Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
9 träffar, sida:  1 
Brelin, Nicolaus Johannis, Präst, Uppfinnare, Instrumentmakare (omkr 1690 – 1753)

1. Nicolaus Johannes Brelin, f. omkr. nov. 1690 på Källebräcka i Grums, d. 5 juli 1753 i Bolstad. Föräldrar: arrendatorn Johan Nilsson och Margareta Andersdotter Verneria. Elev vid Karlstads skola och gymnasium; student i Uppsala 7 juni 1717; idkade juridiska studier, varunder han tjänstgjorde som biträde åt lagman T. Fehman; notarie vid rådhusrätten i Karlstad 1718–19; företog en utrikes re...

Bure, Anders, Diplomat, Kartograf, Ämbetsman, Instrumentmakare (1571 – 1646)

2. Anders Bure, tidigare Andreas Bureus, den föregåendes kusin, f. 14 aug. 1571 i Säbrå socken, d. 4 (enl. påskrift på vapnet i Husby-Långhundra kyrka 24) febr. 1646. Föräldrar: kyrkoherden Engelbertus Laurentii och hans första hustru Elisabet Andersdotter. Var anställd i kansliet 1602 (kallas förvant i kansliet 1606 och senare sekreterare från 1616; erhöll K. brev på 150 tunnor sp...

Collin, Johan Gabriel, Optiker, Instrumentmakare (1761 – 1825)

1. Johan Gabriel Collin, f. 21 apr. 1761 i Julita församling, d 25 febr. 1825 i Stockholm. Föräldrar: trädgårdsmästaren Erik Collin och Hebla Olofsdotter. Genomgick Strängnäs trivialskola och gymnasium; student i Uppsala 25 okt. 1782; inskriven i fil. fakulteten vid universitetet 18 nov. 1782. Innehade informatorsbefattningar; auskultant i bergskollegiet 29 nov. 1786 med villkor av vederbörl...

Ekström, Daniel, Instrumentmakare (1711 – 1755)

Ekström, Daniel, dp 12 nov. 1711 i Eksåg, Härads sn (Söd.), d. 30 juni 1755 i Stockholm (Klara). Föräldrar: knipsmeden, arrendatorn Daniel Hansson och Brita Larsdotter. Lärling hos instrumentmakare Rosenberg i Stockholm och Jönköping; anställd vid Lantmäterikontoret i Stockholm; elev hos Th. Fuchs i Uppsala 1733–35; Lantmäterikontorets instrumentmakare med verkstad i Stockholm 1736; företog ...

Kraft, Mathias Petter, Instrumentmakare (1753 – 1807)

Kraft, Mathias Petter, f 14 juni 1753 i Gävle, d 9 juli 1807 i Sthlm, Jak. Föräldrar: snickaren Mathias K o Regina Westerberg. Gesäll hos instrumentmakaren Pehr Lundborg i Sthlm 72 (trol) — 78, hovinstrument-makare 30 aug 79, egna privilegier på instrumentmakeri 23 febr 80, burskap 9 okt 88, avsade sig manufakturprivilegierna 7 nov 97, vann inträde i snickarämbetet 30 jan 98. — Ogift.

Lindholm, Pehr, Instrumentmakare (1741 omkring – 1813)

Lindholm, Pehr, f omkr 1741, d 4 febr 1813 i Sthlm, Maria. Elev hos snickarmästaren Lars Fogelberg i Sthlm 2 nov 64, snickargesäll 26 april 69, gesäll hos klaverbyggaren Gottlieb Rosenaii 69 — 71, hos instrumentmakaren Johan Broman 71—febr 72, hos dennes änka febr 72 — 26 jan 73, klaverbyggarmästare 11 nov 74, fick burskap 7 okt 88, erhöll inträde i snickarämbetet 29 april 91, drev sin verks...

Sahlström, Eric J, Tonsättare, Spelman, Nyckelharpist, Instrumentmakare (1912 – 1986)

Sahlström, Eric Johan, f 24 aug 1912 i Vendel, Upps, d 7 juni 1986 i Tegelsmora, Upps. Föräldrar: torparen o spelmannen Anders Gustaf S o Kristina Katarina Wenngren. Lantarbetare o lantbrukare i Göksby, Tegelsmora. Nyckelharps- o instrumentbyggare, kompositör, pedagog. – Riksspelman 46, erhöll bl a MA:s medalj För tonkonstens främjande 69.

G 18 dec 1943 i Tegelsmora m Anna Linnea Engb...

Stille, Johan Albrecht (Albert), Instrumentmakare (1814 – 1893)

Stille, Johan Albrecht (Albert), f 30 mars 1814 i Sthlm, Nik, d 26 okt 1893 där, Klara. Föräldrar: hattmakaremästaren Johan Niclas S o Agneta Wising. Lärling o gesäll hos KI:s instrumentmakare 33–36, bedrev yrkesstudier i bl a Hannover, Köln, Heidelberg, Paris o London 36–41, erhöll i Sthlm burskap som manufakturist i kirurgiska instrument 26 juli 42, KI:s instrumentmakare 4...

Söderberg, Johan, Instrumentmakare (1772 – 1820)

Söderberg, Johan, f 6 jan 1772 i Gåsinge, Söd, d 13 dec 1820 i Sthlm, Maria. Föräldrar: sergeanten Nils S o Ingrid Olofsdotter. Vargeringskarl, gesäll hos orgelbyggaren Jonas Ekegren, Sthlm, omkr 90, hos instrumentmakaren Pehr Lundborg, där, omkr 90–92, instrumentmakare i Eskilstuna 8 okt 92, soldat vid Livreg:brigadens värvade lätta infanterireg 28 sept 95–14 mars 00, model...

9 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se