Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
20 träffar, sida:  1 
Ahlenius, Karl J M, Geograf (1866 – 1906)

Ahlenius, Karl Jakob Mauritz, f. 10 febr. 1866 i Tanum, d 23 apr. 1906 i Uppsala. Föräldrar: kaptenen vid Bohusläns regemente Jacques Ahlenius och Catherine Charlotte Salberg. Avlade mogenhetsexamen vid Göteborgs h. allmänna läroverk 27 maj 1884; student i Uppsala sept. s. å.; fil. kand. 29 jan. 1886; fil. lic. 29 maj 1893; disp. 17 maj 1895; fil. doktor 31 maj s. å.; företog geografiska for...

Andersson, C F Gunnar, Botanist, Geograf (1865 – 1928)

Andersson, Carl Filip Gunnar, f. 25 nov. 1.865 i Ystad. Föräldrar: civilingenjören Karl Johan Andersson och Eva Charlotta Malmström. Studerade vid läroverken i Ystad och Lund; avlade mogenhetsexamen i Lund 27 maj 1884; inskrevs vid Lunds universitet 10 sept. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1886; fil. lic. 30 maj 1891; disp. 27 maj 1892; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit studieresor i Sverige...

Dahlgren, Erik Wilhelm, Geograf, Biblioteksman (1848 – 1934)

2. Erik Wilhelm Dahlgren, den föregåendes son, f. 7 juni 1848 i Stockholm. Elev vid Klara l. elementarläroverk 1859 —63 och vid Stockholms gymnasium ht. 1863; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 23 maj 1867; student vid Uppsala universitet 1 okt. 1867; avlade förberedande examen för inträde i rättegångsverken och K. M: ts kansli 29 maj 1868 och kansliexamen 28 maj 1870; ...

Dahlman, Carl Edvard, Geograf, Lantmätare (1828 – 1900)

1. Carl Edvard Dahlman, f. 3 nov. 1828 på Ärlingsrud i Köla socken, f 21 okt. 1900 i Stockholm. Föräldrar: bruksförvaltaren och flottningschefen vid Klarälven Nils Dahlman och Kristina Brynteson. Elev vid Karlstads h. lärdomsskola ht. 1840 (inskriven

10 febr. 1841)—ht. 1841 och vid lantmäteristaten 23 maj 1845; studerade kartografi i Tyskland, Frankrike och England 1866 (erhöll statsa...

De Geer, Sten, Geograf (1886 – 1933)

12. Sten De Geer, den föregåendes son, f. 26 apr. 1886 i Stockholm. Elev vid Beskowska skolan ht. 1897—vt. 1905; avlade mogenhetsexamen därstädes 17 maj 1905; student vid Stockholms högskola ht. 1905 och i Uppsala ht. 1906; fil. kand. 15 dec. 1908; fil. lic. 5 febr. 1910; disp. 26 maj 1911; fil. doktor 31 maj 1911; har företagit talrika utländska resor, bl. a. till Spetsbergen somm...

Djurberg, Daniel, Geograf, Skolman (1744 – 1834)

2. Daniel Djurberg, den föregåendes sonson, f. 3 juni 1744 i Gävle, d. 2 okt. 1834 i Stockholm. Föräldrar: lektorn, fil. magister Per Djurberg och Margaretha Brandberg. Avgick juni 1761 från Gävle gymnasium till Uppsala univ. men blev icke där inskriven och torde ej heller ha studerat vid annat univ.; lärare vid den av hovpredikanten N. Thenstedt grundade Nya informationsinrättning...

Frödin, John O H, Geograf (1879 – 1960)

1 Frödin, John Otto Henrik, f 16 april 1879 i Uppsala (Domk), d 23 okt 1960 där (ibid). Föräldrar: musikdir Johan Otto F o Amalia Henrika Vilhelmina Löfgren. Mogenhetsex vid Uppsala h a l 5 juni 1897, inskr vid Uppsala univ 10 sept s å, fil kand där 31 jan 1901, fil lic där 31 jan 1906, lär vid Gbgs h samskola vt 1907–vt 1909, inskr vid Lunds univ 31 maj 1911, bedrev botan o geolog studier d...

Granlund, N O Erik, Geolog, Geograf (1892 – 1938)

Granlund, Nils Otto Erik, f 20 sept 1892 i Sthlm (Hedv El), d 20 mars 1938 i Djursholm. Föräldrar: byråchefen i lotsstyrelsen Anton Teodor G o Thekla Augusta Viktoria von Rosen. Studentex vid Östermalms hal 18 maj 12, inskr vid Sthlms högsk ht 12, amanuens vid Sthlms högskolas geografiska institut läsåren 16—17 o 17—18, FK 30 maj 17, assistent vid Sveriges geologiska undersökn 1 jan 19, bitr...

Hamberg, Axel, Geolog, Geograf, Polarforskare (1863 – 1933)

3 Hamberg, Axel, son till H 1, f 17 jan 1863 i Sthlm (Klara), d 28 juni 1933 i Djursholm (Danderyd). Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm 18 maj 81, inskr vid UU 21 sept 81, vid Sthlms högskola 5 okt 81, FK vid UU 26 maj 88, FL där 31 maj 93, doc i mineralogi o kristallografi vid Sthlms högskola 19 okt 93, disp vid UU 28 maj 01, FD där 31 maj 01, eo prof i geografi vid UU 31 de...

Hedin, Sven A, Geograf, Forskningsresande (1865 – 1952)

5 Hedin, Sven Anders, brorson till H 2, f 19 febr 1865 i Sthlm (Klara), d 26 nov 1952 där (Kungsh). Föräldrar: stadsarkitekten Abraham Ludvig H o Anna Sofia Carolina Berlin. Mogenhetsex i Sthlm vt 85, informator i Baku 85—86, inskr vid Sthlms högskola ht 86, vid UU ht 88, FK där 14 dec 88, studier vid univ i Berlin ht 89—92, Dr Phil i Halle juli 92, resa i Persien 86, deltog som to...

Högbom, Ivar, Geolog, Ekonomisk geograf (1892 – 1962)

2 Högbom, Ivar, son till H 1, f 26 sept 1892 i Sthlm, Ad Fredr, d 15 juni 1962 där, Kungsh. Studentex vid ensk lärov i Uppsala vt 11, inskr vid UU 29 aug 11, FK där 3 nov 17, anställd vid A Johnson & co:s gruvavd 17—21, FL vid UU 29 maj 20, disp 23 maj 23, FD 31 maj 23, doc i geologi 9 juni 23—25, allt vid UU, prof i geologi o dekanus vid naturvetensk...

Ljungner, Erik, Geolog, Geograf (1892 – 1954)

Ljungner, Erik, f 21 maj 1892 i Ljung, Göt, d 13 mars 1954 i Lund, Domk. Föräldrar: folkskollär o organisten Johan Reinhold L o Maria Johansson. Studentex vid Gbgs h reallärov 6 juni 12, elev i lantmäteristaten 4 juli 12–2 sept 13, inskr vid Gbgs högsk 11 sept 13, FK där 31 jan 20, inskr vid UU 8 april 20, FM vid GH 15 dec 21, FL vid UU 31 mars 24, statsgeolog vid Argentinas geologiska under...

Lönborg, Sven E, Geograf, Skolman (1871 – 1959)

Lönborg, Sven Erik, f 16 mars 1871 i Kristberg, Ög, d 11 april 1959 i Uppsala, Domk. Föräldrar: folkskollär Per Ludvig L o Augusta Fredrika Forssander. Mogenhetsex vid Södermalms hal, Sthlm, 17 maj 89, inskr vid UU ht 89, FK där 12 sept 91, FL 15 dec 96, disp 8 maj 97, doc i geografi 29 maj 97, FD 31 maj 97, allt vid UU, vik adjunkt o extralär vid Uppsala hal 98–02, tf prof i geografi (med h...

Nelson, Helge M O, Geograf (1882 – 1966)

Nelson, Helge Magnus Qskar, f 15 april 1882 i Ystad, d 3 jan 1966 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: redaktören Johannes Fredrik Nelson o Zelma Henrietta Liljebladh. Mogenhetsex vid ha1 i Örebro 10 juni 99, inskr vid UU ht 99, FK där 28 maj 04, andre lär vid Ölands folkhögsk i Isgärde, Stora Rör, 1 nov 06–30 april 09, FL vid UU 29 maj 08, förest för Skaraborgs läns folkhögsk i Stenstorp 1 nov 09...

Nordenskjöld, N Otto G, Geolog, Geograf, Forskningsresande, Polarforskare (1869 – 1928)

6 Nordenskjöld, Nils Otto Gustaf, sonsons son till N 1 systerson till N 4, f 6 dec 1869 i Hässleby, Jönk, d 2 juni 1928 i Gbg, Annedal. Föräldrar: översten Otto Gustaf N o Anna Elisabeth Sofia Nordenskiöld. Mogenhetsex vid h a l i Östersund 26 maj 86, inskr vid UU 20 sept 86, FK där 26 jan 89, extra geolog vid Sveriges geol undersökn (SGU) somrarna 89 o 90, studier vid univ...

Norlind, G Arnold, Författare, Översättare, Geograf (1883 – 1929)

3 Norlind, Gottfrid Arnold, bror till N 1 o N 2, f 17 juni 1883 i Vellinge, Malm, d 17 febr 1929 i Sthlm, Matt. Mogenhetsex vid h a l i Lund 30 maj 01, inskr vid LU 20 sept 01, FK där 28 maj 03, vik adjunkt vid Trelleborgs samsk april–juni 08 o ht 11, FL vid LU 27 okt 10, disp 18 maj 12, FD 31 maj 12, doc i geografi 14 juni 12, tf prof i samma ämne 16 sept 12–30 juni 16 o p...

Nyström, Johan F, Historiker, Kommunalpolitiker, Geograf, Riksdagspolitiker (1855 – 1918)

Nyström, Johan Fredrik, f 26 sept 1855 i Härnösand, d 18 juli 1918 i Sthlm, Osc. Föräldrar: tulluppsyningsmannen Fredrik August N o Eva Johanna Högberg. Mogenhetsex vid h a l i Härnösand 28 maj 75, inskr vid UU 14 sept 75, FK 12 sept 79, FL 3 nov 83, disp 28 maj 84, FD 31 maj 84, doc i historia 7 juni 84, allt vid UU, lär vid h elementarlärov för flickor i Uppsala ht 84–vt 95, vik lektor i h...

Sernander, J Rutger, Botanist, Växtgeograf, Naturskyddsföreträdare (1866 – 1944)

Sernander, Johan Rutger, f 2 nov 1866 i Vi-by, Ör, d 27 okt 1944 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden, lanträntmästaren o bankdirektören Gustaf Walfrid S o Edla Charlotta Wadsten. Mogenhetsex vid H a l i Örebro 29 maj 85, inskr vid UU 15 sept 85, FK 30 jan 89, FL 28 okt 93, disp 12 dec 94, doc i växtgeografi 10 jan 95, FD 31 maj 95, e o amanuens vid botaniska laboratoriet 29 febr 96, doc i bota...

Sjöbeck, E Mårten, Agronom, Kulturgeograf, Järnvägsman (1886 – 1976)

Sjöbeck, Edvard Mårten, f 19 sept 1886 i Khvn, Sankt Matthaeus, d 6 nov 1976 i Helsingborg, Maria. Föräldrar: köpmannen Alexander Vitalis S o Anna Lovisa Andersson. Mogenhetsex vid H a l i Malmö 12 dec 07, inskr vid LU vt 08–vt 09, e skrivbiträde vid Järnvägsstyr, Malmö, 1 okt 09, e o kontorsskrivare där 1 okt 11, kontorsskrivare med placeringar i Malmö, Norrköping, Nässjö, Helsingborg o Sth...

Sundborg, Åke Olof Fritjof, Geograf (1921 – 2007)

Sundborg, Åke Olof Fritjof, f 15 okt 1921 i Ed, Värml, d 23 maj 2007 i Uppsala, Domk. Föräldrar: folkskolläraren Karl Fritjof S o Ester Jansson. Studentex vid H a l i Karlstad 21 maj 41, inskr vid UU 8 sept 42, FK 15 dec 45, förste amanuens vid meteorologiska instit 15 nov 45–30 juni 46, amanuens o förste assistent vid geografiska instit 1 juli 46–30 juni 52, FM 31 jan 49, FL 15 dec 5...

20 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se