Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
67 träffar, sida:  1 2 
(Bielke), Nils Pedersson, Kammarråd, Godsägare, Hovman (– 1550)

15. Nils Pedersson (Bielke), son till B. 11, f. omkring 1502, d 20 eller 21 maj 1550 genom drunkning i Bråviken. Uppfostrades delvis i Danmark; hovjunkare vid Gustav I:s hov; kammarråd 1544; var tillika häradshövding i Oppunda härad.

Gift 9 juli 1537 i Söderköping med Anna Hogenskild, f. jan. 1513 på Nynäs gård ...

(Leijonhufvud), Märta Eriksdtr, Politisk aktör, Godsägare (1520 – 1584)

4 Märta Eriksdtr, syster till L 3, f 24 dec 1520 på Ekeberg, Lillkyrka, Ör, d 15 jan 1584 på Stegeholm, Västervik.

G 3 mars 38 på Nyköpings slott m riddaren o marsken greve Svante Sture (Natt o Dag), f 1 maj 17 på Sthlms slott, d 24 maj 67 i Uppsala, son till riksföreståndaren Sten Sture d y o Kristina Nilsdtr ...

(Lilliehöök), Ebba Månsdotter, Godsägare (1529 – 1609)

3 Ebba Månsdotter, dtr till L 1, f 13 jan 1529 på Upplo, Magra, Älvsb, d 29 sept 1609 på Lärjeholm, Angered, Älvsb. Upphöjdes i grevligt stånd 10 juli 69 o erhöll donadon på Raseborgs slott som grevskap 25 dec 69, dessutom Ingå sn, Totar i Lojo sn o Ekenäs gård o stad 25 juni 71, allt i Finland.

G 7 okt 1548 på Sthlms slott ...

(Sparre av Hjulsta och Ängsö), Görvel Fadersdotter, Godsägare (1517 – 1605)

Görvel Fadersdotter (Sparre av Hjulsta o Ängsö), f 1517 i (Enköpings-)Näs, Uppland, d 20 april 1605 i Börringe, Skåne. Föräldrar: Fader Nilsson (Sparre av Hjulsta o Ängsö) o Botil Knutsdtr (Tre rosor).

G 1) 26 maj 1532 m Peder Nilsson (Grip; bd 17, s 302) i Sorunda, Södermanland, f 1507 och drunknad i Mälaren ...

Alströmer, Clas, Godsägare (1736 – 1794)

3. Clas Alströmer, den föregåendes broder, f. 9 aug. 1736 i Alingsås, d 5 mars 1794 på Gåsevadsbolm. Student i Uppsala 2 maj 1750; företog resor i Sverige 1753 och i utlandet 1760–64; schäferikiommissarie 29 juni 1762; assessor i kommerskollegium 13 febr. 1770; protokollssekreterare i justitierevisionen 27 juni s. å.; erhö...

Anckarsvärd, J August, Arméofficer, Godsägare, Politiker (1783 – 1874)

3. Johan August Anckarswärd, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1783, d 12 nov. 1874 på Nynäs. Inskriven i krigstjänst 1787; fänrik i armén 1790 och vid Göta garde 22 nov. 1796; löjtnant 12 apr. 1802; kapten i armén samt vid Västmanlands regemente 18 jan. 1809; överadjutant och major i armén 29 juni s. &ar...

Anckarsvärd, Carl H, Arméofficer, Godsägare, Politiker (1782 – 1865)

2. Carl Henric Anckarsvärd, den föregåendes son, 1782, d 25 jan. 1865 i Stockholm , Fänrik i arméns flotta 24 juli 1785 och vid livgardet till fot (Svea livgarde) 16 nov. 1794; kadett 24 sept. 1795; avlade officersexamen 27 aug. 1798; erhöll fänriks lön 13 jan. 1800; beviljades permission för att företaga en resa till Medelhavet m...

Ascheberg, von, Margaretha, Godsägare (1671 – 1753)

3. Margaretha von Ascheberg, den föregåendes syster, f. 9 juli 1671 på Holma gård i Bohuslän, d 26 okt. 1753 på Vittskövle i Skåne.

Gift 26 jan. 1691 i Malmö med dåvarande ryttmästaren, sedermera översten Käll Kristoffer Barnekow.

Barnekow, C Fredrik K, Godsägare, Riksdagsman (1839 – 1912)

Christian Fredrik Kjell Barnekow, f. 26 nov. 1839 på Åraslöv i Vinslövs socken, d 14 jan. 1912. Föräldrar: ryttmästaren Adolf Kristian Barnekow och Eva Kristina Gyllenkrook. Student i Lund 15 dec. 1856; genomgick officersskola i Kristianstad; underlöjtnant vid skånska dragonregementet 29 maj 1860–16 sept. 1870; godsägare å &Ari...

Becker, Carl Johan von, Poet, Godsägare, Jurist (1775 – 1831)

2. Carl Johan von Becker, f. 26 sept. 1775, d 25 juni 1831 på sin egendom Traneberg i Västergötland. Föräldrar: majoren Johan von Becker och Beata Ulfsparre af Broxvik. Student vid Uppsala universitet 21 febr. 1792. Auskultant i Göta hovrätt 1793; hovjunkare 1798; v. häradshövding s. å.; auditör vid Västgöta-Dals regemente 12...

Bergelin, Johan Theodor, Godsägare, Jordbruksreformator (1822 – 1864)

2. Johan Theodor Bergelin, den föregåendes son, f. 6 apr. 1822 i Karlstad, d 21 juli 1864 å Nykvarns pappersbruk. Åtnjöt skolundervisning i Karlstad; genomgick E. Nonnens lantbruksinstitut å Degeberg. Idkade jordbruk först å Loddby i Östergötland, sedan å Nykvarn i Södertörn och slutligen 1856—62 å Hammarby vid ...

Bexell, E G D Alfred, Godsägare, Riksdagsman (1831 – 1900)

3. Ernst Gustaf Detlof Alfred Bexell, f. 22 nov. 1831 i Harplinge prästgård, d 3 maj 1900. Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Harplinge och Steninge församlingar, teol. doktorn och hovpredikanten Justus Gabriel Bexell och Eleonora Kristina von Segebaden. Arrenderade vid aderton års ålder faderns prästgård; inköpte vid tjuguett års...

Bielke, Svante, Godsägare, Rikskansler (1567 – 1609)

20. Svante Bielke, son till B. 16 och kusin till de tre föregående, f. okt. 1567 på Hörningsholm, d 2 juni 1609 på Kråkerum. Inskriven vid Rostocks universitet sept. 1587; uppehöll sig i Venedig 21 aug. 1591; bevistade riksdagen i Uppsala 1594, Söderköping 1595 och Arboga 1597; avfärdades till Karl Gustafsson Stenbock ...

Bielke, Ture Johan, Godsägare (1742 – 1792)

31. Ture Johan Bielke, son till B. 29 i hans första gifte, f. 10 maj 1742, d 22 mars 1792 i Stockholm. Inskriven vid universitetet i Uppsala 31 maj 1748; disp. 8 maj 1761 (De rerum minimarum in maximis momento; pres. J. Ihre) samt undergick examen i jure puhlico Svecano (testimonium 7 nov. s. å.). E. o. kanslist i kanslikollegiets expedition 25 nov. 1761; erhöll K. ...

Bo Jonsson (Grip), Drots, Godsägare (– 1386)

Bo Jonsson (Grip), f. sannolikt i början av 1330-talet, d 20 aug. 1386. Föräldrar: Jon Tomasson och. Ingeborg Bosdotter.

Gift 1) med Margareta Porse, d senast 26 sept. 1360; 2) med Margareta Lambrektsdotter Dume, efter hans död omgift med riddaren Bengt Niklisson (se denne), d före 13 febr. 1410 (begrovs denna dag): med henne hade B. sonen Knut Bosso...

Bonde, Carl J Trolle, Skriftställare, Samlare, Godsägare (1843 – 1912)

17. Carl Johan Trolle Bonde, son till B. 14 i hans andra gifte, f. 16 juni 1843 på Kesäter, d 25 aug. 1912 på Trolleholm, Åtnjöt undervisning vid Örebro elementarläroverk och Uppsala lyceum; student i Uppsala 28 maj 1862. Fanjunkare vid livregementets husarer 7 okt. s. å.; erhöll avsked 20 jan. 1863; fanjunkare vid livgardet till h&a...

Bonde, Carl Jedvard, Diplomat, Godsägare, Hovman (1813 – 1895)

15. Carl Jedvard Bonde, sonson till B. 12, f. 4 mars 1813 på Eriksberg, Stora Malms socken, d 24 dec. 1895 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren och fil. doktorn friherre Karl Karlsson Bonde och Ingeborg Bonde. Åtnjöt skolundervisning i Bremen. Fanjunkare 28 apr. 1830; fänrik vid Svea livgarde 23 apr. 1831; student i Uppsala 22 n...

Bonde, Gustaf Trolle-, Konstsamlare, Mecenat, Godsägare (1773 – 1855)

13. Gustaf Trolle-Bonde, son till B. 11, f. 28 mars 1773 på Vibyholm i Årdala socken, d 3 jan. 1855 i Stockholm. Innehade Sävstaholm, Bordsjö, Katrineholm, Härrestad, Askeryd, Trolleholm, Björnö och Hässelby samt erhöll såsom innehavare av Trolleholms fideikommiss K. M:ts tillstånd att kalla och skriva sig Trolle-Bonde 16 m...

Bonde, Carl J, Diplomat, Godsägare, Hovman (1757 – 1840)

12. Carl Jöran Bonde, f. 22 juli 1757 på Fituna, d 24 okt. 1840 på Nynäs. Föräldrar: kaptenen Jöns Alexander Bonde och Ulrika Eleonora Rosenhane. Student i Uppsala 13 juni 1769; underkonduktör vid fortifikationen 1773; fänrik vid livgardet 5 apr. 1775; en av faddrarna vid kronprinsens dop 1778; löjtnant 8 febr. 1779; uppvaktande kavaljer ho...

Bonde, Trolle-, Gustaf, Kavalleriofficer, Godsägare, Hovman (1806 – 1884)

14. Gustaf Trolle Bonde, den föregåendes brorson, f. 3 febr. 1806 i Stockholm, d 5 febr. 1884 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Fredrik Ulf Bonde och grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt. Student i Uppsala 6 juni 1821; kvartermästare 8 febr. 1823 och kornett 22 apr. s. å. vid livregementets husarkår; avlade li...

Boström, Filip August, Landshövding, Godsägare, Riksdagsman (1843 – 1908)

3. Filip August Boström, den föregåendes broder, f. 5 juni 1843 i Stockholm, d 7 nov. 1908 därstädes. Student i Uppsala 16 maj 1862. Underofficer vid livregementets husarkår 1 juli s. å.; underlöjtnant därstädes 8 mars 1864; innehavare av Tynnelsö fideikommiss i Södermanland 1869; löjtnant 14 maj 1875; erhöll ...

Brahe, Abraham Nilsson, Arméofficer, Godsägare (1669 – 1728)

11. Abraham Nilsson Brahe, den föregåendes son, f. 24 ang. 1669 i Stockholm, d 6 mars 1728 därstädes. Herre till Skokloster, Rydboholm, Bogesund, Brahelund och Frösunda i Uppland, Brahehus, Lyckas, Östanå och Västanå i Småland samt Spiker på Rügen. Student i Uppsala 5 mars 1679; volontär vid hertigens av Savoyen armé 1690; reste i Italien, Frankrike o...

Brahe, Ebba, Godsägare, Hovfröken (1596 – 1674)

6. Ebba Brahe, dotter till B. 4 i hans första gifte, f. 16 mars 1596 på Lerjeholm i Västergötland, d 5 jan. 1674 i Stockholm. Hovfröken hos änkedrottning Kristina 1611, hos änkedrottning Katarina (Stenbock) 1614.

Gift 24 juni 1618 i Stockholm med riksmarsken greve...

Brahe, Eric, Godsägare, Politiker (1722 – 1756)

12. Eric Brahe, den föregåendes sonson, f. 23 juni 1722 i Stockholm, avrättad 23 juli 1756 därstädes. Föräldrar: kaptenen Nils Brahe och Fredrika Vilhelmina Stenbock. Student i Uppsala 5 okt. 1732 till 1739. Valdes 23 maj 1740 till rector illustris vid Uppsala universitet, men avböjde uppdraget; ryttare vid norra skånska kavalleriregem...

Brahe, Magnus Fredrik, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Godsägare (1756 – 1826)

13. Magnus Fredrik Brahe, den föregåendes son, f. postumus 15 okt. 1756 i Stockholm, d 12 dec. 1826 därstädes. Livdrabant 1767; förare vid livgardet 28 febr. 1769; kornett vid södra skånska kavalleriregementet 14 aug. 1771; student vid Uppsala universitet 19 apr. 1773; vistades utomlands och befordrades under tiden till löjtnant vid nyssn&a...

Brahe, Margareta, Donator, Godsägare, Hovdam (1603 – 1669)

8. Margareta Brahe, den föregåendes syster, f. 28 juni 1603 på Rydboholm, d 15 maj 1669 på Weferlingen. Kom vid unga år till hovet; hovmästarinna hos drottning Kristina 26 febr. 1644; följde kronprins Karl till faderns dödsbäddi i Göteborg 1660.

Gift 1) 4 juli 1633 med, riksrådet och riksstallmästaren, friherre...

Burén, af, Carl Pontus, Bruksidkare, Godsägare, Riksdagsman (1835 – 1905)

2. Carl Pontus af Buren, f. 26 mars 1835 på Boxholm i Ekeby socken, Linköpings stift, d. 11 apr. 1905 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen Didrik Pontus af Buren och friherrinnan Karolina Mariana Ehrenkrona. Student i Uppsala 23 maj 1853; avlade kameralexamen 14 dec. 1854. Förvaltare på Karlsberg i Ekeby socken; e. o. kammarskrivare i postverket 5 jan. 1855 o...

Carlheim Gyllensköld, Adolf Theodor, Godsägare, Riksdagsman (1835 – 1909)

2. Adolf Theodor Carlheim Gyllensköld (skrev sig oftast endast Gyllensköld), f. 26 febr. 1835 på Vallen i Våxtorps socken, Hallands län, d. 25 juli 1909 därstädes. Föräldrar: majoren Adolf Maurits Carlheim-Gyllensköld och Eleonora Helena Burensköld. Furir vid Hälsinge regemente 8 mars 1855; student i Lund 29 jan. 1856; sergea...

Cederhielm, Carl Wilhelm, Godsägare, Riksdagsman (1705 – 1769)

5. Carl Wilhelm Cederhielm, son till C. 3, f. 3 febr. 1705, d 2 mars 1769 i Stockholm. Student i Uppsala 15 mars 1717. Godsägare; kammarherre; deltog i riksdagarna 1734—1746/47 och var därunder bl. a. ledamot av kammar-, ekonomi- och kommerse-deputationen 1734, 1740—41 och 1742—43 samt av dess kammar-och ekonomiutskott 1734, elektor 1738 och 1746, ledamo...

Cederström, Anders, Godsägare, Politiker (1805 – 1885)

9. Anders Cederström, den föregåendes brorson, f. 5 mars 1805 på Lisma i Huddinge socken, d 8 apr. 1885 i Stockholm. Föräldrar: underställmästaren hos hertig Fredrik Adolf friherre Anders Cederström och Mariana Fredrika Vilhelmina von Muhlenfels. Åtnjöt undervisning i regementspastor M. Swederus' enskilda skola i Stockholm 1...

Celsing, von, Lars Gustaf, Godsägare, Bruksägare (1804 – 1881)

4. Lars Gustaf von Celsing, den föregåendes broders sonson, f. 14 febr. 1804 i Stockholm, d 5 apr. 1881 därstädes. Föräldrar: majoren Lars Gustav Celsing och Fredrika Gustava Wacklin. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 6 apr. 1819; underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 11 maj 1824; erh&oum...

Conow, Diedrich Christian, Godsägare, Herrnhutare (1706 – 1792)
Diedrich Christian von Conow, f. 30 apr. 1706 på Vegeholm i Strövelstorps församling, d 9 sept. 1792 i Stockholm. Föräldrar: stadsmajoren i Malmö Kristian Didrik von Conowen och Maria Eufrosyne Cronström. Hovjunkare 2 jan. 1735. Ägde Kulla-Gunnarstorp 1736—78 (ej 1775).

Gift 11 nov. 1756 med Margareta Kristina Sofia Sparfvenfeldt, f. 30 nov. 1729, d 3 maj 1811, dotter till hovstallmästar...
Coyet, Sten, Arméofficer, Godsägare, Politiker (1688 – 1755)

4. Sten Coyet, den föregåendes halvbroder, f. 22 okt. 1688 i Trolle-Ljungby församling, d. 23 okt. 1755 å Trolle-Ljungby slott. Musketerare vid överste M. Palmqvists värvade garnisonsregemente i Wismar 1703; sergeant därstädes 1703; fänrik 4 apr. 1705; löjtnant 9 apr. 1707; löjtnant vid Jönköpings infanteriregemente...

De Geer, Robert Wilhelm, Godsägare, Ämbetsman, Riksdagsman (1750 – 1820)

6. Robert Wilhelm De Geer, son till D. 2, friherre till Tervik, finsk greve, f. 15 juli (juni?) 1750 på Tervik i Pernå socken, Finland, d 4 nov. 1820 i Helsingfors. Kadett vid amiralitetskadett-kåren i Karlskrona 1764; underofficer därstädes 1766; avlade officersexamen 1766; fänrik vid livgardet 12 juli 1768; kapten och chef för Sulkava kompani...

De la Gardie, Axel G., Landshövding, Godsägare (1772 – 1838)

16. Axel Gabriel De la Gardie, den föregåendes broder, f. 23 nov. 1772 i Stockholm, d 15 jan. 1838 på Maltesholm i Östra Sönnarslöv. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 2 juli 1777; sergeant vid Västmanlands regemente 24 jan. 1781; sekundadjutant därstädes 7 febr. 1781; fänrik 12 apr. 1786; stabslöjtnant vid pre...

De la Gardie, Johan Pontusson, Riksråd, Godsägare, Ämbetsman (1582 – 1640)

2. Johan Pontusson De la Gardie, den föregåendes son, friherre till Ekholmen, herre till Kjuloholm och Rasik m. fl. egendomar (se nedan), f. 3 maj 1582 i Reval, d 10 mars 1640 på Steninge i Husby-Ärlinghundra. Reste efter tidigare studier i utlandet; ståthållare på Åbo slott och över dess län 15 sept. 1611; erhöll i uppdr...

Dudde, Peder, Godsägare (– levde 1344)

Dudde, Peder, frälseman, levde 1344. Var storgodsägare och innehade flera tiotal gårdar och hela byar i Sunnerbo samt många gårdar i Östbo och Västbo härader och i andra delar av Småland. Bl. a. ägde han Fåglanäs i Göteryds sn (Kronob.) samt jord i Pjätteryds sn (Kronob.).

Ehuru källmaterialet om D. ä...

Ekeblad f. De la Gardie, Eva, Uppfinnare, Godsägare (1724 – 1786)

5. Eva Ekeblad, född De la Gardie, den föregåendes hustru, f. 10 juli 1724 i Stockholm (dp 12 juli, Jak.), d. 15 maj 1786 i Lidköping. Föräldrar: riksrådet och överstemarskalken greve Magnus Julius De la Gardie och grevinnan Hedvig Catharina Lillie. LVA 1748.

Evert Hindersson, Köpman, Domare, Godsägare (troligen på 1530-talet – levde ännu 1615)

Evert Hindersson (Efuert Hindrichson), f. troligen på 1530-talet, levde ännu 12 juni 1615 (enligt Norlander, men utan belägg, ännu 1624). Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Torsåker Henricus Erici och en dotter till bonden Måns Gullesson. Jordägare i Holms by, Överlännäs sn (V. norrl.) 1559; köpte 1574 jord i Sånga s...

Fersen, von, Axel, Arméofficer, Godsägare (1798 – 1838)

11. Axel von Fersen, son av F. 10, f. 4 (ej 10) aug. 1798 i Stockholm (Klara), d 24 mars 1838 i Pisa, Italien (enl. bouppteckn.). – Fanjunkare vid Svea livgarde; kornett vid Livgardet till häst 20 juni 1815; andre löjtnant där 9 dec. 1817; förste löjtnant där 15 dec. 1819; ryttmästare där 18 dec. 1821; adjutant hos konungen 1 april 1822...

Fincke, Gödik, Godsägare (– 1617)

3 Fincke, Gödik, son till F 1, f i sl av 1540-talet, d. 1617, begr i Ulvsby kyrka. I krigstjänst, svårt sårad i slaget vid Lode 23 jan 1573, olika, främst civila uppdrag, förordn 29 juni 1582 att övertaga befälet på Nyslott, vilket han 20 okt 1599 överlämnade åt hertig Karls män, gränskommissarie ang Nys...

Flach, F C Sigge, Godsägare (1839 – 1921)

1 Flach, Fredrik Christer Sigismund (Sigge), f 2 okt 1839 på Högärdet, Fors sn (Älvsb), d 13 okt 1921 på Prinshaga, Skärvs sn (Skarab). Föräldrar: överstelöjtn Johan Fredrik F o Hillevi Fredrika Zelow. Avgångsex Chalmerska slöjdskolan i Gbg 17 juni 1857, ingenjörselev vid statens järnvägsbyggnader 18 juni s &a...

Fleming, Ivar, Sjöofficer, Godsägare (– 1548)

1 Fleming, Ivar, f trol före 1487, förmodl på faderns sätesgård Sundholm i Nykyrko sn (Eg Finl), d 1548 på Nynäs, Ösmo sn (Söd). Föräldrar: riksrådet Joakim F o Elin Björnsdtr till Svidja av Ragvaldssönernas stjärnkorsätt. Fogde i Kumogårds län (Satak) 1512–våren 151...

Fleming, Erik, Riksråd, Godsägare, Krigare (1487 – 1548)

2 Fleming, Erik, bror till F 1, f 1487, d 14 dec 1548 på Kvidja, Pargas sn (Eg Finl), begr i Pargas kyrka. Fogde i Norrfinland 1512–20, häradsh i Piikis hd 1518, deltog i kampen mot Kristian II:s välde i Finland 1522 o senare i stockholmsskären, riksråd 3 juni 1523, ståth o hövitsman för Gustav Vasas trupper i Finland s å,...

Gripenstedt, Johan T, Godsägare, Industriman, Politiker (1851 – 1918)

2 Gripenstedt, Johan Theodor, son till G 1, f 16 sept 1851 på Nynäs i Bälinge (Söd), d 29 juli 1918 i Asker (Ör). Kadett vid Karlberg 18 maj 69, utex 23 maj 71, underlöjtn vid livreg:s dragonkår 9 juni 71, löjtn 2 april 75, utan lön från 88, ryttmäst i kåren 8 jan 90, avsked ur krigstjänsten 92, överstekammar...

Gyllenkrok, A Gösta, Mecenat, Godsägare, Hovman (1783 – 1865)

2 Gyllenkrok, Axel Gustaf (Gösta), sonsons son till G 1, f 14 juli 1783 på Björnstorp, Gödelöv (Malm), d 18 maj 1865 i Odarslöv (Malm). Föräldrar: sekundmajoren frih Axel Thure G o grev Christine Charlotte Mörner af Morlanda (bd 8, s 135). Kornett vid livreg till häst 12 april 86, löjtn vid Bohusläns dragonreg 19 nov 88, ...

Hamilton, Raoul G, Godsägare, Pacifist, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1855 – 1931)

12 Hamilton, Raoul Gustaf, brorson till H 7, f 17 okt 1855 i Paris, d 10 jan 1931 i Sthlm (enl db för Träne, Krist). Föräldrar: godsäg greve Axel Hugo Raoul H o Ann Mary Russel-Cruise. Led av Kristianstads läns landsting 81 (v ordf 96—07, ordf 08—22), verkst dir för Gärds hds järnväg 81, verkst dir för Häs...

Hermelin, Joseph, Godsägare, Nykterhetsman (1857 – 1938)

5 Hermelin, Joseph, f 22 april 1857 på Gripenberg, Säby (Jönk), d 28 mars 1938 där. Föräldrar: godsägaren frih Samuel Axel H o Teodora Eugenia Fjellstedt. Mogenhetsex som privatist vid Nya elementarlärov i Sthlm vt 75, studier vid Tekn skolan i Sthlm 75—76, arrenderade Gripenberg o Mörbylund (Jönk) från 77, Åby fr&arin...

Hierta, Fredrik P, Publicist, Godsägare, Riksdagsman (1815 – 1889)

5 Hierta, Fredrik Philip, son till H 2, f 13 dec 1815 i Sthlm, Jak, d 9 juni 1889 i Främmestad, Skar. Inskr vid UU ht 29, kadett vid Karlberg 1 aug 30—24 okt 31, teol ex maj 31, fanjunkare vid livreg:s dragonkår 12 juni 33, kornett 21 dec 33, off:ex 19 mars 34, avsked 30 mars 41, elev vid E Nonnens lantbruksinst på Degeberg, arrenderade Främmestad, ink&o...

Huitfeldt, Margareta, Donator, Godsägare (1608 – 1683)

Huitfeldt, Margareta, f 5 nov 1608 på Skjelbred, Eiker, Norge, d 16 nov 1683 på Sundsby, Valla, Göt. Föräldrar: berghauptmand Hartvig H o Bente Jensdatter (Skak). Godsäg, donator.

G 15 mars 35 i Viborg, Jylland, m Thomas Dyre, f 1 juni 05 på Hvidstedgaard, Jylland, d 13 sept 51 på Sundsby, son till Ivar Jensen D o Elisabeth Galskyt.

67 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se