Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
52 träffar, sida:  1 2 
Alströmer, Jonas, Industriidkare, Diplomat, Köpman (1685 – 1761)

1. Jonas Alströmer, f. 7 jan. 1685 i Alingsås (efter vilken, stad han antog namnet Alström), d 2 juni 1761 därstädes. Föräldrar: borgaren Tore Karlsson och Annika Gislesdotter. Handelsbokhållare i London 1707; skeppsklarerare (med engelsk medborgarrätt) och köpman därstädes 1710; svensk konsul i London 6 nov. 1722; återv&aum...

Amija, David, Köpman, Rådman (1652 – 1706)

David Amija, f. 1652, d 1706 (begravd 11 mars). Föräldrar: borgaren och klädesfabrikören Johan Amija och Antoinette Hartz. Köpman; korrespondent-kommissarie i kommerskollegiet 25 febr. 1674; bisittare i köp- och handelsgillet vid dettas reorganisation genom magistraten 1681; vald till riksdagsman 1682 men undanbad sig detta uppdrag; rådman i Göteborg ...

Arfwidsson, Christian, Köpman (1717 – 1799)

1. Christian Arfwidsson, f. 22 jan. 1717 i Marstrand, d 16 apr. 1799 i Göteborg. Föräldrar: handlanden och rådmannen i Marstrand Torkel Arfwidsson och Margareta Ström. Etablerade sig efter avslutade läroår och utrikes resor som köpman i Göteborg omkring 1740; vann inträde i Göteborgs handelssocietet aug. 1743; bisittare i dess styrelse...

Bager, Johan Peter, Köpman, Kommunalman (1818 – 1888)

3. Johan Peter Bager, f. 11 juli 1818 i Malmö, d 20 aug. 1888 därstädes. Föräldrar: handlanden Emanuel Bager och Brita Börjesson. Sändes vid fem års ålder till herrnhutiska brödraförsamlingen i Kristiansfeld, varest han under tretton år åtnjöt uppfostran. Anställd å faderns kontor; borgare såsom kö...

Bagge, Peter, Fabrikör, Köpman (1743 – 1819)

2. Peter Bagge, f. 10 aug. 1743 i Göteborg, d 13 juni 1819 i Uddevalla. Föräldrar: handlanden i Göteborg Peter Samuelsson Bagge och Anna Kristina Busck. Studerade under ledning av informatorer, bl. a. i Lund fr. 1757 (inskrevs i Göteborgs nation 9 maj 1759); arbetade vid skeppsvarvet Viken 1759 och 1760 samt vid den av fadern arrenderade kungsgården Ös klo...

Bartels, Hans, Köpman (– 1664)

Bartels, Hans, f. i Schönberg i Mecklenburg, d 17 juli 1664 i Stockholm. Handelsman därstädes.

Gift 1628 med Helena Bockelman, d 1670, dotter till handelsmannen Lydert Bockelman.

Bladh, Johan, Industriidkare, Köpman (1719 – 1783)

1. Johan Bladh, f. 28 juli 1719 i Norrköping, d 13 jan. 1783 i Närpes. Föräldrar: handelsmannen och rådmannen i Vasa Johan Blad och Beata Liljelund. Köpman och rådman i Vasa; industriidkare därstädes; överflyttade till Benvik i Närpes och bedrev därefter sin rörelse i Kaskö; erhöll hovkvartermästaretitel 1752.

Bremer, Jacob, Industriidkare, Köpman, Skeppsredare (1711 – 1785)

1. Jacob Bremer, f. 19 juni 1711 i Västerås, d. 5 sept. 1785 i Åbo. Föräldrar: handlanden i Västerås Isak Bremer och Anna Hult. Elev i Västerås trivialskola under sex år; anställd vid länsstyrelsen i Västerås i två år; köps.ven i Åbo 1727—37; hand- lande därstädes frå...

Brändström, Peter, Donator, Köpman, Skolgrundare (1735 – 1809)

1. Peter Brändström, tidigare Mogren, f. 6 okt. 1735 i Gävle, d. 22 aug. 1809 därstädes. Föräldrar: jaktbåtsmannen vid stora sjötullen i Gävle Simon Mogren och Margareta Nordlinder. Erhöll undervisning i Gävle trivialskola. Handelsbetjänt 1751; erhöll burskap som grosshandlare i spannmål 27 nov. 1762; vald till en a...

Cuypercrona, Anthon, Diplomat, Köpman (1631 – 1688)

1. Axithon Cuypercroon, före adlandet Cuyper, f. 1631 (döpt 9 nov. n. st.) i Danzig, d. 1 aug. 1688 (begraven 9 aug. n. st.) därstädes. Föräldrar: köpmannen Anthonis de Cuyper och Susanna von Eemsen. Företog resor i främmande länder; köpman i Danzig åtm. t. o. m. 1655 och därefter i Elbing; överflyttade till Danzig i slutet av 1659; av de svenska fredsunderhandlarna konstituerad som sve...

de Rees, Arnold, Industriidkare, Köpman (1612 – 1668)

2. Arnold de Rees (skrev sig även du Rees), den föregåendes son, f. enl. uppgift 22 sept. 1612 i Haarlem, d. trol. i jan. (ej 13 juli) 1668 i Ronneby. Borgare och köpman i Stockholm under 1630- och 1640-talen, därefter bruksägare i Småland; arrenderade 15 nov. 1641 Carl Carlsson Gyllenhielms friherreskap Nya Bergkvara (från 1650 även ...

de Rees, Jacob (Jacques, Jacomo), Köpman, Apotekare (1575 – 1648)

1. Jacob de Rees (skrev sig även Jacques eller Jacomo), f. 13 mars 1575 i Hamburg, d. 4 april 1648 i Stockholm. Föräldrar: köpmannen i Antwerpen Thomas de Rees och Clara de Greve (van Grewe). Skolundervisning i Hamburg från 1584; utbildning till köpman från 1591 i Niirnberg och några år senare i Venedig; köpman i Amsterdam från omkr. sekelskiftet; överflyttade till Sverige sommaren 1607 och ...

Drake, Anders, Köpman, Bryggare (1699 troligen – 1764)

Drake, Anders, f. trol. i Göteborg 1699; d. 29 aug. 1764 där. Fader: soldaten, sedan borgaren Olof Drake. Begav sig 1718 till Gävle, där han trädde i tjänst hos landshövding Hugo Hamilton men återkom efter några år till Göteborg; burskap som »timmermän» där 25 sept. 1723; fortsatte främst som trävaruhan...

Dundi (Dundie, Dundey, Dondey, Dondy), Blasius, Köpman, Grosshandlare (– 1621)

Dundi (Dundie, Dundey, Dondey, Dondy), Blasius, f. trol. något före mitten av 1500-talet, d. trol. 1621 i Stockholm. Köpman av skotsk börd, trol. från sjö- och handelsstaden Dundee (jfr namnet), med vilken D. av allt att döma stöd i direkt handelsförbindelse från Stockholm. Omtalas i svenska officiella källor första gången 1576, tydligen mera stadigvarande i Stockholm vid 1580-talets början ...

Edenberg, Claes, Köpman (1598 – 1667)

1. Claes (Claus) Edenberg, före adlandet Eden, f. 26 dec. 1598 i Lehe, Tyskland, d. 18 dec. 1667 i Uppsala. Föräldrar: borgaren i Lehe Matthias (Theis) Eden och hans hustru Margaretha. Överflyttade till Sverige 1619; köpman i Uppsala från 1620-talet; rådman där 1644–54; deltog i riksdagarna 1634 och 1650; adlad 20 maj 1654.

G. ...

Ehrencreutz, Jesper Elieson, Köpman, Bruksidkare (1648 – 1722)

1. Jesper Elieson Ehrencreutz, f. 4 nov. 1648 i Avesta (Kopp.), d. juni (själaringning 27 juni) 1722 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: bruksbokhållaren Elias Jespersson och Barbro Nyman. Handlande i Stockholm; bruksbokhållare; brukspatron; adlad 11 okt. 1695; led. av ridderskapet och adeln vid riksdagarna 1697, 1713–14, 1719 och 1720.

G. 12 nov. 1678 i St...

Elswichshusen, von, Henrik, Köpman, Ämbetsman (– före 1683)

von Elswichshusen, Henrik, före adlandet von Elswich, d. före 27 okt. 1683. Bördig från Lybeck; bosatt i Stockholm i varje fall från 1644; burskap som sidenkrämare där 29 april 1650; faktor i kolonien Nya Sverige 1654 (instr. 4 mars); deltog i kapitulationen i Christina där 15 sept. 1656; återkom till Sverige, troligen i början av 1657; ka...

Evert Hindersson, Köpman, Domare, Godsägare (troligen på 1530-talet – levde ännu 1615)

Evert Hindersson (Efuert Hindrichson), f. troligen på 1530-talet, levde ännu 12 juni 1615 (enligt Norlander, men utan belägg, ännu 1624). Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Torsåker Henricus Erici och en dotter till bonden Måns Gullesson. Jordägare i Holms by, Överlännäs sn (V. norrl.) 1559; köpte 1574 jord i Sånga s...

Fordell, Hans, Köpman, Länsman (– senast 1606)

2 Fordell, Hans, son till F 1, f trol på 1530-talet, d före 27 juni 1606. Länsman i Pedersöre, landsköpman. Deltog i riksdagarna 1595, 1600. G m en borgardotter från Björneborg.

Forselles, af, Jacob, Köpman, Borgmästare, Bruksidkare, Politiker (1696 – 1768)

1 af Forselles, Jacob (före adl Forsell), f 17 aug 1696 i Veckelaks (Fredrikshamn), d 28 aug 1768 i Lovisa. Föräldrar: rådmannen Henrik Jordansson o Johanna Malm. Köpman i Fredrikshamn 1721–42, vistades i Sthlm under kriget 1742–43, borgmästare i Degerby (från 1752 Lovisa) 5 maj 1747, assessors n h o v 13 juli 1752, avsked fr&ar...

Gerdes, von, Hans, Fabrikör, Köpman, Borgmästare (1637 – 1723)

von Gerdes, Hans, före adl Gerdes, f 25 mars 1637 i Lübeck, d 19, begr 28 april 1723 i Gbg (Kristine). Fader: överstelöjtn Hans Gerdes. Handlande i Gbg, kommissaries n h o v 6 juli 77, adl 26 april 84 (introd 86), kommerseborgmästare i Gbg 15 dec 87, burggreve där 22 aug 16, åter borgmästare 19.

G 13 april 75 (enl personalier, UUB) m Catharina ...

Johnson, Axel, Diplomat, Köpman, Skeppsredare (1844 – 1910)

1 Johnson, Axel, f 23 mars 1844 i Jönköping, d 13 maj 1910 i Sthlm, Klara. Föräldrar: sadelmakarmästaren Carl Johan Johnsson o Brita Christina Rålin. I handelsyrket i Sthlm från 62, drev kommissionsaffärer där från 69, egen agentur- o kommissionsaffär där aug 73, från 75 under firma A Johnson & Co, burskap som gros...

Keyser, Gustaf T, Filantrop, Köpman, Herrnhutare (1785 – 1853)

Keyser, Gustaf Theodor, f 8 dec 1785 i Sthlm, Klara, d 8 juni 1853 där, ibid. Föräldrar: lärftskramhandl Abraham K o Johanna Christina Halling. Skolgång i Christiansfeld, Sönderjylland, o i Herrnhut, Sachsen, 95—05, köpman i Sthlm 05—30, ledde Evang sällsk:s förlagsverksamhet 10—-15 o Sv bibelsällsk:s förlagsverksamhet från 15, skattmästare i Sv missionssällsk från 35, led av Sv nykterhetssä...

Kierman, Gustaf, Köpman, Borgmästare, Rådman, Riksdagsman (1702 – 1766)

Kierman, Gustaf, f 23 febr 1702 i Askersund, d 15 nov 1766 på Marstrands fästning. Föräldrar: handlanden o rådmannen Anders Svensson K o Elisabeth Sundberg. Borgare i Sthlm 28 mars 28, fullm i generaltullarrendesoc 35, led av borgarståndet vid riksdagarna 38—62 (led av bankodeputationen 38—47, av SU 38—62, av defensionsdeputationen o dess sj...

Knape Hansson, Anders, Sjökapten, Köpman, Skeppsredare (1720 – 1786)

Knape Hansson, Anders, f 3 jan 1720 i Uddevalla, d 26 okt 1786 där. Föräldrar: handlanden o sjökaptenen Hans Andersson o Inger Knape. Sjökapten, köpman o skeppsredare i Uddevalla, skapade tills med hustrun genom donation barnhusinrättningen vid Gustavsberg vid Uddevalla 72, erhöll K M:ts medgivande till inköp av säteriet Gullmarsberg i Skredsvik, Göt, 1 sept 84, deläg i handelsfirman Hasselg...

Kruse, Peter, Landshövding, Köpman, Ståthållare (– 1645)

Kruse, Peter, trol f i Lübeck, d 30 dec 1645 på Säters kungsgård. Föräldrar: köpmannen Frantz K o h h. Var köpsven i Sthlm våren 01, burskap som köpman där 25 maj 05, en av direktörerna i sv handelskompaniet 1 jan 20 (konfirm:fullm 2 jan 23), adlad 12 mars 22, ståth över Näsgårds o Säters län 11 jan 25, arrenderade tills med Govert Silentz Säters garmakeri enl kontrakt 5 mars 28, ensam arren...

Lagerström, Magnus, Författare, Översättare, Köpman, Mecenat (1691 – 1759)

Lagerström, Magnus, f 16 dec 1691 i Sthlm,. d 5 juli 1759 i Gbg, begr 10 juli, Kristine. Föräldrar: regeringsrådet Magnus L o Helena Engelcrona. Sekr hos generalguvernören i Pommern sommaren 08, hovråds titel 10 jan 21, auskultant i kommerskoll o presidentsekr där 22—23, biträdde rikshistoriografen J Wilde 26—31, sekr i Sv ostindiska komp, Gbg, juni 31—46, dir i Nya ostindiska komp juni...

Lamberg, Johan Anders, Fabrikör, Köpman (1712 – 1783)

Lamberg, Johan Anders, f 1712 i Gbg, trol Domk, d 17 febr 1783 där, Domk. Föräldrar: lektor Petter L o Sofia Schröder. Burskap som handl i Gbg 30 okt 41, delägare i klädesfabrik o kattunstryckeri, ägde en puder- o stärkelsefabrik 52—77. . G 41 i Gbg, trol Domk, med Elisabeth Söderberg, f omkr 14, trol där, f 14 mars 68 där, dtr till handl Carl S o Anna Maria Barntman.

Lefebure, Jean H, Industriidkare, Köpman (1708 – 1767)

Lefebure, Jean Henri, f 15 jan 1708 i Sthlm, Nik, d 27 okt 1767 (enl bouppt o Post o Inrikes tidningar nr 87, 5 nov). Föräldrar: grosshandl Henri L o Maria Bedoire. Burskap som grosshandl i Sthlm 9 mars 31, fullm i kontoret för järnhandeln 17 mars 44, i Jernkontoret dec 47—19 maj 63, led av konvojkommissariatet 12 dec 44, huvudpar-ticipant i Ostindiska kompanie...

Lemmens, Hinrich, Köpman, Bruksidkare (1590 – 1657)

Lemmens, Hinrich, f 10 maj 1590 i Neu-stadt, Mecklenburg, d 8 sept 1657 i Sthlm, Ty. Föräldrar: borgaren Hans L o Margreta Fräseken (llkpred). Kompanjon med köpmannen Peter Kruse, bokhållare i kopparkomp 20, köpman i Sthlm 23, burskap där 4 dec 24, bruksidkare i Uppland, förest i Tyska förs, Sthlm, 34—35.

G 5 dec 19 m Margreta H...

Lenman, Hans, Industriidkare, Köpman (– 1739)

Lenman, Hans, f 1683 (enl epitafium, Kungsh) eller identisk med Johan, dp 8 maj 1684 i Sthlm, Maria, d 26 sept 1739 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: lärftskrämaren Hans Mattsson o Anna Kihl. Burskap i Sthlm 3 nov 04, erhöll tills med medintressenter privilegium på ett segelduks-, bul-dans- o flaggduksväveri jämte repslageri i Sthlm 18 mars 17, kontrakt på byggande av krigsskepp för kronan 21...

Leyonancker, Daniel (Young), Industriidkare, Köpman (1627 – 1688)

1 Leyonancker, Daniel, före adl Young, f 20 febr 1627 i Skottland, d 1688 före 5 maj (ringn) i Sthlm (begr 17 juli 88 i Kat enl Nik). Son till sjökapten Daniel Young. Burskap i Sthlm 49, packhusinsp där 63, assessor i sjörätten 16 mars 65, adl 18 aug 66, led av en kommission till Gbg o Wismar 67, kommissarie i kommerskoll 68—74, deltog i riksdagarna 6...

Lillienhoff, Joachim, Köpman, Ämbetsman (1630 – 1676)

Lillienhoff, Joachim (före adl Potter), f 8 febr 1630 i Nyköping, d 27 febr 1676 i Sthlm (själaringn 28 febr i Kat). Föräldrar: guldsmeden Peter P o Elisabeth Danck-wardt. Handelsstudier i Nederländerna 42—43, anställning i Amsterdam 44, kamrerare i kommerskoll 51, sänd till Riga för att organisera tullväsendet där 56, kä...

Linde, von der, Erik Larsson, Finansman, Köpman (– 1636)

1 von der Linde, Erik Larsson, d 23 jan 1636 i Sthlm (begr 7 febr 1636 i Nik). Föräldrar: borgm i Sthlm Lars Eriksson o Margareta Pedersdtr. Praktiserade i ungdomen i Spanien, Frankrike, England, Holland o Tyskland (adelsbrevet), svor borgared i Sthlm 12 maj 04, en av direktörerna för handelskompaniet 6 maj 15, kommissarie o generalfaktor i Holland 18, ledare för ett handelskompani lör ...

Lindqvist, Josef M L, Företagsledare, Köpman (1886 – 1953)

Lindqvist, Josef Mauritz Laurentius, f 30 mars 1886 i Uppsala, d 3 sept 1953 där. Föräldrar: åkeri- o fastighetsägaren Lars Fredrik L o Maria Sofia Persdtr. Handelspraktik i Uppsala 03, i Sthlm 04–08, erhöll avgångsbetyg från Bröderna Påhlmans handelsinst där 1 juni 08, köpman i Uppsala från 09, sekr i styr f&ou...

Ljungstedt, Anders, Donator, Köpman (1759 – 1835)

Ljungstedt, Anders, f 23 mars 1759 i Linköping, Domk, d 10 nov 1835 i Macao, Kina. Föräldrar: ringkarlen Jonas Andersson o Anna Nilsdtr. Elev vid trivialskolan i Linköping 24 febr 72, vid gymnasiet där 76–81, inskr vid UU 3 okt 81, informator i Norrköping, informator o lärare i Ryssland 85–94, tolk i k kansliet 23 juni 95–16 jan 00 (tj&aum...

Lundquist, G Ferdinand, Köpman (1837 – 1916)

Lundquist, Gustaf Ferdinand, f 5 mars 1837 i Bara, Malm, d 24 juli 1916 i Marstrand (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: trädgårdsmästaren Peter L o Christina Holm. Resande för handelsfirman Ullgren & Holter, Gbg, 57, anställd hos handlarna L Salomon o A G Williamsson 60, burskap som handlande i Gbg 12 febr 64, öppnade bosättningsmagasinet...

Makeleir, Hans, Köpman (– 1666)

1 Makeleir (Macklier), Hans, begr 16 aug 1666 i Gbg, Kristine. Burskap i Gbg 29, rådsförvant där 32–50, deltog i riksdagarna 32, 49, 55 o 60, adl 20 maj 49, engelsk baronet före 19 mars 51 (kallas ännu 24 dec 1650 "Esq" i brev från Karl II; Biogr, RA), kommissaries titel 60.

G 1) 1629 m Anna Gubbertz, begr 24 juni 1653 i Gbg, Kristine, dtr till bo...

Marcus, Jacob, Fabrikör, Köpman (1749 – 1819)

1 Marcus, Jacob, f 1749 trol i Schwaan, Mecklenburg, d 13 mars 1819 i Norrköping. Föräldrar: skyddsjuden Marx Levien o Freude Abraham. Inflyttade till Sthlm 79, betjänt hos Gumpert Hirsch där, erhöll tills med Salomon Jakob tillstånd att driva handel med nipper i Karlskrona 7 jan 82, fick tills med honom skyddsbrev som grosshandlare i Norrköping 8 aug...

Modin, Nils, Köpman, Riksdagsman (1711 – 1764)

Modin, Nils, f 12 jan 1711 (Millqvist) i Umeå landsförs, d 2 okt 1764 i Sthlm, Nik. Föräldrar: förste komministern Olaus M o Margareta Forsman. Inskr vid Umeå skola 24, burskap som kramhandl i Sthlm 16 febr 44, led av siden- o klädeshandlaresoc där från 49, av borgerskapets äldste från 1 juli 54, deputerad i kramhandlaresoc där ...

Momma, Willem (Welam), Köpman, Bruksidkare (1601omkr – 1681)

1 Momma, Willem (Welam), f omkr 1601 trol i Aachen, d 1681 (själaringn omkr 7 april i Nyköpings västra förs). Föräldrar: kopparmästaren Willem M o Sara v Thenen. Köpman, bruksägare.

G 14 okt 1631 i Amsterdam, Nieuwe Kerk, m Maria Bruin från Aachen, f omkr 1609, d 1670 (själaringn omkr 24 aug i Nyköpings västra förs), dtr till Will...

Nettelbladh, Caspar, Köpman, Politiker (1658 – 1726)

Nettelbladh, Caspar, f 10 juli 1658 i Rostock, d 1726 (själaringn 23 juli i Ty, Sthlm). Föräldrar: rådsförvanten Johann N o Catharina Elisabet Thurmann. Burskap som klädeshandl i Sthlm 18 mars 85, led av borgerskapets bemedlingskommission där 6 mars 13, av borgarståndet vid riksdagen 20 (led av SU, deputerad till defensionsverket).

G 28 okt 16...

Norstedt, Per Adolf, Köpman, Rådman, Boktryckare (1763 – 1840)

1 Norstedt, Per Adolf, f 28 jan 1763 i Örebro (Örebro AI.:11, u 416), d 20 sept 1840 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Lars N o Sara Elisabeth v Aken. Köpman i Örebro, rådman där 7 febr 91–april 94, led av borgarståndet vid riksdagen 92, erhöll ensamrätt till salubrygd i Örebro 95 o drev bryggeri...

Peter Ålänning, Köpman, Rådman (– 1404/1407)

Peter Ålänning, d mellan 1 juni 1404 o 10 maj 1407, trol i Sthlm. Far: Finvid (? Kettilsson). Rådman i Sthlm åtminstone 9 juni 1375–1 juni 1404. G senast 1386 m Cristin Petersdtr (en bjälke), d mellan 1 sept 1401 (möjl efter 15 okt 1401 eller 3 juni 1403) o 1 juni 1404, syster till häradshövdingen i Åkers hd, Söd, Rembold Petersson (en bjälke) o halvsyster till Hemming Suneson o Ulf Suneson ...

Petersen, Herman, Affärsman, Köpman (1713 – 1765)

Petersen, Herman, dp 29 dec 1713 i Gbg, Kristine, d 13 aug 1765 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handelsmannen Abraham P o Johanna Christina Tham. Burskap som handlande i Sthlm 30 juni 42, grundade tills med Fredric Bedoire (bd 3, s 52) firman P & Bedoire 43, bankofullm från 1 okt 55, led av Sthlms brandförsäkringskontors överstyr 58, led...

Polack, Jacob, Köpman, Bruksidkare (1683 – 1750)

Polack, Jacob, f 13 jan 1683 i Frösö, Jämtl (C J G; fb saknas), d 15 nov 1750 (C J G) sannolikt i Sundsvall (db saknas). Son till länsmannen o fängelsevaktmästaren Alexander P. Skolgång i Frösö o Härnösand 96, handelsbetjänt i Sundsvall 00, mönsterskrivare o fänrik vid borgarkompaniet 00, erhöll burskap som handelsma...

Rosenström, Henrik, Köpman, Grosshandlare (1624 – 1676)

Rosenström, Henrik, före adl Thuen, f 1624 (skrift under begravn :vapen i Jakobs kyrka, se Sveriges kyrkor, Sthlm, bd 4, 1934) i Nyköping (Handelskoll:s prot 11 okt 1653, SSA), d 17 okt 1676 i Sthlm (skrift under begravn:vapen; bet för gravöppn 31 okt i Jak o Joh). Föräldrar: köpmannen Michael Thuen o Catharina Dankwardt. Erhöll burskap som grosshandlare i Sthlm 10 okt 53, e o kommiss...

Schwan, J Gustaf, Köpman, Talman, Riksdagsman (1802 – 1869)

2 Schwan, Johan Gustaf, son till S 1, f 30 juni 1802 i Sthlm, Nik, d 23 jan 1869 där, Klara. Inskr vid UU 17 juni 13, grosshandlare o hälftenägare av firman Schön & co, Sthlm, 29, ensamägare där från 60, led av dir för Götha canal-bolag 1 febr–31 okt 34, av dir för Nya Trollhätte kanalbolag från 22 febr 38, av borgarst&a...

Schwan, Hans Niclas, Köpman, Talman, Riksdagsman (1764 – 1829)

1 Schwan, Hans Niclas, f 12 juni 1764 i Kalmar, d 1 maj 1829 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Johan S o Helena Catharina Botin. Elev i Kalmar trivialskola 74, inskr vid UU 1 okt 79, kontorsbetjänt hos firma Schön & co, Sthlm, 2 okt 81, deläg 90, erhöll burskap som grosshandlare i Sthlm 19 aug 94, led av Konvojkommissariatet 7 mars 99, av...

Springer, Christoffer, Köpman, Grosshandlare, Politisk aktör (1704 – 1788)

Springer, Christoffer, f 7 juni 1704 (Bio-graphiskt Lexicon...) trol i Sthlm, d 9 aug 1788 i London, Sv förs. Föräldrar: sekreteraren o hovrättsadvokaten Christoffer S o Anna Sofia Sahlberg. Skrivare hos räntmästaren Daniel Lagersparre (Leffler, bd 22, s 423) omkr 28-30, grosshandlare o borgare i Sthlm 33, av SU dömd till livstids förvaring på Karlstens fästn 25 nov 47, rymde därifrån 17 jun...

52 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se