Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
32 träffar, sida:  1 
Adlerbeth, Jacob, Fornforskare, Förbundsgrundare (1785 – 1844)

2. Jacob Adlerbeth, den föregåendes son, f. 21 maj 1785 i Stockholm, d. 2 sept. 1844 därstädes genom slaganfall vid badning. Efter studier i hemmet på Ramsjöholm för informatorn L. K. Ekmark student i Uppsala 2 nov. 1798; disp. 12 dec. 1804 (De obligatione epactis politicis observationes, pres. D. Boëthius); fil. kand. 24 mars 1806; disp. 7 maj s. å. (De statu Europæ,
seculis pos...

Ahlqvist, Abraham, Präst, Naturforskare, Fornforskare (1794 – 1844)

1. Abraham Ahlqvist, f. 5 juli 1794 i Mörbylånga församling, d 9 juli 1844 i Runsten. Föräldrar: komministern Per Ahlqvist och Maria Juliana Fornander. Student i Uppsala 11 okt. 1813; disp. 7 juni 1815 (Flora Runsteniensis, p. I, pres. K. P. Thunberg); fil. kand. 3 dec. 1817; disp. 13 dec. s. å. (Quinta Iliadis Homericge rhapsodia Græce et Svethice, p. V, pres. J. Tranér); fil. magister 16 j...

Aschaneus, Martinus Laurentii, Författare, Präst, Fornforskare (– 1641)

Aschaneus, Martinus Laurentii, f. omkr. år 1575 på Aske gård i Håtuna, d 1641. Föräldrar: Lars Mårtensson, ägare av Aske gård, och Brita Eriksdotter. Studerade i Uppsala eller Stockholm. Musikant i Johan III: s kapell; skeppspräst under Kalmarkriget; omtalas 1614 som fältpräst vid livfanan och åtföljde denna trupp i ryska kriget; var åter i Sverige 1617; följde s. å. livfanan till Lifland, v...

Biörner, Eric Julius, Fornforskare (1696 – 1750)

Biörner (Biærner), Eric Julius, f. 22 juli 1696 i Timrå socken, d 1750. Föräldrar: häradshövdingen, sedermera assessorn Maurits Biörner och Anna Katarina Teet. Idkade studier vid Härnösands skola och gymnasium; student i Uppsala 5 nov. 1715; disp. sept. 1717 (De Svedia boreali; pres. J. Hermansson). E. o. kanslist i antikvitetsarkivet 7 dec. 1717; auskultant i Svea hovrätt 1718 (ed 1 juli); ...

Brenner, Elias, Fornforskare, Kopparstickare, Numismatiker, Emaljmålare, Miniatyrmålare (1647 – 1717)

2. Elias Brenner, son till B. 1, f. 18 apr. 1647 i Stor-Kyro, d. 16 jan. 1717 i Stockholm. Erhöll undervisning i Nykarleby skola 1654–58 och i Björneborgs skola 1658–62; student i Uppsala 10 dec. 1663. Ritare vid antikvitetskollegiet 18 juni 1668 samt tillika kopparstickare därstädes; verkade som miniatyrmålare i Stockholm från 1674 eller slutet av år 1673; K. miniatyr- och emaljmå...

Bure, Johan, Språkforskare, Fornforskare, Riksantikvarie, Mystiker (1568 – 1652)

1. Johan Bure (Johannes Thomae Agrivillensis Bureus), f. 1568 (enligt egen uppgift 25 mars, enligt andra uppgifter 15 mars) i prästgården Berga i Åkerby socken i ärkestiftet, d. 22 okt. 1652. Föräldrar: kyrkoherden Thomas Matthiae och Magdalena Andersdotter. Elev vid Uppsala skola febr. 1577 och i skolan på Gråmunkeholmen, i Stockholm vid midsommartiden 1583; inträdde i kansliet 7 apr. 1590 ...

Böker, Laurentius Svenonis, Rådman, Fornforskare (– 1696)

Böker, Laurentius Svenonis, f. i Göteborg, d. 19 mars 1696 därstädes. Studerade och konditionerade under 12 års tid och blev därunder student i Greifswald 2 aug. 1666; disp. 8 mars 1668 (Dissertatio historico-politico-juridica de magistratu politico; pres. Konr. Friedelieb), varvid han av hemstaden tillerkändes en gratifikation å 100 dir smt; student i Lund sept. 1668 som den första immatrik...

Celsius, Magnus N, Botanist, Matematiker, Astronom, Fornforskare (1621 – 1679)

1. Magnus Nicolai Metagrius, senare Celsius, f. 16 jan. 1621 i Alfta socken, d 5 maj 1679 i Uppsala. Föräldrar: kaplanen i Alfta och Ovanåker, sedermera kyrkoherden i Ovanåker Nikolaus Magni Travillagæus, senare Alptaneus, och Sigrid Unonia. Elev i Gävle skola 1639; student i Uppsala 14 febr,. 1641; disp. 1642 (Dissertatio aliquot theorematibus miscellaneis inclusa; pres. E. Unonis Gevalius)...

Dijkman, Petter, Fornforskare (1647 – 1717)

Petter Dijkman, f. 1 okt. 1647 i Hedemora, d. 2 febr. 1717 i Stockholm. Föräldrar: organisten, och stadsskrivaren i Hedemora, senare i Gävle Pehr Engelbrechtsson (Svensson) Dijkman och Anna Lydertsdotter. D. gick. i skola i Gävle och Västerås; student vid Uppsala univ. 12 sept. 1666; disp. 1 mars 1672; ex. philosophicum 1674; kammarskrivare i Kammarrevisionen 1677—82; landssekreterare i Uppl...

Djurklou, Nils Gabriel, Skriftställare, Fornforskare, Hovman (1829 – 1904)

3. Nils Gabriel Djurklou, sonsons son till D. 2, f. 24 juli 1829 på Sörby, Norrbyås sn (ör.), d. 31 mars 1904 i Örebro. Föräldrar: godsägaren och kaptenen friherre Gabriel Djurklou och friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld. Efter studier vid Uppsala lyceum student i Uppsala 30 maj 1847; kansliex. 5 juni 1854; fil. hed.-doktor i Köpenhamn 5 juni 1879; e. o. amanuens i Riksarki...

Dybeck, Richard, Antikvarie, Fornforskare, Jurist (1811 – 1877)

Richard Dybeck, f. 1 sept. 1811 i Odensvi sn (Vm.), d 28 juli 1877 i Södertälje. Föräldrar: kontraktsprosten Carl Dybeck och Marie Ulrica Remmer. Elev i Västerås trivialskola ht. 1822— vt. 1828 och gymnasium ht. 1828—vt. 1831; student vid Uppsala univ. ht. 1831; hovrättsex, maj 1834; auskultant i Svea hovrätt 18 juni s. å.; e. o. notarie där, tjänstledig 19 juni 1835 och på obestämd tid 17 d...

Eckhoff, Per Emil Cornelius, Tidskriftsredaktör, Antikvarie, Arkeolog, Fornforskare (1846 – 1923)

Eckhoff, (före 1919 Ekhoff, jfr släktart. Eckhoff ovan), Per Emil Cornelius, f. 30 mars 1846 i Stockholm (Hovf.), d. 6 okt. 1923 i Djursholm. Föräldrar: revisorn i Kammarrätten Pehr Wilhelm Ekhoff och Mathilda Gustafva Benedikta Holmgren, Student vid Uppsala univ, 18 sept. 1866; fil. kand. 15 sept. 1873; fil. doktor där 31 maj 1875; e. o. amanuens vid Vitterhetsakademien 3 febr, 18...

Edholm, Petrus (Pelle), Fornforskare, Smed (1849 – 1921)

Edholm, Petrus (Pelle), f. 2 sept. 1849 i Bålsjö by, Bjärtrå sn (V.norrl), d. 10 sept. 1921 i Stockholm. Föräldrar: smeden Johan Olof Edholm och Cajsa Stina Johansdotter. Bysmed, hembygdsforskare, fornsakssamlare. – Ogift.

Eneström, Frans Johan Elof, Fornforskare, Folklorist (1870 – 1915)

Eneström, Frans Johan Elof, f. 23 juli 1870 på torpet Rydet i Värnamo sn (Jönk.), d. 22 febr. 1915 i Stockholm (Maria). Föräldrar: torparen Carl Magnus Jansson och Anna Stina Svensdotter. Genomgick folkskola i Nederby; värvad vid Svea trängbataljon på Marieberg 1888–92; anställd vid Statens järnvägar 1892, sedan vid Halmstad–Nässjö järnväg; packmästare i Halmstad till 1901; konduktör vid näm...

Göransson, Johan, Präst, Fornforskare (1712 – 1769)

Göransson, Johan, f 6 juli 1712 i Gillberga (Värml), d 29 aug 1769 där. Föräldrar: bonden Göran Olofsson o Marit Örjansdtr. Elev vid Karlstads lärov 34, inskr vid LU 1 mars 40, disp 9 o 12 aug 43, inskr vid UU 17 okt 44, mag i Lund 45, prästv i Karlstad 16 febr 47, kh i Gillberga trol 54, v kontraktsprost i Nordmarks kontrakt 67.

G trol 20 febr 47 i Gillberga m Margareta Elisabeth Nor...

Götlind, Johan A, Fornforskare, Dialektforskare (1887 – 1940)

Götlind, Johan Alfred, f 28 sept 1887 i Göteve (Skarab), d 11 april 1940 i Uppsala. Föräldrar: lantbrukaren Gustaf Andersson o Josefina Gustava Johansdtr. Mogenhetsex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1 juni 09, inskr vid UU ht 09, FK 30 okt 12, FM 2 febr 14, FL 16 sept 16, timlärare o vik ämneslär vid Uppsala folkskolesem ht 16—vt 19, disp 25 maj 18, FD 31 maj 18, allt vid UU, vetenskapl m...

Hadorph, Johan, Fornforskare (1630 – 1693)

Hadorph, Johan, f 6 maj 1630 på Haddorp, Slaka (Ög), d 12 juli 1693 i Sthlm (jordf 17 sept, Jak; begr i Slaka). Föräldrar: kronofogden Nils Jönsson o Anna Hansdtr. Inskr vid UU 24 mars 41, inskr vid Linköpings trivialskola 25 mars 42 o vid gymnasiet, åter student i Uppsala mars 48, innehade k stip 26 maj 52—60, akademisekr i Uppsala 15 aug 60—1 april 76, k brev på 300 dlr smt för antikvitets...

Hermelin, Olof, Författare, Landskapsmålare, Fornforskare (1827 – 1913)

3 Hermelin, Olof, f 8 febr 1827 i Säby (Jönk), d 3 dec 1913 i Danderyd (Sth). Föräldrar: kammarh frih August Söderling H o Ebba Sophia Ribbing. Inskr vid UU 25 sept 46, sergeant vid livbeväringsreg 13 nov 46, furir vid Västgöta-Dals reg 20 maj 47, off:ex i Sthlm 20 dec 47, underlöjtn vid Västgöta-Dals reg 3 mars 48, löjtn 9 juli 50, drev egendomen Österby i Råby-Rekarne 53—95, agré...

Hildebrand, Bror Emil, Fornforskare, Numismatiker, Riksantikvarie (1806 – 1884)

1 Hildebrand, Bror Emil, f 22 febr 1806 i Madesjö, Kalm, d 30 aug 1884 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: bergsmekanikus, bruksdirektören Hildebrand Hildebrandsson o Lovisa Mörck. Inskr vid LU 23 sept 20, teol ex ht 21, FK vid LU 22 maj 26, disp pro gradu 3 juni 26, mag 23 juni 26, disp för docentur 16 dec 29, doc i numismatik 26 febr 30, allt vid LU, biträdde med vården o ordnandet av s...

Hildebrand, Hans O H, Skriftställare, Fornforskare (1842 – 1913)

2 Hildebrand, Hans Olof Hildebrand, son till H 1, f 5 april 1842 i Sthlm, Maria, d 2 febr 1913 där, Osc. Elev vid Maria skola o Sthlms gymn, inskr vid UU 14 maj 60, FK där 30 maj 65, tjänstgjorde under studietiden i Statens hist mus, eo amanuens hos VHAA 21 juni 65, disp pro gradu vid UU 12 maj 65, FD där 31 maj 66, förste amanuens hos VHAA 71, riksantikvarie, garde des médailles o...

Hofberg, J Herman, Läkare, Fornforskare (1823 – 1883)

Hofberg, Johan Herman, f 11 juni 1823 i St Malm, Söd, d 28 april 1883 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kh Johan Peter (Jan Petter) H o Agnes Strand. Inskr vid UU vt 43, med fil kand ht 49, läk i Edsbergs distr, Närke, 1 okt 52—28 aug 68, sekr i Fören för Nerikes folkspråk o fornminnen 66—73, eo amanuens vid Nat:mus 7 sept 74, fil dr i Jena 77, föreståndare för Livrustkammaren 23 dec 80. — Korres...

Holmberg, Axel Emanuel, Präst, Fornforskare (1817 – 1861)

Holmberg, Axel Emanuel, f 24 april 1817 i Sthlm, Jak, d 6 juni 1861 där, Finska. "En skomakare Lindgren" uppges som fader (Sjöström). Fosterföräldrar: hemmansägaren Johan H o Brita Beata Setterberg. Inskr vid LU 37, prästv i Lund 40, pastorsadj i Gbgs stift (Naverstad, Tjörn, Hjärtum), i Finska förs i Sthlm 49, lär vid Rydbergska navigationsskolan. — KorrespLVHAA 44. — Ogift.

Klingwall, Jacob G, Präst, Fornforskare, Skolman (1786 – 1866)

Klingwall, Jacob Gustaf, f 23 mars 1786 i När, Gotl, d 19 dec 1866 i Roma, Gotl. Föräldrar: kh Gustaf K o Christina Lutteman. Skolstudier i Visby, inskr vid UU 5 nov 05, FK 1 april 12, magister 15 juni 12, adjunkt vid Visby skola 8 okt 12, hospitalssyssloman 16—21, disp för lektorat 20 sept 20, lektorsex 18 okt 20, lektor i matematik o fysik vid Visby gymn 17 jan 21, rektor ...

Löfgren, Nils I, Präst, Fornforskare (1797 – 1881)

Löfgren, Nils Isak, f 28 sept 1797 i Högsby, Kalm, d 7 dec 1881 där. Föräldrar: inspektorn Nils Daniel L o Gustafva Lundeberg. Elev vid Kalmar trivialskola 2 maj 11, inskr vid LU 30 sept 19, teol dimissionsex där 29 maj 21, prästex i Kalmar 13 dec 21, prästv där 14 dec 21, adjunkt i Vickleby, Kalm, 17 dec 21, tf kh i Sandby, Kalm, 9 okt 22–4 maj 25, tf komminister där 5 maj 23–4 maj 25, adju...

Nordin, P Fredrik S, Fornforskare, Dövstumlärare (1852 – 1920)

1 Nordin, Per Fredrik Stanislaus, f 7 maj 1852 i Västkinde, Gotl, d 8 april 1920 i Vänersborg. Föräldrar: skollär Johan Petter N o Maria Carolina Gahne. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Visby 9 juni 71, inskr vid UU sept 71, lär vid blindavd vid Allm inst på Manilla, Sthlm, vt 73, vid dövavd där ht 73–vt 78, FK vid UU 13 sept 76, sekr i Sv dövstumlärarsällsk 77–08, ordf där o i dess centra...

Peringskiöld, Johan, Antikvarie, Fornforskare (1654 – 1720)

Peringskiöld, Johan, före adl Peringer, f 6 okt 1654 i Strängnäs, d 24 mars 1720 i Sthlm (själaringn bl a 25 mars där, Nik). Föräldrar: lektorn Laurentz Fredrik Peringer o Anna Andersdtr. Elev vid gymnasiet i Strängnäs, inskr vid UU 16 maj 74, auskultant vid Antikvitetskoll i Uppsala 12 febr 78, eo kanslist 80, kanslist 82, ritare 83, assessor 23 febr 89, allt vid Antikvitetskoll, sekr o ant...

Rhezelius, Jonas H, Fornforskare (– 1666)

Rhezelius (Reese), Jonas Haquini, d i juli 1666 i Jönköping. Föräldrar: kyrkoherden Haquinius Laurentii R o Elin Larsdtr. Inskr vid UU sept 24, lärjunge till M L Aschaneus (bd 2) trol 30, kansliskrivare i hovkansliet vid K kansliet, Kammarkolks fullm att inventera fornminnen m m 17 april 34, antikvarie vid K kansliet 19 juni 35, samtidigt periodvis ka...

Rääf, Leonhard Fredrik, Fornforskare, Visupptecknare, Handskriftsutgivare (1786 – 1872)

Rääf, Leonhard Fredrik, f 18 sept 1786 i Kisa, Ög (ej i fdb), d 9 juni 1872 i Sund, Ög. Föräldrar: lagmannen Leonhard Henrik R o Hedvig Charlotta Grönhagen. Inskr vid UU 5 okt 02, kansliex 3 juni 05, disp pro gradu där 8 juni 07, e o kanslist i krigsexp 19 dec 05–10, i RA 16 april 08–10, deltog i riksdagarna 09/10, 40/41–50/51 (led av exp:utsk 09/10, av bevilln:utsk o KU 44/45, av statsutsk ...

Seton, Alexander, Fornforskare (1768 – 1828)

Seton, Alexander, f 10 dec 1768 i Linlithgow, Skottland, d 1 okt 1828 i Sthlm, Klara. Föräldrar: jur dr Alexander Baron (naturaliserad Seton) o Elizabeth Angus. Vistades i England 94–25, sv fornforskare från 25. – KorrespLVHAA 27. – Ogift.

Sjöborg, Nils Henrik, Historiker, Fornforskare (1767 – 1838)

Sjöborg, Nils Henrik, f 6 febr 1767 i Högestad, Malm, d 1 juli 1838 i Sthlm, Klara. Föräldrar: prosten Nils Johan S o Märta Helena Hahne. Inskr vid LU 7 sept 79, disp pro gradu 22 juni 85, mag med prom:datum 23 juni (k beslut 11 dec) 87, doc i historia 27 aug 90, adjunkt 23 aug 96, prof i samma ämne från 17 dec 99 (tjänstl från 23 mars 14, tjänstefri på livstid 3 april 16), rektor magnificus...

Stephens, George, Språkforskare, Fornforskare, Läroboksförfattare (1813 – 1895)

Stephens, George, f 13 dec 1813 i Liverpool, England, d 9 aug 1895 i Khvn, Frederiksberg. Föräldrar: metodistpastorn John S o Rebecca Eliza Rayner. Studerade språk o fornkunskap vid University College, London, språklärare, läromedelsförf o fornforskare i Sthlm 34-51, medstiftare av Sv fornskriftsällsk 43, tf lektor i engelska språket o litt:en vid Khvns univ 51, ord 54, m prof:s titel 55-93,...

Säve, Per Magnus Arvid, Lärare, Fornforskare, Fornsakssamlare (1811 – 1887)

1 Säve, Per Magnus Arvid, f 19 april 1811 i Roma, Gotl, d 10 nov 1887 i Visby. Föräldrar: kyrkoherden o rektorn Pehr Hieronymus S (se ovan) o Hedvig Charlotta Lallér. Elev vid Visby gymn 1 sept 27–juni 30, studentex vid UU 2 okt 30, inskr där 5 okt 30, vik kollega vid Visby förenade lärdoms- o apologistskolor (från 57 Visby h elementarläroverk), ord kollega 35, lär...

32 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se