Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
(Christiernin), Christier Månsson, Fogde, Bruksidkare (1595 – 1659)
1. Christier Månsson, f. 24 dec. 1595 på »ett omflutet land Holm benämnt i Danmark», d 22 jah. 1659. Föräldrar: kyrkoherden på Holm Mogens Christenssen och Edel Klemetsdotter. Sattes i skola i Ringkjøbing 1600 och åtnjöt undervisning därstädes 2 1/4 år; kom efter faderns död till landsdomaren på Själland Anders Dresselberg 1605 och sattes av honom ånyo i skola »till ätt lära skriva och räkna»; ...
(Hand), Knut Håkansson, Fogde, Hövitsman (– 1565)

1 Knut Håkansson, stupade i slaget vid Axtorna 20 okt 1565. Föräldrar: Håkan Persson (Hand) o Kerstin Håkansdtr (Tun). Hövitsman för en fänika västgötaknektar 23 sept 55—sommaren 56, fogde i Sunnerbo 15 sept 56—10 dec 58, innehade olika militära befäl 63—65.

G m Märta Arvidsdtr (Drake), d 1606, dtr till Arvid Drake o Brita Persdtr (Hård af Segerstad).

Axelson, von, Axel, Landshövding, Underståthållare, Slottsfogde (1729 – 1790)

Axelson, Axel von, f. 14 dec. 1729 på Hammarön, Värmland, d 18 aug. 1790 i Stockholm. Föräldrar: överkrigskommissarien Nils Axelsson och Anna Lisa Faxell. Student i Uppsala 24 juli 1746; disp. dec. 1748 (De primordiis et incrementis poéseos svecanse, p. 1, pres. L. Hydrén) och 6 okt. 1750 (De habilitate judicis, pres. J. E. Fick). Auskultant i Svea hovrätt 20 okt. 1750; tf. auditör vid dalre...

Bese, Nils, Slottsfogde (– tidigast 1518)

2. Nils Bese, den föregåendes systerson och son till väpnaren Nils Olsson och Anna Stensdotter Bese. Nämnes första gången 7 sept. 1495; var konung Hans' fogde å Västerås' slott 1499 och innehade denna befattning till omkring 11 nov. 1501; slottsfogde i Stockholm sept. 1505–okt. 1506; levde ännu 23 nov. 1518, men synes ha dött ej långt därefter.

Gift i juli 1507 med Kerstin G...

Brask, Peter, Diplomat, Fogde, Kunglig sekreterare (omkring 1558 – omkring 1605)

3. Peter Brask, den föregåendes brorson, f. omkr. 1558, d. omkr. 1605 i Polen. Fader: Lars Hansson Brask. Erhöll undervisning vid kollegiet på Riddarholmen 1576−77; övergick till katolska läran; reste utrikes juli 1577; elev vid jesuitkollegiet i Dillingen i sept. s. å. och vid collegium Germanicum i Rom 24 jan. 1578−6 apr. 1580. K. sekreterare 7 jan. 1589; sekreterare i konun...

Corte, Henrik, Fogde, Borgmästare (– 1680)

Corte, Henrik, f. i början av 1600-talet i Tyskland, d före 6 mars 1680 i Brahestad. Affärsombud i Uleåborg för handlanden Henrik Spiring i Stockholm i början av 1640-talet; fogde i Norra Österbotten 3 dec. 1646—1647; tillika borgare i Uleåborg; borgmästare i Brahestad från 1650; tillika fogde i Salo socken och greve Per Brahes uppbördsman 1652; riksdagsman 1672 och 1675.

Gift 1) omkr...

Dobblare, Nils, Fogde, Krigsbefäl (– 1570)

1. Nils Dobblare, d. 1570. Var 1553—55 rotmästare vid Stockholmsfänikan samt under ryska kriget vid Hans Krafts Smålandsfänika; chef för den nyorganiserade Jämtefänikan 1565; förde 1568 fänika i Estland, var åter i Stockholm 30 juni och chef för en fänika bland konungens trupper vid statsvälvningen i sept. s. å.; fogde på Lode, Estland, 1568—69.

Drake, Olof, Slottsfogde (– senast 1490)

Olof Drake, omtalas från. 1436, levde ännu 1487 men var d. 8 juli 1490. Föräldrar: väpnaren, bergsmannen och borgaren i Västerås Jeppe Nilsson Drake och Margareta Olofsdotter. Uppges av Stiernman ha varit hövitsman på Nyköpingshus 1450, men uppgiften har ej kunnat verifieras i källmaterialet; konung Karl Knutssons fogde på Stockholms slott möjligen redan 18 nov. 1450 och säkert från 1 dec. 1...

Esbjörn Kristiernsson Djäkn, Häradshövding, Fogde, Hövitsman (– levde ännu 1414)

Esbjörn Kristiernsson Djäkn (vapen: två hjorthorn), nämnd 1381–1414. Var redan före 1391 fogde i Östergötland; namnes från 1399 även som fogde på Rumlaborg; kallas 1406 och 1411 hövitsman i Östergötland; nämnd såsom häradshövding i Bankekind 1406–11, Valkebo 1406, Hammarkind 1410, Björkekind s. å. och Vista 1411 men skötte alltid dessa ämbeten genom vikarier; avsatt från sitt östgötska fogde...

Hans Hansson till Monikkala, Häradshövding, Fogde, Kavalleriofficer (– 1605)

Hans Hansson till Monikkala, f senast 1555, d 22 maj 1605 i Sthlm. Föräldrar: preussiske adelsmannen Hans Erthel o Karin Jöransdtr (Stiernsköld). Andre löjtn o fänrik vid Axel Kurcks fana 84—87, adl 5 juni 85, ryttmästare för fogdefanan 7 maj 91—96, fogde i Österbotten 12 febr 97—98, hä-radsh där 97—98 o 00—05.

G m Brita Eriksdtr (Boije), förut g m Johan Knutsson till Monikk...

Herigar, Fogde (– senast omkring 850)

Herigar (Herigarius, fsv Her ger, fvn Hergeirr), d senast omkr 850. »Preefectus» i Birka o konung Björns rådgivare senast omkr 830.

Jeppe djäkn, Fogde, Lagman (– 1406/12)

Jeppe djäkn (ibland kallad Jakob Abrahamsson), d något av åren 1406–12. Fogde i Åbo åtminstone från 1377, lagman i Finland sannolikt redan 86, säkert 95, bosatt i Lübeck från omkr 97, blev riddare något av åren 98–01, bosatt i Reval åtminstone från 05.

G 1) m Katarina Haraldsdtr, d senast 86, dtr till underhäradshövdingen Harald Laurensson (fisk) i Sörby, Landeryd, Ög; 2) senast 01 m ...

Jon Jönsson, Fogde, Rådman, Riksråd (– 1519)

Jon Jönsson, d 1519 mellan 28 mars o 5 nov. Fader: möjl bonden Jöns i Gladö, Huddinge, Sth (Gillingstam 1949). En av Sthlms båda kämnärer 1483, rådman där 83—94, en av stadens båda rättsfogdar 84, en av dess fyra skottherrar 85, en av dess båda inköpare s å, föreståndare för S: t Örjans hospital 87—90, för stadens våghus 90—93, fogde i Dalarna senast 22 juni 95 o ännu 13 april 00, slottsfogd...

Jösse Eriksson, Fogde, Hövitsman (– 1436)

Jösse Eriksson, d 9 dec 1436 i Motala. Föräldrar: riddaren Erik Jenssen på Stad (nu Constantinsborg), Ormslevs sn på Jylland, o Birgitte Pedersdtr (Lykke). Möjl identisk med den J som följde konung Erik till Norge 05, k fogde på Gotland senast 10, hövitsman på Västerås o fogde över Västmanland o Dalarna 13—våren 33, även över Jämtland åtminstone 20—23.

G senast 14 (Brilioth) m Birgitt...

Kafle, Mats, Häradshövding, Fogde (– levde 1539)

Kafle, Mats (i sigillet kallad Mats Laurensson), levde ännu 1539. Häradsh i Gäsene, Älvsb, senast 27 juli 89 o ännu 8 maj 34, Svante Nilssons (Sture) tjänare möjl redan 11 juni 90 (Lundholm) o säkert 30 nov 96 (FMU)—21 juni 97 (Christensen), var fogde på Öresten juni 97, blev konungsfogde, trol i Ås hd, Älvsb, senast 4 dec 98 (Sjödin 1937), häradsh i Vedens hd, Älvsb, senast 28 jun...

Kröpelin, Hans, Fogde, Riksråd (– 1440)

Kröpelin, Hans, f i fastegångstid 1440 (Karlskrönikan, v 6590). I tjänst hos drottning Margareta senast våren 04, var hennes munskänk 07, fogde på Bohus åtminstone från 15 (DN 1) o ännu 19 o på Älvsborg (Fritz), vilka båda slott han möjligen innehaft redan omkr 10 (Styffe), på Sthlms slott från 19 eller 20 (Carlsson 1956), på Åbo slott från okt 36, nämnd som riksråd 22—25, 38 o 39.

G ...

Måns Nilsson, Häradshövding, Bergsfogde (– 1534)

Måns Nilsson, d 1534 mellan 17 febr o 31 maj i Sthlm. Far: bergsfogden vid Kopparberget Nils Månsson (svinhuvud), vars hustru enligt obestyrkt uppgift (Dipl Dalek:s genealog tab) hette Kerstin. Nämnes tidigast möjligen redan 00 (Sjödin 1937, s 400) men säkert 04 (BSH), bergsfogde vid Kopparberget från mellan 13 o 15 till 26 (möjligen med avbrott omkr 21 — 23) o möjligen åter från 23 april 31...

Sigfrid (Siffred) Jönsson, Sjöofficer, Fogde, Befallningsman (– 1584)

Sigfrid (Siffred) Jönsson, d 1584. Nämns bland Gustav I:s hovmän 33, fogdekarl hos Nils Hogenskild i Ölands norra mot, Kalm, 39, fogde där 43–47, fogde även över Ölands södra mot våren 45 (k sanktion 19 mars)–47, fogde över hela Öland 50–hösten 58 o 69–71, innehade flera uppdrag i samband med skeppsbyggnation o krigshand:lar till sjöss, bl a som amiral, 58–68, i slottsloven på Kalmar 7 jan 6...

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se