Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
(Bielke), Nils Pedersson, Häradshövding, Kammarråd, Hovjunkare (– 1550)

15. Nils Pedersson (Bielke), son till B. 11, f. omkring 1502, d 20 eller 21 maj 1550 genom drunkning i Bråviken. Uppfostrades delvis i Danmark; hovjunkare vid Gustav I:s hov; kammarråd 1544; var tillika häradshövding i Oppunda härad.

Gift 9 juli 1537 i Söderköping med Anna Hogenskild, f. jan. 1513 på Nyn...

Adelcrantz, Carl Fredric, Arkitekt, Riksdagsledamot, Teaterdirektör, Hovjunkare, Underceremonimästare (1716 – 1796)

2. Carl Fredric Adelcrantz, den föregåendes son, f. 30 jan. 1716, d 1 mars 1796. Student i Uppsala 22 febr. 1734 (samt ånyo 12 okt. 1738?); auskultant i kammarrevisionen 10 mars 1735; deltog i ritarakademins undervisning på slottet från 1735; ägnade sig efter faderns död, 1739, helt åt arkitekturstudier och företog i sådant syf...

Adlerfelt, Gustaf, Hovjunkare (1671 – 1709)
1. Gustaf Adlerfelt, f. 1671, † 28 juni 1709. Föräldrar: hovkamreraren Karl Johansson, adlad Adlerfelt, och Rebecka Hager. Student i Uppsala 28 febr. 1684; höll där år 1693 en latinsk oration med anledning av dv. kronprinsens födelsedag; disp. i juni 1696 (Equites sive de ordinibus equestribus disquisitio, pres. P. Lagerlöf); företog åren 1696—1700 utländska resor, under vilka han besökte Danma...
Adlerstedt, Lorens Jacob, Kammarherre, Kammarråd, Hovjunkare (1699 – 1756)

1. Lorens Jacob Adlerstedt, f. 14 aug. 1699, d 25 nov. 1756. Föräldrar: kommerserådet Karl Adlerstedt och hans första hustru, Katarina Bång. Auskultant i kommerskollegiet 22 aug. 1716; v. notarie 1717; nödgades 1718 av Karl XII att avstå från en tillämnad resa till England och tjänstgöra som fältkommissarie vid armén i No...

Banér, Peder Axelsson, Amiral, Hovjunkare (– 1565)

4. Peder Axelsson Banér, f. 1540 eller 1541 enligt gängse uppgift, d 7 juli 1565. Föräldrar: riksrådet Axel Nilsson (Banér) och Margareta Bielke. Studerade i Odense 1551—54; hovjunkare hos Erik XIV; hövitsman på det stora skeppet Finska svan 1563 —65; tillika underamiral i Jakob Bagges flotta våren 1563 samt i Klas Flemings och Klas Horns flotta 26 juni 1564. — Ogift.

Bielkenstierna, Hans Klasson, Sjöofficer, Amiral, Hovjunkare (1574 – 1620)

1. Hans Klasson Bielkenstierna, f. 25 sept. 1574 på Åkerö, d 28 febr. 1620 på Årsta i Österhaninge. Föräldrar: amiralen Klas Hansson och Kerstin Ryning. Hovjunkare hos hertig Karl; befallningsman på Kastelholms slott och över Åland 8 mars 1598 (förnyad fullmakt 27 dec. s. å.); befälhavare över några skepp på kryssning i Östersjön 14 aug. 1599; underam...

Bååt, Seved, Lagman, Riksråd, Hovrättspresident, Hovjunkare, Universitetskansler, Riksskattmästare (1615 – 1669)

2. Seved Bååt, friherre till Härlunda, herre till Fållnäs, Sundbyholm, Skärsholm och Myrö, f. 1 jan. 1615 på Fållnäs i Sorunda församling, d. 19 aug. 1669 i Stockholm. Föräldrar: assessorn i Svea hovrätt Bo Gustavsson Bååt och Anna Ribbing. Student i Groningen 13 juni 1634; hovjunkare; bevistade riksdagarna 1633—68; assessor i kammarrevisionen 1639; kammarråd 9 aug. 1641 (ed 21 aug...

Celsing, Gustaf, Diplomat, Kommerskollegiepresident, Hovjunkare (1723 – 1789)

2. Gustaf Celsing, den föregåendes son, f. 9 jan. 1723 i Stockholm, d av slag 30 jan. 1789 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1733; erhöll på riksens ständers tillstyrkan anslag för studier i de orientaliska språken 2 maj 1739 och 13 okt. 1743. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 1740; hovjunkare 1745; avfärdad till Konstantinopel fö...

Derfelt, Johan, Sjöofficer, Hovjunkare (1561 – 1633)

Derfelt, Johan (ej Joachim), f. 1561, d. 27 juni 1633 i Reval. Föräldrar: trol. borgaren i Dorpat Hans Derfelt och Sophia (eller Dorothea) Bock. Student (Dorpatensis) vid Rostocks univ. juli 1585; reste även i Frankrike, England, Italien och Spanien; var 1593 (instr. 19 aug.) kapten på hertig Karls skepp Svan och Gripen på resa till Spanien och Portugal; 1595 (instr. 27 juni) kapten på Engel...

Drake, Arvid Knutsson, Landshövding, Krigsbefäl, Hovjunkare (– troligen 1618)

1. Arvid Knutsson Drake, d. trol. i slutet av 1618 och säkert före 23 mars 1619, då änkan fick bekräftelse på hans förläningar. Föräldrar: fältöversten Knut Håkansson (Hand) och Märta Arvidsdotter (Drake). Upptog med Johan III:s tillstånd 26 nov. 1574 möderneättens släktnamn och förde merendels dess vapen; stallmästare hos Johan III 1576; hovjunkare 1579; ryttmästare vid Östgötafanan 3 juni ...

Ehrencreutz, Olof Benjamin, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarherre, Hovrättsråd, Hovjunkare (1702 – 1772)

2. Olof Benjamin Ehrencreutz, den föregåendes son, f. 26 aug. 1702 på Erendal, Frustuna sn (Söd.), d. 2 sept. 1772 på sin egendom Älghammar, Björnlunda sn (Söd.). Student vid Uppsala univ. 2 maj 1715; hovjunkare 5 juli 1731; auskultant i Svea hovrätt 15 okt. 1735; kammarherre 16 mars 1737; assessor i nämnda hovrätt 18 maj 17...

Ekeblad, Christopher Johansson, Arméofficer, Poet, Hovjunkare (1592 – 1664)

1. Christopher Johansson Ekeblad (skrev sig Christopher Jahansson Ekebladh), f. 16 maj 1592 på Stola, Strö sn (Skarab.), d. 28 mars 1664 där. Föräldrar: ryttmästaren och häradshövdingen Johan Andersson (E.) och Anna Christophersdotter (Forstenasläkten). I tjänst hos Kils Classon Bielke 1602–04, hos hertig Karl 1605&ndash...

Ekeblad, Johan (Joan, Jean, Jahan), Diplomat, Kammarherre, Hovjunkare (1629 – 1697)

2. Johan Ekeblad (skrev sig Joan, Jean eller Jahan E. eller Ekebla), den föregåendes son, f. 26 juli 1629 på Skog i Sparlösa sn (Skarab.), d. 12 jan. 1697 på Tössegården i Sunnersbergs sn (Skarab.). Student vid univ. i Frankfurt a. d. Oder 1644; deltog i M. G. De la Gardies ambassad till Frankrike 1646–juni 1649; hovjunkare hos...

Essen, von, Fredric Ulric, Riksdagsledamot, Kammarherre, Hovjunkare (1721 – 1781)

2. Fredric Ulric von Essen, f. 22 juli 1721, d. 18 sept. 1781 på Kavlås, Hömbs sn (Skarab.). Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Reinhold Wilhelm von Essen och grevinnan Margaretha Christina Frölich. Page vid hovet 11 dec. 1733; hovjunkare 26 sept. 1740; kammarherre 26 jan. 1757; tjänstgörande kammarherre hos kro...

Frankelin, Henrik, Häradshövding, Hovjunkare (– 1610)

Frankelin (Franklin, Francklyn), Henrik, d 4 maj 1610 (enl inskr i Undenäs brunna kyrka). Föräldrar: Rowland F (egen uppg i nedannämnda stambok) o Dorotea Patavin (enl Palmskiöld) eller Petevine (jfr Wik-land). Uppgives »någre år» ha tjänat vid hertig Karls hov enligt dennes rekommendationsbrev för honom till hertig Sigismund 21 juni 1581, redovisas s å bland hertig Karls hovjunkare (RK...

Gyllencreutz, Carl Gustaf, Häradshövding, Lagman, Landshövding, Hovjunkare (1637 – 1720)

Gyllencreutz, Carl Gustaf, f 28 juni 1637, d 8 dec 1720 på Alby, Botkyrka (Sth). Föräldrar: löjtn Alf G o Catharina Watts. Inskr vid UU 28 april 53, hovjunkare 63, sekr vid O W Königsmarcks ambassad till Frankrike 10 juni 65, kommissarie i reduktionskoll 14 mars 70, tillika häradsh i Vallentuna, Seminghundra, Långhundra o Lyhundra härader (Sth) 30 dec 74, led av ständernas undersökn: kommiss...

Lorichs, Anders, Diplomat, Hovjunkare (– 1584)

1 Lorichs, Anders, f i Flensburg, d 1584 tidigast 24 okt (Biographica) i Sthlm. Föräldrar: rådmannen Thomas Lorck o Christine. Tjänade i ungdomen kejsaren Karl V (Sköldebrevsaml), i fransk tjänst åtminstone 57–58, i dansk tjänst åtminstone 62 (Kancelliets Brevbøger)–66, fick jämte sina bröder sitt adelskap ...

Näf (Neaf), Jacob, Häradshövding, Ståthållare, Hovjunkare (– 1598)

Näf (Neaf), Jacob, d hösten 1598 i Stora Tuna, Kopp. Föräldrar: John Neaf o Jonata Vischart (Fasti Skyttiani, s 16 f). Småsven hos Johan III åtminstone från sommaren 71 (Klädkammarens arkiv II A:34:5) o ännu 72 (d:o 35:1, f 47), ryttare senast 73 (KrA), hovjunkare åtminstone från okt 78 (K 15) o ännu 82 (RKB 55:6), fogde vid Johan III:s slott Örby (nu Örbyhus) i Vendel, Upps, senast 82 (Sand...

Posse Knutsson, Jöran, Häradshövding, Riksråd, Kavalleriofficer, Hovjunkare (1556 – 1616)

2 Posse Knutsson, Jöran, brorsons sonson till P 1, f 14 jan 1556 i Tun, Skar (Loenbom), d 8 mars 1616 i Danzig (Ericsbergsarkiv...

Ridderstolpe, Carl Johan, Riksdagsledamot, Riksråd, Kammarherre, Hovjunkare (1718 – 1785)

Ridderstolpe, Carl Johan, dp 30 sept 1718 i Sthlm, Skeppsh, d 29 jan 1785 där, Jak o Joh. Föräldrar: viceamiralen o presidenten, frih Carl R o Margareta Gyllenkrok. Volontär vid Sthlms eskader 28, arklimästare 28 jan 29, konstapel där 15 juni 33, inskr vid UU 21 febr 34, auskultant i Sthlms rådhus- o kämnärsrätter 21 mars 37, i Svea hovr&aum...

Scheele, von, Frans A, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Hovjunkare, Kammarjunkare (1795 – 1863)

2 von Scheele, Frans Adolf, sysslings son till S 1 (Hildebrand), f 21 okt 1795 i Byarum, Jönk, d 20 juli 1863 i Filipstad. Föräldrar: bruks- o godsägaren Adolf Fredrik v S o Henrika Christina v Knorring. Inskr vid LU 28 okt 09, kameralex 12 juni 11, bergsex där 6 juni 12, auskultant i Göta hovrätt 12, i Bergskoll 23 mars 14, geschworners titel 8 de...

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se