Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
47 träffar, sida:  1 
Anckarsvärd, Michael Gustaf, Målare, Grafiker, Kavalleriofficer, Överintendent (1792 – 1878)

4. Michael Gustaf Anckarsvärd, broder till de båda föregående, f. 25 mars 1792 i Kalmar, d 3 maj 1878 i Stockholm. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 29 sept. 1804; utexaminerad 11 apr. 1808; fänrik vid livgrenadjärbrigaden 21 apr. s. å. samt vid Svea livgarde 10 juli 1809; deltog i kriget mot Norge 1808–09 och åtföljde v...

Berndes, Johan Bernhard, Grafiker, Ämbetsman (1792 – 1834)

3. Johan Bernhard Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 2 dec. 1792 i Stockholm, d 9 sept. 1834 därstädes under koleraepidemien. Student i Uppsala 8 mars 1811; avlade kansliexamen 10 dec. 1812. E. o. kanslist 22 jan. 1813, kopist 15 mars 1816, kanslist 4 mars 1817 och protokollssekreterare 2 apr. 1822, allt vid kammarexpeditionen.

Gif...

Burmeister, Gabriel H, Målare, Grafiker, Keramiker (1886 – 1946)

Burmeister, Gabriel Henric, f. 9 juli 1886 i Karlshamn. Föräldrar: trävaruexportören Henrik Bernhard Burmeister och Elin Cecilia Hedberg. Elev vid nya elementarläroverket i Stockholm ht. 1899—vt. 1904 och vid tekniska skolans aftonskola och målardagskola ht. 1904—vt. 1906; erhöll stipendium i dekorationsmålning 1906—07; studerade un...

Börtzell, J E Algernon, Grafiker, Kommunalpolitiker, Översättare (1840 – 1918)

2. Johan Erik Algernon Börtzell, den föregåendes sonson, f. 21 sept. 1840 i Västra Tunhems församling, d. 26 jan. 1918 i Saltsjöbaden. Föräldrar: kaptenen Johan Adolf Börtzell och Vilhelmina Emerentia Cneiff. Student vid Uppsala universitet 10 sept. 1857; elev vid teknologiska institutet 5 sept. 1857—1 juni 1860. Biträda...

Cumelin, Johan Petter, Grafiker (1764 – 1820)

Cumelin, Johan Petter, f. 3 dec. 1764 i Stockholm, d. 13 maj 1820 därstädes. Föräldrar: husgerådsbetjänten vid K. husgerådskammaren Sven Kumblin och Lisa Greta Jansdotter. Elev vid Konstakademien 1778, hos Johan Fredrik Martin 1781—88 och hos Elias Martin 1782; bodde 1803—14 i Preisiska huset vid Drottninggatan, där han även hade koppartryckeri; ansökte 1813 (ans. ink. 13 juli), sedan h...

Falander, Ida Amanda Maria, Grafiker (1842 – 1927)

Falander, Ida Amanda Maria, f. 6 sept. 1842 i Stockholm (Finska), d. 6 jan. 1927 där (ibid.). Föräldrar: kofferdiskepparen Carl Falander och Amanda Cecilia Selin. Xylografistudier vid Slöjdskolan i Stockholm 1860; studerade vid konstakademien 1864–66; elev vid Ny Illustrerad Tidnings xylografiateljé 1865; föreståndarinna där 1874–77; arb...

Fridell, J Axel, Målare, Grafiker, Tecknare (1894 – 1935)

Fridell, John Axel, f 6 nov 1894 i Falun (Kristine), d 26 maj 1935 i Sthlm (Klara). Föräldrar: möbelsnickaren Per Johan F o Johanna Karolina Söderberg. Konststudier på aftonskola o därefter på egen hand från 1909, elev vid Konsthögskolan i Sthlm i slutet av sept 1913–26 maj 1916, konststudier i Italien 1921, Paris 1923, London 1926&n...

Gehlin, J E Hugo, Målare, Grafiker, Skulptör (1889 – 1953)

Gehlin, John Erik Hugo, f 8 sept 1889 i Norrköping, d 23 dec 1953 i Hälsingborg. Föräldrar: disponenten John Edvard G o Johanna Sofia Malmgren. Byggn:ing vid Norrköpings tekn elementarskola 1909, arbetade på arkitektkontor 1909—11, genomgick Tekn skolan i Sthlm 1911—14, teckn:-lär:ex där 30 maj 1914, konststudier i Köpenhamn 1915—20, i Italien 1920—21 o 1924, assistent åt J Skovgaard 19...

Haglund, Robert L, Målare, Grafiker, Dekorationsmålare (1844 – 1930)

Haglund, Robert Ludvig, f 5 mars 1844 i Sthlm (Klara), d 27 aug 1930 i Strängnäs. Föräldrar: snörmakaren Carl Gustaf H o Adelaide Therèse Lagerqvist. Studerade teaterdekorationsmåleri för F Ahlgrensson i Sthlm 61—63, dekorationsmålare vid Åbo stadsteater 64—65, inskr vid FrKA 7 sept 64, studerade där 64—69, en av s...

Hedlund, B A (Bull), Grafiker, Konstnär (1893 – 1950)

Hedlund, Bertil Adolf (Bull), f 9 april 1893 i Falun, d 29 dec 1950 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: körsnären o fabrikören Carl Adolf H o Henrica Sofia Nordgren. Elev vid Högre konstindustriella skolan i Sthlm 11—13, vid Konstakademin 14—16, konststudier utomlands. Etsare. — LFrKA 42.

G 1) 7 april 18 (—32) i Falun m Karin Ericss...

Heland, Mårten (Martin) R, Målare, Grafiker (1765 – 1814)

Heland, Mårten (Martin) Rudolph, f 6 april 1765 i Björkvik (Söd), d 26 mars 1814 på Danviken. Föräldrar: mönsterskrivaren Gustaf Mauritz H o Sara Charlotta Aulin. Elev till Elias Martin 82 o till Johan Fredrik Martin 86, agré vid FrKA 94, k hovgravör, konduktör vid Kongl museum, resa till Paris 02—06, ritmästare hos kronprins Gustav 22 juni 08. — LFrKA 96. — Ogift.

Holmbergsson, Johan, Grafiker, Tecknare, Illustratör (1804 – 1835)

2 Holmbergsson, Johan, son till H 1 i dennes andra g, f 14 juli 1804 i Uppsala, d 16 jan 1835 i Lund. Inskr vid LU 9 okt 20, studerade teckn o måln för univ:ritmästarna A Arwidson o M Körner samt anatomi för A Flodman, elev vid FrKA 23. Tecknare o illustratör. — Ogift.

Hägg, Axel Herman, Målare, Grafiker (1835 – 1921)

1 Hägg, Axel Herman, f 10 nov 1835 i Katthammarsvik, Östergarn, Gotl, d 23 aug 1921 i Southsea, England. Föräldrar: godsägaren o trävaruhandl Axel H o Anna Margaretha Lindström. Studerade skeppsbyggeri i Karlskrona 50—56, anställd vid Hill & Co i Port Glasgow, Skottland, 56, studier i arkitektur, teckning o etsning i London. Etsare, akvarellm...

Isander, Gustaf E, Grafiker, Tecknare (1863 – 1929)

Isander, Gustaf Emil, f 2 juli 1863 i Sthlm, Finska, d 30 juli 1929 där, Nik. Föräldrar: musikdir Erik I o Margareta Johanna Andersson. Kypare på olika sthlmsrestauranger, anställd vid Kahns bierstube 08—21. — Tecknare o grafiker.

G 9 juni 93 i Sthlm, Joh, m Dorothea Gustafsdtr, f 27 april 59 i Fridlevstad, Blek, d 11 juni 36 i Sthlm, Kat, dtr till pigan Stina Jonasdtr.

Johanson-Thor, T Emil N, Målare, Grafiker (1889 – 1958)

Johanson-Thor, Thor Emil Nils, f 20 mars 1889 i Landskrona, d 28 febr 1958 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: fältskärmästaren Nils Anton Emil Johansson o Ellida Gustafva Jönsson. Studier vid Althins målarskola, Sthlm, 07—08, elev vid FrKA 08—12, led av styr för Liljevalchs konsthall 24, för Fören för grafisk konst 24 (sekr 26—29, ordf ...

Kamke, Ivar, Målare, Grafiker (1882 – 1936)

Kamke, Ivar, f 2 jan 1882 i Sthlm, Ty, d 3 juli 1936 i Helsingborg (enl db för Ty, Sthlm). Föräldrar: språkläraren Julius Rudolph K o skriftställ Johanna (Hanna) Sophia Dorothea Agnese Stricker. Studier vid Tekn skolan i Sthlm, elev vid FrKA (studier för O Björck o A Kulle) 00—05, verksam i Volendam, Holla...

Kjerner, Esther E L, Målare, Grafiker (1873 – 1952)

Kjerner, Esther Emilia Léontine, f 29 okt 1873 i Sthlm, Klara, d 3 okt 1952 där, Matt. Föräldrar: överläkaren MD Karl K o Emilie Constance Magnell. Elev vid Tekn skolan i Sthlm, vid FrKA 90—95, studerade etsning för Axel Tallberg 95—96, studieresor till Italien, Frankrike o Holland hösten 96—hösten 98, Tyskland o Italien 03—04, Holland o Frankrike 08, Italien 21—23. Målare, grafiker. — Ogift...

Knöppel, G Arvid O, Skriftställare, Målare, Grafiker, Skulptör (1892 – 1970)

Knöppel, Gustav Arvid Oskar, f 25 april 1892 i Luleå, d 21 juni 1970 i Gunnarskog, Värml. Föräldrar: bryggaren o förf Johan Arvid Constantin K o Maria Cecilia Elsbeth Schultz v Berg. Elev vid h a l i Växjö, praktiserade inom bryggerinäringen till 12, elev vid Althins målarskola o Tekn skolans aftonkurser 12—14, aspirant vid konsthögskolan 14, elev där 15—19, FrKA:s stipendiat 18—19, erhöll s...

Konow, von, C Jurgen T:son, Målare, Grafiker (1915 – 1959)

von Konow, Carl Jurgen Torsson, f 2 juni 1915 i Östersund, d 10 juni 1959 på Växjö lasarett (enl Sthlm, Osc). Föräldrar: kaptenen Torgny (Tor) Styrbjörn v K o Dagmar Tham. Elev vid H konstindustriella skolan 31—34, hos M Gromaire vid Maison Watteau, Paris, 35 o 38—39, medlem av De unga 43—48, elev vid FrKA:s grafiska skola 46—48 o 50—53, tf bitr lär där okt 53, ord 27 maj 55, studier hos S W...

Kulle, N Jakob, Målare, Grafiker, Mönsterritare (1838 – 1898)

1 Kulle, Nils Jakob, f 6 juli 1838 i Lund, d 5 april 1898 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: bryggaren o värdshusvärden Ola Nilsson o Elna Nilsdtr. Guldsmedslärling i Malmö 55, gesäll (ciselör) i Sthlm 60—67, elev vid FrKA 1 okt 64—vt 72, inventerade tills med C Eichhorn statens konstsaml:ar 81, inrättade en textilateljé i Sthlm o bu...

Kåge, A Wilhelm, Målare, Grafiker, Keramiker (1889 – 1960)

2 Kåge, Algot Wilhelm, bror till K 1, f 6 mars 1889 i Sthlm, Jak o Joh, d 25 nov 1960 där, Sofia. Realex vid h a l på Östermalm vt 07, studier vid Tekn skolan, Sthlm, 07—08, C Wilhelmsons målarskola, Gbg, 10 o 12—13, för J Rodhe vid Kunstnernes studieskole, Khvn, 12, Emil Pirchan vid Plakatschule München 14, konstnärlig ledare vid ab Gustavsbergs fabriker 17—49, prof:s namn 25 maj 51.

Körner, P Magnus, Grafiker, Teckningslärare (1808 – 1864)

Körner, Peter Magnus, f 12 dec 1808 i Gårdstånga, Malm, d 4 nov 1864 i Lund. Föräldrar: trädgårdsmästaren Johannes Christian K på Viderup o Maria Helena Kindborg. Studier för akademiritmästaren A Arfwidson i Lund 2328, verksam i Sthlm 2830, studier vid FrKA där 2830, upprättade litografisk anstalt i Lund 31, tf akademiritmästare vid LU 36 o 49, ...

Larsson, Carl O, Målare, Grafiker, Tecknare, Illustratör (1853 – 1919)

Larsson, Carl Olof, f 28 maj 1853 i Sthlm, Nik, d 22 jan 1919 (enl db för Sundborn, Kopp) i Falun. Föräldrar: kusken Olof L o Johanna Carolina Erika Ståhlberg. Elev vid FrKA 66–76, medarb i Kasper 71–78, i Ny ill tidn 75, bosatt i Frankrike 77–78, 80–85 o 88–89, medlem i Konstnärsförb 86–92, lärare vid Valands m&ari...

Lindman, K Axel, Målare, Grafiker (1848 – 1930)

Lindman, Knut Axel, f 20 dec 1848 (enl fb for Öregrund), d 22 sept 1930 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kassören Knut August L o Johanna Carolina Sahlin. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 71, elev vid FrKA hösten 71–hösten 75, genomgick L Loewenstams etsningskurs i Sthlm 75, studier i Frankrike 75–dec 79, åter i Sverige 80, bosatt i Sthlm från 83,...

Lindström, Carl Jacob, Målare, Grafiker, Tecknare (1800 – troligen 1841)

Lindström, Carl Jacob, f 8 april 1800 i Linköping, d trol 1841 i Neapel, Italien. Föräldrar: tullvaktmästaren Nils L o Kristina Ulrica Nyqvist. Elev vid Linköpings trivialskola o gymnasium, vid FrKA möjl 17 (erhöll jetong jan 18, avlade tro- och huldhetsed till konungen 12 febr 18, antecknad som närvarande 18) —22, verksam i Italien från 23. Målare, tecknare, grafiker. — Trol ogift.

Lundquist, Anders, Målare, Grafiker, Tecknare (1803 – 1853)

Lundquist, Anders, f 1 juli 1803 i Örebro, d 22 okt 1853 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: torparen Anders Andersson Bettsfeldt o Kerstin Andersdtr. Var elev vid FrKA febr 17, agré där 34, undervisade Oscar I:s barn i teckn 36–48, innehade konstskola i Sthlm. Målare, tecknare, grafiker.

G 23 april 1834 i Sthlm, Hovf, m Anna (Annette) Charlotta Carls...

Löwstädt-Chadwick, Emma H A, Målare, Grafiker (1855 – 1932)

2 Löwstädt-Chadwick, Emma Hilma Amalia, dtr till L 1, f 10 aug 1855 i Sthlm, Nik, d 2 jan 1932 i Avignon, Frankrike. Elev vid FrKA 74-80, bosatt i Frankrike från 82, medl av Konstnärsförb 86–96, av Grafiska sällsk från 10. – Konstnär.

G 1882 m den amerikanske konstnären Francis Brook Chadwick.

Martin, Johan Fredric, Grafiker, Tecknare, Gravör (1755 – 1816)

2 Martin, Johan Fredric, bror till M 1, dp 8 juni 1755 i Sthlm, Ty, d 28 sept 1816 där, Jak o Joh. Elev hos gelbgjutaråldermannen Johan Fredrik Reiff i Sthlm, bosatt i London 7076 o 7780, verksam som konstnär o lärare i Sthlm från aug 80, hovgravör, gravörpro...

Meyer, Wilhelm F, Grafiker (1844 – 1944)

2 Meyer, Wilhelm Friedrich (i fb Friedrich Wilhelm), son till M 1, f 6 juni 1844 i Sthlm, Ty, d 10 nov 1944 där, ibid. Elev vid C J Bohmans o O v Feilitzens gymn i Sthlm (Sthlms lyceum), lärling i faderns firma, elev vid FrKA:s principskola 61—63, lärling hos bl a Obermann, Haase & Wecke o Komne & Hansen i Leipzig 63 — 65, arbetade i faderns ateljé 6...

Molin, C Hjalmar V, Arkitekt, Målare, Grafiker (1868 – 1954)

2 Molin, Carl Hjalmar Valentin, son till M 1, f 23 febr 1868 i Sthlm, Jak o Joh, d 4 mars 1954 i Gryt, Ög. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 15 maj 88, elev vid KTH 88, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 30 april 92, elev vid FrKA:s byggmskola 9295, anställd vid A Lindegrens o F L...

Morby, T Armas, Grafiker, Publicist, Bildbyråchef (1909 – 1980)

Morby, Tore Armas, f 10 nov 1909 i Sthlm, Joh, d 9 juni 1980 i Djursholm. Föräldrar: snickaren Ture Nikolaus Olsson o Natalia Johansson. Tidn:bud i Helsingborg, litograf o kemigraf där, VD i ab Klichéteknik okt 34-juni 36, i reklamföretaget Publicity (Press & Publicity 44) 38, i British World Events ab (Postrader ab 46, ab Rotopress 51) okt 40, i Triofilm 54, &...

Mörner, C G Hjalmar, Målare, Grafiker, Tecknare (1794 – 1837)

13 Mörner, Carl Gustaf Hjalmar, son till M 9 i hans första g, f 7 maj 1794 i Sthlm, Hovf, d 14 sept 1837 i Paris (Post o Inr tidn). Fänrik vid Svea livgarde 13 maj 94, kadett vid krigsakad på Karlberg 1 maj 06–31 maj 10, kvartermästare vid Smålands kavallerireg 09, stabskornett där 15 maj 10, elev i teckn vid FrKA:s principskola 10, löjt...

Nordström, Tekla W, Grafiker (1856 – 1937)

2 Nordström, Tekla, f 11 febr 1856 i Sthlm, Kat, d 27 maj 1937 där, Brännk. Föräldrar: fabrikören Nils Peter Lindeström o Maria Lovisa Wilhelmina Vinqvist. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 72, vid W Meyers (bd 25) o J Engbergs xylografiska ateljéer där, hos A Trichon, Paris, 78–80. Xylograf.

G 8 juni 1886 i Paris m konstnä...

Norsbo, Hans F, Målare, Grafiker, Tecknare (1897 – 1955)

Norsbo (före 1938 Johanson), Hans Fredrik, f 5 jan 1897 i Falun, d 28 juli 1955 i Stora Kopparberg, Kopp. Föräldrar: grosshandl Hans Johanson o Anna Maria Hagström. Konststudier vid Theodor Glasells målarskola i Falun, inskr vid Tekn afton- o söndagsskolan i Sthlm ht 14, elev vid Konsthögsk där ht 1517, vid etsarskolan där 17

Norstedt, J Reinhold, Målare, Grafiker (1843 – 1911)

3 Norstedt, Johan Reinhold, brorsons son till N 1, f 1 juli 1843 i V Vingåker, Söd, d 15 dec 1911 i Sthlm, Klara. Föräldrar: brukspatronen Christian N o Emilia Albertina Duse. Elev vid Norrköpings lyceum 53–64, vistades i Paris för studier i målning, sång o etsning 67–70, sång- o konststudier i Sthlm, sånglär vi...

Nyman, Hilding E, Målare, Grafiker, Tecknare (1870 – 1937)

Nyman, Hilding Elof, f 8 mars 1870 i Gbg, Domk, d 9 aug 1937 i Sthlm (enl db för Nacka). Föräldrar: svarvaren Carl N o Carolina Christiansdtr. Bokhållare i Örebro 90–97, elev hos konstnären W L Marcy-Pendleton där 92–93, tecknare i Strix (från 24 Söndagsnisse-Strix) från 97, elev hos R Bergh 98–99, vid Konstn&au...

Olson Mesch, Albert (Bert) N, Grafiker, Tecknare (1870 – 1945)

Olson Mesch, Albert (Bert) Nicolaus, f 20 nov 1870 i Sundsvall, d 26 juli 1945 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: snickaren Niklas Olson o Josefina Albertina Mesch. Elev vid Sundsvalls högre lärov, målarlärling i Sthlm 89, dekorationsmålare hos Jöns Truedsson Thulin i Sthlm 05–16, studier i grafiska tekniker hos Axel Tallberg, grafikdistribut&...

Rathsman, Siri L, Målare, Grafiker, Journalist (1895 – 1974)

Rathsman, Siri Lovisa, f 28 juli 1895 i Sundsvall, d 30 juli 1974 i Sthlm, Brännk. Föräldrar: grosshandlaren o vicekonsuln Richard Christoffer R o Kristina (Kerstin) Lovisa Jacobson. Elev vid Carl Wilhelmsons målarskola, Sthlm, 1216, vid Gbgs musei rit- o målarskola 1617, vid Académie Moderne, Paris, 20, korrespondent i Frankrike för GHT 2166, medarb...

Sallberg, Harald A, Grafiker (1895 – 1963)

SaUberg, Harald Arthur, f 8 okt 1895 i Sthlm, Maria, d 14 april 1963 i Las Palmas, Kanarieöarna (enl db för Sthlm, Västerled). Föräldrar: kusken Carl Fredrik S o Augusta Larsdtr. Studier vid Tekn skolan i Sthlm 11–13, koppartryckare o tekn bitr vid Konsthögskolans etsningsskola 11, assistent 36, bitr lär i grafisk konst 45, v prof o förest för skolan för grafisk konst 27 mars (tilltr 1 ...

Sandelin, Börje A T, Författare, Målare, Grafiker, Tecknare (1926 – 1970)

Sandelin, Börje Axel Thure, f 30 aug 1926 i Osterplana, Skar, d 15 maj 1970 i Sthlm, Nik. Föräldrar: civilingenjören Gustav Erland S o Ruth Anna Borghild Sandberg. Elev vid Konstfackskolans avd för dekorativt måleri vt 41, vid Otte Skölds målarskola i Sthlm vintern 43–44, vid Konsthögsk 46–52. Grafiker, målare, tecknare, fö...

Schantz, von, K Philip G, Målare, Grafiker (1928 – 1998)

von Schantz, Karl Philip Gunnar, f 21 febr 1928 i Norrköping, S:t Olai (enl fb för Salem, Sth), d 12 aug 1998 i Norrtälje (folkbokf i Sthlm, Ad Fredr). Föräldrar: köpmannen Arvid Gunnar Philip v S o Torborg Margareta Samuelsson. Studentex vid Norrköpings h a l 28 maj 47, elev vid Otte Skölds målarskola, Sthlm, 49–ht 52, ex från kadett...

Schützercrantz, Adolf Ulrik, Målare, Grafiker, Arméofficer (1802 – 1854)

2 Schützercrantz, Adolf Ulrik, sonson till S 1, f 25 mars 1802 i Sthlm, Skeppsh, d 9 okt 1854 där, ibid. Föräldrar: konteramiralen Johan Herman S o Lovisa Margareta Lilliestråhle. Sergeant med lön vid Arméns flottas sthlmseskader 29 sept 12, kadett vid Krigsakad på Karlberg 28 sept 16, officersex där 22 sept 19, fänrik på v...

Sjöberg, W H (Henriette), Målare, Grafiker, Illustratör (1842 – 1915)

Sjöberg, Wilhelmina Henrietta (Henriette) Sofia, f 6 april 1842 i Vist, Ög, d 6 febr 1915 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: sjötullvaktmästaren Anders Gustaf S o Helena Sofia Andersdtr. Elev vid Sv slöjdfören:s söndags- o aftonskola (Slöjdskolan), Sthlm, ht 59–vt 64 o ht 67–vt 69, lär i teckn o måln vid LA:s trädgå...

Sparre, P Louis, Målare, Grafiker (1863 – 1964)

12 Sparre, Pehr Louis, son till S 10, f 3 aug 1863 i Gravellona, Pavia, Lombardiet, Italien, d 26 okt 1964 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid Sthlms reallärov 3 maj 84, elev vid Académie Julian, Paris, 87–90, medlem av Konstnärsförb 88–98, vistades i Finland 91-08, VD i ab Iris, Borgå, 97–00, ordf i bestyrelsen för Borgå museum 99&...

Stenqvist, Nils G, Målare, Grafiker, Skulptör (1934 – 2005)

Stenqvist, Nils Gunnar, f 13 april 1934 i Sthlm, Brännk, d 4 aug 2005 i Dalarö-Ornö-Utö, Sth. Föräldrar: kamreren Nils Petrus S o Katarina Maria Margareta (Greta) Collin. Studentex vid H a l i Bromma 5 maj 53, inskr vid StH 7 okt 54, elev vid Konsthögskolans skola för grafisk konst 56-61, vid Royal college of art, London, 58, tf biträdande lär i grafisk konst vid Konsthögskolan 62, ord 63, m...

Sundström, Harriet, Grafiker, Skulptör (1872 – 1961)

Sundström, Harriet, f 23 dec 1872 i Sthlm, Jak, d 28 april 1961 där, Klara. Föräldrar: läroverkskollegan o redaktören Carl Rudolf S o journalisten Carolina (Lilly) Sofia Häggström. Elev vid Tekn skolan, Sthlm, 89–90, vid Künstlerinnen Vereins skola, München, 91–94, vid Konstnärsförb:s skola, Sthlm, 95, vid Académie Colarossi samt för Antoine Bourdelle, Paris, periodvis 04–14, medstiftare av ...

Svanberg, Max Walter Waldemar, Målare, Grafiker (1912 – 1994)

Svanberg, Max Walter Waldemar, f 21 febr 1912 i Malmö, S:t Joh, d 28 maj 1994 där, Limhamn. Föräldrar: bagaren Oskar Waldemar S o Elin Karolina Olsson. Reklamtecknare hos Biograf ab Palladium, Malmö, 29, elev vid Skånska målarskolan där 30–32, vid Otte Skölds målarskola, Sthlm, 33, medlem i konstnärsgruppen Imag...

47 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se