Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
169 träffar, sida:  1 2 3 4 
(Ernberg), Per Henrik Gustaf Peterson, Industriidkare, Riksdagsman (1815 – 1904)

1. Per Henrik Gustaf Peterson, f. 23 mars 1815 i Västervik, d. 26 mars 1904 i Karlskrona. Föräldrar: körsnären Johan Peterson i Karlskrona och Gustafva Ehrenberg. Bodgosse i handlanden Gustaf Westdahls järnhandel i Karlskrona 1827; burskap som handlande där 27 febr. 1839; grundade s. å. egen firma, som 1853 ombildades till handelsfirman...

Almqvist, Sven A, Industriidkare, Mariningenjör (1840 – 1931)

3. Sven Alexander Almqvist, f. 12 dec. 1840 på Liljeholmen i Brännkyrka socken. Föräldrar: garverifabrikören Olof Almqvist och Eva Karolina Lundberg. Elev i Maria folkskola, privata elementarskolan på Söder och tyska skolan i Stockholm; erhöll undervisning i svenska slöjdföreningens skolas första och andra avdelningar vintern 1854&ndas...

Almström, A F Robert, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1834 – 1911)

Almström, Adolf Fredrik Robert, f. 19 aug. 1834 i Åmål, d 17 sept. 1911 å Rörstrand. Föräldrar: apotekaren Per Olof Almström och Sofia Charlotta Gjörcke. Anställd vid Rörstrands porslinsfabrik 1850; idkade tillika specialstudier å professor K. G. Mosanders laboratorium; företog utrikes studieresor; förste verkmäst...

Alströmer, Johan, Industriidkare (1742 – 1786)

4. Johan Alströmer, de båda föregåendes halvbror, f. 7 maj 1742, d 4 okt. 1786. Student i Uppsala 21 dec. 1756;. företog en utrikes resa genom större delen av västra och mellersta Europa 1777–80. Ställföreträdande chef för Alingsåsverken. LFS 1775 (?); LVVS 1776 (ordförande 1782–83); LVA 1784.

Gif...

Alströmer, Jonas, Industriidkare, Diplomat, Köpman (1685 – 1761)

1. Jonas Alströmer, f. 7 jan. 1685 i Alingsås (efter vilken, stad han antog namnet Alström), d 2 juni 1761 därstädes. Föräldrar: borgaren Tore Karlsson och Annika Gislesdotter. Handelsbokhållare i London 1707; skeppsklarerare (med engelsk medborgarrätt) och köpman därstädes 1710; svensk konsul i London 6 nov. 1722; återv&aum...

Alströmer, Patrick, Industriidkare, Mecenat (1733 – 1804)

2. Patrick Alströmer, den föregåendes son i hans första gifte, f. 26 febr. 1733, d 23 okt. 1804. Student i Uppsala 22 juni 1748; åtnjöt under fyra år i Stockholm undervisning i kemi och mineralogi av proberaren H. T. Scheffer samt utvidgade sina kunskaper inom dessa ämnesområden genom resor i Sverige 1749 och 1753; föret...

Bennet, Stephen, Industriidkare (1691 – 1757)

Bennet, Stephen, f. 25 juli 1691 i Rearsby, i Leicester, England, d 14 juli 1757 i Mo socken, Hälsingland (Mo kyrkobok). Föräldrar: arrendatorn Thomas Bennet och Maria Hoart. Utbildade sig till yllemanufakturist under ledning av en svåger, och företog därpå studieresor inom England. Anlade en fabrik i Leicester; överflyttade 1720 till Frankrike; anst...

Bladh, Johan, Industriidkare, Köpman (1719 – 1783)

1. Johan Bladh, f. 28 juli 1719 i Norrköping, d 13 jan. 1783 i Närpes. Föräldrar: handelsmannen och rådmannen i Vasa Johan Blad och Beata Liljelund. Köpman och rådman i Vasa; industriidkare därstädes; överflyttade till Benvik i Närpes och bedrev därefter sin rörelse i Kaskö; erhöll hovkvartermästaretitel 1752.

Bremer, Jacob, Industriidkare, Köpman, Skeppsredare (1711 – 1785)

1. Jacob Bremer, f. 19 juni 1711 i Västerås, d. 5 sept. 1785 i Åbo. Föräldrar: handlanden i Västerås Isak Bremer och Anna Hult. Elev i Västerås trivialskola under sex år; anställd vid länsstyrelsen i Västerås i två år; köps.ven i Åbo 1727—37; hand- lande därstädes frå...

Dassau, Herman, Industriidkare (1645 – 1714)

Herman Dass au, f. 1645 (döpt 18 aug.) i Lybeck, d. 5 dec. 1714 (begraven i Torshälla kyrka 16 dec). Föräldrar: köpmannen Hans Dassouw och Magdalena Roder. Borgare som grosshandlare i Stockholm 1680 (ed 26 juni); erhöll jämte Reinhold Poort privilegium på Karl Gustavs stads manufakturverk 29 dec. 1688 och blev snart ensam innehavare av detta; arr...

de Besche, Gillis d.ä., Industriidkare, Arkitekt (1579 – 1648)

2. Gillis de Besche d. ä., den föregåendes broder, f. 1579 i Liége, d. 24 aug. 1648 i Nyköping. Inkom till Sverige i början av 1600-talet som medhjälpare åt brodern Willem de Besche; arrenderade stora tullkvarnen i Nyköping av kronan 3 juli 1606—1627 och S:t Anna; kvarn därstädes av brodern Willem från 20 jan. 1627; erhöll beställning som bryggar...

de Besche, Gerard, Industriidkare, Arkitekt (1585 – 1656)

4. Gerard de Besche, de föregåendes broder, f. i mars 1585 i Liége, d. 18 juni 1656 på Forsmark. Åtföljde 1601 fadern till »Hög-Tyskland», dit denne inkallats, »förnämlige arkitektur och konstrike byggningar ther att ställa i verket», och utbildades under hans ledning till arkitekt; inkallad till Sverige 1608; byggde jämte brodern Hubert de ...

de Besche, Hubert d.ä., Industriidkare, Arkitekt (1582 – 1658)

3. Hubert de Besche, f. 1582, d. 1658, de båda föregåendes broder. Studerade arkitektur och bergsvetenskap; bosatt i Liége i Nederländerna; flyttade under Karl IX:s regering till Sverige; byggmästare vid Gripsholm och Åkers styckebruk samt i Gripsholms län 6 dec. 1609; byggde Stora Tuna kyrkas torn jämte brodern Gerard från 1610 samt Tyska kyrkan...

De la Gardie, Marie Sophie, Industriidkare, Hovdam (1627 – 1694)

6. Marie Sophie De la Gardie, den föregåendes svägerska, dotter till D. 3, syster till D. 4, 7, 8 och 9, f. 1627, d 22 aug. 1694 i Stockholm. Boren ...

de Pont (Depong), Jacob Reinhold, Industriidkare (1717 – 1788)

de Pont (Depong), Jacob Reinhold, f. 18 sept. 1717 i Uppsala, d. 4 maj 1788 på Lachtis gård i Somero sn, Nylands och Tavastehus län, Finland. Föräldrar: majoren vid Karelska dragon-reg. Mårten Depong (Depont, de Pont) och Anna Sofia Ritz. Student (vib.) i Åbo 1733; åtnjöt privat undervisning av prof. Johan Wallenius; förordnad 1740 att utföra indelningen av salpetersjude-rierna i Åbo och Bjö...

de Rees, Arnold, Industriidkare, Köpman (1612 – 1668)

2. Arnold de Rees (skrev sig även du Rees), den föregåendes son, f. enl. uppgift 22 sept. 1612 i Haarlem, d. trol. i jan. (ej 13 juli) 1668 i Ronneby. Borgare och köpman i Stockholm under 1630- och 1640-talen, därefter bruksägare i Småland; arrenderade 15 nov. 1641 Carl Carlsson Gyllenhielms friherreskap Nya Bergkvara (från 1650 även ...

De Try, Henrik, Industriidkare (– 1669)

De Try, Henrik, d. 12 nov. 1669. Var anställd vid Louis Dé Geers faktori i Norrköping 1638; hade egen verkstad där 1640; borgare 24 sept. 1642; föreståndare för mässingsbruket i Norrköping våren 1645; erhöll privilegium å Gusums järnbruk 2 nov. 1653 och jämte medintressenter å styckegjutning 2 juni 1655 samt å Överums och Ankarsrums järnbruk 12 dec. 1655; erhöll ensam privilegium å mässingsb...

Delbanco, Mendel Elias, Industriidkare, Grosshandlare (1780 – 1862)

Delbanco, Mendel Elias, f. 8 (ell. enl. egen uppgift 10) okt. 1780 i Hamburg, d. 4 juli 1862 i Göteborg. Föräldrar: bankiren Elias Simon Del Banco och Jette Goldschmidt.

G. i nov. 1811 m. Elise (Ella) Leman, f. 27 juni 1781 i Hamburg, d. 13 jan. 1849 i Göteborg, dotter av bankiren Michel Leman från Hamburg och Zippora Cohen.

Duppengiesser, Arnold, Industriidkare (– 1628/29)

Duppengiesser (Toppengiesser), Arnold (Arnould), d. ä., f. i Aachen, d. 1628 eller 1629 där. Innehavare av mässingsbruket Northberg i Stolberg i Julich, borgare i Aachen, sedermera i Amsterdam; inkallad till Sverige 1620 för att organisera den svenska mässingsindustrien; anlade en gårhytta vid Gemnershögen nära Västerås; arrenderade Skultuna mässingsbruk från 1 jan. 1621 (kontrakt med kronan...

Eijck, van, Abraham, Industriidkare, Affärsman (1620 – 1677)

2. Abraham van Eijck, den föreg:s son, f. 20 jan. 1620, d. 30 juli 1677 i Göteborg. Handlande i Stockholm omkr. 1644; sockerbagare och grundare av ett sockerraffinaderi där (privilegium 23 juni 1647); direktör i det 11 aug. 1662 privilegierade Generalfaktorikontoret; e. o. kommissarie i Kommerskollegium 16 mars 1665; kommersepresident i Göteborg 6 mars...

Eiserman, Carl Theodor, Industriidkare (1865 – 1935)

Carl Theodor Eiserman, f. 7 juli 1865 i Svenljunga sn (Älvsb.), d. 3 dec. 1935 i Borås. Föräldrar: postmästaren Johan Floridan Eiserman och Ida Fredrika Charlotta Wetterström. Genomgick 1875–81 fem klasser i h. allm. lärov. i Karlskrona; ägnade sig därefter åt handelsbanan; anställning hos en vävnadsförlä...

Ekman, Hans, Industriidkare (1666 omkring – 1743)

Ekman (Eckman), Hans, f. omkr. 1666, d. 2 nov. 1743 i Stockholm (Nik.). I tjänst hos Jacob Gavelius (adl. Lagerstedt) 1685, från omkr. 1687 vid hans vantmakeri (klädesfabrik) på Södermalm i Stockholm; kallas skrivare där 1692; direktör för nämnda klädesmanufaktur (från 1698: Barnängen) 1698–1724; kommissarie ...

Ekman, Jacob Emil, Industriidkare, Sjöofficer (1815 – 1900)

8. Jacob Emil Ekman, bror till E. 6, f. 5 febr. 1815 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 21 febr. 1900 där, Örgryte. Genomgick privat navigationsskola på Masthugget i Göteborg; styrmansex. 1829; medföljde på ett av farbrodern G. H. Ekmans (E. 5) fartyg, briggen Maria Sophia, under resa till New York och Hamburg 1830; sjöoffic...

Ekman, John Valdemar, Industriidkare (1879 – 1949)

Ekman, John Valdemar, f. 29 juli 1879 i Häggdångers sn (V. norrl.) d. 24 jan. 1949 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: vice pastorn Robert Ekman och Hilda Dorothea Fahlén. Skolgång vid Härnösands allm. läroverk; elev vid handelsskola; studieresa till England och Frankrike 1900–03; anställning vid trävaruagentur i Härnö...

Eliasson, Karl Elis, Industriidkare (1888 – 1934)

Eliasson, Karl Elis, f. 8 dec. 1888 i Uppsala, d. 10 aug. 1934 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: handlanden Nils Johan Eliasson och Johanna Lovisa Jansson. Elev vid Uppsala h. allm. läroverk 1899–1905; kontorist hos firman Ivan Ohlin, Stockholm, dec. 1905, förste man där 1912; verkst. direktör i a.-b. Gunnar Collijn 1913; verkst. direktör i a.-b. Iva...

Engelke, Claes Daniel, Industriidkare (1850 – 1930)

3. Claes Daniel Engelke, brorson till E. 1, f. 23 aug. 1850 i Halmstad, d. 26 okt. 1930 i Norrköping. Föräldrar: tullförvaltaren Claes Engelke och Laura Carolina Theolander. Skolstudier i Karlshamn; språk- och handelsstudier i Lybeck 1867; bokhållare hos farbrodern fabrikören Otto E. från s. å. (E. 1); anställd på kontor i...

Erikson, Johannes, Industriidkare (1839 – 1912)

2. Johannes Erikson, den föregåendes son, f. 22 april 1839 i Kinna sn (Älvsb.), d. 11 jan. 1912 genom olyckshändelse. Skolstudier 1848—56 i en privat elementarskola i Göteborg; elev vid Göteborgs handelsinst. 9 jan. 1856–16 juni 1857; utbildningen kompletterad genom studieresor till England och kontinenten; tjänsteman vid Ry...

Erikson, Sven, Industriidkare (1801 – 1866)

1. Sven Erikson, f. 29 mars 1801 i Stämmemad, Kinna sn (Älvsb.), d. 25 maj 1866 på Rydboholm, Kinnarumma sn (Älvsb.). Föräldrar: hemmansägaren Erik Andersson och Kerstin Andersdotter i Stämmemad. I besittning från 1824 av Kinna Rättargården; hemmansägare i Kinna by samt vävnadsförläggare där fr&...

Esmarch, Fredrik Wilhelm Alexander, Industriidkare (1874 – 1946)

Esmarch, Fredrik Wilhelm Alexander, f. 22 mars 1874 i S:t Petersburg, d. 26 nov. 1946 i Västervik. Föräldrar: civilingenjören Jens Ove Esmarch och Maria Fredrika Grumbt. Studier vid S:t Petri tyska skola och gymnasium i S:t Petersburg; verkstadspraktik vid Baltische Elektrotechnische Fabrik i Riga 1892; diplomingenjör vid Technicum Mittweida 1896; studier hos te...

Estelle, Axel Teodor Constantin, Industriidkare, Elektroingenjör (1865 – 1943)

Estelle, Axel Teodor Constantin, f. 20 maj 1865 (Ad. Fredr:s förs:s i Stockholm dopbok), d. 18 okt. 1943 i Solna. Föräldrar: apotekaren Jacob Fredrik Victor Amadée Estelle och Ida Rebecka Elisabeth Rylander. Mogenhetsexamen vid högre latinläroverket i Göteborg juni 1885; elev vid Tekniska högskolan i Stockholm 1886,. avgångsex. från ...

Falk, Erik, Industriidkare (1875 – 1952)

Erik Falk, f. 7 sept. 1875 i Djura kapellförs. (Kopp.),d.t 2 maj 1952 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: kyrkoherden Axel Leonard F. och Ida Mariana Lindh. Mogenhetsex. vid Örebro h. allm. läroverk 20 maj 1893; praktik vid Gravendals a.-b., Säfsnäs sn, 1893–96 och vid Grängesbergs gruvförvaltning 1896–99; anställd hos W...

Faust, Levin (Anders), Industriidkare, Mekaniker (1863 – 1936)

Faust, Levin (ursprungl. Anders Levin Fast), f. 16 febr. 1863 i Friggeråkers sn (Skarab.), d. 18 nov. 1936 i Rockford, Ill. U. S. A. Föräldrar: lantbrukaren och soldaten Pehr Johan Fast och Cajsa Andersdotter. Arbete på faderns gård till 1883; arbetare vid Motala mekaniska verkstad 1883–85, vid Atlas mekaniska verkstäder i Stockholm 1885–87; emigr...

Faxe, Erik Gunnar Cornelius, Industriidkare (1882 – 1943)

6. Erik Gunnar Cornelius Faxe, son av F. 4, f. 8 mars 1882 i Malmö (S:t Petri), d. 26 april 1943 där (ibid.). Mogenhetsex. vid Malmö h. a. läroverk 14 juni 1902; officersvolontär vid Skånska dragonreg. 18 juni s. å.; reservofficersex. 15 april 1904; underlöjtnant i nämnda reg:s reserv 16 dec. s. å.; vinhandelsstudier utrikes 1904...

Fenger-Krog, Johan Christian, Industriidkare (1865 – 1942)

Fenger-Krog, Johan Christian, f. 29 maj 1865 i Mandal, Norge, d. 27 okt. 1942 på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Föräldrar: ingenjören Albert Fenger-Krog och Minna Walhjerta Christiansen. Utexaminerad från Kristiania handelsgymnasium 1884; handelsstudier i Tyskland och Frankrike; chef för firma Chr. Christophersens filialkontor i Göteborg 1891&ndash...

Fineman, C Gottfrid, Industriidkare, Meteorolog (1858 – 1937)

2 Fineman, Carl Gottfrid, f 31 juli 1858 i Hudiksvall, d. 15 febr 1937 på Ribbingsfors, Amnehärads sn (Skarab). Föräldrar: prov:läk Carl Ludvig F o Rosa Albertina Wilhelmina Säve. Mogenhetsex vid Hudiksvalls lärov 19 maj 1876, inskr vid Uppsala univ 26 sept s å, fil kand 13 dec 1879, fil lic 14 nov 1883, disp pro gradu vid Uppsala univ...

Flodquist, C Waldemar, Industriidkare, Uppfinnare (1847 – 1894)

Flodquist, Carl Waldemar, f 17 mars 1847 i Arvika, d 18 okt 1894 i Sthlm (Klara). Föräldrar: handlanden Carl Johan F o Lilla Christiane Bjerkebek. Ord elev vid Teknolog institutet 1864–67, avgångsex från dess fackskola för väg- o vattenbyggnadskonst, elev vid statens järnvägsbyggnader 1863–66 o 1867–68, tekn förest o f&oum...

Folin, C E Victor, Industriidkare (1850 – 1915)

Folin, Claes Eric Victor, f 28 okt 1850 i Sthlm (Kat), d 15 juni 1915 där (Jak). Föräldrar: skräddarmästaren Carl Erik F o Ulrika Dahlberg. Avgångsex Tekn elementarskolan i Norrköping 1868, elev vid Holmens pappersbruk 1869, vid pappersbruk i Tyskland o Belgien 1871–73, verkmästare vid Jössefors pappersbruk 1874–75, tekn ledare f...

Fredholm, Ludvig O, Industriidkare, Grosshandlare (1830 – 1891)

1 Fredholm, Ludvig Oscar, f 17 sept 1830 i Sthlm (Nik), d 17 dec 1891 i Sthlm (Klara). Föräldrar: grosshandl Per Adolf F o Mary Barnes Burgman. Elev vid Hillska skolan på Barnängen i Sthlm 1842–45, språk o handelsstudier i Rostock 1846–48, handelsbokh vid Djurgårdsvarvet, kamrer där omkr 1855, erhöll burskap som gross...

Frestadius, Anton W, Industriidkare (1801 – 1867)

Frestadius, Anton Wilhelm, f 2 mars 1801 i Sthlm (Ad Fredr), d 3 aug 1867 i Furusund (enl dödbok för Maria, Sthlm). Föräldrar: tobaksfabrikören o rådmannen Hans F o Ulrika Elisabeth Ångerman. Elev vid Tyska lyceum i Sthlm, anställd 1816 hos skeppsklarerarfirman Eggert Nauclér och i stora järnvågen, eo kammarskrivare vid general...

Gabrielsson, Assar T N, Industriidkare (1891 – 1962)

Gabrielsson, Assar Thorvald Natanael, f 13 aug 1891 i Korsberga (Skar), d 28 maj 1962 i Gbg (Vasa). Föräldrar: förvaltaren Gabriel Nathanael G o Anna Helmina Larsson. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm 1909, studier vid Handelshögskolan där, civilekonom där 14 okt 1911, kanslist o stenograf i AK 1912–16, anställd vid ab Sv kullagerfabriken...

Gahn, Henrik, Industriidkare, Uppfinnare, Kemist (1820 – 1874)

4 Gahn, Henrik, sonson till G 1, f 1 april 1820 i Falun, d 30 mars 1874 i Uppsala. Föräldrar: salpetersjuderidir Johan Henric G o Johanna Charlotta Théel. Inskr vid Uppsala univ 9 nov 1838, studerade där till 1841, genomgick Falu bergsskola 1841–42, elev på Jernkontorets stat 1842, extra stipendiat där 1845–48, ägnade sig &arin...

Geijer, Bengt Reinhold, Industriidkare, Mineralog, Geschworner, Bergmästare (1758 – 1815)

3 Geijer, Bengt Reinhold, sonson till G 1, f 10 nov 1758 på Bofors bruk, Karlskoga, d 12 nov 1815 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: brukspatron Salomon Gottschalk G o Magdalena Löfman. Inskr vid UU 9 febr 76, försvarade en avh om zinkmalmer under Torbern Bergmans presidium mars 79, auskultant i bergskoll 30 mars s å, tf geschworner i Värm...

Geijer, S Gottschalk A, Industriidkare, Arméofficer (1850 – 1924)

7 Geijer, Salomon Gottschalk Alfons, halvbror till G 5, f 25 maj 1850 på Rosenborg, Eskilsäter (Värml), d 16 juli 1924 i Österåker (Sth). Föräldrar: disponenten Carl Gustaf Reinhold G o Lovisa Lolly v Geijer. Studentex i Örebro 29 maj 67, inskr vid XJU 20 sept s å, kadett vid krigsskolan på Karlberg 17 jan 68, officersex 30 apri...

Gibson, J James (Jimmy), Industriidkare (1858 – 1932)

4 Gibson, John James (Jimmy), brorson till G 2, f 26 dec 1858 i Gbg (Domk), d 30 okt 1932 i Ulricehamn (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: affärsdisponenten James Alexander G o Martina Maria Julia Barclay. Mogenhetsex vid reallärov i Gbg 29 maj 78, studerade textilindustri i Frankrike o England somrarna 79 o 81, ex vid KTH (maskinbyggn o mek teknologi) 81, &...

Gibson, William, Industriidkare, Grosshandlare, Redare (1783 – 1857)

1 Gibson, William, f 11 mars 1783 i Arbroath, Skottland, d 3 aug 1857 i Gbg (Domk). Föräldrar: segelduksfabrikören William G o Isabel Neish. Kom till Gbg 97, invald i handelssoc där 29 aug 06 (styr:led 18–28), i bryggaregillet 5 dec 06, burskap som handlande 08, styr:led i Gbgs sparbank 26–30, led av dir för Gbgs fattigförsörjn:inr&aum...

Gibson, William, Industriidkare, Skeppsredare (1816 – 1865)

2 Gibson, William, son till G 1, f 19 april 1816 i Gbg (Am:f), d 7 april 1865 där (Domk). Ex vid Chalmersska slöjdskolan i Gbg 34, anställd i firma Gibson & Keiller 36–39, tekn chef vid Jonsereds fabriker 39–57, led av Gbgs o Bohus läns hushålln:sällsk:s förvalta: utsk 46–63, deläg i William Gibson & Söner fr&a...

Gibson, William, Industriidkare (1848 – 1917)

3 Gibson, William, son till G 2, f 21 juli 1848 i Partilie (Göt), d 22 jan 1917 där. Studier vid Gbgs handelsinst 63–64, ex vid Chalmers tekn läroanstalt 68, tekn utbildn i Skottland, Belgien o Frankrike 68–70, ing vid Jonsereds fabriker 70–78, disponent vid Jonsereds fabrikers ab från 78, led av Gbgs o Bohus läns landsting 77–10 (o...

Gjestvang, Even Christian, Industriidkare, Bilhandlare (1853 – 1932)

Gjestvang, Even Christian, f 28 sept 1853 i Nes (Hedmark), Norge, d 8 febr 1932 i Monte Carlo, Monaco (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: gardbruker Niels G o Agnethe Mikkelsdatter. Lärling i handelsaffär i närheten av Hamar 68, kontorist vid handelskontor i Kristiania 71, genomgick handelsinst där, etablerade engrosaffär för maskiner o nya tekn h...

Godenius, Samuel, Industriidkare, Bruksidkare (1806 – 1891)

Godenius, Samuel, f 2 mars 1806 i Gagnef (Kopp), d 15 juni 1891 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: komministern Anders Jacob G o Elisabeth Eleonora Engström. Innehade grosshandelsfirman Godenius & Co 34–78, köpte Gustavsbergs porslinsfabrik 52, fullm i Jernkontoret 62–79, led av stadsfullm i Sthlm 63–67, delägare i o disponent för Nyhammars bruk...

Granström, Gustaf A, Industriidkare, Uppfinnare (1851 – 1941)

Granström, Gustaf Abraham, f 26 dec 1851 i Sthlm (Kat), d 17 jan 1941 där (Ad Fredr). Föräldrar: grosshandl Carl Gustaf G o Sofia Theresia Borgström. Elev vid Sthlms lyceum till 66, vid Teknol institutet i Sthlm 68, avgångsex som väg- o vattenbyggare 71 o som bergsing 72, gruving vid Norbergs gruvor 73—81, delägare i firman Högstedt & Granström 79—81, disp för Norbergs gemensamma gruvför...

169 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se