Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
43 träffar, sida:  1 
Adlerz, Ernst, Gymnasielärare, Botanist (1854 – 1918)

1. Ernst Adlerz, f. 6 nov. 1854 i Linköping. Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Elis Adlerz och Hedvig Charlotta Wimermark. Avlade mogenhetsexamen i Linköping 13 juni 1874; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 29 jan. 1878; fil. lic. 28 maj 1881; disp. 9 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1882; har företagit resor för botaniska stu...

Aminson, Henrik, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1814 – 1885)

Aminson, Henrik, f. 30 mars 1814 i Örebro, d 29 juni 1885 i Strängnäs. Student i Uppsala 18 mars 1834; disp. 3 juni 1837 (De imminutis in Svecia per nobilitatem opibus coronæ regiæque potestatis ab a. 1560 ad 1680, p. I, pres. Andr. Lagergren); fil. kand. 5 maj 1841; disp. 11 juni 1842; fil. doktor 14 juni s. å. Lärare vid Hillska skolan å Barn&aum...

Andersson, Gustaf, Gymnasielärare, Urkundsutgivare (1812 – 1864)

Andersson, Gustaf, f. 29 mars 1812, d. 18 apr.1864. Föräldrar: stadsvaktkarlen Anders Andersson och Ingrid Tofvesdotter. Student i Lund 21 juni 1828; disp. 17 dec. s. å. (Lusiones prosodicse, p. I, pres. P. Wieselgren) samt 20 juni 1838; fil. magister 23 juni s. å.; företog utländska resor 1850–52 och 1856 samt en pedagogisk studieresa till Tyskland 1861...

Andersson, Lars Gabriel, Gymnasielärare, Zoolog (1868 – 1951)

Andersson, Lars Gabriel, f. 22 febr. 1868. Föräldrar: komministern i Vagnhärad, sedermera Brännkyrka, Lars Andersson och Erika Augusta Almstedt. Genomgick Södermalms h, allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen där 17 maj 1887; student vid Uppsala universitet 13 sept. s. å.; fil. kand. 11 sept. 1890; fil. lic. 30 okt. 1897; disp. 24 apr. 1909; fi...

Andersson, Nils J, Gymnasielärare, Botanist (1821 – 1880)

Andersson, Nils Johan, f. 20 febr. 1821 i Gärdsemms socken, d 27 mars 1880 i Stockholm. Föräldrar: riksdagsmannen i bondeståndet Johannes Andersson och Sara Kajsa Nilsdotter. Genomgick nya elementarskolan i Stockholm; student i Uppsala 10 juni 1840; disp. 12 juni 1844; fil. kand. 28 apr. 1845; disp. maj s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; besökte dels p&...

Arnell, Hampus Wilhelm, Gymnasielärare, Botanist (1848 – 1932)

Arnell, Hampus Wilhelm, f. 2 aug. 1848 i Härnösand. Föräldrar: bankdirektören Hampus Arnell och Erika Johanna Forsseen. Genomgick Härnösands h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1868; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 maj 1872; disp. 18 maj 1875; fil. doktor 28 maj s. å.; har foretagit resor ...

Arpi, Oscar A, Gymnasielärare, Dirigent (1824 – 1890)

Arpi, OscarAdalrik, f. 8 febr. 1824 i Börstil, d 25 sept. 1890 i Uppsala. Föräldrar: med doktorn och kyrkoherden Jakob Emanuel Arpi och Johanna af Bjerkén. Student i Uppsala 13 juni 1842; disp. 23 nov. 1850 (De elocutione L. Annsei Senecae, p. VIII, pres. A. F. Rosengren); fil. kand. 10 taiaj 1854; disp. 17 maj s. å. (Michaelis Pselli in Platonis de animi procreat...

Aulin, Lars Axel Alfred, Gymnasielärare, Läroboksförfattare, Tidningsutgivare (1826 – 1869)

1. Lars Axel Alfred Aulin, f. 10 juni 1826 i Fasterna församling, d 16 sept. 1869 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Anders Olof Aulin och Emma Altén. Student vid Uppsala universitet 15 okt. 1844; disp. 12 juni 1850; fil. kand. 29 mars 1851; disp. 12 juni s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; vik. lektor vid Gävle gymnasium 16 okt. 1852; docent...

Aurén, Johan August, Gymnasielärare, Språkforskare (1843 – 1911)

Aurén, Johan August, f. 4 febr. 1843 i Kristberg, d 7 okt. 1911. Föräldrar: trädgårdsmästaren Anders Peter Andersson och Maria Lovisa Dahlqvist. Genomgick Linköpings h. elementar- läroverk 1855–62; student i Uppsala 8 sept. 1862. E. o. lärare i Linköping vt. och ht. 1863, i Norrköping ht. 1864–31 okt. 1866 samt vt. 1868.&n...

Aurén, Pehr, Gymnasielärare, Matematiker, Astronom (1761 – 1842)

Aurén, Pehr, f. 27 mars 1761 i Selånger, d 23 jan. 1842 i Härnösand. Föräldrar: bonden Henrik Ersson och Karin Nilsdotter. Intogs vid Härnösands gymnasium ht. 1774; student i Uppsala 23 febr. 1782; disp. 11 okt. 1786 (De inventis Herschelii astronomicis, pres. V. J. Huss); fil. kand. 21 apr. 1790; disp. 12 juni s. å. (De adscensu aquae inter p...

Bæhrendtz, Fabian Julius, Gymnasielärare, Historiker (1849 – 1920)

Bæhrendtz, Fabian Julius, f. 15 mars 1849 i Sölvesborg, d 26 febr. 1920 i Lidingö villastad. Föräldrar: andre lantmätaren Johan Ludvig Gottlieb Bæhrendtz och Helena Wickenberg. Studerade vid Sölvesborgs 1. elementarläroverk 1859–66 och vid Karlskrona h. elementarläroverk från 1866; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 ju...

Bergh, Severin, Gymnasielärare, Arkivman (1858 – 1919)

2. Severin Bergh, f. 13 febr. 1858 i Stockholm, d 6 mars 1919 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Severin Bergh och Ida Vilhelmina Helander. Åtnjöt enskild undervisning, delvis under vistelse utrikes; intogs i Beskowska skolan vt. 1869; avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 18 maj 1877; student i Uppsala 1 okt. s. å.; fil. kand. 11 sept. 1879; ...

Bergman, Johan, Gymnasielärare, Klassisk filolog, Nykterhetsman (1864 – 1951)

Bergman, Johan, f. 6 febr. 1864 i Tydje. Föräldrar: hemmansägaren Nils Fredrik Andersson öch Ingegärd Sofia Engelbrektsdotter. Intogs i Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1877 : avlade mogenhetsexamen därstädes 22 maj 1882; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1884; fil. lic. 14 nov. 1888; disp. 27 maj 1889; fil. dokto...

Bergström, Karl Ludvig, Gymnasielärare, Teolog (1857 – 1932)
Bergström, Karl Ludvig, f. 4 sept. 1857 i Malå församling. Föräldrar: nybyggaren Salomon Bergström och Anna Kristina Johansdotter. Elev vid Fjellstedtska skolan 1874—76 och vid Uppsala h. elementarläroverk vt. 1877—78; avlade mogenhetsexamen .22 maj 1878; student vid Uppsala universitet 16 sept. s. å.; fil. kand. 25 maj 1881; teol. kand. 14 maj 1887; har före- tagit resor till Tyskland och Sch...
Bjursten, Anders Herman, Författare, Gymnasielärare, Journalist (1825 – 1866)

Bjursten, Anders Herman, f. 24 mars 1825 i Borås, d 12 nov. 1866 i Uppsala. Föräldrar: fältprosten och kyrkoherden Anders Bjursten och Johanna Helena Borgström. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 15 okt. 1844; disp. 10 dec. 1850 (Om folksouveraineteten, p. III; pres. F. G. Ligner); fil. kand. 24 maj 1851; disp. 28 maj s. å. (Supplementa quaedam in le...

Björkstadius, Mattias Andreæ, Präst, Gymnasielärare (1604 – 1651)

Björkstadius (Betullius), Matthias Andreæ, f. 1604, d. okt. 1651 (begr. 2 nov.). Föräldrar: pastorn Andreas Georgii Schedviensis och Klara, dotter till pastorn i Stora Skedvi Lars Holgeri. Student i Uppsala febr. 1627. Förordnad att docera mathesin practicam i Västerås gymnasium 1639; prästvigd 1640 och kollega i skolan; förste underkaplan vid d...

Brodén, Carl Johan, Präst, Gymnasielärare (1818 – 1898)
1. Carl Johan Brodén, f. 1 maj 1818 i Mariestad, d. 6 juli 1898 i Förslöv. Föräldrar: fanjunkaren Esaias Brodén och Maria Elisabet Swartz. Elev vid Mariestads läroverk 1826 och vid Skara h. lärdomsskola 1828; student i Uppsala 7 okt. 1836; disp. 1 juni 1840 (Om de grekiska romanerna, d. 2; pres. F. A. Dahlgren); fil. kand. 16 juni 1842; disp. 22 febr. 1845 (Aischylos´ sorgespel, d. 25; pre...
Brodén, Johan Ivar, Gymnasielärare, Journalist, Läroboksförfattare (1820 – 1877)

Brodén, Johan Ivar, f. 2 juli 1820 i Fellingsbro, d. 3 maj 1877 i Örebro. Föräldrar: komministern, sedermera kontraktsprosten. Johan Brodén och Johanna Susanna Tulin. Student i Uppsala vt. 1839; disp. 24 apr. 1844 (De systemate civitatum septentrionalis Europ

Calwagen, Ernst Gottfried, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1829 – 1906)

Calwagen, Ernst Gottfried, f. 7 mars 1829 i Härnösand, d. 8 nov. 1906 i Uppsala. Föräldrar: v. pastorn i Härnösand, sedermera kyrkoherden i Neder-Luleå pastorat, kontraksprosten Per Calwagen och Kristina Margareta Norrbom. Inskriven vid Uppsala universitet 12 okt. 1847; avlade studentexamen därstädes 3 dec. 1847; disp. 15 okt. 1853 (Om undervisning i modersmålet; pres. T. F. Grafström);...

Carlbom, Johan Levin, Gymnasielärare, Historiker (1854 – 1916)

Carlbom, Johan Levin, f. 21 okt. 1854 i Åsarp, Kölaby socken, d. 21 febr. 1916 i Göteborg. Föräldrar: lantbrukaren Emanuel Niklas Johnson Carlbom och Lovisa Johansson. Elev vid Skara h. elementarläroverk ht. 1866—vt. 1872; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Göteborgs h. latinläroverk 1 juni 1875; student vid Lunds universitet ht. 1875; fil. kand 30 maj 1881; fil. lic. 31 jan. 1898...

Carlsson, Albertina, Gymnasielärare, Zoolog (1848 – 1930)

Carlsson, Albertina, f. 12 juni 1848 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Petter Carlsson och Anna Maria Jönsson. Elev vid S:t Nikolai församlings folkskola från medlet av vt. 1855 till medlet av vt. 1857; åtnjöt enskild undervisning; elev vid h. lärarinneseminariet i Stockholm ht. 1865; avlade avgångsexamen 29 maj 1868; har bedrivit zoologiska studier vid Stockholms högskola mars...

Cavallin, Paul B S, Gymnasielärare, Filosof (1868 – 1901)

4. Paul Bernhard Severin Cavallin, den föregåendes son, f. 21 febr. 1868 i Lund, d. 5 aug. 1901 i Göteborg. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund ht. 1878; avlade mogenhets: examen därstädes 27 maj 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886; fil. kand. 31 maj 1888; fil. lic. 31 maj 1893; disp. 17 nov. 1894; fil. doktor 31 maj 1895. E. o. am...

Cleve von Euler, Astrid M, Gymnasielärare, Geolog, Botanist, Kemist (1875 – 1968)

2. Astrid Maria Cleve von Euler, den föregåendes dotter, f. 22 jan. 1875 i Uppsala. Åtnjöt privat undervisning; elev vid École supérieure de Morges (canton de Vaud) sept. 1887—juni 1888; avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. allmänna läroverk 26 maj 1891; student vid Uppsala universitet ht. 1891; fil. kand. 31 jan. 1894;...

Dahl, Sven Gudmund, Gymnasielärare, Översättare (1833 – 1904)

2. Sven Gudmund Dahl, den föregåendes kusin, f. 5 apr. 1833 i Stockholm, d. 23 okt. 1904 i Överjärna församling. Föräldrar: professorn, med. doktorn Sven Abraham Dahl och Inga Brita Wessman. Elev vid Maria 1. elementarläroverk 1841 och vid Stockholms gymnasium 1847; student i Uppsala 10 juni 1851—ht. 1859. Vik. kollega vid Katarina 1. elementarlä...

Dahlgren, Sven Fredrik, Gymnasielärare, Hembygdshistoriker, Kommunalman (1849 – 1937)

3. Sven Fredrik Dahlgren, den föregåendes broder, f. 5 nov. 1849 i Stockholm. Elev vid Klara 1. elementarläroverk ht. 1859 och vid Stockholms gymnasium ht. 1863; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 22 maj 1867; student i Uppsala ht. 1867; fil. kand. 13 sept. 1872; disp. 21 maj 1875; fil. doktor 31 maj 1875;.har företagit utländska stud...

Eklund, Ludvig August, Gymnasielärare, Tidningsman, Riksdagsman (1839 – 1898)

Eklund, Ludvig August, f. 13 jan. 1839 i Norrköping d. 17 juli 1898 i Ronneby. Föräldrar: handlanden och fabrikören Johan Fredrik Eklund och Marie Hamlin. Elev i Norrköpings allm läroverk och i dess privata Nya elementarskola; student vid Uppsal univ. 22 maj 1857; fil. kand. där 20 maj 1866; fil. doktor där 31 ma s. å.; e. o. lärare vid...

Elmblad, Petrus Magnus, Gymnasielärare, Missionsledare (1806 – 1887)

1. Petrus (Per) Magnus (i dopboken blott Magnus) Elmblad, f. 21 april 1806 i Bänkeboda, Älmeboda sn (Kron.), d. 22 febr. 1887 i Stockholm (Ad. Fredr.). Föräldrar: hemmansägaren och nämdemannen Peter Petersson och Maria Helena Nicolaidotter. Elev vid Växjö katedralskola 9 mars 1818, sedan vid gymnasiet där; student vid Lunds univ. 2 okt. ...

Fehr, Isak Nikolaus, Gymnasielärare, Historiker (1850 – 1929)

2. Isak Nikolaus Fehr, bror till föreg., f. 28 dec. 1850 i Stockholm (Maria), d. 17 sept. 1929 på Sotholmen, Västerhaninge sn (Sth.). Elev vid Klara skola i Stockholm 1860, vid Stockholms gymnasium ht. 1866; mogenhetsexamen där 17 maj 1870; student vid Uppsala univ. 19 sept. s. å.; fil. kand. där 28 maj 1875; fil. lic. 11 dec. 1880; disp. pro gradu 1...

Forsander, Johan, Präst, Gymnasielärare, Botanist (1795 – 1866)

Forsander, Johan, f 6 maj 1795 i Jönköping, d 8 juli 1866 i Växjö. Föräldrar: kh i S Unnaryd Magnus F o Johanna Maria Wernelin. Inskr i Växjö skola 1804, dimitterad från gymnasiet där 1813, inskr vid Lunds univ s å, mag där 21 juni 1817, lärare i naturalhist vid Växjö gymnasium 25 juli 1821–1860 (adj:s ti...

Hennig, Anders H, Gymnasielärare, Geolog, Paleontolog (1864 – 1918)

Hennig, Anders Henning, f 22 maj 1864 i Jönköping, d 19 april 1918 i Sthlm (Osc). Föräldrar: handl Gustaf Magnus Andersson o Anna Maria Johannisdtr. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping 29 maj 83, inskr vid LU 14 sept 83, FK där 29 maj 86, amanuens vid geol institutionen 28 maj 89— 31 dec 00, tjänstgj som e geolog vid Sveriges geol undersökn somrarna 89—90, 92, 93 och 00, FL 20 nov 91, dis...

Holst, Walfrid, Gymnasielärare (1897 – 1959)

Holst, Walfrid, f 12 juni 1897 i Kristianstad, d 13 febr 1959 i Skövde. Föräldrar: köpmannen Nils Larsson H o Elna Bengtsson. Studentex vid Kristianstads h a l 21 maj 15, inskr vid LU ht 15, FM där 30 maj 21, eo ämneslär vid Mora kommunala mellanskola läsåret 24—25, FL vid LU 14 dec 29, disp där 26 maj 31, FD där 30 maj 31, vik lektor vid Kalmar h a l läsåret 31—32, provårskurs vid h a l i L...

Häggman, Jean, Gymnasielärare, Historiker, Kommunalman (1888 – 1952)

Häggman, Jean, f 1 nov 1888 i Ljusdal, Gävl, d 9 juni 1952 i Helsingborg. Föräldrar: folkskollär Johan Adolf H o Anna Kristina Moberg. Mogenhetsex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 09, inskr vid UU 20 sept 09, FK 28 maj 12, FM 29 maj 14, div lärarvikariat o lärartjänster 14—24, FL vid UU 9 april 21, disp 26 maj 22, FD 31 maj 22, lektor i mode...

Höjer, Magnus M, Gymnasielärare, Historiker, Riksdagspolitiker (1840 – 1910)

1 Höjer, Magnus Mauritz, f 1 mars 1840 i Norrbärke, Kopp, d 23 mars 1910 i Sthlm, Kat. Föräldrar: regementsläk Axel H o Kristina Sofia Elisabeth Helling. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 59, inskr vid UU ht 59, FK 14 dec 65, disp 18 maj 66, FD 31 maj 66, vik lektor vid Sthlms gymn 67— 72, eo lektor där 72—79, lär i Beskowska skolan 70—74, l...

Kardell, Sven Johan, Gymnasielärare, Bibliotekarie, Riksdagsman (1842 – 1923)

Kardell, Sven Johan, f 30 jan 1842 i Avesta, d 6 jan 1923 i Östersund. Föräldrar: kamreren Johan K o Maria Kristina Norberg. Studier i Falu skola 49—61, studentex vid UU 23 maj 61, eo lär i Falun 62—63 o ht 66, FK vid UU 29 mars 66, disp där 26 maj 66, FD där 31 maj 66, adjunkt i Falun 14 okt 66, v lektor i historia o latin i Falun vt o ht 67, l...

Kraftman, Anders, Präst, Gymnasielärare, Riksdagsman (1711 – 1791)

1 Kraftman, Anders, f 11 maj 1711 i Borgå, Finland, d 22 april 1791 där. Föräldrar: rådmannen o handl Johan K o Margaretha Orræa. Inskr vid Åbo akad 30 jan 28, vid UU 25 sept 33, disp pro gradu vid Åbo akad 25 mars 35, mag 11 juli 35, eo adjunkt vid Borgå gymn 1 okt 35, adjunkt (eo lektor) där 13 dec 35, därjämte domkyrkosyssl...

Lövgren, Nils, Gymnasielärare, Biskop (1852 – 1920)

Lövgren, Nils, f 29 mars 1852 i Kila, Värml, d 7 febr 1920 i Västerås. Föräldrar: hemmansägaren Erik Jansson o Anna Olsdtr. Elev vid Åmåls lägre lärov 68–70, mogenhetsex vid h a l i Karlstad vt 74, inskr vid UU ht 74, vik lär vid Johannelunds missionsinst, Bromma, Sth, ht 74 o vt 76, FK vid UU 13 dec 76, timlär vid Fje...

Mebius, Claes A, Fysiker, Gymnasielärare (1854 – 1947)

Mebius, Claes Albert, f 15 nov 1854 i Arvika landsförs, d 22 febr 1947 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: handlanden Christian Henric M o Susanna Christiana Schröder. Mogenhetsex vid Gävle h a l 24 maj 73, inskr vid UU ht 74, FK där 14 sept 78, inskr vid StH ht 81–vt 82, amanuens vid fysiska instit vid UU jan 83–maj 84, lär vid M Uppströms o Z Kro...

Neuman, Erik G, Gymnasielärare, Språkforskare (1883 – 1959)

Neuman, Erik Gustav, f 12 jan 1883 i Skara, d 3 dec 1959 i Lidingö. Föräldrar: rektorn FD Carl Julius N o Märta Sofia Vilhelmina v Zengerlein. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 12 juni 01, inskr vid UU 20 sept 01, FK där 31 jan 05, FL där 31 mars 10, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn ht 10–vt 13, extralär vid h reallärov p&ar...

Neuman, Leopold M, Gymnasielärare, Botanist (1852 – 1922)

Neuman, Leopold Martin, f 11 sept 1852 i Halmstad, d 17 febr 1922 i Ystad. Föräldrar: prosten FD Martin Bernhard N o Maria Hallberg. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Halmstad 5 juni 71, inskr vid LU 18 sept 71, FK där 30 jan 75, lär vid Lunds privata elementarskola ht 76–vt 83, FL vid LU 29 maj 80, disp 2 maj 81, FD där 30 maj 81, vik lektor vid h a l i ...

Pettersson, Betty M C, Gymnasielärare (1838 – 1885)

Pettersson, Betty Maria Carolina, f 14 sept 1838 i Visby, d 7 febr 1885 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: sadelmakaren Olof P o Magdalena Sofia Carolina Kullberg. Guvernant bl a hos frih G Lybecker, Forsby, Ed, Kalm, o frih Natalie De Geer, Stjärnholm, Nikolai, Söd, mogenhetsex som privatist vid Nya elementarskolan i Sthlm 16 maj 71, inskr vid UU 27 febr 72, FK där 28 jan...

Rosén, Johan, Präst, Gymnasielärare, Publicist, Retoriker (1726 – 1773)

3 Rosén, Johan, bror till R 1 o R 2, f 8 mars 1726 i Sexdrega, Älvsb, d 6 sept 1773 i Gbg, Domk. Elev vid gymn i Gbg 38, inskr vid UU 4 okt 42, vid LU 24 sept 47, studerade i Göttingen, mag vid LU 48, doc i "poesien" vid UU 30 april 49, även i "eloquentien" där 50, doc vid LU 52, prä...

Rothman, Johan S, Läkare, Gymnasielärare (1684 – 1763)

1 Rothman, Johan Stensson, f 24 febr 1684 i Växjö (Hedlund, s 70; fdb saknas), d 20 juli 1763 där. Föräldrar: kyrkoherden Sten Svensson R o Anna Choraea. Elev vid Växjö skola o gymn 92–03, inskr vid UU 7 okt 03, MK vid Collegium medicum 21 sept 10, e o pestläk i Sthlm okt 10, kommenderad till Flottan periodvis 11–13, MD vid univ i Harderwij...

Stolpe, Sven J, Författare, Gymnasielärare, Journalist, Litteraturkritiker (1905 – 1996)

2 Stolpe, Sven Johan, kusins sonson till S 1, f 24 aug 1905 i Sthlm, Kat, d 26 aug 1996 i Filipstad. Föräldrar: överkontrollören Johan Teodor S o Julia Edla Maria Schwartz. Studentex vid H a l för gossar å Södermalm, Sthlm, 11 maj 23, inskr vid StH 13 sept 23, FK 17 april 26, FL där 30 maj 30, red för Fronten 31–3...

43 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se