Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
37 träffar, sida:  1 
Beskow, Knut Jakob, Uppfinnare, Industriledare, Finansminister, Kommunalman (1876 – 1928)

6. Knut Jakob Beskow, f. 13 jan. 1876 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Föräldrar: kaptenen Karl Henrik Reinhold Beskow och Maria Albertina Almquist. Genomgick Östermalms l. elementarläroverk 1885–88 och h. realläroverket i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1893; elev vid tekniska högskolan 14 sept. s. å.; avlade avgångsexamen från dess kemiska fackavdelning 10 juni ...

Biesèrt, J Elof, Industriledare, Finansminister, Riksdagsman (1862 – 1928)

Biesèrt, Johan Elof, f. 30 sept. 1862 i Töcksmarks socken. Föräldrar: bruksägaren och riksdagsmannen Johan Kristian Niklas Biesèrt och Emma Lagrelius. Avlade mogenhetsexamen vid södra latinläroverket i Stockholm 18 maj 1881; genomgick tekniska högskolans fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 10 sept. 1882–10 juni 1885. Sedan 1886 bosatt vid Lennartsfors i Värmland såsom di...

Bosæus, Elis Valfrid, Industriledare (1876 – 1958)

Bosæus, Elis Valfrid, f. 31 aug. 1876 i Stockholm. Föräldrar: disponenten Nils Valfrid Bosseus och Olga Hulda Maria Hallen. Elev vid Växjö h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1895; elev vid tekniska högskolan 15 sept. 1896; utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 10 juni 1899; har företagit upprepade studieresor till Amerikas förenta stater sa...

Brinell, Johan August, Industriledare, Bergsingenjör (1849 – 1925)

Brinell, Johan August, f. 21 juni 1849 i Bringetofta, d. 17 nov. 1925 i Stockholm. Föräldrar: lantbrukaren Johannes Månsson och Katarina Jonasdotter. Elev vid Jönköpings elementarläroverk 1864−68; avlade examen vid Borås tekniska skola 1 juni 1871. Ritare hos ingenjör V. Vennström i Örebro 19 juli 1871−1 juli 1872, vid Nydqvist & Holms verkstäder i Trollhättan 1 juli−31 okt. 1872 och vid Fin...

Broms, Gustaf Emil, Trävaruhandlare, Industriledare (1849 – 1903)

Gustaf Emil Broms, f. 5 sept. 1849 i Stockholm, d. 29 okt. 1903 därstädes. Föräldrar: handlanden i Stockholm Karl Abraham Broms och Fredrika Beata Charlotta Wretforss. Elev i nya elementarskolan i Stockholm ht. 1859—vt. 1865. Anställd å handelskontor; anställd i trävarufirman Bergman, Hummel & C: o 1869; prokurist vid nämnda firmas kontor i Nederkalix; tillika dansk v. "konsul därstädes; che...

Danielsson, Carl L., Industriledare, Bergsingenjör (1845 – 1917)

2. Carl Leonard Danielsson, den föregåendes brorson, f. 30 mars 1845 å Aggarön, Kärrbo socken, d. 15 nov. 1917 i Stockholm. Föräldrar: trädgårdsmästaren August Ludvig Danielsson och Anna Stina Jansdotter. Inackorderad från 1852 hos lantbrukaren Westerlund å Tomte på greve K. G. Lewenhaupts inrådan och från 1856 hos brukspatronen M. F. Wsern å Stjärnsunds bruk; åtnjöt undervisning a...

Enström, Axel Fredrik, Industriledare, Elektroingenjör (1875 – 1948)

Enström, Axel Fredrik, f. 21 aug. 1875 i Stockholm (Jak.), d. 31 mars 1948 där på Röda korsets sjukhem. Föräldrar: instrumentmakaren Johan Fredrik Enström och Anna Christina Maria Wesström. Elev i Jakobs folkskola i Stockholm och i Kraftska skolan, som han lämnade 1887; förvärvsarbete; elev i Jakobs femklassiga läroverk, i Högre realläroverket och Stockholms realgymnasium; mogenhetsex. vid N...

Kjellander, K Manfred, Industriledare (1885 – 1973)

Kjellander, Karl Manfred, f 13 sept 1885 i Kvistbro, Ör, d 6 juli 1973 i Rönninge, Salem, Sth. Föräldrar: folkskollär Alfred K o Anna Katarina Nilsson-Trygg. Elev vid Tekn elementarskolan i Örebro 03—06, ritare vid ab Bofors-Gullspång, Karlskoga, 06—-13, konstruktör vid Kockums mek verkstads ab, Malmö, 13—-15, vid ab Bofors-Gullspång 15—18, chef för offertkontoret vid ab Bofors, avd krigsmat...

Kjellberg, Jonas H R C:son, Industriledare (1858 – 1942)

6 Kjellberg, Jonas Henrik Reinhold C:son, bror till K 5, f 6 jan 1858 i Gbg, Kristine, d 24 maj 1942 i Sthlm, Osc. Elev vid realgymn i Gbg till 74, ord elev vid Tekn inst:s avd för bergsvetenskap 3 sept 75—78, ing vid ab Bofors 79—91 (led av styr där 86— 17, ekonomisk disponent 92—93, ensam chef 94—96, ordf i styr 15—17), VD för ab Rämen-Liljendahl 85...

Larson, J P Alfred (Alf), Skriftställare, Industriledare, Kemiingenjör (1852 – 1924)

Larson, Johan Peter Alfred (Alf), f 18 sept 1852 i Gamleby, Kalm, d 18 aug 1924 i Sthlm, Matt. Föräldrar: handl Jonas Peter L o Carolina Ulrika Charlotta Löfberg. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Västervik 11 juni 72, ord elev vid Tekn inst 16 sept 72—9 juni 75, ing vid Liljeholmens stearinfabrik, Sthlm, 75—84, vid Skånska superfosfat- o svavelsyrefabriks ab, Helsingborg, 85—96, VD i Tidni...

Lesslie, H A Beatrice, Industriledare (1890 – 1967)

Lesslie, Hildur Annie Beatrice, f 10 aug 1890 i Örgryte, Göt (nu Gbg), d 25 febr 1967 i Gbg, Johanneberg. Föräldrar: fångvårdstjänsteman Axel Kylander o Hedvig Hansdtr. Flickskola i Gbg, anställd i livsmedelshandel, kassörska i ab Eskilstunaboden, medhjälpare i Konfektionsab Lesslie, VD 36—62 (led av styr 36—65), allt i Gbg, led av styr för Sv konfektionsfabrikantfören 40—58, för Konfektions...

Lindberg, Lars R Uno, Industriledare, Bruksidkare, Bergsingenjör (1857 – 1933)

Lindberg, Lars Reinhold Uno, f 14 juni 1857 på Kolsva bruk, Bro-Malma (nu Kolsva), Vm, t 29 april 1933 i Sthlm, Jak. Föräldrar: bruksägaren Lars L o Carolina Catharina Cederborgh. Elev vid Dalkarls-hytte bruk, Lindesbergs landsförs, Or, 78, ing vid Kolsva bruk 79, disponentassistent där 80-85, disponent 1 jan 86-14, VD o ordf i styr för Kohlswa jernverks ab 10 dec 92— 17, disponent för Dalka...

Ljunglöf, K Robert, Industriledare (1885 – 1950)

3 Ljunglöf, Knut Robert, son till L 2 i hans 2:a gifte, f 19 aug 1885 i Sthlm, Ad Fredr, d 9 febr 1950 i Rö, Sth. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 05, avgångsex från krigsskolan på Karlberg 1 maj 08, underlöjtn i Livgardets till häst reserv 31 dec 08, anställd i Jac Fr Ljunglöfs tobaksfabriksab 09, suppl i styr där 20 april 10–10 febr 12, faderns kompanjon i firma Jac Fr Lju...

Ljungström, Birger, Uppfinnare, Maskiningenjör, Industriledare (1872 – 1948)

1 Ljungström, Birger, f 4 juni 1872 i Uddevalla, d 17 nov 1948 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kartografen Jonas Patrik L o Amalia Bernhardina Falck. Studier vid Östermalms lärov i Sthlm, elev vid Tekn skolan där 86-89, verkstadspraktik, bedrev uppfinnarverksamhet från 89, extra elev vid KTH 2 nov 93, ritkontorschef vid New Cycle Co, London, 96, managing director i The Ljungström Engine Sy...

Ljungström, Fredrik, Industriledare, Elektroingenjör, Båtkonstruktör (1875 – 1964)

2 Ljungström, Fredrik, bror till L 1, f 16 juni 1875 i Sthlm, Kat, d 18 febr 1964 i Lidingö. Studier vid Östermalms lärov i Sthlm, elev vid G Eriksons förberedande kurs till KTH, konstruktör tills med Birger L (L 1) 90–96, anställd hos Alfred Nobel 95–96, konstruktör vid The New Cycle Co, London, 96, vid ab Separator, Sthlm, 03–07, led av styr för ab Formator, Sthlm, 07 (bolagsordn ...

Lundbohm, J O Hjalmar, Geolog, Konstsamlare, Industriledare (1855 – 1926)

1 Lundbohm, Johan Olof Hjalmar, f 25 april 1855 i Ödeborg, Älvsb, d 4 april 1926 i Fritsla, Älvsb. Föräldrar: kronolänsmannen August Ferdinand L o Augusta Hammarin. Elev vid Vänersborgs h elementarlärov ht 66-vt 73, inskr vid Chalmersska slöjdskolan sept 73, ex där 15 juni 77, bitr vid vägbyggnad i bl a Bohuslän 77–79, extra geolog vid Sveriges geologiska undersökn (SGU) 79, bitr geolog 85, ...

Nilsson, Arvid H, Fabrikör, Industriledare (1891 – 1949)

Nilsson, Arvid Hjalmar, f 13 febr 1891 i Eskilstuna, d 28 okt 1949 i Eskilstuna Fors. Föräldrar: disp Lars Arvid N o Hedvig Zetterlindh. Mogenhetsex vid Västerås hal 7 juni 09, inskr vid KTH 13 sept 09, disp för C O Oberg & co:s ab från 17, led av styr för tekniska fackskolan för maskinindustri i Eskilstuna 27, av överstyr för Sveriges verkstadsfören 33 (ordf från 46), suppl i Sv arbetsgivar...

Nordenson, Jonas W, Industriledare (1920 – 1976)

4 Nordenson, Jonas Wilhelm, son till N 3, f 12 jan 1920 i Sthlm, Sofia, d 30 april 1976 där, Nik. Student ex vid h a l på Södermalm vt 38, inskr vid UU ht 38, FK 15 sept 44, löjtn i pansartruppernas reserv 1 dec 44, pol mag 31 jan 46, FL 28 maj 48, allt vid UU, forskn:assistent vid Industrins utredn: inst, Sthlm, 48, VD där 51–53, ombud i gemensamma utsk för nord ekon samarb april 5...

Norén, A Bertil, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Industriledare (1902 – 1972)

Norén, Anders Bertil, f 28 dec 1902 i Ryda, Skar, d 24 mars 1972 i Djursholm. Föräldrar: lantbrukaren Anders Rudolf N o Marta Örtendahl. Avgångsex vid tekn gymn i Örebro vt 24, elev vid KTH 30 aug 24, avgångsex från dess fackavd för väg- o vattenbyggn 31 maj 28, konstruktör vid Ribbings ingenjörsbyrå, Sthlm, 29, ingenjör vid vattenfallsstyr:s kraftverksbyggn i Sillre, Vnl, 31–33, vid statens...

Nydqvist, J H Antenor, Maskiningenjör, Industriledare (1817 – 1914)

Nydqvist, Johan Henrik Antenor, f 31 jan 1817 i Sthlm (enl fdb för Botkyrka, Sth), d 24 maj 1914 i Trollhättan. Föräldrar: distriktsläk Herman N o Elisabeth Christine Nordqvist. Elev vid Jacobi h apologistskola i Sthlm 29–32, vid Teknolog inst där 19 jan 32–30 dec 33, praktikant vid Rosendahls spinneri i Mölndal 33–36, studieresa till Tyskland, Österrike, Schweiz o Frankrike 36–41, verkmästa...

Odelberg, O Wilhelm, Lantbrukare, Industriledare, Riksdagspolitiker (1844 – 1924)

4 Odelberg, Oscar Wilhelm, son till O 2, f 25 maj 1844 i Brännkyrka, Sth, d 10 april 1924 i Sthlm (enl db för Gustavsberg, Sth). Studentex vid UU 23 jan 63, inskr där 26 jan 63, furir i Södermanlands reg 19 febr 63, officersex 25 febr 64, underlöjtn i reg 14 juni 64, språk- o lantbruksstudier, bl a i Skottland, Frankrike o Tyskland 65–66, disponent vid Gustafsbergs porslinsfabrik 69...

Ohlsson, A Edwin, Affärsman, Industriledare (1866 – 1956)

Ohlsson, August Edwin, f 6 maj 1866 i Gbg, Domk, d 22 nov 1956 i Hemmesjö, Kron. Föräldrar: Filaren Carl Olsson o Maria Svensson. Elev vid Gbgs latinlärov, anställd vid Säfveåns ab i Gbg 82–96, VD för Tingstads trävaruab, Gbg (från 18 Åry bruk, ab, Hemmesjö) 99–26, led av styr där från 99, ordf i styr för Trävaruab Dalarne 05–28, led av Gbgs handelskammare 05–26, VD för ab Rämen-Liljendahl 0...

Olin, A Robert, Industriledare (1860 – 1944)

Olin, Anders Robert, f 22 dec 1860 i Gbg (enl fb för Hova, Skar), d 21 febr 1944 i Sthlm, Matt. Föräldrar: hemmansägaren Anders O o barnmorskan Sofia Olofsdtr. Anställd vid Slagteriab i Sthlm 77–84, i August Falks charkuteriaffär där 84, övertog tills med Bror Henning Josephson affären 1 jan 85, drev den under namnet Falk & Co fläskhandel o korffabrik, ensam innehavare av företaget (från 16 ...

Ollman, Edvard A, Maskiningenjör, Industriledare (1813 – 1901)

Ollman, Edvard Albrekt, f 18 aug 1813 i Varberg, Slottsförs, d 27 nov 1901 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kaptenen Adam Gustaf O o Martha Christina Jungmarker. Elev vid Motala mek verkstad 31–34, ångfartygsmaskinist 34–38, praktiserade vid företag i England 39–40, verkmästare vid Nyköpings mek verkstad 41–43, vid Motala mek verkstads avd i Norrköping 43–46, i Motala 46–56, föreståndare o dir v...

Olson, O Hjalmar, Industriledare (1902 – 1990)

Olson, Otto Hjalmar, f 24 dec 1902 i Eskilstuna, d 1 april 1990 i Nacka (enl db för Gustavsberg, Sth). Föräldrar: bokbindaren Johan Oscar O o Johanna Albina Persson. Ex från Tekn fackskolan för maskinindustri i Eskilstuna 10 juni 22, praktikant i Tyskland 22 o 2829, ingenjör i firma Jonn H Olson i Köping 2629, driftsledare i ab Gustavsbergs fabriks intressenter (f...

Olsson, A Ivar, Industriledare, Bergsingenjör (1883 – 1944)

Olsson, Albert Ivar, f 15 mars 1883 i Jönköping, Östra, d 24 nov 1944 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: postmästaren Johan Albert O o Maria Fredrique Emilia Sjöstrand. Mogenhetsex vid h al i Jönköping 7 juni 01, elev vid KTH 15 sept 01, utex från fackavd för bergsvetenskap där 19 dec 05, assistent vid Cambria Steel Co, Johnstown, Pennsylvania, USA, 0708, kommersiell ingenjör vid Int...

Owen, Samuel, Maskiningenjör, Industriledare (1774 – 1854)

Owen, Samuel, f 12 maj, dp 9 juni 1774 i Norton-in-Hales, Shropshire, England, d 15 febr 1854 i Sthlm, Klara. Föräldrar: agronomen George O o Catherine Madeley. Gjutare o modellsnickare vid Boulton & Watts faktori i Soho, Birmingham, 96–00, maskinmontör vid Fenton, Murray & Woods faktori i Leeds 00–04, i Sverige 04–05, mekaniker vid ingenjörsfirman Arthur Woolf i London 06, verkmästare vid B...

Plagemann, Carl J Fredrik, Industriledare, Apotekare (1779 – 1864)

Plagemann, Carl Johan Fredrik, f 3 maj 1779 i Sthlm, Tyska, d 3 jan 1864 där, Ad Fredr. Föräldrar: rektorn Johan Joachim Fredrik P o Margareta Dorothea Lange. Ex vid Tyska skolan i Sthlm 12 maj 95, elev vid apoteket i Karlstad maj 95, farmacie studiosus-ex där 6 juli 99, tjänstg vid apoteket Ugglan i Sthlm okt 99, vid apoteket Enhörningen där okt 01, apotekarex 2 mars 03, inköpte apoteket i ...

Polhem, Christopher, Uppfinnare, Industriledare (1661 – 1751)

1 Polhem, Christopher, före adl Polhammar, f sannolikt 18 dec 1661 i Tingstäde, Gotl, d 30 aug 1751 i Sthlm (begr 6 sept där, Maria). Föräldrar: handelsmannen Wolf Christoph Polhammer o Christina Eriksdtr Schening. Fogde på Fållnäs gård, Sorunda, Sth, 85, inskr vid UU 12 nov 87, erhöll statlig pension 6 maj 91 (bekräftat 21 mars 92), testimonium academicum från UU 18 okt 94, dir över bergsme...

Rausing, A Ruben, Lantbrukare, Industriledare (1895 – 1983)

Rausing (före 1921 Andersson), Anders Ruben, f 17 juni 1895 i Raus, Malm, d 10 aug 1983 i Blentarp, Malm (bosatt i Lausanne, Schweiz). Föräldrar: målaren o färghandlaren August Andersson o Matilda Fredrika Svensson. Studentex vid H a l i Helsingborg 2 juni 15, inskr vid Handelshögskolan, Sthlm, 29 sept 16, ex där 21 juni 18, Master of Science vid Columbia University, New York, 20, dir:ass i ...

Reenstierna, Abraham, Industriledare, Grosshandlare, Bruksidkare (1623 – 1690)

1 Reenstierna, Abraham, före adl Momma, f 21 maj 1623 i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland (enl R:s huvudbanér i Solna kyrka; jfr Sveriges kyrkor. Uppland, 1, s 264), d 10 juli 1690 i Osnabrück, Niedersachsen (enl huvudbaneret). Föräldrar: kopparmästaren Willem Momma (bd 25, s 664) o Maria Baur. Inflyttade från Holland till Sverige 44, led av my...

Reenstierna, Jacob, Industriledare, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1625omkr – 1678)

2 Reenstierna, Jacob, före adl Momma, bror till R 1, f omkr 1625 trol i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, d 27 mars 1678 (enl brev från R:s bokhållare Jean de l'Homel till K M:t 30 juni 1682, E 2583, RA), begr 28 dec 1679 i Norrköping, Hedvig. Inflyttade från Holland till Sthlm 47, burskap som grosshandlare där 10 febr 49, dir i Förnyade tjäru...

Rosenblad, Curt F, Uppfinnare, Maskiningenjör, Industriledare (1899 – 1979)

3 Rosenblad, Curt Fredrik, syssling till R 2, f 21 april 1899 i Sthlm, Hedv El, d 9 juli 1979 i Princeton, New Jersey, USA. Föräldrar: förste hovstallmästaren frih Eberhard R o Hedda Augusta Marianne Burenstam. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, 18 maj 18, elev vid KTH 18 sept 19, avgångsex från dess avd för...

Storjohann, Christian, Industriledare (1868 – 1954)

Storjohann, Christian, f 17 juni 1868 i Bergen, Domk, Norge, d 1 juni 1954 i Karlstad. Föräldrar: grosshandlaren Johan Wilhelm S o Augusta Maria Therese Ameln. Lantbrukselev vid Remmene gård, Bro, Värml, 84–85, inspektor där 88–89, extra elev vid Ultuna lantbruksinst 85–86, elev vid Alnarps lantbruksinst 86, utex där 88, bokhållare o jordbruksarrendator 89–92, jordbruksinspektor vid H...

Strandell, Nils Vilhelm, Industriledare, Filatelist (1876 – 1963)

Strandell, Nils Vilhelm, f 20 maj 1876 i Hamrånge, Gävl, d 20 juli 1963 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kyrkoherden Olof Wilhelm S o Alma Kristina Kjellerstedt. Mogenhetsex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 19 maj 94, inskr vid UU 18 sept 94, FK där 31 jan 98, inskr vid Handelsakad i Leipzig 98, ex där 18 mars 99, anst vid ab Separator 17 febr 00, kontorschef där 1 juni 06–18, stiftare ...

Svenke, J Erik K, Industriledare (1918 – 2014)

Svenke (före 1936 Svensson), John Erik Kjell, f 25 jan 1918 i Skara, d 29 sept 2014 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: stationsinspektoren John Sigfrid Svensson o Ester Katarina Svensson. Studentex vid Skara h a l vt 36, inskr vid KTH:s fackavd för kemi o kemisk teknologi 5 sept 36, civ:ing:ex 22 juni 40, anställd vid Flottans skifferoljeverk 41–42, ...

37 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se