Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
23 träffar, sida:  1 
Dahlberg, Knut, Finansman, Statsråd, Jordbruksminister (1877 – 1949)

Dahlberg, Knut, f. 23 maj 1877 i Malmö. Föräldrar: magistratssekreteraren Arvid Knut Gustav Dahlberg och Annette Karolina Möllander. Elev vid Malmö h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 24 maj 1895; student i Lund 3 sept. 1895; jur. fil. kand. 30 maj 1896; jur. utr. kand. 30 maj 1900. E. o. notarie i skånska hovrätten 15 juni 1900; tf. domhavande se...

Dehn, Sigismond Jean Baptiste, Diplomat, Finansman (1774 omkring – 1837)

Dehn, Sigismond Jean Baptiste, f. omkr. 1774 i Hamburg, f 7 nov. 1837 i Stockholm. Delägare i ett bankir- och handelshus i Altona 1793, vilket trädde i likvidation omkr. 1811; hemlig svensk agent vid kongressen i Wien 1814—15; befullmäk-tigad att med Preussen bestämma tid och sätt för Svenska Pommerns avträdande 8 juni 1815; avslöt konvention i Berlin härom 4 juli 1815; befullmäktigad att in...

Frænckel, Louis, Finansman (1851 – 1911)

Frænckel, Louis, f 27 mars 1851 i Aschersleben, Tyskland, d 19 aug 1911 i Berlin (enl dödb för Jak, Sthlm). Föräldrar: köpmannen Joseph F o Carolina Heinemann. I handelslära i Aschersleben 1868–70, tjänsteman, sedermera prokurist, i bankirfirman B M Strupp i Meiningen 1871–74, innehade egen agenturaffär i Sthlm 1874–80 samt bankirfirman Kommanditbolaget Louis Frænckel & Co, likaledes i Sthlm...

Frisk, Carl, Finansman (1865 – 1944)

Frisk, Carl, f 20 nov 1865 i Hudiksvall, d 26 juli 1944 i Sthlm (Osc). Föräldrar: bruksägaren Richard F o Clementina Augusta Schaerström. Mogenhetsex vid h a l på Södermalm i Sthlm 1883, inskr vid Uppsala univ 19 sept s å, ex till rättegångsverken där 28 jan 1887, anställd på handels- o advokatkontor i Paris o London 1887–90, tingstjänstg i Hedemora 1891–92, v häradsh 1892, anställd hos adv:...

Frölander, H Theodor, Finansman (1856 – 1908)

Frölander, Henry Theodor, f 28 mars 1856 i Gbg (Kristine), d H mars 1908 i Danderyd (Sth). Föräldrar: kamreraren Lars Fredrik F o Sophia Henrietta Betty Palm. Mogenhetsex vid Gbgs realgymn 9 juni 1873, inskr vid Uppsala univ 19 sept s å, jur fil ex 30 maj 1876, tjänsteman vid Sjöförsäkringsab Ägir 1882–89, ass på finansdep:s bankbyrå 1890–92, styr:led o kassadir i Sthlms ensk bank 31 mars 18...

Gripenstierna, Joel, Finansman, Kammarråd, Räntmästare (1637 – 1697)

Gripenstierna, Joel (före adl Ekman), f 9 april 1637 i Klockrike (Ög), d 26 aug 1697 i Sthlm, begr i Ekerö kyrka. Föräldrar: kyrkoherden Petrus Jonae Drysander o Kerstin Månsdtr Rungia. Inskr i Linköpings gymnasium 3 juni 47, anställd i K M:ts kansli 54—23 sept 62, resa till Holland, Tyskland o Frankrike 62—63, kammarskrivare i kammarkollegiet 16 okt 63, kammarförvant 3 maj 65, ins...

Hellner, Johannes, Finansman, Samlare, Jurist, Utrikesminister (1866 – 1947)

Hellner, Johannes, f 22 april 1866 i Svedala (Malm), d 19 febr 1947 i Sthlm (Osc). Föräldrar: folkskolläraren Sören Hansson o Hanna Petersdtr. Mogenhetsex vid Lunds katedralskola 5 juni 85, inskr vid LU 3 sept 85, FK där 15 sept 87, JK där 21 maj 91, eo notarie vid Svea hovrätt 22 maj 91, eo notarie i Skånska hovrätten 4 aug 92, v häradsh där 31 maj 94, JL 2 dec 95, disp pro gradu 9 dec 95, ...

Isak, Aron, Affärsman, Finansman (1730 – 1816)

Isak, Aron, f 16 sept 1730 i Treuenbrietzen, Brandenburg, d 21 okt 1816 i Sthlm, Mosaiska. Son till köpmannen Isak Isak. Bosatt i Bützow, Mecklenburg, från 51, skyddsbrev som sigillgravör 59, rätt att bedriva handel 66, bosatt i Sthlm från 24 juni 74, bosättn:rätt o tillstånd att arbeta som sigillgravör o stensnidare i Sthlm 2 maj 75, handelspriv 12 maj 77, rättighet att bedriva handel på la...

Jennings, John, Finansman, Bruksägare, Politiker (1729 – 1773)

2 Jennings, John, son till J 1, f 14 dec 1729 i Sthlm, d 14 dec 1773 på Forsmarks bruk, Forsmark, Sth. Inskr vid UU 1 april 49, adjutant vid Livreg till häst 12 juni 50, avsked från reg o ryttmästares karaktär 9 okt 53, kompanjon m Robert Finlay under firma Jennings & Finlay 54—20 juli 62, deltog i riksdagarna 55—56, 60—62, 65—66, 69—70 o 71—72, en av dir för Trollhätte slussverk 6...

Kreuger, Ivar, Finansman, Företagsledare (1880 – 1932)

3 Kreuger, Ivar, f 2 mars 1880 i Kalmar, d 12 mars 1932 i Paris (enl db för Engelbr, Sthlm). Föräldrar: köpmannen Ernst August K o Jenny Emilie Forsman. Mogenhetsex vid h a l i Kalmar 27 maj 96, elev vid KTH:s avd för maskinbyggn 15 sept 96, avgångsex 10 juni 99, specialstudier vid KTH ht 99–vt 00, anställd i olika byggnads- o betongfirmor i USA o Mexico 00–...

Kreuger, Torsten, Finansman, Företagsledare (1884 – 1973)

5 Kreuger, Torsten, bror till K 3, f 17 juni 1884 i Kalmar, d 12 okt 1973 i Sthlm. Elev vid Chalmers tekn inst 01, utex 05, specialstudier vid KTH 06, chef för Kalmar tändsticksfabrik 06—12, ägde o ledde Siefvert & Fornanders Eftr, Kalmar, 08—14, Viborgs tändsticksfabriker, Finland, 13—16, VD för Industriab Standard, Sthlm, 14—32, för Högbroforsens industri ab 21—30, genomförde tändsticksmon...

Linde, von der, Erik Larsson, Finansman, Köpman (– 1636)

1 von der Linde, Erik Larsson, d 23 jan 1636 i Sthlm (begr 7 febr 1636 i Nik). Föräldrar: borgm i Sthlm Lars Eriksson o Margareta Pedersdtr. Praktiserade i ungdomen i Spanien, Frankrike, England, Holland o Tyskland (adelsbrevet), svor borgared i Sthlm 12 maj 04, en av direktörerna för handelskompaniet 6 maj 15, kommissarie o generalfaktor i Holland 18, ledare för ett handelskompani lör avytt...

Nachmanson, August, Industriidkare, Lantbrukslärare, Finansman, Godsägare (1878 – 1946)

3 Nachmanson, August, bror till N 1 o N 2, f 17 april 1878 i Sthlm, Mosaiska, d 3 nov 1946 där, Osc. Elev vid Sthlms norra latinlärov o Östermalms allm lärov 87–95, vid Marieborgs folkhögskola, Östra Eneby, Ög, 95–96, vid Klagstorps lantbruksskola, Norra Kyrketorp, Skar, 96–98, vid Ultuna lantbruksinst 98, utex d...

Palme, J Henrik, Finansman, Kommunalpolitiker (1841 – 1932)

1 Palme, Johan Henrik, f 16 sept 1841 i Kalmar, d 9 maj 1932 i Merano, Italien (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: landssekreteraren o lagmannen Christian Adolph P o Sophie Louise Nordenankar. Inskr vid LU 15 dec 56, vid UU 11 febr 59, kameral-ex där 60, notarie i borgarståndet vid riksdagarna 62 — 63 (från 14 mars 63) o 65 — 66, i bevilln:utsk vid riksdagen 67, kanslist i särsk utsk vid ...

Samuel, Söderling, af, Finansman, Bankir (1722 – 1798)

af Söderling, Samuel (före adl Söderling), f 28 okt 1722 i Sthlm, d 5 maj 1798 i Säby, Jönk. Föräldrar: växelbankskommissarien Jonas Söderling o Christina Ljungberger. Eo tjänsteman vid Riksbanken 4 maj 37, penningräknare 24 april 40, yngste kontorsskrivare i lånebanken 22 okt 40, kontorsskrivare i växelbanken 4 maj 44, vid kassaböckerna 20 dec 44, andre kontorsskri...

Silfvercrona, Pieter, Diplomat, Finansman (– 1652)

Silfvercrona, Pieter (Peter), före adl Spierinck eller Spiring, f trol i Delft, Nederländerna, d febr 1652 i London. Föräldrar: trol handlanden o manufakturisten Franchoijs Spierinck o Commer Menninck. Tullförvaltare i sv tjänst på Danzig-redden juni 26, chef för det sv tullväsendet i Preussen o Kurland 27–35, adl 5 okt 36, drottning Kristinas kammarherre o finansråd 5 okt 36, sv resident i ...

Smitt, Johan Wilhelm, Finansman, Industriman (1821 – 1904)

Smitt, Johan Wilhelm, f 3 febr 1821 i Sthlm, Hedv El, d 8 okt 1904 där, Kungsh. Föräldrar: ombudsmannen i riksgäldskontoret Wagener S o Augusta Rudolfina Stenberij. Elev vid Nya elementarskolan i Sthlm ht 29–15 juni 37, bokhållare i Gültzaus handels- o skeppsbyggnadsrörelse i Luleå 38–juni 40, superkarg på briggen Oscar till Sydamerika okt 40–juni 41, affärsman i La Plata-länderna där 41–dec...

Stenbeck, Jan H R A, Finansman, Företagsledare, Mediepionjär (1942 – 2002)

2 Stenbeck, Jan Hugo Robert Arne, son till S 1, f 14 nov 1942 i Sthlm, Engelbr, d 19 aug 2002 i Paris. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, 25 april 62, inskr vid UU 27 aug 62, JK där 23 febr 68, bosatt i USA från 64, MBA (Master of Business Administration) vid Harvard university, Cambridge, Mass, 70, anställd vid Litton industries, vid Morgan Stanley & Co Inc, New York, 70-76, ...

Stenbeck, E Hugo, Finansman, Advokat (1890 – 1977)

1 Stenbeck, Edvard Hugo, f 15 okt 1890 i Uppsala, d 6 jan 1977 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: sparbanksdirektören Nils Gustaf S o Maria Gustafva Rydberg. Mogenhetsex vid H a l i Uppsala 29 maj 09, inskr vid UU ht 09, JK där 14 dec 14, tingstjänstgöring vid Uppsala läns mellersta domsaga 15-17, bitr jurist vid Erland Lagerlöfs advokatbyrå (från 24 advokatfirman Lagerlöf), Sthlm, 18, delägare o ...

Stjernblad, Julius (Jules) Edvard, Finansman, Godsägare, Riksdagsman (1813 – 1886)

Stjernblad, Julius (Jules) Edvard, f 4 dec 1813 i Helsingborg, d 14 juni 1886 i Balkåkra, Malm. Föräldrar: godsägaren, riksfriherre Fredrik Gustaf S o Fredrika Lovisa Arnell. Elev vid herrnhutiska uppfostr:anstalten i Christiansfeld, Slesvig, 21, kadett vid Krigsakad på Karlberg 7 aug 27, officersex där 4 april 32, kornett vid Skånska husarreg 26 maj 32, löjtn där 15 juli 41,...

Söderberg, Erik Axel Olof Ragnarsson, Finansman, Hästuppfödare (1926 – 2009)

6 Söderberg, Erik Axel Olof Ragnarsson, bror till S 5, f 17 nov 1926 i Sthlm, Engelbr, d 19 sept 2009 där, Osc. Studentex vid Beskowska skolan i Sthlm, 3 maj 44, inskr vid Handelshögskolan i Gbg 2 okt 44, civilekonomex där 4 nov 46, Master of science vid Columbia Univ i New York, USA, 49, led av styr för Söderberg & Haak ab juni 51, dir 52, vice VD 54–65, ordf där ...

Söderberg, Sven Per Olof Ragnarsson, Finansman (1928 – 2004)

7 Söderberg, Sven Per Olof Ragnarsson, bror till S 5 o S 6, f 30 april 1928 i Sthlm, Engelbr, d 7 maj 2004 där, Osc. Studentex vid Beskowska skolan i Sthlm 6 juni 46, inskr vid Handelshögskolan där 30 sept 47, civilekonomex där 10 mars 51, reservofficersex 52, studier i USA, Tyskland o Frankrike 52–54, chef för Söderberg & Haak ab:s kontor i Gbg 58–66, vi...

Söderberg, Johan Olof Ragnarsson, Finansman (1923 – 2011)

5 Söderberg, Johan Olof Ragnarsson, son till S 4, f 26 aug 1923 i Sthlm, Engelbr, d 30 juli 2011 där, Osc. Studentex vid Beskowska skolan i Sthlm, 4 juni 41, reservofficersutbildn, inskr vid Handelshögskolan i Sthlm 1 okt 42, civilekonomex där 10 april 45, stip ur Louis Frænckels (bd 16) fond för studier vid Columbia Univ i New York, USA, Master of scienc...

23 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se