Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
474 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Achrelius, Daniel, Författare, Retoriker (1644 – 1692)

Daniel Achrelius, f. 1644 i Åbo, d 23 apr. 1692 därstädes. Föräldrar: ovannämnde professor Erik Achrelius och Margareta Rothovia, dotter till biskopen Isak Rothovius. Student i Åbo 1662; disp. 1669 (De interpretatione sacrse scripturse, p. XIV, pres. E. Svenonius) och 24 maj 1672 (Diss. physiologica, terraquei globi... structuram . .. reprsesentans, pres. M. Miltopseus); fi...

Adelborg, E Ottilia, Författare, Målare (1855 – 1936)

4. Eva Ottilia Adelborg, de föregåendes syster, f. 6 dec. 1855 i Karlskrona. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1875–77; elev vid konstakademins läroverk ht. 1878–84; har företagit studieresor till Holland 1898, Italien 1901 och Holland och Belgien 1905.

Adlerbeth, Gudmund Jöran, Författare, Översättare, Statsråd, Riksantikvarie (1751 – 1818)

1. Gudmund Jöran Adlerbeth, f. 21 maj 1751 i Jönköping, d 7 okt. 1818 å Ramsjöholm. Föräldrar: hovjunkaren, sedermera hovrättsassessorn Jakob Fredrik Adlerbeth och Anna Maria Spalding. Student i Uppsala 22 apr. 1768; avlade kansliexamen juni 1771. E. o. kanslist vid krigsexpeditionen 10 juli s. å.; erhöll tillstånd att jämväl tjänstgöra i utrikesexpeditionen 17 dec. s. å. samt i nedre justit...

Agrelius (Agrell), Nicolaus Petri, Borgmästare, Läroboksförfattare, Tulltjänsteman (– 1681)

1. Nicolaus Petri Agrelius (skrev sig senare Agrell), född i Småland, obekant när, d. 1681, före apr. Inskrevs under namnet Agrelius vid Uppsala universitet 28 juli 1646; erhöll 20 dec. 1654 K. privilegium att utgiva en lärobok i räknekonsten. Var någon tid lärare; tullnär i Varberg 26 apr. 1658; tillika borgmästare därstädes enligt K. brev till generalguvernören 15 mars och dennes förordnan...

Agrell (f. Martin), Alfhild T, Författare, Dramatiker (1849 – 1923)

Agrell, Alfhild Teresia, f. Martin, f. 14 jan. 1849 i Härnösand. Föräldrar: konditorn Erik Johan Martin och Karolina Margareta Adolphson.

Gift 14 okt. 1868–21 juli 1895 med handlanden och ombudsmannen Per Albert Agrell i Stockholm.

Alander, Pehr Gustaf, Läroboksförfattare, Skolman, Kommunalman (1807 – 1874)

Alander, Pehr Gustaf, f. 29 jan. 1807 i Ving (Valle härad), d 1 juli 1874 på Särö. Föräldrar: kyrkoherden Peter Alander och Sara Maria Hellstenius. Student i Lund 9 okt. 1826, i Uppsala 1827; disp. 12 maj 1830 (De idea sacerdotii spiritualis in ecclesia primsevi, pres. A. E. Knös); fil. kand. 12 dec. 1832; disp. 18 maj 1833 (De poesi sacra latina medii sevi in Svecia, p. IV, pres. J. H. Schr...

Allvin, Jonas, Lantmätare, Topografisk författare (1777 – 1866)

Allvin, Jonas, f. 5 dec. 1777 i Västra Tollstads socken, d 12 apr. 1866. Föräldrar: ledvaktaren vid Ombergs djurgård Johannes Allvin och Annika Andersdotter Tollsten. A. måste tidigt sörja för egen bärgning och var omväxlande musiker, lektor och landskontorist, innan han ägnade sig åt lantmäteriyrket; lantmäterielev 1804; avlade lantmäteriexamen 6 mars 1807; lantmäteriauskultant 20 s. m.; er...

Almén, Sigge Theodor Frans, Författare (1881 – 1914)

3. Sigge Theodor Frans Almén, den föregåendes kusin, f. 2 apr. 1881 i Solberga församling, Göteborgs stift, d 7 aug. 1914 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Johan Aron Andersson Almén och Johanna Karolina Hellevi Rydingsvärd. Student vid Göteborgs latinläroverk 13 juni 1898; elev vid tekniska högskolan 16 sept. 1898–1899; idkade språk- och konststudier i Italien 1904 och 1907. Verk...

Almquist, Carl Jonas Lovis (Love), Författare (1793 – 1866)

3. Carl Jonas Lovis (Love) Almquist, den föregåendes brorson, f. 28 nov. 1793 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, d 26 sept. 1866 i Bremen. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Birgitta-Lovisa Gjörwell, dotter till Karl Kristoffer Gjörwell. Åtnjöt enskild undervisning; inskrevs som student i Roslags nation vid Uppsala universitet 11 juni 1808; disp. 9 ...

Alnander, Samuel Johansson, Författare, Teolog (1731 – 1772)

Alnander, Samuel Johansson, f. 31 okt. 1731, d 5 juli 1772. Föräldrar: dv. komministern i S:t Lars, sedermera kyrkoherden i Kimstad Johan Alnander och Kristina Margareta Kylander. Genomgick Linköpings skola och gymnasium; student i Uppsala 18 aug. 1749; disp. 30 juni 1752; fil. kand. 8 juni 1757; disp. 12 okt. s. å.; fil. magister 20 juni 1758. Docent i historia literaria i Uppsala 6 juni 17...

Aminson, Henrik, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1814 – 1885)

Aminson, Henrik, f. 30 mars 1814 i Örebro, d 29 juni 1885 i Strängnäs. Student i Uppsala 18 mars 1834; disp. 3 juni 1837 (De imminutis in Svecia per nobilitatem opibus coronæ regiæque potestatis ab a. 1560 ad 1680, p. I, pres. Andr. Lagergren); fil. kand. 5 maj 1841; disp. 11 juni 1842; fil. doktor 14 juni s. å. Lärare vid Hillska skolan å Barnängen i Stockholm juli 1841; v. eloquentiæ lekto...

Andersson, Roloff, Präst, Läroboksförfattare (1744 – 1828)

Andersson (till 1778 Schrewelius), Roloff, f. 11 apr. 1744 i Östra Skrevlinge i Husie socken); d 8 (ej 28) apr. 1828. Föräldrar: bonden Anders Knutsson och Bengta Larsdotter, sedermera omgift med Anders Mattsson, bondeståndets talman 1778, efter vilken A. antog namnet Andersson. Åtnjöt skolundervisning i Malmö; student i Lund 23 jan. 1761 (inskrevs i skånska nationens matrikel 10 nov. 1762);...

Angelini, Jöns Eric, Författare, Översättare, Kanslist (1779 – 1807)

Angelini, Jöns Eric (före 1803 och under sina sista år Angelin), f. 27 aug. 1779 i Skurups församling, d 27 nov. 1807. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Angelin och Elisabet Vivika Hjort. Student i Lund 8 okt. 1792; disp. 29 nov. 1797 (Supplementa in Vereliana a Petro Schenberg Lincopiae A. MDCCXXX edita, p. III, pres. G. Sommelius); avlade (antagligen privat) examen historicum inför N. H. Sjöbor...

Angered-Strandberg, Hilma K E, Författare (1855 – 1927)

Angered-Strandberg, Hilma Kristina Elisabeth, f. 10 juni 1855 i Stockholm. Föräldrar: justitierådet Karl Gustav Strandberg och Eva Helleday. Avlade telegrafistexamen 1876; telegrafist i Fjällbacka 1883–88; bosatt i Amerika 1888–94.

Gift 18 sept. 1888 med artisten Hjalmar Angered.

Anrep, C Axel, Författare (1835 – 1897)

2. Carl Axel Anrep, den föregåendes broder, f. 9 dec. 1835 i Knista, Örebro län, d 10 maj 1897 i Stockholm. Student vid Uppsala universitet 30 maj 1855; undergick kameralexamen 31 maj 1858. E. o. kammarskrivare i krigskollegium 27 aug. och i fångvårdsstyrelsen 12 nov. s. å.; e. o. kontorsskrivare i rikets ständers bank 28 apr. 1859; e. o. kammarskrivare 21 nov. s. å.; kammarskrivar...

Arenius, Olaus Magni, Författare, Präst (1611 – 1682)

Arenius, Olaus Magni, f. 1611 i Sanna i Ölme härad, d 7 aug. 1682 i Malaks. Föräldrar: bonden Måns och Ingeborg Larsdotter. Student i Åbo 1640. Prästvigd 1643; huspredikant hos presidenten Jöns Kurck; kyrkoherde i Malaks 1649.

Gift med Katarina Bachster, dotter till handlanden i Åbo Tomas Bachster.

Arosiandrinus, Andreas Johannis, Författare (– levde på 1600)

 Arosiandrinus (Arosiander, Aro siensis), Andreas Johannis, bekant som »en bland de bättre författarne under 1600-talets tidigare decennier»; levnadsöden och släktskapsförhållanden tidigare okända. Föräldrar: rector scholæ i Västerås magister Johannes Benedicti, död då sonen ännu var ung, och hans hustru Margareta, dotter till biskopen i Västerås Erasmus Nicolai Arbogensis och i et...

Arvidus Magnis Rydaholmensis, Författare, Naturläkare (– levde på 1600)

Arvidus Magni Rydaholmensis (Arfwidh Månsson), f. i Rydaholms socken, Östbo hårad, son till prosten därstädes Magnus Arvidi samt systerson och svåger till prosten i Östbo, kyrkoherden i Värnamo Petrus Arvidi. Studerade enligt egen uppgift med understöd av Guds församling i gemene skolor, tydligen bl. a. i Växjö, men besökte ej någon akademi i Sverige eller utlandet. Torde hava bebott lägenhe...

Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus, Författare, Präst, Översättare (1609 – 1663)

Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus, f. 1609 i Skänninge, där hans far var borgare, d 3 jan. 1663 i Drothem. Student i Uppsala okt. 1631. Kollega vid Linköpings trivialskola 1634; prästvigd 14 dec. 1639; kyrkoherde i Gryt av Linköpings stift 1648 och i Drothem 1652.

Gift 6 jan. 1657 med Kerstin Tyste, dotter till kyrkoherden i Östra Harg Johannes Laurentii Tyste.

Aschaneus, Martinus Laurentii, Författare, Präst, Fornforskare (– 1641)

Aschaneus, Martinus Laurentii, f. omkr. år 1575 på Aske gård i Håtuna, d 1641. Föräldrar: Lars Mårtensson, ägare av Aske gård, och Brita Eriksdotter. Studerade i Uppsala eller Stockholm. Musikant i Johan III: s kapell; skeppspräst under Kalmarkriget; omtalas 1614 som fältpräst vid livfanan och åtföljde denna trupp i ryska kriget; var åter i Sverige 1617; följde s. å. livfanan till Lifland, v...

Asteropherus, Magnus Olai, Läkare, Dramatisk författare (– 1647)

Asteropherus, Magnus Olai (Arbogensis), f. i Arboga, d 19 sept. 1.647. Vistades i sin ungdom några år på resor i utlandet; prästvigd i Västerås 1603. Rektor vid Arboga skola; kyrkoherde i Västerfärnebo församling 1614.

A. var två gånger gift, andra gången med Margareta Johansdotter, d 12 mars 1648.

Atterbom, Per Daniel Amadeus, Författare, Filosof, Estetiker (1790 – 1855)

Atterbom, Per Daniel Amadeus, f. 19 jan. 1790 i Åsbo socken, d 21 juli 1855 i Stockholm. Föräldrar: komministern i Åsbo Gabriel Atterbom och Hedvig Kristina Kernell, dotter till socknens prost. Elev vid Linköpings lärdomsskola 1799; student i Uppsala 1 okt. 1805; disp. 15 juni 1807 (Prima Iliadis Homerica rhapsodia Sivethice reddita, p. I, pres. J. Tranér); fil. kand. 8 mars 1815; disp. pro ...

Aulin, Lars Axel Alfred, Gymnasielärare, Läroboksförfattare, Tidningsutgivare (1826 – 1869)

1. Lars Axel Alfred Aulin, f. 10 juni 1826 i Fasterna församling, d 16 sept. 1869 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Anders Olof Aulin och Emma Altén. Student vid Uppsala universitet 15 okt. 1844; disp. 12 juni 1850; fil. kand. 29 mars 1851; disp. 12 juni s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; vik. lektor vid Gävle gymnasium 16 okt. 1852; docent i grekiska vid universitetet i Uppsala 11 d...

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis, Rådman, Läroboksförfattare (– 1648)

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis (Eggert Matsson), f. i Stockholm, d 1648 (begraven 29 okt. i Storkyrkan). Fadern var guldsmeden Mats Eriksson, vilken ägde hus vid Stortorget i Stockholm; släktnamnet, som bars även av en broder Johannes, är härlett av faderns yrke. A. är sannolikt den Egidius Matthiæ, som 1599 vid Uppsala universitet studerade aritmetik och geometri samt våren 1601 avs...

Ausius, Haquin, Författare, Översättare (– 1653)

Ausius, Haquin, vars namn står på titelbladet till bön- och sångboken "En andeligh watukälla", dog enligt E. Palmskiölds uppgift 1653 men är i övrigt till sina levnadsomständigheter okänd; antagandet, att han skulle varit son till kyrkoherden i Ås Magnus Ausius och broder till professor Henrik Ausius i Uppsala samt responderat under Joh. Matthiæs presidium vid collegium illustre i Stockholm ...

Bælter, Sven, Författare, Präst (1713 – 1760)

Bælter, Sven, f. 24 juli 1713 i Söderhamn, d 19 nov. 1760 i Växjö. Föräldrar: råd- och handelsmannen Erik Larsson Balter och Brita Berg. Erhöll från sitt sjunde år boklig undervisning, vilken dock efter ryssarnas härjning av Söderhamn 1721 avbröts; sattes därefter i handelslära i Gävle; utverkade faderns tillstånd att återupptaga studierna och bedrev dessa först hos sin äldre broder, sederme...

Bagge, Lorenz Peter, Författare (1775 – 1840)

4. Lorenz Peter Bagge, f.26 maj 1775 i Göteborg, d 11 nov. 1840 i Malmö. Föräldrar: handlanden Benjamin Bagge och Maria Katarina Hehl. Student i Lund 14 okt. 1788; inskriven i Göteborgs nation 14 febr. 1789; avlade examen theologicum 7 apr. s. å.; disp. 17 nov. 1790 (De omnipraasentia divina, pres. M. Fremling); student i Uppsala 14 febr. 1795; avlade kansliexamen där 9 juni 1797. Sökte intr...

Bahr, Johan Fredrik, Författare, Kemist (1805 – 1875)

Bahr, Johan Fredrik, f. 10 aug. 1805 i Visby, d 8 maj 1875 i Uppsala. Föräldrar: skepparen Karl Fredrik Bahr och Johanna Margareta Svebilius. Student i Uppsala 24 okt. 1823; disp. 12 dec. 1832; fil. kand. 27 mars 1833; disp. 12 juni s. å.; fil. magister 14 juni s. å; anställd vid ryske ministern J. P. van Suchtelens bibliotek; reste i Ryssland 1835–36; började studera kemi 1837; arbetade på ...

Benedictsson (f. Bruzelius), Victoria M, Författare (1850 – 1888)
Benedictsson, Victoria Maria, f. Bruzeiius, känd under författarnamnet Ernst Ahlgren, f. 6 mars 1850 på Domme gård i Fru Alstads socken, d 23 juli 1888 i Köpenhamn. Föräldrar: lantbrukaren Ture Bruzeiius och Heléne Sofie Finérus.
Gift 22 sept. 1871 med postmästaren i Hörby Kristian Benedictsson, f. 26 nov. 1822, d 16 juli 1899.
Berg, B Alfred, Läroboksförfattare (1838 – 1900)

Berg, Bernhard Alfred, f. 21 nov. 1838 i Falun, d 9 febr. 1900 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Mikael Berg och Ulla Spilhammar. Elev vid Falu h. lärdomsskola 1847— vt. 1854; student i Uppsala 20 maj 1858; fil. kand. 27 apr. 1866; disp. maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å.; företog med stipendieunderstöd en studieresa till Danmark, Preussen, Österrike och: Schweiz juni—aug. 1873. Extra lära...

Berg, J Fridtjuv, Läroboksförfattare, Ecklesiastikminister, Skolman, Riksdagspolitiker (1851 – 1916)

2. Johan Fridtjuv Berg, den föregåendes son, f. 20 mars 1851 i Ödeshög, d 29 febr. 1916 i Stockholm. Elev vid. folkskolan i Finspång samt vid Norrköpings lyceum ht. 1866—vt. 1868; biträdande lärare i Finspångs folkskola. 1 juli 1869—1 okt. 1873; vistades vid Askovs folkhögskola i Danmark ht, 1873 och vt. 1874; inskrevs vid Göteborgs folkskoleseminarium 28 aug. 1874; utexaminerad dä...

Berg, G Ruben G:son, Författare, Litteraturhistoriker (1876 – 1948)

Berg, Gustaf Ruben Gustafsson, f. 8 maj 1876 i Nyköping. Föräldrar: läroverksadjunkten, fil. doktor Karl Gustav Gustafsson och Nanna Berg. Genomgick Nyköpings h. allmänna läroverk; student därstädes 11 juni 1894; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 maj 1897; fil. lic. 30 okt. 1901; disp. 27 maj 1903; fil. doktor 29 maj s. å. Litteratur- och teaterrecensent i Uppsala nya tidning 1896—1...

Berg (f. Sandell), C (Lina) V, Författare, Psalmdiktare (1832 – 1903)

2. Carolina (Lina) Vilhelmina Berg, f. Sandell, den föregåendes hustru, f. 3 okt. 1832 i Fröryds socken, d 27 juli 1903 i Stockholm. Föräldrar: kontraktsprosten, fil. magister Jonas Sandell och Fredrika Engstrand. Vistades under uppväxtåren i föräldrahemmet och efter dess upplösning genom faderns död 1858 och moderns död 1860 dels hos sina syskon, samtliga tillhörande prästfamiljer...

Berger, J Henning, Författare, Kritiker (1872 – 1924)
Berger, Johan Henning, f. 22 apr. 1872 i Stockholm. Föräldrar: vaktmästaren vid nationalmuseum Lars Johan Berger och Sofie Sjöberg. Genomgick Ladugårdslands femklassiga allmänna läroverk; tog aftonlektioner i teckning på tekniska skolan i Stockholm. Vistades omkring ett halvår i New York och Brooklyn 1890; utflyttade till Chicago 1892; kontorist på White star line's börskontor därstädes 1892—9...
Berger (f. Cronhielm), Christina C U, Författare (1784 – 1852)

Berger, Christina Charlotta Ulrika, f. Cronhielm, f. 21 aug. 1784, d 25 maj 1852 i Linköping. Föräldrar: majoren greve Karl Emil Cronhielm och hans andra hustru, Hedvig Ulrika Boije af Gennäs.

Gift 4 nov. 1817 med majoren Johan Georg Berger i hans andra gifte, f. 1778, d 1856.

Bergeström, Hans, Författare, Präst, Utopist (1735 – 1784)

Bergeström, Hans, f. 23 juli 1735 på Ettarps gård, Ens-lövs församling, d 19 juli 1784 i Hälsingborg. Föräldrar: inspektören, sedermera tillsyningsmannen över pärlfiskerierna och dykeri-kommissarien Magnus Bergström och Engela Weinberg. Erhöll privat undervisning; inskriven å Karlshamns läroverk 1749; student i Lund 4 sept. 1754; fil. kand. 1755; disp. 26 nov. s. å. (De usu figurarum syllogi...

Bergklint, Olof, Författare, Präst (1733 – 1805)

Bergklint, Olof, f. 9 mars 1733 i Västerås, d 13 mars 1805 i Gladsax. Föräldrar : stadskassören Valentin Bergklint och Kristina Lenk. Intogs i Västerås trivialskola 1743 och i dess gymnasium 1747; student i Uppsala 6 febr. 1753; disp. där 9 dec. 1761 (De habitu lingvse Svecanae in poesi, p. I; pres. K. Aurivillius); fil. magister i Greifswald 22 dec. s. å. (absens). Informator hos rådmannen ...

Bergman, Carl Wilhelm, Författare, Historiker (1820 – 1857)

2. Carl Wilhelm Bergman, f. 18 aug. 1820 på Lagerfors bruk i Västergötland, d. 5 juli 1857 vid Ramlösa brunn. Föräldrar: bruksförvaltaren, sedermera handlanden Karl Gustav Bergman och Gustava Magdalena Thun. Intogs i Skara skola 1830; måste på grund av lungsjukdom avbryta studierna hösten 1839; student i Lund 5 okt. 1842. Lämnade universitetet 1847 och begav sig till Stockholm för att ägna s...

Bergman, Hjalmar F E, Författare, Dramatiker (1883 – 1931)

Bergman, Hjalmar Fredrik Elgérus, f. 19 sept. 1883 i Örebro. Föräldrar: bankkamreraren Klas Fredrik Frans Bergman och Fredrique Karolina Elgérus. Elev vid karolinska h. allmänna läroverket i Örebro ht. 1892—vt. 1899; avlade mogenhetsexamen i Västerås 26 maj 1900; student i Uppsala ht. s. å. —ht. 1901; idkade studier i Italien (historia och estetik) vintern 1901—02, dec. 1905—mars 1906 och ja...

Bergman, Johan Magnus, Läkare, Topografisk författare (1792 – 1867)

1. Johan Magnus Bergman, f. 20 dec. 1792 i Färgelanda socken, d 17 okt. 1867 å sin egendom Riset i Smedjebacken, Norrbärke socken. Föräldrar: kyrkoherden Bengt Bergman och Helena Elisabet Florelius. Åtnjöt enskild undervisning; genomgick Karlstads trivialskola och gymnasium; student i Lund 25 okt. 1811; disp. 24 nov. 1813 (Memorabilia bibliothecæ academiæ Lundensis, t. I, p. XIX; pres. A. Li...

Bergstedt, Anders, Författare, Ämbetsman (1768 – 1825)

Bergstedt, Anders, f. 11 sept 1768 i Hackvad, d 10 juni 1825. Föräldrar: båtsmannen o torparen Lars Bergstedt i Hackvads socken och Anna Larsdotter. Student i Uppsala 9 nov. 1790; avlade examen till K. M:ts kansli 13 juni 1793. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 26 juni 1793 och i krigsexpeditionen 9 apr. 1794; assistent i västindiska kompaniets tjänst 1796, sedan han 12 okt. s. å. er...

Bergstrand, Per Wilhelm, Författare, Präst, Översättare (1807 – 1874)

1. Per Wilhelm Bergstrand, f. 26 maj 1807 i Sala, d 18 jan. 1874. Föräldrar: hovslagaråldermannen Fredrik Bergstrand och Britta Sofia Wikström. Student i Uppsala 23 sept. 1823; avlade prästexamen 15 dec. 1830; prästvigd i Västerås 20 dec. s. å.; inhämtade växelundervisningsmetoden i Stockholms stads allmänna barnskola ht. 1833; undergick pastoralexamen 23 jan. 1839. Pastorsadjunkt i Kila 20 ...

Beskow, Elisabeth M, Författare (1870 – 1928)

4. Elisabeth Maria Beskow, den föregåendes kusin, dotter till B. 2, f. 19 nov. 1870 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i Beskowska skolan ht. 1877–vt. 1880 samt privat undervisning ht. 1880–vt. 1884; studerade vid Ateneum för flickor ht. 1884–vt. 1888; genomgick elevkurs i sjukvård vid Sabbatsberg 1 nov. 1892–30 apr. 1893; elev vid Sofiahemmmet 1 nov. 1893–okt. 1894, då hon...

Beskow, F Natanael, Författare, Predikant, Skolman (1865 – 1953)

3. Fredrik Natanael Beskow, den föregåendes brorson, f. 9 mars 1865 i Hallingebergs församling. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Fredrik Bernhard Beskow och Karin Charlotta Emerentia Dahl. Genomgick Beskowska skolan; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1883; inskrevs vid Uppsala universitet 2 okt. s. å.; avlade teol. fil. examen 13 dec. 1884; elev vid konstakademien 1 sept. 18...

Beskow (f. Maartman), Elsa, Illustratör, Barnboksförfattare, Teckningslärare (1874 – 1953)

5. Elsa Beskow, f. Maartman, f. 11 febr. 1874 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Bernt Maartman från Flekkefjord, Norge, och Augusta Fahlstedt. Åtnjöt undervisning vid Anna Whitiocks skola; studerade vid tekniska skolan; genomgick även dess högsta avdelning, den s. k. högre konstindustriella skolan, 1892–95. Teckningslärarinna vid Anna Whitlooks skola (Stockholms nya samskola) 1894–97.

Beskow, von, Bernhard, Författare, Teaterdirektör, Ämbetsman, Hovman (1796 – 1868)

1. Bernhard von Beskow, f. 22 apr. 1796 i Stockholm, d 17 okt. 1868 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Bernhard Beskow och Anna Katarina Delin. Åtnjöt enskild undervisning med Jonas Magnus Stjernstolpe som informator; inskrevs som student i Södermanlands-Närkes nation vid Uppsala universitet 17 mars 1807; avlade kansliexamen 10 juni 1814. E. o. kanslist i handels-och finansexpeditionen 14 ...

Bildt, Carl N D, Författare, Diplomat (1850 – 1931)

2. Carl Nils Daniel Bildt, den föregåendes son, f. 15 mars 1850 i Stockholm. Student vid Uppsala universitet 17 sept. 1866; juris utriusque kandidat 6 apr. 1870. Auskultant i Svea hovrätt 11 apr. 1870; e. o. notarie där 25 apr. s. å.; attaché i Paris 3 juni s. å., i London 23 nov. s. å., i Paris 2 juni 1871 och i London 14 okt. s. å.; andre sekreterare i kabinettet för utrikes brev...

Bjursten, Anders Herman, Författare, Gymnasielärare, Journalist (1825 – 1866)

Bjursten, Anders Herman, f. 24 mars 1825 i Borås, d 12 nov. 1866 i Uppsala. Föräldrar: fältprosten och kyrkoherden Anders Bjursten och Johanna Helena Borgström. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 15 okt. 1844; disp. 10 dec. 1850 (Om folksouveraineteten, p. III; pres. F. G. Ligner); fil. kand. 24 maj 1851; disp. 28 maj s. å. (Supplementa quaedam in lexica græca recentiora, p. V; pre...

Björck, Ernst D, Författare, Präst, Poet (1838 – 1868)

4. Ernst Daniel Björck, son till B. 1, f. 25 sept. 1838 i Göteborg, d 28 sept. 1868 därstädes. Avlade studentexamen 17 maj 1858; student vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; avlade dimmissionsexamen 31 jan. 1866 och prästexamen inför domkapitlet i Uppsala 17 apr. 1867; prästvigd i Stockholms storkyrka av fadern 23 apr. s. å. Predikant vid Sätra hälsobrunn somrarna 1864–66; Svenska...

Björlin, J Gustaf, Författare, Arméofficer, Militärhistoriker (1845 – 1922)

Björlin, Johan Gustaf, f. 14 okt. 1845 i Åmål, d 13 juni 1922 i Stockholm. Föräldrar: järnkramhandlan-den Anders Petter Björlin och Hilda Johanna Lidström. Kadett å Karlberg 20 jan. 1862; avlade officersexamen 8 sept. 1865; underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente 19 sept. s. å.; genomgick krigshögskolan å Marieberg 31 aug. 1867–3 apr. 1870; tjänstgjorde vid statens järnvägstrafik som banin...

474 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se