Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
15 träffar, sida:  1 
Almqvist, Ludvig T, Ämbetsman, Justitieminister, Civilminister (1818 – 1884)

2. Ludvig Theodor Almqvist, den föregåendes bror, f. 4 jan. 1818 i Gränna, d 26 aug. 1884 på Algö. Student i Uppsala 19 okt. 1835; avlade hovrättsexamen 30 maj 1837. E. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen 21 juni s. å.; auskultant i Svea hovrätt 14 sept. s. å.; e. o. fiskal 31 maj 1841; v. häradshövding 1843; adjungerad ledamot i Svea hovrätt 29 sept. s. å.; fiskal 22 dec. s...

Annerstedt, P S Ludvig, Jurist, Justitieminister, Riksdagsman (1836 – 1904)

4. Pehr Samuel Ludvig Annerstedt, den föregåendes brorson, f. 7 aug. 1836 i Karlskrona, d 20 nov. 1904 i Stockholm. Föräldrar: kontreamiralen Klas Samuel Annerstedt och Louise Gustava Lagerstråle. Student i Uppsala 20 maj 1856; fil. kand. 30 jan. 1860; disp. 29 maj s. å.; fil. magister 31 maj s.å.; avlade hovrättsexamen 19 maj 1862; jur. utr. kand. 21 maj 1863; disp. 22 febr. 1865;...

Berg, Gustaf J G A, Ämbetsman, Justitieminister, Politiker (1844 – 1908)

Berg, Gustaf Johan Georg Axel, f. 25 febr. 1844 i Mönsterås, d 12 apr. 1908 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Johan Petter Berg och Matilda Teresia Aurora Murray. Studjent i Uppsala 14 sept. 1863; avlade juridisk preliminärexamen 30 maj 1864 och hovrättsexamen 12 dec. 1867. Auskultant i Svea hovrätt 18 dec. 1867; tf. domhavande under åren 1869 —82 sammanlagt 11 år och 6 månader; v. häradshöv...

Berger, Ossian, Justitieombudsman, Jurist, Justitieminister, Riksdagspolitiker (1849 – 1914)

3. Ossian Berger, den föregåendes broder, f. 13 febr. 1849 på Södra Håkanbol i Nysunds socken, d. 28 dec. 1914 i Stockholm. Genomgick Örebro h. elementarläroverk, där han avlade mogenhetsexamen 11 juni 1866; student i Uppsala 17 sept. s. å.; fil. kand. 28 maj 1872; fil. lic. 27 jan. 1876; disp. 23 maj 1877; fil doktor 6 sept. s. å.; jur. utr. kand. 14 sept. 1880; jur. utr. lic. 4 d...

Bergström, P Axel, Landshövding, Jurist, Justitieminister, Civilminister, Riksdagsman (1823 – 1893)

3. Per Axel Bergström, f. 20 aug. 1823 i Lund, d. 23 aug. 1893 i Örebro. Föräldrar: traktören Isak Bergström och Johanna Brita Hallongren. Genomgick första klassen av Malmö h. lärdomsskola; intogs i Hälsingborgs 1. trivialskola ht. 1834; student i Lund 2 okt. 1840; disp. 26 maj 1841 (De Snorronis Sturlonidis historia, p. IV; pres. A. Cronholm); filol. kand. 20 juni 1842; fil...

De Geer, Louis G, Statsminister, Justitieminister, Riksdagsman (1818 – 1896)

8. Louis Gerard De Geer, den föregåendes sysslings son, f. 18 juli 1818 på Finspång, Risinge socken, d 24 sept. 1896 på Hanaskog, Kviinge socken. Föräldrar: översten och hovmarskalken friherre Gerard De Geer och Henrietta Charlotta Lagerstråle. Elev i Linköpings h. lärdomsskola ht. 1828–vt. 1831 och gymnasium ht. 1831–vt. 1832 samt i Uppsala katedralskola ht. 1832–vt. 1836; student...

Gärde, J Natanael, Domare, Justitieminister (1880 – 1968)

Gärde, Johannes Natanael, f 27 juli 1880 i Seglora (Älvsb), d 28 jan 1968 i Sthlm (Osc). Föräldrar: hemmansägaren Johannes Bengtsson o Hedda Andersdtr. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 13 juni 98, inskr vid UU ht 98, FK där 15 sept 00, jur utr kand där 15 sept 05, eo notarie vid Göta hovrätt 19 sept 05 o tingstjänstgöring i Marks, Kinnefjärdings, Kinne o Kållands domsagor 05 —juli...

Hammarskjöld, K Hjalmar L, Diplomat, Hovrättspresident, Statsminister, Justitieminister, Ecklesiastikminister, Lantförsvarsminister (1862 – 1953)

5 Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard, f 4 febr 1862 i Tuna (Kalm), d 12 okt 1953 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: löjtnanten o godsägaren Knut Vilhelm H o Maria Lovisa Cecilia Vilhelmina (Mimmi) Cöster. Mogenhetsex vid Uppsala h a l 21 maj 78, inskr vid UU 13 sept 78, FK där 25 maj 80, JK där 25 okt 84, eo notarie i Svea hovrätt 31 okt 84, sekr i kommittén ang lagar om bolag 86—90, doc i allm o...

Hasselrot, Berndt F E, Hovrättspresident, Justitieombudsman, Justitieminister (1862 – 1930)

4 Hasselrot, Berndt Fridolf Engelbrekt, son till H 2 i hans andra g, f 23 mars 1862 på Sämsholm, N Säm (Älvsb), d 14 okt 1930 på Gripsnäs, Kärnbo (Söd). Mogenhetsex vid h a l i Växjö 31 maj 81, inskr vid LU 13 sept 81, hovrättsex där 30 maj 85, tingstjänst i domsaga o förordn i Göta hovrätt 85—92, v häradsh 31 maj 88, fiskal i Göta hovrätt 30 aug 92, assessor där 17 mars 94, sekr i...

Löfgren, J Eliel, Advokat, Utrikesminister, Justitieminister, Riksdagspolitiker (1872 – 1940)

Löfgren, Jonas Eliel, f 15 mars 1872 i Piteå landsförs, d 8 april 1940 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kh o redaktören Jonas L o Johanna Amanda Norberg. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 21 maj 91, inskr vid UU 15 sept 91, hovrättsex där 28 maj 95, eo notarie i Svea hovrätt 11 juni 95, tingstjänstg 97–98, anställd vid N Setterwalls advokatbyrå i Sthlm sept 98, deläg där 03–07, innehavare av nämnda b...

Nothin, Torsten K V, Ämbetsman, Justitieminister, Politiker (1884 – 1972)

Nothin, Torsten Karl Viktor, f 16 febr 1884 i Voxtorp, Jönk, d 1 mars 1972 i Jönköping, Sofia. Föräldrar: kh Johannes N o Anna Josefina Bengtson. Mogenhetsex vid h a l i Växjö 14 juni 01, inskr vid LU sept 01, jur fil ex 31 jan 02, hovrättsex där 31 maj 05, tingstjänstg 05–07, auskultant vid Göta hovrätt 7 juni 05, tf fiskal 10, adjungled där 26 maj 11, tf revisionssekr i HD 22 maj 15, hovrä...

Petersson, G Albert, Kommunalpolitiker, Domare, Justitieminister (1851 – 1938)

Petersson, Gustaf Albert, f 7 april 1851 i Björkeberg, Ög, d 11 mars 1938 i Lidingö. Föräldrar: klockaren, organisten o skolläraren Carl Gustaf P o Mathilda Christina Nyländer. Mogenhetsex vid Högre elementar-lärov i Linköping 5 juni 69, inskr vid LU 20 sept 69, preliminärex 27 maj 71, hovrättsex där 5 febr 73, eo notarie vid Göta hovrätt 28 febr 73, v häradsh 2 okt 76, auditör vid Kronoberg...

Sandström, Gustaf, Advokat, Justitieminister, Riksdagspolitiker (1865 – 1930)

Sandström, Gustaf, f 11 mars 1865 i Högsby, Kalm, d 3 maj 1930 i Sthlm, Osc. Föräldrar: apotekaren Victor S o Anna Elisabet (Elise) Amanda Westerström. Mogenhetsex vid H a l i Falun 7 juni 83, inskr vid UU 18 sept 83, jur fil ex 12 sept 84, jur utr kand där 13 sept 90, e o notarie i Svea hovrätt 16 dec 90, tf domhavande 92–93, v häradsh 20 dec 93, advokat o ägare av Gefleborgs advokatbyrå, G...

Schlyter, Karl J D, Hovrättspresident, Domare, Justitieminister (1879 – 1959)

2 Schlyter, Karl Johan Daniel, sonson till S 1, f 21 dec 1879 i Karlskrona, d 25 dec 1959 i Sthlm, Matt. Föräldrar: lektorn FD Gustaf Ragnar S o Augusta Elisabeth Cederberg. Mogenhetsex vid H a l i Karlskrona 8 juni 97, inskr vid LU 4 febr 98, FK 14 dec 98, jur fil ex 14 dec 99, jur utr kand 14 sept 01, allt vid LU, e o notarie i Hovrätten över Skåne o Blekinge 23 sept 01, tf domhav...

Staaff, Karl A, Advokat, Statsminister, Partiledare, Justitieminister, Riksdagspolitiker (1860 – 1915)

Staaff, Karl Albert, f 21 jan 1860 i Sthlm, Klara, d 4 okt 1915 där, Engelbr. Föräldrar: kyrkoherden Albert Wilhelm S o Fredrika Wilhelmina (Mina) Schöne. Mo-genhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 14 dec 77, inskr vid UU vt 79, FK 15 sept 83, ex till rättegångsverken 28 jan 87, allt vid UU, ordf i Studentfören Verdandi 82 o ht 83-vt 85, v ordf i UU:s studentkår 86, e o notarie i Svea hovr...

15 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se