Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Berg, G Wilhelm, Kulturhistoriker, Arkeolog, Hembygdsforskare (1839 – 1915)

Berg, Georg Wilhelm, f. 8 juli 1839 på Visingsö, d 16 juni 1915 i Kungälv. Föräldrar: jägmästaren och intendenten på Visingsborgs kungsgård Lars Gustav Berg och Sofia Karolina Ekman. Avlade avgångsexamen från Jönköpings h. elementarläroverk 1856. Bokhållare och kassör vid Avesta järnbruk; kassör vid Göteborgs inteckningsgarantiaktiebolag 1870; kassör vid Bergslagernas järnvägar 19 febr. 1872...

Broman, Olof Johansson, Präst, Hembygdsforskare, Skolman (1676 – 1750)

Broman, Olof Johansson, f. 29 nov. 1676 i Välsta, Rogsta socken, d. 9 apr. 1750 i Hudiksvall. Föräldrar: kronofogden Johan Larsson Broman och Anna Albogia. Studerade i Hudiksvalls skola från 1682 och under informator i Uppsala från hösten 1689; student i Uppsala 17 febr. 1690; disp, 5 febr. 1698 (Qvatuor virtutes ...., quas cardinales vulgo nominant; pres. A. Goeding); avlade examen i teol. ...

Bucht, G (Gösta) A, Matematiker, Hembygdsforskare (1884 – 1945)

Bucht, Gustaf (Gösta) Andreas, f. 1 okt. 1884 i Härnösand. Föräldrar: rektorn vid folkskoleseminariet i Härnösand Gustav Vilhelm Bucht och Anna Linnea Elisabet Sidner. Elev vid övningsskolan vid folkskoleseminariet i Härnösand ht. 1891—ht. 1893 och vid Härnösands h. allmänna läroverk vt. 1894; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 5 juni 1902; student vid Uppsala universitet 12 sept...

Dinnies, Johan Albert, Affärsman, Borgmästare, Hembygdsforskare, Historisk samlare (1727 – 1801)

Dinnies, Johann Albert, f. 9 juli 1727 i Stralsund, d. 21 sept. 1801 där. Föräldrar: skräddaråldermannen och spannmålshandlanden Lorenz Dinnies och Barbara Regina Putter. Elev i Stralsunds gymnasium 1737; student vid Greifswalds univ. 3 okt. 1743; student vid Göttingens univ. hösten 1745—hösten 1747; advokat vid pommerska hovrätten 1748; borgare i Stralsund 8 febr. 1749; inträdde i bryggar- ...

Forsslund, Karl-Erik, Författare, Hembygdsforskare, Naturskyddsföreträdare (1872 – 1941)

Forsslund, Karl-Erik, f 14 sept 1872 i Ljusnarsberg (Ör), d 14 aug 1941 på Storgården, Ludvika landsförs (Kopp). Föräldrar: grosshandl Carl Fredrik F o Augusta Christina Öhman. Mogenhetsex i Örebro 1889, inskr vid Uppsala univ 22 nov s å, fil lic där 29 maj 1897, fil hedersdr i Uppsala 16 sept 1927, red:sekr i Strix 1897–98, lärare vid Brunnsviks folkhögskola 1906, förest där 1907–12, styr:l...

Hellman, Theodor, Hembygdsforskare, Museigrundare, Skolman (1877 – 1958)

Hellman, Theodor, f 14 sept 1877 i Holmsund (Vb), d 5 juni 1958 i Härnösand. Föräldrar: kh Carl Samuel H o Johanna Catharina Ortman. Mogenhetsex i Härnösand vt 97, inskr vid UU ht 97, FK o FL 30 jan 09, vik adj vid Härnösands folkskolesem 09—15, planlade kulturhist mus Murberget, intendent där 10—42, föreståndare för de vetensk kurserna i hembygdsforskn o hembygdsundervisn för folkskollär 14...

Högberg, Olof, Författare, Hembygdsforskare (1855 – 1932)

Högberg, Olof, f 27 sept 1855 i Högsjö, Vnl, d 12 okt 1932 i Njurunda, Vnl. Föräldrar: byggmästaren Jonas H o Märta Cajsa Hultin. Mogenhetsex vid lärov i Härnösand vt 76, inskr vid UU 24 sept 77, FK där 27 maj 80, lär o tf förest vid Gudmundrå h folkskola 92—95, medarb i Härnösands-Posten 96—98, i Sundsvalls-Posten jan 99—05. Förf, hembygdsforskare. — Samf De nios pris 21. — Ogift.

Jansson, E Alfred, Hembygdsforskare (1878 – 1970)

Jansson, Edvard Alfred, f 11 nov 1878 i Sthlm, Kat, d H sept 1970 där, Västerled. Föräldrar: sjökaptenen Edvard J o Amanda Hallonstén. Genomgick Schartaus handelsinst 93–95, bokhållare vid Strömma bomullsspinneri 95–07, korrespondent vid ab de Lavals ångturbin 07–14, startade egen agenturfirma i Sthlm 14, repr i Sthlm för Sandvikens järnverk 15–33, burskap som grosshandlare 16, tillhörde KFU...

Johansson, Johan, Hembygdsforskare, Riksdagsman (1840 – 1905)

Johansson, Johan, f 1 nov 1840 i Ringshyttan, Nora, d 2 febr 1905 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bergsbruksidkaren Johannes Larsson o Anna Lisa Olsdtr. Landstingsman 69 —84, led av AK 70—87 A, 88—02 (led av bevilln:utsk 80—87 o 91—95, v ordf 92— 95, tryckfrihetskommitterad 85—87, 91—94 o 00—05, led av konstit:utsk 87 A, v ordf i bankoutsk 97—02), nämndeman i Nora 70, ordf i kommunalnämnden 72, ...

Larsson, Carl F, Författare, Poet, Föreläsare, Hembygdsforskare (1877 – 1948)

Larsson, Carl Filip, f 25 juli 1877 i By, Kopp, d 9 aug 1948 där. Föräldrar: hemmansäg Erik L o Anna Jansdtr. Jordbruksarbetare, elev vid Fornby folkhögskola 03–04, brukade fädernegården 09–12, medarb i Vestmanlands län tidn från 09, sekr i Odlareförb 13–14, studie- o föreläsn:resa till Finland 14, led av nämnden för Dalarnas hembygdsförb (fornminnes- o hembygdsförb 30) från 15, revisor i ko...

Ljungström, Claës Johan, Präst, Hembygdsforskare (1819 – 1882)

Ljungström, Claes Johan, f 25 juli 1819 i Pirkum, Sandhem, Skar, d 8 dec 1882 i Västra Tunhem, Alvsb. Föräldrar: torparen Nils L o Christina Svensdtr. Elev vid Skara skola 3 sept 36, informator hos lektor J Källgren i Skara 37–42, elev vid Skara gymnasium 39, inskr vid UU 11 okt 42, informator hos kh D Danelius i Sorunda, Sth, o greve A L Hamilton på Kålltorp i Västra Gerum, Skar, 43, samt h...

Lärka, Karl J, Lantbrukare, Hembygdsforskare, Dokumentärfotograf (1892 – 1981)

Lärka, Karl Johan, f 24 juli 1892 i Sollerön, Kopp, d 2 juni 1981 i Mora, Kopp. Föräldrar: bonden Jöns L o Kerstin Matsdtr. Elev bl a vid Bachmanska skolan, Hedemora, vt 15, vid Brunnsviks folkhögskola 15–16 o 16–17, ordf för Sollerö hembygdsfören 20–32. – Artur Hazelius-medaljen i brons 26, Dalarnas fornminnes- o hemb:förb:s förtjänstmedalj 56, Samf för hembygdvårds förtjänstplakett 66. Jor...

Modin, Erik, Präst, Hembygdsforskare (1862 – 1953)

Modin, Erik, f 16 aug 1862 i Tåsjö, Vnl, d 9 febr 1953 i Multrå, Vnl. Föräldrar: folkskolläraren Erik Andreas M o Brita Carolina Edin. Mogenshetsex vid h elementarlärov i Härnösand 12 juni 83, inskr vid UU ht 83, teol fil ex 30 jan 86, teor teol ex 31 jan 89, prakt teol ex 14 dec 89, allt vid UU, prästv 17 dec 89, v komminister i Linsell, Jämtl, 30 dec 89, tf pastor där 16 juli 90

Neander, Gustaf V, Läkare, Hembygdsforskare (1874 – 1941)

1 Neander, Gustaf Verner, f 15 okt 1874 i Finnerödja, Skar, d 27 dec 1941 i Uppsala (enl db för Osc, Sthlm.). Föräldrar: folkskolläraren Jakob N o Christina Eriksdtr. Elev vid Kristinehamns lägre allm lärov, mogenhetsex vid Örebro högre allm lärov 25 april 94, inskr vid UU ht 94, med fil ex 14 dec 95, amanuens vid fysiolog instit 1 sept 99–31 dec 00, MK 30 maj 01, allt vid UU, assistent o am...

Nihlén, John V, Arkeolog, Hembygdsforskare (1901 – 1983)

Nihlén, John Valfrid, f 8 mars 1901 i Kristinehamn, d 26 mars 1983 i Lund, Domk. Föräldrar: läraren Nils Nilén o Britta Maria Björnsson. Studentex som privatist vid Norra latinlärov i Sthlm 18 juni 19, inskr vid UU ht 20, FK där 15 dec 22, amanuens vid VHAA 25–27, FL vid UU 30 okt 26, disp 20 maj 27, FD där 16 sept 27, bedrev arkeol forskmar bla på Gotland 29-35, VD i Samfundet för hembygdsv...

Nilsson, Karl J, Folkskollärare, Hembygdsforskare (1844 – 1926)

Nilsson, Karl Jakob, f 19 juli 1844 i Sturkö, Blek, d 13 nov 1926 i Lösen, Blek. Föräldrar: lantbrukaren o nämndemannen Nils Månsson o Kerstin Gisesdtr. Organist- o kantorsex i Lund 66, inskr vid Växjö folkskollärareseminarium ht 68, utex där 8 juni 71, tf folkskollär i Lösen juli 71, ord lär där 74–05. Hembygdsforskare.

G 14 maj 1874 i Lösen m Johanna Augusta Ståhl, f 19 mars 1852 i ...

Olofsson, Klas A, Hembygdsforskare, Skald (1861 – 1942)

Olofsson, Klas August, f 5 dec 1861 i Fristad, Älvsb, d 1 febr 1942 där. Föräldrar: hemmansägaren Olof Andersson o Lovisa Andersdtr. Ägare av Tubbekulla i Fristad till 08, elev vid handelskurs i Borås, vid Älvsborgs läns folkhögskola i Liared, Älvsb, 81–82, led av Älvsborgs läns landsting 98 o 99, nämndeman, kommunalnämndsordf. – KorrespLGAA 38.

G 12 juli 1885 i Fristad m Karolina Efr...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se