Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
200 träffar, sida:  1 2 3 4 
(Ernberg), Per Henrik Gustaf Peterson, Industriidkare, Riksdagsledamot (1815 – 1904)

1. Per Henrik Gustaf Peterson, f. 23 mars 1815 i Västervik, d. 26 mars 1904 i Karlskrona. Föräldrar: körsnären Johan Peterson i Karlskrona och Gustafva Ehrenberg. Bodgosse i handlanden Gustaf Westdahls järnhandel i Karlskrona 1827; burskap som handlande där 27 febr. 1839; grundade s. å. egen firma, som 1853 ombildades till handelsfirman Gustaf Ernberg & Comp. och drev med firman äve...

Almqvist, Sven A, Industriidkare, Mariningenjör (1840 – 1931)
3. Sven Alexander Almqvist, f. 12 dec. 1840 på Liljeholmen i Brännkyrka socken. Föräldrar: garverifabrikören Olof Almqvist och Eva Karolina Lundberg. Elev i Maria folkskola, privata elementarskolan på Söder och tyska skolan i Stockholm; erhöll undervisning i svenska slöjdföreningens skolas första och andra avdelningar vintern 1854—55; murarelev vid nationalmuseumsbyggnaden sommaren 1856; bevis...
Almström, A F Robert, Industriidkare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1834 – 1911)
Almström, Adolf Fredrik Robert, f. 19 aug. 1834 i Åmål, d 17 sept. 1911 å Rörstrand. Föräldrar: apotekaren Per Olof Almström och Sofia Charlotta Gjörcke. Anställd vid Rörstrands porslinsfabrik 1850; idkade tillika specialstudier å professor K. G. Mosanders laboratorium; företog utrikes studieresor; förste verkmästare vid ovannämnda fabrik 1855; delägare i densamma; teknisk disponent därstädes ...
Danielsson, Erik Georg, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Bankdirektör (1815 – 1881)

1. Erik Georg Danielsson, f. 13 juli 1815 å Berga, Fellingsbro socken, d. 19 juni 1881 på Risberg, Norra Råda socken. Föräldrar: regementskommissarien Daniel Fredrik (Uhr) Danielsson och Anna Elisabet Kindstrand. Elev vid Johannislunds friskola under Halleby säteri, Skärkinds socken, nov. 1821—hösten 1825 och i Norrköpings trivialskola ht. 1825—vt. 1830; brukselev vid Lilla Ålberga bruk...

de Besche, Gillis d.ä., Industriidkare, Arkitekt (1579 – 1648)

2. Gillis de Besche d. ä., den föregåendes broder, f. 1579 i Liége, d. 24 aug. 1648 i Nyköping. Inkom till Sverige i början av 1600-talet som medhjälpare åt brodern Willem de Besche; arrenderade stora tullkvarnen i Nyköping av kronan 3 juli 1606—1627 och S:t Anna; kvarn därstädes av brodern Willem från 20 jan. 1627; erhöll beställning som bryggar...

de Besche, Gerard, Industriidkare, Arkitekt (1585 – 1656)

4. Gerard de Besche, de föregåendes broder, f. i mars 1585 i Liége, d. 18 juni 1656 på Forsmark. Åtföljde 1601 fadern till »Hög-Tyskland», dit denne inkallats, »förnämlige arkitektur och konstrike byggningar ther att ställa i verket», och utbildades under hans ledning till arkitekt; inkallad till Sverige 1608; byggde jämte brodern Hubert de ...

de Besche, Hubert d.ä., Industriidkare, Arkitekt (1582 – 1658)

3. Hubert de Besche, f. 1582, d. 1658, de båda föregåendes broder. Studerade arkitektur och bergsvetenskap; bosatt i Liége i Nederländerna; flyttade under Karl IX:s regering till Sverige; byggmästare vid Gripsholm och Åkers styckebruk samt i Gripsholms län 6 dec. 1609; byggde Stora Tuna kyrkas torn jämte brodern Gerard från 1610 samt Tyska kyrkan...

De Geer, Fabian O. G., Industriidkare, Arméofficer, Landshövding (1850 – 1934)

9. Fabian Otto Gerard De Geer, den föregåendes brorson, f. 28 apr. 1850 på Säbylund, Kumla socken, Örebro- län. Föräldrar: kaptenen, godsägaren friherre Hjalmar Rudolf Gerard De Geer och Ebba Lidman. Elev vid Karolinska h. elementarläroverket i Örebro vt. 1860—ht. 1867; kadett vid Karlbergs krigsakademi 17 jan. 1868; avlade avgångsexamen 22 dec. 1870;...

De la Gardie, Marie Sophie, Industriidkare, Hovdam (1627 – 1694)

6. Marie Sophie De la Gardie, den föregåendes svägerska, dotter till D. 3, syster till D. 4, 7, 8 och 9, f. 1627, d 22 aug. 1694 i Stockholm. Boren ...

de Laval, Carl Gustaf Patrik, Industriidkare, Riksdagsledamot, Uppfinnare (1845 – 1913)

Carl Gustaf Patrik de Laval, f. 9 maj 1845 på kaptensbostället Blåsenborg, Orsa sn (Kopp.), d. 2 febr. 1913 i Stockholm (Oscar). Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren i Kopparbergs län Patrik Jacques Ludvig de Laval och Johanna Elisabeth Martin. Genomgick Falu läroverk; student vid Uppsala univ. 1863; elev vid teknologiska institutet i Stockholm 5 sept. 1863; avgångs-ex. från dess mekan...

de Pont (Depong), Jacob Reinhold, Industriidkare (1717 – 1788)

de Pont (Depong), Jacob Reinhold, f. 18 sept. 1717 i Uppsala, d. 4 maj 1788 på Lachtis gård i Somero sn, Nylands och Tavastehus län, Finland. Föräldrar: majoren vid Karelska dragon-reg. Mårten Depong (Depont, de Pont) och Anna Sofia Ritz. Student (vib.) i Åbo 1733; åtnjöt privat undervisning av prof. Johan Wallenius; förordnad 1740 att utföra indelningen av salpetersjude-rierna i Åbo och Bjö...

de Rees, Arnold, Industriidkare, Riksdagsledamot, Köpman (1612 – 1668)

2. Arnold de Rees (skrev sig även du Rees), den föregåendes son, f. enl. uppgift 22 sept. 1612 i Haarlem, d. trol. i jan. (ej 13 juli) 1668 i Ronneby. Borgare och köpman i Stockholm under 1630- och 1640-talen, därefter bruksägare i Småland; arrenderade 15 nov. 1641 Carl Carlsson Gyllenhielms friherreskap Nya Bergkvara (från 1650 även de...

De Try, Henrik, Industriidkare (– 1669)

De Try, Henrik, d. 12 nov. 1669. Var anställd vid Louis Dé Geers faktori i Norrköping 1638; hade egen verkstad där 1640; borgare 24 sept. 1642; föreståndare för mässingsbruket i Norrköping våren 1645; erhöll privilegium å Gusums järnbruk 2 nov. 1653 och jämte medintressenter å styckegjutning 2 juni 1655 samt å Överums och Ankarsrums järnbruk 12 dec. 1655; erhöll ensam privilegium å mässingsb...

Delbanco, Mendel Elias, Industriidkare, Grosshandlare (1780 – 1862)

Delbanco, Mendel Elias, f. 8 (ell. enl. egen uppgift 10) okt. 1780 i Hamburg, d. 4 juli 1862 i Göteborg. Föräldrar: bankiren Elias Simon Del Banco och Jette Goldschmidt.

G. i nov. 1811 m. Elise (Ella) Leman, f. 27 juni 1781 i Hamburg, d. 13 jan. 1849 i Göteborg, dotter av bankiren Michel Leman från Hamburg och Zippora Cohen.

Duppengiesser, Arnold, Industriidkare (– 1628/29)

Duppengiesser (Toppengiesser), Arnold (Arnould), d. ä., f. i Aachen, d. 1628 eller 1629 där. Innehavare av mässingsbruket Northberg i Stolberg i Julich, borgare i Aachen, sedermera i Amsterdam; inkallad till Sverige 1620 för att organisera den svenska mässingsindustrien; anlade en gårhytta vid Gemnershögen nära Västerås; arrenderade Skultuna mässingsbruk från 1 jan. 1621 (kontrakt med kronan...

Duwell, Peter Fredrik, Industriidkare, Riksdagsledamot, Bruksidkare (1749 – 1825)

Duwell, Peter Fredrik, f. 9 mars 1749 i Karlshamn, d. 26 mars 1825 där. Föräldrar: yllefabrikören och handlanden Christoffer Duwell och Brita Cecilia Hackaert. Erhöll burskap som handlande i Karlshamn 1771; brukspatron, tit. kommerseråd; kapten vid borgerskapets infanteri sommaren 1789; riksdagsman i borgarståndet för Karlshamn 1786, 1789, 1792, 1800 och 1812, sistnämnda riksdag även för Eks...

Eidem, Magnus, Industriidkare, Industriföreningsledare (1866 – 1930)

Magnus Eidem (Eidem-Andersson), f. 16 aug. 1866 i Göteborg, d. 18 jan. 1930 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Anders Magnus Andersson och Pauline Rosine Eidem. Studerade; i Schillerska privatskolan samt sedan vid Göteborgs realläroverk 1880–82; elev vid Göteborgs handelsinstitut 1882–84; anställd i faderns affär 1885; ve...

Eijck, van, Abraham, Industriidkare, Affärsman (1620 – 1677)

2. Abraham van Eijck, den föreg:s son, f. 20 jan. 1620, d. 30 juli 1677 i Göteborg. Handlande i Stockholm omkr. 1644; sockerbagare och grundare av ett sockerraffinaderi där (privilegium 23 juni 1647); direktör i det 11 aug. 1662 privilegierade Generalfaktorikontoret; e. o. kommissarie i Kommerskollegium 16 mars 1665; kommersepresident i Göteborg 6 mars...

Eiserman, Carl Theodor, Industriidkare (1865 – 1935)

Carl Theodor Eiserman, f. 7 juli 1865 i Svenljunga sn (Älvsb.), d. 3 dec. 1935 i Borås. Föräldrar: postmästaren Johan Floridan Eiserman och Ida Fredrika Charlotta Wetterström. Genomgick 1875–81 fem klasser i h. allm. lärov. i Karlskrona; ägnade sig därefter åt handelsbanan; anställning hos en vävnadsförlä...

Ekman, Jacob Emil, Industriidkare, Sjöofficer (1815 – 1900)

8. Jacob Emil Ekman, bror till E. 6, f. 5 febr. 1815 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 21 febr. 1900 där. Genomgick privat navigationsskola på Masthugget i Göteborg; styrmansex. 1829; medföljde på ett av farbrodern G. H. Ekmans (E. 5) fartyg, briggen Maria Sophia, under resa till New York och Hamburg 1830; sjöofficersex. i Karlskrona...

Ekman, John Valdemar, Industriidkare (1879 – 1949)

Ekman, John Valdemar, f. 29 juli 1879 i Häggdångers sn (V. norrl.) d. 24 jan. 1949 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: vice pastorn Robert Ekman och Hilda Dorothea Fahlén. Skolgång vid Härnösands allm. läroverk; elev vid handelsskola; studieresa till England och Frankrike 1900–03; anställning vid trävaruagentur i Härnö...

Eliasson, Karl Elis, Industriidkare (1888 – 1934)

Eliasson, Karl Elis, f. 8 dec. 1888 i Uppsala, d. 10 aug. 1934 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: handlanden Nils Johan Eliasson och Johanna Lovisa Jansson. Elev vid Uppsala h. allm. läroverk 1899—1905; kontorist hos firman Ivan Ohlin, Stockholm, dec. 1905, förste man där 1912; verkst. direktör i a.-b. Gunnar Collijn 1913; verkst. direktör i a.-b. Ivan Öhlin och chef för Öhlin-koncernen 1930...

Engelke, Claes Daniel, Industriidkare (1850 – 1930)

3. Claes Daniel Engelke, brorson till E. 1, f. 23 aug. 1850 i Halmstad, d. 26 okt. 1930 i Norrköping. Föräldrar: tullförvaltaren Claes Engelke och Laura Carolina Theolander. Skolstudier i Karlshamn; språk- och handelsstudier i Lybeck 1867; bokhållare hos farbrodern fabrikören Otto E. från s. å. (E. 1); anställd på kontor i Bremen och Lo...

Enhörning, Erik August, Industriidkare, Riksdagsledamot (1860 – 1944)

3. Erik August Enhörning, brorson till E. 2, f. 18 maj 1860 i Luleå, d. 18 juli 1944 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: inspektören Eric Adolph Enhörning och Maria Catharina Gowenius. Elev vid Piteå lägre elementarläroverk; tjänsteman i J. A. Enhörnings trävarufirma i Kubikenborg 1877—85; chef för detta företag 1885— 1926 (från 1891 a.-b.); verkställande direktör i Lars Lithanders trävara a...

Ericsson, Lars Magnus, Industriidkare, Järnvägsarbetare, Smedslärling (1846 – 1926)

Ericsson, Lars Magnus, f. 5 maj 1846 på Norrtomta gård, Värmskogs sn (Värml.), d. 17 dec. 1926 på Hågelby gård, Botkyrka sn (Sth.). Föräldrar: hemmansägaren Eric Ericsson och Maria Jonsdotter. Arbete i lantbruk; smedslärling och smed vid malmfyndig-heter i Egersund, Norge; järnvägsarbetare; smedslärling vid Char-lottenbergs bruk, i Arvika och Karlstad; arbetare vid Öller & Co:s tele...

Erikson, Johannes, Industriidkare, Riksdagsledamot, Kulturföreningsgrundare (1839 – 1912)

2. Johannes Erikson, den föregåendes son, f. 22 april 1839 i Kinna sn (Älvsb.), d. 11 jan. 1912 genom olyckshändelse. Skolstudier 1848—56 i en privat elementarskola i Göteborg; elev vid Göteborgs handelsinst. 9 jan. 1856—16 juni 1857; utbildningen kompletterad genom studieresor till England och kontinenten; tjänsteman vid Rydboholms Väfverif...

Erikson, Sven, Industriidkare (1801 – 1866)

1. Sven Erikson, f. 29 mars 1801 i Stämmemad, Kinna sn (Älvsb.), d. 25 maj 1866 på Rydboholm, Kinnarumma sn (Älvsb.). Föräldrar: hemmansägaren Erik Andersson och Kerstin Andersdotter i Stämmemad. I besittning från 1824 av Kinna Rättargården; hemmansägare i Kinna by.samt vävnadsförläggare där från 1825; grundade 1834 tills, med grosshandlare J. Francke i Göteborg och handelsmannen J. C. ...

Esmarch, Fredrik Wilhelm Alexander, Industriidkare (1874 – 1946)

Esmarch, Fredrik Wilhelm Alexander, f. 22 mars 1874 i S:t Petersburg, d. 26 nov. 1946 i Västervik. Föräldrar: civilingenjören Jens Ove Esmarch och Maria Fredrika Grumbt. Studier vid S:t Petri tyska skola och gymnasium i S:t Petersburg; verkstadspraktik vid Baltische Elektrotechnische Fabrik i Riga 1892; diplomingenjör vid Technicum Mittweida 1896; studier hos textilfirman Schimmel &...

Estelle, Axel Teodor Constantin, Industriidkare, Elektroingenjör (1865 – 1943)

Estelle, Axel Teodor Constantin, f. 20 maj 1865 (Ad. Fredr:s förs:s i Stockholm dopbok), d. 18 okt. 1943 i Solna. Föräldrar: apotekaren Jacob Fredrik Victor Amadée Estelle och Ida Rebecka Elisabeth Rylander. Mogenhetsexamen vid högre latinläroverket i. Göteborg juni 1885; elev vid Tekniska högskolan i Stockholm 1886,. avgångsex. från dess fackavdelning för kemisk teknologi 1890; studier...

Falk, Erik, Industriidkare (1875 – 1952)

Erik Falk, f. 7 sept. 1875 i Djura kapellförs. (Kopp.),d.t 2 maj 1952 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: kyrkoherden Axel Leonard F. och Ida Mariana Lindh. Mogenhetsex. vid Örebro h. allm. läroverk 20 maj 1893; praktik vid Gravendals a.-b., Säfsnäs sn, 1893 —96 och vid Grängesbergs gruvförvaltning 1896—-99; anställd hos W. H. Müller & Co. i Rotterdam 1899; gruvförvaltare hos Bergverks a...

Faust, Levin (Anders), Industriidkare, Mekaniker (1863 – 1936)

Faust, Levin (ursprungl. Anders Levin Fast), f. 16 febr. 1863 i Friggeråkers sn (Skarab.), d. 18 nov. 1936 i Rockford, Ill. U. S. A. Föräldrar: lantbrukaren och soldaten Pehr Johan Fast och Cajsa Andersdotter. Arbete på faderns gård till 1883; arbetare vid Motala mekaniska verkstad 1883—85, vid Atlas mekaniska verkstäder i Stockholm 1885—87; emigrerade till U. S. A. våren 1887; arbetade vid ...

Faxe, Erik Gunnar Cornelius, Industriidkare (1882 – 1943)

6. Erik Gunnar Cornelius Faxe, son av F. 4, f. 8 mars 1882 i Malmö (S:t Petri), d. 26 april 1943 där (ibid.). Mogenhetsex. vid Malmö h. a. läroverk 14 juni 1902; officersvolon-tär vid Skånska dragonreg. 18 juni s. å.; reservofficersex. 15 april 1904; underlöjtnant i nämnda reg:s reserv 16 dec. s. å.; vinhandels-studier utrikes 1904—05; tjänstgjorde ho...

Fenger-Krog, Johan Christian, Industriidkare (1865 – 1942)

Fenger-Krog, Johan Christian, f. 29 maj 1865 i Mandal, Norge, d. 27 okt. 1942 på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Föräldrar: ingenjören Albert Fenger-Krog och Minna Walhjerta Christiansen. Utexaminerad från Kristiania handelsgymnasium 1884; handelsstudier i Tyskland och Frankrike; chef för firma Chr. Christophersens filialkontor i Göteborg 1891—99; delägare i kommanditbolaget J. Fenger-Krog ...

Fineman, C Gottfrid, Industriidkare, Meteorolog (1858 – 1937)

2 Fineman, Carl Gottfrid, f 31 juli 1858 i Hudiksvall, d. 15 febr 1937 på Ribbingsfors, Amnehärads sn (Skarab). Föräldrar: prov:läk Carl Ludvig F o Rosa Albertina Wilhelmina Säve. Mogenhetsex vid Hudiksvalls lärov 19 maj 1876, inskr vid Uppsala univ 26 sept s å, fil kand 13 dec 1879, fil lic 14 nov 1883, disp pro gradu vid Uppsala univ 11 maj 1889, fil dr 31 maj s å, doc i meteorologi d...

Flodquist, C Waldemar, Industriidkare, Uppfinnare (1847 – 1894)

Flodquist, Carl Waldemar, f 17 mars 1847 i Arvika, d 18 okt 1894 i Sthlm (Klara). Föräldrar: handlanden Carl Johan F o Lilla Christiane Bjerkebek. Ord elev vid Teknolog institutet 1864–67, avgångsex från dess fackskola för väg- o vattenbyggnadskonst, elev vid statens järnvägsbyggnader 1863–66 o 1867–68, tekn förest o f&oum...

Folin, C E Victor, Industriidkare (1850 – 1915)

Folin, Claes Eric Victor, f 28 okt 1850 i Sthlm (Kat), d 15 juni 1915 där (Jak). Föräldrar: skräddarmästaren Carl Erik F o Ulrika Dahlberg. Avgångsex Tekn elementarskolan i Norrköping 1868, elev vid Holmens pappersbruk 1869, vid pappersbruk i Tyskland o Belgien 1871—73, verkmästare vid Jössefors pappersbruk 1874—75, tekn ledare för pappersbruk i Turkiet 1875, föreståndare för Munkedals ...

Fornander, Axel M E F, Industriidkare, Bruksingenjör (1876 – 1944)

2 Fornander, Axel Magnus Erland Fabian, f 23 (ej 24) nov 1876 i Mönsterås (Kalm), d 29 juli 1944 i Sthlm (Osc). Föräldrar: grosshandl Carl Erik Fabian F o Ida Karolina Svensson. Elev vid Kalmar lärov 30 aug 1887—1 aug 1892, biträde i Kalmar ensk bank i Mönsterås 1892, bokhållare vid Mackmyra bruk 1892—94 o vid Forsbacka järnverk 1894—97, elev vid Filipstads Bergsskola 1897—98, ritare vi...

Forsberg, Erik A, Industriidkare, Uppfinnare (1875 – 1946)

Forsberg, Erik August, f 16 okt 1875 i Visby, d 16 okt 1946 i Sthlm (Osc). Föräldrar: rektorn Nikolaus August F o Ulrika Lovisa Hammar. Elev vid h a lärov i Linköping vt 1885—vt 1888, vid h a lärov i Halmstad ht 1888—vt 1891, elev vid Tekn högsk 14 sept 1892, civiling där 10 juni 1896, ritare vid Bergsunds mek verkstad 1897, en kort tid vid G de Lava...

Forsberg, H J Uno, Industriidkare (1882 – 1941)

Forsberg, Hans Johan Uno, f 3 jan 1882 i Arbrå sn (Gävleb), d 23 mars 1941 i Gbg (Joh:b). Föräldrar: smidesmästaren Anders Johan F o Thekla Karolina Ahlstedt. Mogenhetsex i Gävle 4 juni 1901, elev vid Tekn högsk 13 sept 1902, bergsing där 31 jan 1907, assistent vid högsk :s materialprovningsanstalt 1906—10, 1:e bruksing vid Lövsta bruk 1910—12, chef för Sv kullagerfabrikens (SKF) labora...

Francke, D Otto, Industriidkare (1825 – 1892)

2 Francke, David Otto (i födelseboken David, i husförhörsl David Otto), bror till F 1, f 26 sept 1825 i Gbg (Kristine), d 2 jan 1892 i Fässberg (nu Mölndal). Elev vid Gbgs handelsinst 18 juli 1839—15 sept 1841, handelsbetjänt i Gbg 1841—48, fick burskap som grosshandl där 1 sept 1848, innehade, jämte sin blivande svåger Hans Henrik Beckman, firma Francke, Beckman & Co i Gbg 17 jan 1...

Fredholm, Ludvig O, Industriidkare, Grosshandlare (1830 – 1891)

1 Fredholm, Ludvig Oscar, f 17 sept 1830 i Sthlm (Nik), d 17 dec 1891 i Sthlm (Klara). Föräldrar: grosshandl Per Adolf F o Mary Barnes Burgman. Elev vid Hillska skolan på Barnängen i Sthlm 1842—45, språk o handelsstudier i Rostock 1846—48, handelsbokh vid Djnrgårdsvarvet, kamrer där omkr 1855, erhöll burskap som grosshandl i Sthlm 27 april 1858, huvudman för faderns efterlämn ...

Frestadius, Anton W, Industriidkare (1801 – 1867)

Frestadius, Anton Wilhelm, f 2 mars 1801 i Sthlm (Ad Fredr), d 3 aug 1867 i Furusund (enl dödbok för Maria, Sthlm). Föräldrar: tobaksfabrikören o rådmannen Hans F o Ulrika Elisabeth Ångerman. Elev vid Tyska lyceum i Sthlm, anställd 1816 hos skeppsklarerarfirman Eggert Nauclér och i stora järnvågen, eo kammarskrivare vid generaltull-styr:s avdeln:skontor i järnvågen 1817, övertog Nauclér...

Frisell, Erik, Industriidkare, Banktjänsteman (1859 – 1942)

Frisell, Erik, f 24 (enl födelsebok 4) jan 1859 i Gbg (Domk), d 22 febr 1942 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: direktören Henning Erik F o Alfhild Eugenia Lindberg. Mogen-hetsex vid Schillerska skolan i Gbg 29 maj 1878, student i Uppsala 16 sept 1878— april 1879, bank- o handelsstudier i Tyskland, England o Frankrike 1879, banktjänsteman vid Skandinaviska kreditab i Gbg 1880, styr:suppl i a...

Fränckel, Eduard, Industriidkare, Affärsman, Kommunalpolitiker (1836 – 1912)

Fränckel, Eduard, f 17 dec 1836 i Gbg, d 4 febr 1912 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: grosshandlaren Moses F o Selly (ej Sally) Delbanco. Elev vid Chalmerska slöjdskolan i Gbg 1850—53, studier vid Polytechnisches Institut i Hannover 1854 o vid Technische Hochschule i Karlsruhe 1855, nivellör vid Statens järnvägsbyggnader s å (tjänstl därifrån två år för utlandspraktik, huvudsakl i Manchest...

Gabrielsson, Assar T N, Industriidkare (1891 – 1962)

Gabrielsson, Assar Thorvald Natanael, f 13 aug 1891 i Korsberga (Skar), d 28 maj 1962 i Gbg (Vasa). Föräldrar: förvaltaren Gabriel Nathanael G o Anna Helmina Larsson. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm 1909, studier vid Handelshögskolan där, civilekonom där 14 okt 1911, kanslist o stenograf i AK 1912—16, anställd vid ab Sv kullagerfabriken (SKF) i Gbg 1916—20, verkst dir för SKF:s fra...

Gahn, Henrik, Industriidkare, Uppfinnare, Kemist (1820 – 1874)

4 Gahn, Henrik, sonson till G 1, f 1 april 1820 i Falun, d 30 mars 1874 i Uppsala. Föräldrar: salpetersjuderidir Johan Henric G o Johanna Charlotta Théel. Inskr vid Uppsala univ 9 nov 1838, studerade där till 1841, genomgick Falu bergsskola 1841—42, elev på Jernkontorets stat 1842, extra stipendiat där 1845—48, ägnade sig åt skogsaffärer 1848—62,...

Geijer, Bengt Reinhold, Industriidkare, Mineralog, Geschworner, Bergmästare (1758 – 1815)

3 Geijer, Bengt Reinhold, sonson till G 1, f 10 nov 1758 på Bofors bruk, Karlskoga, d 12 nov 1815 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: brukspatron Salomon Gottschalk G o Magdalena Löfman. Inskr vid UU 9 febr 76, försvarade en avh om zinkmalmer under Torbern Bergmans presidium mars 79, auskultant i bergskoll 30 mars s å, tf geschworner i Värmland 26 sept 80,...

Geijer, S Gottschalk A, Industriidkare, Arméofficer (1850 – 1924)

7 Geijer, Salomon Gottschalk Alfons, halvbror till G 5, f 25 maj 1850 på Rosenborg, Eskilsäter (Värml), d 16 juli 1924 i Österåker (Sth). Föräldrar: disponenten Carl Gustaf Reinhold G o Lovisa Lolly v Geijer. Studentex i Örebro 29 maj 67, inskr vid XJU 20 sept s å, kadett vid krigsskolan på Karlberg 17 jan 68, officersex 30 april 69, underlöjtn vid Sv...

Gibson, J James (Jimmy), Industriidkare (1858 – 1932)

4 Gibson, John James (Jimmy), brorson till G 2, f 26 dec 1858 i Gbg (Domk), d 30 okt 1932 i Ulricehamn (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: affärsdisponenten James Alexander G o Martina Maria Julia Barclay. Mogenhetsex vid reallärov i Gbg 29 maj 78, studerade textilindustri i Frankrike o England somrarna 79 o 81, ex vid KTH (maskinbyggn o mek teknologi)...

Gibson, William, Industriidkare, Grosshandlare, Redare (1783 – 1857)

1 Gibson, William, f 11 mars 1783 i Arbroath, Skottland, d 3 aug 1857 i Gbg (Domk). Föräldrar: segelduksfabrikören William G o Isabel Neish. Kom till Gbg 97, invald i handelssoc där 29 aug 06 (styr:led 18—28), i bryggaregillet 5 dec 06, burskap som handlande 08, styr:led i Gbgs sparbank 26—30, led av dir för Gbgs fattigförsörjn:-inrättn 37—39 o av fabriksfullm 47—50. Grosshandlare, redare, i...

200 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se