Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
28 träffar, sida:  1 
Adlerz, Gottfrid A, Entomolog (1858 – 1918)

2. Gottfrid Agaton Adlerz, den föregåendes kusin, f. 25 febr. 1858 i Vadstena. Föräldrar: dåvarande rektorn i Vadstena, sedermera kyrkoherden i Kuddby Karl Erhard Adlerz och Ulrika Valborg Kalén. Genomgick läroverken i Vadstena och Linköping ; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 31 maj 1878: inskriven som student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1882;...

Aurivillius, P O Christopher, Entomolog (1853 – 1928)

7. Per Olof Christopher Aurivillius, f. 15 jan. 1853 i Forsa församling i Hälsingland. Föräldrar: prosten Erik Vilhelm Aurivillius och Kristina Lovisa Forssell. Avlade mogenhetsexamen vid Hudiksvalls h. elementarläroverk 20 maj 1871; student i Uppsala 10 sept. 1872; fil. kand. 30 jan. 1877; fil. lic. 30 maj 1879; disp. 13 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1880. Extra lärare vid Uppsala h. eleme...

Bengtsson, Simon Fredrik, Entomolog (1860 – 1939)
Bengtsson, Simon Fredrik, f. 2 apr. 1860 i Åmål. Föräldrar: dv. kollegan i Åmål, sedermera kontraktsprosten och kyrkoherden i Arvika Simon Bengtsson och Klara Fredrika Engblad. Intogs i Åmåls 1. elementarläroverk ht. 1869; övergick till Arvika 1. elementarläroverk ht. 1871 och till Karlstads h. elementarläroverk ht. 1873; avlade mogenhetsexamen därstädes 10 juni 1880; student i Lund 16 sept. 1...
Billberg, Gustaf Johan, Entomolog, Ämbetsman, Jurist (1772 – 1844)

1. Gustaf Johan Billberg, f. 14 juni 1772 i Karlskrona, d 26 nov. 1844 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Bunkeflo, kontraktsprosten Elias Billberg och Lovisa Maria Hjelm. Erhöll enskild undervisning och inskrevs samtidigt, 3 febr. 1779, som student i Lund, där han år 1788 började sina akademiska studier; avlade jur. examen 23 mars 1790. E. o. kanslist vid varvsamiralsämbetet i Karlskrona...

Boheman, Carl Henrik, Entomolog (1796 – 1868)

2. Carl Henrik Boheman, den föregåendes brorson, f. 10 juli 1796 i Jönköping, d 2 nov. 1868 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren i Jönköpings län, sedermera lagmannen i Bohuslän och Vikarne Johan Henrik Boheman och Anna Brita Munthe. Ämnade först ägna sig åt handelsyrket; student i Lund 8 febr. 1813; sergeant vid Jönköpings regemente 28 juni s. å.; deltog i fälttåget till Norg...

Dahlbom, A. Gustaf, Entomolog (1806 – 1859)

1. Anders Gustaf Dahlbom, f. 3 mars 1806 på Forsa, Härberga socken, d. 3 maj 1859 i Lund. Föräldrar: bataljonskirurgen, kir. kand. Anders Dahlbom och Fredrika Pihlgren. Student i Lund 29 sept. 1825; disp. 13 dec. 1826 (Supplementum dipterorum Sveciae, p. II; pres. K. F. Fallen); filol. kand. 18 juni 1828; fil. kand. 13 maj 1829; disp. 6 juni 1829 (Monographia pompilorum Sveciae; pres. K. F. ...

Dalman, Johan Wilhelm, Entomolog, Naturforskare (1787 – 1828)

2. Johan Wilhelm Dalman, den föregåendes broders sonson, f. 4 nov. 1787 å Hinseberg, Näsby socken, Västerås stift, d. 12 juli 1828 i Stockholm. Föräldrar: bergmästaren Jakob Vilhelm Dalman och Maria Ulrika Mullberg. Elev vid uppfostringsanstalten i Kristiansfeld, Schleswig-Holstein, 1796—1801; åtnjöt privat undervisning i hemmet; student i Lund 28 sep...

de Geer, Charles, Entomolog, Bruksidkare (1720 – 1778)

3. Charles de Geer, den föregåendes syssling, sonsons son till de G. 1, friherre till Lövsta, f. 30 jan. 1720 på Finspång i Risinge, d 7 mars 1778 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen Jean Jacques de Geer och Jacquelina Kornelia van Assendelft. Följde som barn föräldrarna till Holland; fideikommissarie till Lövsta 6 maj 1730; inskriven vid universitetet i Utrecht jämte b...

Falkenström, Gustaf, Entomolog, Tjänsteman (1867 – 1942)

Falkenström, Gustaf, f. 13 nov. 1867 på Hjuleberg, Årstads sn (Hall.), d. 15 aug. 1942 i Stockholm (Matt.). Föräldrar: lantbrukaren Anders Persson och Gertrud Larsson. Mogenhetsex. i Lund 8 dec. 1887; student vid Lunds univ. 21 sept. 1888; jurid. preliminärex. i Lund 29 maj 1889; fil. kandidat där 31 maj 1898; e. o. amanuens vid Lunds universitets zoologiska institution 1 dec. s. å.; ombudsm...

Fallén, Carl Fredrik, Entomolog (1764 – 1830)

Carl Fredrik Fallén, f. 22 sept. 1764 i Kristinehamn, d. 26 aug. 1830 på (Kiviks) Esperöd, Södra Mellby sn (Krist.). Föräldrar: målarmästaren Olof Fahlenius och Anna Claesson. Elev i Kristinehamns trivialskola 1772, i Karlstads 1777, i gymnasiet där 1779; student vid Uppsala univ. 7 mars 1783, vid Lunds univ. 16 april 1787; fil. magister i Lund 23 juni 1790; docent i botanik och ekonomi vid ...

Fåhræus, Olof I, Entomolog, Landshövding, Civilminister, Politiker (1796 – 1884)

1 Fåhræus, Olof Immanuel, f 23 mars 1796 i Othem (Gotl), t 28 maj 1884 i Sthlm (Jak). Föräldrar: köpmannen Carl Niclas F o Margareta Catharina Sturtzenbecker. Inskr vid Uppsala univ 5 okt 1810, kansli-ex där 8 dec 1815, eo kanslist i kammarexp 19 jan 1816, kopist 18 mars 1817, eo kanslist i generaltulldir 21 juni s å, kanslist där 5 mars 1821, kanslist i kammarexp 8 maj s å, tf prot:sekr 14 ...

Grill, Claes E, Arméofficer, Entomolog (1851 – 1919)

8 Grill, Claes Eric, f 18 febr 1851 i Sala, d 5 mars 1919 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: provinsialläkaren Claes Anton Oscar G o Erika Gustava Ödmann. Inskr vid UU ht 71, underlöjtn vid fortifik 9 sept 73, löjtn där 16 maj 79, kapten där 10 mars 93, lärare i krigsbyggnadskonst vid krigsskolan 1 nov 93—96, tjänstgöring i ryska armén 9 mån 97, fortifik:befälhavare i Gbg 31 juli 99 (97...

Gyllenhaal, Leonard, Arméofficer, Entomolog (1752 – 1840)

2 Gyllenhaal, Leonard, bror till G 1, f 3 dec 1752 i Bråttensby (Älvsb), d 13 maj 1840 på Höberg, N Vånga (Skar). Korpral vid adelsfanan 15 nov 65, livdrabant 22 april 73, löjtn i armén 22 okt 77, kapten där 20 maj 89, majors avsked 18 dec 99. Entomolog. — LVS 92, LPS 04, LVA 09, LLA 12, LFS 15, VA:s GM 28.

G 4 jan 88 i Synnerby (Skar) m Anna Hård af Torestorp, f 25 juli 63 ...

Holmgren, August E A, Entomolog, Zoolog (1829 – 1888)

3 Holmgren, August Emil Algot, bror till H 1 o H 2, f 10 nov 1829 i Västra Ny, Ög, d 31 dec 1888 i Sthlm, Hedv El. Inskr vid UU 12 juni 50, amanuens vid VA 55— 56, elev vid Skogsinst 58—59, lär i naturvetenskap där 23 sept 59, tjänstl 1 år för att som zoolog delta i sv exp till Spetsbergen 14 juli 68, lektor i ...

Jansson, C Anton, Journalist, Entomolog (1880 – 1963)

Jansson, Charles Anton, f 3 dec 1880 i Örebro, d 10 juli 1963 där. Föräldrar: snickarmästaren Carl Fredrik J o Johanna Jansdtr. Mogenhetsex vid Karol lärov i Örebro vt 02, medarb i Nerikes allehanda från 02, redak-tionssekr där 17—33, tillfällig medarb i Örebro-kuriren o Örebro dagblad från 33. Entomolog. — Fil hedersdr vid UU 31 maj 44. — Ogift.

Kemner, Nils V A, Entomolog, Zoolog (1887 – 1948)

Kemner, Nils Viktor Alarik, f 4 juli 1887 i Malmö, S:t Petri, d 8 maj 1948 i Lund. Föräldrar: bokhållaren Jöns Nilsson K o Amelie Holst. Mogenhetsex vid Malmö h a l vt 07, inskr vid LU ht 07, eo amanuens vid zoologiska institutionens entomologiska avd okt 10—maj 14, FK 31 jan 11, FM 29 jan 14, vik adj vid h a l i Vänersborg 14—15, assistent vid Centralanst:ens för försöksväsendet på jordbruk...

Lampa, Sven, Entomolog (1839 – 1914)

Lampa, Sven, f 17 nov 1839 på Skeberga, Torso, Skar, d 2 dec 1914 i Lidingö. Föräldrar: godsäg Seth L o Anna Christina Roseli. Studier vid Mariestads skola 50—56, bokhållare på Hallandsberg, Trästena, Skar, elev vid Julpa lantbruksskola, Romfartuna, Vm, 60, förste lär o v förest där 61—64, drev egendomen Igelsta, Tillberga, Vm, 64—68, resor i Sverige för insaml av naturalier 68— 78, biträde ...

Larsén, Ossian, Entomolog, Zoolog (1900 – 1976)

Larsén, Ossian, f 18 febr 1900 i Svedala, Malm, d 9 dec 1976 i Lund. Föräldrar: folkskollär Ola L o Anna Maria Jakobsson. Studentex vid Lunds privata elementarskola 3 juni 19, inskr vid LU 2 sept 19, eo amanuens vid zoologiska instit ht 20 —vt 37, FM 31 maj 26, lärare vid Lunds kommunala mellanskola ht 26-vt 33, vik adj vid h a l i Lund vt 34, vid h a l i Kristianstad ht 34-vt 35, FL vid LU ...

Lindroth, Carl H, Entomolog, Lärare (1905 – 1979)

3 Lindroth, Carl Hildebrand, son till L 1, f 8 sept 1905 i Lund, d 23 febr 1979 där. Studentex vid Gbgs h latinlärov 2 juni 23, inskr vid StH ht 23, eo amanuens vid Naturhist mus i Gbg 24 mån 25-31, FM vid StH 17 april 26, inskr vid UU ht 26, FL där 29 maj 29, extra assistent vid Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruksområdet entomolog avd 1 mars 31 — 1 aug 32, disp vid UU 25 sept...

Lundblad, C Olov, Entomolog, Zoolog (1890 – 1970)

Lundblad, Carl Olov, f 13 okt 1890 i Uppsala, Domk, d 31 juli 1970 i Sthlm, Joh. Föräldrar: stadskassören Carl Emil L o Laura Maria Johansson. Studentex vid Uppsala h a l 3 juni 10, inskr vid UU 8 sept 10, FM där 27 mars 18, assistent vid Khvns univ:s sötvattensbiologiska laboratorium i Hilleröd, Danmark, 1 april 19–22 febr 20, assistent vid Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruks...

Marklin, Gabriel, Entomolog, Naturaliesamlare, Bibliograf (1777 – 1857)

Marklin, Gabriel, f 1 juli 1777 i Skellefteå, d 29 aug 1857 i Uppsala, Domk. Föräldrar: bonden Hans Jonsson o Sara Ericsdtr. Elev vid Piteå pedagogi, vid Härnösands gymnasium 0102, inskr vid UU 14 okt 03, informator bl a hos Leonard Gyllenhaal (bd 17) på Höberg, N Vånga, Skar, amanuens vid UU:s naturhist museum o botan trädgård 1 mar...

Melin, Douglas E, Entomolog, Zoolog (1895 – 1946)

3 Melin, Douglas Edvard, brorson till M 2, f 4 okt 1895 i Gbg, Domk, d 29 mars 1946 i Uppsala, Domk. Föräldrar: grosshandl Ernst Waldemar M o Anna Levisson. Studentex vid hal i Skara 27 maj 14, inskr vid UU 2 nov 14, fänrik i Älvsborgs reg:s reserv 30 dec 16, FK vid UU 3 nov 17, underlöjtn i reg:s reserv 24 jan 19, FL vid UU 28 maj 21, löjtn i reg:s reserv 18 nov 21, disp vid UU 25 ...

Nordström, Frithiof G D, Entomolog, Tandläkare (1882 – 1971)

1 Nordström, Frithiof Georg Daniel, f 29 aug 1882 i Sthlm, Jak o Joh, d 12 nov 1971 där, Kungsh. Föräldrar: målarmästaren Daniel Johan N o Charlotta (Lotten) Wilhelmina Jansson. Elev vid Norra latinlärov i Sthlm, studentex vid h a l i Hudiksvall 24 maj 02, inskr vid Tandläkarinst i Sthlm 6 sept 02, tandläkarkand:ex 12 sept 02, utex 3 febr 06, assistent vid avd för tandkirurgi 06<...

Palm, Thure W, Entomolog, Skogsman (1894 – 1987)

Palm, Thure Wilhelm, f 30 jan 1894 i Sövde, Malm, d 2 maj 1987 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: godsförvaltaren Oscar P o Agnes Marie Louise Hederström. Studentex i Ystad 12, ex från Skogshögskolan 22 mars 18, extra jägmästare i Domänverket 3 april 18, extra skogsingenjör i Nysätra norra skogsvårdsområde 18, assistent vid Skogshögskolan 19, underlär vid Ombergs skogsskola o assistent i skolrev...

Paykull, von, Gustaf, Författare, Entomolog, Naturaliesamlare (1757 – 1826)

3 von Paykuil, Gustaf (före 1818 Pajkull), f 23 juli 1757 i Sthlm, Svea art, d 28 jan 1826 i Östuna, Sth. Föräldrar: majoren Carl Fredrik P o Beata Charlotta Simming. Inskr vid UU 23 juni 67, kansliex där 15 maj 79, eo kanslist i utrikesexp 1 febr 80, hovjunkare 27 nov 80, kopist 30 aug 81, prot:sekr 6 maj 83, exp:sekr 14 aug 94, allt i utrikesexp, kansliråds titel 9 maj 96, hovmarskalk 28 s...

Schönherr, Carl Johan, Fabrikör, Entomolog (1772 – 1848)

Schönherr, Carl Johan, f 10 juni 1772 i Sthlm, Klara, d 28 mars 1848 i Lerdala, Skar. Föräldrar: sidenfabrikören Johan Christian S o Lovisa Christina Herman. Sidenfabrikör i Sthlm 91–16 april 11, deputerad för sidenfabrikssocieteten där 02, led av borgarståndet vid riksdagen 09–10 (led av allm besvärs- o ekonomiutsk), kommerseråds titel 23 dec 12, godsägare på Sparresäter, Lerdala, från 12. ...

Sjöstedt, B Yngve, Entomolog, Zoolog (1866 – 1948)

Sjöstedt, Bror Yngve, f 3 aug 1866 i Hjo, d 28 jan 1948 i Sthlm, Joh. Föräldrar: grosshandlaren Anders Gustaf S o Emma Gustava Forssell. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping 27 maj 86, inskr vid UU ht 86, FK 29 jan 90, FL 12 maj 96, disp 20 maj 96, FD 30 maj 96, allt vid UU, assistent vid Statens entomolog anstalt 6 april 97, red för Entomolog tidskr 01–10, prof o förest för Naturhist riksmusee...

Svensson, Johan Ingvar Manfred, Entomolog, Skogsman (1919 – 2011)

Svensson, Johan Ingvar Manfred, f 29 juli 1919 i Glimåkra, Skå, d 17 febr 2011 i Nosaby, Skå. Föräldrar: åbon Sven Manfred S o Ruth Nilsdotter. Elev vid Helsingborgs samlärov, studentex vid h a l på Östermalm i Sthlm 17 juni 38, fyllnadsprövn vid h a l i Kristianstad 30 jan 39, anställd vid Fiskeby fabriks ab, Simontorps revir 14 febr–13 juni 39, vid Krapperups skogsförvaltn...

28 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se