Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
41 träffar, sida:  1 
Almquist, Gustaf Fridolf, Kommunalpolitiker, Jurist, Generaldirektör, Riksdagsman (1814 – 1886)

4. Gustaf Fridolf Almquist, den föregåendes halvbror, f. 31 okt. 1814 å Antuna gård, d 12 okt. 1886 å Hanstaviks gård i Södertälje landsförsamling. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Agnes Katarina Alten. Student i Uppsala 8 okt. 1830; avlade hovrätts- och kameralexamen 9 juni 1833. Auskultant i Svea...

Almquist, Viktor E, Generaldirektör (1860 – 1951)

8. Viktor Emanuel Almquist, son till A. 4, f. 21 sept. 1860 i Stockholm. Avlade mogenhetsexamen vid Beskowska skolan 24 maj 1878; student i Uppsala ht. s. å.; jur. utr. kand. 25 okt. 1884. E. o. notarie i Svea hovrätt 31 okt. 1884; e. o. tjänsteman i fångvårdsstyrelsen 31 juli 1885; tjänstgjorde som lantdomare; v. häradshövding 31 maj 1887;...

Anderson, Frans Albert, Generaldirektör, Riksdagsman (1831 – 1923)

Anderson, Frans Albert, f. 16 nov. 1831 å egendomen Silvik i Askeryds socken. Föräldrar: organisten Per Daniel Anderson och Mariana Åkerström. Åtnjöt skolundervisning i Eksjö och Jönköping; student i Uppsala 17 okt. 1851; avlade kameralexamen 10 dec. 1855. Biträde å Kinda och Ydre härads skrivarkontor jan. 1856; e. o. lands...

Brändström, Pehr, Ämbetsman, Generaldirektör (1803 – 1874)

2. Pehr Brändström, den föregåendes sonson, f. 21 mars 1803 i Göteborg, d. 4 juni 1874 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren i Göteborg Karl Erik Brändström och Johanna Vilhelmina Bratt. Elev i Gävle elementarskola 1815; student i Uppsala 12 okt. 1819; avlade kansliexamen 10 juni 1822 och hovrättsexamen 2 dec. s. å...

Buhre, K Bertil, Läkare, Generaldirektör (1863 – 1930)

Buhre, Karl Bertil, f. 4 mars 1863 i Stockholm. Föräldrar: fabrikören Johan Gustav Buhre och Augusta Meurling. Elev vid Beskowska skolan ht. 1869; avlade mogenhetsexamen därstädes 20 maj 1881; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; med. fil. kand. därstädes 30 jan. 1883; inskriven vid Karolinska institutet 19 febr. 1883; med. kand. 27 nov. 1886; g...

Cronstedt, Rudolf, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Väg- och vattenbyggnadsofficer, Generaldirektör (1826 – 1903)

10. Rudolf Cronstedt, den föregåendes son, f. 6 dec. 1826 i Stockholm, d. 19 nov. 1903 därstädes. Elev vid Hillska skolan å Barnängen och därefter vid nya elementarskolan i Stockholm, ur vars högsta klass han avgick som primus 1844; student i Uppsala 6 juni 1844; elev vid Motala verkstad 1 maj—14 juli 1845 och vid Strömsholm...

Elmquist, Gustaf Henning, Socialpolitiker, Generaldirektör, Socialminister (1871 – 1933)

Gustaf Henning Elmquist, f. 5 dec. 1871 i Eskilstuna, d. 23 aug. 1933 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: rektorn Johan Gustaf Theodor Elmquist och Hilda Elisabeth Palmgren. Elev vid realskolan i Eskilstuna 1879, vid Karolinska högre allm. läroverket i Örebro 1885, mogenhetsex. där 22 maj 1889; student vid Uppsala univ. 13 sept. s. å.; fil. kand. d&au...

Evers, Oscar Hugo, Lantbrukare, Generaldirektör, Riksdagsman (1833 – 1918)

Oscar Hugo Evers, f. 18 april 1833 i Göteborg (Kristine), d. 19 april 1918 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: grosshandlaren Asmus Heinrich Evers och Christina Sophia von Sivers. Elev vid realläroverket i Göteborg; anställd i faderns firma; utexaminerad från Chalmersska institutet 1851; lantbruksstudier bl. a. i Skottland; förvaltade St...

Falkman, Ludvig Berckhan, Lantmätare, Generaldirektör (1808 – 1891)

5. Ludvig Berckhan Falkman, son av F. 3, f. 22 maj 1808 i Malmö (Caroli), d. 3 jan. 1891 i Stockholm (Hedv. El.). Skolundervisning i Malmö 1819–25; student vid Lunds univ. 4 okt. 1825; lantmäterielev 9 juli 1827; lantmäteriex. 18 maj 1829; lantmäteriauskultant s. d.; ex. vid Skogsinstitutet 29 juli s. å.; tf. vikarie för kommissionslantm&au...

Fredenberg, Karl W A, Generaldirektör, Skogsman (1857 – 1936)

Fredenberg, Karl Wilhelm Astley, f 1 maj 1857 på Axholm i Fläckebo (Vm), d 18 okt 1936 i Lindesberg (Ör). Föräldrar: majoren Alfred F o Regina Sophia Mathilda v Ehrenheim. Mogenhetsex i Västerås 19 maj 1875, elev vid skogsinst 1 juni 1876–31 maj 1878, extra jägmästare i n Hälsinglands revir 17 juli 1878, skogsförvaltare vid ...

Fryxell, Karl Axel, Ämbetsman, Generaldirektör (1873 – 1935)

3 Fryxell, Karl Axel, sonson till F 1, f 1 nov 1873 i Karlstad, d 3 juni 1935 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: handlanden Elof F o Johanna (Hanna) Gustafva Groth. Mogenhetsex vid h a l på Södermalm i Sthlm 17 maj 1892, inskr vid Uppsala univ 19 sept s å, fil kand 15 sept 1894, fil lic 27 febr 1899, disp pro gradu 7 maj 1900, fil dr 31 maj s å, jur...

Granholm, Axel M, Järnvägsbyggare, Lantbruksingenjör, Generaldirektör (1872 – 1951)

Granholm, Axel Magnus, f 19 aug 1872 i Smedjebacken (Kopp), d 6 juli 1951 i Sthlm (S:t Göran). Föräldrar: handl Axel G o Clara Mathilda Carlsson. Mogenhetsex i Falun 90, utex från KTH (väg o vatten) vt 94, ingenjörselev somrarna 92—93, ing vid stambanebyggn i övre Norrland våren 94, bitr ing hos lantbruksing i Kopparbergs län 94—maj ...

Grefberg, Gustaf E, Domare, Generaldirektör (1879 – 1964)

Grefberg, Gustaf Ernst, f 27 okt 1879 i Söderköping, d 1 mars 1964 i Danderyd (Sth). Föräldrar: köpmannen, rådmannen o bankdir Gustaf Fredrik Alfred G o Jenny Amalia Linden. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 6 juni 99, inskr vid UU 14 sept s å, jur utr kand 15 sept 04, tingstjänstgöring 04—07, tjänstg i Svea hovrätt fr&arin...

Hamilton, H Adolf, Ämbetsman, Generaldirektör (1873 – 1965)

14 Hamilton, Henning Adolf, sonson till H 6, f 19 sept 1873 i Södertälje, d 30 jan 1965 i Uppsala. Föräldrar: kammarherren greve Gustaf Axel H o grev Mariana (Marianne) Wilhelmina Ulrika Charlotta Lewenhaupt. Mogenhetsex vid h a l i Örebro 8 juni 92, inskr vid UU 8 dec 92, jur fil ex 30 maj 93, jur utr kand 14 april 98, eo notarie i Svea hovrätt 1...

Hansson, Sigfrid, Generaldirektör, Tidningsman, Politiker (1884 – 1939)

1 Hansson, Sigfrid, f 12 juni 1884 i Vellinge (Malm), d 25 mars 1939 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: muraren Carl H o Kersti Persdtr. Elev vid tekn yrkesskolan i Malmö 98—02, murarelärling 98—02, muraregesäll 02—05, deltog i bildandet av Soc:dem ungdomsförb 03, ordf där 05—07, medarb i Ny Tid sept 05—aug 08, i Soc-Demokraten ...

Holmdahl, Otto S, Teolog, Generaldirektör, Politiker, Skolman (1881 – 1971)

Holmdahl, Otto Samuel, f 27 aug 1881 i Gbg, Kristine, d 17 juli 1971 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kontraktsprosten Svante Julius Edvard H o Anna Elisabeth Larsson-Laurell. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 6 juni 00, inskr vid Gbg:s högskola 10 sept 00, teol fil ex där 7 sept 01, inskr vid LU 21 sept 01, TK 14 sept 04, prakt teol prov 14 dec 04, Lunds studentkå...

Huss, E Gunnar, Ämbetsman, Generaldirektör (1871 – 1939)

3 Huss, Erik Gunnar, f 21 dec 1871 i Lövånger, Vb, d 6 dec 1939 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kommissionslantmätaren Erik Gustaf H o Amalia Kjellerstedt. Inskr vid UU ht 90, FK 31 maj 93, FL 31 jan 02, eo tjänsteman i kommerskollis statistiska avd 4 febr 02, amanuens i ED:s statistiska avd 22 febr 02—31 dec 06, disp vid UU 28 maj 02, FD där 31 maj 02, ...

Jochnick, af, J G Adolf, Generaldirektör, Försäkringsman (1870 – 1943)

af Jochnick, Johan Gustaf Adolf, f 20 mars 1870 på Kyrkebo, Ledsjö, Skar, d 19 mars 1943 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: lantbrukaren Caspar Fredrik Robert af J o Amalia Wilhelmina (Mimmie) Brandelius. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 88, sergeant vid Skaraborgs reg 1 juni 89, elev vid Krigsskolan 17 juli 89, underlöjtn vid reg 25 sept 91, löjtn i reg 4 okt ...

Johansson, Folke L H, Generaldirektör, Skogsman (1899 – 1972)

2 Johansson, Folke Ludvig Hemming, son till J 1 i hans första g, f 5 febr 1899 i Sthlm, Klara, f 5 april 1972 i Danderyd, Sth. Studentex vid h a reallärov på Norrmalm vt 18, civ:jägmästare vid Skogshögsk i Sthlm 24, anst hos olika skogsbolag o hos riksskogs-taxeringsnämnden 24—26, sekr i Sv skogs-vårdsfören 26—40, bitr...

Lagerheim, C H T Alfred, Diplomat, Generaldirektör, Utrikesminister (1843 – 1924)

2 Lagerheim, Carl Herman Theodor Alfred, son till L 1, f 4 okt 1843 i Khvn, d 23 maj 1924 i Sthlm, Joh. Inskr vid UU 23 maj 59, kansliex 14 dec 60, eo kanslist i finansdep 24 jan 61, kameralex 23 maj 61, attaché vid beskickn i Paris 15 febr 62, andre sekr i UD 20 okt 65, legationssekr vid beskickn i S:t Petersburg 20 maj 70, tf chef för politiska avd i UD 3 mars 71, expediti...

Larsson, A Samuel (Sam) E, Generaldirektör, Socialminister, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1883 – 1945)

Larsson, Axel Samuel (Sam) Emanuel, f 30 sept 1883 i Uppsala, d 24 dec 1945 i Ulriksdal, Solna. Föräldrar: akademivaktmästaren Carl Axel L o Katarina Vilhelmina Larsson. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 04, inskr vid UU 2 okt 05, FK där 5 febr 10, amanuens i kommerskoll o statistiska centralbyrån 10, sekr i AK:s tillf utsk 12—18, i skattestatistiska utr...

Lindeberg, Erik F L, Landshövding, Generaldirektör (1889 – 1967)

Lindeberg, Erik Fredrik Leopold, f 15 aug 1889 i Gävle, d 20 okt 1967 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: stadsbibliotekarien Johan Wilhelm L o Agda Amanda Sjöberg. Mogenhetsex vid  h a l i Gävle 6 juni 08, elev vid Ombergs skogsskola 2 okt 11—31 aug 12, vid Skogsinst 1 okt 12 — 20 dec 14, e jägmästare i Gäfle-Daladistr 1 juli 15, sekr v...

Linroth, Klas M, Generaldirektör, Läkare (hygienmedicinare) (1848 – 1926)

Linroth, Klas Mauritz, f 20 juni 1848 i Övre Ullerud, Värml, d 13 dec 1926 i Danderyd, Sth. Föräldrar: flottningschefen Claes Carl Axel L o Laura Elvira Dahlgren. Inskr vid Karlstads hal 60, mogenhetsex där 2 juni 68, inskr vid UU 17 sept 68, med fil kand 26 maj 69, MK där 30 nov 72, stipendiat i fältläkarkåren 30 dec 72, pensionär där ...

Malmberg, O Harald, Lantmätare, Generaldirektör (1883 – 1971)

Malmberg, Oscar Harald, f 4 juni 1883 i Malmö, S:t Petri, d 24 jan 1971 i Sthlm, Osc. Föräldrar: sparbanksvaktmästaren Nils Persson M o Anna Charlotta Jönsson. Mogenhetsex vid h a l i Malmö 1 juni 01, lantmäterielev 13 aug 01, lantmäteriex 3 juni 04, medhjälpare hos lantmätare i Kalmar län 04–08, extra biträde i lantmäter...

Malmfors, Nils A E, Kansliråd, Generaldirektör (1899 – 1980)

Malmfors, Nils Anton Eugen, f 4 juni 1899 i Mo, Vnl, d 28 nov 1980 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: disponenten Anders Anton Olsson o Marta Johanna Huss. Studentex vid h a l i Härnösand 1 juni 17, inskr vid StH ht 17, vid KTH 6 sept 17, FK vid StH 30 maj 19, utex från KTH:s avd för väg- o vattenbyggn:konst 19 dec 21, amanuens i kommerskoll 1 nov 22–33, J...

May, Johan (John) G, Konsertföreningsstiftare, Generaldirektör (1860 – 1935)

May, Johan (John) Gustaf, f 3 nov 1860 i Sthlm, Klara, d 22 jan 1935 där, Engelbr. Föräldrar: vaktmästaren Albrecht Adolf Wahlström o Anna Catharina Håkansson (omg m notarien Charles Henry May). Ex från Frans Schartaus handelsinst, Sthlm, 77, anställd vid Eugene Samsons försäknbyrå där 77—81, kamrer i olycksfallsförs&a...

Natt och Dag, Åke S K, Kansliråd, Generaldirektör (1899 – 1969)

13 Natt och Dag, Åke Svante Knutsson, f 6 febr 1899 i Uddevalla, d 13 nov 1969 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: bryggeridisponenten Knut Elof N o Sara Maria Bergius. Studentex vid Uddevalla kommunala gymn 5 juni 17, inskr vid UU 7 sept 17, JK där 10 april 22, eo notarie i Sthlms rådhusrätt 22 april 22–6 mars 23 o 21 mars

Nordin, Johannes (John) W, Generaldirektör (1882 – 1973)

Nordin, Johannes (John) Wilhelm, f 27 juli 1882 i Skara, d 23 okt 1973 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: ingenjören Anders Wilhelm N o Emma Stohlander. Mogenhetsex vid h a l i Skara 11 juni 00, inskr vid UU 14 sept 00, jur fil ex 29 maj 01, jur utr kand där 11 april 06, eo notarie i Svea hovrätt 23 april 06, tingstjänstg i Uppsala läns mellersta domsaga 06&ndash...

Nordström, C F Theodor, Landshövding, Geolog, Kemist, Generaldirektör (1843 – 1920)

2 Nordström, Carl Fredrik Theodor, son

till N 1, f 31 aug 1843 i Hfors, d 30 juni 1920 i Sthlm, Finska. Studentex vid UU 7 dec 61, inskr ht 62, FK 5 maj 69, disp 26 maj 69, FD 31 maj 69, allt vid UU, geolog i A E Nordenskiölds (s 264) forskningsexp till Grönland 70, geolog o kemist vid Sveriges geolog undersökn (SGU) tidvis 71–73, extra elev...

Orring, Jonas A, Generaldirektör, Skolman (1912 – 1977)

Orring, Jonas August, f 7 nov 1912 i Burträsk, Vb, d 8 nov 1977 i Kalmar (kbf i Osc, Sthlm). Föräldrar: förste länsskogvaktaren Frans Oskar O o distriktsbarnmorskan Magda Maria Lundberg. Avgångsex från Örebro tekn gymnasiums maskintekn linje 7 juni 33, ingenjör vid sulfitfabriken i Hörnefors, Vb, 34– 39, vid Umeå flottn:för...

Pegelow, Fredrik (Fritz) W H, Ingenjör, Generaldirektör, Järnvägsman (1852 – 1925)

Pegelow, Fredrik (Fritz) Wilhelm Henrik, f 15 april 1852 i Västra Alstad, Malm, d 13 okt 1925 i Sthlm, Klara. Föräldrar: lantbrukaren Johann Joachim Fredrik Theodor P o Maria Dorothea Christiana Vaegler. Mo-genhetsex vid Malmö h elementarlärov 4 juni 70, inskr vid Teknolog inst i Sthlm 10 sept 70, avgångsex från avd för maskinbyggnad där 9 ...

Rhodin, Hans D G, Ämbetsman, Generaldirektör (1854 – 1932)

1 Rhodin, Hans Daniel Gustaf, f 8 okt 1854 i Hjo, d 11 mars 1932 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: borgmästaren Gustaf Theodor R o Anna Louise Asplund. Mogenhetsex vid H elementarlärov i Jönköping 20 maj 74, inskr vid UU 14 sept 74, jur kand där 20 maj 80, e o notarie i Svea hovrätt 26 maj 80, i Göta hovrätt 1 juni 80, v häradsh 3 okt 81...

Ros, Anders E, Landshövding, Generaldirektör, Riksdagsman (1806 – 1887)

Ros, Anders Emanuel, f 30 dec 1806 i Leksand, Kopp, d 14 febr 1887 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kronofogden Lars Fredrik R o Lovisa Fredrika Vahrlund. Elev vid Falu trivialskola o Västerås gymnasium, inskr vid UU 14 okt 25, ex till rättegångsverken 27, auskultant i Svea hovrätt 13 juni 27, antagen i Justitierevisionen 27 sept 27, e o notarie i Svea hovr&a...

Rosén, K G Nils Gustav, Statssekreterare, Universitetskansler, Generaldirektör (1907 – 1993)

2 Rosén, Karl Gunnar Nils Gustav, son till R 1, f 19 sept 1907 i Umeå, d 9 febr 1993 i Leksand, Kopp. Studentex vid H a l i Umeå 10 juni 26, inskr vid UU 16 sept 26, FK där 27 mars 29, avd:sekr hos Riksdagens revisorer 30, notarie i KU 20 jan 31–33, inskr vid StH ht 31, sekr hos apotekssakk av år 1931 hösten 31–sept 34, amanuensaspirant...

Rydbo, Folke, Generaldirektör, Industriman, Skogsman (1924 – 1981)

Rydbo, Folke, f 25 mars 1924 i Tanum, Göt, d 26 dec 1981 i Ockelbo, Gävl. Föräldrar: rektorn Hans Adolf R o bankkamrer Ellen Alma Lovisa Lundin. Studentex i Gbg 42, jägmästaraspirant vid Domänverket 4 mars (tilltr 1 maj) 50, tjänstgöring i Malmesjaurs revir, Nb, 5 maj 50 o Laxå, Ör, revir 1 maj 51, civiljägmästarex vid Skogsh&...

Sterner, Richard M E, Statistiker, Generaldirektör (1901 – 1978)

Sterner, Richard Mauritz Edvard, f 9 april 1901 i Sthlm, Ad Fredr, d 16 jan 1978 där, Kungsh. Föräldrar: bankdirektören Edvard Henrik August S o Maria Warholm. Studentex vid H a l i Karlskrona 8 juni 20, inskr vid StH 20 sept 20, FK 28 maj 25, FL 28 maj 41, disp 19 maj 44, FD 44 (ej prom), allt vid StH, amanuens i Socialstyr 26-29, förste amanuens 29-34, aktuarief&ou...

Stockenström, von, Bo Henrik, Lantbrukare, Generaldirektör, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1887 – 1962)

2 von Stockenström, Bo Henrik, brorsons sonsons son till S 1, f 26 jan 1887 i Sthlm, Svea art, d 31 mars 1962 i Gryt, Söd. Föräldrar: översten o överkammarherren Henrik Albrekt v S o frih Eva Christina Beck-Friis. Mogenhetsex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 17 maj 05, inskr vid UU ht 05, FK där 31 jan 08, extra elev...

Strindlund, Gerhard, Generaldirektör, Socialminister, Kommunikationsminister (1890 – 1957)

Strindlund, Gerhard, f 24 sept 1890 i Sollefteå, Vnl, d 10 okt 1957 i Sthlm, Essinge. Föräldrar: mejeriföreståndaren Johan S o Märta Johanna Sörlin. Elev vid Hola lantmannaskola, Torsåker, Vnl, 06–08, lantbruksstudier i Danmark 08–09, lantbrukare i Graninge, Vnl, 12 o i Skedom, Multrå, Vnl, 17, led av AK 21–4...

Svärd, Nils Gunnar, Politisk skriftställare, Generaldirektör, Riksdagsman (1911 – 1978)

 Svärd, Nils Gunnar, f 25 maj 1911 i Gbg, Osc Fredr, d 8 aug 1978 där, Johanneb. Föräldrar: 1:e lagervaktmästaren Nils S o Amy Dahlgren. Studentex vid h latinlärov i Gbg 3 juni 30, inskr vid GH 27 jan 31, fil kand där 2 nov 35, ordf i GH:s studentkår ht 35–vt 36, ordf i ungsvenska förb i Gbg 23 sept 37...

41 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se