Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
61 träffar, sida:  1 2 
Arrhenius, Johan Petter, Agronom, Förläggare (1811 – 1889)

1. Johan Petter Arrhenius, f. 27 sept. 1811 i Järeda socken, d. 5 sept. 1889. Föräldrar: lantbrukaren Gustav Isak Arenius och Anna Rebecka Bremer. Genomgick Eksjö skola och Linköpings gymnasium; student i Uppsala 1 okt. 1830; disp. 30 maj 1835 (Diss. symb.-dogm. doctrinam ecclesise Romano-Catholicad et Evangelico-Lutheranse de justificatione diversam tractans, p. III...

Bagge, Julius, Musikförläggare, Tonsättare (1844 – 1890)

7. Julius Bagge, son till B. 5, f. 2 febr. 1844 å Tumba, d 24 aug. 1890 i Södertälje. Student i Uppsala 11 maj 1863. Erhöll anställning i Abr. Hirschs musikhandel i Stockholm 1874; övertog affären s. å.; grundade eget musikförlag 1877; överlät musikhandeln och en del av förlaget 2 jan. 1889 till firman Gehrman & c: o...

Beijer, Frans U P, Bokhandlare, Förläggare (1836 – 1902)

2. Frans Ulrik Petersson Beijer, den föregåendes systerson, f. 22 juli 1836 i Kågeröds prästgård, d. 24 aug. 1902 å Överjärva vid Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Kågeröd, sedan i Östra och Västra Vemmenhög prosten Jakob Petersson och Maria Beijer, vilkens släktnamn antogs av barnen. Kom 18...

Berg, Per Gustaf, Bokhandlare, Förläggare (1805 – 1889)
Berg, Per Gustaf, f. 5 jan. 1805 i Uppsala, d 14 juli 1889 i Stockholm. Föräldrar: urmakaren och guldsmeden Jan Petter Berg och Brita Margareta Rejter. Student i Uppsala 21 dec. 1821. Biträde i Emil Bruzelius' och därefter i I. A. Probsts bokhandel, båda i Stockholm; öppnade 1828 egen bokhandel i huset n:r 14 Stortorget samt började följande år tillika utöva en med tiden alltmera omfattande fö...
Bohlin, Abraham, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1810 – 1890)

Bohlin, Abraham, f. 12 juni 1810 i Marstrand, d 28 maj 1890 i Stockholm. Föräldrar: hovapotekaren Karl Henrik Bohlin och Sara Kristina Brask. Föreståndare för Emanuel Bruzelius' bokhandel i Karlstad febr. 1827; kallades sedermera till Uppsala, där han tjänstgjorde i Bruzelius' huvudaffär; överflyttade till Stockholm som bokhandelsbitr&a...

Bonnier, Adolf, Bokhandlare, Förläggare (1806 – 1867)

1. Adolf Bonnier, f. 3 maj 1806 i Köpenhamn, d 31 mars 1867 i Stockholm. Föräldrar: bokhandlaren Gerhard Bonnier och Ester Elkan. Medhjälpare i faderns bokhandel i Köpenhamn; inflyttade till Göteborg 11 aug. 1827 och öppnade därstädes bokhandel samt bedrev tilllika lånebiblioteksrörelse; började även bokförsäljning i...

Bonnier, Albert, Förläggare (1820 – 1900)

2. Albert Bonnier, den föregåendes broder, f. 21 okt. 1820 i Köpenhamn, d 26 juli 1900 i Stockholm. Biträde hos brodern Adolf Bonnier i Stockholm 1835−40; började tillika 1837 en egen förlagsaffär; studerade bokhandelsyrket i Leipzig, Wien och Budapest 1840−42; ånyo biträde hos Adolf Bonnier 1842−65; inköpte 1856...

Carleson, A O Conrad, Företagsledare, Förläggare, Tjänsteman, Finansminister (1868 – 1954)

4. Axel Oskar Conrad Carleson, den föregåendes brorson, f. 23 aug. 1868 på Fredriksberg i Döderhults socken. Föräldrar: ryttmästaren vid Smålands husarregemente Karl Axel Carleson och Emelie Charlotta Anna Vilhelmina Hultenheim. Elev vid Vadstena l. allmänna läroverk ht. 1878 och vid Linköpings h. allmänna läroverk...

Enevald, Eenevall Persson, Bokhandlare, Förläggare, Tidningsutgivare (1880 – 1940)

Enevald, Enevall Persson, f. 10 dec. 1880 i Haglösa, Lilla Slågarps sn (Malm.), d. 24 aug. 1940 i Stockholm (Osa). Föräldrar: åbon Per Rasmusson och Kersti Enevallsson. Lantbrukselev; anställd i J. F. Richters bokhandel, Göteborg, 1901–03; anställd vid Plahnsche Buchhandlung, Berlin; övertog (tills, med A. Ringnér) J. F. Richters bo...

Erixon, Karl (Carl Johan Ericsson), Folkskollärare, Organist, Förläggare, Missionspastor (1827 – 1900)

Erixon, Karl, ursprungligen Carl Johan Ericsson, f. 2 juni 1827 i Misterhults sn (Kalm.), d. 27 april 1900 i New York, U. S. A. Föräldrar: torparen Eric Persson och Greta Stina Isaksdotter. Organist- och folkskollärarex. i Stockholm 1843; folkskollärare i östra Vingåker juli 1844, tilltr. 1 maj 1846; tillika organist och klockare där mars 1847; hade b...

Fahlcrantz, Carl Johan, Förläggare (1849 – 1915)

3. Carl Johan Fahlcrantz, son av F. 2, f. 12 juli 1849 i Uppsala, d. 12 febr. 1915 i Stockholm (Matt.). Elev vid läroverket i Västerås t. o. m. vt. 1867; student vid Uppsala univ. 1 okt. s. å.; fil. kand. 6 april 1872; disp. där 21 maj s. å.; fil. dr 31 maj s. å.; anställd i Ivar Hæggströms bokförlag s. å.;...

Fritze, Carl Eduard S, Bokhandlare, Förläggare (1811 – 1894)

Fritze, Carl Eduard Stucker, f 16 (dp 22) juli 1811 i Stralsund, d 21 mars 1894 i Berlin. Föräldrar: tygskrivaren Gustav Steinhöfel o Charlotte Dorothea Heuer. Abiturientex i Stralsund 1828, bokhandlarutbildn i Berlin o Leipzig från 1829, tillstånd att vistas i Sverige 10 febr 1837, öppnade i Sthlm tills med C A Bagge bokhandeln F & Bagge 1 juli s &ar...

Geber, E Hugo, Förläggare (1853 – 1914)

1 Geber, Ernst Hugo, f 30 aug 1853 i Norrköping, d 10 febr 1914 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: grosshandl Julius G o Hilda Philipson. Mogenhetsex vid Sthlms Lyceum 1872, anställd i J Seligmanns bokhandel där 1872–77, kompanjon i dennes bokförläggarfirma 1878, övertog förlaget o startade Hugo Gebers förlag 1887.

G 12 febr 1878...

Geber, Nils J, Förläggare (1878 – 1937)

2 Geber, Nils Julius, son till G 1, f 3 dec 1878 i Sthlm (Mosaiska), d 18 okt 1937 där (ibid). Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 20 maj 1897, inskr vid Uppsala univ 9 sept s å, fil kand 16 sept 1901, univ:studier i Berlin o Paris, fil lic i Uppsala 14 dec 1905, anställd i faderns bokförlagsfirma s å, delägare där 1910, ensam innehava...

Gernandt, Christian E, Boktryckare, Förläggare (1831 – 1906)

Gernandt, Christian Emanuel, f 28 april 1831 i Kalmar, d 2 juni 1906 i Saltsjöbaden (Sth; enl db för Nacka). Föräldrar: tobaksfabrikören Christian Laurentius G o Elsabe Klahn. – Bokförläggare. – Litteris et artibus 91.

G 1) 29 okt 54(–82) i Sthlm (Klara) m Christina Charlotta Apelqvist, f 22 sept 33 i Falun, d 15 aug 05 i Sthlm (Kla...

Gleerup, Christian, Bokhandlare, Förläggare (1800 – 1871)

1 Gleerup, Christian Wilhelm Kyhl, f 26 sept 1800 i Aalborg, Danmark, d 8 nov 1871 i Lund. Föräldrar: stiftsrevisorn, tit krigsrådet Niels Georg G o Giertrud Hansen. Gick i tysk skola i Aalborg, anställd hos bokhandl Jacob Deichmann i Khvn 23, överflyttade till Lund 25 o öppnade bokhandel där 26, k tillstånd att idka bokhandel i Sverige 5 j...

Gleerup, Jacob D, Förläggare (1834 – 1914)

2 Gleerup, Jacob Deichmann, son till G 1, f 15 april 1834 i Lund, d 5 juni 1914 där. Skolstudier 44–47 vid Sorö akad i Danmark, därefter utbildn i faderns boklåda i Lund o hos dennes fd elev, bokh P M Sahlström, Linköping, meddelägare i o ledare av den Gleerupska sortimentsbokhandeln 61, ensam innehavare av familjebokhandeln 69–75, ch...

Hæggström, Ivar R A, Boktryckare, Förläggare (1838 – 1918)

2 Hæggström, Ivar Reinhold Abraham, son till H 1, f 1 april 1838 i Sthlm (Maria), d 25 dec 1918 i Uppsala. Inskr vid UU 29 maj 56, deläg i faderns bokförlag 1 nov 62, återupprättade det av fadern 58 nedlagda tryckeriet under namn av H:ska boktryckeriet 63, drev egen förlagsverksamhet 68 (från 74 benämnd Z H:s förlagsexp) — 25 juni 92, ledde faderns ...

Hæggström, Zacharias, Boktryckare, Förläggare (1787 – 1869)

1 Hæggström, Zacharias, f 6 aug 1787 i Umeå landsförs, d 31 okt 1869 i Sthlm (Maria). Föräldrar: komministern Olof Häggström o Maria Renhorn. Inskr vid UU 2 okt 04, disp pro exercitio där 09, grundade tills med A M Strinnholm boktryckerifirman Strinnholm & Haeggström i Sthlm juni 13, drev ensam tryckeriet 15—58, ordf i Sv bokförläggarefören 43—52....

Hanselli, Petter (Pehr), Boktryckare, Förläggare (1815 – 1879)

Hanselli, Petter (Pehr), f 21 febr 1815 i Skepptuna (Sth), d 29 jan 1879 i Uppsala. Föräldrar: bonden Hans Jansson o Greta Persdtr. Anställd hos akad:bokhandlarna L G Berglund på 30-talet o P W Hörlin 41, akad:bokhandl 44—-50, grundare av tidn Upsala o dess utg 1 okt 45—50, univ:s bokauktionator från 53, allt i Uppsala. Boktryckare o bokförläggare. — Litt et art 61.

G 5 aug 58 i ...

Hansen, Michael T, Förläggare (1890 – 1956)

Hansen, Michael Thomas, f 17 sept 1890 i Horsens, Danmark, d 6 sept 1956 i Odense där. Föräldrar: verkmästaren Niels Peter H o Sophie Charlotte Vogelius. Handelsskola i Horsens, praktiserade i ett flertal firmor i Khvn 08—12, flyttade till Malmö 21, startade Baltiska förlaget där 24, började utgivn av Sv uppslagsbok 29, grundade Sv uppslagsbok ab 12 juni 31, verkst dir i Förla...

Hirsch, Abraham (Abram), Musikförläggare (1815 – 1900)

1 Hirsch, Abraham (Abram), f 16 aug 1815 i Sthlm, Mosaiska, d 23 febr 1900 där, ibid. Föräldrar: köpmannen Isaac David H o Juliana Lazarus. Medhjälpare i Östergrenska bok- o musikhandeln i Sthlm 30— 37, dess ägare 37—74 (Abr Hirschs musikhandel från 42), v ordf i Sv förlagsfören (Sv bokförläggarefören) 15 sept 52—19 sept 77, ordf i Bok- och musikhandlarnes pensionsfören 53—93, grundade tills...

Hirsch, Otto J, Bokhandlare, Musikförläggare (1858 – 1945)

4 Hirsch, Otto Joseph, son till H 1, f 1 okt 1858 i Sthlm, Mosaiska, d 27 jan 1945 där, ibid. Anställd i faderns musikhandel 75, drev Abr H:s förlag 84—43, ägare till o VD i ab Nordiska bokhandeln i Sthlm 01—20 (styr:ordf till 40), stynled i Sthlms konsertfören 14—21, v ordf i ab Sv pressbyrån 16—35, kassaförvaltare i Mosaiska förs i Sthlm 25—28.

Holm, Gustaf B A, Förläggare, Jurist, Tidskriftsutgivare (1845 – 1910)

Holm, Gustaf Birger Anders, f 25 nov 1845 i Ystad, d 11 juli 1910 på Steninge slott, Husby-Ärlinghundra, Sth (enl db för Engelbr, Sthlm). Föräldrar: stadsfiskalen Nils Magnus H o Karna Fågelberg. Inskr vid LU ht 63, hovrättsex där 68, v häradsh under Göta hovrätt 2 okt 71, auskultant o eo notarie i Svea hovrätt 1 okt 72, förs...

Holmström, N Axel, Förläggare (188l – 1947)

Holmström, Nils Axel, f 7 sept 1881 i Lund, d 24 nov 1947 i Sthlm, Ad Fredr. Bageriarb 95—05, led av styr för Sv bageriarbetareförb:s sthlmsavd 03—04, av styr för nämnda förb 04, expeditör för tidn Brand 04—09, led av styr för Sthlms arbetarekommun från 06, startade o drev i Sthlm Axel Holmströms förlag från okt 10, kassör i Amaltheakomm 12—17, kassör i finlandskomm 30, ordf i Sv antikrigsfö...

Huldberg, Per A, Boktryckare, Förläggare (1816 – 1887)

Huldberg, Per Adolf, f 21 april 1816 i Börje, Upps, d 1 nov 1887 i Sthlm, Joh. Föräldrar: bokhandl Gustaf Adolf H o Magdalena Kjellmodin. Sättare hos P A Norstedt & Söner 32—36, bokhandlare, boktryckare o förläggare i Falun 37—4-9, utg av Fahlu tidn 38—39, Tidn för Fahlu län o stad 39—4-9, bokhandlare o bokförläggare i Sthlm 49, konkurs 65, syssloman, sedan verkst dir, i P A H:s bokförla...

Hökerberg, F Lars, Förläggare (1851 – 1924)

Hökerberg, Fredrik Lars, f 14 aug 1851 i Örebro, d 20 maj 1924 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: landssekr Gustaf Fredrik H o Emma Fredrika Elers. Mogenhetsex vid Karol lärov i Örebro vt 69, inskr vid UU ht 69, språkstudier där 69—72, litterär medhjälpare hos P A Norstedt & söner 73—77, red och utg av Hemvännen 27 dec 77—89, bokförläggarverksamhet 82—20, red o utg av ett flertal tidskrifter....

Kroon, Johan (John) A, Boktryckare, Förläggare (1881 – 1968)

Kroon, Johan (John) August, f 18 sept 1881 i Strängnäs, d 23 aug 1968 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: trädgårdsmästaren Karl Johan Ericsson o Sophia Wilhelmina Johansdtr Kroon. Mogenhetsex i Strängnäs vt 01, lärling hos ab P A Norstedt & söners tryckeri, praktikant hos Hasse W Tullberg, Generalstabens litografiska anstalt, Sv litografiska ab, Ljus bokförlag o hos DN, VD o ordf i styr för ...

Landin, Anders Petter, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1811 – 1881)

Landin, Anders Petter, f 10 juni 1811 i Turinge, Sth, d 18 mars 1881 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: stadsfiskalen Anders L o Greta Lisa Andersdtr. Inskr vid UU 11 okt 31, tenterade för med fil ex där 17 okt 35, boktryckare o bokhandlare i Gävle juni 37—70, i Sundsvall juli 40—nov 42, i Uppsala 43—45, i Östersund maj 45—49 o i Söderhamn 59, red o utg av tidn Norrlands-Posten (med ersättn:t...

Lassen, Bengt F C, Förläggare, Jurist (1908 – 1974)

Lassen, Bengt Fredrik Christian, f 22 sept 1908 i Landskrona, d 22 jan 1974 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: kamrer Christian August Ludvig L o Betty Eriksson. Studentex i Landskrona 9 juni 26, inskr vid LU 14 sept 26, JK där 31 mars 31, tingstjänstg 31— 34, tjänstg i hovrätten över Skåne o Blekinge 34—35, e fiskal där 34, tj&...

Laurin, Thorsten O, Konstsamlare, Förläggare (1875 – 1954)

2 Laurin, Thorsten Olof, bror till L 1, f 3 april 1875 i Sthlm, Nik, d 21 jan 1954 där, Osc. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm vt 93, inskr vid UU ht 93, jur-fil ex där 30 april 94, JK där 14 sept 00, anställd vid ab P A Norstedt & Söner 04, suppleantdir där 10—24, dir o led av styr samt chef för förlagsavd där från 24, led av styr för SAK 08, initiativtagare till bildandet av fö...

Lindberg, Johannes E, Kooperatör, Förläggare (1881 – 1963)

Lindberg, Johannes Emanuel, f 22 sept 1881 i Uppsala, d 17 april 1963 i Sthlm, Skarpnäck. Föräldrar: stenhuggaren Karl Fredrik L o Johanna Öfverström. Arbetade vid stenhuggerier i Roslagen 98-03, förest för Vätö handelsforen 03-07 o 12-15, studier vid Brunnsviks folkhögskola 07-08, vid handelsskola i Basel o tjänstg inom den schweiz...

Lindblad, Johan A, Missionär, Förläggare (1865 – 1923)

Lindblad, Johan August, f 16 dec 1865 i Nye, Jönk, d 25 febr 1923 i Uppsala. Föräldrar: hemmansägaren Sven Johan Johannisson o Lisa Cathrina Gustafsdtr. Elev vid kh S Henriks' bibel- o predikantskola i Nye, predikant i hembygden 83—84, på Gotland 85, studier vid Sv missionsförb:s (SMF:s) missionsskola i Kristinehamn 86—88, evangelist i Skå...

Lindh, Nils Magnus, Boktryckare, Förläggare (1775 – 1835)

2 Lindh, Nils Magnus, bror till L 1, f 24 dec 1775 i Örebro, d 16 mars 1835 där. Förvaltare av broderns (L 1) boktryckeri o bokförlag i Örebro 91, ägare från 98, utg av Örebro Tidn från 06.

G 30 okt 1801 i Örebro m Ulrica (Ulla) Justina Öijer, f 4 okt 1773 i Nyköping, d 2 jan 1843 i Örebro, dtr till landssekr Carl Ö o M...

Lindh, J Peter (Pehr), Boktryckare, Förläggare (1757 – 1820)

1 Lindh, Johan Peter (Pehr), f 28 aug 1757 i Örebro, d 30 april 1820 i Sthlm, Nik. Föräldrar: boktryckaren Johan L o Anna Regina Dahlström. Övertog o drev faderns tryckeri 83 (formell transp 26 febr 84) - 8 okt 98, led av Boktryckerisoc 85, drev boktryckeri i Sthlm från 91, bokförläggare, överdins titel.

G 1 juni 1811 i Sthlm, Nik, m Catharina (Karin) Maria Ljungdahl, f 19 juli 1...

Lindquist, John M, Förläggare, Skolman (1871 – 1942)

Lindquist, John Mauritz, f 1 mars 1871 i Sthlm, Hedv El, d 5 aug 1942 där, Osc. Föräldrar: riksbanksrevisorn Carl Mauritz L o Anna Charlotta Hörnsten. Mogenhetsex vid N reallärov i Sthlm vt 90, inskr vid UU vt 91, FK där 15 dec 94, extralär vid Östermalms h a l vt 95-vt 00, FL vid UU 15 sept 97, lär vid Sofi Almquists samskola i Sthlm 00&mdas...

Lindström, David K, Boktryckare, Förläggare (1882 – 1962)

2 Lindström, David Knut, bror till L 1, f 1 dec 1882 i Sköllersta, Ör, d 20 jan 1962 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: hemmansägaren Lars Johan L o Kristina Lovisa Olsdtr. Anställd vid Jämtlands tidn, Östersund, 97—06, studier vid handelsskola 04, yrkesstudier i USA, tryckeriförest vid Såningsmannens tryckeri, Sthlm, 08—10, drev tryckerirörel...

Linnström, K Hjalmar, Förläggare, Bibliograf (1836 – 1914)

Linnström, Karl Hjalmar, f 18 juni 1836 i Sthlm, Klara, d 22 juli 1914 där, Matt. Föräldrar: löjtn Anders August L o Antoinette Sophia Fredrika Iserhielm. Anställd i C E Fritzes bokhandel i Sthlm 53—62, inskr vid UU 24 maj 60, anställd vid L J Hiertas bokförlagsavd i Sthlm 62, led av Sv bokförläggarefören 16 sept 68, förvärvade o drev nämnda bokförlag under namn av L J Hiertas förlagsexp 14 ...

Lundholm, G Waldemar, Förläggare, Instrumentfabrikör (1883 – 1961)

Lundholm, Gustaf Waldemar, f 9 maj 1883 i Sthlm, Bromma, d 7 april 1961 där, Matt. Föräldrar: dir Carl Adam Victor L o Sofie Eufrosyne Dyhr. Mogenhetsex vid Beskowska skolan, Sthlm, 21 maj 02, studier vid handelsinstitut, volontär i ab Nordiska bokhandeln, inskr vid StH 4 okt 04, utlandspraktik bl a hos firma Rud Ibach Sohn i Barmen, Tyskland, o i England omkr 06–10...

Löwstädt, C Rudolf, Förläggare, Skräddare, Politiker (1820 – 1905)

1 Löwstädt, Carl Rudolf, f 18 jan 1820 i Sthlm, Maria, d 25 maj 1905 där, Ad Fredr. Föräldrar: litografen Carl Theodor L o Maria Catharina Michaelsson. Skräddargesäll 37, gesällvandring i Sverige, Danmark, Tyskland, Schweiz o Frankrike 39–46, medl i Bildningscirkeln i Sthlm 46–47, i Skandinaviska sällsk 47–49, i Sthlms arbetaref&...

Norberg, Samuel, Boktryckare, Förläggare, Bruksidkare (1752 – 1843)

Norberg, Samuel, f 15 juli 1752 i Hubbo, Vm, d 10 febr 1843 i Gbg, Domk. Föräldrar: prosten Olof N o Christina Petræa. Skeppsskrivare vid Ostindiska kompaniet i Gbg, anställd på kompaniets fartyg åtminstone 75

Nordenfalk, Johan A E, Förläggare, Jurist (1897 – 1980)

3 Nordenfalk, Johan Axel Erland, sonsons son till N 1, f 12 nov 1897 i Sthlm, Jak o Joh, d 22 nov 1980 där, Osc. Föräldrar: ryttmästaren o kabinettskammarherren, frih Johan Axel N o Hedvig Reuterskiöld. Studentex vid Norra latinlärov, Sthlm, 12 maj 15, reservofficersex 28 aug 18, inskr vid StH 7 okt 18, underlöjtn i Livreg:s dragoners reserv 31 dec...

Olsson, Karl A, Förläggare (1887 – 1948)

Olsson, Karl Agnar, f 2 juli 1887 i Arvika, d 1 dec 1948 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: skräddarmästaren Anders O o Anna Jonsdtr. Avgångsex från Arvika lägre allm lärov 02, anställd bl a vid Arvika orgelfabrik, studier vid Brunnsviks folkhögsk, Ludvika, 0809, medarb i Värmlands folkblad 09, anställd vid Frams förlag 10, vid ab Ljus 11, vid Bokförlagsab Tiden 14, alla i Sthlm, VD i...

Palmblad, Vilhelm Fredrik, Författare, Språkforskare, Förläggare (1788 – 1852)

Palmblad, Vilhelm Fredrik, f 16 dec 1788 i Skönberga, Ög, d 2 sept 1852 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden Carl Fredrik P o Eva Catharina Fahlstedt. Inskr vid UU 4 mars 06, boktryckare o förläggare i Uppsala 10 — 36 (deläg i firma Stenhammar o Palmblad 10-15, Zeipel o Palmblad 15-19, Palmblad & C:o 19-34, Palmblad, Sebell & C:o 34 — 36), disp pro gradu vid UU 13 juni 15, mag 15 juni 1...

Palmqvist, Per, Organist, Förläggare, Frikyrkoman (1815 – 1887)

Palmqvist, Per, f 8 april 1815 i Norra Sol-berga, Jönk, d 10 aug 1887 i Ringarum, Ög (enl db för Sthlm, Hovförs). Föräldrar: hemmansägaren o kyrkvärden Sven Larsson o Helena (Lena) Nilsdtr. Elev vid MA vt 38, organist- o kyrkosångarex där 14 juni 38, lär i privatskolor i Sthlm juni 39 — 78, klockare i Hovförs 46, pianostä...

Pederby, N Henry, Förläggare, Läroboksförfattare, Radiotjänsteman (1903 – 1984)

Pederby (tidigare Pettersson), Nils Henry, f 15 nov 1903 i Sthlm, Kungsh, d 21 juli 1984 i Djursholm. Moder: Maria Lovisa Pettersson. Folkskollär:ex i Linköping 24, folkskollär i Misterhult, Kalm, 25 — 39, led av Jordbrukareungdomens förb:s (JUFj riksstudienämnd 34, tf överlär i Lofta, Kalm, 39, ord överlär 40 — 43, led av kommunalfull...

Pfeiffer, Johan, Läkare, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1731 – 1806)

Pfeiffer, Johan, dp 22 jan 1731 i Sthlm, Ridd, d 12 dec 1806 där, ibid. Föräldrar: kopparslagaråldermannen Elias P o Barbro Brita Hagman. Inskr vid UU 13 juli 44, vid univ i Greifswald 28 sept 56, mag där 18 okt 56, sjukhusläk vid sv armén i Pommern 5762, MD vid univ i Greifswald maj 60, läk i Sthlm 62, fattigläk på Södermalm där 27 april 63, medicus vid amiralitetets galärflot...

Quint, Kristina (Stina), Kommunalpolitiker, Publicist, Förläggare, Pedagog (1859 – 1924)

Quint, Kristina (Stina), f 13 april 1859 i Frillestad, Malm, d 30 okt 1924 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: soldaten o lantbrukaren Ola Q o Elna Kristina Svensdtr. Elev vid Privata småskolesem i Landskrona 74, ex där 7 juli 75, lär vid Åby fasta småskola, Södra Åby, Malm, ht 75–vt 76, inskr vid Sthlms folkskollärarinnesem 29 aug 76, ex ...

Rabén, Hans J, Förläggare (1905 – 1988)

Rabén, Hans Johan, f 17 maj 1905 i Sthlm, Hedv El, d 3 april 1988 i Nacka. Föräldrar: vinhandlaren Henrik Anshelm R o Ingeborg Josefina Pettersson. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, vt 23, inskr vid StH ht 24, FK 31 jan 29, FL 4 nov 33, disp 29 sept 34, FD 29 maj 36, allt vid StH, anställd vid Stockholmsutställn 29–30, vid Esselte ab 35–37, vid litterära avd hos ab P A Norstedt & S...

Rasck, Niklas B, Häradshövding, Förläggare (1549 – 1598)

Rasck, Niklas Blasiusson, f 7 dec 1549 i Sthlm (enl osäker uppg i E 234, UUB), d hästen, efter 28 nov (B Hildebrand), 1598 i Danzig. Föräldrar: sekreteraren Blasius Olsson o Barbro Andersdtr. Inskr vid univ i Rostock okt 62, vid univ i Greifswald 2 nov 66, lär åt hertig Sigismund trol hösten 7375, sekr i K kansliet 8290, häradsh i Sotholm, Sth, 8594,...

61 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se