Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
61 träffar, sida:  1 2 
Afzelius, Fredrik Georg, Filosof, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1812 – 1896)

6. Fredrik Georg Afzelius, f. 7 dec. 1812 i Film, d 19 mars 1896. Föräldrar: läkaren vid Dannemora gruvor Karl Johan Afzelius och Johanna Kristina Öberg. Genomgick Uppsala katedralskola 1821–29; inskriven som student i Uppsala 12 juni 1829; disp. 30 maj 1835 (Aristophanis comcedia, quæ Aχαρηζ inscribitur, p. I, pres. K. A. Hagberg); fil. kand. 12 dec. 1835; disp. 6 juni 1836 (Ästhetiska betr...

Alstrin, Eric, Filosof, Biskop (1683 – 1762)

Alstrin, Eric, f. 3 febr. 1683, d 4 nov. 1762. Föräldrar: kyrkoherden i Leksand Lars Alstrin och Kristina Ångerman. Inskriven som student vid Uppsala universitet 16 febr. 1691; företog en utrikes resa 1706–13; fil. magister 1708 i Greifswald. Vikarie för v. bibliotekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala J. Malmström 1716; akademisekreterare 22 juli 1719; logices och metaphysices profes...

Atterbom, Per Daniel Amadeus, Författare, Filosof, Estetiker (1790 – 1855)

Atterbom, Per Daniel Amadeus, f. 19 jan. 1790 i Åsbo socken, d 21 juli 1855 i Stockholm. Föräldrar: komministern i Åsbo Gabriel Atterbom och Hedvig Kristina Kernell, dotter till socknens prost. Elev vid Linköpings lärdomsskola 1799; student i Uppsala 1 okt. 1805; disp. 15 juni 1807 (Prima Iliadis Homerica rhapsodia Sivethice reddita, p. I, pres. J. Tranér); fil. kand. 8 mars 1815; disp. pro ...

Aurivillius, Petrus, Filosof, Språkforskare, Teolog (1637 – 1677)

1. Petrus Aurivillius, f. 23 mars 1637 i Knutby socken, d 23 okt. 1677 i Uppsala. Föräldrar: dv. kyrkoherden i Knutby Olof Kristoffersson Aurivillius och Barbro Cassiopæa. Åtnjöt skolundervisning i Uppsala och Gävle; student vid Uppsala universitet febr. 1650; disp. 5 juli 1658 (Περι της αρετης, pres. H. Ausius), 13 okt. 1660 (De ministerio verbi et sacramentorum, pres. E. Odhelius) samt 27 ...

Biberg, Nils Fredrik, Filosof (1776 – 1827)

Nils Fredrik Biberg, f. 20 jan. 1776 i Härnösand, d. 25 mars 1827 i Uppsala. Föräldrar: lektorn i grekiska, sedermera teol. doktorn Isak Biberg och Katarina Unasus. Student i Uppsala 22 febr. 1793; disp. 19 dec. 1795 (De indole et progressu cultus Europsei hodierni, p. I; pres. F. Neikter); fil. kand. 22 mars 1797; disp. 31 maj s.å. under Neikter på andra delen av nyssnämnda avhandling; fil....

Björklund, J Gustaf, Filosofisk skriftställare (1846 – 1903)

Björklund, Johan Gustaf, f. 10 nov. 1816 i Björksta socken, d 2 juli 1903 i Stockholm. Föräldrar: rättaren Anders Björklund och Maja Greta Sätterlund. Avlade mogenhetsexamen i Västerås 30 maj 1870; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 12 sept. 1878; student vid Lunds universitet 28 apr. 1879; idkade därstädes filosofiska och folkrättsliga studier t. o. m. ht. 1881; bedrev na...

Boëthius, Daniel, Filosof (1751 – 1810)

2. Daniel Boëthius, f. 5 okt. 1751 i Västerås, d 10 mars 1810 i Uppsala. Föräldrar: fil. magistern, collega scholæ i Västerås, sedermera kyrkoherden i Grangärde Jakob Boëthius och Kristina Elisabet Fahlstén. Student i Uppsala 4 maj 1765; disp. 18 juni 1771 (Adagiis Sviogothicis. Continuatio II; pres. J. Ihre); fil. kand. 18 nov. 1772; disp. 21 apr. 1773 (De sensationibus gratis et ingra...

Borelius, Johan Jacob, Filosof (1823 – 1909)

1. Johan. Jacob Borelius, f. 21 juli 1823 i Skinnskattebergs församling, d 7 jan. 1909 i Lund. Föräldrar: prosten Jakob Borelius och Katarina Ulrika Böttiger. Elev vid Västerås gymnasium ht. 1838; student i Uppsala 7 dec. 1841; disp. 12 dec. 1842 (De forma regiminis Sveciaa anno MDCXXXIV confirmata. Ex actis publicis, p. III; pres. R. M. Bowallius); fil. kand. 15 dec. 1847; disp. 10 maj 1848...

Boström, Christopher Jacob, Filosof (1797 – 1866)

1. Christopher Jacob Boström, f. 1 jan. 1797 i Piteå, d 22 mars 1866 i Uppsala. Föräldrar: skepps timmermannen Kristoffer Boström och Elisabet Hortling. Åtnjöt undervisning vid Piteå lärdomsskola och Härnösands gymnasium; student i Uppsala 14 juli 1815; disp. 5 juni 1819 (De Herodoto, Homeri imitatore, p. II; pres. P. M. Palmberg); fil. kand. 25 febr. 1824; disp. 10 juni s. å. (De pantheismi...

Burman, Erik Olof, Filosof (1845 – 1929)

4. Erik Olof Burman, f. 7 okt. 1845 i Yttertavle, Umeå. landsförsamling. Föräldrar: andre lantmätaren, justeraren Olof Johan Burman och Lovisa Desideria Westermark. Elev vid h. elementarläroverket i Umeå 1855; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 juni 1865; student vid Uppsala universitet 21 sept. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1871; disp. 18 maj 1872; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit studie...

Bygdén, Anders Leonard, Filosof, Personhistoriker, Biblioteksman (1844 – 1929)

Bygden, Anders Leonard, f. 3 mars 1844 i Spånga. Föräldrar: revisorn vid postverket Olof Bygden och Karolina Albertina Moritz. Åtnjöt undervisning vid privatläraren J. Zetterljungs skola i Stockholm; elev vid Umeå h. elementarläroverk ht. 1856; avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1863; inskriven vid Uppsala universitet 18 maj s. å.; fil. kand. 14 dec. 1870; disp. 22 maj 1872,; fil. doktor ...

Cajanus, Johan, Filosof, Poet (1655 – 1681)

Johan Cajanus, f. 27 dec. 1655 i Paldamo i Finland, d. 27 juni 1681. Föräldrar: prosten Johan Cajanus och Anna Mathesius. Erhöll den första undervisningen i hemmet; elev vid skolan i Kajaneborg 1664, vid skolan i Uleåborg 1665 och vid skolan i Nykarleby 1667; sändes i maj 1670 till Uppsala; student därstädes 23 juni 1671; disp. 2 och 8 dec. 1679 (De mundi amma, p. I, II; pres. M. Steuchius o...

Cartesius, Renatus, Filosof (1596 – 1650)

Cartesius, Renatus, eller René Descartes, f. 31 mars 1596 i La Haye i Touraine, Frankrike, d. 11 febr. 1650 i Stockholm. Son till Joachim Descartes, förutvarande officer. Studerade vid jesuitskolan i La Flèche 1604–12; vistades i Paris; tjänstgjorde vid Morits' av Oranien armé i Holland 1617–22 och vid Tillys armé under trettioåriga kriget 1618–23; gjorde vidsträckta resor och slog sig åter ...

Castovius, Erik, Filosof (1655 – 1703)

Castovius,Erik, f. hösten 1655 i Karlstorp i Småland, d. 4 dec. 1703 i Uppsala. Föräldrar: pastorn vid Smålands kavalleri Peter Castovius och Katarina Florenia. Undervisades av modern i hemmet; intogs i Växjö skola 16 febr. 1669 och i dess gymnasium 1676; student i Uppsala 11 aug. 1680; disp. 12 dec. 1685 (De reali distinctione mentis humanae & corporis; pres. J. Bilberg) och 21 nov. 1688 (B...

Cavallin, Paul B S, Gymnasielärare, Filosof (1868 – 1901)

4. Paul Bernhard Severin Cavallin, den föregåendes son, f. 21 febr. 1868 i Lund, d. 5 aug. 1901 i Göteborg. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund ht. 1878; avlade mogenhets: examen därstädes 27 maj 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886; fil. kand. 31 maj 1888; fil. lic. 31 maj 1893; disp. 17 nov. 1894; fil. doktor 31 maj 1895. E. o. amanuen...

Cederschiöld, Fredrik J, Filosof (1774 – 1846)

2. Fredrik Johan Cederschiöld, f. 25 mars 1774 på stamgodset Lidboholm i Sjösås socken, d 4 apr. 1846 i Lund. Föräldrar: kvartermästaren vid adelsfanan Staffan Kasper Cederschiöld och Anna Plantina Laurell. Åtnjöt undervisning i föräldrahemmet; elev vid Växjö skola från 1787; student i Lund 28 sept. 1793; inskriven i Smålands nation 22 okt. 1793; disp. 14 dec. 1793 (De perspicuitato dicendi,...

Christiernin, Pehr Niclas, Präst, Filosof, Ekonom (1725 – 1799)

2. Pehr Niclas Christiernin, f. 27 juli 1725 i Västerfärnebo församling, d 24 febr. 1799 i Över- och Yttergrans församling. Föräldrar: lektorn i Västerås, kyrkoherden i Västerfärnebo, kontraktsprosten Nikolaus Petri Christiernin och Elisabet Slotterman. Student i Uppsala 2 mars 1734; disp. 2 dec. 1747 och 20 nov. 1751 (De sapienti directione vitaæ humanæ ad finem ultimum et anima essentialem...

Claëson, Kristian T, Filosof (1827 – 1859)
1. Kristian Theodor Claëson, f. 7 juli 1827 i Stockholm, d 81 nov. 1859 i Uppsala. Föräldrar: assessorn Teodor Claëson och Vendela Margareta Malmberg. Elev vid Hillska skolan vid Barnängen 30 jan. 1837—vt. 1840 och vid nya elementarskolan ht. 1840—vt. 1847; preliminarist i Uppsala 21 sept. 1847; student därstädes 28 sept. 1847; disp. 26 nov. 1851 (Bidrag till granskning af den hegelska dialekti...
Dahlman, Lars, Filosof (1705 – 1764)

Dahlman, Lars, f. 27 mars 1705 i Flöda församling, Strängnäs stift, d. 23 aug. 1764 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Floda, kontraktsprosten Erik Isaksson Dahlman och Kristina Hyltén. Student i Uppsala 17 febr. 1722; disp. 12 juni 1730 (Cogitationes philosophic

Edfeldt, Hans, Filosof (1836 – 1909)

Edfeldt, Hans, f. 28 juni 1836 i Eds sn (V.norrl.), d. 26 jan. 1909 i Uppsala. Föräldrar: torparen Abraham Hansson och Anna Brita Olofsdotter. Inskriven vid Härnösands h. elementarlärov. ht. 1854; student vid Uppsala univ. 22 maj 1861; fil. kand. 27 mars 1867; disp. för fil. doktorsgrad 2 dec. 1868; docent i praktisk filosofi 24 dec. s. å.–30 juli 1907; fil. doktor 31 maj 1869; tf. professor...

Ehrensvärd, Carl August, Tecknare, Sjöofficer, Konstfilosof (1745 – 1800)

4. Carl August Ehrensvärd, son till E. 2, f. 5 maj 1745 i Stockholm (Art-förs.), d. 21 maj 1800 i Örebro. Student vid Åbo akademi 9 okt. 1754, vid Uppsala univ. 4 nov. 1755; kadett vid Artilleriet 28 juli 1753; fänrik vid Åbo läns infanterireg. 9 okt. 1760; löjtnant vid arméns flotta 10 nov. 1761; kapten där 18 (ej 8) sept. 1770; major i armén 12 sept. 1772, vid arméns flotta 30 ap...

Enberg, Lars Magnus, Filosof, Skolman (1787 – 1865)

Enberg, Lars Magnus, f. enligt uppgift 3 nov. 1787, d. 20 nov. 1865 i Stockholm (Klara). Föräldrar: hemmansägaren och nämndemannen Lars Enberg och Märta Månsdotter. Elev vid Stockholms storskola; student vid Uppsala univ. 3 okt. 1802; disp. där pro exercitio 22 maj 1805; fil. kand. 22 mars 1809; disp. pro gradu 10 juni s. å.; fil. magister 15 juni s. å.; e. o. kanslist i Ecklesiastikexpediti...

Fremling, Matthæus, Filosof, Pedagog (1744 – 1820)

Fremling, Matthaeus, f 17 okt 1744 i Malmö (S.t Petri), d 20 juli 1820 i Lund. Föräldrar: tobaksfabrikören o handlanden Hindrich Laurentius F o Ingeborg Falck. Elev vid Malmö skola 1756, inskr vid Lunds univ 26 aug 1762, vid Greifswalds univ 24 juni 1770, disp pro exercitio där 23 o pro gradu 24 juli s å, docent i fysik vid Lunds univ 16 febr 1771, informator hos riksrådet greve [a:6675:F Ri...

Geijer, K Reinhold, Filosof, Psykolog (1849 – 1922)

6 Geijer, Karl Reinhold, f 23 april 1849 i Nyed (Värml), d 27 mars 1922 i Uppsala. Föräldrar: bruksägaren Christoffer Wilhelm G o Justina Maria Augusta Wennérus. Studentex vid Karlstads h a l vt 66, inskr vid UU 28 jan 67, FK 14 dec 71, disp 21 maj 72, FD 31 maj s å, doc i praktisk filosofi vid UU 28 dec 76, vid LU 7 maj 80, förest för teoretiska provårskursen vid Lunds h a l ht 80...

Genberg, Paulus (Paul), Filosof, Biskop, Ecklesiastikminister, Politiker (1811 – 1875)

1 Genberg, Paulus (Paul), f 13 april 1811 i Brunflo (Jämtl), d 29 sept 1875 i Kalmar. Föräldrar: hemmansägaren Anders Pålsson o Anna Persdtr. Elev vid Frösö lärdomsskola 1821–27, studentex vid LU 13 febr 28, inskr där 14 febr s å, fil mag 23 juni 35, doc i romerska språket o litteraturen 31 aug 37, adjunkt i romersk vältalighet o poesi 20 jan 42, prof i praktisk filosofi 5 jan 47, deltog i r...

Grubbe, Samuel, Filosof, Statsråd (1786 – 1853)

2 Grubbe, Samuel, f 19 febr 1786 i Seglora (Älvsb), d 6 nov 1853 i Uppsala. Föräldrar: majoren Carl Christopher G o Ulrica Schutz. Inskr vid UU 1 okt 02, FK 11 dec 05, mag 14 juni 06, doc i teor filosofi 18 dec 06, prof i logik o metafysik 10 mars 13, rektor vid UU vt 21 o ht 28, led av 25—28 års univ:kommitté, prof i etik o politik 26 sept 27—41, univ:s repr vid urt riksdagen 34—35, konsult...

Haartman, Jacob, Filosof, Biskop, Teolog (1717 – 1788)

1 Haartman, Jacob, f 8 mars 1717 trol i Åbo, d 6 mars 1788 där. Föräldrar: prof Johan H o Maria Sundenia. Inskr vid Åbo akad 30, vid UU 20 aug 33, disp pro gradu vid Åbo akad 13 juli 41, mag 18 juli 41, doc i filosofi 20 jan 42, vicebibliotekarie 28 aug 50, eo prof i filosofi o lärdomshist 5 aug 56, prof i logik o metafysik 18 nov 67 (installerad 8 mars 68)—70, adjunkt i teologi 2 ...

Hahn, Canutus, Filosof, Biskop (1633 – 1687)

Hahn, Canutus, f 13 nov 1633 i Skye, Uråsa (Kron), d 29 dec 1687 i Karlskrona. Föräldrar: bonden Abraham Knutsson H o Gunilla Persdtr. Studier i Kalmar o Växjö, inskr vid univ i Greifswald 29 juli 52, studier där, i Wittenberg o Rostock 52—54, inskr vid UU okt 54, disp pro exercitio 18 juni 56, ex theologicum dec 58, fil ex vt 59, disp pro gradu 11 maj 61, mag 13 juni 61, allt vid UU, förord...

Hartman, Gabriel I, Filosof (1776 – 1809)

Hartman, Gabriel Israel, f 28 jan 1776 i Lumparland (Åland), d 1 mars 1809 i Åbo. Föräldrar: kapellanen Israel Ferdinand H o h h Brita. Inskr vid Åbo akad 19 juni 92, mag 26 juni 98, doc i teor filosofi 7 aug 02, eo bibl:amanuens 02, andre sekr i Finska hushålln:sällsk 16 april 04, ord bibl:amanuens 05, bibliotekarie 14 nov 07, allt i Åbo.

G 6 jan 00 på Hakastaro, Uskela (Åbo o Björne...

Hedvall, Karl Z K, Filosof (1873 – 1918)

Hedvall, Karl Zacharias Knut, f 6 sept 1873 i Gävle, d 18 maj 1918 i Uppsala. Föräldrar: byggmästaren Olof H o Brita Ersdtr. Mogenhetsex vid h a l i Sundsvall 6 juni 92, inskr vid UU 26 sept 92, vik extralär i Sundsvall ht 92, vik adj där vt 93, FK 29 maj 97, FL 15 sept 04, disp pro gradu 3 febr 06, doc i teoret filosofi vid UU 20 febr 06, FD 31 maj 06, tf prof vid Gbgs högskola 1 jan 17.

Herrlin, P Axel S, Filosof, Psykolog (1870 – 1937)

Herrlin, Per Axel Samuel, f 30 mars 1870 i Ö Vemmenhög (Malm), d 10 okt 1937 i Lund. Föräldrar: kh FD Magnus Christian H o Anna Carolina Maria Norén. Mogenhetsex vid Malmö h a l 9 juni 87, inskr vid LU 31 aug 87, FK 14 dec 89, FL 24 mars 91, disp pro gradu 11 maj 92, FD 31 maj 92, allt vid LU, doc i teoretisk filosofi vid LU 23 maj 92—4 dec 06, uppehöll professuren i samma ämne 1 o...

Hägerström, Axel A T, Filosof (1868 – 1939)

Hägerström, Axel Anders Theodor, f 6 sept 1868 i Vireda, Jönk, d 7 juli 1939 i Uppsala. Föräldrar: kh Karl Fredrik Theodor H o Augusta Maria Skarin. Mogenhetsex vid Jönköpings h a l vt 86, inskr vid UU 16 sept 86, teol-fil ex 27 maj 87, FK 13 dec 88, FL 14 dec 92, disp 1 sept 93, FD 6 sept 93, doc i praktisk filosofi 16 sept 93, tf prof i samma ämne läsåren 03—04 o 06—11, prof 24 febr 11—6 s...

Höijer, Benjamin C H, Filosof (1767 – 1812)

Höijer, Benjamin Carl Henrik, f 1 juni 1767 i Stora Skedvi, Kopp, d 13 juni 1812 i Uppsala. Föräldrar: prosten Henric H o Sophia Margareta de Brenner. Inskr vid UU 4 okt 83, disp pro exercitio 23 dec 86, FK 16 maj 87, disp pro gradu 4 juni 88, mag 16 juni 88, doc i prakt filosofi vid UU 28 sept 89, eo kanslist i kanslikoll 90, kurator vid Västmanlands-Dala nation 21 nov 93, adjunkt i prakt o...

Jacobsson, Malte F, Filosof, Pedagog (1885 – 1966)

Jacobsson, Malte Ferdinand, f 3 april 1885 i Kristianstad, d 22 dec 1966 i Gbg, Vasa. Föräldrar: hovrättsvaktmästaren Nils J o Anna Persson. Mogenhetsex vid h a l i Kristianstad 13 juni 03, inskr vid LU 12 sept 03, FK 31 jan 06, FL 14 sept 08, disp 28 maj 10, FD vid LU 31 maj 10, docent i teoretisk filosofi där 17 okt 10, tf lär i praktisk filosofi o pedagogik vid GH ht 12—vt 14, lär i psyko...

Jonson, Erik O, Skriftställare, Filosof, Teaterproducent, Teaterrecensent (1889 – 1958)

Jonson, Erik Oskar, f 9 febr 1889 i Sthlm, Hedv El, d 11 febr 1958 där, Osc. Föräldrar: bageriidkaren Oskar Alexander Jonsson o Anna Maria Douhan. Mogenhetsex vid Sthlms samgymn 8 dec 08, inskr vid UU 2 febr 09, FK 14 sept 18, FL 31 jan 20, ordf i Uppsala studentkår 1 okt 21—30 sept 22, i Sveriges förenade studentkårer 19 mars 21—31 dec 22, disp vid UU 23 maj 24, FD 31 maj 24, doc i praktisk...

Karitz, Anders, Filosof (1881 – 1961)

Karitz, Anders, f 28 febr 1881 i Ö Sönnarslöv, Krist, f 10 febr 1961 i Uppsala. Föräldrar: torparen Per Henriksson o Johanna Nilsdtr Karitz. Mogenhetsex vid Ystads h a l 30 maj 00, inskr vid LU 14 sept 00, teol-fil ex 31 maj 01, teol studier under fem år, FK 31 maj 10, FL 31 jan 11, disp 28 maj 13, FD 31 maj 13, doc i teoretisk filosofi 2 juli 13, allt vid LU, tf prof i filosofi vid GH 1 sep...

Klockhoff, Daniel, Filosof, Poet (1840 – 1867)

Klockhoff, Daniel, f 14 sept 1840 i Ytterstfors bruksförs, nuv Byske, Vb, d 29 juli 1867 i Uppsala. Föräldrar: disponenten Olof Daniel K o Maria Carolina Lindemark. Inskr vid UU 26 maj 59, FK 15 dec 63, disp 20 febr 64, FD 31 maj 66, doc i estetik 10 jan 66, allt vid UU. — Skald, filosof.

G 19 juni 64 i Skellefteå m Aurora Gus-tafva Sandström, f 26 maj 39 där, omg Sjöberg o d 18 mars ...

Lagerlöf, Erland, Filosof (1653 – 1713)

2 Lagerlöf, Erland, bror till L 1, f 21 april 1653 på Östanås i Sunne, Värml, d 27 nov (enl likpred; själaringn 28 nov) 1713 i Lund, begr i Domk. Genomgick Karlstads skola o gymn, inskr vid UU 7 sept 72, studieresa som informator till England, Tyskland o Frankrike 84—88, inskr vid univ i Tübingen 10 maj 86, prof i logik o metafysik vid LU 11 april 89, univ:s rektor 91, 02 o 11, inspektor för...

Lagerlöf, Erland, Filosof, Översättare, Lärare (1854 – 1913)

3 Lagerlöf, Erland, f 7 nov 1854 i Kristinehamn, d 23 maj 1913 i Lund. Föräldrar: regementsläkaren Magnus L o Hedvig Elisabet Margareta Clarholm. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 7 juni 73, inskr vid UU 15 sept 73, vid LU 4 okt 75, FK 14 sept 78, eo lär vid Lunds katedralskola 19 nov 84—vt 86, 87—88 o 92—93, lär vid fullst lärov för flickor i Lund 86—87, FL 30 maj 91, disp 25 maj 92, FD 31 m...

Larsson, Hans, Skriftställare, Filosof (1862 – 1944)

Larsson, Hans, f 18 febr 1862 i Ö Klagstorp, Malm, d 16 febr 1944 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Lars Persson o Kersti Nilsdtr. Mogenhetsex vid Lunds h elementarlärov 10 juni 81, inskr vid LU 31 aug 81, andre lär vid Kronobergs läns folkhögsk i Grimslöv sommaren 84—vt 90, FK vid LU 14 dec 88, FL 31 jan 93, disp 23 maj 93, FD 27 maj 93, docent i teoretisk filosofi vid LU 5 juli 93 o vid UU 2...

Laurel, Lars, Filosof (1705 – 1793)

Laurel, Lars, f 26 maj 1705 i Sthlm, d 20 okt 1793 i Lund. Föräldrar: landskamreraren Johan L o Anna Balk. Inskr vid LU 27 nov 21, lämnade univ 13 april 28, notarius vid en extra kommission i Västerdalarna, vik bibliotekarie vid LU 33, vice bibliotekarie 22 aug 37—20 juni 47, mag där 15 maj 38, prof i teor filosofi 30 juni 47—27 sept 82, univ:s rektor 62 o 74. — LVA 47— 83.

G 8 nov 51...

Lidbeck, Anders, Filosof, Bibliotekarie, Estetiker (1772 – 1829)

2 Lidbeck, Anders, son till L 1, f 26 juli 1772 i Lund, d H maj 1829 i Sthlm (begr i Jak). Inskr vid LU 26 juli 73, mag där 23 juni 90, doc där i naturalhist 6 dec 90, botanisk demonstrator 30 april 91, v bibliotekarie 28 febr 98, bibliotekarie 17 dec 99, prof i estetik från 11 maj 01, deltog i riksdagen 28/30. — LFS 94.

G 22 mars 07 m sångerskan Brita Catharina Munck af Rosenschöld, ...

Liljeqvist, P Efraim, Filosof (1865 – 1941)

Liljeqvist, Per Efraim, f 24 sept 1865 i Örebro, d 19 aug 1941 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Per Henrik L o Sofia Helida Hallgren. Mogenhetsex vid Örebro h a l 30 maj 84, inskr vid UU 10 juni 84, FK 14 dec 88, FL 30 maj 92, disp 1 sept 93, FD 6 sept 93, doc i teoret filosofi 16 sept 93–28 mars 94, allt vid UU, doc i filosofi vid GH 27 febr 94, prof i prakt filosofi vid LU 29 juni 06–1 okt ...

Lindblom, Alexis E, Filosof, Botanist (1807 – 1853)

2 Lindblom, Alexis Eduard, kusinson till L 1, f 15 jan 1807 i Lyckeby, Lösen, Blek, d 15 april 1853 i Ronneby. Föräldrar: häradshövding Johan Christer L o Märta Christina Martini. Inskr vid LU 4 febr 17, filol kand 16 dec 24, FK 9 maj 26, disp pro gradu 10 el 11 maj 26, mag 23 juni 26, doc i praktisk filosofi 18 april 31, adjunkt i prakt o teor filoso...

Mac Leod, Andries H D, Filosof, Lärare (1891 – 1977)

Mac Leod, Andries Hugo Donald, f 10 aug 1891 i Ledeberg, Östflandern, Belgien, d 28 mars 1977 i Skärplinge, Österlövsta, Upps. Föräldrar: prof Julius M o Florence (Fanny) Hélène Maertens. Inskr vid univ i Gent ht 10, docteur en sciences där 7 juli 14, kontorist vid k försäkr:exp i Sthlm nov 16–mars 17, bibliotekarie hos prof G Mittag-Leffler där 16–21, lär i matematik vid lärov i Di...

Norström, J Vitalis A, Filosof (1856 – 1916)

Norström, Johan Vitalis Abraham, f 29 jan 1856 i Åmål, d 29 nov 1916 i Alingsås (kbf i Vasa, Gbg). Föräldrar: godsägaren o lantmätaren Anders N o Charlotta Johanna Ljungberg. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 13 juni 73, inskr vid UU ht 73, FK 28 maj 77, FL 15 sept 83, disp 29 maj 85, FD 31 maj 85, doc i teor filosofi 9 sept 85, allt vid UU, eo lektor vid Gbgs h reallärov ht 88, tf prof i fil...

Nyblæus, J Axel, Filosof (1821 – 1899)

2 Nyblaeus, Johan Axel, kusin till N 1, f 20 maj 1821 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 febr 1899 i Lund. Föräldrar: barnhusläkaren MD Johan Eric N o Charlotta Rebecka Windahl. Studentex vid UU o inskr där 10 juni 39, disp pro exercitio 20 febr 50, FK 9 mars 50, disp pro gradu 16 april 51, mag 16 juni 51, doc i filosofins hist 16 febr 52, allt vid UU, adjunkt i filosofi vid LU 27 aug 53, prof...

Nygren, Anders T S, Filosof, Biskop, Teolog (1890 – 1978)

Nygren, Anders Theodor Samuel, f 15 nov 1890 i Gbg, Haga, d 20 okt 1978 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: seminarierektorn Samuel N o Anna Maria Lundström. Mogenhetsex vid h a l i Lund 1 juni 09, inskr vid LU 3 sept 09, teol fil ex 31 maj 10, TK 31 jan 12, prakt teol prov 30 maj 12, allt vid LU, prästv 3 juni 12, pastorsadjunkt o v pastor i Bokenäs, Göt, 3 juni 12–14 juli 13, v pastor i Ölmeval...

Nyman, Alf T, Filosof (1884 – 1968)

Nyman, Alf Tor, f 12 mars 1884 i Farhult, Malm, d 27 juni 1968 i Lund, Domk. Föräldrar: komministern Peter N o Ragnhild Wallengren. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 30 maj 02, inskr vid LU 13 sept 02, eo amanuens vid fysiolog instit där vt–ht 06, FK där 31 maj 07, studier i estetik vid LU o i Berlin, München o Khvn 07–09, FL vid LU 31 maj 13, disp 26 maj 14, FD där 28 maj 14, musikanmälar...

Oxenstierna, Gunnar G, Filosof (1897 – 1939)
11 Oxenstierna, Gunnar Gabriel, brorsons sonsonson till O 10, f 28 juni 1897 i Sthlm, Hedv El, d 25 sept 1939 i Uppsala, Domk. Föräldrar: tf kyrkoherden greve Bengt Gabriel O o Louise Rudebeck. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 11 maj 15, inskr vid StH 7 sept 15, FM där 1 nov 19, inskr vid UU 1 sept 21, FL 28 maj 26, disp 11 dec 26, doc i teor filosofi 27 dec 26, FD 16 sept 27, tf prof...
61 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se