Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
32 träffar, sida:  1 
Balck, Viktor G, Idrottsledare, Militär (1844 – 1928)

Balck, Viktor Gustaf, f. 25 apr. 1844 i Karlskrona. Föräldrar: handlanden Anders Gustav Balck och Karolina Hagström. Ägnade sig först åt sjömansyrket; seglade på handelsfartyg 1856–58 och på örlogsfartyg 1859–60; kadett vid krigsskolan 4 mars 1861; utexaminerad 31 maj 1866; underlöjtnant vid Närkes regemente 19 juni s. å.; genomgick gymnastiska centralinstitutet 13 sept. s. å.–15 maj 1868; k...

Englund, Johan Leopold, Idrottsledare (1868 – 1931)

Englund, Johan Leopold, f. 17 jan. 1868 i Karlskrona, d. 4 april 1931 i Göteborg (Johanneberg). Föräldrar: handlanden Claes Englund och Charlotta Molin. Mogenhetsex. i Jönköping 31 maj 1888; studier vid Göteborgs handelsinst.; anställd i Göteborg; prokurist hos Hugo Scharfenberg & Co., Göteborg, 1893; innehavare (tills, med R. Beyer) av denna firma från 1904. – V. ordf. i idrottsföreningen L...

Friberg, J Wilhelm N, Idrottsledare, Publicist (1865 – 1932)

Friberg, Johan Wilhelm Nicolaus, f 25 juli 1865 i Gbg (Karl Johan), d 16 jan 1932 där (Örgryte). Föräldrar: segelsömmaren Johan Fredrik F o Martina Nicolina Wahlberg. Studier vid Majornas lärov i Gbg, handelsutbildn, bokhållare vid Bohus mek verkstadsab 1882–1925, arkivarie vid Gbgs hantverks- o industrifören 1926–31. Initiativtagare till Örgryte Idrottssällsk (ÖIS) samt ordf där 1887–1925, ...

Gartz, C Gösta W, Idrottsledare, Fortifikationsofficer, Ryttare (1868 – 1939)

Gartz, Claes Gustaf (Gösta) Wilhelm, f 18 febr 1868 i Sthlm (Jak), d 20 nov 1939 där (Engelbr). Föräldrar: bokförläggaren Johan Adolf G o Ebba Frössén. Mogenhetsex i Sthlm 1886, off:ex 17 okt 1888, underlöjtn i fortifikationen 9 nov s å, utex från art- o ingenjörhögsk 1893, elev vid ridskolan på Strömsholm 1893–94, löjtn i fortifikationen 9 mars 1894, kapten 12 aug 1903, fortifikat...

Heijkenskjöld, Adolf D, Idrottsledare, Kavalleriofficer (1850 – 1901)

Heijkenskjöld, Adolf Detlof, f 4 juli 1850 i Ervalla (Ör), d 6 febr 1901 i Sthlm (Svea livg). Föräldrar: kaptenen Frans August Detlof H o Hedvig Sofia v Sydow. Kadett vid Karlberg 2 maj 67, utex 15 maj 72, under-löjtn vid Svea livg 17 maj 72, löjtn 3 dec 75, genomgick GCI 82—84, bitr lär där 1 sept 85—sept 87, kapten vid Svea livg 19 aug 90, kompanichef 22 dec 91, bildade Fören för skidlöpni...

Hellström, Kristian, Affärsman, Idrottsledare, Löpare (1880 – 1946)

Hellström, Kristian, f 24 juli 1880 i Sthlm (Ad Fredr), d 14 juni 1946 där (Kungsh). Föräldrar: fabrikören Edvard H o Anna Louise Stenman. Sv mästare i löpning 500 m o 1 500 m 00, på 1 500 m 01, vann Skandinaviska mästerskapen på 500, 1 500 o 10 000 m 02, kommersiell utbildn i Sthlm, Hamburg o Berlin 03—05, bronsmedalj i OS i Aten på 1 500 m 06, affärsman i London o korrespondent därifrån 06...

Hermelin, Sven D A, Arméofficer, Idrottsledare (1856 – 1923)

4 Hermelin, Sven David Alfred, f 8 febr 1856 i Eskilstuna Fors (Söd), d 23 mars 1923 i Sthlm (Osc). Föräldrar: godsägaren frih David H o Emma Elisabeth Hildegard Blüm. Volontär vid Södermanlands reg 5 mars 73, mogenhetsex vt 75, utex från krigsskolan 11 nov 76, underlöjtn i Södermanlands reg 24 nov 76, vid Livreg:s dragonkår 5 jan 77, genomgick ridskolan på ...

Holmquist, C A F Ivar, Arméofficer, Idrottsledare (1879 – 1954)

2 Holmquist, Carl Axel Fredrik Ivar, son till H 1, f 22 febr 1879 i Helsingborg, d 24 sept 1954 i Djursholm. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 15 maj 97, volontär vid Livreg till fot 22 maj 97, vid Göta livg 12 aug 99, officersex vid Karlberg 25 nov 99, underlöjtn vid Göta livg 8 dec 99, elev vid Krigshögsk 2 okt 02—27 juni 04, löjtn av 2 kl vid Göta livg 26 juni 03, aspi...

Holmström, O Agne L, Idrottsledare, Gymnastiklärare, Friidrottare (1893 – 1949)

2 Holmström, Olof Agne Laurentius, son till H 1, f 29 dec 1893 i Lund, d 22 okt 1949 i Sthlm, Osc. Studentex i Lund 12, gymnastikdinex vid GCI 18, gymnastiklär vid Östra realskolan i Gbg 18—30, sekr i Lingförb 20—30 o inspektör där 28—30, sekr i Sv lekförb från 20, generalsekr i Sveriges idrottsspel 23, sekr för Lingiaden i Gbg 27, i Sv gymnastikläraresällsk:s centralstyr 29—44, ge...

Janson, J Sixtus, Fabrikör, Idrottsledare (1883 – 1957)

Janson, Johan Sixtus, f 31 okt 1883 i Uppsala, d 2 okt 1957 där. Föräldrar: gårdsbrukaren Jan Erik J o Johanna Maria Holmgren. Studier vid Tekn skolan, Sthlm, 97— 02, stiftade IF Thor, Uppsala, 97 (ordf där från 08), startade kontorsboksfabrik i Uppsala 06, ordf i Upplands idrottsförb 12—17, led av styr för Sv idrottsförb 19—31, av Riksidrottsförb:s överstyr 19—48 (led av dess förvalta: utsk...

Johanson, K Anton, Idrottsledare, Telegraftjänsteman (1877 – 1952)

Johanson, Karl Anton, f 28 jan 1877 i Köping, d 24 dec 1952 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: handlanden Anders J o Johanna Augusta Lundberg. Mogenhetsex i Sthlm 96, anställd vid telegrafverket 96, eo assistent där 30 dec 98, sekr i Idrottsfören Kamraternas centralstyr 01—07, assistent vid Sthlms telegrafstation 1 jan 03, led av Riksidrotts-förb:s (RF) överstyr 04—16 o 18—44, av dess förvaltn:utsk...

Jägerskiöld, A K E Leonard, Idrottsledare, Zoolog (1867 – 1945)

Jägerskiöld, Axel Krister Edvard Leonard, f 12 nov 1867 på Mejlans egendom, Helsinge, Nylands län (nu Hfors), d 4 sept 1945 i Värö, Hall (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: kaptenen i ryska flottan Gustaf Magnus Leonard J o frih Johanna Vilhelmina Augusta Ramsay. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan (reallinjen) i Sthlm vt 86, inskr vid UU 29 april 87, FK där 12 dec 89, sv medborgare 7 mar...

Killander, Ernst V, Arméofficer, Idrottsledare (1882 – 1958)

Killander, Ernst Victor, f 10 mars 1882 i Jönköping, d 24 jan 1958 i Lovö, Sth. Föräldrar: kaptenen Viktor Herman K o Eva Aurora Kugelberg. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 04, officersex 30 nov 06, underlöjtn vid Göta livg 14 dec 06, souschef för Sthlms idrottspark 08, chef o led av styr där 09—11, led av styr för Barnens dags fören i Sthlm från 09 (v ordf där från 35), ordf i Sv atletikför...

Kornerup, C Ludvig, Idrottsledare (1871 – 1946)
Kornerup, Christian Ludvig, f 19 febr 1871 i Frederiksberg, Danmark, d 27 mars 1946 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: grosserer Mouritz Glerup Rafn K o Emma Georgine Jürgensen. Handelselev i Stubbeköbing, Danmark, ht 85—vt 90, i Khvn 90—92, anställn:ar hos olika grosshandelsfirmor i Tyskland o Skottland 92—98, hos G Olesen, Khvn, 98—99, bosatt i Sthlm från 99, VD i ab Heyman & Olesen 99—34 (ordf...
Kreigsman, A Wilhelm (William), Idrottsledare (1886 – 1947)

Kreigsman, Anders Wilhelm (William), f 25 okt 1886 i Leksand, Kopp, d 5 mars 1947 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: byggmästaren Anders Andersson Krigsman o Johanna Kristina Forsberg. Skolgång i Avesta, underofficersutbildn i Karlsborg, genomgick E Hjert-bergs tränarkurser 10—16, assistent åt C Perry vid anläggandet av Sthlms stadions banor 12, tränare i Danmark 17—19, i Norge 19— 26, i Holland ...

Lilie, Einar T, Idrottsledare, Språkforskare, Skolman (1890 – 1974)

Lilie, Einar Teodor, f 26 juli 1890 i Falun (enl fb för Strö, Skar), d 12 jan 1974 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: lantbrukaren Johan Nilsson o Elisabet Charlotta Carlsson. Mogenhetsex vid Skara h a l 10 juni 09, inskr vid GH 6 sept 09, FK där 1 april 11, led av styr för Sveriges akad idrottsförb 13—21, FM vid GH 30 maj 14, sekr i GH:s studentkårs gymnastik- o idrottsfören 14—16, v ordf 16—22, or...

Lindencrona, Gustaf C A, Idrottsledare, Ämbetsman (1871 – 1952)

Lindencrona, Gustaf Carl Adolf, f 18 dec 1871 i Linköping, d 18 nov 1952 i Sthlm, Joh. Föräldrar: landskamreraren August Gustaf Alvarez L o Walborg Adelin Hasselrot. Mogenhetsex vid h a l i Linköping vt 89, inskr vid UU 15 sept 89, jur prel-ex där 30 maj 90, ex till rättegångsverken där 14 sept 94, eo notarie i Svea hovrätt 18 sept 94, kansliex vid UU 15 dec 94, eo notarie i Göta hovrätt 20 ...

Låftman, Sven, Tidningsredaktör, Idrottsledare, Friidrottare, Sportjournalist (1887 – 1977)

Låftman, Sven, f 16 dec 1887 i Filipstad, d 5 juli 1977 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: regementsintendenten o majoren Gustaf Henrik Edvard Axel L o Ellen Charlotta Eugenia Kihlstedt. Sekr i Idrottsfören Kamraterna i Karlstad 03–05, ordf där 05–08, medarb i Nord idrottslif 05–09, sekr i Värmlands-Dals idrottsförb 08, mogenhetsex vid Karlstads h a l maj 08, led av styr för Sv idrottsförb (nuv fr...

Löfström, G Axel G, Idrottsledare, Motorsportspionjär (1899 – 1982)

Löfström, Georg Axel Gabriel, f 24 mars 1899 i Malmö, S:t Pauli, d 22 jan 1982 där, Slottsstaden. Föräldrar: litografen Magnus Georg L o Elna Andersdtr. Studentex vid h a l i Malmö vt 18, studier vid Malmö handelsgymn ht 19–vt 20, ledare av kvartettsångarsällsk Sångarcirkeln 20, studier o praktik utomlands, VD o led av styr för ab E Fleron, Malmö, 24–76, tävlingsledare för Sveriges Grand Pri...

Murray, C Adolf A, Idrottsledare, Ståthållare, Fortifikationsofficer (1862 – 1947)

4 Murray, Carl Adolf Alfred, f 27 juli 1862 i Vedanda, d 20 juni 1947 i Sthlm, Nik. Föräldrar: majoren Adolf Wilhelm M o Sophie Lagerhjelm. Volontär vid fortifikationen 15 jan 1879, mogenhetsex vid h elementarlärov i Nyköping 29 maj 80, officersex 31 okt 81, underlöjtn i fortifikationen 11 nov 81, elev vid ridskolan på Strömsholm 82, vid Artilleri- o ingenjörshögsk 84—87, underlöjtn vid fort...

Murray, Walter, Idrottsledare, Landshövding, Kommunikationsminister (1871 – 1957)

5 Murray, Walter, bror till M 4, f 9 okt 1871 i Malmö, S:t Petri, d 5 febr 1957 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h a l i Nyköping 23 maj 89, inskr vid UU 17 sept 89, jur fil ex 25 april 90, jur utr kand där 29 maj 96, eo notarie i Svea hovrätt 5 juni 96, amanuens vid ED juli 98, tjänstg vid Svea hovrätts prot sept 99—febr 03, adjung led av Svea hovrätt 3 okt 04—07, sekr hos stadsfu...

Nordenson, Carl A, Idrottsledare, Järnvägsman (1871 – 1959)

Nordenson, Carl August, f 3 okt 1871 i Millesvik, Värml, d 6 febr 1959 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lantbrukaren Olof Peter Nord o Johanna Persson. Elev vid h latinlärov å Norrmalm 84–88, e kontorsskrivare vid statens järnvägar (SJ) 24 maj 88, kontorsskrivare där 1 jan 93, led av styr för Fören för skidlöpn:ens främjande i Sverige (från 38 Fören för skidlöpn:ens o friluftslivets främjande i ...

Olander, Gösta A, Idrottsledare, Tränare (1893 – 1972)

Olander, Gösta Andreas, f 11 aug 1893 i Alsen, Jämtl, d 14 juli 1972 i Vålådalen, Undersåker, Jämtl. Föräldrar: grosshandlaren Jonas O o Karin Olofsdtr. Skolgång bl a i Östersund 08–12, en av stiftarna av Luleå SK 15, ordf i styr där 15–17, ordf i styr för Ytterå SK, Alsen, 20, stiftade Västjämtska skidfören 24, ordf i styr där 24–27, skidledare o instruktör i Riksgränsen o Storlien 27–30, f...

Persson, K Eric H, Idrottsledare (1898 – 1984)
Persson, Karl Eric Henning, f 19 april 1898 i V Skrävlinge, Malm, d 9 juni 1984 i Malmö, S:t Joh. Föräldrar: målaren Nils Peter P o Cecilia Sörensson. Realex, elev vid handelsskola, anställd vid ab Carl P Påhls-sons choklad- o konfektfabrik (från 50 ab Påhls choklad), Malmö, 21, inköpschef där 29 — 52, sekr i styr för Malmö fotbollfören (MFF) 29-33 o 37, ordf där 37-74, red för o utg av MFF:s ...
Rimfors, Olof (Olle) A, Arméofficer, Idrottsledare, Skidpionjär (1896 – 1994)

Rimfors, Olof (Olle) Alfred (före 9 febr 23 Andersson), f 14 maj 1896 i Viby, Ör, d 26 febr 1994 i Åre, Jämtl. Föräldrar: sågverksägaren Alfred Andersson o Brita Alucina Lindmark. Studentex vid H a l i Örebro 25 maj 15, officersaspirant vid Jämtlands fältjägarreg 28 sept 15, officersex vid Krigsskolan på Karlberg 19 dec 17, fänrik vid Jämtlands fältjägarreg 31 dec 17, underlöjtn där 1 jan 20...

Rosen, von, C Clarence, Arméofficer, Idrottsledare, Ryttare (1867 – 1955)

5 von Rosen, Carl Clarence, kusins son till R 4, f 12 maj 1867 i Sthlm (kbf i Karlskrona, Amiralitetsförs), d 19 aug 1955 i Tjärnö, Göt (kbf i Danderyd, Sth). Föräldrar: kommendören greve Carl Gustaf v R o Ella Carlton Moore. Volontär vid Livreg:s husarkår 23 jan 84, mogenhetsex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 9 dec 85, sergeant i reg 86, inskr vid Krigsskolan 19 juli 8...

Råberg, Einar, Arméofficer, Idrottsledare (1890 – 1957)

Råberg, Einar, f 26 juli 1890 i Döderhult, Kalm, d 2 jan 1957 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: lantbrukaren o redaktören Lars Erik Larsson o Wilhelmina Maria Råberg. Led av styr för Gotlands idrottsförb 08-10 o 12-20, mogenhetsex vid H a l i Visby 4 juni 09, e o kammarskrivare i Tullverket 09–10, officersaspirant vid Gotlands infanterireg 8 juni 10, officersex 19 dec 12, underlöjtn vid reg 31 dec...

Salchow, K E J Ulrich, Idrottsledare, Konståkare (1877 – 1949)

Salchow, Karl Emil Julius Ulrich, f 7 aug 1877 i Khvn, Garnisonsförs, d 18 april 1949 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: regementsintendenten, kapten Johan Vilhelm S o Elisabeth Cathrine Rye. Lärov:studier i Khvn o Sthlm, led av styr för Sv skridskoförb 03, v ordf 0917, ordf där 17–...

Sandeberg, af, Fredrik (Frits) I D, Idrottsledare, Bankman (1859 – 1941)

af Sandeberg, Fredrik (Frits) Isidor David, f 15 aug 1859 i Sthlm, Jak o Joh, d 25 mars 1941 där, Hedv El. Föräldrar: stadsmäklaren Hugo David af S o Maria Charlotta Branting. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan, Sthlm, 13 dec 77, e o tjänsteman i Riksbanken 8 maj 79, anställd i bankirfirman C G Cervin, Sthlm, 5 maj 80, kontorschef där 00–39, led av styr för Sthlms gymnastikfören 82–85, av s...

Svahn, Hans Åke, Idrottsledare, Publicist, Lexikograf (1902 – 1984)

Svahn, Hans Åke, f 14 nov 1902 i Sthlm, Maria, d 31 dec 1984 i Båstad, Krist. Föräldrar: cigarrhandlaren o kassören Anders S o Ruth Selma Elisabet Eriksson. Studentex vid H a l å Södermalm, Sthlm, 9 maj 22, inskr vid StH 21 sept 23, FK 31 jan 25, FL där 22 juni 50, redaktionssekr för The children’s encyclopedia 25–26, medl av redaktionen för Nord familjebok (NF) 26–37, huvud...

Svedelius, Carl, Idrottsledare, Skolman (1861 – 1951)

2 Svedelius, Carl, f 9 juni 1861 i Mora, d 21 okt 1951 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: underdirektören vid finska myntverket Gustaf S o Emelie Mathilda Ulff. Mogenhetsex vid Beskowska skolan, Sthlm, 22 maj 80, inskr vid UU 28 sept 82, FK 12 dec 85, FL 24 maj 89, disp 14 dec 97, FD 31 maj 98, allt vid UU, lärare o studieledare hos arvfurstarna Gustaf Adolf o Wilhelm aug 90–sept ...

Svensson, Stig, Idrottsledare, Fotbollsspelare (1914 – 2004)

Svensson, Stig, f 13 dec 1914 i Moheda, Kron, d 21 feb 2004 i Växjö. Föräldrar: trävaruhandlaren Carl August S o Signe Maria Wieslander. Anställd vid Stadshotellet i Växjö, spelare i Östers IF 33–40, lagledare 41–78, ordf 43–febr 89, kanslichef 71, allt i Östers IF, trävaruhandlare 34–71, led av styr för ab Carl Svensson o söner febr 46–åtm tidigt 70-tal, även inköpschef där...

32 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se