Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
Almquist, Anders, Pietist, Handelsman (1704 – 1770)

Almquist, Anders, f. 1704, troligen i Linköping, d 1770. Hans hustru hette Agneta. Han var handelsman i Linköping, var 1740–41 riksdagsman och flyttade 1766 till Skevik, där han dog.

Bager, Haqvin, Handelsman, Ekonomisk skriftställare (1711 – 1782)

1. Haqvin Bager, f. 19 maj 1711, d 10 febr. 1782 i Malmö. Föräldrar: handlanden i Malmö David Håkansson Bager och Magdalena Märta Lorich. Företog efter erhållen utbildning för handelsyrket en utländsk resa, varunder han bl. a. besökte England, samt sedermera en resa till Holland. Erhöll burskap såsom grov- och spannmålshandlare i Malmö 27 okt. 1735.

Gift med Anna Katarina Sölscher, f....

Bager, Lorentz Isac, Handelsman, Kommunalman (1785 – 1857)

2. Lorentz Isac Bager, f. 2 apr. 1785 i Malmö, d 15 febr. 1857 därstädes. Föräldrar: handlanden Peter Bager och Mariana Beata de la Rose. Vistades under uppväxtåren i hemmet och hos en morbror i Söderköping; studerade under enskild handledning i Göteborg från år 1800 och därefter i Lund, varest han uppehöll sig år 1802 men ej inskrevs vid universitetet. Erhöll kondition i handelshus i Hambur...

Bladh, Carl Edvard, Reseskildrare, Handelsman (1790 – 1851)

4. Carl Edvard Bladh, den föregåendes brorson, son till B. 2, f. 13 mars 1790, d 6 apr. 1851 i Stockholm. Student i Åbo 4 mars 1805; avlade examen till rättegångsverken 15 dec. 1810. Auskultant i Vasa hovrätt 22 dec. 1810; bokhållare hos en fransk köpman i Santiago de Chile 1821; flyttade från Santiago till Valparaiso hösten 1827 samt från sistnämnda stad till Buenos Ayre...

Boij, Anders Henrikeson, Handelsman, Bruksägare (– 1668)

1. Anders Henriksson Boij, d jan. 1668 (begravd i Storkyrkan i Stockholm 23 febr. s. å.). Föräldrar (enligt traditionen): Henrik Boij, kommendant på en fästning i Skottland, och Elisabet Nisbeth. Handlande i Stockholm; rådman därstädes 1632; ingick 1642 kompanjonskap med faktorn i Arboga Anders Nilsson, som anlagt Snavlunda masugn och Kårbergs hammare i Snavlunda socken (privilegium 16 okt. ...

Broms, Carl Gustaf, Donator, Handelsman (1756 – 1833)

Carl Gustaf Broms, f. 4 nov. 1756 i Örebro, d. 28 juni 1833 därstädes. Föräldrar: handlanden och rådmannen Johan Broms och Katarina Magdalena von Aken. Delägare i Broms'ska handelshuset i Örebro; ledamot av borgarståndet vid riksdagarna 1789 och 1809—10 och var därunder medlem av privilegieutskottet 1789 samt av hemliga utskottet och konstitutionsutskottet 1809—10; en av stiftarna av »Novemb...

Dubbe, Jacob, Skeppsredare, Handelsman, Kalkbruksägare (1769 – 1844)

Dubbe, Jacob, f. 11 nov. 1769 i Visby, d. 7 nov. 1844 i Stockholm, son av skepparen Jacob Jacobsson Dubb (som slutligen skrev sig Dubbe) och Christina Callander; affärsman, skeppsredare, kalkbruksägare; titulärassessor 1802; dykerikommissarie s. å.; dykeriöverkommissarie 26 juni 1804—16 nov. 1810.

G. 23 maj 1802 m. Anna Torsman, f. 14 sept. 1771 i Visby, d. 11 nov. 1837, dotter av öve...

Duwell, Peter Fredrik, Fabrikör, Handelsman (1749 – 1825)

Duwell, Peter Fredrik, f. 9 mars 1749 i Karlshamn, d. 26 mars 1825 där. Föräldrar: yllefabrikören och handlanden Christoffer Duwell och Brita Cecilia Hackaert. Erhöll burskap som handlande i Karlshamn 1771; brukspatron, tit. kommerseråd; kapten vid borgerskapets infanteri sommaren 1789; riksdagsman i borgarståndet för Karlshamn 1786, 1789, 1792, 1800 och 1812, sistnämnda riksdag även för Eks...

Enequist, Lars Niclas, Donator, Handelsman (1811 – 1883)

2. Lars Niclas Enequist, f. 27 okt. 1811 i Slite, Othems sn (Gotl.), d. 21 april 1883 i Visby. Föräldrar: konsul Nils Enequist L:son och Catharina Lyth. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1 okt. 1827–1 okt. 1828; bokhållare hos W. v. Sydow, Stockholm; medhjälpare i faderns handelsrörelse i Slite; burskap 16 mars 1835 i Visby och handlande där; nederländsk vice konsul senast 1837; n...

Engeström, Christian Adolf, Handelsman (1788 – 1843)

7. Christian Adolf Engeström, f. 6 dec. 1788 i Visby, d. 22 dec. 1843 där. Föräldrar: handlanden, rådmannen och kämnerspreses Jonas Engeström och Catharina Gren. Konditionerade 1804–13 hos köpmän i Lybeck; efter återkomsten till Visby en kort tid handelsbokhållare hos handelsmannen Charles Chasseur där; egen handelsrörelse i Visby fr. o. m. hösten 1813; led. av Visby stads handelss...

Ericson, Carl Johan (Charles John) Alfred, Donator, Handelsman (1840 – 1910)

Ericson, Carl Johan (Charles John) Alfred, f. 8 mars 1840 i Södra Vi sn (Kalm.), d. 7 aug. 1910 i Boone, Iowa, U. S. A. Föräldrar: hemmansägaren Erik Nilsson och Cathrina Clementsdotter. Emigrerade till U. S. A. 1852; jordbruksarbete i närheten av Moline (Ill.); butiksbiträde i Altona (Ill.) från 1855; öppnade egen lanthandel i Ridgeport (Iowa) 1859; postmästare där 1860; flyttade till Boone...

Falck, Lars d.ä., Bruksidkare, Handelsman (1737 – 1788)

Lars Falck d. ä., f. 28 aug. 1737 i Mariestad, d. 5 sept. 1788 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: postmästaren i Mariestad Peter F. och hans tredje hustru Margaretha Trana. Var handelsbetjänt hos handlanden Johan Martin Schön och fick burskap som handlande i Stockholm 30 sept. 1760; delägare i firman J. M. Schön 1764–76; förste bankofullmäktig 16 jan. 1779; brukspatron. Ägde hälften i ...

Falkman, Henric (II), Borgmästare, Handelsman (1734 – 1809)

2. Henric (II) Falkman, son av föregående, f. 28 aug. 1734 i Malmö (Caroli), d. 20 febr. 1809 där (ibid.). Bokhållare hos sin kusin handlanden N. Suell i Malmö 1756; burskap som handlande i Malmö 1 maj 1762; övertog efter sitt gifte s. å. med handlanden N. Suells änka dennes affär; tobaksfabrikör där 1764, som sådan kompanjon (firman Falkman & Suell) från 2 jan. 1772 med ...

Falkman, Henric (III), Skeppsredare, Handelsman (1774 – 1839)

3. Henric (III) Falkman, son av föregående, f. 20 nov. 1774 i Malmö (Caroli), d. 28 jan. 1839 där (Petri). Student vid Lunds Univ. 16 nov. 1789; kontorist på grosshandlaren Johan Schartaus kontor i Köpenhamn 1791–95; kontorist hos firman Möller, Saphord & C:o i Cette, Frankrike, 1795–96; kontorist på faderns kontor i Malmö 1796; volontär vid Wendes artillerireg. maj 1799; stabskorn...

Flensburg, Mathias, Skeppsredare, Handelsman (1779 – 1851)

1 Flensburg, Mathias, f 24 sept 1779 i Tolånga sn (Malm), d 22 jan 1851 i Malmö (Petri). Föräldrar: prosten fil mag Pehr F o Elsa Maria Lorich. Anställd hos handl Lorens Faxe i Malmö 1792–96, hos hans son Cornelius Faxe från 1796 o som bokh där 1799–1805, började okt 1805 affär i Malmö, burskap som handl där 17 nov 1806, led av Malmö hamndirektion (dess v ordf), av styr f...

Fordell, Hans, Handelsman, Ämbetsman (– senast 1575)

1 Fordell, Hans, son till fogden o landsköpmannen Knut F, f i början av 1500-talet, levde 1574 (RR 20/5), var d 9 jan 1575 (RR). Länsman i Pedersöre (Öb), fogde i Ångermanland o Medelpad 30 maj 1551–1552, häradshövding i Österbotten 30 maj 1551–1554, 1556, 1558, 1561, lagläsare där 1562, kronans skinnuppköpare i Jämtland o Bottnen, borgare i Sthlm några år omkr 1560, redovisare för...

Grubb, Wilhelm, Handelsman, Riksdagsman (1688 – 1753)

2 Grubb, Wilhelm, dp 2 aug 1688 i Sthlm (Nik), d 24 sept 1753 där (ibid). Föräldrar: handl Mikael G o Catharina Sohm. Siden- o klädeskramhandl i Sthlm, led av borgarståndet 31 o 40—41, grosshandl 46.

G 1) 6 aug 17 m Catharina Thormölen, dp 29 juli 95 i Sthlm (Ty), d 10 (själaringn 11) jan 21 där (Nik), dtr till handl Lorentz T o Maria Tham; 2) 26 okt 21 i Sthlm (Kat) m Maria...

Grönenberg (Gröneberg), Peter, Handelsman, Finansiär (1579 – 1632)

Grönenberg (Gröneberg), Peter, f 20 nov 1579 i Söderköping, d 5 april 1632 i Hamburg, begr 31 mars 1633 i Sthlm (Nik). Föräldrar: handl Jakob G o Margareta Persdtr. Handl i Sthlm 05, en av borgerskapets äldste 15—17, rådman 17—31, riksdagsman 17, 21, 22, 29 o 30, direktör i Sv handelskomp 1 jan 20, sv kommissarie o faktor i Hamburg 7 maj 31, adl s d.

G 1) 1 sept 04 m Margareta Mårtens...

Magnusson, August, Handelsman (1837 – 1905)

Magnusson, August, f 1 maj 1837 i Rångedala, Älvsb, d 20 jan 1905 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: torparen Magnus Andersson och Anna Lena Larsdtr. Anställd i manufakturaffär i Västerås 51–54, i Sthlm 54, etablerade manufakturhandel i Sthlm 13 maj 60, burskap där 30 april 61, inregistrerade filialen "Magasin du Nord" där 26 nov 86.

G 13 maj 1869 i Sthlm, Jak o Joh, m Clary Georgina Wilson...

Mitander, Nils, Rådman, Bruksidkare, Handelsman, Kronolänsman (1767 – 1841)

Mitander, Nils, f 8 febr 1767 i Filipstad, d 15 mars 1841 i Bjurtjärn, Or (enl bouppt; db saknas). Föräldrar: handl o rådmannen Jonas M o Anna Elisabeth Lekberg. Lärling vid brukskontoren på Hennickehammar i Färnebo, Åras i S Råda o bruket i Älvsbacka, alla i Värml, 83

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se