Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
296 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abrahamsson, Petter, Jurist, Rättshistoriker, Riksdagsman (1668 – 1741)

Abrahamsson, Petter, f. 29 juli 1668 i Stockholm, d 20 apr. 1741 därstädes. Föräldrar: Abraham Persson, handelsman i Stockholm, och Gertrud Månsdotter. Student i Uppsala 18 febr. 1685; avlade jur. examen därstädes 16 maj 1691; auskultant i Svea hovrätt 1 juli s. å. (ed s. d.); häradshövding i Ärlinghundra, Håbo, Bro och Soll...

Adlersparre, Carl, Historiker, Kansliråd (1752 – 1825)

1. Carl Adlersparre, f. 22 jan. 1752, d 24 juni 1825. Föräldrar: överstelöjtnanten Kristoffer Kristoffersen, adlad Adlersparre, och Ebba Sofia Planting-Berglod. Student i Uppsala 9 mars 1772; avlade kansliexamen 8 juni 1774; e. o. kanslist i krigsexpeditionen 5 juli 1774 samt i riksarkivet 28 febr. 1775; kopist 23 jan. 1776, kanslist 29 febr. 1780, registrator 18 dec. 178...

Agrell, Olof, Diplomat, Historiker (1755 – 1832)

Olof Agrell, f. 4 okt. 1755 i Hyby, d 18 jan. 1832 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Agrell och Metta Maria Wrangel. Student i Lund 3 okt. 1770; disp. 7 apr. 1773 (De opprobrio Ægypti, Jos. V: 9, pres. Joh. Gersonius) och 31 maj 1775 (De priscis per Sueciam asylis, pres. S. Lagerbring); fil. magister 23 juni s. å.; disp. pro venia docendi 20 jdec. 1777. Doce...

Ahlqvist, Alfred Gustaf, Historiker (1838 – 1881)

2. Alfred Gustaf Ahlqvist, den föregåendes son, f. 17 juni 1838 i Runstens församling, d 26 mars 1881 i Växjö. Student i Uppsala 11 dec. 1856; fil. kand. 1 febr. 1862; disputerade 4 apr-. 1863; fil. doktor 30 maj s.å.; företog forskningsresor till utländska arkiv och bibliotek, bl. a. med offentligt understöd 1868 och 1871, då han...

Alin, Oscar J, Historiker, Statsvetare, Akademisk lärare, Riksdagsman (1846 – 1900)

1. Oscar Josef Alin, f. 22 dec. 1846 i Falun, d 31 dec. 1900 i Stockholm. Föräldrar: auditören Oskar Jonas Alin och Maria Josefa Ekman. Studerade vid Säters pedagogi och Falu h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 30 maj 1865; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å. och tillhörde där Västmanlands-Dala nation; fil. kand. 14 dec. 1871; di...

Almquist, Helge K H, Historiker (1880 – 1944)

11. Helge Knut Hjalmar Almquist, f. 17 dec. 1880 i Stockholm. Föräldrar: med. doktorn Set Valentin Almquist och Anna Sofia Fernström. Avlade mogenhetsexamen vid Beskowska skolan 20 maj 1899; student i Uppsala 26 maj s. å.; fil. kand. 30 maj 1902; fil. lic. 31 jan. 1907; disp. 9 nov. s. å.; fil. doktor 30 maj 1908; har i vetenskapligt syfte företagit resor till...

Annerstedt, Claes, Historiker, Biblioteksman (1839 – 1927)

5. Claes Annerstedt, son till A. 2, f. 7 juni 1839 i Uppsala. Genomgick Uppsala h. allmänna läroverk 1846—58; student i Uppsala 20 maj 1858; fil. kand. 29 maj 1866; disp. 15 febr. 1868; fil. doktor 31 maj 1869. Amanuens i kommittén för fortsatt utgivande av »Scriptores rerum Svecicarum medii aevi» 1868–76; docent i historia vid Uppsala ...

Arckenholtz, Johan, Historiker, Bibliotekarie, Politisk aktör (1695 – 1777)

Arckenholtz, Johan, f. 9 febr. 1695 i Helsingfors, d 12 juli 1777 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren Johan Arckenholtz och Helena Forssenius. Student i Åbo febr. 1713 och i Uppsala 5 dec. 1716. Inskriven i Svea hovrätt 7 nov. 1718 (ed 10 nov.); företog 1720–32 i vetenskapligt syfte två utrikes resor; e. o. kanslist i kanslikollegiet 28 sept. 1725 ...

Arndt, Ernst Moritz, Historiker (1769 – 1860)

Arndt, Ernst Moritz, f. 26 jan. 1769 i Gross-Schoritz på Rugen, d 29 jan. 1860 i Bonn. Föräldrar: överinspektören över Schoritzgodset av grevskapet Putbus, sedermera arrendatorn Ludvig Nikolaus Arndt och Friederike Wilhelmine Schumacher. Erhöll undervisning i hemmet genom informatorer; studerade vid gymnasiet i Stralsund 1787–89 och därefter &ar...

Arrhenius, Jacob, Historiker (1642 – 1725)

1. Jacob Arrhenius, f. 31 okt. 1642 i Linköping, d 13 apr. 1725 på sin gård Hembringe (begraven i Gamla Uppsala kyrka). Föräldrar: handlanden Arvid Klasson Kapfelman och Ingrid Björnsdotter. Student i Uppsala 5 nov. 1663; disp. 4 maj 1670 (De patria et ejus amor ex Ciceronis de legibus libro II, pres. Claudius Arrhenius). Notarie vid antikvitetskollegium 1667;...

Arwidsson, Adolph Ivar, Historiker, Bibliotekarie (1791 – 1858)

1. Adolph Ivar (egentligen Johan) Arwidsson, f. 7 aug. 1791 i Padasjoki, Finland, d 21 juni 1858 i Viborg. Föräldrar: prosten och kyrkoherden Adolf Arvid Arwidsson och Anna Katarina Molin. Studerade vid Borgå gymnasium från 1806; student i Åbo 5 okt. 1810; disp. 30 maj 1812 (Comparatio inter Iphigeniam in Aulide Euripidis et Racinii, p. I, pres."G. Palander); fil....

Bæhrendtz, Fabian Julius, Gymnasielärare, Historiker (1849 – 1920)

Bæhrendtz, Fabian Julius, f. 15 mars 1849 i Sölvesborg, d 26 febr. 1920 i Lidingö villastad. Föräldrar: andre lantmätaren Johan Ludvig Gottlieb Bæhrendtz och Helena Wickenberg. Studerade vid Sölvesborgs 1. elementarläroverk 1859–66 och vid Karlskrona h. elementarläroverk från 1866; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 ju...

Balthasar, von, Augustin, Historiker, Jurist (1701 – 1786)

2. Augustin von Balthasar, den föregåendes broder, f. 20 maj 1701 i Greifswald, d. 20 juni 1786 i Wismar. Åtnjöt privat undervisning; studerade vid Greifswalds gymnasium 1715–18; student i Greifswald 9 apr. 1718. Disp. 1719 (De œena adulterii ex jure divino et humano, pres. Ph. B. Gerdes) och 1723 (De ducum Pomeranise meritis in rem litterariam, pr...

Bechstadius, Carl Nilsson, Präst, Militärhistoriker (1690 – 1739)

Carl Nilsson Bechstadius, f. 8 febr. 1690 i Kalmar, d 20 nov. 1739 i Vissefjärda. Föräldrar: kantorn vid Kalmar domkyrka Nils Bechstadius och Maria Törning. Insattes i stadsskolan i Kalmar 23 sept. 1699; student i Uppsala 17 maj 1706; disp. 10 juni 1713 (Fata philosophiæ naturalis, p. I; pres. J. Vallerius); stipendiarius Piperianus nov. 1712; disp. 19 maj 1716 (De ...

Bennedich, Carl, Arméofficer, Militärhistoriker (1880 – 1939)

Bennedich, Carl, f. 5 juni 1880 i Falkenberg. Föräldrar: byggmästaren Nils Peter Bengtsson och Lydia Johanna Lindstedt. Elev vid Halmstads h. allmänna läroverk 1892—97; åtnjöt undervisning i Göteborg; avlade mogenhetsexamen i Skara 2 juni 1899; kom i krigstjänst 8 juni s. å.; underlöjtnant i Hallands bataljon 16 dec. 1901 och i norra skånska infanteriregementet 15 apr. 1902; tjänstgörande vi...

Berg, G Wilhelm, Kulturhistoriker, Arkeolog, Hembygdsforskare (1839 – 1915)

Berg, Georg Wilhelm, f. 8 juli 1839 på Visingsö, d 16 juni 1915 i Kungälv. Föräldrar: jägmästaren och intendenten på Visingsborgs kungsgård Lars Gustav Berg och Sofia Karolina Ekman. Avlade avgångsexamen från Jönköpings h. elementarläroverk 1856. Bokhållare och kassör vid Avesta järnbruk; kassör v...

Berg, G Ruben G:son, Författare, Litteraturhistoriker (1876 – 1948)

Berg, Gustaf Ruben Gustafsson, f. 8 maj 1876 i Nyköping. Föräldrar: läroverksadjunkten, fil. doktor Karl Gustav Gustafsson och Nanna Berg. Genomgick Nyköpings h. allmänna läroverk; student därstädes 11 juni 1894; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 maj 1897; fil. lic. 30 okt. 1901; disp. 27 maj 1903; fil. doktor 29 maj s. å. Lit...

Bergenhielm, Johan, Diplomat, Historiker, Hovkansler (1629 – 1704)

Bergenhielm, Johan, före adlandet Bergh, f. 24 juni 1629 i Berga by i Kuddby, d 2 nov. 1704 i Stockholm, utan manliga arvingar. Föräldrar: häradsfogden i Östergötland, sedan borgmästaren i Uppsala Nils Svensson och Maria Jakobsdotter. Student i Uppsala 24 mars 1641; orerade dec. 1642; disp. 19 juni 1647 (Theore-matum philosophicorum decas; pres. Isr. Bringius). Professor i historia vid Uppsa...

Bergius, Bengt, Historiker (1723 – 1784)

2. Bengt Bergius, f. 2 sept. 1723 å säteriet Livered i Hålanda socken, d 28 okt. 1784. Föräldrar: häradshövdingen Bengt Bergius och Sara Maria Dryselia. Student i Lund 26 okt. 1741; disp. 13 juni 1744 och 13 juni 1745 (De titulis principum generatim et Svioniae regum speciatim, p. I, II; pres. S. [LagerBring]; fil. magister 18 juni 1745...

Bergman, Carl Gunnar, Rättshistoriker (1881 – 1938)

Bergman, Carl Gunnar, f. 8 maj 1881. Föräldrar : protokollssekreteraren Johan Vilhelm Bergman och Anna Gunilla Karolina Hultbring. Lärjunge vid Nya elementarskolan ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1899; student vid Uppsala universitet 25 sept. s. å.; jur. fil. kand. 31 jan. 1900; jur. utr. kand. 30 jan. 1904; student vid universitetet i Leipzig...

Bergman, Carl Wilhelm, Författare, Historiker (1820 – 1857)

2. Carl Wilhelm Bergman, f. 18 aug. 1820 på Lagerfors bruk i Västergötland, d. 5 juli 1857 vid Ramlösa brunn. Föräldrar: bruksförvaltaren, sedermera handlanden Karl Gustav Bergman och Gustava Magdalena Thun. Intogs i Skara skola 1830; måste på grund av lungsjukdom avbryta studierna hösten 1839; student i Lund 5 okt. 1842. Lämnade universitetet 1847 och begav sig till Stockholm för att ägna s...

Bergman, E Wilhelm, Religionshistoriker, Arkivman (1836 – 1897)

2. Emanuel WilhelmBergman, den föregåendes broder, f. 21 maj 1836, d 30 sept. 1897 i Stockholm. Elev i nya elementarskolan i Stockholm; student i Uppsala 22 maj 1856; avlade kansliexamen 29 jan. 1861. Idkade jordbruk å Björkfors i Norrbotten; e. o. amanuens i riksarkivet 9 febr. 1866; andre amanuens 30 dec. 1874; amanuens 16 nov. 1877; arkivarie 8 juli 1885; t...

Bexell, Sven Peter, Präst, Historiker (1775 – 1864)

1. Sven Peter Bexell, f. 26 sept. 1775 i Villstad, d 5 maj 1864 i Grimeton. Föräldrar: kyrkoherden, häradsprosten Daniel Bexell och Magdalena Strömvall. Volontär vid Jönköpings regemente 1792; underofficer 4 jan. 1793; furir; livdrabant vid livdrabantkåren 11 maj 1795; löjtnant i armén 1799; student i Lund 21 febr. 1800; avlade teol. fil. ...

Bilmark, Johan, Historiker, Matematiker (1728 – 1801)

Bilmark (Billmark), Johan, f. 3 juli 1728 i Skara, d 12 apr. 1801 i Åbo. Föräldrar: teol. lektorn, slutligen kyrkoherden i Vinköl Johan Bilmark och Anna Maria Bierchenia. Student i Åbo 10 sept. 1746; disp. 3 okt. 1750 (De Holmgardia, p. I och II; pres. A. Scarin) samt 31 mars 1752 (Diss. sistens methodum determinandi sequationes temporis; pres. J. Gadolin); fil. ma...

Björlin, J Gustaf, Författare, Arméofficer, Militärhistoriker (1845 – 1922)

Björlin, Johan Gustaf, f. 14 okt. 1845 i Åmål, d 13 juni 1922 i Stockholm. Föräldrar: järnkramhandlan-den Anders Petter Björlin och Hilda Johanna Lidström. Kadett å Karlberg 20 jan. 1862; avlade officersexamen 8 sept. 1865; underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente 19 sept. s. å.; genomgick krigshögskolan å Marie...

Blanck, Erik Anton, Journalist, Litteraturhistoriker (1881 – 1951)

Blanck, Erik Anton, f. 29 dec. 1881 i Stockholm.. Föräldrar: grosshandlare Karl Georg Blanck och Hilma Sofia Helena Andberg. Intogs i Nya elementarskolan i Stockholm 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1900; student i Uppsala 27 sept. s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; fil. lic. 15 sept. 1908; disp. 27 maj 1911; fil. doktor 31 maj s. å:; har företa...

Boeclerus, Johan Henrik, Historiker, Rikshistoriograf (1611 – 1672)

Boeclerus, Johan Henrik, f. 13 febr. 1611 i Cronheim i nv. Bayern, d sept. 1672 i Strassburg. Fadern var präst. Studerade vid skolor i Heilbronn och Nürnberg och därefter vid universiteten i Tübingen och Strassburg; anställd som lärare i latin vid gymnasiet i Strassburg 1636; professor i vältalighet därstädes 1637, varmed förenades ett kanoni...

Boëthius, Simon J, Historiker, Riksdagsman (1850 – 1924)

4. Simon Johannes Boethius, den föregåendes kusins son, f. 6 mars 1850 i Sävsnäs socken, d 29 mars 1924 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Daniel Edvard Boëthius och Johanna Arosenius. Genomgick Falu h. elementarläroverk 1860–69; avlade mogenhetsexamen i Falun 26 maj 1869; student vid Uppsala universitet 14 sept. s. å.; fil. ...

Bolmeer, Bengt Magnus, Historiker, Orientalist (1785 – 1849)

Bolmeer, Bengt Magnus, f. 16 jan. 1785 i Vittaryds församling, d 11 jan. 1849 i Lund. Föräldrar: prosten Magnus Bolmeer och Ingrid Katarina Lundelius. Inskrevs, vitsordad som en yngling »bonæ indolis», i tredje klassen i Växjö skola 8 maj 1793; genomgick gymnasiet därstädes; student i Lund 2 okt. 1802; disp. 25 maj 1803 (De vario juridicia...

Boman, Petter (Pehr) Conrad, Musikhistoriker, Tonsättare, Kammarskrivare (1804 – 1861)

Boman, Petter (Pehr) Conrad, f. 6 juni 1804 i Stockholm, d 17 mars 1861 därstädes. Föräldrar: kofferdikaptenen Hans Gustav Boman och Sofia Margareta Heldt. Student i Uppsala 20 juni 1821. E. o. kammarskrivare i tullverkets bokslutskontor 28 okt. 1822; e. o. kontorsskrivare i rikets ständers bank 19 sept. 1823; kammarskrivare i tullverkets kammarkonto...

Borelius, Hilma J U, Litteraturhistoriker (1869 – 1932)

3. Hilma Johanna Ulrika Borelius, dotter till B. 1, f. 18 dec. 1869 i Lund. Genomgick Lunds elementarläroverk för flickor och avlade efter enskild undervisning mogenhetsexamen vid Lunds h. allmänna läroverk 30 maj 1891; student vid Lunds universitet 18 sept. s. å.; fil. kand. 14 sept. 1895; fil. lic. 15 sept. 1902; disp. 15 nov. 1909; fil. doktor 31 maj 19...

Boustedt, Bo I, Arméofficer, Militärhistoriker (1868 – 1939)

Boustedt, Bo Ivar, f. 28 aug. 1868 i Fuxerna församling. Föräldrar: kaptenen Axel Rudolf Boustedt och Amanda Karolina Bergius. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1889; volontär vid Bohusläns regemente 22 juni s. å.; elev vid infanterivolontärskolan å Karlsborg aug. s. å.&min...

Bowallius, Robert Mauritz, Historiker, Arkivman (1817 – 1902)

1. Robert Mauritz Bowallius, f. 24 maj 1817, d 19 jan. 1902. Föräldrar: komministern i Bergs församling, Västerås stift, Erik Bowallius och Klara Zellroth. Genomgick trivialskolan och gymnasiet i Västerås; student i Uppsala 14 nov. 1836; disp. 10 dec. 1841 (De systemate civitatum septentrionalis Europæ sub initio medii sevi, p. I; pres. V. E. Svedel...

Boye, Fredrik C, Skriftställare, Arméofficer, Konsthistoriker (1773 – 1857)

8. Fredrik Carl Boye af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 7 juli 1773 i Stralsund, d 8 febr. 1857 i Stockholm. Föräldrar: dv. ryttmästaren friherre Fredrik Boije af Gennäs, sedermera postdirektör i Stralsund samt titulär landshövding, och Fredrika Karolina von Blessing. Volontär i Blixenska regementet 1 juni 1775; kvarterm&aum...

Braunerhjelm, C Axel G, Kavalleriofficer, Militärhistoriker (1872 – 1943)

2. Carl Axel Georg Braunerhjelm, f. 8 febr. 1872 på Hjulsta i Enköpings-Näs församling. Föräldrar: överstelöjtnanten Karl Gustav Georg Braunerhielm och Adelaide Emilia Ebba Ulrika Sparre. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Beskowska skolan ht. 1883—vt. 1888; studerade vid Philp och Hellgrens privata institut ht. 1888—1889; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Nya elementarskolan i Stoc...

Breda, von, Lukas, Konsthistoriker, Konsthandlare (1726 – 1799)

2. Lukas von Breda d. y., den föregåendes son, f. 11 sept. 1726 i Stockholm, d. 20 juni 1799 därstädes. Dispaschör vid sjöassuranskompaniet; erhöll K. fullmakt som svensk dispaschör 10 dec. 1796. LFrKA 1778.

Gift 1753 med Johanna Kornelia Piper, f. 2 juni 1725, d. 10 jan. 1777, dotter till skeppsklareraren och handlanden Joh...

Brilioth, Yngve T, Präst, Kyrkohistoriker (1891 – 1959)
Brilioth, Yngve Torgny, f. 12 juli 1891 i Västra Eds församling. Föräldrar: kyrkoherden Herman August Brilioth och Gertrud Ekeman. Elev vid Visby h. allmänna läroverk; avlade studentexamen därstädes 12 juni 1907; student i Uppsala 3 sept. s. å.; fil. magister 30 maj 1910; fil. lic. 30 maj 1913; disp. för fil. doktorsgrad 7 dec. 19.15; fil. doktor 31 maj 1916; teol. kand. 15 dec. 1917; avlade pr...
Bring, Erland Samuel, Historiker (1736 – 1798)
1. Erland Samuel Bring, f. 19 aug. 1736 i Ausås, d. 20 maj 1798 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden i Ausås och Strövelstorp Jöns Bring och Kristina Elisabet Lagerlöf. Student i Lund 18 apr. 1750; avlade juridisk ämbetsexamen 1757; fil. magister 23 juni 1766. Verkade som praktisk jurist; auskultant i Göta hovrätt 4 nov. 1757 och i Svea hovrätt 20 dec. 1760; docent vid juridiska fakulteten i Lun...
Brising, G V Harald, Konsthistoriker (1881 – 1918)
Brising, Gustaf Victor Harald, f. 1 okt. 1881 i Stockholm, d. 21 dec. 1918 å Bergshyddan, Djurgården. Föräldrar: grosshandlaren Nils Gustav Johansson och Emilia Charlotte (Daniels- son) Östragård. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm ht. 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1899; idkade studier huvudsakligen i Stockholm s. å.— 1900; student vid Uppsala universitet 14 sept. 190...
Broberg, Johan Valentin, Läkare, Medicinhistoriker (1825 – 1887)
Broberg, Johan V al en ti n, f. 14 febr. 1825 i Stockholm, d. 28 aug. 1887 därstädes. Föräldrar: sidenkramhandlaren Johan Broberg och Sofia Eleonora Körner. Genomgick Klara skola och Stockholms gymnasium; student i Uppsala 8 juni 1844; disp. 26 maj 1847 (Quae a rege Caroli XI ad ducem Gottorpiensem restituendum inträ annos MBCLXXIX—MDCLXXXIX sint acta, dissertatio academica, p. VI; pres. K...
Brocman, Nils Reinhold, Historiker, Översättare, Bibliotekarie, Jurist (1731 – 1770)

3. Nils Reinhold Brocman, f. 1 nov. 1731 i Norrköping, d. 21 maj 1770 i Stockholm. Föräldrar: tobaksfabrikören Adam Reinhold Broocman och Kristina Corylander. Student i Uppsala 28 mars 1743 och i Lund 15 dec. 1745; disp. i Lund 16 dec. 1749 (Dissertatio theologica de influentia ministerii ecclesiastici in opus regenerationis; pres. J. Corylander) och 28 juli 1750 (De...

Broman, Friedrich Conrad Albrekt, Historiker, Rikshistoriograf (1758 – 1800)

3. Friedrich Conrad Albrekt Broman, den föregåendes brorson, f. 17 apr. 1758 på Svartsjö i Sånga församling, Stockholms län, d 2 maj 1800 i Stockholm. Föräldrar: landshövdingen Karl Broman och Antoinetta Maria Stierncrona af Söderby. Student i Uppsala 3 dec. 1772. E. o. kanslist i riksarkivet 10 maj 1775; erhöll transport till antikvitetsarkivet 20 se...

Brulin, J O Herman, Historiker, Bibliotekarie, Arkivman (1875 – 1960)

Brulin, Johan Olof Herman, f. 23 maj 1875 på Stensholmen i Rackeby församling. Föräldrar: godsägaren Johan Anders Herman Brulin och Louise Angelique Charlotte von Döbeln. Elev vid Skara h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1892; student, i Uppsala 20 sept. s. å.; fil", kand. 30 maj 1895; fil. lic. 31 o...

Brunius, Carl Georg, Arkitekt, Konsthistoriker, Akademisk lärare (1792 – 1869)

1. Carl Georg Brunius, f. 23 mars 1792 i Tanum, d. 12 nov. 1869 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden i Tanum och Lur, prosten Gomer Brunius och Mariana Rodhe. Efter enskild undervisning student i Lund 28 mars 1803 och i Uppsala 15 okt. 1811; återvände till Lund, disp. där 19 dec. 1812 (Dissertatio physicoastronomica de propagatione luminis successiva; pres. K. E. Kje...

Brunnius, Ericus Erici, Präst, Historiker, Teolog (1597 – 1664)

Brunnius, Ericus Erici, f. 25 mars 1597 på Brunna i Stigsjö församling, d. 23 juli 1664 i Stockholm. Föräldrar: bonden Erik Olofsson och Marta Eriksdotter. Elev i Gävle skola 1613; student i Uppsala 13 nov. 1617; disp. 23 nov. 1622 (Philosophiae civilis disputatio prima de definitione et divisione eiusdem; pres. Jonas Magni Wexionensis) och juli 1625 (Disputatio physica de principiis corpori...

Bruzelius, Magnus, Präst, Historiker, Arkeolog (1786 – 1855)
1. Magnus Bruzelius, f. 10 aug. 1786 i Västra Tömmarps prästgård, d. 29 jan. 1855 i Lund. Föräldrar: kontraktsprosten Nils Nilsson Bruzelius och Johanna Charlotta Sommar. Student i Lund 12 juni 1799; disp. ;20 nov. 1802 (Commentatio academica de Boiorige cimbrorum Italiam invadentium duce; pres. J. Lundblad); filol. kand. 14 dec. 1804; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 12 juni s. å. (Dissertatio ph...
Bruzelius, Anders Johan, Personhistoriker (1831 – 1901)

5. Anders Johan Bruzelius, den föregåendes broder, f. 26 nov. 1831 i Västra Tommarp, d. 28 febr. 1901 i Stockholm. Elev vid Lunds katedralskola 1846; avlade fullständig studentexamen 28 apr. 1849; student i Lund 30 apr. s. å,; disp. 25 maj 1850 (Beskrifning öfver fornsaker funna i Skåne, jemte inledande anmärkningar öfver svenska anti...

Bureus, Laurentius, Historiker, Riksantikvarie (1623/24 – 1665)

5. Laurentius Bureus (Lars Bure), den föregåendes kusins son, f. 1623 eller 1624, troligen i Stockholm, d. 1665 (själaringning 30 dec.) därstädes. Föräldrar: hovpredikanten, sedermera biskopen i Strängnäs Jacobus Zäbråzynthius (Bureus) och Katarina Nilsdotter Bothniensis Stiernman. Åtnjöt undervisning i hemmet av Er...

Burman, Fale Abrahamsson, Historiker, Skolman (1758 – 1809)

2. Fale Abrahamsson Burman, den föregåendes kusins sonson, f. 7 apr. 1758 i Kall, f 20 juli 1809 i Härnösand. Föräldrar: geschwornern vid Åreskutans kopparverk, sedermera bergmästaren i Västerbotten Abraham Vilhelm Burman och Beata Margareta Sundel. Elev vid gymnasiet i Härnösand 1770—72; student i Uppsala 16 mars 1774;...

Bygdén, Anders Leonard, Filosof, Personhistoriker, Biblioteksman (1844 – 1929)

Bygden, Anders Leonard, f. 3 mars 1844 i Spånga. Föräldrar: revisorn vid postverket Olof Bygden och Karolina Albertina Moritz. Åtnjöt undervisning vid privatläraren J. Zetterljungs skola i Stockholm; elev vid Umeå h. elementarläroverk ht. 1856; avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1863; inskriven vid Uppsala universitet 18 maj s. å.; fil. kan...

296 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se