Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
14 träffar, sida:  1 
Adelsköld, Claes A, Riksdagsledamot, Ingenjörsofficer (1824 – 1907)

2. Claes Adolf Adelsköld, den föregåendes sonson, f. 7 sept. 1824 på Nolhaga vid Alingsås, d 1 okt. 1907 i Stockholm. Föräldrar: ryttmästaren vid Västgöta dragoner Jan Anders Adelsköld och Sofia Ulrika Tham. Volontär vid Göta artilleriregemente 20 maj 1840 och passerade där graderna; bevistade tilllika lektione...

Akrell, Carl Fredrik, General, Topograf, Ingenjörsofficer (1779 – 1868)

2. Carl Fredrik Akrell, den föregåendes son, f. 13 jan. 1779 i Stockholm, d. 11 sept. 1868 därstädes. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet, i sekreteraren. Grundelstjernas hem på Olhamra samt därpå ånyo i hemmet; studerade därjämte matematik för premiäringenjören Jonas Öfverbom; avlade lantmäte...

Bagge, Samuel, Kanalbyggare, Ingenjörsofficer (1774 – 1814)

3. Samuel Bagge, den föregåendes son i hans första gifte, f. 5 apr. 1774 i Göteborg, d 30 juli 1814 genom olyckshändelse. Kapten mekanikus vid arméns flotta 29 juni 1809; major 26 juni 1810; övermekanikus vid Göta kanal; adlad 25 jan. 1814, men ej introducerad. RVO 1812.

Gift 1) 7 juni 1800 med Gertrud Maria Damm, f. 1783, d 4 febr....

Björkman, J G Alf, Ingenjörsofficer, Fackskolelärare (1819 – 1900)

1. Jacob Alf Gustaf Björkman, f. 11 okt. 1819 i Stockholm, d. 12 juni 1900 därstädes. Föräldrar: auktionskommissarien Gustav Adolf Björkman och Maria Gustava Gyllencreutz. Kadett vid Karlberg 13 aug. 1835—21 juli 1841; underlöjtnant vid ingenjörskåren, sedermera fortifikationen 6 aug. 1841; elev vid artilleri- och ingenjörhögskola...

Blom, Fredrik, Arkitekt, Mariningenjörsofficer, Överintendent (1781 – 1853)
Blom, Fredrik, f. 24 jan. 1781 i Karlskrona, d 25 sept. 1853 i Stockholm i kolera. Föräldrar: kompassmakaregesällen Peter Andreas Blom och Ingeborg Pihl. Började tidigt utbildas till såväl tekniker som byggnadskonstnär; åtnjöt undervisning av den vid amiralitetet i Karlskrona anställde träskulptören Johannes Törnström och dennes broder; fortsatte sin arkitektutbildning vid Konstakademien och u...
Byström, Oscar F B, Pianist, Musiklärare, Tonsättare, Ingenjörsofficer (1821 – 1909)

1. Oscar Fredric Bernadotte Byström, f. 13 okt. 1821 i Stockholm, d. 22 juli 1909 därstädes. Föräldrar: överstelöjtnanten och sekreteraren i krigsakademien Tomas Byström och Karolina Asping. Elev vid krigsakademien å Karlberg 22 jan. 1836; företog sjöexpeditioner 1837 och 1838; musik-primarie 1841; korpral 1841; avlade officersexam...

d'Ailly, J. C. August, Mariningenjörsofficer, Mariningenjör (1822 – 1877)

Johan Christian August d’Ailly, f. 22 juli 1822 i Karlskrona, d. 17 aug. 1877 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen, sedermera översten och sekundchefen för flottans konstruktionskår Jakob Henrik d’Ailly och Kristina Strömholm. Avlade konstruktörselevexamen 25 jan. 1836; elev vid konstruktionskåren 2 dec. 1836; avlade underkonstruktörsexamen 1 juni 1840 och skepparexamen 5 apr. 1841; tilldelad lä...

de Champs, Henri Leopold, General, Ingenjörsofficer (1869 – 1948)

1. Henri Leopold de Champs, f. 21 juni 1869 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten, slutligen kommendörkaptenen Charles Eugéne de Champs och Eva Charlotta Skytte af Sätra. Åtnjöt enskild undervisning; elev i Praktiska arbetsskolans för barn och ungdom (sedermera Palmgrenska samskolan) arbetsavdelning 1878, i läsavdelningen vt. 1879; avlade mog...

Ericson, Nils, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Mariningenjörsofficer (1802 – 1870)

1. Nils Ericson, före adlandet Ericsson, f. 31 jan. 1802 vid Långbanshyttan, Färnebo sn (Värml.), d. 8 sept. 1870 i Stockholm. Föräldrar: gruvfogden Olof Ericsson och Brita Sophia Yngström. Elev vid Göta kanalbolags ritkontor i Forsvik 1811; byggnadselev vid kanalbyggnadskontoret i Tåtorp 14 jan. s. å.; nivellör vid n&a...

Jonzon, Bror Johan, Maskiningenjör, Mariningenjörsofficer (1812 – 1877)

1 Jonzon, Bror Johan, f 13 juni 1812 i Mariestad, d 7 juli 1877 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: slussbyggmästaren vid Göta kanal Anders J o Katarina Magnusdtr. Elev vid Linköpings h lärdomsskola 23, vid Göta kanals ritkontor 26, ritare vid Motala verkstad 27, elev vid dess modellverkstad 28, förman vid ritkontoret där 31, verkmästare där 32, vid Nyköpings faktori 34, övermaskinist för post...

Kleen, af, Johan, General, Ingenjörsofficer (1800 – 1884)

1 af Kleen, Johan (enl fdb Jöns; före adl Kleen), f 31 dec 1800 i N Nöbbelöv, Malm, d 5 maj 1884 i Sthlm, Jak. Föräldrar: kvartermästaren Anders K o Anna Sophia Kallenberg. Inskr vid LU 19 juni 18, ex philol 19 dec 21, ex philos 21 maj 23, disp 11 juni 23, promov 20 juni 23, allt vid LU, underlöjtn vid ingenjörkåren 9 sept 23, tf fortifikationsbefälh i Karlskrona o Karlshamn 28—29, ingenjörs...

Knutberg, Carl, Ingenjörsofficer (1712 – 1780)

Knutberg, Carl, f 20 nov 1712 i Sthlm, d 29 dec 1780 på Hersby gård, Lidingö. Föräldrar: sillpackaren Johan K o Anna Karlsdtr Nordström. Inskr vid UU 25 sept 29, disp pro exercitio där 4 nov 38, eo kammarskrivare vid krigskollegium 38—41, elev hos Christopher Polhem 41, studieresa till Tyskland, Holland, Frankrike o England 42—44, biträdde Polhem vid slussbyggnaden i Sthlm 44—47, ledde admin...

Norberg (von), Johan Erik, Statsråd, Bergsråd, Ingenjörsofficer (1749 – 1818)

Norberg, Johan Erik (skrev sig från 1809 von Norberg), f 12 sept 1749 i Fellingsbro, Vm, d 11 juli (g st) 1818 i Reval (Inr tidn:ar). Föräldrar: bruksinspektören Magnus N o Margareta Helena Almqvist. Inskr vid UU 16 okt 60, ämnessven vid amiralitetet i Karlskrona, auskultant i mek klassen i bergskoll 1 okt 71, lärling i mekaniken där 14 nov 71, nämns som extra löjtn mekanikus vid amiralitete...

Sjöbohm, Salomon, Mariningenjörsofficer, Skeppsbyggmästare (1759 – 1835)

Sjöbohm, Salomon, f 23, dp 26 jan 1759 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 11 febr 1835 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: regementsskrivaren Christian S o Barbara Christina Törnberg. Elev vid flottans kadettskola i Karlskrona, timmerman vid skeppsvarvet där 7 jan 75, kvartersman 6 maj 76, e o underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan 26 febr 81, ord 14 nov 88, ...

14 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se