Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
305 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abrahamsson, Petter, Jurist, Rättshistoriker, Riksdagsman (1668 – 1741)

Abrahamsson, Petter, f. 29 juli 1668 i Stockholm, d 20 apr. 1741 därstädes. Föräldrar: Abraham Persson, handelsman i Stockholm, och Gertrud Månsdotter. Student i Uppsala 18 febr. 1685; avlade jur. examen därstädes 16 maj 1691; auskultant i Svea hovrätt 1 juli s. å. (ed s. d.); häradshövding i Ärlinghundra, Håbo, Bro och Sollentuna härader samt Danderyds, Åkers, Riala och Värmdö skeppslag i U...

Adlersparre, Carl, Historiker, Kansliråd (1752 – 1825)

1. Carl Adlersparre, f. 22 jan. 1752, d 24 juni 1825. Föräldrar: överstelöjtnanten Kristoffer Kristoffersen, adlad Adlersparre, och Ebba Sofia Planting-Berglod. Student i Uppsala 9 mars 1772; avlade kansliexamen 8 juni 1774; e. o. kanslist i krigsexpeditionen 5 juli 1774 samt i riksarkivet 28 febr. 1775; kopist 23 jan. 1776, kanslist 29 febr. 1780, registrator 18 dec. 1781, sekreterare 27 ma...

Agrell, Olof, Diplomat, Historiker (1755 – 1832)

Olof Agrell, f. 4 okt. 1755 i Hyby, d 18 jan. 1832 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Agrell och Metta Maria Wrangel. Student i Lund 3 okt. 1770; disp. 7 apr. 1773 (De opprobrio Ægypti, Jos. V: 9, pres. Joh. Gersonius) och 31 maj 1775 (De priscis per Sueciam asylis, pres. S. Lagerbring); fil. magister 23 juni s. å.; disp. pro venia docendi 20 jdec. 1777. Docent i historia 11 sept. 1780...

Ahlqvist, Alfred Gustaf, Historiker (1838 – 1881)

2. Alfred Gustaf Ahlqvist, den föregåendes son, f. 17 juni 1838 i Runstens församling, d 26 mars 1881 i Växjö. Student i Uppsala 11 dec. 1856; fil. kand. 1 febr. 1862; disputerade 4 apr-. 1863; fil. doktor 30 maj s.å.; företog forskningsresor till utländska arkiv och bibliotek, bl. a. med offentligt understöd 1868 och 1871, då han besökte Köpenhamn, Braunsberg, Frauenburg, Brünn, Ol...

Alin, Oscar J, Historiker, Statsvetare, Akademisk lärare, Riksdagsman (1846 – 1900)

1. Oscar Josef Alin, f. 22 dec. 1846 i Falun, d 31 dec. 1900 i Stockholm. Föräldrar: auditören Oskar Jonas Alin och Maria Josefa Ekman. Studerade vid Säters pedagogi och Falu h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 30 maj 1865; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å. och tillhörde där Västmanlands-Dala nation; fil. kand. 14 dec. 1871; disp. 21 maj 1872; fil. doktor 31 maj s. å.; för...

Almquist, Helge K H, Historiker (1880 – 1944)

11. Helge Knut Hjalmar Almquist, f. 17 dec. 1880 i Stockholm. Föräldrar: med. doktorn Set Valentin Almquist och Anna Sofia Fernström. Avlade mogenhetsexamen vid Beskowska skolan 20 maj 1899; student i Uppsala 26 maj s. å.; fil. kand. 30 maj 1902; fil. lic. 31 jan. 1907; disp. 9 nov. s. å.; fil. doktor 30 maj 1908; har i vetenskapligt syfte företagit resor till Ryssland sommaren 1902, till Fr...

Annerstedt, Claes, Historiker, Biblioteksman (1839 – 1927)

5. Claes Annerstedt, son till A. 2, f. 7 juni 1839 i Uppsala. Genomgick Uppsala h. allmänna läroverk 1846–58; student i Uppsala 20 maj 1858; fil. kand. 29 maj 1866; disp. 15 febr. 1868; fil. doktor 31 maj 1869. Amanuens i kommittén för fortsatt utgivande av »Scriptores rerum Svecicarum medii aevi» 1868–76; docent i historia vid Uppsala universitet 17 mars 1868; ordförande i histori...

Arckenholtz, Johan, Historiker, Bibliotekarie, Politisk aktör (1695 – 1777)

Arckenholtz, Johan, f. 9 febr. 1695 i Helsingfors, d 12 juli 1777 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren Johan Arckenholtz och Helena Forssenius. Student i Åbo febr. 1713 och i Uppsala 5 dec. 1716. Inskriven i Svea hovrätt 7 nov. 1718 (ed 10 nov.); företog 1720–32 i vetenskapligt syfte två utrikes resor; e. o. kanslist i kanslikollegiet 28 sept. 1725 efter föregången examen; kanslist 30 j...

Arndt, Ernst Moritz, Historiker (1769 – 1860)

Arndt, Ernst Moritz, f. 26 jan. 1769 i Gross-Schoritz på Rugen, d 29 jan. 1860 i Bonn. Föräldrar: överinspektören över Schoritzgodset av grevskapet Putbus, sedermera arrendatorn Ludvig Nikolaus Arndt och Friederike Wilhelmine Schumacher. Erhöll undervisning i hemmet genom informatorer; studerade vid gymnasiet i Stralsund 1787–89 och därefter ånyo i hemmet; student i Greifswald 4 maj 1791 och...

Arrhenius, Jacob, Historiker (1642 – 1725)

1. Jacob Arrhenius, f. 31 okt. 1642 i Linköping, d 13 apr. 1725 på sin gård Hembringe (begraven i Gamla Uppsala kyrka). Föräldrar: handlanden Arvid Klasson Kapfelman och Ingrid Björnsdotter. Student i Uppsala 5 nov. 1663; disp. 4 maj 1670 (De patria et ejus amor ex Ciceronis de legibus libro II, pres. Claudius Arrhenius). Notarie vid antikvitetskollegium 1667; tjänstgjorde från 5 juli 1676 s...

Arwidsson, Adolph Ivar, Historiker, Bibliotekarie (1791 – 1858)

1. Adolph Ivar (egentligen Johan) Arwidsson, f. 7 aug. 1791 i Padasjoki, Finland, d 21 juni 1858 i Viborg. Föräldrar: prosten och kyrkoherden Adolf Arvid Arwidsson och Anna Katarina Molin. Studerade vid Borgå gymnasium från 1806; student i Åbo 5 okt. 1810; disp. 30 maj 1812 (Comparatio inter Iphigeniam in Aulide Euripidis et Racinii, p. I, pres."G. Palander); fil. kand. 13 dec. 1814; disp. 3...

Bæhrendtz, Fabian Julius, Gymnasielärare, Historiker (1849 – 1920)

Bæhrendtz, Fabian Julius, f. 15 mars 1849 i Sölvesborg, d 26 febr. 1920 i Lidingö villastad. Föräldrar: andre lantmätaren Johan Ludvig Gottlieb Bæhrendtz och Helena Wickenberg. Studerade vid Sölvesborgs 1. elementarläroverk 1859–66 och vid Karlskrona h. elementarläroverk från 1866; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1870; student i Lund 12 sept. s. å.; fil. kand. 15 dec. 1873; fil. lic....

Balthasar, von, Augustin, Historiker, Jurist (1701 – 1786)

2. Augustin von Balthasar, den föregåendes broder, f. 20 maj 1701 i Greifswald, d. 20 juni 1786 i Wismar. Åtnjöt privat undervisning; studerade vid Greifswalds gymnasium 1715–18; student i Greifswald 9 apr. 1718. Disp. 1719 (De œena adulterii ex jure divino et humano, pres. Ph. B. Gerdes) och 1723 (De ducum Pomeranise meritis in rem litterariam, pres. A. Westphal); idkade studier i...

Bechstadius, Carl Nilsson, Präst, Militärhistoriker (1690 – 1739)

Carl Nilsson Bechstadius, f. 8 febr. 1690 i Kalmar, d 20 nov. 1739 i Vissefjärda. Föräldrar: kantorn vid Kalmar domkyrka Nils Bechstadius och Maria Törning. Insattes i stadsskolan i Kalmar 23 sept. 1699; student i Uppsala 17 maj 1706; disp. 10 juni 1713 (Fata philosophiæ naturalis, p. I; pres. J. Vallerius); stipendiarius Piperianus nov. 1712; disp. 19 maj 1716 (De fatis philosophise natural...

Bennedich, Carl, Arméofficer, Militärhistoriker (1880 – 1939)

Bennedich, Carl, f. 5 juni 1880 i Falkenberg. Föräldrar: byggmästaren Nils Peter Bengtsson och Lydia Johanna Lindstedt. Elev vid Halmstads h. allmänna läroverk 1892—97; åtnjöt undervisning i Göteborg; avlade mogenhetsexamen i Skara 2 juni 1899; kom i krigstjänst 8 juni s. å.; underlöjtnant i Hallands bataljon 16 dec. 1901 och i norra skånska infanteriregementet 15 apr. 1902; tjänstgörande vi...

Berg, G Wilhelm, Kulturhistoriker, Arkeolog, Hembygdsforskare (1839 – 1915)

Berg, Georg Wilhelm, f. 8 juli 1839 på Visingsö, d 16 juni 1915 i Kungälv. Föräldrar: jägmästaren och intendenten på Visingsborgs kungsgård Lars Gustav Berg och Sofia Karolina Ekman. Avlade avgångsexamen från Jönköpings h. elementarläroverk 1856. Bokhållare och kassör vid Avesta järnbruk; kassör vid Göteborgs inteckningsgarantiaktiebolag 1870; kassör vid Bergslagernas järnvägar 19 febr. 1872...

Berg, G Ruben G:son, Författare, Litteraturhistoriker (1876 – 1948)

Berg, Gustaf Ruben Gustafsson, f. 8 maj 1876 i Nyköping. Föräldrar: läroverksadjunkten, fil. doktor Karl Gustav Gustafsson och Nanna Berg. Genomgick Nyköpings h. allmänna läroverk; student därstädes 11 juni 1894; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 maj 1897; fil. lic. 30 okt. 1901; disp. 27 maj 1903; fil. doktor 29 maj s. å. Litteratur- och teaterrecensent i Uppsala nya tidning 1896—1...

Bergenhielm, Johan, Diplomat, Historiker, Hovkansler (1629 – 1704)

Bergenhielm, Johan, före adlandet Bergh, f. 24 juni 1629 i Berga by i Kuddby, d 2 nov. 1704 i Stockholm, utan manliga arvingar. Föräldrar: häradsfogden i Östergötland, sedan borgmästaren i Uppsala Nils Svensson och Maria Jakobsdotter. Student i Uppsala 24 mars 1641; orerade dec. 1642; disp. 19 juni 1647 (Theore-matum philosophicorum decas; pres. Isr. Bringius). Professor i historia vid Uppsa...

Bergius, Bengt, Historiker (1723 – 1784)

2. Bengt Bergius, f. 2 sept. 1723 å säteriet Livered i Hålanda socken, d 28 okt. 1784. Föräldrar: häradshövdingen Bengt Bergius och Sara Maria Dryselia. Student i Lund 26 okt. 1741; disp. 13 juni 1744 och 13 juni 1745 (De titulis principum generatim et Svioniae regum speciatim, p. I, II; pres. S. [LagerBring]; fil. magister 18 juni 1745. Docent i hist...

Bergman, Carl Gunnar, Rättshistoriker (1881 – 1938)

Bergman, Carl Gunnar, f. 8 maj 1881. Föräldrar : protokollssekreteraren Johan Vilhelm Bergman och Anna Gunilla Karolina Hultbring. Lärjunge vid Nya elementarskolan ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1899; student vid Uppsala universitet 25 sept. s. å.; jur. fil. kand. 31 jan. 1900; jur. utr. kand. 30 jan. 1904; student vid universitetet i Leipzig 18 apr. s. å. och bedrev där u...

Bergman, Carl Wilhelm, Författare, Historiker (1820 – 1857)

2. Carl Wilhelm Bergman, f. 18 aug. 1820 på Lagerfors bruk i Västergötland, d. 5 juli 1857 vid Ramlösa brunn. Föräldrar: bruksförvaltaren, sedermera handlanden Karl Gustav Bergman och Gustava Magdalena Thun. Intogs i Skara skola 1830; måste på grund av lungsjukdom avbryta studierna hösten 1839; student i Lund 5 okt. 1842. Lämnade universitetet 1847 och begav sig till Stockholm för att ägna s...

Bergman, E Wilhelm, Religionshistoriker, Arkivman (1836 – 1897)

2. Emanuel WilhelmBergman, den föregåendes broder, f. 21 maj 1836, d 30 sept. 1897 i Stockholm. Elev i nya elementarskolan i Stockholm; student i Uppsala 22 maj 1856; avlade kansliexamen 29 jan. 1861. Idkade jordbruk å Björkfors i Norrbotten; e. o. amanuens i riksarkivet 9 febr. 1866; andre amanuens 30 dec. 1874; amanuens 16 nov. 1877; arkivarie 8 juli 1885; tillika riksarkivets rä...

Bexell, Sven Peter, Präst, Historiker (1775 – 1864)

1. Sven Peter Bexell, f. 26 sept. 1775 i Villstad, d 5 maj 1864 i Grimeton. Föräldrar: kyrkoherden, häradsprosten Daniel Bexell och Magdalena Strömvall. Volontär vid Jönköpings regemente 1792; underofficer 4 jan. 1793; furir; livdrabant vid livdrabantkåren 11 maj 1795; löjtnant i armén 1799; student i Lund 21 febr. 1800; avlade teol. fil. examen 6 maj s. å.; disp. 19 juni s. å. (De incendio ...

Bilmark, Johan, Historiker, Matematiker (1728 – 1801)

Bilmark (Billmark), Johan, f. 3 juli 1728 i Skara, d 12 apr. 1801 i Åbo. Föräldrar: teol. lektorn, slutligen kyrkoherden i Vinköl Johan Bilmark och Anna Maria Bierchenia. Student i Åbo 10 sept. 1746; disp. 3 okt. 1750 (De Holmgardia, p. I och II; pres. A. Scarin) samt 31 mars 1752 (Diss. sistens methodum determinandi sequationes temporis; pres. J. Gadolin); fil. magister 25 juli 1754 (primus...

Björlin, J Gustaf, Författare, Arméofficer, Militärhistoriker (1845 – 1922)

Björlin, Johan Gustaf, f. 14 okt. 1845 i Åmål, d 13 juni 1922 i Stockholm. Föräldrar: järnkramhandlan-den Anders Petter Björlin och Hilda Johanna Lidström. Kadett å Karlberg 20 jan. 1862; avlade officersexamen 8 sept. 1865; underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente 19 sept. s. å.; genomgick krigshögskolan å Marieberg 31 aug. 1867–3 apr. 1870; tjänstgjorde vid statens järnvägstrafik som banin...

Blanck, Erik Anton, Journalist, Litteraturhistoriker (1881 – 1951)

Blanck, Erik Anton, f. 29 dec. 1881 i Stockholm.. Föräldrar: grosshandlare Karl Georg Blanck och Hilma Sofia Helena Andberg. Intogs i Nya elementarskolan i Stockholm 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1900; student i Uppsala 27 sept. s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; fil. lic. 15 sept. 1908; disp. 27 maj 1911; fil. doktor 31 maj s. å:; har företagit ett flertal studieresor, företräd...

Boeclerus, Johan Henrik, Historiker, Rikshistoriograf (1611 – 1672)

Boeclerus, Johan Henrik, f. 13 febr. 1611 i Cronheim i nv. Bayern, d sept. 1672 i Strassburg. Fadern var präst. Studerade vid skolor i Heilbronn och Nürnberg och därefter vid universiteten i Tübingen och Strassburg; anställd som lärare i latin vid gymnasiet i Strassburg 1636; professor i vältalighet därstädes 1637, varmed förenades ett kanonikat vid stiftskyrkan S:t Thomas 1640; av [a:11773:...

Boëthius, Simon J, Historiker, Riksdagsman (1850 – 1924)

4. Simon Johannes Boethius, den föregåendes kusins son, f. 6 mars 1850 i Sävsnäs socken, d 29 mars 1924 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Daniel Edvard Boëthius och Johanna Arosenius. Genomgick Falu h. elementarläroverk 1860–69; avlade mogenhetsexamen i Falun 26 maj 1869; student vid Uppsala universitet 14 sept. s. å.; fil. kand. 14 sept. 1872; fil. lic. 29 maj 1875; disp. 28 ...

Bolmeer, Bengt Magnus, Historiker, Orientalist (1785 – 1849)

Bolmeer, Bengt Magnus, f. 16 jan. 1785 i Vittaryds församling, d 11 jan. 1849 i Lund. Föräldrar: prosten Magnus Bolmeer och Ingrid Katarina Lundelius. Inskrevs, vitsordad som en yngling »bonæ indolis», i tredje klassen i Växjö skola 8 maj 1793; genomgick gymnasiet därstädes; student i Lund 2 okt. 1802; disp. 25 maj 1803 (De vario juridiciali apud majores veri exquirendi genere, p. II; pres. ...

Boman, Petter (Pehr) Conrad, Musikhistoriker, Tonsättare, Kammarskrivare (1804 – 1861)

Boman, Petter (Pehr) Conrad, f. 6 juni 1804 i Stockholm, d 17 mars 1861 därstädes. Föräldrar: kofferdikaptenen Hans Gustav Boman och Sofia Margareta Heldt. Student i Uppsala 20 juni 1821. E. o. kammarskrivare i tullverkets bokslutskontor 28 okt. 1822; e. o. kontorsskrivare i rikets ständers bank 19 sept. 1823; kammarskrivare i tullverkets kammarkontor 11 apr. 1827; revisor i...

Borelius, Hilma J U, Litteraturhistoriker (1869 – 1932)

3. Hilma Johanna Ulrika Borelius, dotter till B. 1, f. 18 dec. 1869 i Lund. Genomgick Lunds elementarläroverk för flickor och avlade efter enskild undervisning mogenhetsexamen vid Lunds h. allmänna läroverk 30 maj 1891; student vid Lunds universitet 18 sept. s. å.; fil. kand. 14 sept. 1895; fil. lic. 15 sept. 1902; disp. 15 nov. 1909; fil. doktor 31 maj 1910; har sedan år 1897 före...

Boustedt, Bo I, Arméofficer, Militärhistoriker (1868 – 1939)

Boustedt, Bo Ivar, f. 28 aug. 1868 i Fuxerna församling. Föräldrar: kaptenen Axel Rudolf Boustedt och Amanda Karolina Bergius. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1889; volontär vid Bohusläns regemente 22 juni s. å.; elev vid infanterivolontärskolan å Karlsborg aug. s. å.−juni 1890; elev vid krigsskolan å Karlberg juli 1890; avlade officersex...

Bowallius, Robert Mauritz, Historiker, Arkivman (1817 – 1902)

1. Robert Mauritz Bowallius, f. 24 maj 1817, d 19 jan. 1902. Föräldrar: komministern i Bergs församling, Västerås stift, Erik Bowallius och Klara Zellroth. Genomgick trivialskolan och gymnasiet i Västerås; student i Uppsala 14 nov. 1836; disp. 10 dec. 1841 (De systemate civitatum septentrionalis Europæ sub initio medii sevi, p. I; pres. V. E. Svedelius); fil. kand. 23 mars 1842; disp. 27 maj...

Boye, Fredrik C, Skriftställare, Arméofficer, Konsthistoriker (1773 – 1857)

8. Fredrik Carl Boye af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 7 juli 1773 i Stralsund, d 8 febr. 1857 i Stockholm. Föräldrar: dv. ryttmästaren friherre Fredrik Boije af Gennäs, sedermera postdirektör i Stralsund samt titulär landshövding, och Fredrika Karolina von Blessing. Volontär i Blixenska regementet 1 juni 1775; kvartermästare i Västgöta kavalleriregemente 6 juni 1776; kornett i ...

Braunerhjelm, C Axel G, Kavalleriofficer, Militärhistoriker (1872 – 1943)

2. Carl Axel Georg Braunerhjelm, f. 8 febr. 1872 på Hjulsta i Enköpings-Näs församling. Föräldrar: överstelöjtnanten Karl Gustav Georg Braunerhielm och Adelaide Emilia Ebba Ulrika Sparre. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Beskowska skolan ht. 1883–vt. 1888; studerade vid Philp och Hellgrens privata institut ht. 1888–1889; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Nya elementarskolan i Stoc...

Breda, von, Lukas, Konsthistoriker, Konsthandlare (1726 – 1799)

2. Lukas von Breda d. y., den föregåendes son, f. 11 sept. 1726 i Stockholm, d. 20 juni 1799 därstädes. Dispaschör vid sjöassuranskompaniet; erhöll K. fullmakt som svensk dispaschör 10 dec. 1796. LFrKA 1778.

Gift 1753 med Johanna Kornelia Piper, f. 2 juni 1725, d. 10 jan. 1777, dotter till skeppsklareraren och handlanden Johan Henriksson Piper i Stockholm.

Brilioth, Yngve T, Präst, Kyrkohistoriker (1891 – 1959)

Brilioth, Yngve Torgny, f. 12 juli 1891 i Västra Eds församling. Föräldrar: kyrkoherden Herman August Brilioth och Gertrud Ekeman. Elev vid Visby h. allmänna läroverk; avlade studentexamen därstädes 12 juni 1907; student i Uppsala 3 sept. s. å.; fil. magister 30 maj 1910; fil. lic. 30 maj 1913; disp. för fil. doktorsgrad 7 dec. 19.15; fil. doktor 31 maj 1916; teol. kand. 15 dec. 1917; avlade...

Bring, Erland Samuel, Historiker (1736 – 1798)

1. Erland Samuel Bring, f. 19 aug. 1736 i Ausås, d. 20 maj 1798 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden i Ausås och Strövelstorp Jöns Bring och Kristina Elisabet Lagerlöf. Student i Lund 18 apr. 1750; avlade juridisk ämbetsexamen 1757; fil. magister 23 juni 1766. Verkade som praktisk jurist; auskultant i Göta hovrätt 4 nov. 1757 och i Svea hovrätt 20 dec. 1760; docent vid juridiska fakulteten i Lund ...

Brising, G V Harald, Konsthistoriker (1881 – 1918)

Brising, Gustaf Victor Harald, f. 1 okt. 1881 i Stockholm, d. 21 dec. 1918 å Bergshyddan, Djurgården. Föräldrar: grosshandlaren Nils Gustav Johansson och Emilia Charlotte (Danielsson) Östragård. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm ht. 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1899; idkade studier huvudsakligen i Stockholm s. å.–1900; student vid Uppsala universitet 14 sept. 1900; fi...

Broberg, Johan Valentin, Läkare, Medicinhistoriker (1825 – 1887)

Broberg, Johan Valentin, f. 14 febr. 1825 i Stockholm, d. 28 aug. 1887 därstädes. Föräldrar: sidenkramhandlaren Johan Broberg och Sofia Eleonora Körner. Genomgick Klara skola och Stockholms gymnasium; student i Uppsala 8 juni 1844; disp. 26 maj 1847 (Quæ a rege Caroli XI ad ducem Gottorpiensem restituendum intra annos MBCLXXIX–MDCLXXXIX sint acta, dissertatio academica, p. VI; pres. K. F. I....

Brocman, Nils Reinhold, Historiker, Översättare, Bibliotekarie, Jurist (1731 – 1770)

3. Nils Reinhold Brocman, f. 1 nov. 1731 i Norrköping, d. 21 maj 1770 i Stockholm. Föräldrar: tobaksfabrikören Adam Reinhold Broocman och Kristina Corylander. Student i Uppsala 28 mars 1743 och i Lund 15 dec. 1745; disp. i Lund 16 dec. 1749 (Dissertatio theologica de influentia ministerii ecclesiastici in opus regenerationis; pres. J. Corylander) och 28 juli 1750 (De sanctitate legatorum sag...

Broman, Friedrich Conrad Albrekt, Historiker, Rikshistoriograf (1758 – 1800)

3. Friedrich Conrad Albrekt Broman, den föregåendes brorson, f. 17 apr. 1758 på Svartsjö i Sånga församling, Stockholms län, d 2 maj 1800 i Stockholm. Föräldrar: landshövdingen Karl Broman och Antoinetta Maria Stierncrona af Söderby. Student i Uppsala 3 dec. 1772. E. o. kanslist i riksarkivet 10 maj 1775; erhöll transport till antikvitetsarkivet 20 sept. 1779; amanuens därstädes 18...

Brulin, J O Herman, Historiker, Bibliotekarie, Arkivman (1875 – 1960)

Brulin, Johan Olof Herman, f. 23 maj 1875 på Stensholmen i Rackeby församling. Föräldrar: godsägaren Johan Anders Herman Brulin och Louise Angelique Charlotte von Döbeln. Elev vid Skara h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1892; student, i Uppsala 20 sept. s. å.; fil. kand. 30 maj 1895; fil. lic. 31 okt. 1903; disp. 27 maj 1905; fil. doktor 30 maj s. å.; har...

Brunius, Carl Georg, Arkitekt, Konsthistoriker, Akademisk lärare (1792 – 1869)

1. Carl Georg Brunius, f. 23 mars 1792 i Tanum, d. 12 nov. 1869 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden i Tanum och Lur, prosten Gomer Brunius och Mariana Rodhe. Efter enskild undervisning student i Lund 28 mars 1803 och i Uppsala 15 okt. 1811; återvände till Lund, disp. där 19 dec. 1812 (Dissertatio physicoastronomica de propagatione luminis successiva; pres. K. E. Kjellin); filol. kand. 15 dec. 181...

Brunnius, Ericus Erici, Präst, Historiker, Teolog (1597 – 1664)

Brunnius, Ericus Erici, f. 25 mars 1597 på Brunna i Stigsjö församling, d. 23 juli 1664 i Stockholm. Föräldrar: bonden Erik Olofsson och Marta Eriksdotter. Elev i Gävle skola 1613; student i Uppsala 13 nov. 1617; disp. 23 nov. 1622 (Philosophiae civilis disputatio prima de definitione et divisione eiusdem; pres. Jonas Magni Wexionensis) och juli 1625 (Disputatio physica de principiis corpori...

Bruzelius, Magnus, Präst, Historiker, Arkeolog (1786 – 1855)

1. Magnus Bruzelius, f. 10 aug. 1786 i Västra Tommarps prästgård, d. 29 jan. 1855 i Lund. Föräldrar: kontraktsprosten Nils Nilsson Bruzelius och Johanna Charlotta Sommar. Student i Lund 12 juni 1799; disp. ;20 nov. 1802 (Commentatio academica de Boiorige cimbrorum Italiam invadentium duce; pres. J. Lundblad); filol. kand. 14 dec. 1804; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 12 juni s. å. (Dissertatio...

Bruzelius, Anders Johan, Personhistoriker (1831 – 1901)

5. Anders Johan Bruzelius, den föregåendes broder, f. 26 nov. 1831 i Västra Tommarp, d. 28 febr. 1901 i Stockholm. Elev vid Lunds katedralskola 1846; avlade fullständig studentexamen 28 apr. 1849; student i Lund 30 apr. s. å,; disp. 25 maj 1850 (Beskrifning öfver fornsaker funna i Skåne, jemte inledande anmärkningar öfver svenska antiqviteter i allmänhet, 1; pres. N. G. Bruzelius);...

Bureus, Laurentius, Historiker, Riksantikvarie (1623/24 – 1665)

5. Laurentius Bureus (Lars Bure), den föregåendes kusins son, f. 1623 eller 1624, troligen i Stockholm, d. 1665 (själaringning 30 dec.) därstädes. Föräldrar: hovpredikanten, sedermera biskopen i Strängnäs Jacobus Zäbråzynthius (Bureus) och Katarina Nilsdotter Bothniensis Stiernman. Åtnjöt undervisning i hemmet av Erik Runell-Palmskiöld; student i Uppsala 4 nov. 1640; erhöl...

Burman, Fale Abrahamsson, Historiker, Skolman (1758 – 1809)

2. Fale Abrahamsson Burman, den föregåendes kusins sonson, f. 7 apr. 1758 i Kall, f 20 juli 1809 i Härnösand. Föräldrar: geschwornern vid Åreskutans kopparverk, sedermera bergmästaren i Västerbotten Abraham Vilhelm Burman och Beata Margareta Sundel. Elev vid gymnasiet i Härnösand 1770–72; student i Uppsala 16 mars 1774; disp. 28 apr. 1781 (De spatio; pres. P. N. Christiernin); fil....

Bygdén, Anders Leonard, Filosof, Personhistoriker, Biblioteksman (1844 – 1929)

Bygden, Anders Leonard, f. 3 mars 1844 i Spånga. Föräldrar: revisorn vid postverket Olof Bygden och Karolina Albertina Moritz. Åtnjöt undervisning vid privatläraren J. Zetterljungs skola i Stockholm; elev vid Umeå h. elementarläroverk ht. 1856; avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1863; inskriven vid Uppsala universitet 18 maj s. å.; fil. kand. 14 dec. 1870; disp. 22 maj 1872,; fil. doktor ...

305 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se