Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
7 träffar, sida:  1 
Brahe, Margareta, Donator, Godsägare, Hovdam (1603 – 1669)

8. Margareta Brahe, den föregåendes syster, f. 28 juni 1603 på Rydboholm, d 15 maj 1669 på Weferlingen. Kom vid unga år till hovet; hovmästarinna hos drottning Kristina 26 febr. 1644; följde kronprins Karl till faderns dödsbädd i i Göteborg 1660.

Gift 1) 4 juli 1633 med, riksrådet och riksstallmästaren, friherre Bengt Bengtsson Oxenstierna, f. 10 nov. 159...

De la Gardie, Johanna Eleonora, Författare, Hovdam (1661 – 1708)

12. Johanna Eleonora De la Gardie, den föregåendes syster, f. 26 juni 1661 i Hamburg, d 27 dec. 1708 i Stockholm (begraven 10 jan. 1709 i Jakobs kyrka därstädes). Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora 1680.

Gift 28 febr. 1691 i Hamburg med sin kusin, generallöjtnanten greve Erik Gustav Stenbock, f. 1662, levde ännu 1716, i hans första gifte.

De la Gardie, Marie Sophie, Industriidkare, Hovdam (1627 – 1694)

6. Marie Sophie De la Gardie, den föregåendes svägerska, dotter till D. 3, syster till D. 4, 7, 8 och 9, f. 1627, d 22 aug. 1694 i Stockholm. Boren ...

De la Gardie (f. Taube), Cathérine Charlotte, Filantrop, Hovdam (1723 – 1763)

14. Catherine Charlotte De la Gardie, f. Taube, den föregåendes sonhustru, f. 5 apr. 1723 i Stockholm, d 24 mars 1763 därstädes (begraven i Veckholms kyrka). Föräldrar: riksrådet och överamiralen greve Edvard Didrik Taube och Kristina Maria Falkenberg af Trystorp. Hovfröken hos kronprinsessan Lovisa Ulrika 1744—48.

Gift 4 dec. 1748 på Stockholms slott med greve Pontus Fredri...

Düben, von, Emerentia, Hovdam (1669 – 1743)

4. Emerentia Düben, friherrinna von Düben, dotter till D. 2 och syster till D. 3, D. 5 och D. 6, f. 24 maj 1669, d. 22 mars 1743 i Stockholm (Ad. Fredr.). Kammarjungfru hos drottning Ulrika Eleonora d. ä. samt barnpiga hos Ulrika Eleonora d. y. 1690; hovfröken samt kammarfröken 1717; adlad — jämte sina bröder Joachim (D. 5) och Anders (D. 6) — 2 maj 17...

Eketrä, Märta E M, Hovdam (1851 – 1894)

2. Märta Elisabeth Margareta Eketrä, f. 4 nov. 1851 i Stockholm (Hovf,), d. 26 aug. 1894 på Ulriksdals slott. Föräldrar: översten och kabinettskammarherren Johan Gabriel E. och Stanislas Margareta Tersmeden. Hovfröken hos drottning Sophie 21 okt. 1872: kammarfröken hos drottningen 15 maj 1889. – Ogift.

Fersen, von (g. Piper), Eva Sophie, Hovdam (1757 – 1816)

9. Eva Sophie (von) Fersen, syster till F. 8, f. 30 mars 1757 i Stockholm (Jak.), d. 11 febr. 1816 på Lövstad, Kimstads sn (Ög.). Hovfröken, från 8 april 1786 hovmästarinna hos hertiginnan, sedermera drottning Hedvig Elisabeth Charlotta. Ägde Lövstad, Östergötland.

G. 21 mars 1777 m. kammarherren greve Adolph Ludvig Piper, f. 10 jan. 1750 i Stockholm (dp 12 jan. i ...

7 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se