Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
Blomberg, Ernst F W, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1863 – 1911)

Blomberg, Ernst Fredrik Wilhelm, f. 4 jan. 1863 i Stockholm, d 24 mars 1911 därstädes. Föräldrar: snörmakaren Karl Fredrik Blomberg och Vilhelmina Eriksson. Kom vid femton års ålder i kopparslagarlära och utövade därefter detta yrke till 1896; medlem av Järn- och metallarbetareförbundets styrelse 1893 (ordförande 1894); tilli...

Forslund, J Albert, Kommunalpolitiker, Socialminister, Kommunikationsminister, Fackföreningsman (1881 – 1954)

Forslund, Johannes Albert, f 11 april 1881 i Ovansjö (Gävl), d 4 maj 1954 i Sthlm (Spånga). Föräldrar: valsverksarbetaren Olof Ersson F o Anna Maria Wikström. Anställd vid Kungsgårdens ab:s såg i Ovansjö 1892, bromsare vid Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg 3 febr 1899–30 sept 1916, ordf i Sv Järnvä...

Holmström, K Wiktor, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1868 – 1948)

Holmström, Karl Wiktor, f 30 maj 1868 i Hällestad, Ög, d 30 juli 1948 i Sthlm, Joh. Föräldrar: befallningsmannen Anders Magnus Jansson o Clara Benktsdtr. Metallarbetare vid bl a Finspongs metallverks ab, led av styr för Sv metallindustriarbetareförb 95— 97 o 04—20 (sekr 07—13, förtroendeman från 13), anställd vid ab Bofors ...

Johansson, Elof, Fackföreningsman (1866 – 1941)

Johansson, Elof, f 16 nov 1866 i Örkel-ljunga, Krist, d 24 sept 1941 i Helsingborg. Föräldrar: åbon Johannes Olsson o Sissela Bengtsdtr. Lantarbetare i Örkelljunga till 90, byggnadsarbetare i Helsingborg 90—92, medl i Helsingborgs arbetsmannafackfören från 90, arbetare vid gummifabriken i Helsingborg 92—02, deltog i bildandet av en avd av...

Johansson, Johan-Olov, Författare, Kommunalpolitiker, Fackföreningsman (1874 – 1955)

Johansson, Johan-Olov, f 12 aug 1874 i Skutskär, Älvkarleby, Upps, d 11 maj 1955 i Sthlm, Brännkyrka. Föräldrar: bruksarbetaren Olof Petter J o Maria Mathilda Olsén. Smedlärling vid Horndals järnbruk 88—96, smed där 01—05, valsmästare 05—08, ombudsman i Järn- och metallarbetareförb 08—13 (sekr 13&mdash...

Jönsson, Janne, Tidningsredaktör, Fabrikör, Fackföreningsman (1861 – 1941)

Jönsson, Janne, f 27 juni 1861 i Kallna, Krist, d 8 april 1941 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: snickaren o lantbrukaren Jöns Peter J o Petronella Månsdtr. Arbetare i Bjuvs o Ljungsgårds kolgruvor (båda Malm) 80—89, fabriksarbetare vid Helsingborgs gummifabriks ab 92—96, ordf i arbetsmannafackfören där 92—95, kassö...

Karlén, Oscar J, Möbelsnickare, Fackföreningsman (1882 – 1961)

Karlen, Oscar Joakim, f 12 nov 1882 i Väddö, Sth, d 29 mars 1961 i Sthlm, Osc. Föräldrar: rättaren Carl Erik Andersson o Albertina Josefina Sandberg. Möbelsnickare 99—14, led av styr för Sv träarbetareförb:s avd 1 10—12 (ordf 12—14), led av styr för Sv träarbetareförb 13—23 (sekr 15—23), led av LO:...

Karlsson, O Gottfrid, Kommunalpolitiker, Fackföreningsman, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1882 – 1953)

Karlsson, Oscar Gottfrid, f 6 febr 1882 i S:t Per, ög, d 29 juni 1953 i Vadstena. Föräldrar: snickaren Johan K o Maria Karlsson. Gälbgjutare o metallarb 96—00, lokeldare 00—18, ordf i Sv järnvägsmannaförb:s avd 193 06—43, led av styr i Vadstena arbetarekommun 07 o 10—32, led av Vadstena stadsfullm 11—19, lokförare 18&...

Leo, Henning V, Kommunikationsminister, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1953)

Leo, Henning Vilhelm, f 3 sept 1885 i Landskrona, d 26 maj 1953 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: gjutaren Anders Peter L o Karolina Knutsson. Anställd vid SJ till 26, led av AK 18—28 o 33—41, av FK 31—32 (första lagutsk 19—-23 o 25—28), av processkommissionen ang rättegångsväsendets ombildn mars 20—dec 26, av komm ang kr...

Lind, Albin, Journalist, Gruvarbetare, Fackföreningsman (1901 – 1964)

Lind, Albin, f 13 sept 1901 i Skinnskatte-berg, Vm, d 12 jan 1964 i Spånga, Sth. Föräldrar: gruvarbetaren o guldgrävaren August E:son Honk (L:s uppgift i bl a Väd; ej i fdb) o Hedvig Vilhelmina Lind. Bl a gruv-, smides- o byggnadsarbetare 13 — 27, studier vid Brunnsviks folkhögskola 21—22, studieledare i Metallindustriarbetareför...

Lindley, Carl (Charles) G, Sjöman, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1865 – 1957)

Lindley, Carl (Charles) Gustaf, f 14 okt 1865 i Sthlm, Jak o Joh, d 12 okt 1957 där, Västerled. Föräldrar: handl Anders Lindgren o Carolina Svensson. Sjöman i engelsk tjänst 81—94, led av National Secular Society i England 84, deltog i bildandet av The National Amalgamated Sailors and Firemens Union of Great Britain and Ireland där 87, en av...

Lingman, Jonas (John), Landshövding, Civilminister, Fackföreningsman (1901 – 1962)

Lingman, Jonas (John), f 19 nov 1901 i Bollnäs, d 5 okt 1962 i Gävle. Föräldrar: byggnadssnickaren Olof L o Margareta Kristina Olsdtr. Snickare vid statens järnvägars verkstäder i Bollnäs 18, led av styr för gävleborgs-distr av Sveriges soc:dem ungdomsförb 22— 28, ordf där 28—31, i soc:dem ungdomsklubben Frihet 24—...

Lundberg, Carl L, Fackföreningsman (1859 – 1926)

Lundberg, Carl Ludvig, (i fdb även Mauritz, f 13 aug 1859 i Sthlm (Allm BB:s fdb), d 17 febr 1926 i Spånga, Sth. Son till Mathilda L. Utbildn till smed, verksam som hovslagare o järnarbetare i Sthlm, förtroendeman för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) 89–91, ordf för Sthlms hovslageriarbetarefackfören 96, led av SAP:s partistyr 97&ndash...

Menander, Henrik, Publicist, Fackföreningsman (1853 – 1917)

Menander, Henrik, f 12 dec 1853 i Fuglie, Malm, d 12 aug 1917 i Malmö, Joh. Föräldrar: muraren o husmannen Anders Henriksson o Ingar Nilsdtr. Korkskärare vid bryggerier i Gbg o Malmö samt i Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien o Schweiz 74–82, red:sekr i Folkviljan 84–85, sekr i Foren for Socialismens Fremme i Sverrig, Khvn, 86-87, medarb i Arbe...

Mårtensson, Johannes W, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1972)

Mårtensson, Johannes Wiktor, f 20 mars 1885 i Resteröd, Göt, d 11 dec 1972 i Uddevalla. Föräldrar: lantarbetaren Johan M o Anna Katarina Jakobson. Anställd vid Uddevalla tändsticksfabrik 08—39, ordf i tändsticksarbetarnas fackfören där 10—18 o 34— 38, v ordf i Uddevalla arbetarkommun 18, ordf i Uddevalla fackliga centralorg...

Nordenskiöld, E Otto E, Radiochef, Fackföreningsman (1914 – 1986)

10 Nordenskiöld, Erik Otto Edvard, brorsons son till N 4, f 25 juli 1914 i Hausjärvi, Tavasteh, Finland, d 10 nov 1986 i Lidingö. Föräldrar: doc Nils Erik N o Henriette Georgina Sederholm. Studentex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm 21 maj 32, inskr vid StH okt 33, FK där 7 nov 36, JK där 15 sept 41, bitr sekr vid De anställdas centralorgani...

Nordgren, Kurt H, Landshövding, Fackföreningsman (1916 – 1974)

Nordgren, Kurt Henry, f 13 juli 1916 i Nederkalix, Nb, d 8 dec 1974 i Härnösand. Föräldrar: sågverksarbetaren Karl Gustaf N o Emma Kristina Johansson. Sågverksarbetare 29–51 (från 41 vid ab Statens skogsindustrier, ASSI), fackföremordf 46–51, ombudsman i Sv träindustriarbetareförb 51–60, förhandl:ombudsman i Landsorg...

Olsson, Gustaf O, Kommunalpolitiker, Fackföreningsman (1902 – 1987)

Olsson, Gustaf Olof, f 10 nov 1902 i Västervåla, Vm, d 4 sept 1987 i Västerås, Skerike. Föräldrar: hyttarbetaren Carl Olof O o Kristina Fredrika Pettersson. Jordbruksarbetare, snickare, led av styr för avd 43 av Sv träindustriarbetareförb 28, ordf i Västerås arbetarkommun 36–45, v ordf i styr för Västmanlands läns...

Persson, Nils, Politiker, Fackföreningsman (1865 – 1927)

Persson, Nils (i Malmö), f 30 juli 1865 i Östra Vemmerlöv, Krist, d 12 jan 1927 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: åbon Pehr Månsson o Karna Jeppsdtr. Murare i Malmö 84–93, ordf i Sv murareförb:s avd 1 där 92–94, led av styr för tidn Arbetet 92–94 o 97–07, ordf där 09-22, exp:förest vid tidn 93–...

Senander, Knut E W, Tulltjänsteman, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1889 – 1975)

Senander, Knut Erik Waldemar, f 17 nov 1889 i Gbg, Domk, d 12 aug 1975 där, Osc Fredr. Föräldrar: ångbåtsbefälhavaren Anders Gustaf Andersson o Carolina (Lina) Eriksdtr. Digelpresstryckarlärling 03–07, stamanställd vid Göta art:reg 07–11, underofficersex 10, anställd vid Tullverket 11, tullöveruppsyningsman 46–53...

Svensson, Carl Alfred, Agitator, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1861 – 1925)

Svensson, Carl Alfred, f 9 okt 1861 i Söne, V Göt, d 28 maj 1925 i Skön, Vnl. Föräldrar: torparen o arbetaren Sven Larsson o Maria Brita Carlsdotter. Jordbruksarbetare, sågverksarbetare vid Kramfors o andra sågverk 78–93, vid Heffners sågverk, Skön, 93–99, ordf för avd 10 i Sv sågverks- o brädgå...

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se