Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
153 träffar, sida:  1 2 3 4 
Ahnfelt, Arvid W N, Journalist, Urkundsutgivare (1845 – 1890)

4. Arvid Wolfgang Nathanael Ahnfelt, son till A. 2, f. 16 aug. 1845 i Lund, d 16 febr. 1890 i Köpenhamn. Student i Lund 26 maj 1863, i Uppsala 1 okt. 1867; fil. kand. där 26 maj 1869; disp. 28 maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å. E. o. amanuens i K. biblioteket 27 okt. 1869–1876; medarbetare i Ny illustrerad tidning 1869–79, Aftonbladet 1870–74, Stockholms dagblad 1874–84, Stockholms...

Aldén, Gustaf A, Skriftställare, Journalist, Föreläsare (1852 – 1927)

Aldén, Gustaf Alfred, f. 16 sept. 1852 i Alseda. Föräldrar: lantbrukaren Johan Gustafsson och Kristina Johansson. Inskrevs vid Växjö h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1874; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. (med statskunskap som huvudämne) 25 maj 1878; har företagit talrika studieresor, bl. a. till Tyskland, Schweiz och Italien 1888 för studium av valla...

Angeldorff, Christoffer Olofsson, Präst, Journalist (1808 – 1866)

Angeldorff, Christoffer Olofsson, till okt. 1830 Angellin, f. 7 juli 1808 i Osby, d 6 mars 1866 i Västra Alstad. Föräldrar: hemmansägaren och häradsdomaren Olof Christensson och Elsa Andersdotter. Student i Lund 8 okt. 1828; genomgick teologiska seminariet ht. 1830 och vt. 1831; prästvigd 14 juni 1831. Inträdde i prästerlig tjänstgöring i Lunds stift 1831; tjänstgjorde 1 dec. s. å.–mars 1834...

Arfwidsson, Nils, Journalist, Översättare, Tulltjänsteman, Arkivman (1802 – 1880)

2. Nils Arfwidsson, f. 7 maj 1802 i Göteborg, d 14 apr. 1880 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen och bergsrådet Niklas Arfwidsson och Anna Margareta von Jacobsson. Student i Uppsala 13 okt. 1818; avlade kansliexamen 11 dec. 1820. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 21 dec. 1820 samt tillika i riksarkivet 5 dec. 1823; e. kopist 30 juli 1825; kanslist i justitieombudsmannaexpedition...

Axelson, J E Maximilian, Tidningsredaktör, Journalist (1823 – 1884)

Axelson, Johan Eugène Maximilian, f. 24 juni 1823 i Horns socken, Skara stift, d 11 okt. 1884 i Gullbärna, Blekinge. Föräldrar: kaptenen vid Skaraborgs regemente Nils Gustav Axelson och Maria Charlotta Kjellin. Student i Lund 2 febr. 1842 och i Uppsala 17 mars 1843. Bosatte sig i början av 1850-talet i Stockholm, där han dels tjänstgjorde som e. o. kammarskrivare och e. o. kanslist i poststy...

Backman, Carl Johan, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare (1825 – 1874)

Backman, Carl Johan, f. 26 aug. 1825 i Stockholm, d. 23 juni 1874 å Rensätra gård på Värmdön. Föräldrar: expeditionssekreteraren Karl Anders Backman och Johanna Karolina Hagborg. Student i Uppsala 13 febr. 1845; disp. 12 dec. 1846 (Foederum inter Sveciam et urbes hanseaticas sub Folkungis expositio, p. post., pres. A. V. af Sillen); fil. kand. 31 mars 1851; disp. 6 juni s. å.; fil. magister ...

Barfod, Johan Christopher Georg, Skriftställare, Journalist (1753 – 1829)

Barfod, Johan Christopher Georg, f. 27 okt. 1753 i Kvidinge, d 17 juni 1829 på Mäntsälä gård i Finland. Föräldrar: auditören Göran Henrik Barfod och Hedvig Klerck. Intogs i Malmö skola; student i Lund 2 nov. 1771; avlade jur. kand. examen 19 dec. 1778. Lärare i hovpredikanten J. G. Billings skola i Stockholm; inskriven som auskultant i kommerskollegiet 16 apr. 1787 men inträdde aldrig i tjän...

Bjursten, Anders Herman, Författare, Gymnasielärare, Journalist (1825 – 1866)

Bjursten, Anders Herman, f. 24 mars 1825 i Borås, d 12 nov. 1866 i Uppsala. Föräldrar: fältprosten och kyrkoherden Anders Bjursten och Johanna Helena Borgström. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 15 okt. 1844; disp. 10 dec. 1850 (Om folksouveraineteten, p. III; pres. F. G. Ligner); fil. kand. 24 maj 1851; disp. 28 maj s. å. (Supplementa quaedam in lexica græca recentiora, p. V; pre...

Björck, Adolph Leopold, Tidningsredaktör, Journalist (1816 – 1893)

3. Adolph Leopold Björck, den föregåendes broder, f. 13 okt. 1816 i Göteborg, d 23 juni 1893 genom drunkning i Ätran. Student i Uppsala 15 okt. 1832; idkade lantbruksstudier; företog en utrikes studieresa 1844. Medarbetare i Post- och inrikes tidningar 1846; utgav Post- och inrikes tidningar 1856–65; medverkade därefter i olika tidningar. RVO 1865. — Ogift.

Björklund, Johan Abraham, Tidningsredaktör, Journalist (1844 – 1931)

Björklund, Johan Abraham, f. 28 juni 1844 i Uppsala. Föräldrar: slaktarmästaren Johan Gustav Björklund och Sofia Charlotta Lindström. Elev vid Uppsala katedralskola ht. 1855–vt. 1861 och vid Norrköpings lyceum ht. 1861–1863; student i Uppsala 26 sept. 1863; måste av ekonomiska skäl avbryta studierna; återvände till universitetet 1868; Östgöta nations förste kurator 1871. Medarbetare i veckot...

Björkman, Edwin August, Skådespelare, Journalist (1866 – 1951)

Björkman, Edwin August, f. 19 okt. 1866 i Stockholm. Föräldrar: handelsbetjänten, inkasseraren i Stockholms enskilda bank Andreas August Björkman och Johanna Elisabet Andersson. Genomgick sex klasser i södra latinläroverket i Stockholm 1875–81. Anställd på grosshandelskontor i sju år och grundade under denna tid Sveriges kontoristförening; erhöll lektioner i deklamation av fru [a:14981:Louis...

Björkman, C Rudolf, Tidningsredaktör, Journalist (1850 – 1916)

Björkman, Carl Rudolf, f. 9 apr. 1850 i Jönköping, d 6 sept. 1916 i Stockholm. Föräldrar: sadelmakaren Ture Frans Björkman och Gustava Akvilina Handell. Elev vid Jönköpings h. elementarläroverk ht. 1859; student i Lund 14 sept. 1868. Privatlärare; anställd vid Smålands allehandas redaktion jan. 1882; redaktör för samma tidning juni 1886–92 och för Sundsvallsposten jan. 1893–dec. 1897; förest...

Blanche, K A T Thore, Journalist, Dramatiker (1862 – 1932)

2. Karl Axel Theodor (Thore) Blanche, halvbroders son till B. 1., f. 16 sept. 1862 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Axel Alexander Blanche och Ulrika Eleonora (Ellen) Ramström. Elev vid Ladugårdslands elementarläroverk 1872–78 och vid h. realläroverket i Stockholm 1878–82; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 18 maj 1882. Tjänsteman i Stockholms enskilda bank 1882–83; ...

Blanck, Erik Anton, Journalist, Litteraturhistoriker (1881 – 1951)

Blanck, Erik Anton, f. 29 dec. 1881 i Stockholm.. Föräldrar: grosshandlare Karl Georg Blanck och Hilma Sofia Helena Andberg. Intogs i Nya elementarskolan i Stockholm 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1900; student i Uppsala 27 sept. s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; fil. lic. 15 sept. 1908; disp. 27 maj 1911; fil. doktor 31 maj s. å:; har företagit ett flertal studieresor, företräd...

Blomberg, Harry, Journalist, Poet, Typograf (1893 – 1950)

Blomberg, Harry, f. 19 dec. 1893 i Strängnäs. Föräldrar köpmannen Lars Henrik Blomberg och Ottilia Carlsson. Genomgick folkskola 1900−07; elev vid Brunnsviks folkhögskola hösten 1916−våren 1917. Typograf i Stockholm 1907−16; medarbetare i Nya Norrland (Sollefteå) 1919; redaktör för Studiekamraten (organ inom Arbetarnas bildningsförbund) 1920−21. Har företagit utländska resor 1919−24. Medlem ...

Bonggren, O Jakob, Journalist (1854 – 1940)

Bonggren, Olof Jakob, f. 7 okt. 1854 å Bergane i Håbols socken. Föräldrar: soldaten Olof Olsson Bång och Maria Bryntesson. Elev vid Vänersborgs h. elementarläroverk ht. 1870−vt. 1874. Innehade anställning som privatlärare under ett års tid; extra biträde vid posten i Mora 1875−82; utvandrade till Amerika i juni 1882; anställd vid tidningen Svenska amerikanaren i Chicago från 1 jan. 1883 (huv...

Branting (f. Jäderin), Anna M C, Författare, Journalist (1855 – 1950)

4. Anna Mathilda Charlotta Branting, f. Jäderin, den föregåendes hustru, f. 19 nov. 1855 i Stockholm. Föräldrar: poliskommissarien Erik Jäderin och Charlotta Gustava Holm. Genomgick statens normalskola för flickor läsåren 1868−72. Medarbetare i tidningen Tiden 1884−86; teaterrecensent i Socialdemokraten 1886−92, i Stockholmstidningen 1892−1909 och åter i Socialdemokraten 1913−17. P...

Braunerhjelm, B F Augusta, Författare, Journalist, Dramatiker (1839 – 1929)

1. Beata Fredrika Augusta Braunerhjelm, f. 2 nov. 1839 på Lundås i Edebo socken i Roslagen. Föräldrar: kammarherren Samuel August Braunerhielm och grevinnan Sofia Eleonora Fredrika Taube. Debuterade som författarinna med komedien »Kusinerna» (uppförd första gången å dramatiska teatern 19 febr. 1870); vistades 1877—81 för vacklande hälsa flera vintrar i Italien; besökte 1892—93 världsutställn...

Brocman, Carl Gustav, Skriftställare, Journalist (1747 – 1770)

4. Carl Gustav Brocman, son till B. 2, f. 9 jan. 1747 i Östia Eneby, d. 19 apr. 1770 i Stockholm. Student i Uppsala 8 febr.. 1765 och i Åbo s. å. (jmfr konsist. prot. 6 juni); disp. i Åbo 4 juli 1766 (Dissertatio historica de turcis, antiquissimis Scandi

Brodén, Johan Ivar, Gymnasielärare, Journalist, Läroboksförfattare (1820 – 1877)

Brodén, Johan Ivar, f. 2 juli 1820 i Fellingsbro, d. 3 maj 1877 i Örebro. Föräldrar: komministern, sedermera kontraktsprosten. Johan Brodén och Johanna Susanna Tulin. Student i Uppsala vt. 1839; disp. 24 apr. 1844 (De systemate civitatum septentrionalis Europæ suh initio medii gevi, p. VIII; pres. V. E. Svedelius); fil. kand. 12 dec. 1846; disp. 10 juni 1848 (Dionysii Tele-mahharensis c...

Brogren, P A Erik, Tidningsredaktör, Journalist, Poet (1871 – 1932)

Brogren, Per Axel Erik, f. 28 juni 1871 i Stjärnorps församling. Föräldrar: kyrkoherden Jon Vilhelm Brogren och Karolina Lovisa (Louise) Ulrika Petersson. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1881; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1889; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1893; studerade konsthistoria i Berlin, Dresden och München 1897 och katolsk teologi vid präs...

Brunius, August G, Journalist, Kritiker (1879 – 1926)

2. August Georg Brunius, den föregåendes broders sonson, f. 5 maj 1879 i Stockholm, d. 11 maj 1926 i Lidingö. Föräldrar: skolfö...

Burghausen, von, Carl Fredrik, Författare, Journalist (1811 – 1844)

2. Carl Fredrik von Burghausen, den föregåendes sonsons sonsons son, f. 20 mars 1811 på Koskis i Kyrkslätts socken i Finland, d. 17 febr. 1844 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen vid arméns flotta Karl Gustav von Burghausen och Fredrika Nordberg. Student i Helsingfors 18 juni 1832; inskriven vid universitetet därstädes t. o. m. våren 1838. Medarbetare i ...

Bäckström, P J Edvard, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare, Poet, Dramatiker (1841 – 1886)

2. Per Johan Edvard Bäckström, den föregåendes son i första giftet, f. 27 okt. 1841 i Stockholm, d. 12 febr. 1886 därstädes, Elev vid Stockholms h. elementarläroverk; student Vid Uppsala universitet 21 maj 1860; avlade kansliexamen 29 jan. 1863. E, o, amanuens vid riksarkivet 25 febr. 1863 och vid K. biblioteket 1863; medarbetare i Litografiskt alleha...

Bäckström, Per Olof, Skriftställare, Journalist, Militärhistoriker, Ämbetsman (1806 – 1892)

1. Per Olof Bäckström, f. 21 dec. 1806 i Stockholm, d. 12 maj 1892 därstädes. Föräldrar: kryddkramhandlaren Olof Bäckström och Katarina Kristina Immerman. Åtnjöt undervisning dels enskilt, dels i privata skolor från 1812; elev vid Stockholms katedralskola (från 1821 gymnasium) 1820; student i Uppsala 8 okt. 1822; avlade kameralexamen 10 dec. 1827 och kansliexamen 10 juni 1828. E. o. kammarsk...

Carleson, Carl Natanael, Tidningsredaktör, Journalist, Partifunktionär (1865 – 1929)

Carleson, Carl Natanael, f. 5 mars 1865 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Viktor Carleson och Sara Charlotta Hägg. Elev vid Beskowska skolan ht. 1874—vt. 1881; åtnjöt privat undervisning; avlade mogenhetsexamen som privatist vid h. allmänna läroverket i Västerås 4 juni 1883; student i Uppsala ht. 1883—ht. 1885. Lärare i svenska språket, matematik, fysik och kemi vid Betelseminariet 18...

Carlsson, C Beyron, Tidningsredaktör, Journalist (1869 – 1928)

Carlsson, Carl Beyron, f. 18 dec. 1869 i Stockholm. Föräldrar: kaféidkaren och vaktmästaren Knut Oskar Leonard Carlsson och Constance Hultgren. Elev vid h. latinläroverket å Södermalm ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 16 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. 1888—vt. 1891. Medarbetare i Aftonbladet 1891—96; redaktionssekreterare i Dagen 1896—98; medarbetare i Dagens nyheter ...

Cederborg, C August, Skriftställare, Journalist (1849 – 1933)

Cederborg, Carl August, f. 9 apr. 1849 i Kviinge, Kristianstads län. Föräldrar: v. pastorn, sedermera kyrkoherden i Kviinge, kontraktsprosten Ture Svensson Cederborg och Emma Augusta Löfvengren. Elev vid Lunds katedralskola ht. 1864—vt. 1867; åtnjöt privat undervisning i Kristianstad; lantbrukselev hos godsägaren. Behrensen å Äspinge i Hurva socken hösten 1868—hösten 1869. Skötte fadern...

Cederschiöld, M Gunnar, Författare, Journalist, Konstnär (1887 – 1949)

9. Mattias Gunnar Cederschiöld, den föregåendes son, f. 30 juli 1887 på Dala i Västerstads socken. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1896; avlade studentexamen därstädes 26 maj 1906; student vid Göteborgs högskola 30 aug. 1906—vt. 1907; studerade målarkonst vid Teknisk skole i Köpenhamn, vid Valands målarskola i Göteborg, vid Académie de la grande chaumiére i Paris och som pr...

Chaiser, Andrew, Journalist, Tidningsutgivare (1841 – 1899)

Chaiser, Andrew, f. 5 ang. 1841 i Bälinge församling, Uppsala ärkestift, d 31 mars 1899 i Chicago. Flyttade med sina föräldrar till Bishop Hill, Ill., 1850; elev i public school därstädes; sättarlärling hos tidningen Den swenske republikanen i norra Amerika i Galva 1856—dec. 1857; utgav under samarbete med andra journalister (jfr nedan) The Illinois Swede i Galva 21 juli 1869—28 okt. 1870, N...

Claine, Jane E V Gernandt-, Författare, Journalist (1862 – 1944)

Claine, Jane Elise Vilhelmina Gernandt-, f. 4 okt. 1862 i Lund. Föräldrar: fabrikören Herman Julius Gernandt och Emma Elvira Gernandt. Åtnjöt undervisning vid Stenkulas skola i Malmö till hösten-1879; studerade vid h. lärarinneseminariet i Stockholm ht. 1881—ht. 1882. Skrev som ung noveller under signaturen Elna och framträdde i eget namn i Ny illustrerad tidning 1886; uppträdde på Svenska t...

Cramaer (till 1840 Palmlund), Johan Mauritz, Journalist, Dramatiker (1818 – 1848)

Cramaer (till 1840 Palmlund), Johan Mauritz, f. 9 apr. 1818 i Visby, d. 10 nov. 1848 i Stockholm. Föräldrar: bagaren Bror Vilhelm Palmlund och barnmorskan Anna Katarina Friberg. Åtnjöt undervisning i skola i Visby; konfirmerad i Gothems kyrka 1832. Handelsbetjänt hos handlanden Reineke vid Katthammarsvik i Östergarns socken under fem år; överflyttade till Stockholm 1837; erhöll tjänst hos gr...

Cronholm, Bernhard August, Tidningsredaktör, Journalist, Bokhandlare (1813 – 1871)

3. Bernhard August Cronholm, den föregåendes broder, f. 19 sept. 1813 i Landskrona, d. 15 sept. 1871 i Malmö. Elev vid Landskrona skola 1 febr. 1821—11 juni 1828; student vid Lunds universitet 19 juni 1828; disp. 9 juni 1830 (De cultu solis in oriente, p. 1; pres. A. Cronholm); filol. kand. 21 juni 1834; fil. kand. 6 juni 1838; disp. 16 juni 1838 (Ordbok, för att befordra...

Dürango, Fredrik Elfrid, Tidningsredaktör, Journalist (1870 – 1935)

Durango, Fredrik Elfrid, f. 18 jan. 1870 i Piteå, d. 3 aug. 1935 i Ljungby. Föräldrar: handlanden Lars Fredrik Durango och Christina Charlotta Hägglund. Elev vid h. allm. lärov. i Luleå 1882—84; genomgick Svenska missionsförbundets skola invid Stockholm 1889—90; red. och utg. av Norrbottens nyheter 1892—jan. 1899; utgav även Norrbottens tidning hösten 1894—jan. 1899; red. för Malmfältens tid...

Eichhorn, Christopher, Skriftställare, Samlare, Journalist, Bibliotekarie (1837 – 1889)

Christopher Eichhorn, f. 26 okt. 1837 i Stockholm (Ad. Fredr.), d. 3 dec. 1889 där (Maria). Föräldrar: bryggaren Melchior Johan Eichhorn och Agneta Carolina Malmgren. Intogs vid Klara h. lärdomsskola 3 febr. 1846, vid Stockholms gymnasium 1851; student vid Uppsala univ. 18 maj 1855; kansliex. där 27 maj 1864; e. o. amanuens vid K. biblioteket 23 juni s. å.; e. o. kanslist i Ecklesi...

Enander, Johan Alfred, Skriftställare, Journalist, Språkforskare, Poet (1842 – 1910)

Enander, Johan Alfred, f. 22 maj 1842 i Härja sn (Skarab.), d. 9 sept. 1910 i Chicago. Föräldrar: brukaren Johannes Johansson och Gustava Jansdotter. Skrivare hos häradshövding G. Ryding i Vänersborg; elev i 6:e klassen vid Vänersborgs läroverk 1866; emigrerade till U. S. A. aug. 1869; frielev vid Augustana Theological Seminary i Paxton (Ill.) hösten s. å.; redaktör för Augustana-synodens i ...

Englund, Nils Evert, Journalist (1906 – 1945)

Englund, Nils Evert, f. 11 april 1906 i Sveden, Valbo sn (Gävleb.), d. 2 juli 1945 i Gävle. Föräldrar: handelsagenten Lars Emil Englund och Erika Kristina Johansson. Studentex. vid Gävle h. allm. läroverk 21 maj 1924; student vid Uppsala univ. 4 sept. s. å.; fil. kand. där 1 nov. 1937; anställd som journalist vid Norrlands-Posten 1927–29, vid Gefle Dagblad 1929, åter vid Norrlands-Posten 192...

Enström, Per Vilhelm, Författare, Kulturhistoriker, Journalist (1875 – 1943)

Enström, Per Vilhelm, f. 16 mars 1875 i Marieby sn. (Jämtl.), d. 14 juli 1943 där. Föräldrar: bonden Eric Olofsson i Bye och Anna Carolina Olofsdotter. Genomgick folkskola; jordbruks- och industriarbetare; hemmansägare i Fugelsta, Marieby 1904; kommunalt verksam; medlem i Radionämnden från 1936. Författare, medarbetare i flera tidningar.

G. 29 juni 1901 i Östersund m. Karin Bengtsson,...

Ericson, Oscar Reinhold, Skriftställare, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare (1845 – 1928)

Ericson, Oscar Reinhold, f. 3 april 1845 i Sankt Pers sn (ög.), d. 3 okt. 1928 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: nämndemannen Eric Magnus Andersson och Christina Catharina Germundsdotter. Elev vid Vadstena elementarläroverk 1855; redaktionssekreterare i Östgöta Correspondenten aug. 1870–maj 1881; Pariskorrespondent till flera Stockholms- och landsortstidningar juni 1881–okt. 1887; redaktör...

Fernholm, Andreas, Präst, Journalist, Missionär (1840 – 1892)

Fernholm, Andreas, f. 7 maj 1840 i Västerfärnebo sn (Vm.), d. 9 maj 1892 i Stockholm (Klara). Föräldrar: lantbrukaren Anders Persson och Anna Persdotter. Elev vid högre elementarläroverket i Västerås; student vid Uppsala universitet 21 maj 1863; teol. dimissionsex. 15 dec. 1865; prästvigd i Uppsala 30 nov. 1866; v. pastor i Frövi till maj 1867, i Ljusnarsberg till jan. 1868, därefter i Gryth...

Flyg, Nils S, Tidningsredaktör, Journalist, Partiledare (1891 – 1943)

Flyg, Nils Svante, f 9 juni 1891 i Sthlm (Maria), d 9 jan 1943 i Nacka (Sth). Föräldrar: trädgårdsarbetaren Gustaf Olofsson F o Johanna Kristina Dalberg. Typograf på Bonniers tryckeri 1906–17, på Tryckeri ab Fram 1917–19, studieledare i Socialdemokratiska ungdomsförb 1919–24, sekr i ABF 1919–28, anslöt sig 1917 till Sverges socialdemokratiska vänsterparti, övergick 1921 till Sverges kommunis...

Fredin, N Edvard, Författare, Journalist (1857 – 1889)

Fredin, Nils Edvard, f 8 juni 1857 i Sthlm (Kungsh), d 27 juni 1889 i Södertälje (enl dödb för Hedv El, Sthlm). Föräldrar: överkommissarien i civilstatens pensionsinrättning Nils August F o Margaretha Theresia Lieberath. Elev vid Nya elementarskolan i Sthlm 1870–75, journalist, förf, 2:e red för tidn Bohusläningen nov 1885–nov 1886, erhöll SA:s stora pris 1888. – Ogift.

Fredriksson, Karl H, Journalist (1895 – 1963)

Fredriksson, Karl Hjalmar, f 22 febr 1895 i Vånga (Ög), d 14 nov 1963 i Danderyd (Sth). Föräldrar: rättaren Carl August F o Anna Hansdtr. Arbetade i barndomen som vallpojke, var kördräng vid Lövstads slott i Kimstad (Ög) 1910–11, trädgårdsdräng i Borg utanför Norrköping 1911–13, smideslärling i Norrköping 1913–17, skogsarbetare där 1917–18, metallarbetare där 1918–22, medarbetare i Värmlands...

Grundel, Arvid F, Journalist, Partifunktionär, Pacifist (1877 – 1959)

Grundel, Arvid Filip, f 1 aug 1877 i Filipstad, d 16 okt 1959 i Sthlm (Matt). Föräldrar: urmakaren Johan Ludvig G o Carolina Gadde. Anställd vid Nya Kristinehamns-Posten 84—96, vid Nerikes Allehanda 96— 99, vid Öresundsposten 99—02, tjänsteman vid Frisinnade landsfören 02, led av dess verkst utsk 02—23, ombudsman 09—23, led av centralstyr för Sv freds- o skiljedomsfören 05—09, ombudsman o ka...

Gyllander, E Hugo, Journalist, Poet (1868 – 1955)

Gyllander, Ernst Hugo, f 22 okt 1868 i Örebro, d 2 okt 1955 i Ununge (Sth). Föräldrar: stadskamrer Erland G o Augusta Maria Wiman. Mogenhetsex vid Örebro h a l vt 87, korrespondent i Berlin till Nerikes Allehanda 92—93, inskr vid UU vt 96—vt 02, medarb i Öresunds-Posten, Skånes Allehanda, Gbgs Handels- o Sjöfarts-tidn, Söndags-Nisse, Strix m fl tidn:ar. — Ogift.

Hedén, A C Erik, Journalist, Litteraturkritiker, Folkbildare (1875 – 1925)

Hedén, Abraham Carl Erik, f 7 juli 1875 i Sthlm (Maria), d 23 okt 1925 där (Engelbr). Föräldrar: kh Karl Oskar H o Anna Maria Charlotta Ramsten. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm vt 93, inskr vid UU vt 94, FK där 29 maj 97, korrespondent vid SvD 02—05, FL vid UU 15 april 09, disp pro gradu där 30 mars 12, FD 31 maj 12, led av Samf De nio 13, medarb i Soc-Dem 10—17 o 19—25, i Folkets dagbl...

Hellkvist, Otto A, Tidningsredaktör, Journalist (1867 – 1952)

Hellkvist, Otto Albert, f 15 jan 1867 i Romelanda (Göt), d 23 dec 1952 i Sthlm (Hög). Föräldrar: hemmansäg Janne Andersson o Charlotta Olsdtr. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 91, medarb i Helsingborgs dagblad jan—juli 98, i Malmö-tidn aug 98—nov 01, red o utg av Ill Hvad nytt dec 01—02, red:sekr i Dagen 03—04, dess souschef 05—okt 09, led av PK:s styr 06—07 o 17— 18, red:sekr i Aftonblade...

Hellström, E Gustaf, Författare, Journalist (1882 – 1953)

2 Hellström, Erik Gustaf, bror till H 1, f 28 aug 1882 i Kristianstad, d 27 febr 1953 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex i Kristianstad vt 00, inskr vid LU ht 00, FK 31 jan 03, DN:s korresp i London 07—11, i Paris 11—17, i New York 18—23, DN:s o Politikens korresp i London 27—35, litt:kritiker i DN från 36, ordf i Pennklubben 36—42. Förf. — Erhöll De nios stora pris 42, LSA 42, fil hed...

Henriksson, Fritz, Diplomat, Tidningsredaktör, Journalist (1872 – 1941)

Henriksson, Fritz, f 30 maj 1872 i Skånes-Fagerhult (Krist), d 31 mars 1941 i Lidingö. Föräldrar: lantbrukaren Henrik Svensson o Katarina Troedsdtr. Medarb i Nya Tiden 93, i Öresunds-Posten 94, red:sekr där 97— 99, korresp i Berlin till GHT o olika nord tidn:ar 99—03 o i London 03—19, studier vid univ i Berlin o vid London School of Economics, krigskorresp vid de engelska, franska o belgiska...

Holmström, C A Torsten, Författare, Tecknare, Journalist (1884 – 1946)

3 Holmström, Carl Anders Torsten, bror till H 2, f 2 maj 1884 i Tottarp, Malm, d 15 jan 1946 i Gbg, Johanneberg. Mogenhetsex vid Lunds privata elementarskola 5 juni 03, inskr vid LU 15 sept 03, studerade där 03—05, eo amanuens vid zoologiska institutionen där 04—05, konststudier i Dachau, Bayern, 05—06, för Carl Wilhelmson på Valands målarskola i Gbg ...

153 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se