Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
8 träffar, sida:  1 
Almlöf, Anders, Sjöofficer, Hydrograf (1793 – 1858)

Almlöf, Anders, f. 30 maj 1793 i Markims socken, d. 22 apr. 1858 i Stockholm. Föräldrar: soldaten vid Upplands regemente med rotenamnet Flinta (sedermera volontär vid flottan) och Anna Matsdotter. Genomgick Skeppsholms skola; skeppsgosse 1 jan. 1804; sergeant på förhyrd stat vid arméns flotta 26 apr. 1808; styckjunkare å samma stat 1 maj 1809; sergeant å ordinarie stat 29 nov. s. å.; undergi...

Appelberg, Ossian F, Hydrograf (1852 – 1902)

Appelberg, Ossian Fabian, f. 21 mars 1852 i Norrtälje, d 23 juni 1902 i Uppsala. Föräldrar: fabrikören Oskar Fabian Appelberg och Kristina Vilhelmina Radloff. Genomgick Norrtälje läroverk 1861–69 och teknologiska institutet 1870–73; lantmäterielev 20 juli 1878; avlade lantmäteriexamen 11 apr. 1881; genomgick Ultuna lantbruksinstitut 1881–83; företog med statsunderstöd en studieresa till Böhm...

Ekman, Fredrik Gustaf, Donator, Kemist, Hydrograf (1852 – 1930)

13. Fredrik Gustaf Ekman, son till E. 8, f. 29 aug. 1852 i Stockholm (Skeppsh.), d. 26 febr. 1930 i Göteborg (Domkyrkoförs.). Elev vid Göteborgs realgymnasium 1866–70; studier vid Chalmerska institutet 1870–72; studerade analytisk kemi i Wiesbaden 1873–74; amanuens vid kem. laboratoriet i Uppsala 1877–78; deltog i undersökningen av havsströmmar i Kattegatt, Skagerak och Öresund 187...

Ekman, Fredrik Laurents, Kemist, Hydrograf (1830 – 1890)

12. Fredrik Laurents Ekman, f. 3 okt. 1830 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 1 jan. 1890 i Stockholm (Ad. Fredr.). Föräldrar: lektorn, sedermera prosten Carl Olof Ekman och Lovisa Claesson. Skolgång i Göteborg; student vid Uppsala univ. 6 dec. 1848; assistent vid Uppsala univrs teoretiskt kemiska laboratorium 1854; lärare i botanik vid Upsala lyceum s. å.; fil. kand. i Uppsala 31 maj 1855; tf. ...

Eriksson, Joel Vilhelm, Läroboksförfattare, Hydrograf (1883 – 1930)

Eriksson, Joel Vilhelm, f. 16 nov. 1883 i Enköping, d. 2 juli 1930 i Noret, Järna sn (Kopp.). Föräldrar: folkskolläraren Erik Wilhelm Eriksson och Sofia Albertina Skoglind. Elev vid Enköpings realskola 1893–99, vid Västerås högre allm. läroverk från ht. 1899, mogenhetsex. där 11 juni 1903; student vid Uppsala univ. 14 sept. s. å., fil. kand. där 27 okt. 1908, fil. lic. 29 maj 1918, disp. pro...

Hagelstam, Otto Julius, Sjöofficer, Hydrograf (1784 – 1870)

Hagelstam, Otto Julius, f 11 mars 1784 på Prostvik, Nagu (Åbo o Björneb), d 28 april 1870 i Sthlm (Skeppsh). Föräldrar: kaptenen Gabriel August Hagelberg o Anna Lovisa Qvick. Sergeant vid Sveaborgs eskader april 01, officersex maj 01, fänrik vid armens flotta 16 nov 01, löjtn i flottorna 18-jan 08, löjtn vid arméns flotta 8 dec 08, kapten i flottorna 1 maj 10, kapten i Sjömätningskåren 20 no...

Pettersson, S Otto, Kemist, Hydrograf (1848 – 1941)

1 Pettersson, Sven Otto, f 12 febr 1848 i Gbg, Domk, d 16 jan 1941 där,Johanneb. Föräldrar: grosshandlaren Johan Fredrik Petersson o Emelie Leontine Borgman. Mogenhetsex vid Realgymnasium i Gbg 27 maj 66, inskr vid UU 28 sept 66, FK 21 maj 72, disp 22 maj 72, FD 31 maj 72, allt vid UU, studier i kemisk analys hos prof K R Fresenius, Wiesbaden, Tyskland, 72–74, doc i fysikalisk kemi vid UU 28...

Sandström, Johan Wilhelm, Meteorolog, Hydrograf (1874 – 1947)

Sandström, Johan Wilhelm, f 6 juni 1874 i Degerfors, Vb, d 12 jan 1947 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: snickaren o hemmansägaren Jonas Anton S o Greta Magdalena Sjögren. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 93–96, studier vid StH 94–03 o läsåret 06–07, vetensk biträde vid Statens meteorologiska centralanstalt (SMC) 15 febr 99–02, hydrografisk assistent i Sv hydrografisk-biologiska kommissionen jan 03–1 ...

8 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se