Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
31 träffar, sida:  1 
Berg, Karl Johan, Statsråd, Hovrättspresident, Riksdagsman (1819 – 1905)

Berg, Karl Johan, f. 28 jan. 1819 i Stockholm, d 25 febr. 19Q5 därstädes. Föräldrar: rådmannen i Stockholm Johan Olof Berg och Kristina Katarina Åberg. Genomgick Hillska skolan; student i Uppsala 12 juni 1836; avlade kameralexamen 13 juni 1837 och hovrättsexamen 3 dec. 1840. E. o. kammarskrivare i generaltullstyrelsen 5 juli 1837; e. o. kanslist i justiti...

Bielke, Nils Turesson, Riksråd, Hovrättspresident, Guvernör (1569 – 1639)

21. Nils Turesson Bielke, den föregåendes broder, f. 5 nov. 1569, d 17 dec. 1639 på Salsta. Inskrevs vid universitetet i Rostock 1588 och var 1591 inskriven vid universitetet i Siena, som han s. å. lämnade, samt var 22 aug. s. å. i Venedig. Var en av de »herrer, junkere och hovtjänere, som giorde tjenest för Kon. Ma:tt, mäden h...

Bonde, Carl, Riksråd, Hovrättspresident, Riksmarskalk (1741 – 1791)

11. Carl Bonde, son av B. 9 i hans andra gifte, f. 11 sept. 1741 på Hässelby, Spånga socken, d 4 aug. 1791 på Sävstaholm. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Kunhult, Sävstaholm och Vibyholm. Student i Uppsala okt. 1754, vistades där till 27 okt. 1756 och ånyo från 15 okt. 1757 till 11 m...

Bonde, Carl, Diplomat, Hovrättspresident, Kungligt råd, Ämbetsman (1648 – 1699)

7. Carl Bonde (Bondhe), brorson till B. 6 och son till B. 5 i hans andra gifte, f. 11 okt. 1648 i Stockholm, d 16 dec. 1699 därstädes. Greve till Björnö i Frötuna socken i Roslagen (1695), friherre till Hässelby (till 1680 friherre till Laihela), herre till Toftaholm, Tyresö, Gravsten, Väsby och Resitsa. Student i Uppsala nov. 1660;...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618—...

Bååt, Seved, Riksråd, Hovrättspresident, Riksskattmästare (1615 – 1669)

2. Seved Bååt, friherre till Härlunda, herre till Fållnäs, Sundbyholm, Skärsholm och Myrö, f. 1 jan. 1615 på Fållnäs i Sorunda församling, d. 19 aug. 1669 i Stockholm. Föräldrar: assessorn i Svea hovrätt Bo Gustavsson Bååt och Anna Ribbing. Student i Groningen 13 juni 1634; hovjunkare; bevistade ...

Carlsson, J Gustaf, Hovrättspresident, Statssekreterare (1743 – 1801)

2. Johan Gustaf von Carlson, f. 15 nov. 1743 på Långbro i Vårdinge socken, d. 10 dec. 1801 i Stockholm, begraven i parken på Mälby. Föräldrar: kammarherren Johan von Carlsson och Maria Lovisin. Student i Uppsala 12 apr. 1760; erhöll testimonium academicum 10 dec. 1761. E. o. kanslist i krigsexpeditionen 27 maj 1762; avlade examen i kanslikollegiet 29 mars 1763; kopist 6 juni 1764; kansl...

Cederhielm, Germund, Landshövding, Hovrättspresident, Domare (1661 – 1741)

2. Germund Cederhielm, före adlandet Palm och Palmstedt, friherre till Säby och Cedersberg, den föregåendes son, f. 13 sept. 1661. d 26 aug. 1741 på Charlottenborg i Vinnerstads socken. Inskriven i Växjö skola 4 juni 1672; student i Uppsala 22 juli 1675—1681. Avlade askultanted i Göta hovrätt 9 jan 1677. Auskultant i Gö...

Cederhielm, Germund Carl, Landshövding, Boksamlare, Hovrättspresident (1717 – 1789)

6. Germund Carl Cederhielm, sonson till C. 2, den föregåendes kusins son, f. 9 maj 1717 på Sörby, d 30 okt. 1789 , därstädes. Föräldrar: lagmannen i Tiohärads lagsaga Erik Germund Cederhielm och Katarina Ebba Natt och Dag. Student i Uppsala 1 okt. 1730; erhöll »in optima forma» testimonium academicum 29 nov. 1732; stud...

Cederholm, Bernhard, Hovrättspresident, Domare (1678 – 1750)

Bernhard Cederholm, f. 24 maj 1678 i Stockholm, d 18 aug. 1750 på Grimstad, Östra Skrukeby socken. Föräldrar: inspektören vid stora sjötullen Nils Björnsson och Katarina Nyman. Student i Uppsala 27 okt. 1688; företog en utrikes studieresa genom Danmark, Tyskland, Holland, England och Frankrike. E. o. kanslist i justitierevisionen sept. 1699; sekretera...

Clerk, Hans Hansson, Sjöofficer, Landshövding, Hovrättspresident, Kungligt råd (1639 – 1711)

3. Hans Hansson Clerk, den föregåendes son, f. 3 juni 1639 i Stockholm, d 18 apr. 1711 i Arboga. Student i Uppsala febr. 1647; avsändes som ambassadjunkare till England 1661; kvardröjde utomlands samt blev därunder student i Leiden 19 dec. 1661 och gick sedermera till sjöss i holländsk krigstjänst; löjtnant vid amiralitetet 25 nov. 1663...

Creutz, Ernest Johann, Landshövding, Riksråd, Hovrättspresident (1619 – 1684)

2. Ernest Johann Creutz, den föregåendes broder, f. 20 maj 1619, d. 24 febr. 1684 i Åbo. Friherre till Kasseritz, herre till Malmgård i Pyttis socken, Sjundby i Sjundeå socken, Tammerfors m. fl. i Finland samt Gustavsberg på Värmdön, Kristineholm i Allhelgona socken och Helgo i Tystberga socken. Student i Dorpat 30 maj 1633 och i Leiden ...

De la Gardie, Gustaf Adolf, Riksråd, Kavalleriofficer, Hovrättspresident (1647 – 1695)

10. Gustaf Adolf De la Gardie, den föregåendes brorson, son till D. 4 och 5, f. 11 dec. 1647 i Stockholm, d 5 mars 1695 på Värnanäs' sätesgård, Halltorps socken. Greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kägleholm, Magnusberg, Mariedal, Vänngarn och Värnanäs. Student i U...

Durell (Dureel), Magnus Nilsson, Diplomat, Landshövding, Hovrättspresident, Domare (1617 – 1677)

Magnus Nilsson Durell (skrev sig Dureel), före adlandet Durelius, f. 3 maj 1617 i Norrköping, d. 26 sept. 1677 på Klämestorp, Järstorps sn (Jönk.). Föräldrar: handelsborgmästaren i Norrköping Nils Månsson och Elisabeth Hård af Segerstad. Student vid Uppsala univ. dec. 1632, disp. där 1634 och 1635; student vid Leidens univ. ...

Elliot, Johan Erik, Hovrättspresident, Justitiekansler (1844 – 1927)

Johan Erik Elliot, f. 9 aug. 1844 på Karlberg i Solna, d. 14 april 1927 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: löjtnanten Johan Isac Elliot och Christina Augusta Åkerlund. Student vid Uppsala univ. 22 maj 1861; jur. preliminärex. där 30 maj 1862; hovrättsex. där 23 maj 1864; kameralex. där 26 maj s. å.; e. o. kanslist i Justitie-revisione...

Frölich, Carl, Landshövding, Hovrättspresident (1680 – 1754)

2 Frölich, Carl, son till F 1 i hans 1: a g, f 1680 i Västergötland, begr 17 dec 1754 i Sthlm (Maria). Musketerare vid livgardet 1 juni 1696–31 juli 1697, fänrik vid Hälsinge reg 17 juli 1699, löjtn där 13 nov 1700, livdrabant 27 sept 1701, kapten vid grenadjärerna s å, överstelöjtn vid sv adelsfanan 14 juli 1710, konfir...

Frölich, Carl Gustaf, Arméofficer, Landshövding, Hovrättspresident, Kungligt råd (1637 – 1714)

1 Frölich, Carl Gustaf, f 1637, d trol 4 mars 1714 i Sthlm (själaringn i Nik o Ty 5 mars). Föräldrar: översten Hans Christoffer F o Elisabet v Plessen. Kornett vid överste Wolmar Wrangels kav:reg 21 aug 1665, kaptenlöjtn vid Kalmar reg 26 febr 1670, kapten vid Jämtlands reg, major där 10 juli 1676, överstelöjtn:s titel o k...

Gyllenhaal, Lars Herman, Hovrättspresident, Justitiestatsminister, Riksdagsman (1790 – 1858)

4 Gyllenhaal, Lars Herman, f 20 mars 1790 på Härlingstorp, N Ving (Skar), d 22 dec 1858 där. Föräldrar: godsägaren Lars Herman G o frih Hedvig Margareta Leuhusen. Inskr vid UU 12 dec 02, sekr i Linnéska inst i Uppsala 06, kansliex 10 juni 08, hovrättsex 2 dec 08, eo kanslist i justitierevisionsexp 6 juni 09, auskultant i Göta hovrätt 1 dec...

Hammarberg, Henrik, Poet, Kavalleriofficer, Hovrättspresident (1686 – 1768)

Hammarberg, Henrik, f 27 sept 1686 på Viredaholm, Vireda (Jönk), d 25 jan 1768 där. Föräldrar: överjägmästaren Gustaf H o Brita Henriksdtr. Inskr vid LU 4 dec 02, vid universitetet i Greifswald 19 maj 05, jur disp där 5 sept 05, auskultant i Göta hovrätt 16 nov 07, regementskvartermästare vid N skånska kavalleriet 9 nov ...

Hammarskjöld, K Hjalmar L, Diplomat, Hovrättspresident, Statsminister, Justitieminister, Ecklesiastikminister, Lantförsvarsminister (1862 – 1953)

5 Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard, f 4 febr 1862 i Tuna (Kalm), d 12 okt 1953 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: löjtnanten o godsägaren Knut Vilhelm H o Maria Lovisa Cecilia Vilhelmina (Mimmi) Cöster. Mogenhetsex vid Uppsala h a l 21 maj 78, inskr vid UU 13 sept 78, FK där 25 maj 80, JK där 25 okt 84, eo notarie i Svea hovrätt 31 okt 84, sekr ...

Hasselrot, Berndt F E, Hovrättspresident, Justitieombudsman, Justitieminister (1862 – 1930)

4 Hasselrot, Berndt Fridolf Engelbrekt, son till H 2 i hans andra g, f 23 mars 1862 på Sämsholm, N Säm (Älvsb), d 14 okt 1930 på Gripsnäs, Kärnbo (Söd). Mogenhetsex vid h a l i Växjö 31 maj 81, inskr vid LU 13 sept 81, hovrättsex där 30 maj 85, tingstjänst i domsaga o förordn i Göta hovrätt 85&md...

Kurck, Jöns, Riksråd, Hovrättspresident, Ståthållare (1590 – 1652)

3 Kurck, Jöns, f 1590 i Finland, d 21 maj 1652 i Åbo. Föräldrar: häradsh Knut Jönsson o Brita Gylta. Ryttmästare vid sv kavalleriet 23 juli 19—22, ryttmästare vid adelns rusttjänst i Sverige o Finland 19 jan 24, ståth över Åbo slott o län 26—29, över Viborgs slott o län 30—32, president i Åb...

Kurck, Knut, Riksråd, Hovrättspresident, Kollegiepresident (1622 – 1690)

4 Kurck, Knut, son till K 3 i hans första g, f 8 sept 1622 på Laukko, Vesilax, Tavasteh, Finland, d 26 juli 1690 i Sthlm (begr i Näshulta, Söd). Inskr vid UU aug 34, vid univ i Leiden 14 febr 43, landsh i Västmanlands län 10 jan 51, riksråd 12 febr (tilltr 20 febr) 60—82, dessutom assessor (generalkommerseråd) i kommerskoll 2 juni 60, led av r...

Leijonhuvud, Samuel Abraham, Landshövding, Hovrättspresident, Riksdagsman (1785 – 1843)

8 Leijonhufvud, Samuel Abraham, f 8 nov 1785 i Kristianstads gamisonsförs, d 27 nov 1843 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: överstelöjtn frih Abraham L o Sara Christina Löfvenskjöld. Inskr vid LU 9 okt 00, hovrättsex 18 maj 03, auskultant i Göta hovrätt 27 okt 03, eo kanslist i justitierevisionen okt 07, hä-radsh:s fullm 7 maj 10, kammar...

Leijonmarck, Carl E, Hovrättspresident, Justitieombudsman (1855 – 1926)

3 Leijonmarck, Carl Evald, sonsons son till L 2, f 30 jan 1855 i Sthlm, Klara, d 29 jan 1926 där, Hedv El. Föräldrar: kammarherren Evald Gustaf Leyonmarck o Aurore Östberg. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 20 maj 73, inskr vid UU 29 sept 73, FK 25 maj 78, jur utr kand 24 nov 83, eo notarie i Svea hovrätt 3 dec 83, auskultant i skånska hovrätten 16 juli 84,...

Lindhagen, Arthur, Hovrättspresident, Domare, Ämbetsman (1884 – 1950)

6 Lindhagen, Arthur, son till L 2 i hans andra g, f 21 juli 1884 i Sthlm, Hedv El, d 14 febr 1950 där, Kungsh. Mogenhetsex vid Nya elementarsk i Sthlm 21 maj 02, inskr vid UU 9 sept 02, jur fil ex 13 dec 02, jur utr kand 6 april 07, allt vid UU, eo notarie i Svea hovrätt 11 april 07, tingstjänstg i Uppsala läns norra domsaga 09—10, sekr i komm ang egn...

Marks von Würtemberg, Erik T, Hovrättspresident, Domare, Utrikesminister (1861 – 1937)

2 Marks von Würtemberg, Erik Teodor, sonsons sonson till M 1, f 11 maj 1861 i Ejörnlunda, Söd, d 5 mars 1937 i Saltsjöbaden, Sth (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: underlöjtn frih Ulrik Johan Teodor Ludvig M o Clara Gustafva Kjellgren. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 13 juni 78, inskr vid UU 26 sept 78, FK 25 maj 80, jur utr kand d&au...

Munck af Rosenschöld, Thomas, Hovrättspresident, Politiker (1813 – 1893)

3 Munck af Rosenschöld, Thomas, brorson till M 2, f 28 juni 1813 i Lund, d 20 jan 1893 i Sthlm (enl db för Lund). Föräldrar: konsuln Gabriel M o Hedvig Sara Lovén. Elev vid katedralskolan i Lund, inskr vid LU 23 juni 29, filol kand 20 juni 32, FK 18 juni 34, disp pro gradu 15 juni 35, mag 23 juni 35, allt vid LU, inskr vid UU 3 okt 35, ex till rätteg&...

Mörner, Carl, Landshövding, Riksråd, Hovrättspresident (1605 – 1665)

3 Mörner, Carl, son till M 1, f 21 febr 1605 i Sthlm (M:ska släktboken), d 25 maj 1665 i Dorpat (Orig:geneal; Marks v Würtenberg), begr 22 okt 1665 i Rystad, Ög. Kammardräng hos Gustav II Adolf 20, inskr vid UU juni 22, studerade vid univ i Leiden 23–26, kammarjunkare 30, assessor vid Göta hovrätt 17 nov 34, i kammarrev 20 febr 36, deltog i r...

Schlyter, Karl J D, Hovrättspresident, Domare, Justitieminister (1879 – 1959)

2 Schlyter, Karl Johan Daniel, sonson till S 1, f 21 dec 1879 i Karlskrona, d 25 dec 1959 i Sthlm, Matt. Föräldrar: lektorn FD Gustaf Ragnar S o Augusta Elisabeth Cederberg. Mogenhetsex vid H a l i Karlskrona 8 juni 97, inskr vid LU 4 febr 98, FK 14 dec 98, jur fil ex 14 dec 99, jur utr kand 14 sept 01, allt vid LU, e o notarie i Hovrätten över Skåne o Blek...

Stierncrona, Gabriel, Hovrättspresident, Bruksidkare, Justitiekansler (1669 – 1723)

1 Stierncrona, Gabriel (före adl Welt), f 28 sept 1669 i Uppsala (Åkersteins geneal:er, RHA), d 8 sept 1723 (Frese) i Sthlm (Åkerstein). Föräldrar: v slottsfogden Per Larsson Welt o Elsa Stensdtr Lindemarck. Inskr vid UU 22 aug 83, auskultant i Svea hovrätt 91, häradsh i Tjust (Kalmar län) 26 sept 94, i Södertörns domsaga, Sth, 18 april 96,...

31 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se