Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
14 träffar, sida:  1 
Andreas Arvidi, Präst, Estetiker (1620omkr – 1673)

Andreas Arvidi, f. omkr. 1620 i Strängnäs, d 1673. Fader: borgmästaren Arvid Andersson. Studerade vid universitetet i Dorpat; magister där 1651. Lektor vid gymnasiet i Strängnäs 4 juni s. å.; prästvigd 11 dec. 1653; rektor vid gymnasiet s. å.; av kyrkans patronus kallad till kyrkoherde i Österhaninge 1658; tillträdde efter en befordringsstrid pastoratet följande år; riksdagsman 1668.

...

Atterbom, Per Daniel Amadeus, Författare, Filosof, Estetiker (1790 – 1855)

Atterbom, Per Daniel Amadeus, f. 19 jan. 1790 i Åsbo socken, d 21 juli 1855 i Stockholm. Föräldrar: komministern i Åsbo Gabriel Atterbom och Hedvig Kristina Kernell, dotter till socknens prost. Elev vid Linköpings lärdomsskola 1799; student i Uppsala 1 okt. 1805; disp. 15 juni 1807 (Prima Iliadis Homerica rhapsodia Sivethice reddita, p. I, pres. J. Tranér); fil. kand. 8 mars 1815; disp. pro ...

Böttiger, L F Carl Wilhelm, Språkforskare, Poet, Estetiker (1807 – 1878)

1. Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger, f. 15 maj 1807 i Västerås, d. 22 dec. 1878 i Uppsala. Föräldrar: apotekaren Karl Fredrik Böttiger och Sofia Vilhelmina Hülphers. Elev vid Västerås gymnasium 1821; student i Uppsala 6 maj 1825; disp. 13 dec. 1827 (Catalogus numorum Cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi, p. IV; pres. J. H. Schröder); fil. kand. 17 dec. 1832; disp. 7 juni 1833 (St...

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, Författare, Poet, Bibliotekarie, Estetiker (1834 – 1917)

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, f. 1 jan. 1834 i Bergen, Norge, d. 6 mars 1917 i Kristiania. Föräldrar: bankbokhållaren Fredrik Dietrichson och Marie Heiberg Dahl. Student vid univ. i Kristiania 1853; »anneneksamen» 1854; föreslagen till docent, i nordisk litteratur vid Uppsala univ. 2 maj 1860; förord-nad 11 mars 1861; vistades dec. 1862—mars 1865 i Rom; konsulatsekr. där 1863 samt Sk...

Fornelius, Lars, Poet, Estetiker (1606 – 1673)

1 Fornelius, Lars (Laurentius), f 1606 i Fornåsa (Ög), d 7 juli 1673 i Uppsala. Föräldrar: bonden Johan Persson o Ragnhild Nilsdtr. Inskr vid Uppsala univ sept 1624, mag i Leiden omkr 1630, bibliotekarie vid K Biblioteket i Sthlm 26 mars 1634, professor poeseos i Uppsala 5 nov 1635, teol prof där 1636.

G 1634 m Anna Andersdtr.

Lidbeck, Anders, Filosof, Bibliotekarie, Estetiker (1772 – 1829)

2 Lidbeck, Anders, son till L 1, f 26 juli 1772 i Lund, d H maj 1829 i Sthlm (begr i Jak). Inskr vid LU 26 juli 73, mag där 23 juni 90, doc där i naturalhist 6 dec 90, botanisk demonstrator 30 april 91, v bibliotekarie 28 febr 98, bibliotekarie 17 dec 99, prof i estetik från 11 maj 01, deltog i riksdagen 28/30. — LFS 94.

G 22 mars 07 m sångerskan Brita Catharina Munck af Rosenschöld, ...

Lindeblad, Assar, Präst, Poet, Estetiker (1800 – 1848)

Lindeblad, Assar, f 19 dec 1800 i Lackalänga, Malm, d 3 mars 1848 i Öved, där. Föräldrar: klockaren Jöns L o Margareta Lindeblad. Klockare i Stävie o Lackalänga 8 febr 18, inskr vid LU 19 juni 18, prästv 21 dec 23, disp pro exercitio vid LU 21 febr 24, medhjälpare hos andre stadskomministern i Lund 9 febr 25, v pastor i Karlshamn 30 maj 27, pastorsadj i Harlösa, Malm, 1 okt 28, disp pro grad...

Ljunggren, Gustaf J H, Litteraturhistoriker, Estetiker (1823 – 1905)

1 Ljunggren, Gustaf Jordan Håkan, f 6 mars 1823 i Lund, d 31 aug 1905 där. Föräldrar: komministern MD Anton Magnus L o Catharina Sofia Kröger. Elev vid Lunds katedralskola ht 34, inskr vid LU 14 juni 39, studentex 16 dec 39, filol kand 20 juni 43, FK 4juni 44, disp 15 juni 44, mag 22 juni 44, allt vid LU, vik lär vid Lunds katedralskola vt 47, doc i estetik vid LU 26 juli 47, f...

Lysander, Albert T, Klassisk filolog, Estetiker (1822 – 1890)

1 Lysander, Albert Theodor, f 29 maj 1822 i Gbg, Kristine, d 25 april 1890 i Lund. Föräldrar: klädeshandl Sven L o Anna Dorothea Winckler. Elev vid N Beckmans privatskola, Gbg, 33, vid Gbgs gymnasium 37–40, studentex i Lund 29 sept 40, inskr vid LU ht 40–vt 48, filol kand 20 juni 43, FK 20 juni 45, disp 31 maj 47, mag 23 juni 47, doc i latinska språket o litteraturen vid LU 9 juni 48–59, adj...

Malmström, Bernhard Elis, Poet, Litteraturhistoriker, Konsthistoriker, Estetiker (1816 – 1865)

1 Malmström, Bernhard Elis, f 14 (enl fdb 12) mars 1816 i Tysslinge, Ör, d 21 juni 1865 i Uppsala, Domk. Föräldrar: ekonomidir Carl Adolf M o Hedvig Ulrika Styffe. Inskr vid UU 27 febr 35, dimissionsex 20 maj 37, FK 9 dec 40, disp 3 juni 42, mag 14 juni 42, amanuens vid konstmus 42, doc i estetik 14 maj 43, tf prof i samma ämne vt 48...

Mortensen, Johan M, Litteraturhistoriker, Konsthistoriker, Estetiker (1864 – 1940)

Mortensen, Johan Martin, f 10 dec 1864 i Malmö, Caroli, d 30 nov 1940 i London, Sv förs. Föräldrar: byggmästaren Christian Mårtensson o Bothilda Månsdtr Möller. Mogenhetsex vid Malmö h a l 31 maj 84, inskr vid LU 16 sept 84, FK 31 maj 89, FL 30 maj 96, disp 15 maj 97, FD 30 maj 97, doc i litt:hist 14 juni 97, allt vid LU, tf prof i estetik samt litt:- o konsthist vid GH vt 98

Nilsson, J Albert, Litteraturhistoriker, Estetiker (1878 – 1936)

Nilsson, Johan Albert, f 12 sept 1878 i Halmstad, d 7 jan 1936 i Lund. Föräldrar: sjömannen Nils Johan Jönsson o Anna Kristina Olaidtr. Mogenhetsex vid Halmstads h a l 2 juli 98, inskr vid LU 14 sept 98, FK 31 jan 01, teor teol ex 15 sept 02, FL 29 maj 06, disp 26 maj 09, FD 28 maj 09, doc i estetik 22 juni 09–11 nov 20, allt vid LU, lär vid h lärarinnesem i Lund 09–16, litteraturkritiker i ...

Nyblom, Carl Rupert, Poet, Litteraturhistoriker, Konsthistoriker, Estetiker (1832 – 1907)

1 Nyblom, Carl Rupert, f 29 mars 1832 i Uppsala, d 30 maj 1907 i Sthlm, Joh. Föräldrar: skräddaråldermannen o rådmannen Anders N o Anna Johanna Lundin. Elev vid Katedralskolan i Uppsala 40–50, inskr vid UU 21 maj 50, studentex 31 maj 50, FK 13 dec 56, disp 2 maj 57, FD 5 juni 57, allt vid UU, tf lär i tyska o svenska vid Uppsala hal ht 59–vt 60, doc i estetik vid UU 22 febr 60, företog resor...

Ruin, Hans W, Filosof, Psykolog, Estetiker (1891 – 1980)

Ruin, Hans Waldemar, f 18 juni 1891 i Hfors, d 3 nov 1980 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: professorn Waldemar R o Flora Henrika Lindholm. Studentex vid Nya sv lärov i Hfors 13 maj 09, inskr vid Hfors univ ht 09, e o amanuens vid univ:s allm bibl 18 maj 12, FK 4 april 13, FM 29 maj 14, yngre bibl:assistent (från 8 mars 24 benämnd yngre underbibliotekarie) vid univ:s allm bibl 10 mars 20–17 sep...

14 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se