Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
233 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
Adelsköld, Claes A, Ingenjörsofficer, Riksdagsman (1824 – 1907)

2. Claes Adolf Adelsköld, den föregåendes sonson, f. 7 sept. 1824 på Nolhaga vid Alingsås, d 1 okt. 1907 i Stockholm. Föräldrar: ryttmästaren vid Västgöta dragoner Jan Anders Adelsköld och Sofia Ulrika Tham. Volontär vid Göta artilleriregemente 20 maj 1840 och passerade där graderna; bevistade tilllika lektione...

Ahlsell, Adolf L, Ingenjör (1844 – 1916)

Ahlsell, Adolf Ludvig, f. 9 apr. 1844 i Stockholm, d 2 febr. 1916. Föräldrar: tullförvaltaren Ludvig Ahlsell och Charlotta Elisabet Asping. Genomgick teknologiska institutet 3 sept. 1859–7 juni 1862; praktiserade vid statens järnvägar 1862–65; genomgick civilingenjörskursen å Marieberg sept. 1865–23 okt. 1867; företog studieresor til...

Alexanderson, Ernst F W, Elektroingenjör (1878 – 1975)

4. Ernst Fredrik Werner Alexanderson, son till A 1, f. 25 jan. 1878 i Uppsala. Avlade studentexamen i Lund 23 maj 1896; studerade vid Lunds universitet 1896–97 samt vid tekniska högskolan i Stockholm, elektriska avdelningen 16 sept. 1897–9 juni 1900 och vid K. technische hochschule, Charlottenburg, Berlin, 1900–01. Emigrerade till Förenta staterna aug. 19...

Alm, Johan Emil, Elektroingenjör (1878 – 1963)

Alm, Johan Emil, f. 18 okt. 1878 i Boden, Överluleå socken. Föräldrar: organisten och orgelbyggaren Nils Oskar Alm och Sara Ask. Avlade mogenhetsexamen vid Luleå h. allmänna läroverk 3 juni 1897 och kompletterade denna examen å reallinjen därstädes 30 aug. 1899; inskrevs vid tekniska högskolans fackavdelning för elektroteknik 15 ...

Almqvist, Pehr Wilhelm, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Ingenjör, Högskolelärare (1836 – 1911)

Pehr Wilhelm Almqvist, f. 30 juni 1836, d 18 maj 1911. Föräldrar: stadskassören Per Johan Almqvist och Fredrika Vilhelmina Holmström. Genomgick Stockholms gymnasium; student i Uppsala 19 maj 1855; avlade avgångsexamen från h. artilleriläroverket 31 juli 1861 samt särskild examen därstädes i de utförligare kurserna i matematik och mekan...

Almqvist, Sven A, Industriidkare, Mariningenjör (1840 – 1931)

3. Sven Alexander Almqvist, f. 12 dec. 1840 på Liljeholmen i Brännkyrka socken. Föräldrar: garverifabrikören Olof Almqvist och Eva Karolina Lundberg. Elev i Maria folkskola, privata elementarskolan på Söder och tyska skolan i Stockholm; erhöll undervisning i svenska slöjdföreningens skolas första och andra avdelningar vintern 1854&ndas...

Alrutz, A Otto, Väg- och vattenbyggnadsingenjör (1842 – 1923)

1. Axel Otto Alrutz, f. 15 sept. 1842 i Grisslehamn. Föräldrar: kaptenlöjtnanten, lotskaptenen Edmund Reinhold Alrutz och Karolina Sofia Sjöman. Åtnjöt undervisning dels i Maria Magdalena h. lärdomsskola, dels privat; genomgick teknologiska institutet 3 sept. 1859–7 juni 1862; har företagit studieresor till Tyskland och England. Tjänstgjord...

Anders Torstensson, Stadsingenjör (– 1674)

Anders Torstensson, f. i början av 1600-talet i Värmland, d 1674 (begravd i Klara kyrka 5 nov.). Broder till kyrkoherden i Blomskog Erik Torstani. Studerade först i Karlstads skola och sedan i Västerås och Strängnäs gymnasier, vid vilket senare han 1630 disp. »de statu ecclesiastico». Ingenjör vid den under generalkvartermästaren &Oum...

Andrée, S August, Upptäcktsresande, Patentingenjör (1854 – 1897)

Andrée, Salomon August, f. 18 okt. 1854 i Gränna, d antagligen 1897. Föräldrar: apotekaren Klas Georg Andrée och Jakobina Gustava Vilhelmina Heurlin. Genomgick Gränna tvåklassiga pedagogi och fem klasser i Jönköpings läroverk; elev vid teknologiska institutet 11 sept. 1871; utexaminerad 9 juni 1874; extraelev vid tekniska högskolan ...

Bagge, Jonas, Bergsingenjör (1800 – 1869)

5. Jonas Bagge, f. 30 aug. 1800 i Göteborg, d 15 apr. 1869 i Stockholm. Föräldrar: stadskateketen Benjamin Bagge och Gustava Regina Wallin. Elev vid Kristine församlings tyska skola 1807–14; sattes i snickarlära i Göteborg; elev vid lantbruksakademins mekaniska skola 1816–18 och arbetade tillika för sitt uppehälle å urmakeriverkstad; ...

Bagge, Samuel, Kanalbyggare, Ingenjörsofficer (1774 – 1814)

3. Samuel Bagge, den föregåendes son i hans första gifte, f. 5 apr. 1774 i Göteborg, d 30 juli 1814 genom olyckshändelse. Kapten mekanikus vid arméns flotta 29 juni 1809; major 26 juni 1810; övermekanikus vid Göta kanal; adlad 25 jan. 1814, men ej introducerad. RVO 1812.

Gift 1) 7 juni 1800 med Gertrud Maria Damm, f. 1783, d 4 febr....

Beijer, Carl G, Ämbetsman, Ingenjör, Riksdagsman (1811 – 1898)

1. Carl Gottreich Beijer, f. 25 jan. 1811 i Malmö, d. 31 dec. 1898 i Stockholm. Föräldrar: regementsfältskären Gottfrid Beijer och Agneta Maria Halling. Elev i Malmö skola; student i Lund 19 juni 1828; lämnade snart universitetet för att utbilda sig till sjöofficer; praktiserade under några år å handelsfartyg; avlade sjöoffi...

Berg, Lars, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Riksdagsman (1838 – 1920)

Berg, Lars, f. 27 jan. 1838 å Strömbacka i Bjuråker, d 30 jan. 1920 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Johan Niklas Berg och Eva Kristina Härdelin. Student i Uppsala 29 maj 1856; elev vid Dellens kanalbygge 1856—57; avlade avgångsexamen från h. artilleriläroverket å Marieberg 1860. Biträdde kaptenlöjtnanten K. ...

Berggren, J Emil, Lantbruksingenjör, Riksdagspolitiker (1855 – 1913)

Berggren, Johannes Emil, f. 19 sept. 1855 i Våxtorps socken, Jönköpings län, d 5 nov. 1913 i Luleå. Föräldrar: organisten och folkskolläraren Johan Berggren och Ingeborg Elisabet Pettersson. Genomgick Värnamo l. och Växjö h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen maj 1876; lantmäterielev å Tofta vid Växjö 1...

Björkman, J G Alf, Pedagog, Ingenjörsofficer (1819 – 1900)

1. Jacob Alf Gustaf Björkman, f. 11 okt. 1819 i Stockholm, d. 12 juni 1900 därstädes. Föräldrar: auktionskommissarien Gustav Adolf Björkman och Maria Gustava Gyllencreutz. Kadett vid Karlberg 13 aug. 1835–21 juli 1841; underlöjtnant vid ingenjörskåren, sedermera fortifikationen 6 aug. 1841; elev vid artilleri- och ingenjörhögskola...

Björkman, Axel H S, Brobyggare, Ingenjör (1869 – 1957)

Björkman, Axel Hugo Svante, f. 19 juli 1869 å Skramstad i Gamleby socken. Föräldrar: lantbrukaren Nils Erik Oskar Björkman och Ida Carlström. Elev vid Västerviks h. elementarläroverk ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 28 maj 1889; elev vid tekniska högskolans fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 14 sept. s. &arin...

Björkman, Lars Welamsson, Fortifikationsofficer, Lantmätare, Stadsingenjör (– 1668)

Björkman, Lars Welamsson, f. på 1610-talet, d 1668. Synes varit son till kyrkoherden i Ljusdal Welam (Wilhelm) Björkman. Student i Uppsala 4 mars 1632. Konduktör vid den 1642 självständig blivna fortifikationsstaten 1643; erhöll i uppdrag att utöva uppsikt över »gaturegleringen och reformationen» i Nyköping 26 juni 1646; stadsing...

Blomquist, Johan Viktor, Maskiningenjör (1871 – 1955)

Blomquist, Johan Viktor, f. 10 mars 1871 i Arboga. Föräldrar: arbetaren August Blomquist och Maria Helena Backström. Genomgick Västerås h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1889; elev vid tekniska högskolan 21 okt. s. å.; utexaminerad från dess fackskola för mekanik 10 juni 1892. Anställd vid G....

Borgquist, C P A Waldemar, Elektroingenjör (1882 – 1970)

Borgquist, Carl Peter Albin Waldemar, f. 28 jan. 1882 i Malmö. Föräldrar: överläraren Per Borgquist och Amanda Gustava Willman. Avlade mogenhetsexamen i Malmö 25 maj 1900; elev vid tekniska högskolan 15 sept. s. å.; utexaminerades från dess fackskola för elektroteknik 10 juni 1903. Ingenjör vid Luth & Roséns elektriska a.-b....

Bresselisij, Johannes Baptista, Byggmästare, Ingenjör (– tidigast 1616)

Bresselisij (Brisselesa, Brizilesa), Johannes B a p t i s t a, italiensk militäringenjör; gick i svensk tjänst senast 1580; byggmästare på Kexholm 1580; kallades av Pontus De la Gardie till fälttrupperna 1 maj 1581 och upptages sedan i fälträkenskapema t. o. m. 1584; erhöll donation på gods i Uppland 15 apr. 1599 och kallas då hovjunk...

Brinell, Johan August, Industriledare, Bergsingenjör (1849 – 1925)

Brinell, Johan August, f. 21 juni 1849 i Bringetofta, d. 17 nov. 1925 i Stockholm. Föräldrar: lantbrukaren Johannes Månsson och Katarina Jonasdotter. Elev vid Jönköpings elementarläroverk 1864—68; avlade examen vid Borås tekniska skola 1 juni 1871. Ritare hos ingenjör V. Vennström i Örebro 19 juli 1871—1 juli 1872, vid Nydq...

Broomé, Ludvig, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Väg- och vattenbyggnadsofficer (1838 – 1920)

3. Ludvig Broomé, den föregåendes halvbroder, f. 2 maj 1838 i Västra Sallerup, d. 21 jan. 1920 i Stockholm. Erhöll undervisning dels i hemmet, dels i Lunds katedralskola; student i Lund 15 dec. 1856; elev vid statens järnvägsbyggnader 20 maj 1857; genomgick kurs vid Svea artilleriregemente för inträdesexamen till högre artillerilär...

Brunner, Johannes (John), Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Brobyggare (1860 – 1936)
Brunner, Johannes (John), f, 22 nov. 1860 i Veddige socken. Föräldrar: lantbrukaren och fruktodlaren Johannes Johansson och Anna Eriksdotter. Elev vid enskilda skolor i Stockholm samt vid tekniska högskolan 13 sept, 1883; utexaminerades från dess väg- och vattenbyggnadsavdelning 30 apr. 1887, Ingenjörsbiträde vid statens järnvägsbyggnader somrarna 1885 och 1886 samt 1 maj—dec. 1887; emigrerade ...
Brusewitz, Emil Henrik, Bergsingenjör, Myntdirektör (1840 – 1908)

2. Emil Henrik Brusewitz, den föregåendes kusins son, f. 17 dec. 1840 i Göteborg, d. 24 sept. 1908 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Elis Fredrik Brusewitz och Anna Cecilia Hegardt. Elev vid Göteborgs realgymnasium 1853—56; student i Uppsala 25 jan. 1858; avlade bergsexamen 30 jan. 1867; elev vid bergsskolan i Falun 1867—68; antogs av...

Byström, Oscar F B, Pianist, Musiklärare, Tonsättare, Ingenjörsofficer (1821 – 1909)

1. Oscar Fredric Bernadotte Byström, f. 13 okt. 1821 i Stockholm, d. 22 juli 1909 därstädes. Föräldrar: överstelöjtnanten och sekreteraren i krigsakademien Tomas Byström och Karolina Asping. Elev vid krigsakademien å Karlberg 22 jan. 1836; företog sjöexpeditioner 1837 och 1838; musik-primarie 1841; korpral 1841; avlade officersexam...

Carlberg, Bengt Wilhelm, Fortifikationsofficer, Stadsingenjör (1696 – 1778)

5. Bengt Wilhelm Carlberg, den föregåendes broder, f. 15 maj 1696, d. 31 dec. 1778 å Lilla Torpet i Örgryte. Efter avslutade skolstudier volontär vid fortifikationen; konduktör på Nya Älvsborg 14 jan. 1713; tjänstgjorde som löjtnant vid Bohusläns dragonregemente; löjtnant på bohuslänska arméns norska fortifikationsfältstat 16 maj 1718; löjtnant p...

Carlborg, P A Harald, Gruvingenjör, Bergshistoriker (1886 – 1970)

Carlborg, Per August Harald, f. 26 maj 1886 på Skinnskatteberg. Föräldrar: brukspatronen August Carlborg och Eva Lovisa Ericsson. Elev vid h. realläroverket i Stockholm vt. 1897; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1903; elev vid tekniska högskolan 14 sept. 1904 och genomgick där fyraårig kurs vid fackskolan för bergsvetenskap med ...

Carlgren, Georg Henrik, Ingenjör (1837 – 1906)

2. Georg Henrik Carlgren, den föregåendes broder, f. 8 aug. 1837 å Nyhammarsgården i Grangärde kyrkoby, d. 5 juni 1906 i Falun. Åtnjöt undervisning i hemmet; elev vid Uppsala katedralskola 1848; student i Uppsala 19 maj 1855; elev vid Falu bergsskola 1855—56. Ritare i Norberg 1856—57; arbetade vid sågverksanläggning...

Cederberg, Axel Fredrik Oscar, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Väg- och vattenbyggnadsofficer (1837 – 1913)

Cederberg, Axel Fredrik Oscar, f. 12 okt. 1837 i Värmdö församling, d. 15 maj 1913 i Stockholm. Föräldrar: kronolänsmannen Karl Johan Cederberg och Amalia Kristina Nordstedt. Åtnjöt skolundervisning vid Arctanders skola och Stockholms gymnasium; student i Uppsala 22 maj 1855; ingenjörselev vid kajbyggnad i Stockholm 1855 och vid Strömsh...

Cederblom, Johan Erik, Ingenjör, Högskolelärare (1834 – 1913)

Johan Erik Cederblom, f. 9 okt. 1834 på Bromö glasbruk, Torso socken, d. 19 jan. 1913 i Stockholm. Föräldrar: lantbrukaren Johan Cederblom och Karolina Elisabet Moberger. Elev vid Skara skola ht. 1848; avlade studentexamen i Uppsala 25 jan. 1854; student vid Uppsala universitet vt. 1854; avlade bergsexamen 13 dec. 1859; elev vid Falu bergsskola 10 nov. 1859—15...

Cedergren, Henrik T T, Ingenjör, Industriman (1853 – 1909)

Cedergren, Henrik Thore Thorsten, f. 31 dec. 1853 i Stockholm, d. 13 apr. 1909 därstädes. Föräldrar: juveleraren Gustav Adolf Cedergren och Lovisa Sofia Robsahm. Erhöll undervisning i hemmet; genomgick teknologiska institutet 1872—75; företog ett flertal utländska resor. Ägnade sig åt ekonomisk verksamhet 1 Stockholm, bl. a. som del&au...

Cedergren, Pehr Wilhelm, Mariningenjör, Marinmålare (1823 – 1896)

Cedergren, Pehr Wilhelm, 1. 17 nov. 1823 i Stockholm, d 3 okt. 1896 i Spånga efter genomgången halsoperation. Föräldrar: blockmakaren Isak Cedergren och Brita Kristina Lundberg. Skeppsgosse 1832; korpral 1840; lärling i skeppsbyggen 1841; elev vid Konstakademien 1844—45; kvarterman 1849; studerade konst i England och Frankrike 1851 och i Danmark 1856; va...

Charleville, J Reinhold, Företagsledare, Bergsingenjör (1855 – 1932)

2. Johan Reinhold Charleville, den föregåendes kusins son, f. 21 okt. 1855 i Vinnerstads socken. Föräldrar: bruksinspektören Jakob Reinhold Charleville och Matilda Sofia Trybom. Elev vid Skänninge enklassiga pedagogi ht. 1869—vt. 1870; åtnjöt privat undervisning ht. 1870—vt. 1871; elev vid Linköpings h. allmänna läroverk ht. 1871; avlade mogenhetsexam...

Chiewitz, Georg Theodor P, Arkitekt, Mariningenjör (1815 – 1862)

2. Georg Theodor Policron Chiewitz, den föregåendes brorson, f. 5 okt. 1815 i Stockholm, d 28 dec. 1862 i Åbo. Föräldrar: gravören Johan Georg Chiewitz och Katarina Acrel. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 27 sept. 1827—jan. 1829 och vid Konstakademiens arkitektskola jan. 1829—mars 1832; belönades därstädes med jeton 29 jan. 1831 samt med j...

Cornell, Johan Fredrik, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Kommunalman (1837 – 1912)

1. Johan Fredrik Cornell, f. 24 febr. 1837 i Tuna församling, Härnösands stift, d 27 aug. 1912 i Uppsala. Föräldrar: bruksförvaltaren Karl Fredrik Cornell och Sara Rodling. Elev vid läroverken i Sundsvall 1845—48, i Hudiksvall 1848—51 och i Härnösand 1851—55; student i Uppsala dec. 1855; vik. kollega vid Sundsvalls läroverk ...

Cronstedt, Rudolf, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Väg- och vattenbyggnadsofficer, Generaldirektör (1826 – 1903)

10. Rudolf Cronstedt, den föregåendes son, f. 6 dec. 1826 i Stockholm, d. 19 nov. 1903 därstädes. Elev vid Hillska skolan å Barnängen och därefter vid nya elementarskolan i Stockholm, ur vars högsta klass han avgick som primus 1844; student i Uppsala 6 juni 1844; elev vid Motala verkstad 1 maj—14 juli 1845 och vid Strömsholm...

Dahl, Hjalmar O., Bergsingenjör, Maskiningenjör (1881 – 1957)

Dahl, Hjalmar Olivier, f. 20 jan. 1881 i Hedemora landsförsamling. Föräldrar: kamreraren Erik Magnus Dahl och Sofia Olivia Sundell. Elev vid Falu h. allmänna läroverk ht. 1896; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1899; student i Uppsala ht. 1899; fil. kand. 29 maj 1900; elev vid tekniska högskolans fackskola för bergsvetenskap 15 sept. 1900—17 apr. 1905; studerade tillika vid Stockholms ...

Dahlander, Gustaf Robert, Fysiker, Ingenjör (1834 – 1903)

1. Gustaf Robert Dahlander, f. 7 juni 1834 i Göteborg, d. 27 sept. 1903 i Stockholm. Föräldrar: handlanden och fabrikören Jonas Dahlander och Elisabet Klinteberg. Elev vid Ekmans privatskola 1 juli 1841—8 aug. 1848, vid Chalmersska slöjdskolan 12 aug. 1848—1850 och vid skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona 1850— 4 okt. 1852; inskriven vid h. art...

Dahlander, Robert, Fysiker, Ingenjör (1870)

3. Robert Dahlander, son till D. 1, f. 9 juni 1870 i Göteborg. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1880—vt. 1884, vid h. realläroverket å Södermalm ht. 1884—vt. 1885, vid Hj. Berwalds privatkurs ht. 1885—vt. 1886 och vid tekniska högskolan 14 sept. 1886; avlade avgångsexamen som väg-och vattenbyggnads...

Dahlberg, L Axel, Stadsplaneingenjör (1882 – 1963)

Dahlberg, Lars Axel, f. 21 dec. 1882 i Mariestad. Föräldrar: handlanden. August Dahlberg och Karolina Solberg. Elev vid Mariestads h. allmänna läroverk ht. 1892 och vid Skara h. allmänna läroverk ht. 1897; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 10 juni 1902; elev vid tekniska högskolan 12 sept. 1903; avlade avgångsexamen 30 apr. 1907...

Dahlblom, L. E. Theodor, Geolog, Bergmästare, Gruvingenjör (1865 – 1956)

Dahlblom, Lorentz Edvard Theodor, f. 2 dec. 1865 i Strömstad. Föräldrar: urmakaren Edvard Ferdinand Dahlblom och Hedvig Vilhelmina Dassau. Elev vid Strömstads treklassiga läroverk 16 jan. 1877 och vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1879; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 28 maj 1884; elev vid tekniska högskolans avdelning för gruvvetenskap 13 sept. 1884—19 maj 1888; har företagi...

Dahlgren, J. Wilhelm, Elektroingenjör (1858 – 1949)

5. Johannes Wilhelm Dahlgren, de tre föregåendes syssling, f. 20 jan. 1858 i Hammarö församling. Föräldrar: förvaltaren vid sågen å Skoghall, Hammarö socken, Per Vilhelm Dahlgren och Ida Maria Lindgren. Studerade vid Karlstads h. elementarläroverk 18 jan. 1868—vt. 1875; genomgick ingenjör Hj. Bervvalds förberedande kurs till teknologiska institutet lä...

Dalén, N. Gustaf, Företagsledare, Uppfinnare, Ingenjör (1869 – 1937)

2. Nils Gustaf Dalen, den föregåendes broder, f. 30 nov. 1869 å Skräddaregården i Stenstorps församling. Åtnjöt undervisning i folkskola; elev vid folkhögskolan och lantmannaskolan i Stenstorp 1885—86; studerade trädgårdsskötsel vid Skara trädgårdsförening 1887 samt mejerihantering; övertog ...

Danieli, Sven D., Uppfinnare, Elektrometallurg, Civilingenjör (1880 – 1946)

Danieli, Sven Dagobert, f. 31 mars 1880 i Hajom. Föräldrar: komministern Magnus Danieli och Edla Gustava Jakobina Åkerlund. Elev vid Varbergs h. allmänna läroverk ht. 1892 och vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1893; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 26 maj 1899; elev å apoteket Enhörningen i Göteborg 1 sept. 1899&mda...

Danielson, Ernst, Elektroingenjör (1866 – 1907)

2. Ernst Danielson, den föregåendes broder, f. 19 jan. 1866 i Voxna socken, d. 15 aug. 1907 å Stöpsjöhyttan, Färnebo socken. Elev vid Voxna folkskola 1871—73; åtnjöt privat undervisning 1873—75; elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1875; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1883; elev vid Arboga mekaniska verkstad och vid Elektriska a.-b:...

Danielson, Johan, Järnvägsingenjör (1831 – 1901)

Danielson, Johan, f. 10 nov. 1831 i Fröskogs församling, d. 14 juni 1901 i Stockholm. Föräldrar: bonden Anders Danielson i Mörnäs, Fröskogs församling, och Kajsa Nilsdotter. Vistades i fädernehemmet och efter faderns död å fädernegården hos bonden Anders Halvorson; inträdde i krigstjänst vid Västgötadals regemente 1849; furir därstädes; andre bataljonsadjutant och sergeant 21 maj 1852; ...

Danielsson, Carl L., Industriledare, Bergsingenjör (1845 – 1917)

2. Carl Leonard Danielsson, den föregåendes brorson, f. 30 mars 1845 å Aggarön, Kärrbo socken, d. 15 nov. 1917 i Stockholm. Föräldrar: trädgårdsmästaren August Ludvig Danielsson och Anna Stina Jansdotter. Inackorderad från 1852 hos lantbrukaren Westerlund å Tomte på greve K. G. Lewenhaupts inrådan och...

Darell, Johannes Gustaf, Elektroingenjör (1865 – 1947)

Darell, Johannes Gustaf, f. 11 maj 1865 i Mo, Skara stift. Föräldrar: banvakten vid statens järnvägar Anders Darell och Maria Pettersdotter. Åtnjöt folkskoleundervisning; elev vid Borås tekniska elementarläroverk 11 sept. 1881; avlade avgångsexamen därstädes 31 maj 1884. Maskinritare hos V. Wenström i Örebro 1884; praktiserade vid statens järnvägars baningenjörexpedition i Skövde 1885; verkm...

Dellwik, Carl Axel, Metallurg, Bergsingenjör (1829 – 1897)

1. Carl Axel Dellwik, f. 23 juni 1829 i Stockholm, d. 29 juli 1897 å Charlottendal, Brännkyrka (Sth.). Föräldrar: regementsläkaren vid K. flottan, livmedikus Carl Isak Dellwik och Malvina Adelaide Lindbom. Erhöll undervisning i S: ta Clara h. lärdomsskola i Stockholm till 8 april 1842; senare i Nya elementarskolan; studentex. i Uppsala 2 febr. 1847; informator hos Bergsskolans i Falun chef J...

Dellwik, Carl, Uppfinnare, Elektroingenjör (1862 – 1924)

2. Carl Dellwik, den föregåendes son, f. 19 dec. 1862 å Bondsjö gård, Säbrå sn (V.norrl.), d. 12 dec. 1924 i Rickmansworth, Hertfordshire, England. Studentex. i Stockholm 1880; utexaminerades 1883 vid Tekniska högskolan som civilingenjör på mekaniska avdelningen. Utövade ingenjörsverksamhet i Förenta staterna 1884—93 och i Sverige vid G. de Lavals för...

233 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se