jacob R o Marianne Bahr. Studentex vid Realgymnasium i Gbg 5 juni 68, inskr vid UU 14 sept 68, FK maj 73, disp pro gradu 11 nov 74, FD 31 maj 75, JK 4 mars 84, allt vid UU, sekr i jordbrukslägenhetskomm sept 91–mars 92, i Sveriges författarefören 94–17, förelä...

Rehn, L Gösta, Nationalekonom, Akademisk lärare (1913 – 1996)

Rehn, Lars Gösta, f 14 febr 1913 i Lilla Malma, Söd, d 1 dec 1996 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kommunalkamreren John Teodor R o Maria Elisabet (Lisa) Andersson. Studentex vid Eskilstuna h a l 9 juni 31, inskr vid Socialinst i Sthlm 7 sept 33, utex där 10 okt 36, inskr vid StH 19 aug 35, anställd vid Landsorganisationens (LO) utredn:avd 41–52 o 58–59, bitr sekr i utredn ang grunderna för beräk...

Rhenman, Eric A K, Företagsekonom (1932 – 1993)

Rhenman, Eric Axel Knutsson, f 18 dec 1932 i Jokkmokk, Nb, d 11 mars 1993 i Mexiko, bosatt i Cambridge, Mass, USA. Föräldrar: övervägmästaren Knut Johan R o småskollärarinnan Thyra Ingegerd Maria Bergström. Studentex vid H a l i Visby 22 maj 51, inskr vid KTH ht 51, civilingenjörsex inom avd för kemi där 20 juni 55, inskr vid Handelshögsk i Sthlm 30 sept 53, ekonomex där 28 mars 55, anställd...

Risingh, Johan, Guvernör, Ekonomisk skriftställare (1616/1617 – 1672)

Risingh, Johan, före adl Rising, f 1616 eller 1617 i Risinge, Ög, d april 1672 i Sthlm (bouppt 1674:1066, SSA; betalt för själaringn 26 april där, Nik). Föräldrar: prosten Claudius Botvidi o Christina Larsdtr. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid UU 28 aug 35, disp där juni 40, informator för Sten Bielke o Claes Tott 44–48, resor o studier i England, Frankrike o Nederländerna 47...

61 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se