Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
93 träffar, sida:  1 2 
Anderson, Per, Industriman (1861 – 1942)

Anderson, Per, f. 3 febr. 1861 i Gunnarskog. Föräldrar: hemmansägaren Anders Person och Maria Erlandsdotter. Genomgick ortens folkskola och arbetade flera år inom smedsyrket; ledamot av kommunalfullmäktige (från 1911 stadsfullmäktige) i Arvika 1888 (stadsfullmäktiges ordförande 1911); grundlade en fabrik för tillverkning av lantbruksmaskiner i Arvika 1894; ledamot av riksdagens andra kammare...

Bellander, Bror O, Industriman, Skogsman (1845 – 1913)

2. Bror Olof Bellander, f. 7 febr. 1845 i Västerås, d. 6 nov. 1913 på Nyhed i Bollnäs. Föräldrar: kontraktsprosten och lektorn Bror Knut Bellander och Sofia Gustava Stjernsvärd. Intogs i h. elementarläroverket i Västerås 1854; student i Uppsala 31 jan. 1863; elev vid skogsinstitutet 6 juni 1864, utexaminerad 9 juli 1866; lantmäterielev 13 maj 1867. E. överjägare i Västmanlands län 12 okt. 18...

Berg, Rudolf Fredrik (Fritz), Industriman, Kommunalman (1846 – 1907)

2. Rudolf Fredrik (Fritz) Berg, den föregåendes son, f. 31 maj 1846 i Stockholm, d 8 dec. 1907 därstädes. Lärjunge vid Maria l. elementarläroverk 1856 och vid Stockholms gymnasium 1862; avlade mogenhetsexamen i Uppsala 26 maj 1865; inskrevs vid teknologiska institutet 4 sept. s. å.; avlade avgångsexamen därstädes 10 juni 1868. Anställd vid Finnboda beckverk och därpå vid Ljusne såg...

Bergman, Carl Otto, Arméofficer, Industriman, Riksdagsman (1828 – 1901)

Bergman, Carl Otto, f. 29 apr. 1828 i Luleå, d 21 juni 1901 å Sandträsk. Föräldrar: köpmannen Olof Bergman och Margareta Magdalena Sundborg, Genomgick Piteå trivialskola; student i Uppsala 1850. Inträdde på den militära banan; underlöjtnant, vid Norrbottens fältjägarkår 11 dec. 1852 (konfirmationsfullmakt 12 apr. 1853); löjtnant 16 dec. 1859; kapten 9 jan. 1871; major 14 maj 1880; erhöll avs...

Bernström, J (John) P F, Industriman (1848 – 1925)

Johan (John) Peter Fredrik Bernström, f. 26 jan. 1848 i Hälsingborg. Föräldrar: tunnbindarmästaren Peter Fredrik Bernström och Johanne Andersen. Elev vid Hälsingborgs h. elementarläroverk 1860 och vid Kristianstads gymnasium 1864. Erhöll tillfällig anställning bos firman Graham Brothers sågverks-och mekaniska verkstadsetablissement vid Tingstäde på Gottland; innehade växlande anställningar i...

Bolinder, Carl G, Industriman (1818 – 1892)

2. Carl Gerhard Bolinder, den föregåendes broder, f. 24 sept. 1818 i Vaksala socken, d 21 maj 1892 i Stockholm. Elev vid Samuel Owens verkstad i Stockholm 1837; järnkontorets stipendiat vid Motala verkstad 3 apr. 1838; verkmästare vid F. H. Kockums mekaniska verkstad i Malmö; medföljde brodern Jean Bolinder till England och Skottland och praktiserade därstädes 18...

Bolinder, Jean, Industriman (1813 – 1899)

1. Jean Bolinder, f. 12 sept. 1813 i Vaksala, d 8 mars 1899 i Stockholm. Föräldrar: komministern i Vaksala Erik Bolinder och Elisabet Johanna Schalin. Innehade elevanställning hos bergsrådet G. Broling 1829−34. Verkmästare vid K. myntet 1835; erhöll 1841 ett resestipendium på 100 £ av Järnkontoret och tillika ett resestipendium på 50 £ av kommerskollegiet samt vistades därefter i E...

Bratt, Ivan, Läkare, Socialpolitiker, Industriman (1878 – 1956)

3. Ivan Bratt, f. 24 sept. 1878 i Jönköping. Föräldrar: hovrättsrådet, fil. doktor Axel Vilhelm Bratt och Ellen Maria Elisabet Wahlgren. Elev vid Jönköpings h. allmänna läroverk vt. 1889; avlade mogenhetsexamen därstädes 4 juni 1895; student i Uppsala vt. 1896; med. fil. kand. 15 dec. s. å.; med. kand, 30 nov. 1899; med. lic. vid karolinska institutet 2 maj 1903. Tjänstgjorde under åren 1903...

Broling, Gustaf, Mekaniker, Industriman (1766 – 1838)

1. Gustaf Broling, f. 11 apr. 1766 på Lunds gård, Edsbergs socken, d. 12 apr. 1838 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden i Väster-Närke fögderi Gustav Broling och Anna Kristina Kolmodin, f. Robsahm. Genomgick Strängnäs skola och gymnasium; student i Uppsala 4 mars 1783; disp. 18 dec. 1784 (Om mineraliers användande i byggning skons ten, p. 4; pres. O. Espling) och 4 juni 1788 (Svenska jern- oc...

Bünsow, Friedrich Christian Ernestus, Donator, Trävaruhandlare, Industriman (1824 – 1897)

1. Friedrich Christian Ernestus Bünsow, f. 10 juni 1824 i Kiel, d. 7 sept. 1897 i villa Merlo vid Skönvik, Timrå socken. Föräldrar: porträttmålaren och teckningsläraren i Kiel Joachim Johanh Friedrich Bünsow och Catrine Elsabe Postel. Genomgick läroverkets i Kiel lägre klasser. Anställd i bokhandel i Kiel i början av 1840-talet; kom till Stockholm 1845; anställd hos bokhandlaren Adolf Bonnie...

Cedergren, Henrik T T, Ingenjör, Industriman (1853 – 1909)

Cedergren, Henrik Thore Thorsten, f. 31 dec. 1853 i Stockholm, d. 13 apr. 1909 därstädes. Föräldrar: juveleraren Gustav Adolf Cedergren och Lovisa Sofia Robsahm. Erhöll undervisning i hemmet; genomgick teknologiska institutet 1872—75; företog ett flertal utländska resor. Ägnade sig åt ekonomisk verksamhet 1 Stockholm, bl. a. som delägare i firman Westin och Cedergren; övertog faderns juveler...

Danielsson, Erik Georg, Landstingspolitiker, Industriman, Riksdagsman (1815 – 1881)

1. Erik Georg Danielsson, f. 13 juli 1815 å Berga, Fellingsbro socken, d. 19 juni 1881 på Risberg, Norra Råda socken. Föräldrar: regementskommissarien Daniel Fredrik (Uhr) Danielsson och Anna Elisabet Kindstrand. Elev vid Johannislunds friskola under Halleby säteri, Skärkinds socken, nov. 1821—hösten 1825 och i Norrköpings trivialskola ht. 1825—vt. 1830; brukselev vid Lilla Ålberga bruk i Ki...

De Geer, Fabian O. G., Ämbetsman, Industriman (1850 – 1934)

9. Fabian Otto Gerard De Geer, den föregåendes brorson, f. 28 apr. 1850 på Säbylund, Kumla socken, Örebro län. Föräldrar: kaptenen, godsägaren friherre Hjalmar Rudolf Gerard De Geer och Ebba Lidman. Elev vid Karolinska h. elementarläroverket i Örebro vt. 1860—ht. 1867; kadett vid Karlbergs krigsakademi 17 jan. 1868; avlade avgångsexamen 22 dec. 1870; underlöjtnant vid Närkes regeme...

de Laval, C Gustaf P, Uppfinnare, Industriman (1845 – 1913)

Carl Gustaf Patrik de Laval, f. 9 maj 1845 på kaptensbostället Blåsenborg, Orsa sn (Kopp.), d. 2 febr. 1913 i Stockholm (Oscar). Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren i Kopparbergs län Patrik Jacques Ludvig de Laval och Johanna Elisabeth Martin. Genomgick Falu läroverk; student vid Uppsala univ. 1863; elev vid teknologiska institutet i Stockholm 5 sept. 1863; avgångs-ex. från dess mekan...

Ehrnberg, Nils Alfred, Industriman (1858 – 1914)

3. Nils Alfred Ehrnberg, den föregåendes son, f. 16 febr. 1858 i Simrishamn, d. 11 april 1914 där. Studier i Kristianstads h. allm. lärov. 1870–74; lärling vid faderns garveri i Simrishamn 1874, hos garvarmästare H. P. Eibye i Nyborg, Danmark, 1876–78; gesällbrev 5 april 1878 där; anställd hos Aktiesaelskabet M. J. Ballins Sonner i Köpenhamn 1878–79; gesäll i Tyskland, Österrike, I...

Eidem, Magnus, Industriman (1866 – 1930)

Magnus Eidem (Eidem-Andersson), f. 16 aug. 1866 i Göteborg, d. 18 jan. 1930 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Anders Magnus Andersson och Pauline Rosine Eidem. Studerade; i Schillerska privatskolan samt sedan vid Göteborgs realläroverk 1880–82; elev vid Göteborgs handelsinstitut 1882–84; anställd i faderns affär 1885; verkst. direktör för Örnberg & Anderssons a.-b. 1891, tilli...

Ekman, Peter Wilhelm, Industriman, Skogsman (1875 – 1946)

17. Peter Wilhelm Ekman, son till E. 15, f. 24 dec. 1875 på Gustafsfors, Torrskogs sn (Dalsl.), d. 13 juni 1946 i Gävle. Mogenhetsex. vid Göteborgs realläroverk 6 juni 1895; elev vid Ombergs skogsskola i juli 1895, utex. därifrån 15 juni 1897; elev vid Skogsinstitutet 1 juli s. å., utex. därifrån 15 juni 1898; tillsyn över skogsskötseln vid Lesjöfors bruk 1898–1908; extra jägmästar...

Enhörning, Erik August, Industriman (1860 – 1944)

3. Erik August Enhörning, brorson till E. 2, f. 18 maj 1860 i Luleå, d. 18 juli 1944 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: inspektören Eric Adolph Enhörning och Maria Catharina Gowenius. Elev vid Piteå lägre elementarläroverk; tjänsteman i J. A. Enhörnings trävarufirma i Kubikenborg 1877–85; chef för detta företag 1885–1926 (från 1891 a.-b.); verkställande direktör i Lars Lithanders trävara a....

Fornander, Axel M E F, Ingenjör, Industriman (1876 – 1944)

2 Fornander, Axel Magnus Erland Fabian, f 23 (ej 24) nov 1876 i Mönsterås (Kalm), d 29 juli 1944 i Sthlm (Osc). Föräldrar: grosshandl Carl Erik Fabian F o Ida Karolina Svensson. Elev vid Kalmar lärov 30 aug 1887–1 aug 1892, biträde i Kalmar ensk bank i Mönsterås 1892, bokhållare vid Mackmyra bruk 1892–94 o vid Forsbacka järnverk 1894–97, elev vid Filipstads Bergsskola 1897–98, ritare vid For...

Francke, J Edward, Trävaruhandlare, Industriman (1824 – 1891)

1 Francke, Johan Edward, f 17 maj 1824 i Gbg (Kristine), d 21 aug 1891 på sitt sommarställe Skepparholmen i Boo (Sth; enl dödbok för Jak, Sthlm). Föräldrar: grosshandl Johan F o Anna Christina Beata Bogren. Handelsbetjänt i Gbg hos A H Evers & Co aug 1840–febr 1842 o hos grosshandl J E Geijer febr 1842–jan 1846, fick burskap som grosshandl där 30 jan 1846, innehade där tillsammans med Josua ...

Francke, D Otto, Affärsman, Industriman (1825 – 1892)

2 Francke, David Otto (i födelseboken David, i husförhörsl David Otto), bror till F 1, f 26 sept 1825 i Gbg (Kristine), d 2 jan 1892 i Fässberg (nu Mölndal). Elev vid Gbgs handelsinst 18 juli 1839–15 sept 1841, handelsbetjänt i Gbg 1841–48, fick burskap som grosshandl där 1 sept 1848, innehade, jämte sin blivande svåger Hans Henrik Beckman, firma Francke, Beckman & Co i Gbg 17 jan...

Frisell, Erik, Industriman (1859 – 1942)

Frisell, Erik, f 24 (enl födelsebok 4) jan 1859 i Gbg (Domk), d 22 febr 1942 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: direktören Henning Erik F o Alfhild Eugenia Lindberg. Mogenhetsex vid Schillerska skolan i Gbg 29 maj 1878, student i Uppsala 16 sept 1878–april 1879, bank- o handelsstudier i Tyskland, England o Frankrike 1879, banktjänsteman vid Skandinaviska kreditab i Gbg 1880, styr:suppl ...

Fränckel, Eduard, Industriman, Kommunalman, Riksdagsman (1836 – 1912)

Fränckel, Eduard, f 17 dec 1836 i Gbg, d 4 febr 1912 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: grosshandlaren Moses F o Selly (ej Sally) Delbanco. Elev vid Chalmerska slöjdskolan i Gbg 1850–53, studier vid Polytechnisches Institut i Hannover 1854 o vid Technische Hochschule i Karlsruhe 1855, nivellör vid Statens järnvägsbyggnader s å (tjänstl därifrån två år för utlandspraktik, huvudsakl i Manchester), ...

Gripenstedt, Johan T, Godsägare, Industriman, Politiker (1851 – 1918)

2 Gripenstedt, Johan Theodor, son till G 1, f 16 sept 1851 på Nynäs i Bälinge (Söd), d 29 juli 1918 i Asker (Ör). Kadett vid Karlberg 18 maj 69, utex 23 maj 71, underlöjtn vid livreg:s dragonkår 9 juni 71, löjtn 2 april 75, utan lön från 88, ryttmäst i kåren 8 jan 90, avsked ur krigstjänsten 92, överstekammarjunkare 12. Innehade Bysta fideikommiss med Brevens bruk (Ör) o tillhörand...

Jeansson, John, Industriman (1865 – 1953)

2 Jeansson, John, son till J 1, f 21 aug 1865 i Kalmar, d 23 dec 1953 där. Elev vid h a l i Kalmar, vid realgymn i Malchin, Mecklenburg-Schwerin, 83, språk- o handelsstudier i London 84–85, i Paris 86, chefsassistent i firma Kalmar ångkvarn 86–89, disponent för Kalmar ångkvarnsab 89–22 (v VD 29 april 89–96, VD 96—22), led av styr för Kalmar läns ö jämvägsab 18 nov 95–40 (ordf 10–40...

Johansson, J Hemming, Ingenjör, Industriman (1869 – 1955)

1 Johansson, Jakob Hemming, f 8 maj 1869 i Gbg, Domk, d 1 juni 1955 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: överlär Johannes J o Josefina Jakobsson. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 25 maj 88, inskr vid UU ht 88, FK där 12 dec 90, elev vid KTH:s avd för maskinbyggn 15 sept 91, avgångsex där 10 juni 93, stationsing vid Sthlms allm telefonab 93—98, lär i matematik o fysik vid Tekn skolan i Sthlm 93—00,...

Jonsson, Jonas, Industriman (1875 – 1947)

Jonsson, Jonas, f 23 sept 1875 i Höjen, Rengsjö, Gävl, d 1 juli 1947 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: hemmansäg Jon J o Martha Andersdtr. Elev vid Chalmers tekn inst 96 —98, vid Bergsskolan i Filipstad 98—99, ritare vid Bofors kanonverkstäder, konstruktör vid H Tholanders konstruktionsbyrå, Sthlm, o vid Metallurgiska ab, Sthlm, samt ing vid Ala & Ljusne kolugnar 99—05, disponent o ing vid Fagervi...

Kennedy, G Douglas, Skeppsredare, Industriman (1850 – 1916)

Kennedy, George Douglas, f 24 maj 1850 i Gbg, Domk, d 31 okt 1916 där, Vasa. Föräldrar: grosshandl o rådmannen George K o Eleonora Maria Landgren. Studentex vid realgymn i Gbg vt 70, handelspraktik, disponent för Gamla varvet där 72—96, led av folkskolestyr 73—79, av brandstodskomm för Städernas allm brandstodsbolag 73—82, av kyrkofullm 83—96, av Gbgs stadsfullm 87—98, av st...

Kjellberg, Oscar, Uppfinnare, Industriman (1870 – 1931)

Kjellberg, Oscar, f 21 sept 1870 i Arvika landsförs, d 5 juli 1931 i Gbg, Vasa. Föräldrar: järnvägsbyggaren i engelsk tjänst Johannes Nilsson o Karolina Olsdtr. Elev vid lägre allm lärov i Kristinehamn 80—86, vid Kristinehamns mek verkstadsab 86, ångbåtseldare o maskinarb vid olika verkstäder o varv 87—96, maskinistex 96, maskinist på s/s Bordeaux 96—97, övermaskinistex i Ma...

Kockum, Frans H, Industriman (1802 – 1875)

1 Kockum, Frans Henric, f 27 sept 1802 i Malmö, S:t Petri, d 12 febr 1875 där, ibid. Föräldrar: spannmålshandl Lorens K o Anne Sophie Suell. Elev vid handelsinst i Lübeck, bokhållare i handelshuset Frans Suell 22—25, arrenderade F Suells tobaksfabrik, Malmö, 1 aug 25—26, innehade F H Kockums tobaksfabrik 29 mars 26—66 (VD o ordf i styr för F H Kockums tobaksfabriks ab, Malmö, 10 juli 66—73),...

Kockum, C Frans Henrik, Industriman (1878 – 1941)

3 Kockum, Carl Frans Henrik, brorson till K 2, f 9 okt 1878 i Malmö, S:t Petri, d 15 juli 1941 där, ibid. Föräldrar: tobaksfabrikören Lorens Petter K o Augusta Hecker. Maskining:ex vid tekn högsk i Darmstadt 02, praktiserade i USA 02—04, vid K:s mek verkstads ab, Malmö, 04—07, kamrersassistent där 07—08, kamrer 08—12, VD i Fastighetsab Centrum, Malmö, 09—12 o från 22, led av styr för K:s jer...

Lachmann, Jacob L, Industriman, Kommunalman (1844 – 1909)

1 Lachmann, Jacob Leopold, f 10 juni 1844 i Odense, Danmark, d 25 juni 1909 i Snårestad, Malm. Föräldrar: grosshandl Julius L o Gille Meyer. Grosshandl o delägare i firma Breidrene Lachmann, Khvn, grundare av Ystads sockerraffinaderi, Brödrene Lachmann, 81, deläg o disp där 81—97, stadsfullm i Ystad 87—98, sv medborgare 27 sept 89, grundare av Köpinge sockerbruk (Köpingebro)...

Larsson, Erik L, Ingenjör, Industriman (1889 – 1959)

2 Larsson, Erik Lambert, son till L 1, f 16 maj 1889 i Malung, Kopp, d 10 okt 1959 i Kristinehamn. Elev vid allm lärov i Kristinehamn, vid Örebro tekn elementarskola ht 06, avgångsex där vt 09, ing o konstruktör vid L A Larssons gjuteri o mek verkstad, Kristinehamn, 09—16, verkstadsing där 16—29, chef o innehavare av firman 1 jan 30—31 dec 37, dir för kommanditbola...

Laurin, Knut Å F, Affärsman, Industriman (1909 – 1970)

Laurin, Knut Åke Ferdinand, f 10 mars 1909 i Lund, d 7 jan 1970 i München-Schwalin (enl db för Östra Strö o Skarhult, Malm). Föräldrar: dir Oscar Ferdinand L o Sigrid Eva Lilly Frankel. Ex från Malmö handelsgymn 27, försäljnxhef i ab Astra, Södertälje, 31—32, försäljn:chef vid Åkerlund & Rausing, Malmö, 32—34, vid ab Malmö strumpfabrik 34—35, VD för Allm annon...

Lenning, Johan (John) C C, Donator, Industriman (1819 – 1879)

2 Lenning, Johan (John) Christian Conrad, son till L 1, f 19 april 1819 i Norrköping, d 25 dec 1879 där. Elev vid teknol inst 25 sept 33, verksam vid L 1 :s väveri i Norrköping 35—39, tekn o merkantil utbildn i England, Frankrike o Belgien 39—42, fabrikör i Norrköping 42—53, disponent för Norrköpings yllefabriks ab (Drags ab från 7 dec 54) 29 sept 53—75, led av styr för Holmens bruks- o fabr...

Lewenhaupt, Sten A, Industriman (1819 – 1877)

9 Lewenhaupt, Sten Axel, f 30 jan 1819 på Claestorp, Ö Vingåker, Söd, d 24 mars 1877 på Krämbols bruk, där. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Claes Casimir L o frih Wilhelmina Christina Beck-Friis. Inskr vid UU 24 mars 29, kvartermästare vid livreg:s husarkår 30 mars 29, studentex 10 juni 35, underlöjtn vid livreg:s husarkår 17 okt 38, vid andra livgardet 2 mars 40, löjtn 13 nov 45, avs...

Liljeblad, Karl Ragnar, Ingenjör, Industriman (1885 – 1967)

Liljeblad, Karl Ragnar, f 25 sept 1885 i Norrköping, d 13 okt 1967 i Västerås. Föräldrar: kassören Nils Fredrik L o Tekla Augusta Svanström. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 15 juni 04, ord elev vid KTH 14 sept 04, ex från dess fackskola för elektroteknik 10 juni 07, assistent i elektroteknik vid KTH 07—08, konstruktör, senare tekn chef o platschef hos ab Graham Brothers, Ursvik, Sundbyber...

Lindberg, William P, Ingenjör, Industriman (1818 – 1877)

1 Lindberg, William Petter, f 28 mars 1818 i Helsingör, Danmark, d 13 jan 1877 i Sthlm, Kat. Föräldrar: generalkonsuln Lars L o Caroline Mathilde Good. Studier vid Teknol inst i Sthlm sept 33 — 35, föreståndare för Långholmsverkstaden 38—41, anställd vid Stora skeppsvarvet vid Tegelviken, Sthlm, 44, övertog sistnämnda rörelse 53, led av stadsfullm från 63, av AK 69-72.

G 20 sept 1845 ...

Lindblad, Axel R, Metallurg, Uppfinnare, Industriman (1874 – 1944)

Lindblad, Axel Rudolf, f 23 april 1874 i Vånga, Ög, d 6 nov 1944 i Djursholm. Föräldrar: lantbrukaren Adolf Fredrik L o Maja Greta (Margareta) Andersdtr. Elev vid Tekn elementarskolan i Norrköping ht 98, avgångs-ex där vt 01, montör vid Alfred Johanssons elektriska affär (från mars 02 Elektriska industri ab Stella), Sthlm, sept 01 —aug 03, ing vid Elektriska ab Magnet, Ludvika, aug 03—sept 0...

Lindén, Arthur W, Kommunalpolitiker, Civilingenjör, Industriman (1877 – 1944)

Linden, Arthur Waldeiriar, f 11 april 1877 i Gbg, Domk, d 28 sept 1944 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kassören Isak Rudolf Pettersson o Amalia Olivia Börjesson. Mogenhetsex vid h reallärov i Gbg 6 juni 95, ord elev vid KTH 14 sept 95, avgångsex från dess fackavd för elektroteknik 11 juni 98, anst vid Ziirichs elektriska spårvägar 98—99, vid ASEA:s mek avd 1 april 99—03, chef för banavd där 04— 13,...

Lindman, S Arvid A, Sjöofficer, Statsminister, Utrikesminister, Sjöförsvarsminister, Industriman, Riksdagspolitiker (1862 – 1936)

2 Lindman, Salomon Arvid Achates, kusin till L 1, f 19 sept 1862 i Österbybruk, Upps, d 19 dec 1936 vid Croydons flygplats, Surrey, England (skriven i Sthlm, Jak). Föräldrar: bruksdisponenten Emil Achates L o Ebba Carolina Dahlgren. Studier vid hal i Hudiksvall 73 — 76, aspirant vid sjökrigsskolan 28 sept 76 —hösten 82, underlöjtn vid flottan 18 okt 82, löjtn i flottan 13 juli 87 (...

Ljung, A H Efraim, Affärsman, Industriman (1878 – 1955)

Ljung, Adolf Henrik Efraim, f 31 (enl fb 30) aug 1878 i Bankeryd, Jönk, d 5 maj 1955 i Malmö, Slottsstaden. Föräldrar: hemmansäg Johan August L o Emma Gustafva Bergbom. Bokhållare i Täby, Sth, 96-98, i Hjo 98-01, i Malmö 01-02 o i Eslöv 02-05, handl i Malmö (firma A E Ljung) 05—13, led av styr för Betels missionsförs där 08—43, ordf där från 15, ägare av firma Malmö choklad- & cacao co A E L...

Ljungqvist, K Ottonin, Kommunalpolitiker, Industriman, Riksdagsman (1836 – 1896)

Ljungqvist, Knut Ottonin, f 16 dec 1836 i Karlstad, d 2 dec 1896 i Jönköpings västra förs. Föräldrar: handl o rådmannen Adolf L o Betty Carlborg. Erhöll avgångsbetyg från Karlstads h a l 3 nov 54, inskr vid UU 11 dec 54–vt 56 o vt 58–vt 62, informator vid Bollsta bruk, Ytterlännäs, Vnl, 59–61, vik adjunkt vid Karlstads h a l 62–63, red för Nya Wermlands-Posten 62–63, korrespondent o bokhålla...

Lundberg, Sven E, Ingenjör, Industriman (1889 – 1947)

Lundberg, Sven Emil, f 21 aug 1889 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 mars 1947 där (enl db för Maria, Helsingborg). Föräldrar: rektorn Carl August L o Sofia Charlotta Lavinia Follin. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 15 maj 07, ord elev vid KTH 28 sept 08, underlöjtn i Svea artillerireg:s reserv 31 dec 09, utex från KTH:s avd för gruvvetenskap 14 dec 12, prakt ingenjör i Lübeck 12–13, i...

Lundeqvist, Gösta E A, Industriman (1892 – 1962)

Lundeqvist, Gösta Evald Andreas, f 3 okt 1892 i Sthlm, Ad Fredr, d 12 juli 1962 där, Engelbr. Föräldrar: fabrikören Thor Johan Andreas L o Johanna Charlotta Hildegard Lindström. Studentex vid h reallärov på Norrmalm 15 maj 11, ord elev vid KTH 9 sept 11, utex från fackskolan för skeppsbyggen där 31 maj 15, mariningenjörsstipendiat 1 okt 15, extra mariningenjör vid mariningenjörkåren 28 sept ...

Lundström, Carl F, Industriman (1823 – 1917)

3 Lundström, Carl Frans (i fdb Frans Carl), bror till L 2, f 2 april 1823 i Jönköping, Kristina, d 23 aug 1917 i Sthlm (enl db för Ed, Sth). Elev vid Jönköpings h lärdomsskola, vid Spaniers handelsskola i Sthlm 39–40, kontorist i Gbg o Sthlm 40–43, dir för Mässingsgjuteriet i Jönköping 44–46, drev tills med L 2 Jönköpings tändsticksfabrik (ab 57) 46–63, inköpte Stensholms p...

Lundström, Karl E, Industriman (1887 – 1963)

Lundström, Karl Edvard, f 23 maj 1887 i Skellefteå landsförs, d 22 okt 1963 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lantbrukaren Jonas L o Maria Eufrosynia Nilsdtr. Bageriidkare i Skellefteå under firma K E Lundström 14 (anmält 4 okt 15), VD i o led av styr för ab Skellefteå spisbrödsfabrik 10 sept 19–2 april 57, led av stadsfullm i Skellefteå 27–okt 33, finsk vicekonsul där 14 jan 31–48, VD i ab Wasa ...

Lyckholm, D Melcher, Donator, Bryggare, Industriman, Politiker (1856 – 1924)

2 Lyckholm, David Melcher (i fdb endast Melcher), bror till L I, f 9 dec 1856 i Sjögestad, Ög, d 1 maj 1924 i Ulricehamn. Elev vid Ytteborgs bryggeri, Kristiania, Norge, 75, bryggmästare vid Erlangens bryggeri, Uppsala, 78–81, vid J W Lyckholm & co okt 81, led av kommunalfullm i Örgryte från 85, ordf där från 00, inneh av J W Lyckholm & co från 94, led av Gbgs och Bohus läns landsti...

Magnus, Erik L, Ingenjör, Mecenat, Industriman (1884 – 1969)

3 Magnus, Erik Louis, brorsons son till M 2, f 19 april 1884 i Gbg, Mosaiska (ej anteckn), d 8 april 1969 där, Vasa. Föräldrar: grosshandl Ernst Samuel M o Henriette Meyer. Elev vid Gbgs reallärov ht 95–vt 99 (avg utan ex), vid Chalmers tekn läroanst 00–05 (avg utan ex), tekn medarb vid Gustaf Ericssons automobilfabrik, Sthlm (ab 3 mars 06) 1 juni 05–11 april 08 (fabr:che...

Magnuson, Tord A, Industriman (1851 – 1929)

1 Magnuson, Tord Alarik, f 25 nov 1851 i Flosjötorp, Grythyttan, Ör, d 3 mars 1929 i Högbo, Gävl. Föräldrar: bruksägaren Carl M o Carin Magnusson. Mogenhetsex vid Växjö h elementarlärov 20 maj 71, inskr vid UU 15 sept 71, med fil ex där 30 jan 73, extra elev vid Teknol inst 10 febr 73, ord elev 15 sept 74, avgångsex från fackskolans för bergsvetensk underavd för metallurgi o hyttkonst där 30...

93 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se