Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
26 träffar, sida:  1 
Adelborg, Gertrud V, Lärare, Feminist (1853 – 1942)

3. Gertrud Virginia Adelborg, den föregåendes syster, f. 10 sept. 1853 i Karlskrona. Åtnjöt under- visning i privatskolor i Karlskrona och Uppsala. Privatlärarinna 1874–79; skrivbiträde i Svea hovrätt 1881–83; anställd vid Fredrika-Bremer-förbundets byrå i Stockholm dec. 1884; föreståndarinna därstädes 1 maj 1886–mars 1907; styrelseledamot i Fredrika-Bremer-förbundet maj 1897; styre...

Adlersparre (f. Leijonhuvud), K Sophie, Tidningsredaktör, Föreningsordförande, Feminist (1823 – 1895)

7. Karin Sophie Leijonhufvud-Adlersparre, den föregåendes hustru, f. 6 juli 1823 på Helgerum i södra Tjust, d. 27 juni 1895 på Ström vid Södertälje. Föräldrar: överstelöjtnanten Erik Gabriel Knutsson Leijonhufvud och Sofie Emerentia Hoppenstedt. Åtnjöt undervisning i hemmet och genomgick därpå en två års kurs vid den Bjurströmska flickpensionen i Stockholm. Utgav 1859–85 Tidskrift f...

Carlberg (f. Lundgren), A F (Frigga), Barnhemsgrundare, Feminist (1851 – 1925)

Carlberg, Anna Fredrika (Frigga), f. Lundgren, f. 10 aug. 1851 i Falkenberg, d. 3 okt. 1925 i Stockholm. Föräldrar: garverifabrikören Tobias Lundgren och Anna Elisabet Lundgren. Elev vid Halmstads läroverk för flickor 1867–69. Privatlärarinna 1871–74; en av stiftarna av Sällskapet Myrornas barnhem i Göteborg 1891; kassaförvaltare och överinspektris för barnhemmen 1892 och or...

Deland, Josephine, Språklärare, Feminist (1814 – 1890)

4. Josephine Deland, de båda föregåendes kusin, dotter av D. 1, f. 1 okt. 1814 i Stockholm (Hovf.), d 8 mars 1890 i Paris. J. D. var på 1840- och 50-talen en anlitad lärarinna i franska språket i Stockholm. Mera bekant blev hon emellertid som förespråkerska för den kvinnliga emancipationen, sådan den omkring det förra århundradets mitt framträdde i vårt land. Hennes verks...

Fröberg, Eva M, Feminist (1871 – 1957)

1 Fröberg, Eva Maria, f 27 mars 1871 i Svärta (Söd), d 5 dec 1957 i Sthlm (Osc). Föräldrar: godsägaren Carl Ferdinand F o Maria Katarina Lindgren. Brukade Sjösa 1904–06 o Husby 1906–17 (båda i Svärta, Söd), styr:led i Fredrika Bremer-förb 1918–41, v sekr i Sverige-Amerika stiftelsen 1920, sekr där 1922–38, ordf i Sveriges moderata kvinnoförb 1925–37, led av ett flertal styr:r i kvi...

Gumælius, Sofia L, Reklambyråägare, Feminist (1840 – 1915)

4 Gumælius, Sofia Lovisa, syster till G 3, f 8 dec 1840 i Örebro, d 23 jan 1915 i Sthlm (Hedv El). Grundlade Nya annonsbyrån 77, från 81 kallad S Gumaelii annonsbyrå, grundade firman Gumaelius & Co 83, båda företagen ombildade till ab med G som verkst dir 29 okt 08. — Ogift.

Hagen, Ellen H L, Skriftställare, Feminist (1873 – 1967)

Hagen, Ellen Helga Louise, f 15 sept 1873 i Sthlm (Jak o Joh), d 28 jan 1967 i Täby (Sth). Föräldrar: komministern i Klara förs i Sthlm Carl Bernhard Philonegros Wadström o Helga Westdahl. Genomgick Åhlinska skolan, studerade konsthantverk vid Tekn skolan samt målning för Richard Bergh o G Kallstenius, undervisade i teckn, måln o slöjd 93—96, pionjär inom sv kvinnorörelse...

Holmgren, Ann Margret, Skriftställare, Pacifist, Feminist (1850 – 1940)

5 Holmgren, Anna Margareta (Ann Margret), f 17 febr 1850 på Hessle gård i Fittja, Upps, d 12 okt 1940 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kammarherren Jacob Nils Tersmeden o frih Augusta Jacquette Cederström. Studier i hemmet o på uti resor, VD i Upsala Nya Tidn ab 97—98, led av red:-komm för Verdandis populärvetensk småskriftsserie 98—05, v ordf i sthlmsavd av Fören för kv...

Kleman, Ellen E A, Tidningsredaktör, Feminist (1867 – 1943)

2 Kleman, Ellen Emma Augusta, f 24 juli 1867 i Karlskrona, d 28 sept 1943 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: kommendörkaptenen Carl K o Johanna Augusta Grahm. Genomgick elementarlärov för flickor i Karlskrona 80—85, kassör vid sparkasseavd vid ab Blekinge bank där 86, bankanställd i Uppsala o Sthlm, led av styr för fören Dagny o red för veckotidn Dagny 08—13, led av styr för fören Självförsörjande...

Kullgren, Thyra H M, Skolföreståndare, Feminist (1870 – 1946)

2 Kullgren, Thyra Hedera Martina, sondtr till K 1, f 12 juli 1870 i Varberg, d 16 okt 1946 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: disponenten Carl Allvar K o Amalia Sofia Kullman. Utex från Kjellbergska flickskolan i Gbg 9 juni 88, från H lärarinnesem i Sthlm 2 juni 92, lär vid Kjellbergska flickskolan ht 92—08, ordf i komm i Gbg för skolungdomens soc undervisn 06—22, led av centralstyr för Flick- o sam...

Lilliehöök, Eleonor M, Skriftställare, Förbundsordförande, Feminist (1887 – 1977)

14 Lilliehöök, Eleonor Maria, f 24 jan 1887 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 april 1977 i Järfälla, Sth. Föräldrar: bruksägaren Gustaf Fredrik Berndes (bd 4, s 1) o Elin Sofia Pettersson, Elev vid Franska skolan, Sthlm, vid Olga Schuldheiss hushålls- o slöjdskola, Ekebyholm, Rimbo, Sth, ordf i Sveriges husmodersfören:ars riksförb 28—47, red för dess medlemsblad 28—34, led av styr för Norden...

Limnell, C Fredrika, Filantrop, Feminist (1816 – 1892)

Limnell, Catharina Fredrika, f 16 juli 1816 i Härnösand, d 12 sept 1892 i Sthlm, Klara. Föräldrar: lektorn Olof Fredrik Forssberg o Catharina Margareta Svedbom. Sekr i Sthlms fruntimmersfören för barnavård 53, led av styr för Fören för gift kvinnas äganderätt 73, för Handarbetets vänner 74, för Fredrika-Bremer-förb 84, för Klara skydds- o arbetarfören, för Aftonkursen för fruntimmer, för Eug...

Lindblom, Edith M, Tjänsteman, Föreningsordförande, Feminist (1887 – 1976)

Lindblom, Edith Maria, f 30 mars 1887 i Sthlm, Maria, d 9 febr 1976 där, Kungsh. Föräldrar: bokbindaren Carl L o Carolina Forsberg. Studier vid Sthlms borgarskolas högre avd 01-02, anställd vid grosshandelsfirman I Eisner & söner i Sthlm 03-28, led av styr för Kvinnliga kontoristfören (KKF) 18, v ordf där 19, ordf 22 —47, v ordf i Sv kontorist-förenarnas förb (från 37 Handelstjänsteman-naför...

Lindhagen, Anna J J, Filantrop, Politiker, Feminist (1870 – 1941)

5 Lindhagen, Anna Jakobina Johanna, syster till L 3, f 7 april 1870 i Sthlm, Kat, d 15 maj 1941 där, Sofia. Rödakorssyster 90, kontorist vid P A Norstedt & söners bokförlag 92—02, sekr i Sveriges kvinnliga fredsfören 98—02, barnavårdsinsp vid Sthlms stads fattigvårdsnämnd 02 — 25, v värd för Sthlms stads hyreskontor 02—05, sekr, resp v ordf o ordf i Sthlms Fören för kvinnans politi...

Montelius, Agda G D A, Socialpolitiker, Feminist (1850 – 1920)

2 Montelius, Agda Georgina Dorothea Alexandra, f 23 april 1850 i Köpings landsförs, d 27 okt 1920 i Sthlm, Maria. Föräldrar: generallöjtn o statsrådet Alexander Fabian Zefanis Reuterskiöld o Anna Brigitta Charlotta Schenström. Ordf i Maria skyddsfören 79–92, led av Nya Iduns nämnd 85–01, v ordf 92–00, ordf där 00–01, ordf i styr för Fören för välgörenhetens ordnande i Sthlm (FVO) 89–11, v or...

Nilsson, Ada K, Tidningsutgivare, Feminist, Läkare (gynekolog) (1872 – 1964)

Nilsson, Ada Konstantia, f 21 sept 1872 i Södra Säm, Älvsb, d 23 maj 1964 i Julita, Söd. Föräldrar: lantbrukaren Hans Petter N o Albertina Juliana Hulander. Mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 23 maj 91, inskr vid UU ht 91, med fil ex där 31 maj 92, MK vid Kl 30 maj 96, amanuens vid gyn kliniken vid Serafimerlasarettet 1 aug 00–31 mars 02, ML vid Kl 28 nov 00, led av styr för Sthlms s...

Petrini, Gulli C, Kommunalpolitiker, Föreningsordförande, Feminist (1867 – 1941)

2 Petrini, Gulli Charlotta, svägerska till P 1, f 30 sept 1867 i Sthlm, Jak o Joh, d 8 april 1941 där, Kungsh. Föräldrar: prof Carl Jacob Rossander o Emma Maria Godenius. Mogenhetsex vid Wallinska flickskolan i Sthlm 16 maj 87, inskr vid UU 15 sept 87, FK 13 dec 89, FL 31 jan 98, disp 8 dec 00, FD 30 maj 01, allt vid UU, lär vid Elementarskolan för flickor i Växjö 02–06, ordf i Före...

Rathou, Emilie, Publicist, Nykterhetspionjär, Feminist (1862 – 1948)

Rathou, Emilie, f 8 maj 1862 i Lösen, Blek, cl 12 okt 1948 i Sthlm, Bromma. Moder: Anna Maria Svensdtr. Elev vid folkskollär:sem i Kalmar 78, ex där 82, folkskollär i Hed, Vm, 83–84, resetalare för Sveriges storloge av IOGT 85–00, andre red för Dalmasen april–juli 90, ägare, red o utg av Dalmasen (från 92 Sv Medborgaren Dalmasen) 90–95, initiativtagare till Vita bandets Östermalmsfören i Sth...

Rydh (-Munck af Rosenschöld), Hanna A, Arkeolog, Feminist, Riksdagspolitiker (1891 – 1964)

Rydh(-Munck af Rosenschöld), Hanna Albertina, f 12 febr 1891 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 juni 1964 där, Joh. Föräldrar: direktören Johan Albert Ryd o Matilda Josefina Westlund. Led av centralstyr för Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförb (SSUH) 09–14, studentex vid Wallinska skolan i Sthlm 21 maj 10, inskr vid StH ht 11, FKdär 11 dec 15, utförde arkeologiska undersökmar på RAA:s uppdrag ...

Sachs, Hilda G, Författare, Journalist, Översättare, Feminist (1857 – 1935)

Sachs, Hilda Gustafva, f 13 mars 1857 i Norrköping, S:t Olai, d 26 jan 1935 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: handlanden Johan Gustaf Engström o Gustafva Augusta Gustafsson. Elev vid Rundstedtska flickskolan, Norrköping, 66–73, privatlär i landsorten 7478, inskr vid H lärarinnesem i Sthlm ht 78, avgångsex där 3 juni 81, l...

Skoglund, L S Alexandra, Historiker, Lärare, Feminist (1862 – 1938)

Skoglund, Louise Sophie Alexandra, f 22 okt 1862 i Sthlm, Klara, d 12 febr 1938 där, Matt. Föräldrar: fabriksidkaren Daniel Karl Alexander S o Lovisa Sofia Gottschalk. Ex från H lärarinnesem i Sthlm 3 juni 82, mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 10 dec 83, inskr vid UU ht 84, FK 13 sept 86, FL 15 dec 99, disp 27 maj 03, FD 29 maj 03, allt vid UU, lärarinna vid Nya elementarskolan för ...

Stackelberg, B Oscar, Sjöofficer, Feminist, Riksdagsman (1824 – 1888)

Stackelberg, Berndt Oscar, f 12 dec 1824 i Helsingborg, d 4 sept 1888 i Södertälje (enl db för Sthlm, Skeppsh). Föräldrar: landshövdingen o generalmajoren frih Göran Berndt Magnus S o Charlotta Oc-tavia Maria Lovisa Lind. Kadett vid Krigsa-kad på Karlberg 3 okt 37, sjöofficersex 28 mars 45, sekundlöjtn vid flottan 28 mars 45, adjutant i Sjöförsvarsdep:s komman-doexp 50-51 o 54-66, premiärlöj...

Staël von Holstein, C Mathilda, Advokat, Feminist (1876 – 1953)

3 Staël von Holstein, Christina Mathilda, f 30 maj 1876 i Kristianstad, Garnisonsförs, d 2 nov 1953 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: översten Axel Olof S o Cecilia Nordenfeldt. Elev vid Kristianstads elementärlärov för flickor 92, handelsskolestudier i Sthlm 01-02, korrespondent på advokatbyrå i Sthlm 02-05, amanuens o tf kamrer i Sthlms stads hälsovårdsnämnd 06-08, led av styr för Fören för kvi...

Stéenhoff, H F (Frida) M, Författare, Feminist (1865 – 1945)

Stéenhoff, Helga Frideborg (Frida) Maria, f 11 dec 1865 i Sthlm, Jak ojoh, d 22 juni 1945 där, Engelbr. Föräldrar: komministern Carl Bernhard Filonegros Wadström o Helga Louise Westdahl. Elev vid Åh-linska skolan, Sthlm, ht 79-82, studier i Schweiz 83-84, elev vid Lyceum för flickor i Sthlm 85-86, led av styr för Internationale Vereinigung fur Mutterschutz und Sex-ualreform, Berlin, 11, av s...

Sterky, A (Anna) C, Tidningsredaktör, Fackföreningsordförande, Feminist (1856 – 1939)

1 Sterky, Ane (Anna) Cathrine, f 18 april 1856 i Khvn, Frederiksberg, d 15 maj 1939 i Sthlm, Kat. Föräldrar: garveriarbetaren Jens Nielsen o hemsömmerskan Karen Hansen. Skrädderiarbeterska i Khvn, led av styr för De kvindelige herreskreedderes fagforening 84, ordf där 85-90, led av De samvirkende fagforeningers representantskab, ombud vid Dan...

Svensson, Greta Valborg Elisabet, Agitator, Kommunalpolitiker, Feminist (1903 – 1983)

Svensson, Greta Valborg Elisabet, f 29 jan 1903 i Rogberga, Jönk, d 20 april 1983 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: gjutaren Ernst Johan Reinhold S o Selma Maria Sandström. Anställd i jordbruk o i hushåll, vid linnefabrik i Jönköping 23–27, som hembiträde i Sthlm 28–30, led av red:komm för Arbetarkvinnornas tidning (AKT) 30, kaderutbildn i Moskva 30–33, led av Sverges kommunistisk...

26 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se