Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
37 träffar, sida:  1 
Bergström, Sigge O, Grafiker, Bildkonstnär (1880 – 1975)

Bergström, Sigge Olof, f. 20 aug. 1880 på Munkeberg, Filipstad. Föräldrar: ingenjören och brukspatronen Karl Johan Bergström och Anna Bronell. Elev vid Filipstads 1. läroverk 1889 —94, vid Filipstads bergsskola 1894—95 och vid Örebro h. allmänna läroverk 1895—98; elev vid Valand i Göteborg en kortare tid år 1902; idkade konststudier i Värmland, Dalarna och Bohuslän 1902—04, i Paris 1904—05 o...

Berndes, Johan Bernhard, Grafiker, Ämbetsman (1792 – 1834)

3. Johan Bernhard Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 2 dec. 1792 i Stockholm, d 9 sept. 1834 därstädes under koleraepidemien. Student i Uppsala 8 mars 1811; avlade kansliexamen 10 dec. 1812. E. o. kanslist 22 jan. 1813, kopist 15 mars 1816, kanslist 4 mars 1817 och protokollssekreterare 2 apr. 1822, allt vid kammarexpeditionen.

Gift 30 maj 1830 med Ulrika R...

Burmeister, Gabriel H, Målare, Grafiker, Keramiker (1886 – 1946)

Burmeister, Gabriel Henric, f. 9 juli 1886 i Karlshamn. Föräldrar: trävaruexportören Henrik Bernhard Burmeister och Elin Cecilia Hedberg. Elev vid nya elementarläroverket i Stockholm ht. 1899–vt. 1904 och vid tekniska skolans aftonskola och målardagskola ht. 1904–vt. 1906; erhöll stipendium i dekorationsmålning 1906–07; studerade under Kr. Krogh vid academie Colarossi i Paris 1907; idkade pr...

Börtzell, J E Algernon, Grafiker, Kommunalpolitiker, Översättare (1840 – 1918)

2. Johan Erik Algernon Börtzell, den föregåendes sonson, f. 21 sept. 1840 i Västra Tunhems församling, d. 26 jan. 1918 i Saltsjöbaden. Föräldrar: kaptenen Johan Adolf Börtzell och Vilhelmina Emerentia Cneiff. Student vid Uppsala universitet 10 sept. 1857; elev vid teknologiska institutet 5 sept. 1857—1 juni 1860. Biträdande ingenjör vid Stockholms vattenbyggnad 1860—61; nivellör i ...

Carpelan, Wilhelm Maximilian, Grafiker, Arméofficer, Kartograf (1787 – 1830)

4. Wilhelm Maximilian Carpelan, den föregåendes brorson, f. 7 jan. 1787 på Ojamo i Lojo socken i Finland, d. 19 maj 1830 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten Axel Maximilian Carpelan och Barbro Elisabet Toll. Kadett vid Haapaniemi kadettskola 4 jan. 1799; avlade officersexamen därstädes 30 sept. 1803; premiäradjutant vid Björneborgs regemente 20 dec. 1804; passerade graderna vid änke...

Cumelin, Johan Petter, Grafiker (1764 – 1820)

Cumelin, Johan Petter, f. 3 dec. 1764 i Stockholm, d. 13 maj 1820 därstädes. Föräldrar: husgerådsbetjänten vid K. husgerådskammaren Sven Kumblin och Lisa Greta Jansdotter. Elev vid Konstakademien 1778, hos Johan Fredrik Martin 1781—88 och hos Elias Martin 1782; bodde 1803—14 i Preisiska huset vid Drottninggatan, där han även hade koppartryckeri; ansökte 1813 (ans. ink. 13 j...

Dahlström, Carl Andreas, Målare, Grafiker (1806 – 1869)

Dahlström, Carl Andreas (Anders), f. 22 sept. 1806 i Stockholm, d. 9 sept. 1869 därstädes. Föräldrar: sockerbruksägaren Karl Fredrik Dahlström och Karolina Hellman. Elev vid Konstakademiens principskola 1817; underofficer vid Svea artilleriregemente på 1820-talet; företog en studieresa till Italien 1828—30; idkade efter återkomsten till Stockholm studier vid Konstakademien o...

Falander, Ida Amanda Maria, Grafiker (1842 – 1927)

Falander, Ida Amanda Maria, f. 6 sept. 1842 i Stockholm (Finska), d. 6 jan. 1927 där (ibid.). Föräldrar: kofferdiskepparen Carl Falander och Amanda Cecilia Selin. Xylografistudier vid Slöjdskolan i Stockholm 1860; studerade vid konstakademien 1864–66; elev vid Ny Illustrerad Tidnings xylografiateljé 1865; föreståndarinna där 1874–77; arbete som fri illustratör. – Ogift.

Fridell, J Axel, Målare, Grafiker, Tecknare (1894 – 1935)

Fridell, John Axel, f 6 nov 1894 i Falun (Kristine), d 26 maj 1935 i Sthlm (Klara). Föräldrar: möbelsnickaren Per Johan F o Johanna Karolina Söderberg. Konststudier på aftonskola o därefter på egen hand från 1909, elev vid Konsthögskolan i Sthlm i slutet av sept 1913–26 maj 1916, konststudier i Italien 1921, Paris 1923, London 1926–27, 1928–29, Paris o Amsterdam 1930, London o Paris 1934. – ...

Gehlin, J E Hugo, Målare, Grafiker, Skulptör, Glaskonstnär (1889 – 1953)

Gehlin, John Erik Hugo, f 8 sept 1889 i Norrköping, d 23 dec 1953 i Hälsingborg. Föräldrar: disponenten John Edvard G o Johanna Sofia Malmgren. Byggn:ing vid Norrköpings tekn elementarskola 1909, arbetade på arkitektkontor 1909–11, genomgick Tekn skolan i Sthlm 1911–14, teckn:lär:ex där 30 maj 1914, konststudier i Köpenhamn 1915–20, i Italien 1920–21 o 1924, assistent åt J Skovgaard 1924–27,...

Haglund, Robert L, Målare, Grafiker, Tecknare (1844 – 1930)

Haglund, Robert Ludvig, f 5 mars 1844 i Sthlm (Klara), d 27 aug 1930 i Strängnäs. Föräldrar: snörmakaren Carl Gustaf H o Adelaide Therèse Lagerqvist. Studerade teaterdekorationsmåleri för F Ahlgrensson i Sthlm 61—63, dekorationsmålare vid Åbo stadsteater 64—65, inskr vid FrKA 7 sept 64, studerade där 64—69, en av stiftarna av Fören för grafisk konst 87 o av Konstnärernas sjuk- o understödska...

Hedlund, B A (Bull), Grafiker, Konstnär (1893 – 1950)

Hedlund, Bertil Adolf (Bull), f 9 april 1893 i Falun, d 29 dec 1950 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: körsnären o fabrikören Carl Adolf H o Henrica Sofia Nordgren. Elev vid Högre konstindustriella skolan i Sthlm 11—13, vid Konstakademin 14—16, konststudier utomlands. Etsare. — LFrKA 42.

G 1) 7 april 18(—32) i Falun m Karin Ericsson, f 18 aug 96 där, dtr till köpman Ernst Gustaf E o Laura ...

Heland, Mårten (Martin) R, Grafiker (1765 – 1814)

Heland, Mårten (Martin) Rudolph, f 6 april 1765 i Björkvik (Söd), d 26 mars 1814 på Danviken. Föräldrar: mönsterskrivaren Gustaf Mauritz H o Sara Charlotta Aulin. Elev till Elias Martin 82 o till Johan Fredrik Martin 86, agré vid FrKA 94, k hovgravör, konduktör vid Kongl museum, resa till Paris 02—06, ritmästare hos kronprins Gustav 22 juni 08. — LFrKA 96. — Ogift.

Holmbergsson, Johan, Grafiker, Tecknare, Illustratör (1804 – 1835)

2 Holmbergsson, Johan, son till H 1 i dennes andra g, f 14 juli 1804 i Uppsala, d 16 jan 1835 i Lund. Inskr vid LU 9 okt 20, studerade teckn o måln för univ:ritmästarna A Arwidson o M Körner samt anatomi för A Flodman, elev vid FrKA 23. Tecknare o illustratör. — Ogift.

Hägg, Axel Herman, Målare, Grafiker (1835 – 1921)

1 Hägg, Axel Herman, f 10 nov 1835 i Katthammarsvik, Östergarn, Gotl, d 23 aug 1921 i Southsea, England. Föräldrar: godsägaren o trävaruhandl Axel H o Anna Margaretha Lindström. Studerade skeppsbyggeri i Karlskrona 50—56, anställd vid Hill & Co i Port Glasgow, Skottland, 56, studier i arkitektur, teckning o etsning i London. Etsare, akvarellmålare. — LFrKA 82.

G 10 juli 66 i Hove, Sus...

Isander, Gustaf E, Grafiker, Tecknare (1863 – 1929)

Isander, Gustaf Emil, f 2 juli 1863 i Sthlm, Finska, d 30 juli 1929 där, Nik. Föräldrar: musikdir Erik I o Margareta Johanna Andersson. Kypare på olika sthlmsrestauranger, anställd vid Kahns bierstube 08—21. — Tecknare o grafiker.

G 9 juni 93 i Sthlm, Joh, m Dorothea Gustafsdtr, f 27 april 59 i Fridlevstad, Blek, d 11 juni 36 i Sthlm, Kat, dtr till pigan Stina Jonasdtr.

Kamke, Ivar, Målare, Grafiker (1882 – 1936)

Kamke, Ivar, f 2 jan 1882 i Sthlm, Ty, d 3 juli 1936 i Helsingborg (enl db för Ty, Sthlm). Föräldrar: språkläraren Julius Rudolph K o skriftställ Johanna (Hanna) Sophia Dorothea Agnese Stricker. Studier vid Tekn skolan i Sthlm, elev vid FrKA (studier för O Björck o A Kulle) 00—05, verksam i Volendam, Holland, 0...

Konow, von, C Jurgen T:son, Grafiker (1915 – 1959)

von Konow, Carl Jurgen Torsson, f 2 juni 1915 i Östersund, d 10 juni 1959 på Växjö lasarett (enl Sthlm, Osc). Föräldrar: kaptenen Torgny (Tor) Styrbjörn v K o Dagmar Tham. Elev vid H konstindustriella skolan 31—34, hos M Gromaire vid Maison Watteau, Paris, 35 o 38—39, medlem av De unga 43—48, elev vid FrKA:s grafiska skola 46—48 o 50—53, tf bitr lär där okt 53, ord 27 maj 55, studier hos S W...

Körner, P Magnus, Grafiker, Teckningslärare (1808 – 1864)

Körner, Peter Magnus, f 12 dec 1808 i Gårdstånga, Malm, d 4 nov 1864 i Lund. Föräldrar: trädgårdsmästaren Johannes Christian K på Viderup o Maria Helena Kindborg. Studier för akademiritmästaren A Arfwidson i Lund 23–28, verksam i Sthlm 28–30, studier vid FrKA där 28–30, upprättade litografisk anstalt i Lund 31, tf akademiritmästare vid LU 36 o 49, lär i teckn vid Katedralsko...

Lindström, Carl Jacob, Målare, Grafiker, Tecknare (1800 – troligen 1841)

Lindström, Carl Jacob, f 8 april 1800 i Linköping, d trol 1841 i Neapel, Italien. Föräldrar: tullvaktmästaren Nils L o Kristina Ulrica Nyqvist. Elev vid Linköpings trivialskola o gymnasium, vid FrKA möjl 17 (erhöll jetong jan 18, avlade tro- och huldhetsed till konungen 12 febr 18, antecknad som närvarande 18) —22, verksam i Italien från 23. Målare, tecknare, grafiker. — Trol ogift.

Lundquist, Anders, Målare, Grafiker, Tecknare (1803 – 1853)

Lundquist, Anders, f 1 juli 1803 i Örebro, d 22 okt 1853 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: torparen Anders Andersson Bettsfeldt o Kerstin Andersdtr. Var elev vid FrKA febr 17, agré där 34, undervisade Oscar I:s barn i teckn 36–48, innehade konstskola i Sthlm. Målare, tecknare, grafiker.

G 23 april 1834 i Sthlm, Hovf, m Anna (Annette) Charlotta Carlsdtr Kellman, f 30 maj 1799 i Kristberg, Ög, ...

Löwstädt-Chadwick, Emma H A, Målare, Grafiker (1855 – 1932)

2 Löwstädt-Chadwick, Emma Hilma Amalia, dtr till L 1, f 10 aug 1855 i Sthlm, Nik, d 2 jan 1932 i Avignon, Frankrike. Elev vid FrKA 74-80, bosatt i Frankrike från 82, medl av Konstnärsförb 86–96, av Grafiska sällsk från 10. – Konstnär.

G 1882 m den amerikanske konstnären Francis Brook Chadwick.

Martin, Johan Fredric, Grafiker, Tecknare, Gravör (1755 – 1816)

2 Martin, Johan Fredric, bror till M 1, dp 8 juni 1755 i Sthlm, Ty, d 28 sept 1816 där, Jak o Joh. Elev hos gelbgjutaråldermannen Johan Fredrik Reiff i Sthlm, bosatt i London 7076 o 7780, verksam som konstnär o lärare i Sthlm från aug 80, hovgravör, gravörprof vid FrKA 2 ju...

Meyer, Wilhelm F, Grafiker (1844 – 1944)

2 Meyer, Wilhelm Friedrich (i fb Friedrich Wilhelm), son till M 1, f 6 juni 1844 i Sthlm, Ty, d 10 nov 1944 där, ibid. Elev vid C J Bohmans o O v Feilitzens gymn i Sthlm (Sthlms lyceum), lärling i faderns firma, elev vid FrKA:s principskola 61—63, lärling hos bl a Obermann, Haase & Wecke o Komne & Hansen i Leipzig 63 — 65, arbetade i faderns ateljé 66, anställd vid Illustreret Tidende i Khvn...

Molin, C Hjalmar V, Arkitekt, Grafiker (1868 – 1954)

2 Molin, Carl Hjalmar Valentin, son till M 1, f 23 febr 1868 i Sthlm, Jak o Joh, d 4 mars 1954 i Gryt, Ög. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 15 maj 88, elev vid KTH 88, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 30 april 92, elev vid FrKA:s byggmskola 92–95, anställd vid A Lindegrens o F Lilljekvists arkitektkontor 95, medarb till R Östberg, resor i bla Spanien, Turkiet o ...

Morby, T Armas, Grafiker, Publicist, Bildbyråchef (1909 – 1980)

Morby, Tore Armas, f 10 nov 1909 i Sthlm, Joh, d 9 juni 1980 i Djursholm. Föräldrar: snickaren Ture Nikolaus Olsson o Natalia Johansson. Tidn:bud i Helsingborg, litograf o kemigraf där, VD i ab Klichéteknik okt 34-juni 36, i reklamföretaget Publicity (Press & Publicity 44) 38, i British World Events ab (Postrader ab 46, ab Rotopress 51) okt 40, i Triofilm 54, ägare av bildbyrån Text & Bilder...

Mörner, C G Hjalmar, Målare, Grafiker, Tecknare (1794 – 1837)

13 Mörner, Carl Gustaf Hjalmar, son till M 9 i hans första g, f 7 maj 1794 i Sthlm, Hovf, d 14 sept 1837 i Paris (Post o Inr tidn). Fänrik vid Svea livgarde 13 maj 94, kadett vid krigsakad på Karlberg 1 maj 06–31 maj 10, kvartermästare vid Smålands kavallerireg 09, stabskornett där 15 maj 10, elev i teckn vid FrKA:s principskola 10, löjtn vid Smålands ...

Nordström, Tekla W, Grafiker (1856 – 1937)

2 Nordström, Tekla, f 11 febr 1856 i Sthlm, Kat, d 27 maj 1937 där, Brännk. Föräldrar: fabrikören Nils Peter Lindeström o Maria Lovisa Wilhelmina Vinqvist. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 72, vid W Meyers (bd 25) o J Engbergs xylografiska ateljéer där, hos A Trichon, Paris, 78–80. Xylograf.

G 8 juni 1886 i Paris m konstnären Karl Fredrik Nordström (N 1).

Norstedt, J Reinhold, Målare, Grafiker (1843 – 1911)

3 Norstedt, Johan Reinhold, brorsons son till N 1, f 1 juli 1843 i V Vingåker, Söd, d 15 dec 1911 i Sthlm, Klara. Föräldrar: brukspatronen Christian N o Emilia Albertina Duse. Elev vid Norrköpings lyceum 53–64, vistades i Paris för studier i målning, sång o etsning 67–70, sång- o konststudier i Sthlm, sånglär vid K Teatern där 72–73, studerade croquis vid Fleurys ateljé i Paris 75, ...

Nyman, Hilding E, Målare, Grafiker, Tecknare (1870 – 1937)

Nyman, Hilding Elof, f 8 mars 1870 i Gbg, Domk, d 9 aug 1937 i Sthlm (enl db för Nacka). Föräldrar: svarvaren Carl N o Carolina Christiansdtr. Bokhållare i Örebro 90–97, elev hos konstnären W L Marcy-Pendleton där 92–93, tecknare i Strix (från 24 Söndagsnisse-Strix) från 97, elev hos R Bergh 98–99, vid Konstnärsförb:s målarskola 00, studier för A Tallberg o A Zorn, medarb i DN från...

Olson Mesch, Albert (Bert) N, Grafiker, Tecknare (1870 – 1945)

Olson Mesch, Albert (Bert) Nicolaus, f 20 nov 1870 i Sundsvall, d 26 juli 1945 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: snickaren Niklas Olson o Josefina Albertina Mesch. Elev vid Sundsvalls högre lärov, målarlärling i Sthlm 89, dekorationsmålare hos Jöns Truedsson Thulin i Sthlm 05–16, studier i grafiska tekniker hos Axel Tallberg, grafikdistributör åt Axel Fridell (bd 16) 17–34. Grafiker, ...

Sallberg, Harald A, Grafiker (1895 – 1963)

SaUberg, Harald Arthur, f 8 okt 1895 i Sthlm, Maria, d 14 april 1963 i Las Palmas, Kanarieöarna (enl db för Sthlm, Västerled). Föräldrar: kusken Carl Fredrik S o Augusta Larsdtr. Studier vid Tekn skolan i Sthlm 11–13, koppartryckare o tekn bitr vid Konsthögskolans etsningsskola 11, assistent 36, bitr lär i grafisk konst 45, v prof o förest för skolan för grafisk konst 27 mars (tilltr 1 april...

Schützercrantz, Adolf Ulrik, Målare, Grafiker, Arméofficer (1802 – 1854)

2 Schützercrantz, Adolf Ulrik, sonson till S 1, f 25 mars 1802 i Sthlm, Skeppsh, d 9 okt 1854 där, ibid. Föräldrar: konteramiralen Johan Herman S o Lovisa Margareta Lilliestråhle. Sergeant med lön vid Arméns flottas sthlmseskader 29 sept 12, kadett vid Krigsakad på Karlberg 28 sept 16, officersex där 22 sept 19, fänrik på vid Andra livgardet 26 okt 19, löjtn i reg 21 juli 25, förste...

Sjöberg, W H (Henriette), Målare, Grafiker, Illustratör (1842 – 1915)

Sjöberg, Wilhelmina Henrietta (Henriette) Sofia, f 6 april 1842 i Vist, Ög, d 6 febr 1915 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: sjötullvaktmästaren Anders Gustaf S o Helena Sofia Andersdtr. Elev vid Sv slöjdfören:s söndags- o aftonskola (Slöjdskolan), Sthlm, ht 59–vt 64 o ht 67–vt 69, lär i teckn o måln vid LA:s trädgårdsskola från 01. Grafiker o målare, botanisk illustratör. – Ogift.

Sundström, Harriet, Grafiker, Skulptör (1872 – 1961)

Sundström, Harriet, f 23 dec 1872 i Sthlm, Jak o Joh, d 28 april 1961 där, Klara. Föräldrar: läroverkskollegan o redaktören Carl Rudolf S o journalisten Carolina (Lilly) Sofia Häggström. Elev vid Tekn skolan, Sthlm, 89–90, vid Künstlerinnen Vereins skola, München, 91–94, vid Konstnärsförb:s skola, Sthlm, 95, vid Académie Colarossi samt för Antoine Bourdelle, Paris, periodvis 04–14, meds...

Sylwan, Mark Christopher, Författare, Grafiker, Tecknare (1914 – 1993)

 4 Sylwan, Mark Christopher, kusinbarn till S 3, f 5 mars 1914 i Sthlm, Ad Fredr, d 7 dec 1993 i där, Osc. Föräldrar: civilingenjören Christopher S o Anna Elisabet Brandstedt. Studier vid Edward Berggrens (bd 3) målarskola 32, vid Otte Skölds (bd 32) målarskola 33, i München 34–35 o Paris 36, genomgick Skolan för bok- o reklamkon...

Söderstam, Simon Gustaf Ansgarius, Grafiker, Boktryckare (1882 – 1952)

 Söderstam, Simon Gustaf Ansgarius, f 4 febr 1882 i Sthlm, Kungsh (Ovansjö, AI:26a, p 392, saknas i fdb), d 10 juli 1952 där, Engelbr. Föräldrar: tågmästaren Gustaf August Andersson S o Emma Kristina Wärn. Tidningsbud vid tidn Fyris i Uppsala, lärling vid Almqvist & Wiksells boktryckeriab där, anställd vid Sv tryckeriab, Sthlm, vid Iduns tryckeri senast 01 o ett flertal år, ...

37 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se