Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
9 träffar, sida:  1 
Elliot, Johan Erik, Hovrättspresident, Justitiekansler (1844 – 1927)

Johan Erik Elliot, f. 9 aug. 1844 på Karlberg i Solna, d. 14 april 1927 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: löjtnanten Johan Isac Elliot och Christina Augusta Åkerlund. Student vid Uppsala univ. 22 maj 1861; jur. preliminärex. där 30 maj 1862; hovrättsex. där 23 maj 1864; kameralex. där 26 maj s. å.; e. o. kanslist i Justitie-revisionen 4 juni s. å.; auskultant i Svea hovrätt 7 juni och e. o....

Fehman, Thomas, Justitiekansler, Jurist (1665 – 1733)

Thomas Fehman, f. 1 nov. 1665 i Göteborg, d. 26 febr. 1733 på Grävsnäs, Erska sn (Älvsb.). Föräldrar: vice lagmannen i Bohus län, justitieborgmästaren i Marstrand Nils Thomasson F. och Elsa Lembke. Student vid Uppsala univ. 1 mars 1682; disp. där 21 maj 1690; auskultant i Svea hovrätt 9 dec. s. å.; notarie vid Norrmalms kämnärsrätt i Stockholm 1691, vid förmyndarekammaren 1695; sek...

Koch, von, Nils S, Justitiekansler, Riksdagsman (1801 – 1881)

2 von Koch, Nils Samuel, f 10 mars 1801 på Blomsholm, Skee, Göt, d 13 juni 1881 på Augerums gård, Augerum, Blek. Föräldrar: majoren Nils v K o Sofia Charlotta Hummelhielm. Inskr vid UU 14 nov 15, kansliex 8 juni 19 o ex till rättegångsverken där 2 juni 20, eo kanslist i justitierevisionsexp 28 okt 20, auskultant i Svea hovrätt 16 juni 20, eo notarie där 19 juni 21, v notarie där 1 mars 22, k...

Lagerberg, Carl, Riksråd, Justitiekansler, Politiker (1708 – 1767)

2 Lagerberg, Carl, brorson till L 1, dp 15 juni 1708 i Varola, Skar, d 7 mars 1767 i Sthlm. Föräldrar: godsägaren Johan L o Ingeborg Rydingstierna. Inskr vid UU 17 febr 25, eo kanslist i justitierevisionsexp 14 maj 31, sekr i kommissionerna över amiralitetsverket i Karlskrona 32 o 35, kopist i justitierevisionsexp 19 dec 34, kanslist där 21 okt 35, advokatfiskal i kammarrevisionen ...

Liliestråle, Joachim Wilhelm, Författare, Ämbetsman, Justitiekansler, Politiker (1721 – 1807)

Liliestråle, Joachim Wilhelm (före adl Broms), f 22 juni 1721 på superintendentsbostället Ekenäs, St Kil, Värml, t 31 jan 1807 på Låstad, Strängnäs landsförs. Föräldrar: prof o superintendenten Ingemund Bröms o Magdalena Elisabet Wetzler. Inskr vid UU 4 juni 34, auskultant i Svea hovrätt 4 juni 44, v aktuarie 13 febr 45, v häradsh 11 juni 46, antagen till kriminalprot:s förande vid Svea hovr...

Lode, Jöran Wilhelm, Justitiekansler, Politiker (1742 – 1799)

Lode, Jöran (döpt till Georg) Wilhelm, f 10 mars 1742 på Vahantaka i Letala (Laitila), Åbo o Björneborgs län, d 11 sept 1799 i Åbo. Föräldrar: överstelöjtnanten Otto Wilhelm L o frih Catarina Agneta Fleming. Student i Åbo 56, auskultant i Åbo hovrätt 19 dec 56 (W G Lagus), kanslist i Åbo landskansli 16 okt 57 (Arméns pensionskassas arkiv E VIII), v landssekr 24 aug 63 (Arméns pensionskassas ...

Lännergren, E Bengt, Justitiekansler, Jurist (1906 – 1982)

Lännergren, Erik Bengt, f 15 okt 1906 i Sthlm, Kat, d 16 febr 1982 där, Hedv El. Föräldrar: förrådsmästaren Johan Jansson o Alma Sofia Eriksson. Studentex vid Södermalms hal, Sthlm, 13 maj 25, inskr vid StH ht 25–vt 34, jur kand där 30 maj 34, tjänstg i Sthlms rådhusrätt 34–37, tf fiskal i Svea hovrätt 37, amanuens i Sthlms rådhusrätt 38, sekr i komm ang filmverksamh inom försvarsväsendet de...

Stierncrona, Gabriel, Hovrättspresident, Bruksidkare, Justitiekansler (1669 – 1723)

1 Stierncrona, Gabriel (före adl Welt), f 28 sept 1669 i Uppsala (Åkersteins geneal:er, RHA), d 8 sept 1723 (Frese) i Sthlm (Åkerstein). Föräldrar: v slottsfogden Per Larsson Welt o Elsa Stensdtr Lindemarck. Inskr vid UU 22 aug 83, auskultant i Svea hovrätt 91, häradsh i Tjust (Kalmar län) 26 sept 94, i Södertörns domsaga, Sth, 18 april 96, adl löjan 99 (introd 03), assessor i Svea hovrätt 1...

Stockenström, Erik von, Riksråd, Justitiekansler, Politiker (1703 – 1790)

1 von Stockenström (före adl Stockenström), Erik, f 9 april 1703 (v Rosenstein) i Örebro (Bedoire, s 92), d 23 febr 1790 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: bergmästaren Erik S o Emerentia Rokes. Inskr vid Örebro skola 12, vid UU 1 mars 14, auskultant i Bergskoll 25 okt 23, eo notarie där 21 mars 26, stipendiat i kemin 17 nov 30, geschworner vid Stora Kopparberg 23 dec 30, företo...

9 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se