Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
20 träffar, sida:  1 
(Banér), Eskil Isaksson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman (Omkring 1415 – 1488)

1. Eskil Isaksson (Banér), f. omkr. 1415, d 1488 eller något dessförinnan. Föräldrar: Isak Isaksson och Märeta Siggesdotter Brun (d 1452 eller 1453, bodde under änketiden på Röklinge i Närdinghundra härad).

(Eka-släkt), Gregers Magnusson, Häradshövding, Riksråd (– senast 1446)

2. Gregers Magnusson, den föregåendes sonson, levde ännu 4 juli 1441, var d. 2 dec. 1446. Föräldrar: riddaren Magnus Trottesson och Katarina Olofsdotter. Namnes, tydligen som omyndig, 3 jan. 1402, var myndig 7 mars 1406; var häradshövding i Trögd (Upps.) 20 maj 1410 och ännu 5 okt. 1439; chef för svenska flottan i sjöslag...

(Fargalt), Erik Ragvaldsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1499)

2. Erik Ragvaldsson (Fargalt), bror till föreg., nämnes 1463–94, var d. 1499. Sigillerar 1463 (2 jan., perg., RA); var på 1470-talet i Livland och hölls en tid fången där; bosatte sig i Finland; kallas häradshövding i Övre Satakunda 1479 (FMU, 4, nr 3778) och var häradshövding även 1486 (FMU, 5, nr 4068), och 1487 ...

(Lillie), Brynte Birgersson, Häradshövding, Befallningsman, Fältmarskalk (– 1586)

Brynte Birgersson, d 19 jan 1586, sannolikt i Kalmar. Far: häradshövdingen Birger Andersson (Lillie). Tidigast nämnd 29 aug 61 (Orig:genealogierna), nämnd i RR som brandmästare (person som ombesörjde brandskattningen) 4 juli 66, en av de båda interimsbefålhavarna i Västergötland senast 1 okt 66, namnes som fältmarskalk 18 febr 67 men ej senare, häradsh i Kulling, Älvsb, från 15 aug 68 (...

(Lillie), Knut Andersson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1546)

1 Knut Andersson, d 1546 mellan 29 april o 19 dec. Föräldrar: väpnaren Anders Laurensson (Lillie) o en dtr (Barbro?) till Hinse Jönsson (Svinhuvud; se Gillingstam 1968-69). Tidigast nämnd 16, en av de båda hövitsmännen för Gustav Erikssons (Vasa) krigsfolk vid Rotebro norr om Sthlm hösten 21, riksråd 2 (Berättelse ... 1523) eller 3 (GIR) juni 23, lagman i Södermanland 15 jan 26, riddare vid ...

(Natt och Dag), Bo Stensson, Häradshövding, Riksråd, Riddare (– 1469/77)

5 Bo Stensson, bror till N 4, d mellan 1469 o 1477 (Smål arch). Tidigast nämnd 08 o var då riddare, häradsh i Bankekind, Ög, åtminstone 14–64, riksråd åtminstone från 30 o ännu 60, innehavare av Kalmar slottslän tillsammans med brodern N 4 sensommaren 36–okt 39, fick Sundholms län (sannolikt Västra hd) o Södra Vedbo hd i Småland samt två...

Arent Persson, Häradshövding (– senast 1548)

Arent Persson till Granhammar och Ornäs, död senast 1548. Föräldrar: Peder Eriksson till Granhammar, enligt gängse källtolkningar riksråd och väpnare, död omkr. 1510, och Karin Arentsdotter.

Gift med 1) Barbro Stigsdotter; 2) Sigrid Klasdotter (Kyle) död 1571.

Erik Matsson, Diplomat, Häradshövding, Kammarråd (troligen på 1520-talet – 1593)

Erik Matsson, f. trol. på 1520-talet, förmodligen i Finland, d. 17 febr. 1593 (enl. Chytraeus), säkerligen i Stockholm. Verksam vid Kammarens uppbörd 1543; kammarskrivare i Kammaren från 1544; av konungen tillkallad, bland andra kammarskrivare, för granskning av fogderäkenskaperna 25 jan. 1545; tf. kansliskrivare 1549, men hade s. å. även ...

Esbjörn Kristiernsson Djäkn, Häradshövding, Fogde, Hövitsman (– levde ännu 1414)

Esbjörn Kristiernsson Djäkn (vapen: två hjorthorn), nämnd 1381–1414. Var redan före 1391 fogde i Östergötland; namnes från 1399 även som fogde på Rumlaborg; kallas 1406 och 1411 hövitsman i Östergötland; nämnd såsom häradshövding i Bankekind 1406–11, Valkebo 1406, Hammarkind 1410, Björke...

Grabbe, Nils, Häradshövding, Sjöofficer, Hövitsman (– 1549)

Grabbe, Nils, d 1549 före 7 okt. Föräldrar: häradsh Måns G eller Måns Andersson o Ingrid Klasdtr (FMU). Hövitsman på skeppet Ugglan senast 23, hövitsman över Raseborgs län senast 24–27 eller 28, häradsh i Raseborgs län åtminstone från 29 till sin död, hövitsman över Viborgs slott o län 3...

Hans Hansson till Monikkala, Häradshövding, Fogde, Kavalleriofficer (– 1605)

Hans Hansson till Monikkala, f senast 1555, d 22 maj 1605 i Sthlm. Föräldrar: preussiske adelsmannen Hans Erthel o Karin Jöransdtr (Stiernsköld). Andre löjtn o fänrik vid Axel Kurcks fana 84—87, adl 5 juni 85, ryttmästare för fogdefanan 7 maj 91— 96, fogde i Österbotten 12 febr 97—98, hä-radsh där 97—98 o 00—05.

G m Brita Eriksdtr (Boije), förut g m Johan Knutsson till Monikkala....

Kafle, Mats, Häradshövding, Fogde (– levde 1539)

Kafle, Mats (i sigillet kallad Mats Laurensson), levde ännu 1539. Häradsh i Gäsene, Älvsb, senast 27 juli 89 o ännu 8 maj 34, Svante Nilssons (Sture) tjänare möjl redan 11 juni 90 (Lundholm) o säkert 30 nov 96 (FMU)—21 juni 97 (Christensen), var fogde på Öresten juni 97, blev konungsfogde, trol i Ås hd, Älvsb, sena...

Kuse, Erik, Häradshövding (– 1520)

Kuse, Erik, d 8 nov 1520 i Sthlm. Far: sannolikt väpnaren Karl Klemetsson i Almby, Jäder, Söd. Nämnes tidigast 1 febr 04 o var då häradshövding i Österrekarne, Söd, vilket ämbete han innehade ännu 9 okt 16, var häradsdomhavande i Västerrekarne, Söd, 2 maj 08 o 9 okt 09, blev 11 häradshövding i Åkerbo, Vm, ...

Måns Nilsson, Häradshövding, Bergsfogde (– 1534)

Måns Nilsson, d 1534 mellan 17 febr o 31 maj i Sthlm. Far: bergsfogden vid Kopparberget Nils Månsson (svinhuvud), vars hustru enligt obestyrkt uppgift (Dipl Dalek:s genealog tab) hette Kerstin. Nämnes tidigast möjligen redan 00 (Sjödin 1937, s 400) men säkert 04 (BSH), bergsfogde vid Kopparberget från mellan 13 o 15 till 26 (möjligen med avbrott omkr 21 — 23) o möjligen åter från 23 april 31...

Olof Larsson, Häradshövding, Befallningsman (– 1571)

Olof Larsson, d 1571 i Sthlm. Föräldrar: rådmannen Lasse Olofsson o h h Anna. Kansliskrivare hos Gustav I 26, inskr vid univ i Wittenberg vinterterminen 32/33 o möjl även 36, studerade också i Leipzig 36, sekr vid sv kansliet i Sthlm 44, befalln:man på slottet där 5153, deltog i beskickn:resor till Lybeck 48 o 53, Danmark 4849 o 5354, kejsaren 50, Ry...

Olsson (Stenbock), Gustaf, Häradshövding, Riksråd, Riddare, Ståthållare (omkring 1504/08 – 1571)

1 Gustaf Olsson (Stenbock), f omkr 1504/08, d 24 maj 1571 i Kolbäck, Vm (Malin Stures släkbok, utg av S Leijonhufvud, PHT 1913, tr 1914, s 158). Föräldrar: häradshövdingen Olof Arvidsson o Karin Haraldsdtr (Lake). Riksråd senast 20 maj 34, riddare 37 vid Kristian III:s kröning i Khvn, ståth i Västergötland 9 april...

Petrus Petrejus, Författare, Häradshövding, Kansliskrivare (1570omkr – 1622)

Petrus Petrejus (Per Persson), f omkr 1570 i Uppsala, d 1622 trol i okt i Sthlm. Föräldrar: biskopen Petrus Benedicti o Magdalena Jakobsdtr. Studerade vid högskolan på Riddarholmen, Sthlm, 8890, vid univ i Marburg trol 91aug 93, kansliskrivare hos hertig Karl (Karl IX) 93, vistades utrikes 0105,...

Rasck, Niklas B, Häradshövding, Förläggare (1549 – 1598)

Rasck, Niklas Blasiusson, f 7 dec 1549 i Sthlm (enl osäker uppg i E 234, UUB), d hästen, efter 28 nov (B Hildebrand), 1598 i Danzig. Föräldrar: sekreteraren Blasius Olsson o Barbro Andersdtr. Inskr vid univ i Rostock okt 62, vid univ i Greifswald 2 nov 66, lär åt hertig Sigismund trol hösten 7375, sekr i K kansliet 8290, häradsh i Sotholm, Sth, 8594,...

Rosengren, Ture, Häradshövding, Befallningsman, Kammarråd (1548 – 1611)

Rosengren, Ture, f 1 nov 1548 i Vånga, Ög (Slägtanteckn:ar ...), d 24 maj 1611 där (anf källa). Föräldrar: riksrådet Jacob Turesson (R) o Metta Ryningsdtr. Hovmästare hos hertig Magnus (bd 24) 25 juni 91, ståthållare på Vadstena slott 13 dec 94 (tilltr trol ej), häradsh i Aska hd, Ög, från 12 mars 95, medhjälpare till befalln:mannen i Ö...

20 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se